Lediga jobb Länsstyrelsen i Örebro län i Örebro

Se alla lediga jobb från Länsstyrelsen i Örebro län i Örebro. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Örebro som finns inom det yrket.

Informationssäkerhetssamordnare

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Arbetsbeskrivning Vi söker en informationssäkerhetssamordnare med goda kunskaper inom relevant område till Länsstyrelsen i Örebro län. Rollen är placerad inom avdelning Verksamhetsstöd, enheten... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Arbetsbeskrivning
Vi söker en informationssäkerhetssamordnare med goda kunskaper inom relevant område till
Länsstyrelsen i Örebro län.

Rollen är placerad inom avdelning Verksamhetsstöd, enheten Säkerhet och service. Enhetens uppgift är att ansvara för lokal- och säkerhetsfrågor, posthantering, diarieföring, arkivering, ärendehantering samt vaktmästeri och har 9 medarbetare.

Befattningens mål:

Som informationssäkerhetssamordnare ska du samordna och leda arbetet med systematiskt och
riskbaserat informationssäkerhetsarbete på Länsstyrelsen. Du ger ett strategiskt såväl som operativt stöd i processer och frågor inom informationssäkerhetsområdet. Du ska även utgöra ett stöd för medarbetarna i att uppfylla krav på informationssäkerhet.

I rollen ingår att:

• Stödja verksamheten med rådgivning, vägledning gällande lagar som styr informationssäkerheten
• Samordna och utveckla ledningssystem för informationssäkerhet (LIS),
• Ansvara för att organisationens medarbetare hålls uppdaterade genom utbildningsinsatser inom
informationssäkerhet
• Klassa information/system samt genomföra riskanalyser
• Följa upp att informationssäkerhetsarbetet efterföljs
• Vara myndighetens representant i olika länsstyrelsegemensamma projekt/arbetsgrupper som omfattar
informationssäkerhetsfrågor
• Genomföra beredningar och föredra strategiska frågor inom området för myndighetsledningen

Som informationssäkerhetssamordnare blir myndighetens säkerhetschef din närmaste chef. På avdelningen finns även dataskyddsombud samt IT-samordnare med vilka du kommer att ha ett nära samarbete. Inom länsstyrelserna finns olika nätverk både internt och nationellt, bland annat för dataskydd och informationssäkerhet som man deltar i. Det finns också möjlighet att ingå i länsstyrelsegemensamma samarbeten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen, YH-utbildning eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig, t.ex. utbildning i informationssäkerhet via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Företagsuniversitetet eller Svenska institutet för standarder, tillsammans med erfarenhet från kvalificerat arbete inom informationssäkerhet. Du ska även ha dokumenterad erfarenhet inom ISO 27000, dataskydd samt ha erfarenhet av informationsklassning och riskanalyser. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva informationssäkerhetsarbete inom offentlig förvaltning.

Som person är du strukturerad och lösningsfokuserad med förmåga att tänka övergripande och strategiskt. Därutöver är du lyhörd och en naturlig relationsskapare som har lätt att bygga kontakter och lätt för att samverka. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare är det av stor vikt att du är pedagogisk och skicklig på att kommunicera, det vill säga du uttrycker dig väl i tal och skrift och är bra på att anpassa ditt budskap till målgruppen. För tjänsten krävs även att du har förmåga att anpassa ditt arbetssätt och agera utifrån myndighetens värderingar samt att du kan se olika perspektiv, tolka och agera utifrån förändringar och sammanhang. Det innebär att du behöver ha integritet, ett högt säkerhetsmedvetande och stor förmåga att fokusera på uppgiften.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift, har god datorvana samt mycket goda kunskaper i Office-paketet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6-månaders provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställningen följer skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 16 juni 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Utvecklingsledare Social hållbarhet

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Länsstyrelsen har uppdrag från regeringen att stödja kommuner och andra aktörer att arbeta ... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Länsstyrelsen har uppdrag från regeringen att stödja kommuner och andra aktörer att arbeta främjande och förebyggande för ökad social hållbarhet.

Detta inkluderar regional samordning av bland annat brottsförebyggande arbete, ANDTS-förebyggande arbete, mänskliga rättigheter, barnrätt, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen ska vara ett stöd i att utveckla ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete. I vårt uppdrag ingår bland annat att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en utvecklingsledare för att driva, samordna och utveckla arbetet inom ett eller fler uppdrag inom social hållbarhet i länet. Inledningsvis kommer du arbeta med det regionala brottsförebyggande uppdraget och brottsförebyggande föräldraskapsstöd.

Arbetsuppgifterna inkluderar att jobba med utvecklingsarbete på regional och lokal nivå utifrån nationella mål. Det innebär bland annat att leda samverkan och bidra till erfarenhetsutbyte i länet. Du kommer även att stödja kompetensutveckling och utvecklingen av brottsförebyggande arbete.

Du kommer att arbeta med planering och genomförande av utvecklings- och förankringsarbete i processer på politiker-, chefs- och tjänstemannanivå inom de uppdrag du ansvarar för på enheten social hållbarhet. Det ingår att strategiskt samordna, planera, genomföra och följa upp kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete, samt sammankalla och leda länsövergripande nätverk. Arbetet innebär också bland annat att omvärldsbevaka, ta fram och följa upp olika underlag, arbeta fram handlingsplaner och strategier inom dina områden. Arbetet sker i nära samverkan med externa aktörer som kommun och polis, men även region, civilsamhälle, näringslivet och andra statliga myndigheter samt andra länsstyrelser.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk examen inom samhällsvetenskaplig utbildning, kriminologi, sociologi, statsvetenskap, socialt arbete eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har utbildningar inom kunskapsbaserat brottsförebyggande arbetssätt och utbildningar inom området föräldraskapsstöd.

Du har flerårig erfarenhet av att:

- arbeta strategiskt med utvecklingsfrågor med goda resultat.
- stödja samverkan mellan olika aktörer.
- inhämta, skriftligt sammanställa och analysera olika former av underlag.

Meriterande är erfarenhet av:

- utvecklings- och kompetenshöjande arbete gällande brottsförebyggande och social prevention.
- ett intersektionellt perspektiv i ditt arbete.
- bred kunskap om sociala hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.

Du har god förmåga av praktiskt tillämpat arbetssätt och metoder för integrering av olika perspektivfrågor. Du har en god förmåga av att skapa struktur och ordning, samt har framförhållning. Du prioriterar och planerar ditt arbete väl och har ett genuint engagemang för sociala hållbarhetsfrågor. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna samverka och samordna arbetet. Du behöver även som person ha en förmåga att pedagogiskt förklara komplexa frågor och skapa engagemang.

Som person är du lätt att samarbeta med, har god förmåga att bygga relationer, har lätt för att kommunicera och kan anpassa din kommunikation till olika mottagare såsom kollegor som enhetschef, länsledning samt andra tjänstemän och chefer i länet. Du har personlig mognad vilket innebär att du är trygg, stabil och har självinsikt.

Du kan se relationer i sitt rätta perspektiv, skilja på det personliga och professionella. Det innebär även att du kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du har också förmåga till helhetssyn, är självgående och har en drivkraft att utveckla det gemensamma arbetet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har goda kunskaper i Office-programmen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Med anställningen följer skyldighet att krigsplaceras. Länsstyrelsen erbjuder flexibelt arbetsliv vilket handlar om att skapa förutsättningar för en god måluppfyllelse i verksamheten och en god balans mellan arbete och fritid för våra medarbetare. Det innebär att du utifrån verksamhetens behov kan jobba hemifrån del av arbetstiden.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 6 juni 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Enhetschef inom naturskyddsområdet, vikariat

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Vi söker en vikarierande enhetschef till enheten Naturskydd som har 17 medarbetare. ... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Vi söker en vikarierande enhetschef till enheten Naturskydd som har 17 medarbetare.

Enheten arbetar med skydd av värdefull natur genom bildande av naturreservat, nationalparker, naturvårdsavtal, Natura 2000 och Ramsarområden. Enheten förvaltar skyddade områden med utgångspunkt från skötselplaner, regionala strategier och vägledning från Naturvårdsverket. Enheten arbetar i nära samverkan med andra delar av Länsstyrelsen kring t.ex. invasiva främmande arter (IAS), och våtmarksrestaurering. Enheten är delaktig i LIFE projektet Life2Taiga med naturvårdsbränningar i tallskogar. 

Som enhetschef ansvarar du för att samordna, planera och strategiskt leda arbetet på enheten. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du förväntas ta beslut, driva och utveckla verksamheten samt skapa förutsättningar för medarbetarnas resultat och utveckling. Du ska leda på ett tydligt och kommunikativt sätt, föregå med gott exempel och skapa ett gott arbetsklimat. Det är viktigt att du trivs i rollen som arbetsgivarföreträdare samt arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden. 

I tjänsten ingår mycket samverkan och samordning och att företräda Länsstyrelsen i olika sammanhang. Arbetet är varierande med många kontakter med andra länsstyrelser, nationella myndigheter, universitet, ideella organisationer, allmänheten, media m.fl.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

•    Akademisk naturvetenskaplig utbildning.
•    Arbetat med miljöfrågor och har flerårig arbetslivserfarenhet, gärna inom offentlig verksamhet och gärna inom en statlig myndighet. 

Det är meriterande om du har:

•    Utbildning med inriktning mot ekologi eller liknande.
•    Ledarerfarenhet - tidigare chefs-, projektledningsansvar eller motsvarande - där det har ingått att leda/styra andra i arbetet.
•    Erfarenhet av personal- och arbetsmiljöansvar.
•    Arbetat med frågor som rör biotoper eller arter. Särskilt meriterande är arbete med skydd eller skötsel av skyddad natur.
•    Erfarenhet av myndighetsutövning, eller deltagande i ärendeprocesser inför beslut av en myndighet, samt har erfarenhet av - och förmåga - att göra avvägda bedömningar och hantera målkonflikter. 

Som person är du driven med ett utvecklings- och målinriktat fokus. Du tänker strategiskt, har god förmåga att se helheten och gör avvägda bedömningar utifrån ett långsiktigt, vidare perspektiv. Du har god analytisk förmåga och tar dig gärna an komplexa problem på ett lösningsorienterat sätt. Engagemang och delaktighet ser du som självklarheter. Du är van att tala inför andra och kan på ett pedagogiskt vis anpassa budskap efter mottagare. Du är trygg som person med god självinsikt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och vi ser gärna att du har erfarenhet av att möta media. 

Körkort för bil krävs. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Tjänsten avser ett vikariat som tillförordnad enhetschef t.o.m. februari 2025 under nuvarande befattningsinnehavares tjänstledighet för annat arbete. Intentionen är att tjänsten kommer annonseras ut som en tillsvidareanställning efter vikariatstidens utgång.

Välkommen med din ansökan senast 2 juni 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Vattenvårdshandläggare - tillstånd och prövning

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Som handläggare av vattenverksamhet med inriktning mot vattenverksamhet för produktion... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Som handläggare av vattenverksamhet med inriktning mot vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel (vid enheten för Vatten och naturmiljö), arbetar du med genomförandet av den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraft (NAP) och tillsyn beträffande sådan verksamhet.

Tillsynsarbetet innebär bland annat att kontrollera att verksamhetsutövare har rutiner för egenkontroll, att villkor i tillstånd iakttas och att andra krav på verksamheten som följer av miljöbalken efterlevs.

För dig som är intresserad av de frågor som är förknippade med miljöanpassning av vattenkraft såsom hydrologi, limnologi, ekologi och miljörätt ger arbetet mycket goda möjligheter till fördjupade kunskaper på området. Du kommer ingå i ett team med fokus på vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel. En viktig del är bedömning av miljöpåverkan och vilka åtgärder som kommer att behövas utifrån bland annat ramdirektivet för vatten. Du kommer att bevaka miljöintresset och andra allmänna intressen genom att bland annat, inför prövning i enlighet med den nationella planen, ansvara för genomförandet av samverkan. Vid processen i mark- och miljödomstolen skriver du yttranden och är med och för Länsstyrelsen talan i domstol. Det är ett självständigt arbete genom att du ansvarar för dina ärenden, samtidigt som vi är ett team som hjälps åt och gör bedömningar tillsammans. Du kommer att ha många kontakter med verksamhetsutövare, enskilda personer, företag och kommuner. Arbetet är delvis händelsestyrt vilket kräver förmåga att arbeta flexibelt och tidvis under press. Arbetet innebär även ett nära samarbete med andra verksamhetsområden som juridik, kulturmiljö och naturvård. Prövningarna enligt den nationella planen kan även vara av strategiskt stor betydelse.

Det ingår visst fältarbete och konferenser m.m. på annan ort förekommer i tjänsten. 

Kvalifikationer
Du ska ha:
- Minst treårig universitets- eller högskoleexamen med miljö- eller naturvetenskaplig inriktning eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Kunskaper i miljöbalken.

Det är meriterande om du har:
- Utbildning i miljörätt eller annan juridisk utbildning.
- Utbildning i vattenverksamhets- och vattenmiljöfrågor eller erhållit sådan kunskap på annat sätt.
- Arbetat med ärendehandläggning som omfattar myndighetsutövning hos Länsstyrelse, kommun eller motsvarande.
- Arbetat med tillsyn eller prövning enligt miljöbalken, särskilt med vattenverksamhet eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.
- Kunskap om miljöanpassningar såsom fisk- och faunapassager samt flöden.
- Erfarenhet av att ha arbetat med miljökvalitetsnormer för vatten.
- Erfarenhet av att ha arbetat med den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraft.  

Arbetet innebär att du behöver ha en problemlösande analytisk förmåga, ha gott omdöme och vara ansvarstagande, d.v.s. strukturerad, noggrann och kan driva frågor självständigt. Du behöver dessutom ha god samarbetsförmåga och kunna skapa goda relationer. Det är även viktigt att du har förmåga att se helheten och kan sätta in frågor i ett bredare sammanhang samt har förmåga att tydligt och pedagogiskt kommunicera och förklara ställningstaganden. Du bör ha ett flexibelt arbetssätt samt ha förmåga att tidvis arbeta under press.

För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6-månaders provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställningen följer skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast söndagen den 12 maj 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Vattenvårdshandläggare - vattenförvaltning och miljögifter

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Vi söker dig som vill vara en del i en arbetsgrupp, beredningssekretariatet, där du ko... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill vara en del i en arbetsgrupp, beredningssekretariatet, där du kommer arbeta med vattenförvaltning med huvudfokus på miljögifter i ytvatten.

Arbetet kommer därutöver att omfatta dricksvattenfrågor enligt EU:s dricksvattendirektiv. Arbetet med miljögifter innebär bland annat att du genomför uppdrag åt Vattenmyndigheterna där du självständigt kartlägger och analyserar miljötillståndet i ytvattenförekomster. Detta gör du genom att ta fram, sammanställa och bearbeta data och kunskap om länets sjöar och vattendrag och det som påverkar dem. Arbetet med dricksvatten innebär bland annat riskbedömningar av tillrinningsområden för länets vattentäkter och uppföljning av länets regionala vattenförsörjningsplan. Du kommer även att vara internt expertstöd vid t.ex. handläggning av tillsyns- och prövningsärenden samt arbeta med den regionala miljöövervakningen. Arbetsuppgifterna avgörs delvis av intresse och kompetens samt kan justeras utifrån regeringens uppdrag till Länsstyrelsen. 

Arbetet är huvudsakligen av utredande och administrativ karaktär men även visst fältarbete kan ingå. Arbetet görs både självständigt och i tätt samarbete med andra kollegor på grund av frågornas komplexitet. Dialog och samverkan är en viktig del av arbetet. Utöver kollegor på Länsstyrelsen kommer du ha kontakt med kommuner, vattenvårdsförbund, andra länsstyrelser, Vattenmyndigheterna och andra myndigheter. Kontakter med media förekommer. På enheten finns goda möjligheter att utvecklas till att hantera fler av enhetens arbetsområden. Det finns även möjlighet till nationella uppdrag. 

Du kommer att tillhöra enheten Vatten och naturmiljö som har lite drygt 20 medarbetare. Enheten har god sammanhållning och diskuterar ärenden tillsammans och stöttar varandra vid behov. Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; möjlighet till distansarbete del av tiden (när det fungerar för verksamheten), bra semestervillkor och möjlighet till löneväxling. 

Kvalifikationer
Du ska ha minst treårig universitets- eller högskoleexamen med miljö- eller naturvetenskaplig inriktning eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Din utbildning bör innehålla miljökemi och/eller ekotoxikolog. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med vattenförvaltning enligt EU:s ramdirektiv för vatten samt erfarenhet av arbete med frågeställningar kring miljögifter. Det är även meriterande om du har erfarenhet av dricksvattenfrågor och av samverkan och dialog i miljöfrågor. Vi ser gärna att du kan hantera stora och komplexa datamängder i Excel, Access eller Power BI samt har kunskaper i GIS.

Det är viktigt att du är ansvarstagande och självgående, på så vis att du är noggrann, kan identifiera arbetsuppgifter samt genomföra dem på ett strukturerat vis genom att planera och prioritera arbetet. Du behöver också ha en problemlösande analytisk förmåga, d.v.s. att du kan bryta ner och lösa komplicerade problem. Du bör vara flexibel genom att kunna ställa om efter ändrade förutsättningar samt bör kunna se komplexa frågor utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv vilket ställer krav på omdöme och uthållighet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6-månaders provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 29 maj 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Vattenvårdshandläggare - vattenverksamhet och dammsäkerhet

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Vi söker dig som vill arbeta med frågor som rör dammsäkerhet och tillsyn och prövning ... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill arbeta med frågor som rör dammsäkerhet och tillsyn och prövning av vattenverksamheter.

Du kommer tillsammans med en kollega ansvara för dammsäkerhetstillsynen vilket innebär att planera och genomföra tillsynen på dammsäkerhetsklassade dammar samt klassificera dammar i dammsäkerhetsklass. Arbetet med tillsyn och prövning av vattenverksamheter rör sig bland annat om tillsyn av vattenreglering samt att hantera anmälnings- och tillståndsärenden. Arbetsuppgifterna avgörs delvis av intresse och kompetens samt kan justeras utifrån regeringens uppdrag till Länsstyrelsen.

Arbetet utgörs huvudsakligen av kontorsarbete men även visst fältarbete med besök vid bland annat vattenanläggningar ingår. Det är företrädesvis ett självständigt arbete genom att du ansvarar för dina ärenden där du t.ex. genom myndighetsutövning ska bevaka miljöintresset och andra allmänna intressen. I arbetsuppgifterna ingår att ha kontakter med verksamhetsutövare, enskilda personer, företag, kommuner och myndigheter. Kontakter med media förekommer. Du kommer ha goda möjligheter till kompetensutveckling inom området. På enheten finns även goda möjligheter att utvecklas till att hantera fler av enhetens arbetsområden. Det finns även möjlighet till nationella uppdrag.

Du kommer att tillhöra enheten Vatten och naturmiljö som har lite drygt 20 medarbetare. Enheten har god sammanhållning och diskuterar ärenden tillsammans och stöttar varandra vid behov. Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; möjlighet till distansarbete del av tiden (när det fungerar för verksamheten), bra semestervillkor och möjlighet till löneväxling.  

Kvalifikationer
Du ska ha minst treårig universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot miljö, naturvetenskap eller teknik, alternativt annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har utbildning i miljörätt eller annan juridisk utbildning samt utbildning i vattenverksamhets- och vattenmiljöfrågor eller har erhållit sådan kunskap på annat sätt.

Det är meriterande om du har arbetat med ärendehandläggning som omfattar myndighetsutövning hos Länsstyrelse, kommun eller motsvarande samt att du har arbetat med tillsyn eller prövning enligt miljöbalken, gärna med vattenverksamhet eller dammsäkerhet, alternativt har annan erfarenhet som bedöms likvärdig. Meriterande är även kunskap om kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet.

Det är viktigt att du har en problemlösande analytisk förmåga samt gott omdöme. Du behöver även vara ansvarstagande, självgående och noggrann, kunna identifiera arbetsuppgifter samt genomföra dem genom att på ett strukturerat vis planera och prioritera arbetet. Du bör ha pedagogisk förmåga, d.v.s. du är tydlig och kan kommunicera samt förklara ställningstaganden. Du bör även ha god samarbetsförmåga.

För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6-månaders provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställningen följer skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast måndagen den 3 juni 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Vilthandläggare, vikariat

På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag. Enhetens verksamhet bidrar till att nå målen i regeringens miljöpolitik, som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för mil... Visa mer
På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag.Enhetens verksamhet bidrar till att nå målen i regeringens miljöpolitik, som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen.

Huvudsakliga verksamhetsmål är att genomföra klövviltförvaltning, rovdjursförvaltning, hantering av viltskador och rovdjursinventering. Det har koppling till både skogs-, rovdjurs- och älgpolitik och Naturvårdsverkets nationella viltstrategi, såväl som livsmedelsstrategin.

Enheten har även uppgifter inom området artskydd, tillsyn och prövning av ärenden som avser handel och hantering av skyddade arter (CITES).

För att nå framgång och uppnå en hög grad av delaktighet, samverkan och att arbetet förankras med berörda, lokalt, regionalt såväl som nationellt. Arbeta med viltfrågor medför som regel ett behov av att uppnå en hög grad av samsyn mellan olika intressen innan beslut kan tas.

Inom Viltenheten arbetar mycket erfarna personer och samarbetet inom enheten fungerar mycket bra. Samarbetet mellan enhetens medarbetare präglas av en vilja att bidra med det egna kunnandet och prestigelöshet. Den sociala arbetsmiljön inom enheten är god.

Arbetsbeskrivning
I tjänsten ingår att handlägga ärenden inom enhetens verksamhetsområde, såsom ärenden om jakt (licensjakt och skyddsjakt) och ärenden om bidrag och ersättningar ur viltskademedlen. Vidare ingår att arbeta med olika slags informationsinsatser kopplade till länets viltförvaltning och att föra dialog med olika parter och intressenter inom viltförvaltningen, svara på frågor från allmänheten och samverka med andra myndigheter. Ytterligare en arbetsuppgift är att bereda skriftligt underlag, såsom svar på remisser och olika typer av skriftligt underlag, exempelvis inför sammanträden i länets viltförvaltningsdelegation. Visst administrativt arbete kan förekomma.

Viltförvaltningen är ett område där tonläget stundtals är högt, och det påverkar enhetens personal. Det finns en medvetenhet om detta inom enheten och det finns etablerade former för stöttning av chef och kollegor när sådana situationer inträffar. Hot kan förekomma, drabbar framför allt den del av personalstyrkan som tjänstgör i fält. Kontakter med upprörda och stressade människor förekommer. Vid rovdjursangrepp på tamdjur och skyddsjaktsärenden kan tidspressade situationer förekomma. Den mediala uppmärksamheten är stundtals väldigt stor, vilket kan leda till pressade situationer.

Det förekommer arbetstoppar när arbetsbelastning under perioder är hög.

Kvalifikationer
Du ska ha:
- akademisk utbildning eller kvalificerad yrkesutbildning med inriktning på natur, jord, skog, eller djur, eller akademisk utbildning med inriktning mot offentlig förvaltning inom rättsvetenskap, samhällsvetenskap eller motsvarande.

Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbete som vilthandläggare vid länsstyrelsen eller annan erfarenhet av arbete med förvaltning av vilt vid statlig eller kommunal myndighet.
- goda kunskaper om areella näringar innefattande jord, skogsbruk, djurhållning eller viltbruk.
- kunskaper om jaktlagstiftningen.
- artkunskaper om vilt och kunskaper om viltförvaltning.
- kunskaper om offentlig förvaltning och de författningar som styr viltförvaltningen.

Som person är du relationsskapande, självständig, empatisk, har en helhetssyn och har en personlig mognad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Villkor
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Tidsbegränsad till och med: 2025-08-31 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2 maj 2024

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Säkerhetsskyddsstrateg

Vi söker en Säkerhetsskyddsstrateg med goda kunskaper inom säkerhet och säkerhetsskyddsområdet till Länsstyrelsen i Örebro län. Anställningen är placerad inom avdelningen Verksamhetsstöd vars huvudmål är att utveckla organisationen och skapa effektiva interna processer och stödsystem samt samordna och utveckla tvärsektoriella samarbeten. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi och juridik samt i andra strategisk... Visa mer
Vi söker en Säkerhetsskyddsstrateg med goda kunskaper inom säkerhet och säkerhetsskyddsområdet till Länsstyrelsen i Örebro län.

Anställningen är placerad inom avdelningen Verksamhetsstöd vars huvudmål är att utveckla organisationen och skapa effektiva interna processer och stödsystem samt samordna och utveckla tvärsektoriella samarbeten. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi och juridik samt i andra strategiskt övergripande frågor.

Givet det nya nationella beredskapssystemet som trädde i kraft den 1 oktober 2022, ställs ökade och delvis nya krav inom säkerhetsskyddsområdet på Sveriges länsstyrelser. Länsstyrelsen i Örebro län har dessutom utsetts som en av sex civilområdesansvariga länsstyrelser i Sverige, vilket också har ökat kraven på myndigheten vad gäller samordning, samverkan, uppföljning och tillsyn, inte minst på säkerhetsskyddsområdet. En viktig uppgift för Länsstyrelsen i Örebro län är att nu utveckla sin säkerhetsorganisation med bland annat säkerhetsskyddsarbete utifrån nya kraven och tillkommande uppgifter.

Myndighetens säkerhetschef blir din närmaste chef och du kommer som säkerhetsskyddsstrateg att vara placerad på enheten för Säkerhet och service som tillhör avdelning Verksamhetsstöd.

Arbetsbeskrivning
Som säkerhetsskyddstrateg arbetar du i enlighet med säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och tillhörande föreskrifter. Du har ansvar för att i samråd med säkerhetschefen, tillika säkerhetsskyddschef, planera Länsstyrelsens arbete inom verksamhets- och säkerhetsskydd.

I uppdraget ingår att ge rådgivning men också att vara kravställare. Du ingår i vår interna säkerhetsgrupp. Ditt ansvarsområde består av operativa arbetsuppgifter, t.ex. att planera och dokumentera säkerhetsskyddsanalyser/åtgärdsplaner samt av strategiska arbetsuppgifter, t.ex. att analysera och värdera aktuella hot och sårbarheter. Du kommer att arbeta med omvärldsbevakning, utvärderingar, rådgivning, framtagande av styrdokument samt utbilda medarbetare inom säkerhetsskyddsområdet. Du ansvarar för processen för säkerhetsprövningar och dess genomförande. I uppdraget ingår att tillsammans med länsstyrelsens säkerhetschef hantera frågor kring fysisk säkerhet och informationssäkerhet. Du kommer även att ge stöd i säkerhetsskyddade upphandlingar och tillhörande dokumentation.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har
- minst treårig akademisk utbildning eller motsvarande samt flerårig erfarenhet av att arbeta systematiskt med strategisk och operativt säkerhets- och säkerhetskyddsarbete.
- flerårig erfarenhet av att leda processer och projekt inom frågor om säkerhetsskydd.
- mycket goda kunskaper inom svenska säkerhetsskyddslagstiftningen och inom offentlighet och sekretess. 
- erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningar- och säkerhetssamtal, säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsskyddsåtgärder och framtagande av säkerhetsskyddsavtal.

Du behöver också ha mycket goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift.

Det är meriterande om du arbetat med säkerhetsskydd inom statlig verksamhet samt har erfarenhet av SUA-upphandlingar

Som person behöver du vara trygg i dig själv, du har lätt att samarbeta och samverka både internt och externt. Du ska också ha en god kommunikativ förmåga och en fallenhet för att hålla utbildningar. Du har förmåga till helhetssyn och att kunna göra adekvata avvägningar i komplexa frågor. Uppdraget kräver också att du har integritet och en personlig mognad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Länsstyrelsen erbjuder flexibelt arbetsliv vilket handlar om att skapa förutsättningar för en god måluppfyllelse i verksamheten och en god balans mellan arbete och fritid för våra medarbetare. Det innebär att du till viss del av arbetstiden kan jobba hemifrån med arbetsuppgifter som lämpar sig för detta. Utifrån arbetets karaktär behöver dock den största delen av arbetet ske på plats i Länsstyrelsens lokaler.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Du kommer även att krigsplaceras vid Länsstyrelsen.

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Omfattning: Heltid
Tillträde:  Enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan senast 10 april 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Serveringspersonal

Ledningsstaben är ett strategiskt och operativt stöd till Länsledningen och myndighetens verksamheter som bidrar till att utveckla myndigheten. Enheten har ett särskilt ansvar för att bidra till att utveckla Länsstyrelsens och landshövdingens främjande roll och varumärke i länet. Som ett led i det arbetet bedrivs representation för länet gentemot staten, näringslivet, organisationer och allmänheten. Residenset är en representationsplats där möten och må... Visa mer
Ledningsstaben är ett strategiskt och operativt stöd till Länsledningen och myndighetens verksamheter som bidrar till att utveckla myndigheten.

Enheten har ett särskilt ansvar för att bidra till att utveckla Länsstyrelsens och landshövdingens främjande roll och varumärke i länet. Som ett led i det arbetet bedrivs representation för länet gentemot staten, näringslivet, organisationer och allmänheten. Residenset är en representationsplats där möten och måltider utgör en stor del av verksamheten och med hela Örebro län i fokus; i den fysiska miljön, i värdskapet och i den ekologiskt hållbara måltiden.

Arbetsplatsen är residenset i Örebro slott. Residenset har en begränsad fysisk tillgänglighet. 

Arbetsbeskrivning
Som serveringspersonal på Residenset i Örebro kommer du att arbeta med diverse olika events, konferenser och arrangemang i samband med landshövdingens representationer. Det kan röra sig om mindre tillställningar från luncher till större arrangemang så som mingel, middagar och tillställningar. Som serveringspersonal ingår, förutom förberedelser och servering, även iordningställande och städning.

Din arbetsplats blir på residenset i Örebro slott. 

Vi söker dig som har en stor känsla för service och är noga med detaljerna samt har förmågan att prioritera och ta ansvar för ditt arbete. Du är vänlig, nyfiken och lättsam att arbeta med. Du ger alla du träffar ett gott bemötande.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- utbildning på restaurangskola eller motsvarande erfarenhet
- erfarenhet av att jobba med servering och värdskap i minst två (2) år.

Meriterande är om du har:
- utbildning på restauranghögskola
- dryckeskunskap
- utbildning i dryckeskunskap, Sommelier
- erfarenhet av värdskap och lagarbete

Du har en stor känsla för service och är noga med detaljerna samt har förmågan att prioritera och ta ansvar för ditt arbete. Du är vänlig, nyfiken och lättsam att arbeta med. Du ger alla du träffar ett gott bemötande.

Det är viktigt att du är fysiskt stark, i arbetet ingår det att bära leverans av mat och dryck uppför trapporna då ingen hiss finns.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning på tolv månader. Anställningen är intermittent, det vill säga att du kommer att arbeta vid behov. Arbetet är förlagt till dag, kväll och helg.

I och med anställningen kommer en säkerhetsprövning att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Kontaktperson vid frågor om tjänsten är Elisabeth Jangenby, 010-224 87 04 och husföreståndare Camilla Kron,  [email protected]

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 25 april 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Operativ och strategisk upphandlare/inköpare

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Arbetsbeskrivning Vi söker en kvalificerad och driven upphandlare med praktisk erfarenhet av offentlig upphandling till enheten för Ekonomi. Tjänsten är placerad inom avdelning Verksamhetsstöd ... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Arbetsbeskrivning
Vi söker en kvalificerad och driven upphandlare med praktisk erfarenhet av offentlig upphandling till enheten för Ekonomi.

Tjänsten är placerad inom avdelning Verksamhetsstöd vars huvudmål är att utveckla organisationen och skapa effektiva interna processer och stödsystem samt samordna och utveckla tvärsektoriella samarbeten.

Du ska i samarbete med verksamheten driva upphandlingsarbetet, såväl operativt som strategiskt, på myndigheten för att säkerställa att rätt varor och tjänster upphandlas till rätt pris, till rätt villkor och på ett rättssäkert sätt. 

Som myndighetens enda upphandlare förväntas du driva, leda och medverka i olika upphandlingsprojekt för Länsstyrelsen. Du ska arbeta med strategisk upphandling och säkerställa goda rutiner inom området. Du kommer vara rådgivare i samtliga upphandlingsfrågor som kan uppkomma inom Länsstyrelsen, vilket bl.a. omfattar att vara resursperson genom hela upphandlingsprocessen.

Kvalifikationer
Du har en universitets- eller högskoleutbildning som är relevant för uppdraget eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har:
- flerårig erfarenhet av kvalificerat, självständigt och operativt upphandlingsarbete inom offentlig sektor, gärna inom statlig myndighet, vilket inkluderar såväl nationell upphandling som EU-upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), inklusive avtalsskrivning.
- erfarenhet av avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning
- erfarenhet av arbete med strategisk upphandling.
- goda kunskaper om lagstiftning som reglerar dessa områden.
- behärskar svenska väl i tal och skrift och uttrycker dig enkelt och korrekt samt har goda kunskaper i Officepaketet.

Det är meriterande om du har: 
- Erfarenhet av säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)

Vi söker dig som är beredd att ta en ledande och drivande roll i upphandlingsarbetet och utveckla verksamheten. Du kommer i din roll ha många kontaktytor vilket kräver att du är kommunikativ, analytisk och har en hög integritet.

Som person är du, noggrann och strukturerad och van att leda en upphandlingsprocess på ett självständigt vis. Du har förmåga att planera, samarbeta och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.

Du har god organisationsförmåga, arbetar målinriktat och har förmåga att sätta dig in i och förstå de olika delarna av vår verksamhet.

Hos oss erbjuds du utmanande arbetsuppgifter i en stimulerande arbetsmiljö där du är delaktig, och en viktig länk, i Länsstyrelsens utveckling.

Vi ställer höga krav på personlig lämplighet.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och provanställning tillämpas. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 15 mars 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Kommunikationsstrateg för Mellersta civilområdet

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Är du redo för en ny roll och bidra med dina erfarenheter inom kriskommunikation? Uppgiften som kommunikationsstrateg är att utveckla kommunikationen för Mellersta civilområdet i Sverige. Det s... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Är du redo för en ny roll och bidra med dina erfarenheter inom kriskommunikation? Uppgiften som kommunikationsstrateg är att utveckla kommunikationen för Mellersta civilområdet i Sverige.

Det säkerhetspolitiska läget för Sverige är förändrat och myndigheter i Sverige har i uppdrag att förbereda sig inför höjd civil beredskap. Uppdraget för sju län i mellersta Sverige har kansliet för Mellersta civilområdet och är placerat på Länsstyrelsen i Örebro län. Vi söker nu en kommunikationsstrateg till kansliet för Mellersta civilområdet.

Är du erfaren kommunikationsstrateg inom kriskommunikation som vill vara med att utveckla, implementera och samordna kommunikation för de sju län som ingår i Mellersta civilområdet? Det innebär att arbeta på kansliet samt leda och delta i olika möten. Det finns viss möjlighet att arbeta på distans. Resor förekommer inom civilområdet. Är du beredd på att kommunicera något som inte redan är etablerat i samhället och vill bidra till det? Till ditt stöd finns nätverk och samordning med andra myndigheter, bland annat med MSB och försvarsmakten.

Exempel på arbetsuppgifter är olika kommunikationsinsatser som samverkan med olika myndigheter, presstöd, omvärldsbevakning och kriskommunikation inför och under händelser. I arbetsuppgifterna ingår också att utveckla och implementera kommunikation inför stabsläge. Du ska även kunna representera kansliet genom att delta i övningar samt hålla utbildningar i kriskommunikation.

Som kommunikationsstrateg för Mellersta civilområdet har du en organisatorisk placering på enhet Kommunikation på Länsstyrelsen i Örebro län. Den består av sju medarbetare och du rapporterar till kommunikationschefen. Enhet Kommunikation har i uppdrag att leda, utveckla och stödja det externa såväl som det interna kommunikationsarbetet på myndigheten. Enheten ansvarar också för kriskommunikation och informationssamordning vid krislägen i länet och utgör presstöd till verksamheternas kontakter med media. Du arbetar 20% för enheten och 80% för kansliet av din arbetstid.

Den 1 oktober 2022 inrättades sex civilområden i Sverige. Inrättandet av civilområden är den största satsningen i modern tid av återuppbyggnad av det civila försvaret. Länsstyrelsen i Örebro län är civilområdesansvarig länsstyrelse, med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet. I Mellersta civilområdet ingår Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län. Landshövdingen är civilområdeschef och har till sin hjälp ett civilområdeskansli som leds av en kanslichef.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- en akademisk examen inom kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren
bedömer likvärdig
- minst fem års erfarenhet av strategisk, operativ, intern och extern kommunikation
- minst fem års erfarenhet av strategisk och operativ kriskommunikation
- minst fem års erfarenhet med omvärldsbevakning av media utifrån informationspåverkan
- erfarenhet av att producera och publicera innehåll i digitala kanaler, som intranät, extern webb,
sociala medier etc.
- erfarenhet av textgranskning och korrekturläsning av texter och underlag
- erfarenhet av enklare formgivning, som presentationer i Powerpoint 
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
- erfarenhet av samordning med olika organisationer och verksamheter.

Det är meriterande om du har:
- utbildning i kriskommunikation
- erfarenhet av krishantering, civilt försvar och samverkan på regional eller lokal nivå vid samhällsstörningar
- erfarenhet av att arbeta som kriskommunikatör i en stab under en fredstida krishändelse
- erfarenhet av arbete på myndighet
- erfarenhet av arbete i Adobe-suiten, speciellt Indesign och Photoshop
- erfarenhet av att föreläsa och hålla i utbildningar
- erfarenhet av att hålla i övningar
- kunskap om det svenska krishanteringssystemet

Som person är du flexibel och strukturerad. Du är lugn och kontrollerad i pressade situationer, har ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Det faller sig naturligt för dig att lyssna in och samarbeta med andra. Med gott omdöme och ett prestigelöst sätt hjälper du gärna andra och bidrar utifrån bästa förmåga. Du är självgående, drivande och tar dig an utveckling och implementering.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. [%Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.%]

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 14 mars 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Registrator

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Vi söker nu en vikarierande registrator till vår centrala ärendeservice vid Länsstyrelsen i Örebro län. Central ärendeservice arbetar med diarieföring, hantering av all inkommande post, både i ... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Vi söker nu en vikarierande registrator till vår centrala ärendeservice vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Central ärendeservice arbetar med diarieföring, hantering av all inkommande post, både i pappers- och e-postformat, utlämnande av allmänna handlingar, ärendebevakning, arkivfrågor samt ge stöd och rådgivning till medarbetare i dessa frågor.

CÄS tillhör avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.

Arbetsbeskrivning
På den centrala ärendeservicen kommer du vara en av tre registratorer där du även kommer att arbeta nära en arkivarie.

I arbetet ingår att bedöma, registrera och hantera allmänna handlingar. Du ska också bistå med service och stöd till både verksamheten och allmänheten samt upprätthålla en effektiv och rättssäker diarieföring med god kvalitet. Som registrator förväntas du hantera myndighetens handlingar enligt gällande lagstiftning, förordningar och interna rutiner när det gäller registrering och utlämnande av allmänna handlingar.

I ditt uppdrag ingår löpande arbetsuppgifter såsom postöppning, hantering av e-post, diarieföring i ärendehanteringssystemet Platina, och arkivering av handlingar, bevakning av ärenden och delgivning samt expediering av beslut. På Central ärendeservice kommer du att delta i det fortsatta utvecklingsarbetet med att digitalisera och effektivisera vår ärendehantering.

I arbetet kan också förekomma att hålla utbildningar för medarbetarna på myndigheten.

Kvalifikationer
Du ska ha/vara:
- lägst gymnasieutbildning
- diplomerad registrator eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- erfarenhet av att arbeta i ett digitalt dokument- och ärendehanteringssystem.
- tidigare arbetat inom offentlig verksamhet och har god kunskap om de lagar och förordningar som styr dokumenthanteringen (bland annat offentlighet och sekretesslag, förvaltningslag och tryckfrihetsförordningen)

Det är meriterande om du har:
- utbildning inom administration, offentlig förvaltning och/eller arkiv- och informationsvetenskap
- erfarenhet av arbete med arkivarbete inom statlig verksamhet
- erfarenhet av ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina

Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Språkkunskaper utöver svenska är meriterande.

Du har god datorvana med goda kunskaper i Officepaketet

Som person är du drivande eftersom tjänsten innebär ett uttalat ansvar att självständigt och genom egna initiativ driva arbetet framåt samtidigt som du är flexibel och har en vilja att samarbeta med dina kollegor och skapa ett gott arbetsklimat.

Du ska vara noggrann, analytisk och strukturerad i ditt arbetssätt. Vidare krävs en god kommunikativ förmåga och att du pedagogiskt kan förklara och bemöta frågor samt uttrycka dig väl i tal och skrift.

Du kommer vara en del av en viktig central funktion för myndigheten och ska trivas i en social miljö med många dagliga kontakter, både interna och externa.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Villkor
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tidsbegränsad till och med: 31 december 2024


Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 10 april 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Beredskapshandläggare räddningstjänst och befolkningsskydd

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet och ska verka för att största möjliga totalförsvarseffekt uppnås.

Enhetens verksamhet innebär att leda och driva arbetet i syfte att nå ett välutvecklat och robust arbete med krisberedskap och totalförsvar inom myndigheten och inom länet. Och vår samverkansroll sträcker sig över samtliga skeenden, både före, under och efter en kris, och vi ska omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för samordning och inriktning.

Länsstyrelsen har i dag stort ansvar utifrån räddningstjänst och skydd mot olyckor, exempelvis kärnteknisk olycka och räddningstjänst under höjd beredskap. I och med upprustningen av totalförsvaret har länsstyrelsen större roll i arbetet med befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap. Det är en stor del av beredskapsplaneringen i länet.

Arbetsbeskrivning
Som handläggare inom området kommer du att arbeta i nära kontakt med kommuner och nationella myndigheter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att driva frågor kopplat till räddningstjänst och befolkningsskydd internt på myndigheten, men även till det som sker i samverkan med länets aktörer, vilket omfattar bland annat räddningstjänst under höjd beredskap, CBRNE, kärnenergiberedskap och planfrågor. Tjänsten kan även omfatta nationell samordning av länsstyrelsernas arbete med räddningstjänst och befolkningsskydd. Du ska leda, driva och utveckla arbetet både på myndigheten och i länet.

Du bidrar med räddningstjänstperspektivet som är en viktig del i vårt arbete med civilt försvar och totalförsvarsplanering. Du kommer att vara ett stöd till länets aktörer, främst räddningstjänst och kommuner.

Du deltar vid Länsstyrelsens Sevesotillsyn samt vid beslut om farlig verksamhet. Arbetet kan även innebära att bistå MSB med kunskap om regionala och lokala förhållanden vid tillsyn av kommunal räddningstjänst.

I arbetsuppgifterna ingår även samordning av skogsbrandsberedskap, räddningstjänstansvar vid utsläpp från kärnteknisk anläggning, prövning av kommunala beslut som överklagats, rådgivning och vägledning inom myndigheten, granska planfrågor utifrån räddningstjänst- och beredskapsperspektiv samt att besvara remisser.

Tjänsten kan även omfatta att vara en av länets saneringsledare kopplat till kärnteknisk olycka. Du samordnar också arbetet med ledningssystemet Rakel i länet.

Kvalifikationer
 

Vi söker dig som har en för tjänsten relevant utbildning som exempelvis brandingenjör, brandinspektör eller brandman och/eller arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har:

- Erfarenhet från kommunal eller statlig räddningstjänst
- god kunskap om och praktisk erfarenhet från tillämpning av lag om skydd mot olyckor
- ha erfarenhet av projektledning
- erfarenhet av analys- och riskbedömningsarbete.
- kunskap om gällande svensk lagstiftning inom området

Meriterande är:

- Erfarenhet av planering, ledning och genomförande av räddningsinsatser samt efterföljande åtgärder
- erfarenhet av regional planering och av storskalig planering, exempelvis in- utrymning
- erfarenhet av krisledning och stabsarbete
- erfarenhet av övnings- och utbildningsverksamhet
- erfarenhet av olycksundersökningar
- erfarenhet av kärnenergiberedskap eller CBRNE frågor.
- kunskap om samhällets krishanteringssystem och länsstyrelsens samordningsansvar
- kunskap i tekniska ledningssystem såsom WIS och Rakel.

Som person är du strukturerad, flexibel och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du ser helhet och sammanhang, och har även god förmåga att ta initiativ, leda och driva projekt samt slutföra, följa upp och implementera resultat. 

Du kan hanterar många olika uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt och det är viktigt att kunna ställa om från utvecklings- och planeringsarbete till operativt arbete, samt hantera snabba beslut och förändringar. Du är trygg och bekväm i att företräda myndigheten och agera utifrån en ledar- och projektledarroll. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och van användare av Office-programmen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden och bidrar aktivt för ett bra arbetsklimat. 

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och provanställning tillämpas. Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 19 februari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Plan- och infrastrukturhandläggare

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Arbetsbeskrivning Nu söker vi en vikarierande plan- och infrastrukturhandläggare till vår e... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en vikarierande plan- och infrastrukturhandläggare till vår enhet Plan och kultur.

Du kommer att samordna Länsstyrelsens planeringsprocess för statliga vägar och järnvägar samt arbeta med granskning och samråd i fastighetsbildningsärenden. Arbete med samråd om elnätkoncessioner, undersöknings- och bearbetningstillstånd enligt minerallagen kan också förekomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen inom samhällsbyggnad såsom arkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt, samhällsplanerare eller annan relevant akademisk utbildning som vi bedömer likvärdig.

Du har arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning inom offentlig verksamhet, i första hand inom länsstyrelse. Du har också kunskaper om och erfarenhet av arbete med väg- och järnvägslagen samt av arbete med fastighetsbildning.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med/av:

- elnätkoncessioner
- undersöknings- och bearbetningstillstånd enligt minerallagen.
- strandskyddslagstiftningen.

Vi söker dig som är självgående, strukturerad och flexibel. Du har gott omdöme och förmåga att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden

Du har god förmåga att skapa goda relationer och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Du anlägger ett brett samhällsperspektiv på ditt arbete och har god förmåga att väga samman komplex information. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är ett vikariat tom. 31 maj 2024. Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 15 februari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Beredskapshandläggare

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet och ska verka för att största möjliga totalförsvarseffekt uppnås.

Enhetens verksamhet innebär att leda och driva arbetet i syfte att nå ett ett välutvecklat och robust arbetet med krisberedskap och totalförsvar inom myndigheten och inom länet. Vår samverkansroll sträcker sig över samtliga skeenden, både före, under och efter en kris, och vi ska omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för samordning och inriktning.

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en beredskapshandläggare för att huvudsakligen arbeta med frågor kring samhällets krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar. Det innebär bland annat att du ska:

- Delta i utvecklingsarbetet av lägesbildsarbete.
- Arbeta med omvärldsbevakning, läge- och analys, både i vardagen och i krisorganisation under en händelse.
- Delta i arbetet med att stötta kommunerna i deras krisberedskapsarbete utifrån kommunöverenskommelsen och gällande regelverk.
- Delta i beredskapsplanering.
- Delta och leda projekt och arbetsgrupper inom verksamhetsområdet.
- Utbilda och informera, både till interna och externa aktörer.
- Vara en kunskapsresurs och stödja övriga medarbetare inom myndigheten och till länets aktörer, med bland annat analyser och underlag.
- Handlägga ärenden och besvara remisser.
- Planera och genomföra konferenser och möten.
- Följa upp framtagna åtgärdsplaner efter övningar.

Du kommer i samverkan med övriga medarbetare på enheten att arbeta med olika uppdrag. Vår enhet och arbetsgrupp arbetar aktivt för ett bra arbetsklimat, och i det arbetet är det viktigt att alla är med i bidrar. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller mångårig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildningsinriktning mot statsvetenskap, analys, risk- och krisberedskap eller liknande är meriterande.

Du har erfarenhet av att driva, kommunicera och följa upp processer eller projekt i samverkan med andra aktörer och du har erfarenhet av att hålla i utbildnings- och informationsinsatser.

Meriterande är erfarenhet av:

- Arbetslivserfarenhet av praktiskt arbete med krisberedskap inom en myndighet.
- Kunskap om samhällets krishanteringssystem, samt om länsstyrelsens samordningsansvar.
- Kunskap och erfarenhet av arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
- Erfarenhet av krisorganisations- och stabsarbete under pågående händelser.
- Kunskap om gällande svensk lagstiftning inom krisberedskap och civilt försvar/totalförsvar.
- Du har erfarenhet av att genomföra lägesbildsarbete, analyser och att sammanställa beslutsunderlag.
- Krisledning och stabsarbete.
- Övnings- och utbildningsverksamhet.

Som person är du strukturerad, flexibel och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du ser helhet och sammanhang, och har även god förmåga att ta initiativ, leda och driva projekt samt slutföra, följa upp och implementera resultat.

Du kan hantera många olika uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt och det är viktigt att kunna ställa om från utvecklings- och planeringsarbete till operativt arbete samt hantera snabba beslut och förändringar. Du är trygg och bekväm i att företräda myndigheten och agerar utifrån en ledar- och projektledarroll. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och van användare av Office-programmen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden. Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och provanställning tillämpas. Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 26 februari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Inventeringsansvarig

På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag. Enhetens verksamhet bidrar till att nå målen i regeringens miljöpolitik, som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för mil... Visa mer
På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag.Enhetens verksamhet bidrar till att nå målen i regeringens miljöpolitik, som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen.

Huvudsakliga verksamhetsmål är att genomföra klövviltförvaltning, rovdjursförvaltning, hantering av viltskador och rovdjursinventering. Det har koppling till både skogs-, rovdjurs- och älgpolitik och Naturvårdsverkets nationella viltstrategi, såväl som livsmedelsstrategin.

Enheten har även uppgifter inom området artskydd, tillsyn och prövning av ärenden som avser handel och hantering av skyddade arter (CITES).

För att nå framgång och uppnå en hög grad av delaktighet, samverkan och att arbetet förankras med berörda, lokalt, regionalt såväl som nationellt. Arbeta med viltfrågor medför som regel ett behov av att uppnå en hög grad av samsyn mellan olika intressen innan beslut kan tas.

Arbetsbeskrivning
Befattningen som Inventeringsansvarig innebär arbete med viltfrågor för att nå målen inom viltförvaltningen, framför allt kopplat till förvaltning av stora rovdjur och förebyggande av viltskador.

Arbetet bedrivs i hög utsträckning i fält, särskilt under sommarmånaderna. Inom Viltenheten finns en grupp av medarbetare i fält där denna befattning kommer att ingå. Både enheten och fältgruppen består av mycket erfarna personer och den sociala arbetsmiljön inom enheten och gruppen är god. 

Du kommer att arbeta praktiskt i fält med inventering av stora rovdjur och besiktning av viltskador på tamdjur, statens vilt och skador på gröda. En viktig uppgift är att samordna inventeringsarbetet under inventeringsperioden.
Arbetet är i stor utsträckning praktisk och utförs i fält med att förebygga viltskador, framför allt orsakade av fåglar.
I arbetet ingår beredskap för olika uppgifter och övrigt arbete utanför kontorstider förekommer regelbundet. Arbetet styrs i stor utsträckning av väder och olika händelser.

I ditt arbete kommer du att ha kontakter med allmänheten och företrädare för intresseorganisationer, Naturvårdsverket, viltforskningen samt Viltskadecenter vid SLU, andra länsstyrelser och med andra nordiska myndigheter som har ett ansvar för förvaltning av stora rovdjur.

Kvalifikationer
Du ska ha:

- högskoleutbildning i biologi eller erfarenhet som bedöms som likvärdig
- utbildning till kvalitetssäkrare för rovdjur och som besiktningsman för rovdjursskadade eller dödade tamdjur samt besiktningsman för Statens vilt
- erfarenhet från fältarbete, såsom inventering och besiktning av rovdjur, och av arbete med viltfrågor 
- erfarenhet av att förebygga viltskador orsakade av fåglar
- B-körkort
- körkort för motorsåg och erfarenhet av praktiskt arbete med motorsåg och röjsåg

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

- koordinering, samordning eller ledning av fältarbete relaterat till stora rovdjur
- datainsamling och kvalitetssäkring
- annat arbete i fält med vilt
- arbete med viltfrågor i Örebro län

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet såsom att du har hög social kompetens,  är självgående, är samverkande, ska kunna samordna fältgruppen, har hög kvalitetsmedvetenhet och god förmåga att prioritera och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Arbetet kommer i stor utsträckning att bedrivas i den sydöstra länsdelen (i området runt Kvismaren).

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning tillämpas.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 17 februari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Säkerhetshandläggare till Länsstyrelsen

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Givet det nya nationella beredskapssystemet som trädde i kraft den 1 oktober 2022, ställs ökade och delvis nya krav inom säkerhetsskyddsområdet på Sveriges länsstyrelser. Länsstyrelsen i Örebro... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Givet det nya nationella beredskapssystemet som trädde i kraft den 1 oktober 2022, ställs ökade och delvis nya krav inom säkerhetsskyddsområdet på Sveriges länsstyrelser.

Länsstyrelsen i Örebro län har dessutom utsetts som en av sex civilområdesansvariga länsstyrelser i Sverige, vilket också har ökat kraven på myndigheten vad gäller samordning, samverkan, uppföljning och tillsyn, inte minst på säkerhetsskyddsområdet. En viktig uppgift för Länsstyrelsen i Örebro län är att nu utveckla sin säkerhetsorganisation med bland annat säkerhetsskyddsarbete utifrån nya kraven och tillkommande uppgifter.

Länsstyrelsen kommer flytta till nya lokaler våren 2024 och med det följer många viktiga frågor framöver både gällande säkerhetsförberedelser och utformning av de nya lokalerna och ett arbeta med avveckling av lokaler myndigheten flyttar ifrån.

Myndighetens säkerhetschef blir din närmaste chef och du kommer som säkerhetshandläggaren att vara placerad på enheten för Säkerhet och service som tillhör avdelning Verksamhetsstöd. 

Arbetsbeskrivning
Vi söker en säkerhetshandläggare för arbete med Länsstyrelsen i Örebro läns säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete.

Som säkerhetshandläggare har du en viktig roll i att driva Länsstyrelsens interna säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete. Ditt ansvarsområde består av både operativa och strategiska arbetsuppgifter. 

Rollen som säkerhetshandläggare innebär bl.a.:

- Långsiktigt strategiskt och metodiskt arbete med säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor på Länsstyrelsen. 
- Arbete med risk- och sårbarhetsanalys för myndigheten samt säkerhetsskyddsanalyser och att upprätta åtgärdsplaner samt att utbilda myndighetens personal och företrädare för olika aktörer i länet inom säkerhetsområdet.
- Att ta initiativ och utgöra ett stöd vid upphandlingar, utbildning, tillsyn av leverantörer samt genomföra uppföljning och kontroll av säkerhetsskyddet.
- Genomföra säkerhetssamtal med blivande och redan anställda medarbetare.
- Ge stöd till Länsstyrelsens chefer och samarbeta nära avdelningschefen, säkerhetsskyddschefen, informationssäkerhetssamordnaren, säkerhetschefen, signalskyddschefen och IT-samordnare bl.a. i signalskyddsorganisationen och vår interna säkerhetsgrupp.
- Delaktighet vid framtagande och implementering av policy, riktlinjer och rutiner för området.
- Externa kontakter och att delta i olika nätverk.
- Att du kan komma att ingå i myndighetens kris- och krigsorganisation.

Arbetsuppgifterna kommer också att kopplas till totalförsvarsplaneringen inom det civila försvaret.

Kvalifikationer
Du ska ha:

- Relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis risk- och säkerhet alternativt mångårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Mycket goda kunskaper om säkerhetsskyddslagen. 
- Flerårig erfarenhet av brett operativt och strategiskt arbete inom säkerhetsområdet.
- Erfarenhet av arbete inom säkerhetsskydd och säkerhet inom säkerhetsområdena informationssäkerhet, personalsäkerhet, fysiskt skydd samt av hantering av säkerhetsklassade uppgifter och säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.
- Erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningar och säkerhetssamtal, säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsplaner.
- Erfarenhet av att genomföra utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet.
- Goda kunskaper i Officepaketet.
- B-körkort

För tjänsten krävs även att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Du bör även ha: 

- God förmåga att leda och driva projekt och processer samt att slutföra och implementera resultat.
- Ytterligare säkerhetsutbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant.
- Erfarenhet av arbete med signalskydd. 
- Projektledarutbildning och/eller processledarutbildning.
- Erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete inom offentlig verksamhet, (gärna inom statlig myndighet.)
- Erfarenhet av att analysera lokaler ur ett säkerhetsperspektiv.
- Erfarenhet av SUA-upphandlingar.

Som person är du analytisk, strukturerad och självständig. Du är initiativrik och drivande, pedagogisk och kommunikativ. Vidare är du samarbetsinriktad och lyhörd samt har en hög grad av integritet och har god förmåga att prioritera,

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Länsstyrelsen erbjuder flexibelt arbetsliv vilket handlar om att skapa förutsättningar för en god måluppfyllelse i verksamheten och en god balans mellan arbete och fritid för våra medarbetare. Det innebär att du till viss del av arbetstiden kan jobba hemifrån med arbetsuppgifter som lämpar sig för detta. Utifrån arbetets karaktär behöver dock den största delen av arbetet ske på plats i Länsstyrelsens lokaler.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Du kommer även att krigsplaceras vid Länsstyrelsen.

Anställningen är tillsvidare och inleds med 6-månaders provanställning.  

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 9 januari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Utvecklingsledare Social hållbarhet

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Inom social hållbarhet har Länsstyrelsen flera uppdrag från regeringen som handlar om att s... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Inom social hållbarhet har Länsstyrelsen flera uppdrag från regeringen som handlar om att stödja kommuner och andra aktörer att arbeta främjande och förebyggande.

Detta inkluderar våra uppdrag om regional samordning av bland annat brottsförebyggande arbete, ANDTS-förebyggande arbete, mänskliga rättigheter, barnrätt, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor. I dessa uppdrag ska Länsstyrelsen vara ett stöd i att utveckla ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete. I vårt uppdrag ingår bland annat att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Vi söker nu en utvecklingsledare till Social hållbarhet.

Arbetsbeskrivning
Som utvecklingsledare kommer du att driva, samordna och utveckla arbetet inom ett eller fler uppdrag inom social hållbarhet i länet. I den här tjänsten kommer du inledningsvis att arbeta med mänskliga rättigheter och barnrätt. Du kommer att var en del av ett kunnigt och engagerat team som tillsammans utvecklar och driver arbetet.

Arbetsuppgifterna inkluderar att ta fram analyser och lägesbilder, svara på remisser och skriva rapporter. Det innebär även att leda eller understödja samverkan och erfarenhetsutbyte i länet och att stödja kompetensutveckling och utvecklingen av kunskapsbaserat arbete. Genom kommundialoger och annat stöd till kommuner stimulerar vi utvecklingen på lokal nivå. Du kommer särskilt vara en del av att utveckla hur vi ger ett relevant och behovsbaserat stöd till kommuner att utveckla samverkan och arbetssätt i det främjande och förebyggande arbetet.

Länsstyrelsen har även ett internt arbete där du bidrar till att utveckla, stödja och följa upp myndighetens interna arbete med mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat arbetssätt. Vissa delar av uppdraget genomförs i nära kontakt med länsledningen och dess stab. Samverkan sker även med andra länsstyrelser och de gemensamma nationella nätverken för mänskliga rättigheter.

Arbetet innebär en del resor inom Sverige som emellanåt kräver övernattningar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Meriterande är också om du har utbildning inom mänskliga rättigheter och barnrätt.

Du har erfarenhet av:

- att arbeta strategiskt med processledning i utvecklingsfrågor.
- utvecklingsarbete i offentlig sektor, av att stödja samverkan mellan olika aktörer och erfarenhet av att leda och driva processer.
- av att utreda, analysera och skriftligt sammanställa olika uppgifter.
- att praktiskt tillämpat arbetssätt och metoder för integrering av olika perspektivfrågor.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barnets rättigheter, demokrati och nationella minoriteter. Likaså ser vi gärna att du har en intersektionell förståelse för hur olika sociala faktorer samverkar med varandra. Erfarenhet av eller dokumenterade kunskaper om arbete med statistik, analys och uppföljning i digitala verktyg är meriterande, liksom en bred kunskap om sociala hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.

Du har ett genuint engagemang för sociala hållbarhetsfrågor och vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Du behöver även som person ha en förmåga att pedagogiskt förklara komplexa frågor och skapa engagemang.

Du har personlig mognad vilket innebär att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du kan se relationer i sitt rätta perspektiv, skilja på det personliga och professionella. Det innebär även att du kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen.

Du har förmåga till helhetssyn, är självgående och har en drivkraft att utveckla det gemensamma arbetet på enheten. Vidare är du initiativtagande, strukturerad och har en analytisk förmåga, vilket innebär att du är duktig på att organisera och följa upp eget arbete liksom resultat.

Du har har också erfarenhet av att jobba med förändringsprocesser och har kompetens i tillvägagångssätt och bemötande för sådana processer. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra, samt att du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden och bidrar på ett prestigelöst sätt till en god arbetsmiljö.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och provanställning tillämpas. Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras. Möjlighet att få jobba delvis på distans finns.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 4 februari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Energistrateg

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Arbetsbeskrivning Nu söker vi en energistrateg till vår enhet Klimat och energi. Du komm... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en energistrateg till vår enhet Klimat och energi.

Du kommer att samordna arbetet inom vårt nya uppdrag rörande Regional energiplanering. 

Vårt samhälle är precis i inledningen av en mycket stor energiomställning, där en omfattande elektrifiering är en viktig del. En omställning som är helt nödvändig för att bromsa de pågående klimatförändringarna och utveckla vår industri. Du kommer att ha en central roll i detta arbete i Örebro län. Det är stora utmaningar som ligger framför oss. Samtidigt är viljan att ställa om stor och det politiska stödet starkt. Du kommer att ha ett mycket meningsfullt jobb att gå till!

Du kommer att arbeta nära de energi- och klimatstrateger som finns på Länsstyrelsen idag och också med personer i andra delar av verksamheten, inte minst beredskapshandläggare och samhällsplanerare. Du kommer även att kunna dra stor nytta av dina motsvarigheter på andra länsstyrelser och det arbete de gör tack vare de aktiva nationella nätverk som finns. Kontaktytorna utanför Länsstyrelsen kommer att vara många, inte minst hos regionen, kommunerna och elnätsbolagen. Övriga näringslivet är också viktiga aktörer att skapa kontakt och samverka med. 

Länsstyrelsen driver Energi- och klimatrådet i Örebro län tillsammans med Region Örebro län. Du förväntas delta aktivt och vara drivande i den fokusgrupp som jobbar med energifrågor och de aktiviteter som rör energi.

Regional energiplanering är en ny satsning från regeringen. I budgetpropositionen för 2024 skriver man att denna satsning innebär ”arbete med energiplanering, grön omställning och ökad försörjningstrygghet”. I propositionen anges vidare att ”Länsstyrelserna har en central roll för att samordna arbetet med att utveckla den regionala energiplaneringen i syfte att stärka genomförandet av energipolitiken regionalt och lokalt. Det inkluderar att bistå nationella myndigheter och elnätsbolag i deras arbete med energiplanering, nätutvecklingsplaner och energiscenarier."

Satsningen syftar till att ”stärka regionala och lokala aktörers förmåga att bidra till elektrifieringen och krisberedskapen. Satsningen syftar också till att utveckla tvärsektoriell samverkan för att övervinna hindren för elektrifiering och därmed bidra till stärkt näringslivsutveckling och minskad klimatpåverkan.”

Din roll blir att vara den drivande personen och centralfiguren för Länsstyrelsen i Örebro läns arbete med energiplanering utifrån ovan angivna text och kommande specificeringar i regleringsbrev och uppdrag.

Kvalifikationer
Du har examen från en eftergymnasial utbildning inom relevant område.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

- arbete med energifrågor
- utvecklingsarbete
- arbete som innebär mycket kontakter med olika personer och organisationer. 
- självständigt och drivande arbete
- arbete med elnätsplanering

Du har god kommunikativ förmåga, lätt att skapa förtroende och god social förmåga. Vidare har du goda kunskaper i muntlig och skriftlig framställning på svenska samt förmåga att arbeta självständigt, driva eget arbete framåt, ta och upprätthålla kontakter både inom organisationen och utanför.

Du har gott självledarskap – det vill säga förmåga att planera, styra och genomföra sitt arbete på ett självständigt sätt utifrån givna mål och ramar.

Du har datorvana och vana att använda Office-paketet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden, samt bidrar på ett prestigelöst sätt till en god arbetsmiljö.  

Resor förekommer relativt ofta i tjänsten, både inom och utom länet. Körkort är önskvärt.

Anställning
Anställningen är en tillsvidaretjänst. Länsstyrelsen tillämpar provanställning och anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast måndag 15 januari 2024.

Vi söker parallellt också en Energi- och klimatstrateg med en bredare inriktning, sök gärna den tjänsten också! Se https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Byggnadsantikvarie

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Vi söker nu en byggnadsantikvarie med erfarenhet och sakkunskap inom kulturmiljöområdet. ... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Vi söker nu en byggnadsantikvarie med erfarenhet och sakkunskap inom kulturmiljöområdet.

Arbetsbeskrivning
Som byggnadsantikvarie handlägger du bidragsärenden, ärenden som berör kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen. Du arbetar främjande inom kulturmiljöområdet genom att på ett pedagogiskt sätt förklara och motivera det statliga kulturmiljöarbetet med utgångspunkt i bland annat gällande lagstiftning och de nationella målen för kulturmiljöarbetet och arkitekturpolitiken. Du arbetar med samråd och granskning av detalj- och översiktsplaner, infrastrukturärenden och riksintressefrågor. Att informera om och tillgängliggöra kulturmiljöer ingår också i dina arbetsuppgifter. Du förväntas även bidra till att vidareutveckla kulturmiljöverksamhetens arbetssätt.

Arbetet innebär många interna kontakter samt kommunikation och samråd med en stor bredd av externa parter: kommuner, andra statliga myndigheter, företag, fastighetsägare, ideella organisationer och privatpersoner.

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen inom byggnadsantikvariskt område eller annan utbildning som Länsstyrelsen bedömer som likvärdig.

Du har också erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom kulturmiljöområdet.

Det är meriterande med erfarenhet av:

- myndighetsutövning inom offentlig verksamhet såsom länsstyrelse, kommun, Riksantikvarieämbetet eller annan statlig myndighet
- handläggning av ärenden rörande kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen
- bidragshantering, i första hand inom kulturmiljöområdet, och ekonomiadministrativt arbete
- sakområdesöverskridande samverkans- och samrådsprocesser 
- kulturmiljöarbete på museum, inom konsultverksamhet eller liknande
- utredningsarbete
- projektledning.  

Som person är du strukturerad, flexibel och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du planerar, strukturerar och arbetar bra både enskilt och i grupp. Du är engagerad och har lätt för att hitta gemensamma lösningar genom goda relationer, samverkan och delaktighet. Du delar vårt intresse för samhällsfrågor och utvecklingsarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och är van vid muntliga föredragningar och presentationer. Du har också god förmåga till helhetssyn och att anlägga ett brett samhällsperspektiv på arbetet genom att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och provanställning kommer att tillämpas. Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Arbetsbeskrivning Som verksamhetsutvecklare arbetar du på övergripande nivå med uppföljning, utredning, analys, omvärldsbevakning och framtagande av underlag till beslut i syfte att stödja verksam... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Arbetsbeskrivning
Som verksamhetsutvecklare arbetar du på övergripande nivå med uppföljning, utredning, analys, omvärldsbevakning och framtagande av underlag till beslut i syfte att stödja verksamhetens utveckling.

Ditt uppdrag kommer vara att driva utvecklingsarbetet på myndigheten på strategisk nivå, men även operativt utifrån verksamhetens behov. Att utveckla och driva övergripande processer och rutiner ingår som en självklar del i ditt arbete

Du kommer att arbeta med verksamhetsutveckling i olika former samt process- och projektledning. I uppdraget ingår också att stödja arbetet med myndighetens vision, mål och strategiarbete.

Du samordnar och driver arbetet med, i huvudsak, verksamhetsplanering, uppföljning, årsredovisning och helårsrapport i nära samarbete med avdelningschefen för Verksamhetsstöd, lednings- och chefsgrupp och Ekonomienheten.

I tjänsten ingår också arbete med omvärldsbevakning, utredningsarbete, analyser och kartläggningar i syfte att bidra till verksamhetsförbättringar på olika sätt.

En del av din tid innefattar uppsättning av mallar i vårt beslutsstödsystem och andra system. Du ansvarar för utveckling och underhåll av verktyg samt rapporter för verksamhetsuppföljning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen med relevant inriktning till exempel mot samhällsvetenskap eller ekonomi, eller har arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du har:

- flerårig erfarenhet av organisations- och verksamhetsutveckling
- god förmåga att initiera och leda utvecklings- och förbättringsarbete, följa upp och analysera resultat
- erfarenhet av arbete på ledningsnivå
- erfarenhet av processledning.


Det är meriterande om du har: 

- erfarenhet av kvalitets-och förändringsarbete
- erfarenhet av chefsskap.

Som person är du positiv och drivande med förmåga att arbeta självständigt. Du är analytisk, resultat- och utvecklingsorienterad och strukturerad. Du är lyhörd, bra på att samarbeta och har god pedagogisk förmåga. Du är initiativrik med förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.

Som person är du flexibel, noggrann och ansvarstagande. Du har en god förmåga att sätta dig in och förstå de olika delarna av våra verksamheter. Du är serviceinriktad, nätverkande och stödjande med ett framåtsyftande perspektiv.

Du stimuleras också av att arbeta med utvecklingsfrågor, utredningar och systematiskt kvalitetsarbete. Ditt engagemang och din nyfikenhet innebär att du identifierar utvecklingsområden och tar initiativ till insatser för förändringar och förbättringar utifrån uppkomna behov och krav.

Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift, goda kunskaper i Officepaketet och vana av att göra muntliga föredragningar och presentationer samt sammanställa rapporter.

Vi ställer höga krav på personlig lämplighet.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och provanställning tillämpas. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 15 januari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Rösträknare till EU-valet 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet (EU-val) och Länsstyrelsen i Örebro län är regional valmyndighet som ansvarar för den slutliga sammanräkningen av rösterna. Detta arbete organiseras inom avdelningen verksamhetsstöd. Vi söker dig som trivs i en strukturerad miljö, är van att arbeta efter givna ramverk och regler samt har ett samhällsintresse. Är du dessutom en noggrann person med gott siffersinne kommer du passa bra in i rolle... Visa mer
Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet (EU-val) och Länsstyrelsen i Örebro län är regional valmyndighet som ansvarar för den slutliga sammanräkningen av rösterna.

Detta arbete organiseras inom avdelningen verksamhetsstöd.

Vi söker dig som trivs i en strukturerad miljö, är van att arbeta efter givna ramverk och regler samt har ett samhällsintresse. Är du dessutom en noggrann person med gott siffersinne kommer du passa bra in i rollen som medarbetare vid den slutliga röstsammanräkningen av valet 2024.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna innebär att du som rösträknare svarar för räkning, granskning, bedömning och sortering av valsedlar liksom upprättande av listor. Arbetsuppgifterna utförs under en viss tidspress och kan tidvis vara av monoton karaktär. Vi söker totalt 26 rösträknare till sammanräkningen av rösterna. En obligatorisk utbildning på ca tre timmar kommer ske under våren inför valet i början av juni.

Kvalifikationer
För att vara lämplig som rösträknare ska du ha fyllt 18 år. Du ska ha ett intresse av och en förståelse för den demokratiska processen. Meriterande för anställningen är tidigare erfarenhet av liknande uppgifter i samband med valarbete. Som person är du ansvarsfull, noggrann och samhällsintresserad. Du är metodisk och strukturerad med god förmåga att följa givna instruktioner och samarbetar väl med andra.

Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Anställning
Anställningen är en särskild visstidsanställning under perioden 10 juni - 13 juni 2024. Arbetstiden kommer vara mellan 08.00-17.00. Slutdatum är preliminärt utifrån valdeltagandet och längre arbetsdagar kan förekomma. För att vara aktuell för anställningen ska du kunna jobba alla dagar.

Säkerhetssamtal kommer att genomföras inför en eventuell anställning.

Ansökan
För att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess görs ansökan via rekryteringssystemet Varbi. Bifoga ett personligt brev och CV som omfattar relevant erfarenhet för uppdraget som rösträknare. 

Välkommen med din ansökan senast 31 januari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Länsveterinär till Länsstyrelsen

På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag. Länsveterinärerna är placerade på enheten för Djurskydd tillsammans med djurskyddshandläggare och en byggnadskonsulent som kontrollerar och säkerställer... Visa mer
På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag.Länsveterinärerna är placerade på enheten för Djurskydd tillsammans med djurskyddshandläggare och en byggnadskonsulent som kontrollerar och säkerställer ett gott djurskydd i länet.

Förutom veterinära arbetsområden arbetar enheten till exempel med att förpröva djurstallar, utföra djurskyddskontroller på såväl lantbruksdjur som sällskapsdjur, göra kontroller av foder och livsmedel i primärproduktion och att göra tillståndskontroller för yrkesmässig djurhållning eller för djurhållning i större omfattning. Genom att verka för god djurhälsa och för en säker livsmedelsproduktion främjas också hälsa och välmående för länets medborgare. Befattningens mål är att uppfylla de krav som ställs utifrån lagstiftning, regleringsbrev, nationella kontrollplaner.

Arbetsbeskrivning
Nu söker vi dig som tillsammans med två andra länsveterinärer vill ansvara för de veterinära frågorna för hela länet. Arbetet innebär en del resor till verksamheter i samband med tillsyn. Arbetet kan innebära kontakter med utsatta människor i samband med handläggning av djurförbudsärenden.  

Arbetsuppgifterna innefattar till exempel:

- Tillsyn av djurhälsopersonal
- Kontroll av hygien i veterinära verksamheter, gårdar och besöksverksamheter med djur
- Kontroll av läkemedel på gård
- Kontroll av animaliska biprodukter (ABP)
- Kontroll av seminverksamhet med djur
- Kontroll av hästpass
- Regionalt smittskyddsansvar
- Beredskap för smittsamma sjukdomar hos djur och sjukdomar som kan spridas från djur till människa
- Övervakning av kontrollprogram för djursjukdomar
- Stöd och beslut i djurskyddsärenden som enheten hanterar
- Handlägga djurförbudsärenden
- Livsmedel i primärproduktionen och samordning av kommunal livsmedelskontroll
- Veterinärorganisation vid höjd beredskap
- Svara på frågor i veterinära ärenden både internt och externt

Anställningen kan även omfatta andra arbetsområden som finns på enheten.

Arbetsuppgifterna är varierande och av olika karaktär. Tillsyn, kontroll och ärendehandläggning innebär planering, genomförande, utvärdering och återrapportering. Omvärldsbevakning, information och samverkan är en annan del av arbetet som innebär mycket kontakter med såväl andra myndigheter som organisationer, verksamhetsutövare, veterinärer och allmänhet. Vi erbjuder ett intressant och omväxlande arbete där arbetet stundtals är händelsestyrt.  

Vi erbjuder ett arbete för dig som vill utvecklas i rollen som veterinär. Det ställer krav på att du är intresserad, tycker om att lära dig nya saker och att utvecklas inom yrkesområdet.

Kvalifikationer
Du ska ha en svensk veterinärlegitimation och bör ha yrkeserfarenhet inom något veterinärt område. Du bör även ha kunskap om svensk lagstiftning inom det veterinära området. Du har grundläggande kunskaper inom Office-paketet och har goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt. 

Som person behöver du vara lyhörd, ha en god kommunikativ förmåga och vara bra på att uttrycka dig både i tal och skrift. Arbetet förutsätter en god samarbetsförmåga i såväl interna som externa relationer och att du är flexibel och serviceinriktad. Du har god förmåga att ta initiativ, vara drivande samt att på ett effektivt och självständigt sätt genomföra ditt arbete mot fastställda tidsplaner. Du ska arbeta strukturerat och rättssäkert. Du känner dig bekväm att kunna ställa de krav som ibland behövs inom arbetet. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning tillämpas.

Länsstyrelsen tillämpar flexibelt arbetsliv vilket möjliggör att jobba hemifrån upp till 49 % när det fungerar utifrån verksamhetens behov.

Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 14 januari 2024

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Vattenvårdshandläggare

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Vi söker nu en vattenvårdshandläggare till enheten Vatten och naturmiljö. Arbetsbeskrivning Du kommer... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Vi söker nu en vattenvårdshandläggare till enheten Vatten och naturmiljö.

Arbetsbeskrivning
Du kommer framförallt att arbeta med frågor som rör vattenverksamheter. Det rör sig bland annat om tillsyn av vattenreglering, markavvattning och vattenuttag, och att hantera anmälnings- och tillståndsärenden. En viktig del är bedömning av miljöpåverkan och vilka skyddsåtgärder som kan behövas. Arbetet har också koppling till ramdirektivet för vatten och vattenförvaltningen. Arbetet innebär kontakter med flera parter såsom konsulter, företag, markägare, kommuner och nationella myndigheter. Det kan också bli aktuellt med arbete med frågor som rör vattenskyddsfrågor och dammsäkerhet.

Arbetet innebär även ett nära samarbete med andra verksamhetsområden som kulturmiljö och naturvård. Arbetsuppgifter avgörs delvis av intresse och kompetens samt kan justeras utifrån regeringens uppdrag till Länsstyrelsen. Arbetet är framför allt händelsestyrt vilket kräver förmåga att arbeta flexibelt och tidvis under press. En del ärenden kan vara av strategiskt stor betydelse, som till exempel större vägprojekt, och bereds därför i samarbete med andra delar av Länsstyrelsen och andra myndigheter. 

Du kommer ingå i enheten Vatten och Naturmiljö som har ca 20 medarbetare. Du handlägger självständigt, men i nära samarbete med övriga i tillsyn och prövningsgruppen på sju medarbetare. Fältarbete förekommer.Kvalifikationer
Du ska ha akademisk examen från högskola/universitet med inriktning mot miljö-, naturvetenskaplig eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har:

- utbildning inom miljörätt eller har annan juridisk utbildning
- utbildning i vattenverksamhets- och vattenmiljöfrågor eller om du har fått sådana kunskaper på annat sätt
- myndighetserfarenhet med ärendehandläggning hos Länsstyrelse, kommun eller motsvarande
- arbetat med tillsyn eller prövning enligt miljöbalken särskilt med vattenverksamhet eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig
- erfarenhet av arbete med vattenskyddsfrågor och dammsäkerhet
- kunskap om miljöanpassningar/fisk- och faunapassager/flöden
- erfarenhet av att jobba med MKN (miljökvalitetsnorm) för vatten.

Som person har du förmåga att se helheter och sätta in frågor i ett bredare sammanhang. Du är ansvarstagande, strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt och du har god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Du är samarbetsorienterad och har lätt för att skapa goda, konstruktiva relationer. Du är också resultatorienterad, flexibel och driver frågor självständigt. 

Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har förmåga att pedagogiskt kommunicera och förklara beslut och ställningstaganden. Du är trygg i myndighetsrollen och bidrar på ett prestigelöst sätt till en god arbetsmiljö.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och provanställning kommer att tillämpas. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kan komma att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 1 februari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

HR-utvecklare

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Vi söker nu en ny medarbetare till HR-enheten! Som en del av Avdelningen Verksamhetsstöd återfinns HR-enheten. Enhetens uppdrag är att driva, implementera och ge ett proaktivt, operativt samt ... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Vi söker nu en ny medarbetare till HR-enheten!

Som en del av Avdelningen Verksamhetsstöd återfinns HR-enheten.

Enhetens uppdrag är att driva, implementera och ge ett proaktivt, operativt samt strategiskt stöd i HR-processer såsom kompetensförsörjning, lönebildning och arbetsmiljö. HR-enheten är också ett stöd i det partsgemensamma arbetet och bistår i samverkan och förhandlingar med fackliga
organisationer samt samordnar arbetet med chefs- och ledarutveckling. Som HR-utvecklare ingår du ett i team om fyra medarbetare som leds av en HR-chef. 

Hos oss på Länsstyrelsen i Örebro län får du både bredden i HR-frågorna och en närhet i organisationen med korta beslutsvägar. Du kommer att ha ett nära samarbete med chefer på olika nivåer i organisationen. 

Arbetsbeskrivning
Som HR-utvecklare kommer du få en kvalificerad generalistroll där du tillsammans med dina kollegor stödjer verksamhetens chefer i alla typer av HR-relaterade frågor och bidrar både på strategisk och operativ nivå. Ditt fokus kommer i huvudsak vara lokalt arbete vid myndigheten men uppdraget kan även innebära att delta i olika nationella utvecklingssamarbeten tillsammans med andra Länsstyrelser.

En viktig del av uppdraget som HR-utvecklare är att kontinuerligt ge kvalificerat och konsultativt stöd till myndighetens chefer och i frågor som rör hela HR-området. Det innebär bland annat att stödja chefer i rekryterings- och anställningsprocessen, arbetsmiljöfrågor, lönebildning, arbetsrätt, organisationsfrågor och samverkan. Vidare ingår i uppdraget att delta i och genomföra utvecklingsinsatser som syftar till att förbättra olika delar av myndighetens HR-processer, detta kommer ske såväl på egen hand som tillsammans med kollegor inom HR-funktionen. Även allmänna administrativa arbetsuppgifter förekommer.

Några för myndigheten prioriterade områden är: strategisk kompetensförsörjning, arbetsmiljö samt chefs- och ledarutveckling. Beroende på din erfarenhet och kompetens kommer inriktning mot något arbetsområde bli aktuellt i kombination med det generella HR-arbetet i form av ett kontaktmannaskap gentemot ett antal chefer.

Arbetet ställer stora krav på förmågan att samverka med myndighetens olika verksamheter. Att planera och genomföra olika informations-, förankrings- och utbildningsinsatser inom HR-området ingår i arbetsuppgifterna vilket ställer krav på förmågan att skapa förståelse och förtroende.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som HR-utvecklare hos oss ska du ha en universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot HR eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Utbildningen ska ha kompletterats med en flerårig erfarenhet av operativt samt strategiskt HR-arbete. Vidare ska du ha erfarenhet av förhandlings- och samverkansarbete. Du ska känna dig trygg i och ha erfarenhet av att driva och samordna HR-processer, utveckla och implementera policys, riktlinjer samt rutiner inom HR-området. Du ska samtidigt ha erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar och workshops.

Vi ser det som meriterande om du har fördjupad utbildning inom statlig arbetsrätt samt erfarenhet av operativt och strategiskt HR-arbete inom statlig myndighet.Utöver den formella kompetens som krävs för uppdraget behöver du som person ha ett självständigt, strukturerat arbetssätt samt god förmåga till analytiskt tänkande. Du har god förmåga att se helhet, sammanhang och se saker ur olika perspektiv. Du har god pedagogisk och kommunikativ förmåga samt förmåga att föra ut budskap. Vidare är det viktigt att du uttrycker dig väl i tal och skrift samt hanterar digitala verktyg och de vanligaste Officeprogrammen utan problem. Arbetet som HR-utvecklare utgår i stora delar från ett samarbete, det krävs därför att du är samarbetsorienterad och har lätt för att skapa goda, konstruktiva relationer. I din roll förväntar vi oss att du har förmåga att se och lyssna in behov samt agera med ett professionellt förhållningssätt och hög integritet. Då HR-enheten utgår från ett verksamhetsbehov är det viktigt med förmågan att snabbt kunna ställa om i de fall förutsättningar förändras. 

Det är viktigt att du arbetar enligt och utgår från vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning där vi tillämpar provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast torsdagen den 14 december 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Handläggare Mellersta civilområdeskansliet (Krishantering/räddningstjänst)

Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/fö... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/förbund samt näringslivet i Mellansverige. Uppdraget innebär att samordna och leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet. I uppdraget ingår att ansvara för planering och förberedelser inom ramen för krishantering och civilt försvar.Verksamhetens mål är att civilområdeskansliet ska stödja civilområdeschefen i uppdraget att samordna och leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet.

I uppdraget ingår att ansvara för planering och förberedelser i händelse av större länsöverskridande kriser samt beredskapsplanering civilt försvar, inför och vid höjd beredskap.

Befattningens mål är att stödja utvecklingen av civilområdets samverkan och samordning inom krishantering och beredskapsplanering av civilt försvar.

Arbetsbeskrivning
- Delta i planering och samverkan inför och vid länsöverskridande krissituationer och höjd beredskap.
- Delta i arbetsmöten och nätverk för att utveckla civila försvaret.
- Verka som specialist/expert utifrån kunskaper inom området räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.
- Vara delaktig i utvecklingen av RUHB, aktivering av civilplikt, farlig verksamhet, CBRNE-frågor m.m.
- Planering av övertagande av kommunal räddningstjänst.
- Delta i planering och samverkan civilt försvar, inför och vid höjd beredskap.
- Bistå och delta i planering och genomförande av utbildning och övning för aktörer inom det geografiska områdesansvaret.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning, t.ex. brandingenjörsutbildning, och/eller flerårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha utbildning inom SMO (Skydd mot olyckor), vara väl insatt i det nya beredskapssystemet, samt ha goda kunskaper om enhetligt ledningssystem (ELS). Flerårig arbetslivserfarenhet inom kommunal räddningstjänst krävs.

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning samt analys- och utredningsarbete. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskyddsklassificerade underlag samt har erfarenhet från stabsarbete och/eller operativt arbete med större kriser och har kunskaper om strukturer och metoder för samverkan inom krisberedskap och totalförsvar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på länsstyrelse eller annan statlig myndighet inom krisberedskap och civilt försvar samt att du har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Du är flexibel, analytisk och strukturerad som person och har god samarbetsförmåga. Du är stabil, har gott omdöme, lyssnar och kommunicerar väl. Du tar initiativ, är drivande och kan fatta snabba beslut och agera utifrån dessa. Dessutom förstår du kopplingen mellan områden och åtgärder, konsekvenser och effekter. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.

Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Villkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas.

Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 1 januari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Handläggare Mellersta civilområdeskansliet

Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/fö... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/förbund samt näringslivet i Mellansverige. Uppdraget innebär att samordna och leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet. I uppdraget ingår att ansvara för planering och förberedelser inom ramen för krishantering och civilt försvar.Verksamhetens mål är att civilområdeskansliet ska stödja civilområdeschefen i uppdraget att samordna och leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet.

I uppdraget ingår att ansvara för planering och förberedelser i händelse av större länsöverskridande kriser samt beredskapsplanering civilt försvar, inför och vid höjd beredskap.

Befattningens mål är att stödja utvecklingen av civilområdets samverkan och samordning inom krishantering och beredskapsplanering av civilt försvar.

Arbetsbeskrivning
- Delta i planering och samverkan inför och vid länsöverskridande krissituationer.
- Utarbeta och utveckla arbetet med lägesbild, rapportering och analys.
- Delta i arbetsmöten och nätverk på nationell och regional nivå.
- Delta i planering och samverkan för civilt försvar, inför och vid höjd beredskap.
- Bistå och delta i planering och genomförande av utbildning och övning för aktörer inom det geografiska områdesansvaret.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har har relevant utbildning och/eller flerårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har utbildning inom stabsmetodik, projektledning samt GIS. Du ska även ha arbetslivserfarenhet inom krishantering vid större kriser samt ha erfarenhet av att sammanställa och analysera lägesbilder. Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning, analys- eller utredningsarbete. Det är även meriterande om du har har kunskaper om strukturer och metoder för samverkan inom krisberedskap och totalförsvar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på länsstyrelse eller annan statlig myndighet inom krisberedskap och civilt försvar samt har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Du är flexibel, analytisk och strukturerad som person och har god samarbetsförmåga. Du är stabil,  har gott omdöme, lyssnar och kommunicerar väl. Du tar initiativ, är drivande och kan fatta snabba beslut och agera utifrån dessa. Dessutom förstår du kopplingen mellan områden och åtgärder, konsekvenser och effekter. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.

Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Villkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas.

Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 1 januari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Miljöhandläggare inom tillsyn

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Nu behöver vi förstärkning inom tillsynsområdet och söker handläggare till Miljöskyddsenhetens tillsynsg... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Nu behöver vi förstärkning inom tillsynsområdet och söker handläggare till Miljöskyddsenhetens tillsynsgrupp.

På Miljöskyddsenheten verkar vi för att nå de nationella miljömålen och arbetar för att minimera påverkan från miljöfarliga verksamheter. Det gör vi via samverkan, god service och genom att vara rättssäkra och drivande. I vårt uppdrag ingår tillsyn av miljöfarlig verksamhet, tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet i Örebro län och Värmlands län, arbete med förorenade områden och tillsynsvägledning till kommunerna inom miljöbalkens område.

Arbetsbeskrivning
Som miljöhandläggare inom tillsyn hos oss kommer du till en enhet med god stämning bestående av totalt 19 medarbetare. Du kommer att ingå i tillsynsgruppen och få egna ansvarsområden/tillsynsobjekt. Gruppen består av 5–6 personer som i stor utsträckning arbetar tillsammans med utgångspunkt i respektive medarbetares ansvarsområden.

Du kommer arbeta med tillsyn enligt miljöbalken av miljöfarliga verksamheter inom Örebro län. Det kan till exempel vara pappersbruk, stålindustrier, värmeverk, gruvor, sprängämnesindustri och  kemikalietillverkare. Tjänsten kan även komma att innefatta tillsyn enligt Sevesolagstiftningen på verksamheter som hanterar stora mängder farliga kemikalier. I rollen ingår tillsynsvägledning till kommunerna i form av utbildningar, möten och seminarier.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom miljö/naturvetenskap/teknik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska också ha erfarenhet av tillsyn av miljöfarlig verksamhet på statlig eller kommunal nivå eller likvärdig arbetslivserfarenhet.

Det är meriterande om du har:

- utbildning inom miljöjuridik, tillsynsmetodik och/eller riskhantering
- erfarenhet av tillsynsvägledning
- erfarenhet av tillsyn av stora industrier (papper, stål, avfall med mera) och/eller Sevesotillsyn.

Som person är du strukturerad, har god förmåga att se helheter i komplexa sammanhang och kan bedöma vilka frågor som är viktiga. Du driver ärenden framåt och kommer effektivt till avslut genom att prioritera och planera arbetet. Du har god samarbetsförmåga, är trygg i myndighetsrollen och bidrar på ett prestigelöst sätt till en god arbetsmiljö. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan på ett pedagogiskt vis presentera för andra.  

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Möjlighet att få jobba delvis på distans finns.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 15 november 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Agenda 2030- och Miljömålssamordnare

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Arbetsbeskrivning Vi söker en samordnare för arbetet med Sveriges miljömål och Agenda 2030 ... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Arbetsbeskrivning
Vi söker en samordnare för arbetet med Sveriges miljömål och Agenda 2030 till vår nybildade enhet för Klimat och energi.

Som samordnare blir du spindeln i nätet för att främja och driva arbetet med Sveriges nationella miljömål (https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/) och Agenda 2030 (https://www.globalamalen.se/) i länet. Du kommer också att hålla ihop och ansvara för rapporteringen avseende miljömålen och Agenda 2030.

På Länsstyrelsen kommer du att vara omgiven av kollegor med massor av kunskap som de gärna delar med sig av. Dina närmaste kollegor på samma enhet har inriktning mot klimat, energi och regional utveckling. På Samhällsavdelningen finns stor kompetens inom social hållbarhet, plan- och byggfrågor, kulturmiljö och beredskap. På övriga delar av myndigheten finns till exempel stor erfarenhet inom naturvård, miljöskydd, vatten och landsbygdsfrågor. Du kommer också att kunna dra stor nytta av dina motsvarigheter på andra länsstyrelser och det arbete de gör tack vare de aktiva nationella nätverk som finns.

Kontaktytorna utanför Länsstyrelsen kommer att vara många, inte minst hos kommunerna. Men också Region Örebro Län, företag och andra organisationer är viktiga aktörer att skapa kontakt och samverka med. 

Rollen och hela arbetsområdet syftar till utveckling. Vi är i början av den nödvändiga omställningen för att uppfylla FN:s globala mål och Sveriges miljömål. Takten kommer att behöva öka. Länsstyrelsen har en viktig roll i att främja, stötta och driva på i detta arbete. Som Miljömåls- och Agenda 2030-samordnare kommer du att vara mitt i detta spännande och viktiga arbete.

Du blir en del av en ny enhet (bildades 1 januari 2023) som är under uppbyggnad. Du kommer att ha stora möjligheter att i dialog med dina kollegor utforma och påverka hur du vill arbeta med dina ansvarsområden.

Resor förekommer relativt ofta i tjänsten, både inom och utom länet. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- högskoleutbildning med inriktning mot hållbarhet, miljö-, eller samhällsvetenskaplig eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- god kommunikativ förmåga, lätt att skapa förtroende och god social förmåga
- goda kunskaper i muntlig och skriftlig framställning på svenska
- förmåga att arbeta självständigt, driva sitt eget arbete framåt, ta och upprätthålla kontakter både inom och utanför organisationen
- gott självledarskap – det vill säga förmåga att planera, styra och genomföra sitt arbete på ett självständigt sätt utifrån givna mål och ramar
- datorvana och goda kunskaper i Officepaketet

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av utvecklingsarbete inom hållbarhet/miljö/samhällsfrågor
- erfarenhet av arbete som innebär mycket kontakter med olika personer och organisationer
- erfarenhet av självständigt och drivande arbete
- körkort

Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.

Länsstyrelsen erbjuder ett flexibelt arbetssätt med möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete på del av arbetstiden.

Anställningen är eventuellt säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kan komma att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 11 september 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Vattenvårdshandläggare

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Länsstyrelsen söker en Vattenvårdshandläggare till enheten Vatten och Naturmiljö. E... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Länsstyrelsen söker en Vattenvårdshandläggare till enheten Vatten och Naturmiljö.

Enheten har en stor bredd av olika verksamhetsområden inom miljöområdet och arbetar för att främja en hållbar utveckling och bidra till att miljömålen uppfylls. Enheten Vatten och Naturmiljö består av cirka 20 medarbetare och du kommer att ingå i en arbetsgrupp på sex personer.

Du arbetar med tillsyn och prövning av vattenkraftverk och dammar. En viktig del i arbetet är att  styra tillsynsinsatser där de förväntas göra störst miljönytta. Tillsynen innebär framför allt att följa upp hur egenkontroll bedrivs vid länets vattenkraftverk. Till exempel genom att boka in och genomföra tillsynsbesök. Vid besöken kommer verksamhetsutövarna att visa oss runt på anläggningen och vi kommer att ställa frågor utifrån en framtagen checklista. Vi använder oss av det material som https://www.miljosamverkansverige.se/vatten/egenkontrolltillsyn-pa-vattenkraftverk/ har tagit fram för att göra egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk. Syftet med tillsynen är att säkerställa långsiktig uppföljning och funktion av anläggningar och verksamheter.

Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som även arbetar med genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften. Det finns möjlighet att delta i pågående samverkansprocesser och tillståndsprövningar. Arbetsgruppens frågor anknyter till ramdirektivet för vatten, vattenförvaltning och restaurering av vattenmiljöer.

Kvalifikationer
Du har utbildning på akademisk nivå med inriktning mot juridik, miljö-, naturvetenskaplig eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har:

- utbildning i miljörätt eller annan juridisk utbildning
- utbildning i vattenmiljöfrågor eller har fått kunskap inom området på annat sätt
- arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning
- arbetat med tillsyn eller prövning enligt miljöbalken särskilt med vattenverksamhet eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.

Som person har du god förmåga att se helhet och sammanhang och att se saker ur olika perspektiv. Du är strukturerad, noggrann, självständig och utåtriktad samt har god pedagogisk förmåga som innebär att du kan kommunicera och förklara beslut och ställningstaganden. Arbetet kräver förmåga att arbeta självständigt men också att kunna fungera och agera som en del av en grupp. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är visstidsanställning t o m 31 december 2023

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 12 september 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Kommunikationschef

Nu söker vi en Kommunikationschef med goda kunskaper inom det kommunikationsstrategiska området till Länsstyrelsen i Örebro län. Anställningen är placerad inom avdelningen Verksamhetsstöd vars huvudmål är att utveckla organisationen och skapa effektiva interna processer och stödsystem samt samordna och utveckla tvärsektoriella samarbeten. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi och juridik samt i andra strategis... Visa mer
Nu söker vi en Kommunikationschef med goda kunskaper inom det kommunikationsstrategiska området till Länsstyrelsen i Örebro län.

Anställningen är placerad inom avdelningen Verksamhetsstöd vars huvudmål är att utveckla organisationen och skapa effektiva interna processer och stödsystem samt samordna och utveckla tvärsektoriella samarbeten. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi och juridik samt i andra strategiskt övergripande frågor.

Arbetsbeskrivning
Du har som kommunikationschef ett övergripande ansvar för myndighetens interna och externa kommunikation och ska utifrån ett helhetsperspektiv leda utvecklingen av verksamheten långsiktigt och med god måluppfyllelse. Du har ett särskilt ansvar att stödja och utveckla kommunikationsstödet mot myndighetsledningen samt utveckla den interna kommunikationen i stort. I rollen ingår ansvar för digitala kanaler, för interna och externa webbplatser och grafisk profil. Du har också ansvar för myndighetens övergripande arbete med press och media samt omvärldsbevakning.

I rollen ingår även ansvar för informationssamordning vid krislägen i länet samt att utveckla myndighetens arbete med kriskommunikation. Vid en samhällsstörning ingår kommunikationschefen i myndighetens krisorganisation och har ansvar för kriskommunikationsfunktionen. Sedan hösten 2022 har kommunikationschefen också ett ansvar för kommunikationsstödet inom Mellersta civilområdet.

Som kommunikationschef har du personal-, verksamhets- budget- och arbetsmiljöansvar för kommunikationsenhetens 7 medarbetare. Du ingår i avdelning Verksamhetsstöds ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschef. Som chef för enheten skapar du förutsättningar för medarbetarnas resultat och utveckling och tillsammans med medarbetarna utvecklar du gruppen och dess arbetsformer. Det är viktigt att du trivs i rollen som arbetsgivarföreträdare och ledare samt arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har någon form av ledarskapsutbildning.

Du har flerårig erfarenhet som chef och ledare, gärna inom offentlig verksamhet. Du har mångårig erfarenhet av kvalificerat strategiskt och operativt arbete med intern och extern kommunikation inklusive kommunikationsstrategiskt arbete på ledningsnivå. Du har erfarenhet av arbete med press, media och omvärldsbevakning samt erfarenhet av digitalt arbetssätt och digitala kanaler. Du har även god erfarenhet av utvecklingsarbete samt vana att leda och driva projekt och processer samt slutföra och implementera resultat.

För att lyckas i rollen krävs att du har helhetssyn, är organiserad och strukturerad. Du kan balansera olika önskemål och krav och har förmåga att tydligt prioritera arbetsuppgifter. Du är kommunikativ, lyhörd, har god pedagogisk förmåga och delar gärna med dig av dina kunskaper. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda kontakter. Du är engagerad och lösningsorienterad och kommer med förslag om nya angreppssätt.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska, har goda kunskaper i Office-paketet samt innehar B-körkort.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med tidsbegränsat chefsförordnande på 4 år.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Du kommer även att krigsplaceras vid myndigheten.

Tillträde: Snarast möjligt enligt överenskommelse

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti 2023.

I rekryteringen samarbetar vi med Adecco. 

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Länsjurister

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Arbetsbeskrivning Vi söker två länsjurister som ska handlägga och vara beslutande i för Länsstyrelsen olika förekommande ärenden exempelvis inom plan- och bygglagen, strandskydd, miljöbalken m. ... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Arbetsbeskrivning
Vi söker två länsjurister som ska handlägga och vara beslutande i för Länsstyrelsen olika förekommande ärenden exempelvis inom plan- och bygglagen, strandskydd, miljöbalken m.

m. En del av arbetet innebär att vara juridisk rådgivare internt i olika frågor. Nu behöver vi stärka upp inom två områden; förvaltningslagen och offentlighet och sekretess samt inom frågor för civilt försvar. Vi ser gärna att du har en av dessa inriktningar. 

Som länsjurist är du placerad på Rättsenheten. Rättsenheten bevakar de juridiska aspekterna i Länsstyrelsens verksamhet och verkar för att handläggningen är effektiv och rättssäker. På enheten jobbar 13 medarbetare med olika uppdrag och ansvarsområden. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp bestående av sex länsjurister och en chefsjurist samt i Länsstyrelsens nätverk för olika sakfrågor.

I arbetet förekommer även externa kontakter med andra myndigheter, allmänheten och media.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en juristexamen eller annan juridisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning på domstol eller myndighet på central, regional eller lokal nivå. 

Det är meriterande om du har:

- utbildning inom miljöbalken, förvaltningslagen, offentlighet och sekretess och/eller folkrätt
- erfarenhet av arbete med miljöbalken, folkrätt och mänskliga rättigheter, offentlighet och sekretess och/eller notariemeritering.

Som person är du kommunikativ i tal och skrift, strukturerad och har ett noggrant arbetssätt samt god samarbetsförmåga. Du har förmåga att pedagogiskt kommunicera och förklara beslut och ställningstaganden. Du är självständig med god initiativförmåga och driver ärendehandläggningen framåt. Du har goda kunskaper inom Officepaketet och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Vissa anställningar på Länsstyrelsen är säkerhetsklassade och säkerhetsprövning kommer då att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 14 juni 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Djurskyddshandläggare

På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag. Arbetsbeskrivning Länsstyrelsen söker nu en handläggare till enheten för Djurskydd för att arbeta med i huvudsak djurskydd. Länsstyrelsen arbetar för... Visa mer
På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag.Arbetsbeskrivning
Länsstyrelsen söker nu en handläggare till enheten för Djurskydd för att arbeta med i huvudsak djurskydd.

Länsstyrelsen arbetar för att främja både djurens välfärd och landsbygdens utveckling. Enheten Djurskydd ansvarar för kontroll av att lantbruksdjur och sällskapsdjur sköts enligt djurskyddslagens krav. Enheten ansvarar även för kontroller av primärproduktion och foder, förprövar byggnation av djurstallar, utreder ärenden om tillsyn över hundar och katter, hanterar smittskyddsfrågor, kontroll av djurhälsopersonal och andra veterinära uppgifter. Genom att verka för god djurhälsa och för en säker livsmedelsproduktion främjas också hälsa och välmående för länets medborgare.

Vi erbjuder ett intressant och omväxlande arbete där mycket kontakt med djurhållare, allmänhet och andra myndigheter är en del av vardagen. Vi jobbar även förebyggande genom informationsinsatser och andra möten med externa intressenter.

Förekommande arbetsuppgifter:

- rutinkontroller av främst lantbruksdjur
- kontroller efter klagomål (de flesta djurslag)
- administration och handläggning av klagomålsärenden och uppföljningar av tidigare konstaterade brister

Till dessa arbetsuppgifter kommer efterföljande dokumentation, att registrera kontrollresultat, skriva rapporter och eventuella beslut. Arbetet kan även innebära att ha kontakt med transportörer, djurhem och veterinärer vid omhändertagna djur. Arbetet kan innebära kontakter med människor i utsatta miljöer samt med djur som far illa. Arbetet sker i en arbetsgrupp.

Tjänsten kan även omfatta andra arbetsområden som finns på enheten, till exempel handläggning av ärenden enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, kontroll av livsmedel och foder i primärproduktion, verkställighet av beslut, uppföljning av djurförbud och handläggning och kontroll av ansökningar enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen och det är därför bra om du har intresse och vilja att utvecklas.

Kvalifikationer
Vi söker dig som kan komplettera vår grupp med din kunskap, erfarenhet och personlighet. Du har en relevant akademisk utbildning, exempelvis agronom med inriktning husdjur, etologi- och djurskyddsprogrammet (SLU) eller lantmästare. Du har kunskap om relevant lagstiftning som till exempel djurskyddslagstiftningen och förvaltningslagen. Det är meriterande om du har utbildning inom förvaltningsrätt och erfarenhet av att arbeta med djurskydd på länsstyrelse. Goda kunskaper i andra språk, särskilt engelska är också meriterande. Du har goda kunskaper om djur och riskerna för djurens välfärd inom olika djurhållningsformer.

Det är meriterande om du har erfarenhet av offentlig förvaltning (särskilt med djurskyddsfrågor), kontroll och tillsynsverksamhet och om du har praktisk erfarenhet av djurskötsel, gärna livsmedelsproducerande djur. Arbetet kräver god datorvana. Erfarenhet av ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverkets djurskyddskontrollregister (DSK) är meriterande liksom goda kunskaper i Officepaketet. Kunskap om andra datasystem som Jordbruksverket tillhandahåller åt länsstyrelserna är meriterande.

Då arbetet som djurskyddshandläggare ibland kan vara psykiskt påfrestande är det viktigt att du har en personlig mognad, är trygg i dig själv och kan skilja mellan det personliga och det professionella, samt har förmåga att bidra till en god arbetsmiljö. Det krävs av dig att du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade och pressade situationer och du måste ha en empatisk förmåga så du kan sätta dig in i någon annans perspektiv. Det är också av största vikt att du är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande samt att du har förståelse och mental styrka för att kunna ställa de krav som ibland behövs inom arbetet för att uppnå en god djurhållning. Eftersom en stor del av arbetsuppgifterna bygger på en god kommunikativ förmåga är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kommer att tillämpas.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 13 augusti 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Kommunikationsstrateg för Mellersta civilområdet

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Den 1 oktober 2022 inrättades sex civilområden i Sverige. Inrättandet av civilområden är den största satsningen i modern tid av återuppbyggnad av det civila försvaret. Länsstyrelsen i Örebro lä... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Den 1 oktober 2022 inrättades sex civilområden i Sverige.

Inrättandet av civilområden är den största satsningen i modern tid av återuppbyggnad av det civila försvaret. Länsstyrelsen i Örebro län är civilområdesansvarig länsstyrelse, med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet. I Mellersta civilområdet ingår Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län. Landshövdingen är civilområdeschef och har till sin hjälp ett civilområdeskansli som leds av en kanslichef. Kansliet består i nuläget av nio medarbetare. 

Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en kommunikationsstrateg som vill vara med och skapa en för civilområdet robust kommunikationsförmåga. Det här innebär att du till största del arbetar på uppdrag från Civilområdeskansliet. Du kommer att arbeta nära kansliet, leda och delta i olika möten samt följa med på resor inom civilområdet.

Exempel på arbetsuppgifter är olika kommunikationsinsatser, samverkan, presstöd och omvärldsbevakning. I arbetsuppgifterna ingår också att utveckla och implementera kommunikationsperspektivet i beredskapsplaneringen och i arbetet med lägesbilder. Du ska även kunna representera kansliet genom att både leda och delta i övningar samt hålla utbildningar i kriskommunikation och informationspåverkan. 

Som kommunikationsstrateg för Mellersta civilområdet har du placering på Kommunikationsenheten som består av sju medarbetare och rapporterar till kommunikationschefen. Kommunikationsenheten har i uppdrag att leda, utveckla och stödja det externa såväl som det interna kommunikationsarbetet på myndigheten. Enheten ansvarar också för kriskommunikation och informationssamordning vid krislägen i länet och utgör presstöd till verksamheternas kontakter med media.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- en akademisk examen inom kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- erfarenhet av strategisk, operativ, intern och extern kommunikation
- erfarenhet av strategisk och operativ kriskommunikation
- erfarenhet av att producera och publicera innehåll i digitala kanaler, som intranät, extern webb, sociala medier etc.
- erfarenhet av textgranskning och korrekturläsning av texter och underlag
- erfarenhet av enklare formgivning, som presentationer i Powerpoint
- arbetat med omvärldsbevakning av media utifrån informationspåverkan
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- utbildning i kriskommunikation
- erfarenhet av krishantering, civilt försvar och samverkan på regional eller lokal nivå vid samhällsstörningar
- erfarenhet av att arbeta som kriskommunikatör i en stab under en fredstida krishändelse
- erfarenhet av arbete på myndighet
- erfarenhet av arbete i Adobe-suiten, speciellt Indesign och Photoshop
- erfarenhet av att föreläsa och hålla i utbildningar
- erfarenhet av att hålla i övningar
- kunskap om det svenska krishanteringssystemet.

Som person är du flexibel och strukturerad. Du är lugn och kontrollerad i pressade situationer, har ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Det faller sig naturligt för dig att lyssna in och samarbeta med andra. Med gott omdöme och ett prestigelöst sätt hjälper du gärna andra och bidrar utifrån bästa förmåga.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen är säkerhetsklassad varför svenskt medborgarskap krävs och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 1 maj 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Stabschef

Är du en trygg och prestigelös ledare med hög arbetskapacitet? Trivs du i uppdrag där du har en central roll och får hantera många frågor? Nu söker vi en stabschef till Länsstyrelsen. Arbetsbeskrivning Som stabschef leder och driver du det strategiska och administrativa stödet till länsledningen. Det innebär att du tillsammans med Ledningsstaben arbetar med strategisk styrning och planering samt genomförande av länsledningens deltagande i olika sammanha... Visa mer
Är du en trygg och prestigelös ledare med hög arbetskapacitet? Trivs du i uppdrag där du har en central roll och får hantera många frågor? Nu söker vi en stabschef till Länsstyrelsen.

Arbetsbeskrivning
Som stabschef leder och driver du det strategiska och administrativa stödet till länsledningen. Det innebär att du tillsammans med Ledningsstaben arbetar med strategisk styrning och planering samt genomförande av länsledningens deltagande i olika sammanhang. Du har processansvar för myndighetsövergripande processer såsom omvärldsbevakning, strategisk analys och utredning.

Utmärkande för arbetet i staben är de många kontaktytorna internt och externt, samordningen och att arbetsuppgifterna varierar beroende på ledningens behov och vilka frågor som är på agendan inom myndigheten. Vilka frågor som är prioriterade kan snabbt ändras. I ditt uppdrag ingår ansvar för stabens budget, resultat, verksamhetsplanering och kompetensförsörjning. Du har också ett operativt ansvar för att arbetet på staben utförs enligt uppdrag. Det innebär att du behöver kunna sätta dig in en mängd olika situationer på kort tid och själv vara beredd att hjälpa till där det behövs.

Du leder en grupp på sex medarbetare, med olika bakgrund och kompetens, som driver de olika uppdragen och processerna självständigt. Genom ett coachande och tillitsfullt ledarskap skapar du förutsättningar för samarbete, utveckling och förändring. Du uppmuntrar och tillvaratar dina medarbetares kompetens och engagemang och ger tydliga ramar och förväntningar.

Stabschefen rapporterar till länsledningen och ingår i myndighetens ledningsgrupp. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning statskunskap, samhällsvetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har flerårig erfarenhet från chefs- och ledarskap från statlig myndighet eller offentlig förvaltning och har därmed förståelse för hur en statlig verksamhet fungerar i ledning, styrning och organisation.

Du har arbetat med kvalificerat ledningsstöd och har erfarenhet av att arbetsleda och organisera arbetet i en stab. Du har också god erfarenhet av utvecklingsarbete och av att leda och driva projekt och processer samt slutföra och implementera resultat.

Det är meriterande om du har:

- arbetat som stabschef i offentlig verksamhet
- arbetat med omvärldsanalys
- erfarenhet av att hantera press och media
- ett kontaktnät regionalt och/eller nationellt. 

Som person är du prestigelös med ett coachande ledarskap som präglas av tillit och respekt. Du kan arbeta strategiskt som operativt, är kommunikativ, tydlig och skapar goda relationer inom och utanför organisationen. Vi sätter stort värde i att du kan inspirera människor omkring dig och har ett stort engagemang i de frågor du bedriver. Med hög arbetskapacitet och förmåga att strukturera, planera och prioritera sätter du dig snabbt in i nya frågor, ser helhet och mervärden. Vidare kan du formulera dig på ett välstrukturerat och logiskt sätt, i tal och skrift, där budskapet når fram till målgruppen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Du behöver ha svenskt medborgarskap då anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 14 maj 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Vattenvårdshandläggare

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Länsstyrelsen söker en Vattenvårdshandläggare till enheten Vatten och Naturmiljö. E... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Länsstyrelsen söker en Vattenvårdshandläggare till enheten Vatten och Naturmiljö.

Enheten har en stor bredd av olika verksamhetsområden inom miljöområdet och arbetar för att främja en hållbar utveckling och bidra till att miljömålen uppfylls. Enheten Vatten och Naturmiljö består av cirka 20 medarbetare och du kommer att ingå i en arbetsgrupp på sex personer.

Du arbetar med tillsyn och prövning av vattenkraftverk och dammar. En viktig del i arbetet är genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften, att delta i och driva samverkansprocesser och tillståndsprövningar. Vidare ingår arbete med att bedöma miljöpåverkan och vilka åtgärder som kommer att behövas, samt frågor som anknyter till ramdirektivet för vatten, vattenförvaltning och restaurering av vattenmiljöer. I arbetet ingår även tillsyn på kraftverk och övriga dammar. En viktig del i arbetet blir att styra tillsynsinsatser där de förväntas göra störst miljönytta. Tillsynen kan innebära uppföljning av anläggningar som ska förses med fungerande fiskpassage, tillräckligt med vatten för tryggad fiskvandring och en egenkontroll som säkerställer långsiktig uppföljning och funktion av anläggningen.

Rollen innebär kontakter med flera parter såsom konsulter, företag, markägare, kommuner och nationella myndigheter. Arbetet innebär även ett nära samarbete med andra verksamhetsområden som vattenförvaltning, kulturmiljö och naturvård.  

Följande två filmer beskriver ditt arbetsområde lite mer:

Kvalifikationer
Du har utbildning på akademisk nivå med inriktning mot miljö-, naturvetenskaplig eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har:

- utbildning i miljörätt eller annan juridisk utbildning
- utbildning i vattenmiljöfrågor eller har fått kunskap inom området på annat sätt
- arbetslivserfarenhet av arbete på statlig myndighet
- arbetat med tillsyn eller prövning enligt miljöbalken särskilt med vattenverksamhet eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.

Som person har du god förmåga att se helhet och sammanhang och att se saker ur olika perspektiv. Du är strukturerad, noggrann, självständig och utåtriktad samt har god pedagogisk förmåga som innebär att du kan kommunicera och förklara beslut och ställningstaganden. Arbetet kräver förmåga att arbeta självständigt men också att kunna fungera och agera som en del av en grupp. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 5 juni 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Handläggare inom miljöprövning

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Vi blir fler! Nu söker vi en handläggare till Miljöskyddsenhetens prövningsgrupp. På Miljöskyddsenhet... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Vi blir fler! Nu söker vi en handläggare till Miljöskyddsenhetens prövningsgrupp.

På Miljöskyddsenheten verkar vi för att nå de nationella miljömålen och arbetar för att minimera påverkan från miljöfarliga verksamheter. Det gör vi via samverkan, god service och genom att vara rättssäkra och drivande. I vårt uppdrag ingår tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet i Örebro län och Värmlands län, förorenade områden, tillsyn av miljöfarlig verksamhet och tillsynsvägledning till kommunerna inom miljöbalkens område.

Arbetsbeskrivning
Som handläggare inom miljöprövning hos oss kommer du till en enhet med god stämning bestående av totalt 19 medarbetare. Du kommer att ingå i prövningsgruppen med sju medarbetare som alla handlägger beslut inom Miljöprövningsdelegationen. Inom Länsstyrelserna finns också nationella nätverk för olika sakfrågor inom till exempel avloppsreningsverk, täkter och avfall.

Arbetet med miljöprövning innebär spännande och utmanande arbetsuppgifter där bästa teknik vägs mot miljönytta och vad som är ekonomiskt rimligt. Du handlägger individuellt ärenden inför beslut i Miljöprövningsdelegationen gällande miljöfarlig verksamhet inom både Örebro län och Värmlands län. Arbetet inkluderar uppgifter av utredande och utforskande karaktär. Du prövar verksamheter inom olika branscher såsom verkstadsindustrier, vindkraft, lantbruk, täkter, sågverk, avfallsanläggningar och reningsverk.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom miljö/naturvetenskap/teknik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska också ha flerårig erfarenhet av tillståndsprövning och/eller tillsyn av miljöfarlig verksamhet på statlig eller kommunal nivå eller annan likvärdig arbetslivserfarenhet.

Det är meriterande om du har:

- utbildning inom miljöjuridik
- en teknisk utbildning
- erfarenhet av liknande arbete från privat sektor, till exempel erfarenhet av arbete med miljöfrågor inom industrin
- erfarenhet av tillsynsvägledning.

Som person är du strukturerad, har god förmåga att se helheter i komplexa sammanhang och kan bedöma vilka frågor som är viktiga. Du driver ärenden framåt och kommer effektivt till avslut genom att prioritera och planera arbetet. Du har god samarbetsförmåga, är trygg i myndighetsrollen och bidrar på ett prestigelöst sätt till en god arbetsmiljö. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Möjlighet att få jobba delvis på distans finns.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Miljöhandläggare inom tillsyn

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Nu behöver vi förstärkning inom tillsynsområdet och söker handläggare till Miljöskyddsenhetens tillsynsg... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Nu behöver vi förstärkning inom tillsynsområdet och söker handläggare till Miljöskyddsenhetens tillsynsgrupp.

På Miljöskyddsenheten verkar vi för att nå de nationella miljömålen och arbetar för att minimera påverkan från miljöfarliga verksamheter. Det gör vi via samverkan, god service och genom att vara rättssäkra och drivande. I vårt uppdrag ingår tillsyn av miljöfarlig verksamhet, tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet i Örebro län och Värmlands län, arbete med förorenade områden och tillsynsvägledning till kommunerna inom miljöbalkens område.

Arbetsbeskrivning
Som miljöhandläggare inom tillsyn hos oss kommer du till en enhet med god stämning bestående av totalt 19 medarbetare. Du kommer att ingå i tillsynsgruppen och få egna ansvarsområden/tillsynsobjekt. Gruppen består av 5–6 personer som i stor utsträckning arbetar tillsammans med utgångspunkt i respektive medarbetares ansvarsområden.

Du kommer att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken av miljöfarliga verksamheter inom Örebro län. Det kan till exempel vara inom pappersbruk, stålindustrier, värmeverk, gruvor, sprängämnesindustri och kemikalietillverkare. Arbetsuppgifterna kan även komma att innefatta tillsyn enligt Sevesolagstiftningen på verksamheter som hanterar stora mängder farliga kemikalier. I rollen ingår även tillsynsvägledning till kommunerna i form av utbildningar, möten och seminarier.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom miljö/naturvetenskap/teknik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska också ha erfarenhet av tillsyn av miljöfarlig verksamhet på statlig eller kommunal nivå eller likvärdig arbetslivserfarenhet.

Det är meriterande om du har:

- utbildning inom miljöjuridik, tillsynsmetodik och/eller riskhantering
- erfarenhet av tillsynsvägledning
- erfarenhet av tillsyn av stora industrier (papper, stål, avfall med mera) och/eller Sevesotillsyn.

Som person är du strukturerad, har god förmåga att se helheter i komplexa sammanhang och kan bedöma vilka frågor som är viktiga. Du driver ärenden framåt och kommer effektivt till avslut genom att prioritera och planera arbetet. Du har god samarbetsförmåga, är trygg i myndighetsrollen och bidrar på ett prestigelöst sätt till en god arbetsmiljö. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan på ett pedagogiskt vis presentera för andra.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Möjlighet att få jobba delvis på distans finns.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Miljöhandläggare inom förorenade områden

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Vi blir fler! Nu söker vi en miljöhandläggare inom förorenade områden. Länsstyrelsen samordnar, prior... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Vi blir fler! Nu söker vi en miljöhandläggare inom förorenade områden.

Länsstyrelsen samordnar, prioriterar och följer upp länets arbete med förorenade områden. Sedan den nya förordningen för statsstöd kom har Länsstyrelsen fått ett utökat ansvar när det gäller bidragsarbete. Länsstyrelsen har också ett nytt uppdrag att arbeta med övervakning, inventering och kartläggning av områden som förorenats av högflourerade ämnen s.k. PFAS. Vi behöver därför bli fler som arbetar med förorenade områden.

På Miljöskyddsenheten verkar vi för att nå de nationella miljömålen och arbetar för att minimera påverkan från miljöfarliga verksamheter och tidigare industriell verksamhet. Det gör vi via samverkan, god service och genom att vara rättssäkra och drivande. I vårt uppdrag ingår arbete med förorenade områden, tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet i Örebro län och Värmlands län, tillsyn av miljöfarlig verksamhet och tillsynsvägledning till kommunerna inom miljöbalkens område.

Arbetsbeskrivning
Som miljöhandläggare inom förorenade områden hos oss kommer du till en enhet med god stämning bestående av totalt 19 medarbetare. Arbetsgruppen som arbetar med förorenade områden har 4-5 medarbetare och ett nära och flexibelt samarbete. Inom länsstyrelserna finns regionala och nationella nätverk för olika sakfrågor och det sker ett utvecklat samarbete inom förorenade områden.

Dina arbetsuppgifter inom förorenade områden beror på vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig. Det kan exempelvis handla om projektbaserad tillsyn, tillsyn på pågående och nedlagda verksamheter i länet, handläggning av anmälningar om påträffade föroreningar samt stöd och vägledning till länets kommuner. Det kan också komma att innefatta handläggning av statliga medel för undersökning och sanering samt granskning av hur kommunerna tar hänsyn till förorenade områden i den fysiska planeringen. Annat arbete med tillsyn/prövning av miljöfarlig verksamhet kan också komma att bli aktuellt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom miljö/naturvetenskap/teknik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska också ha flerårig erfarenhet av arbete med förorenade områden, tillsyn och/eller tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet på statlig eller kommunal nivå alternativt miljökonsultarbete inom förorenade områden eller annan likvärdig arbetslivserfarenhet.

Det är meriterande om du har:

- utbildning inom miljöjuridik, GIS, geologi, hydrogeologi, ekotoxikologi och/eller kemi
- erfarenhet av liknande arbete från privat sektor, till exempel av arbete med miljöfrågor inom industrin
- erfarenhet av tillsynsvägledning
- erfarenhet av arbete med GIS.

Som person är du strukturerad, har god förmåga att se helheter i komplexa sammanhang och kan bedöma vilka frågor som är viktiga. Du driver ärenden framåt och kommer effektivt till avslut genom att prioritera och planera arbetet. Du har god samarbetsförmåga, är trygg i myndighetsrollen och bidrar på ett prestigelöst sätt till en god arbetsmiljö. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Möjlighet att få jobba delvis på distans finns.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Plan- och infrastrukturhandläggare

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Nu söker vi en plan- och infrastrukturhandläggare till enheten för Plan och Kultur. Arbe... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Nu söker vi en plan- och infrastrukturhandläggare till enheten för Plan och Kultur.

Arbetsbeskrivning
Som plan- och infrastrukturhandläggare kommer du att arbeta med att samordna Länsstyrelsens planeringsprocess för statliga vägar och järnvägar och delta i samråd med Region Örebro län kring övergripande strategisk kommunikationsplanering. Utöver detta kommer du att granska och samråda i ärenden som rör fastighetsbildning, strandskyddsdispenser, nätkoncessioner samt undersöknings- och bearbetningstillstånd enligt minerallagen. Arbete med samråd och granskning av detalj- och översiktsplaner (PBL) kan också förekomma.

Samtliga arbetsuppgifter innebär många interna kontakter och sammanvägning av synpunkter från länsstyrelsens olika sakområden. Arbetet innebär också kommunikation med en stor bredd av externa parter såsom kommuner, andra statliga myndigheter, företag och privatpersoner.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom samhällsbyggnad såsom arkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt, samhällsplanerare, planingenjör eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med väglagen, lagen om byggande av järnväg och/eller gällande plan- och bygglagstiftning samt relevanta delar av miljöbalken.

Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med fastighetsbildning, nätkoncessioner, undersöknings- och bearbetningstillstånd enligt minerallagen, miljökonsekvensbeskrivningar samt strandskyddslagstiftningen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom offentlig verksamhet såsom arbete inom kommun, länsstyrelse, Trafikverket eller annan statlig myndighet.

Som person är du självgående, strukturerad och flexibel. Du har god samarbetsförmåga och du kommunicerar lätt med andra. Du har också gott omdöme och förmåga att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Du har en hög personlig mognad och kan arbeta självständigt mot uppsatta mål samt driva processer i vilka delaktighet, samverkan och samarbete är viktiga för resultatet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är tidsbegränsad på 9 månader med möjlighet till förlängning. 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 26 mars 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Naturvårdshandläggare

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter, skydd och skötsel av värdefull natur samt energi och klimat. Vi arbetar också med jakt, förvaltning av vatten, viltfrågor och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Som naturvårdshandläggare bidrar du till en håll... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter, skydd och skötsel av värdefull natur samt energi och klimat. Vi arbetar också med jakt, förvaltning av vatten, viltfrågor och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Som naturvårdshandläggare bidrar du till en hållbar samhällsutveckling via prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Tjänsten omfattar bland annat arbete med tillstånd och dispenser i skyddade områden, strandskyddsfrågor och en stor andel samråd om påverkan på naturmiljön enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Biotopskyddsärenden och andra uppgifter inom naturvårdsområdet kan också bli aktuella. Uppgifterna anpassas efter dina kunskaper, erfarenhet och intresse.

Arbetet är framför allt händelsestyrt vilket kräver förmåga att arbeta flexibelt.

Du kommer att ingå i Vatten och naturmiljöenheten som har ca 20 medarbetare. Du handlägger självständigt, men det är ett nära samarbete med övriga i tillsyn och prövningsgruppen. Du kommer även att arbeta i nära samarbete med andra funktioner inom myndigheten, och ha externa kontakter med andra myndigheter, kommuner, markägare och allmänheten.

Kvalifikationer
För att klara uppdraget behöver du ha en akademisk examen från högskola/universitet med inriktning mot miljö/naturvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver också ha utbildning i biologi och naturvård eller erhållit sådana kunskaper på annat sätt och minst ett års erfarenhet av att självständigt handlägga ärenden inom naturvårdsområdet av 12:6 samråd samt dispenser och tillståndsprövningar i skyddade områden från en länsstyrelse.

Det är meriterande om du har:

- utbildning och kunskap om arter och habitat eller om du har fått sådana kunskaper på annat sätt, exempelvis om hotade fåglar, växter eller grod- och kräldjur
- utbildning i miljörätt eller annan juridisk utbildning
- erfarenhet av annan ärendehandläggning inom naturvårdsområdet tex prövning av biotopskyddsdispenser, strandskyddsärenden, artskyddsärenden och liknande ärenden hos länsstyrelse, kommun eller motsvarande
- erfarenhet av övrigt arbete som ger goda naturvårdskunskaper
- erfarenhet och kunskap av arbete med GIS, exempelvis tolkning av flygbilder. 

Som person:

- är du ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt
- har du förmåga att se helheten och kan sätta dig in frågor i ett bredare sammanhang
- är du resultatorienterad, flexibel och bra på att driva frågor självständigt
- är du konstruktiv tillsammans med andra och trivs med att arbeta i team
- har du mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga
- uttrycker du dig väl både i tal och skrift. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tidsbegränsad fram till årsskiftet med möjlighet till förlängning och stor del av arbetet på distans.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 14 april 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Handläggare med ansvar som valsamordnare till Rättsenheten

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Nu söker vi en handläggare till Rättsenheten på Länsstyrelsen. Rättsenheten bevakar de juridiska aspekterna i Länsstyrelsens verksamhet och verkar för att handläggningen är effektiv och rättssä... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Nu söker vi en handläggare till Rättsenheten på Länsstyrelsen.

Rättsenheten bevakar de juridiska aspekterna i Länsstyrelsens verksamhet och verkar för att handläggningen är effektiv och rättssäker. Enheten består av 15 medarbetare som bidrar med juridisk sakkunskap i andra enheters ärenden. Enheten fungerar också som stöd och rådgivande till länsledningen och i myndighetsövergripande frågor som exempelvis inom informationssäkerhet och dataskydd.

Arbetsbeskrivning
I arbetsuppgifterna ingår att handlägga olika för Rättsenheten förekommande ärenden, främst inom trafik- och sjötrafikföreskrifter.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet och ansvarar för den slutliga rösträkningen. I rollen ingår därför även ett ansvar som valsamordnare vilket innebär att du kommer att samordna och leda myndighetens arbete i de allmänna valen.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en rättsvetenskaplig examen eller annan juridisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt utbildning som projektledare eller processledare. Du har också flerårig erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning samt erfarenhet av att leda större projekt eller processer.

Det är meriterande om du har utbildning i offentlighet och sekretess, förvaltningslagen och/eller statskunskap, gärna med fokus på det demokratiska systemet i Sverige. Det är också meriterande om du har arbetat med trafikfrågor eller trafiklagstiftning, har erfarenhet av att hantera media samt erfarenhet av arbete i Valid.

Som person är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta och skapa goda kontakter med andra. Du har god förmåga att pedagogiskt förklara beslut och ställningstaganden. Du är strukturerad, noggrann och självständig med god initiativförmåga att driva dina uppdrag framåt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 19 mars 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Samhällsplanerare

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Arbetsbeskrivning Nu söker vi en samhällsplanerare till vår enhet Plan och kultur. Du ko... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en samhällsplanerare till vår enhet Plan och kultur.

Du kommer att tillsammans med kollegor samverka med och vägleda länets kommuner i den fysiska planeringen. Du kommer arbeta med flera inom området förekommande arbetsuppgifter, till exempel bostadsförsörjningsfrågor, riksintressen, fastighetsbildningsfrågor, nationella och regionala analyser och planeringsunderlag. Arbete med strandskyddsfrågor, bygglovsremisser och granskning av kommunala översiktsplaner och detaljplaner kan också förekomma.

Du kommer också ingå i den nationella Länsstyrelsesamverkan kring samhällsplaneringen.

Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen inom samhällsbyggnad såsom arkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt, samhällsplanerare eller annan relevant akademisk utbildning som vi bedömer likvärdig.

Du har arbetslivserfarenhet av arbete inom samhällsplanering och av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen och miljöbalken. Du ska också ha erfarenhet av myndighetsutövning inom offentlig verksamhet såsom arbete i första hand inom länsstyrelse, men även kommun eller annan statlig myndighet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med/av:

- bostadsförsörjning
- fastighetsbildning
- strandskyddsfrågor
- granskning av detalj- och översiktsplaner
- digital planprocess
- att integrera energi och klimatfrågor i samhällsplaneringen

Vi söker dig som är självgående, strukturerad och flexibel. Du har god förmåga att skapa goda relationer och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Du anlägger ett brett samhällsperspektiv på ditt arbete och har god förmåga att väga samman komplex information. Du har även god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp och är van att självständigt arbeta mot uppsatta mål. Du är analytisk och kan driva processer i vilka delaktighet, samverkan och samarbete är viktiga för resultatet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 5 mars 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Funktionsansvarig inom krishantering till Mellersta civilområdeskansliet

Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/fö... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/förbund samt näringslivet i Mellansverige. Uppdraget innebär att samordna och leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet. I uppdraget ingår att ansvara för planering och förberedelser inom ramen för krishantering och civilt försvar.Landshövdingen i Örebro län, i egenskap av civilområdeschef, leder civilområdets arbete och har till sitt stöd ett civilområdeskansli.

Civilområdeskansliet leds av en kanslichef och kommer att bestå av cirka 12 medarbetare. Civilområdeskansliet är uppdelat i två områden varav en del är kopplad till uppgifterna inför och vid fredstida krissituationer och den andra delen gäller samordning av beredskapsplaneringen inför och vid höjd beredskap. De olika områdena samordnas och leds av var sin funktionsansvarig.   

Civilområdeskansliet har ett geografiskt områdesansvar för Mellersta civilområdet när det gäller civilt försvar. Detta avser uppgifter inför och vid höjd beredskap. Uppdraget innebär i korthet att vi ska samordna de civila försvarsåtgärderna inom civilområdet och samråda med Försvarsmakten för att åstadkomma en samordning mellan det civila och det militära försvaret. Vid fredstida krissituationer ska civilområdeskansliet verka för länsöverskridande samordning av länsstyrelsernas planering och förberedelser, samt ha en förmåga att utgöra ett stöd till länsstyrelsernas hantering av krisen.

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och samordna och leda det civila försvaret i Mellansverige? Nu söker vi dig som vill arbeta med krishantering och bygga upp den länsöverskridande samordningen inom vårt nya civilområde.

Som funktionsansvarig inom krishanteringen kommer du att planera och samordna krishanteringen i fredstida krissituationer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

- utveckla och etablera samverkansformer med beredskapsmyndigheter och andra aktörer inom civilområdet,
- verka för samverkan och samordning inom civilområdet inför och vid länsöverskridande fredstida krissituationer,
- ansvara för att leda och driva lägesbildssammanställning och rapportering vid civilområdeskansliet,
- arbetsleda medarbetare inom civilområdeskansliet,
- delta i civilområdets beredskapsplanering av det civila försvaret,
- representera kanslichefen i planeringen av att utveckla en ledningscentral,
- företräda kanslichefen i olika sammanhang. 

Kvalifikationer
För att lyckas med uppdraget ska du ha:

- en akademisk utbildning inom för tjänsten relevant område. I förekommande fall kan annan utbildning kombinerad med flerårig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig istället vara aktuell,
- erfarenhet från operativ verksamhet inom Försvarsmakten, Räddningstjänst eller Polismyndigheten, sjukvårdsregionen eller annan krishanteringsverksamhet,
- erfarenhet av lägesbildssammanställning, analysarbete och rapportering,
- erfarenhet från att arbeta med säkerhetsskyddstjänst,
- utbildning och/eller erfarenhet av/inom informationssäkerhet,
- erfarenhet av att arbetsleda andra,
- erfarenhet av samverkan mellan myndigheter och regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle,
- erfarenhet av att leda och driva processer,
- mycket god kunskap om beredskapssystemet och totalförsvaret,
- god kunskap om tillämplig lagstiftning och erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete,
- körkort,
- goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring,
- god kunskap om cybersäkerhet,
- ett etablerat nätverk inom de verksamhetsområden som Civilområdeskansliet ansvarar för såsom totalförsvar och krisberedskap,
- kunskaper om strukturer och metoder för samverkan inom krisberedskap och totalförsvar,
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Som person är du flexibel och strukturerad. Du är lugn och kontrollerad i stressade och pressade situationer, har ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Det faller sig naturligt för dig att entusiasmera och att få andra att känna delaktighet. Du har ett gott omdöme, är bra på att fatta snabba beslut och att agera utifrån dessa. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision samt den statliga värdegrunden.

Villkor
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass vilket kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras. Tillträde efter överenskommelse. 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 5 mars 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Erfaren Upphandlare

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Arbetsbeskrivning Vi söker en erfaren och driven upphandlare med praktisk erfarenhet av offentlig upphandling till enheten för Ekonomi. Tjänsten är placerad inom avdelning Verksamhetsstöd vars ... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Arbetsbeskrivning
Vi söker en erfaren och driven upphandlare med praktisk erfarenhet av offentlig upphandling till enheten för Ekonomi.

Tjänsten är placerad inom avdelning Verksamhetsstöd vars huvudmål är att utveckla organisationen och skapa effektiva interna processer och stödsystem samt samordna och utveckla tvärsektoriella samarbeten.

Du ska, i samarbete med verksamheten, driva upphandlingsarbetet på myndigheten för att säkerställa att rätt varor och tjänster upphandlas till rätt pris, till rätt villkor och på ett rättssäkert sätt.  

Som myndighetens enda upphandlare förväntas du driva, leda och medverka i olika upphandlingsprojekt för Länsstyrelsen. Du kommer att vara rådgivare i samtliga upphandlingsfrågor som kan uppkomma inom Länsstyrelsen, vilket bland annat omfattar att vara resursperson genom hela upphandlingsprocessen.

Länsstyrelsen är i en utvecklingsfas där förändring av arbetssätt och lokaler till ett aktivitetsbaserat kontor ställer nya krav på oss som arbetsgivare. Du kommer att ha en viktig roll i utvecklingsarbetet genom att ansvara för samordningen och genomförandet av alla upphandlingar som behöver ske kopplat till flytten till nya lokaler.

Kvalifikationer
Du har universitets- eller högskoleexamen eller likvärdig utbildning, inom juridik och/eller ekonomi inriktad mot upphandling, eller har arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. 

Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat, självständigt och operativt upphandlingsarbete inom offentlig sektor, vilket inkluderar såväl nationell upphandling som EU-upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), inklusive avtalsskrivning. Du har också erfarenhet av

- avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning
- säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) 
- erfarenhet av arbete med strategisk upphandling på myndighet.

Du har även goda kunskaper om lagstiftning som reglerar dessa områden.

Det är meriterande om du har erfarenhet av upphandling inom miljö- och naturvård.

Vi söker dig som är beredd att ta en ledande och drivande roll i upphandlingsarbetet och samtidigt utveckla verksamheten. Du kommer i din roll ha många kontaktytor vilket kräver att du som person är kommunikativ, analytisk och har en hög integritet. Du har förmåga att planera, strukturera, vara noggrann och leda en upphandlingsprocess. Du behöver vara tydlig i din kommunikation och samtidigt kunna balansera mellan verksamheternas olika behov. Det kräver att du har en god organisationsförmåga och arbetar strukturerat och är målinriktad. 

Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt har goda kunskaper i Officepaketet. 

Hos oss erbjuds du utmanande arbetsuppgifter i en stimulerande arbetsmiljö där du är delaktig, och en viktig länk, i Länsstyrelsens utveckling.

Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.

Vi erbjuder möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete på del av arbetstid utifrån verksamhetens förutsättningar.

Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 20 mars 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Djurskyddshandläggare

På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag. Arbetsbeskrivning Länsstyrelsen söker nu en handläggare till enheten för Djurskydd för att arbeta med i huvudsak djurskydd. Länsstyrelsen arbetar för... Visa mer
På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag.Arbetsbeskrivning
Länsstyrelsen söker nu en handläggare till enheten för Djurskydd för att arbeta med i huvudsak djurskydd.

Länsstyrelsen arbetar för att främja både djurens välfärd och landsbygdens utveckling. Enheten Djurskydd ansvarar för kontroll av att lantbruksdjur och sällskapsdjur sköts enligt djurskyddslagens krav. Enheten ansvarar även för kontroller av primärproduktion och foder, förprövar byggnation av djurstallar, utreder ärenden om tillsyn över hundar och katter, hanterar smittskyddsfrågor, kontroll av djurhälsopersonal och andra veterinära uppgifter. Genom att verka för god djurhälsa och för en säker livsmedelsproduktion främjas också hälsa och välmående för länets medborgare. 

Vi erbjuder ett intressant och omväxlande arbete där mycket kontakt med djurhållare, allmänhet och andra myndigheter är en del av vardagen. Vi jobbar även förebyggande genom informationsinsatser och andra möten med externa intressenter.

Förekommande arbetsuppgifter: 

- Djurskyddskontroll av lantbruksdjur och sällskapsdjur
- Rutinkontroller av främst lantbruksdjur
- Kontroll efter klagomål (de flesta djurslag)
- Uppföljningar
- Handläggning och kontroll av ansökningar enligt 6 kap. 4 §
djurskyddslagen (sällskapsdjur och häst)
- Verkställighet av länsstyrelsens beslut

Till dessa arbetsuppgifter kommer efterföljande dokumentation, rapportskrivningar och i vissa fall kontakt med transportörer, djurhem och veterinärer angående omhändertagna djur. Förebyggande arbete som informationsträffar och svara på allmänhetens frågor i telefon och via resursbrevlåda ingår också i arbetsuppgifterna.

Anställningen kan även omfatta andra arbetsområden som finns på enheten, till exempel  primärproduktionskontroller inom foder och livsmedel, handläggning av ärenden enligt lagen om tillsyn över hundar och katter.

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen, gärna agronom med inriktning mot djur och djurhållning, etologi och djurskyddsprogrammet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med djur.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet från offentlig förvaltning, särskilt med djurskyddsfrågor
- Praktisk erfarenhet av djurskötsel, främst livsmedelsproducerande djur
- Erfarenhet av Platina, Jordbruksverkets djurskyddskontrollregister (DSK)
- Kontroll- och tillsynsverksamhet
- Erfarenhet av att möta människor, särskilt i utsatta situationer

Som person är det viktigt att du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade och pressade situationer med förmåga att kunna sätta dig in i någon annans perspektiv. Då arbetet som djurskyddshandläggare ibland kan vara psykiskt påfrestande är det av vikt att du har en personlig mognad och är trygg i dig själv. Du är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande och har förståelse och känner dig bekväm att kunna ställa de krav som ibland behövs inom arbetet för att uppnå en god djurhållning. Då en stor del av arbetsuppgifterna bygger på en god kommunikativ förmåga är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 20 februari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Kommunikationsstrateg

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Vi söker en strategisk kommunikatör med bred kompetens inom kommunikationsyrket. Kommunikationsenheten består idag av sex medarbetare. Du rapporterar till kommunikationschefen. Enheten ingår i ... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Vi söker en strategisk kommunikatör med bred kompetens inom kommunikationsyrket.

Kommunikationsenheten består idag av sex medarbetare. Du rapporterar till kommunikationschefen. Enheten ingår i avdelningen Verksamhetsstöd tillsammans med enheterna för Ekonomi, HR och Intern service samt Rättsenheten.

Arbetsbeskrivning
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara kommunikationsstöd till länsledningen och varumärkesarbete. Kommunikationen kommer vara både intern och extern.

I arbetsuppgifterna ingår även att:

- vara ett strategiskt och operativt kommunikationsstöd till länsledningen
- bidra till ett strategiskt och operativt kommunikationsstöd till verksamheten
- producera grafiskt material utifrån Länsstyrelsens profil, som trycksaker och för publicering i  digitala kanaler
- producera och publicera innehåll i våra kanaler, som intranät, externa webben, sociala medier med mera.

Arbetsuppgifterna kan ändra sig över tid och anpassas efter verksamheten och dess styrning.

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen i kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst fem års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete. Det är meriterande om du har utbildning i grafisk formgivning.

Du har även erfarenhet av

- ledningskommunikation
- arbete med grafisk formgivning
- arbete med varumärke
- kommunikationsarbete i digitala kanaler, som intranät, extern webb och sociala medier
- arbete i programvarorna Adobe Creative Suite, speciellt Indesign, Illustrator och Photoshop.

Det är meriterande med erfarenhet av

- arbete i statlig myndighet
- publiceringssystemet Sitevision
- att filma, redigera film och publicera film
- arbete med kommunikationsbyråer
- att skapa och publicera tillgängligt innehåll i digitala kanaler.

Som person är du initiativtagande, självgående och kreativ. Du är bra på att strukturera och organisera ditt arbete, har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. För anställningen krävs även att du har förmåga att kunna ställa om när så krävs, är stabil och har ett prestigelöst förhållningssätt.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2 mars 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

HR-chef

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Nu söker vi en HR-chef med brett samhällsintresse till avdelningen för Verksamhetsstöd, Länsstyrelsen i Örebro län. Arbetsbeskrivning Anställningen är placerad inom avdelningen Verksamhetsstöd ... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Nu söker vi en HR-chef med brett samhällsintresse till avdelningen för Verksamhetsstöd, Länsstyrelsen i Örebro län.

Arbetsbeskrivning
Anställningen är placerad inom avdelningen Verksamhetsstöd vars huvudmål är att utveckla organisationen och skapa effektiva interna processer och stödsystem samt samordna och utveckla tvärsektoriella samarbeten. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi och juridik samt i andra strategiskt övergripande frågor. HR-enheten har en viktig roll i detta arbete genom att ansvara för vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.

HR-enheten driver, implementerar och ger ett operativt stöd i personalprocesser såsom kompetensförsörjning, kompetensutveckling, lönebildning, arbetsmiljö m.m. HR-enheten är också ett stöd i det partsgemensamma arbetet och bistår i samverkan och förhandlingar med fackliga organisationer samt samordnar arbetet med chefs- och ledarutveckling.

Hos oss får du både bredden i HR-frågorna och en närhet i organisationen och korta beslutsvägar. Du kommer att ha ett tätt samarbete med avdelningschefen men också delta i Länsstyrelsernas nationella HR-chefsnätverk där du har kollegor med liknande uppdrag.

Som HR-chef har du personal-, verksamhets- budget- och arbetsmiljöansvar för HR-enhetens sex medarbetare. Du ingår i avdelning Verksamhetsstöds ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschef. Strategiska frågor med omvärldsbevakning och framtidsbedömning är viktiga inslag i arbetsuppgifterna.

Som ledare vägleder du dina medarbetare mot verksamhetens mål. Du bidrar till att skapa ett stimulerande, utvecklande och positivt arbetsklimat i teamet där medarbetarna ges möjlighet att engagera sig och vara delaktiga. Det är viktigt att du trivs i rollen som arbetsgivarföreträdare och ledare samt arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Länsstyrelsen är i en utvecklingsfas där förändring av arbetssätt och lokaler till ett aktivitetsbaserat kontor ställer nya krav på oss som arbetsgivare. Du kommer att ha en viktig roll i utvecklingsarbetet genom att tex ansvara för samordningen av förändringsledningen och stödja chefer och medarbetare i det digitala och flexibla arbetslivet. Med detta följer även ett behov av att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vid myndigheten i linje med ett ökat distansarbete och behov av förändrat ledarskap och medarbetarskap.

Du kommer även ha en viktig roll i utvecklingsarbetet genom att ansvara för myndighetens arbete med strategisk kompetensförsörjning både på kort och lång sikt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom HR-området, från personalvetarprogrammet, inom juridik/arbetsrätt eller inom beteendevetenskapliga området eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har fördjupning eller vidareutbildning samt mycket goda kunskaper inom arbetsrätt.

Du har flerårig erfarenhet av chefs- och ledarskap, från statlig myndighet eller offentlig förvaltning samt erfarenhet av tillämpning av det statliga avtalsområdet. Du har också mångårig och bred erfarenhet av kvalificerat strategiskt och operativt HR-arbete. Vi vill också att du har god erfarenhet av utvecklingsarbete och vana att leda och driva projekt och processer, slutföra och implementera resultat. Erfarenhet av krisledningsarbete är meriterande.

För att lyckas i rollen krävs att du är förtroendeingivande, besitter god pedagogisk förmåga och har lätt för att skapa goda relationer och samarbeten. Du har god förmåga att skapa välfungerande team genom ett entusiasmerande, lösningsfokuserat och närvarande ledarskap. Du är trygg i din roll och delar gärna med dig av dina kunskaper. Du är rak och tydlig i din kommunikation och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver ha ett flexibelt förhållningssätt och kunna balansera mellan olika behov. Detta kräver att du har en god organisationsförmåga och arbetar strukturerat och är målinriktad.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med tidsbegränsat chefsförordnande på 4 år. Provanställning kan komma att tillämpas.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Du kommer även att krigsplaceras vid myndigheten.

Tillträde: Snarast möjligt enligt överenskommelse

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 23 februari 2023.

I rekryteringen samarbetar vi med Adecco. Du kan även kontakta rekryteringskonsult Åsa Andersson på tel. 021-470 29 03

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Vaktmästare

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Arbetsbeskrivning Välkommen till enheten för Säkerhet och Service! Som vaktmästare hos oss hamnar du på ett ställe med härliga kollegor som har en god sammanhållning och samarbetsanda. Du får e... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Arbetsbeskrivning
Välkommen till enheten för Säkerhet och Service! Som vaktmästare hos oss hamnar du på ett ställe med härliga kollegor som har en god sammanhållning och samarbetsanda.

Du får ett varierande jobb med arbetsuppgifter som hantering av larm, passerkort, post, underhåll av konferensrum och matsal, skötsel av kaffemaskiner, förråd, lagerutrymmen och varumottagning. Du har också en del administrativa uppgifter i form av inköp och attestering av fakturor. 

Ni är två vaktmästare som jobbar tätt ihop och tillsammans löser ni det mesta då det kommer in en mängd olika frågor till vaktmästeriet. Du behöver vara beredd på att stötta dina kollegor på olika sätt och kan till exempel behöva hjälpa till att bemanna receptionen vid behov.

Länsstyrelsens bilpool på nio bilar ingår i ditt ansvarsområde som vaktmästare. I arbetsuppgifterna ingår bland annat kontakt med leverantörer, ansvar för skötsel av bilarna och bokningssystemet.

I uppdraget ingår också att vara Landshövdingens chaufför samt ansvar för skötsel av residensets tjänstebil. Dessutom ingår praktiska göromål på Landshövdingens residens som exempelvis omflyttning av möbler, enklare reparationer, ansvar för larm och lås samt kontakter med fastighetsskötaren för residensvåningen.

Länsstyrelsen byter lokaler 2024 och du som vaktmästare kommer att vara involverad i viss planering och utförande av diverse arbetsuppgifter kopplat till flytten.

Tyngre lyft och en del oregelbundna arbetstider kan förekomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasieutbildning som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som vaktmästare. Du behöver ha en god vana av bilkörning och bilskötsel. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i reception och har utbildning i säker körning. Arbetet kräver bra kunskaper i svenska och B-körkort.

Som person är du ansvarfull, lösningsorienterad, flexibel och tycker om att jobba praktiskt. Eftersom du kommer att ha många kontaktytor värdesätter vi att du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta och skapa goda kontakter med andra. Du är trygg i att arbeta självständigt likaväl som i grupp. Du har en utpräglad känsla för service samt är representativ och har ett bra bemötande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Säkerhetsskyddschef

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Arbetsbeskrivning Nu söker vi en säkerhetsskyddschef till vår nybildade enhet Säkerhet och service. Som säkerhetskyddschef har du ett stort ansvar för Länsstyrelsen i Örebro läns säkerhets- och... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en säkerhetsskyddschef till vår nybildade enhet Säkerhet och service.

Som säkerhetskyddschef har du ett stort ansvar för Länsstyrelsen i Örebro läns säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete. Uppdraget har sin utgångspunkt i personsäkerhet, informationssäkerhet, signal- och fysiskt skydd vid Länsstyrelsen i Örebro läns lokaler inklusive Landshövdingens lokaler vid Örebro Slott.

Som säkerhetsskyddschef har du en viktig roll i att prioritera och driva det interna säkerhets- och säkerhetsskyddsarbetet. Ditt ansvarsområde består av operativa arbetsuppgifter, t.ex. att planera och dokumentera säkerhetsskyddsanalyser/åtgärdsplaner samt av strategiska arbetsuppgifter, t.ex. att analysera och värdera aktuella hot och sårbarheter. I ansvarsområdet ingår även att utbilda myndighetens personal och olika aktörer i länet inom säkerhetsområdet. Rollen kan också innebära att du kommer att ingå i myndighetens kris- och krigsorganisation.

Arbetet ställer krav på både strategisk planering, analys, metodutveckling och förändringsledning, förankringsarbete och kommunikation. Du kommer också att ansvara för utbildningsinsatser, utvärderingar, rådgivning och projektledning samt ansvara för samarbete med andra myndigheter och externa aktörer.

Länsstyrelsen kommer flytta till nya lokaler våren 2024 vilket innebär att flera viktiga frågor behöver hanteras framöver både gällande säkerhetsförberedelser och utformning av de nya lokalerna samt säkerheten under själva flytten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis risk- och säkerhet alternativt mångårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
- säkerhetsskyddschefsutbildning och som har mycket goda kunskaper om säkerhetsskyddslagen,
- erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom områdena informationssäkerhet, personalsäkerhet, fysiskt skydd samt erfarenhet av signalskydd och hantering av säkerhetsklassade uppgifter,
- erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningar- och säkerhetssamtal, säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsskyddsåtgärder och framtagande av säkerhetsskyddsavtal,
- erfarenhet av att genomföra utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet,
- körkort för bil.

Det är meriterande om du har:

- ytterligare säkerhetsutbildning (utöver ovan) som arbetsgivaren bedömer vara relevant,
- projektledarutbildning eller processledarutbildning,
- erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete inom offentlig verksamhet, (gärna inom statlig myndighet),
- erfarenhet från att analysera lokaler ur ett säkerhetsperspektiv,
- erfarenhet av SUA-upphandlingar.

Som person är du analytisk och strukturerad. Du tar egna initiativ och driver frågor framåt på ett pedagogisk och kommunikativt sätt. Du är lyhörd och samarbetsinriktad med en hög grad av integritet. Du har god förmåga att leda och driva projekt och processer samt att slutföra och implementera resultat. Du har en god helhetssyn och är stabil, lugn och kontrollerad. Du har även en god förmåga att prioritera i pressade situationer. Du har hög grad av personlig mognad, d.v.s. är trygg, stabil och har självinsikt. Du har också ett gott omdöme så du kan göra korrekta bedömningar och prioriteringar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden samt uttrycker dig väl i tal och skrift.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Du kommer även att krigsplaceras vid myndigheten.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 5 februari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Chef till Viltenheten

På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag. Arbetsbeskrivning Nu söker vi en chef till vår nya enhet för viltfrågor! Enheten hanterar ständigt aktuella frågor inom bland annat rovdjursförvaltning ... Visa mer
På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag.Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en chef till vår nya enhet för viltfrågor! Enheten hanterar ständigt aktuella frågor inom bland annat rovdjursförvaltning där vår roll är att arbeta sakligt och objektivt samt ha god dialog med olika intressenter.

Från och med årsskiftet kommer enheten vara placerad på Landsbygdsavdelningen där samverkan med övriga landsbygdsfrågor kommer att vara stor.   

Som chef för Viltenheten ansvarar och leder du verksamheten mot uppsatta mål och har personal-, verksamhets-, budget- och arbetsmiljöansvar för enhetens 11 medarbetare och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med tre andra enhetschefer samt avdelningschef.

Genom ett coachande och tillitsfullt ledarskap bidrar du till ett stimulerande och positivt arbetsklimat där medarbetarna ges möjlighet att engagera sig och vara delaktiga. Du skapar förutsättningar för medarbetarnas utveckling och resultat i förhållande till myndighetens vision och verksamhetens mål genom att löpande arbeta med att tydliggöra uppdrag, uppgifter och prioriteringar.

I tjänsten ingår samverkan och samordning. Arbetet är varierande och kontakter med andra länsstyrelser, Naturvårdsverket, forskare, Viltskadecenter, ideella organisationer, allmänheten, länets Viltförvaltningsdelegation, media m.fl. vanligt förekommande.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- en akademisk utbildning inom för enheten relevant område eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
- tidigare erfarenhet som chef eller en liknande roll där det ingått att leda andra.

Det är meriterande om du har:

- kunskap om lagstiftningen inom viltförvaltningsområdet
- erfarenhet av arbete med viltförvaltning
- utbildning i ledarskap
- arbetat inom offentlig verksamhet, gärna statlig myndighet
- kännedom om länets geografi och regionala förutsättningar vad gäller viltförvaltning
- erfarenhet av myndighetsutövning eller deltagande i ärendeprocesser inför beslut av en myndighet
- erfarenhet av att göra avvägda bedömningar och hantera målkonflikter
- erfarenhet av att hantera media
- erfarenhet eller kunskap inom lantbruk och skogsbruk/areella näringar.

Som person är du driven med ett utvecklings- och målinriktat fokus. Du har god analytisk förmåga och tar dig gärna an komplexa problem på ett lösningsorienterat sätt. Engagemang och delaktighet ser du som självklarheter, du är van att tala inför andra, och kan på ett pedagogiskt vis anpassa budskap efter mottagare. Du är trygg som person med god självinsikt och bra på att göra avvägda bedömningar samt hantera målkonflikter. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och vi ser gärna att du har erfarenhet av att möta media. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs. 

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef på fyra år med möjlighet till förlängning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585).

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 3 februari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Beredskapshandläggare Säkerhetsskydd/Ledningscentral

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndi... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet och ska verka för att största möjliga totalförsvarseffekt uppnås.

Enheten för Samhällsskydd och Beredskap arbetar för att utveckla länets förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar i hela hotskalan, från fredstida olyckor till höjd beredskap och krig. Vår samverkansroll sträcker sig över samtliga skeden och vi ska vid behov omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för samordning och inriktning.

Arbetsbeskrivning
Som beredskapshandläggare för säkerhetsskydd och ledningscentral stöttar du enhetens, myndigheten och kommunernas verksamheter inom området. Arbetet innebär bland annat att du kommer att ta fram vägledningar, strategier och rutiner samt genomföra seminarier, utbildningar och övningar. Även handläggning av ärenden som berör ditt arbetsområde såsom att svara på remisser och andra yttranden kommer att vara en del i arbetet. Du kommer också att utveckla arbetet med myndighetens ledningscentral och stötta länets kommuner i frågor kring ledningscentraler. 

Du kommer bland annat att:

- delta i myndighetens arbete inom totalförsvarsplaneringen
- genomföra kartläggningar, analyser och sammanställa underlag
- bereda och handlägga ärenden kopplat till säkerhetsskydd och organisationen kring ledningscentralen
- leda och driva projekt inom verksamhetsområdet
- ingå i myndighetens signalskyddsorganisation
- handlägga ärenden gällande skyddsobjekt
- arbeta i vår kris- och krigsorganisation med stabsarbete under en händelse.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning alternativt arbetslivserfarenhet och/eller annan utbildning inom området som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du har kunskap om gällande svensk lagstiftning inom personalsäkerhet och fysisk säkerhet samt en säkerhetsskyddsutbildning. Vidare krävs kunskap om samhällets krishanteringssystem, civilt försvar och totalförsvar. Du har verkat i en säkerhetsskyddsbefattning och hanterat säkerhetsfrågor, exempelvis som handläggare inom säkerhetsområdet. Du har projektledningskunskaper och kunskap inom analys- och riskbedömningsarbete samt är van att hantera Office-program och andra tekniska system. Du har god kännedom om hur myndigheter, regioner och kommuner är organiserade, bedriver sitt arbete och samverkar.

Det är meriterande om du har:

genomfört säkerhetsskyddsanalyser
erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddstjänst innefattande tecknande av säkerhetsskyddsavtal
specifik utbildning inom säkerhetsskydd eller ledning
kunskap inom cybersäkerhet
kunskap i tekniska ledningssystem, såsom WIS, Rakel, signalskydd
erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar, övningar och seminarier
erfarenhet av att ta fram dokument så som vägledningar, strategier och rutiner
erfarenhet av krisorganisations- och stabsarbete under pågående händelser.

Som person är du strukturerad, flexibel och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du har god förmåga att se helhet och sammanhang. Du har även god förmåga att ta initiativ, leda och driva projekt samt slutföra, följa upp och implementera resultat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan hantera flera olika uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Med anställningen följer skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 22 januari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Säkerhetsskyddshandläggare

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Det nya nationella beredskapssystemet ställer ökade och delvis nya krav inom säkerhetsskyddsområdet på Sveriges länsstyrelser. Länsstyrelsen i Örebro har även utsetts som en av sex civilområdes... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Det nya nationella beredskapssystemet ställer ökade och delvis nya krav inom säkerhetsskyddsområdet på Sveriges länsstyrelser.

Länsstyrelsen i Örebro har även utsetts som en av sex civilområdesansvariga länsstyrelser i Sverige, vilket har ökat kraven på myndigheten vad gäller samordning, samverkan, uppföljning och tillsyn på säkerhetsskyddsområdet.

En viktig uppgift för Länsstyrelsen i Örebro är att se över, utveckla och optimera processer, metoder och organisation för säkerhetsskyddsarbete utifrån de nya kraven och tillkommande uppgifter.

Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en säkerhetskyddshandläggare för arbete med Länsstyrelsen i Örebro läns säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete.

Som säkerhetsskyddshandläggare har du en viktig roll i att driva länsstyrelsens interna säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete när det gäller strategisk planering, analysarbete och metodutveckling. Länsstyrelsen kommer flytta till nya lokaler våren 2024 och med det följer många viktiga frågor framöver både gällande säkerhetsförberedelser och utformning av den nya lokalen.

Arbetsuppgifterna innebär ett långsiktigt strategiskt, systematiskt och metodiskt arbete med säkerhetsskyddet på Länsstyrelsen inom informationssäkerhet, personalsäkerhet och signal- och fysiskt skydd. Det innebär även att arbeta med risk och sårbarhetsanalys samt säkerhets- och säkerhetsskyddsanalyser och åtgärdsplaner. Arbetsuppgifterna kommer även att kopplas till civilförsvaret inom totalförsvarsplaneringen

Som säkerhetsskyddshandläggare ger du stöd till Länsstyrelsens chefer och samarbetar nära avdelningschefen, säkerhetsskyddschefen, informationssäkerhetssamordnaren, säkerhetschefen, signalskyddschefen och IT-samordnare bl.a. i signalskyddsorganisationen och vår interna säkerhetsgrupp. Det innebär ex att ta initiativ och utgöra ett stöd vid upphandlingar, utbildning, tillsyn av leverantörer samt genomföra uppföljning och kontroll av säkerhetsskyddet och att ansvara för säkerhetssamtal med blivande och redan anställda medarbetare. Det kan även innebär att vara delaktig vid framtagande och implementering av policy, riktlinjer, och rutiner för området.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- en relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis risk och säkerhet alternativt mångårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
- säkerhetsutbildning och har mycket goda kunskaper om säkerhetsskyddslagen,
- erfarenhet av brett operativt och strategiskt arbete inom säkerhetsområdet,
- erfarenhet av arbete inom säkerhetsskydd och säkerhet inom säkerhetsområdena informationssäkerhet, personalsäkerhet, fysiskt skydd och signalskydderfarenhet samt av hantering av säkerhetsklassade uppgifter och säkerhetsskyddsklassificerade handlingar,
- erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningar och säkerhetssamtal, säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsplaner,
- erfarenhet av att genomföra utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet,
- god kunskap i Officepaketet,
- körkort för bil.

Det är meriterande om du har:

- projektledarutbildning och/eller processledarutbildning,
- erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete inom offentlig verksamhet, gärna inom statlig myndighet,
- analyserat lokaler ur ett säkerhetsperspektiv,
- erfarenhet av praktiskt arbete med civilt försvar inom en myndighet,
- erfarenhet av säkerhetsskyddsavtal vid upphandlingar (SUA).

Tjänsten ställer höga krav på självständighet, initiativtagande och samarbetsförmåga samt en god kommunikativ förmåga. Du behöver också vara pedagogisk och kommunikativ i ditt sätt att arbeta. Du är även analytisk och strukturerad och vill driva utvecklingen framåt och har en god förmåga att prioritera.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden samt uttrycker dig väl i tal och skrift.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.  

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Du kommer även att krigsplaceras vid myndigheten.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 8 februari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Enhetschef - Säkerhet och service

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och bra stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Det nya nationella beredskapssystemet ställer ökade och delvis nya krav inom säkerhetsskyddsområdet på Sveriges länsstyrelser. Länsstyrelsen i Örebro län har även utsetts som en av sex civilområdesansvariga länsstyr... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och bra stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Det nya nationella beredskapssystemet ställer ökade och delvis nya krav inom säkerhetsskyddsområdet på Sveriges länsstyrelser.

Länsstyrelsen i Örebro län har även utsetts som en av sex civilområdesansvariga länsstyrelser i Sverige, vilket har ökat kraven på myndigheten vad gäller samordning, samverkan, uppföljning och tillsyn på säkerhetsskyddsområdet. En viktig uppgift för Länsstyrelsen i Örebro län är att se över, utveckla och optimera processer, metoder och organisation för säkerhet- och säkerhetsskyddsarbete utifrån de nya kraven och tillkommande uppgifter.

Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en enhetschef till vår nybildade enhet Säkerhet och service. Enhetschefen ska utifrån ett helhetsperspektiv leda utvecklingen av verksamheten inom enheten, långsiktigt och med god måluppfyllelse. I ansvaret ligger att utveckla såväl den egna verksamheten som myndighetens verksamhet i stort, i linje med Länsstyrelsens vision, mål och strategier.

Uppdraget innebär att vara myndighetens säkerhetschef med särskilt ansvar för alla myndighetens säkerhetsfrågor. Vid enheten är myndighetens säkerhetsskyddschef placerad samt även IT-samordnaren, vaktmästare, receptionist samt registratorer.

Ansvarsområdet är brett och innefattar ansvar för att Länshuset och landshövdingens residens är en säker arbetsplats för alla medarbetare, att skalskydd och brandsäkerhet fungerar samt för att arbetet med IT, telefoni, reception, post-, ärendehantering och arkivering håller en hög kvalitet. Området innefattar också arbete med myndighetens lokaler och att de används på ett ändamålsenligt sätt samt för att servicen och skötseln runt vår bilpool och myndighetens bilar gör våra tjänsteresor så säkra och miljövänliga som möjligt. Enheten kommer att bli djupt involverad i och ha flera ansvarsområden i myndighetens kommande flytt och byte av lokaler under 2024.

Enhetschefen ansvarar för enhetens resultat och utveckling. Ansvaret innefattar enhetens verksamhet, både vad gäller verksamhetsplanering, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, lönebildning, samt budget och uppföljning. I ansvaret ligger också att företräda myndigheten och den egna verksamheten samt etablera och utveckla relationer internt såväl som externt. Som ett led i detta leder du myndighetens säkerhetsgrupp och ingår i de gemensamma chefsnätverken för servicechefer och säkerhetschefer. Du har också löpande kontakter med ex. fastighetsägare, leverantörer, och entreprenörer.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och du rapporterar till chefen för Verksamhetsstöd och tillsammans med enhetens medarbetare arbetar du målorienterat och driver ett systematiskt arbete med myndighetens interna säkerhet, stöd och service.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- akademisk examen inom säkerhetsområdet eller annat relevant område, t ex samhällsvetenskaplig utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant/likvärdig,
- flerårig erfarenhet av operativt och strategiskt säkerhetsarbete,
- erfarenhet av olika servicefrågor såsom vaktmästeri/reception/registratur/arkivfrågor,
- flerårig erfarenhet som chef och ledare från offentlig verksamhet,
- god kunskap i Officepaketet,
- körkort för bil.

Som person är du analytisk och strukturerad. Du tar egna initiativ och driver frågor framåt på ett pedagogisk och kommunikativt sätt. Du är lyhörd och samarbetsinriktad med en hög grad av integritet. Du har även god förmåga att leda och driva projekt och processer samt att slutföra och implementera resultat. Du har en god helhetssyn och är stabil, lugn och kan entusiasmera och motivera medarbetare. Du har en vilja och förmåga att utöva ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap och har ett stort engagemang för verksamhetens frågor. Du har en hög grad av personlig mognad, dvs är trygg, stabil och har självinsikt samt har även ett gott omdöme där du kan göra korrekta bedömningar och prioriteringar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden samt uttrycker dig väl i tal och skrift.

Anställning
Anställningen är tillsvidare med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef om fyra år med möjlighet till förlängning. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Du kommer även att krigsplaceras vid myndigheten.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2 februari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Enhetschef - Klimat och energi

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Arbetsbeskrivning Vill du vara med och utveckla vår organisation och tillsammans med medarbetare driva våra uppdrag för hållbar utveckling och klimat- och energiomställning i Örebro län? Nu söker vi en chef till en ny en... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och utveckla vår organisation och tillsammans med medarbetare driva våra uppdrag för hållbar utveckling och klimat- och energiomställning i Örebro län? Nu söker vi en chef till en ny enhet för klimat, energi och tvärsektoriella frågor på Länsstyrelsens Samhällsavdelning som bildas för att samla uppdrag kring tvärsektoriella processer med koppling till agenda 2030, klimat, energi, miljömål och regional tillväxt inom myndigheten.

Enheten ska även ha kapacitet att ta emot nya uppdrag och utveckla särskilda satsningar i den riktningen. Personal-, verksamhets-, budget - och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare ingår i arbetsuppgifterna. I enheten beräknas 7–10 medarbetare ingå. Enhetschefen rapporterar kontinuerligt till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Enhetens uppdrag är att:

- bidra med kunskap om utvecklingen i Örebro län när det gäller hållbarhet, klimat, miljömål och energiarbete till länets aktörer och den egna organisationen, 
- utveckla, samordna och leda interna och externa strategiska projekt och processer inom ansvarsområdet,
- säkerställa att frågorna inom enhetens ansvarsområde får genomslag i hela myndigheten samt i vår samverkan med andra aktörer,
- stödja samhällets aktörer, framför allt kommuner, i klimat- och energiomställning och hållbar utveckling.  

Enhetschefens roll är att:

- leda verksamheten vid enheten mot uppsatta mål,
- skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling och resultat i förhållande till myndighetens vision och verksamhetens mål,
- skapa ett stimulerande och positivt arbetsklimat i verksamheten där medarbetarna ges möjlighet att engagera sig och vara delaktiga och på så vis skapa en sammanhållen och väl fungerande medarbetargrupp, 
- skapa, upprätthålla och vidareutveckla intern samverkan inom Länsstyrelsen utifrån enhetens tvärsektoriella uppdrag och behov av att integrera frågorna i andra verksamheter i organisationen, 
- utveckla enhetens processer samt arbets- och förhållningssätt utifrån Länsstyrelsens övergripande strategi, 
- representera Länsstyrelsen i nationella nätverk samt skapa, upprätthålla och vidareutveckla regionala nätverk och samverkan med andra aktörer,  
- ansvara för budget, verksamhetsplanering och uppföljning av enhetens verksamheter avseende måluppfyllelse, produktivitet, och kvalitet, 
- aktivt arbeta strategiskt med omvärldsbevakning och framtidsbedömning.  

Eftersom enheten är nyinrättad så kommer enhetschefsuppdraget vara präglat av att etablera och utveckla verksamheten inledningsvis. Såväl utveckling som genomförande av verksamheten bygger på en god samverkan internt och externt vilket är ett viktigt mål för enhetschefen att etablera och säkra. 

Kvalifikationer

Du har:

- akademisk examen, gärna med inriktning mot klimatfrågor, energisystem, hållbar utveckling eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
- erfarenhet av chefs- eller ledarskap, gärna från offentlig förvaltning, 
- erfarenhet av utvecklingsarbete,
- vana att leda och driva projekt och processer i samverkan,
- god analytisk, pedagogisk och kommunikativ förmåga, 
- stort samhällsintresse,
- goda kunskaper i Office-paketet.

Erfarenhet av att ha deltagit i uppbyggnad och utveckling av ny verksamhet är meriterande. Det är även meriterande med utbildning i ledarskap och arbetsmiljö liksom erfarenhet av verksamhet inom enhetens ansvarsområde. 

Genom ett närvarande ledarskap stödjer, utvecklar och engagerar du enhetens medarbetare. Som person är du driven med ett utvecklings- och målinriktat fokus. Du tänker strategiskt, har god förmåga till att se helheten och gör avvägda bedömningar utifrån ett långsiktigt, vidare perspektiv. Du har god analytisk förmåga och tar dig gärna an komplexa problem på ett lösningsorienterat sätt. Engagemang och delaktighet ser du som självklarheter och du har en förmåga att skapa goda relationer och bidra till att skapa samarbeten både internt och externt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, är van att tala inför andra (vi ser gärna att du har erfarenhet av att möta media) och kan på ett pedagogiskt vis anpassa budskap efter mottagare. Du är trygg som person med god självinsikt. Du har intresse för ekonomi, planering och uppföljning.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef om fyra år med möjlighet till förlängning. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Resor förekommer relativt ofta i tjänsten.  

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 31 januari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Säkerhetsskyddschef

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och bra stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Arbetsbeskrivning Nu söker vi en säkerhetsskyddschef till vår nybildade enhet Säkerhet och service. Som säkerhetskyddschef har du ett stort ansvar för Länsstyrelsen i Örebro läns säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och bra stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en säkerhetsskyddschef till vår nybildade enhet Säkerhet och service.

Som säkerhetskyddschef har du ett stort ansvar för Länsstyrelsen i Örebro läns säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete. Uppdraget har sin utgångspunkt i personsäkerhet, informationssäkerhet, signal- och fysiskt skydd vid Länsstyrelsen i Örebro läns lokaler inklusive Landshövdingens lokaler vid Örebro Slott.

Som säkerhetsskyddschef har du en viktig roll i att prioritera och driva det interna säkerhets- och säkerhetsskyddsarbetet. Ditt ansvarsområde består av operativa arbetsuppgifter, t.ex. att planera och dokumentera säkerhetsskyddsanalyser/åtgärdsplaner samt av strategiska arbetsuppgifter, t.ex. att analysera och värdera aktuella hot och sårbarheter. I ansvarsområdet ingår även att utbilda myndighetens personal och olika aktörer i länet inom säkerhetsområdet. Rollen kan också innebära att du kommer att ingå i myndighetens kris- och krigsorganisation.

Arbetet ställer krav på både strategisk planering, analys, metodutveckling och förändringsledning, förankringsarbete och kommunikation. Du kommer också att ansvara för utbildningsinsatser, utvärderingar, rådgivning och projektledning samt ansvara för samarbete med andra myndigheter och externa aktörer.

Länsstyrelsen kommer flytta till nya lokaler våren 2024 vilket innebär att flera viktiga frågor behöver hanteras framöver både gällande säkerhetsförberedelser och utformning av de nya lokalerna samt säkerheten under själva flytten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis risk- och säkerhet alternativt mångårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
- säkerhetsskyddschefsutbildning och som har mycket goda kunskaper om säkerhetsskyddslagen,
- erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom områdena informationssäkerhet, personalsäkerhet, fysiskt skydd samt erfarenhet av signalskydd och hantering av säkerhetsklassade uppgifter,
- erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningar- och säkerhetssamtal, säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsskyddsåtgärder och framtagande av säkerhetsskyddsavtal,
- erfarenhet av att genomföra utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet,
- körkort för bil.

Det är meriterande om du har:

- ytterligare säkerhetsutbildning (utöver ovan) som arbetsgivaren bedömer vara relevant,
- projektledarutbildning eller processledarutbildning,
- erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete inom offentlig verksamhet, (gärna inom statlig myndighet),
- erfarenhet från att analysera lokaler ur ett säkerhetsperspektiv,
- erfarenhet av SUA-upphandlingar.

Som person är du analytisk och strukturerad. Du tar egna initiativ och driver frågor framåt på ett pedagogisk och kommunikativt sätt. Du är lyhörd och samarbetsinriktad med en hög grad av integritet. Du har god förmåga att leda och driva projekt och processer samt att slutföra och implementera resultat. Du har en god helhetssyn och är stabil, lugn och kontrollerad. Du har även en god förmåga att prioritera i pressade situationer. Du har hög grad av personlig mognad, d.v.s. är trygg, stabil och har självinsikt. Du har också ett gott omdöme så du kan göra korrekta bedömningar och prioriteringar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden samt uttrycker dig väl i tal och skrift.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Du kommer även att krigsplaceras vid myndigheten.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 29 januari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Byggnadsantikvarie

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Arbetsbeskrivning Nu söker vi två strukturerade och kommunikativa byggnadsantikvarier med erfarenhet och sakkunskap inom kulturmiljöområdet. Som byggnadsantikvarie handlägger du bidragsärenden, ärenden som berör kyrkl... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Arbetsbeskrivning
Nu söker vi två strukturerade och kommunikativa byggnadsantikvarier med erfarenhet och sakkunskap inom kulturmiljöområdet.

Som byggnadsantikvarie handlägger du bidragsärenden, ärenden som berör kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen. Du arbetar främjande inom kulturmiljöområdet genom att på ett pedagogiskt sätt förklara och motivera det statliga kulturmiljöarbetet med utgångspunkt i bland annat gällande lagstiftning och de nationella målen för kulturmiljöarbetet och arkitekturpolitiken. Du arbetar med samråd och granskning av detalj- och översiktsplaner, infrastrukturärenden och riksintressefrågor. Att informera om och tillgängliggöra kulturmiljöer ingår också i dina arbetsuppgifter. Du förväntas även bidra till att vidareutveckla kulturmiljöverksamhetens arbetssätt.

Arbetet innebär många interna kontakter samt kommunikation och samråd med en stor bredd av externa parter: kommuner, andra statliga myndigheter, företag, fastighetsägare, ideella organisationer och privatpersoner.

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen inom byggnadsantikvariskt område eller annan utbildning som Länsstyrelsen bedömer som likvärdig.

Du bör ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom kulturmiljöområdet och det är meriterande med erfarenhet av:

- myndighetsutövning inom offentlig verksamhet såsom länsstyrelse, kommun, Riksantikvarieämbetet eller annan statlig myndighet
- handläggning av ärenden rörande kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen
- bidragshantering, i första hand inom kulturmiljöområdet, och ekonomiadministrativt arbete
- sakområdesöverskridande samverkans- och samrådsprocesser 
- kulturmiljöarbete på museum, inom konsultverksamhet eller liknande
- utredningsarbete
- projektledning.

Som person är du strukturerad, flexibel och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du planerar, strukturerar och arbetar bra både enskilt och i grupp. Du är engagerad och har lätt för att hitta gemensamma lösningar genom goda relationer, samverkan och delaktighet. Du delar vårt intresse för samhällsfrågor och utvecklingsarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och är van vid muntliga föredragningar och presentationer. Du har också god förmåga till helhetssyn och att anlägga ett brett samhällsperspektiv på arbetet genom att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 22 januari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Vattenvårdshandläggare

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter, skydd och skötsel av värdefull natur samt energi och klimat. Vi arbetar också med jakt, förvaltning av vatten, viltfrågor och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Länsstyrelsen söker en till två Vattenvårdshandl... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter, skydd och skötsel av värdefull natur samt energi och klimat. Vi arbetar också med jakt, förvaltning av vatten, viltfrågor och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Länsstyrelsen söker en till två Vattenvårdshandläggare till enheten Vatten och Naturmiljö.

Enheten har en stor bredd av olika verksamhetsområden inom miljöområdet och arbetar för att främja en hållbar utveckling och bidra till att miljömålen uppfylls. Enheten Vatten och Naturmiljö består av cirka 20 medarbetare. 

Dina arbetsuppgifter blir att bedöma miljöpåverkan, främst på sjöars och vattendrags hydrologi och morfologi och vilka åtgärder som kommer att behövas, samt andra frågor som anknyter till ramdirektivet för vatten, vattenförvaltning och restaurering av vattenmiljöer. Ingår gör även tillsyn och prövning av vattenverksamheter såsom vattenkraftverk, dammar och vattenreglering, markavvattning, vattenuttag, dricksvatten och vattenförsörjning. En del i arbetet är genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP). Du blir en del av flera arbetsgrupper och dina arbetsuppgifter avgörs delvis av ditt intresse och kompetens samt kan justeras utifrån regeringens uppdrag till Länsstyrelsen.

Kvalifikationer
Du har utbildning på akademisk nivå med inriktning mot miljö-, naturvetenskaplig eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har:

- utbildning i miljörätt eller annan juridisk utbildning
- utbildning i vattenmiljöfrågor eller har fått kunskap inom området på annat sätt
- arbetslivserfarenhet av arbete på statlig myndighet
- erfarenhet eller kunskap kring vattenförvaltning
- arbetat med tillsyn eller prövning enligt miljöbalken särskilt med vattenverksamhet eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig        
- teknisk kunskap om miljöanpassningar/fisk- och faunapassager/flöden 
- erfarenhet av att jobba med MKN (miljökvalitetsnorm) i Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP)
- goda kunskaper i Excel.

Som person har du god förmåga att se helhet och sammanhang och att se saker ur olika perspektiv. Du är flexibel, strukturerad, och resultatinriktad. Du är utåtriktad samt har god pedagogisk förmåga som innebär att du kan kommunicera och förklara beslut och ställningstaganden. Arbetet kräver förmåga att arbeta självständigt men också att kunna fungera och agera som en del av en grupp. Du gillar att arbeta i Excel. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Tjänsterna är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 16 januari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Enhetschef, Vatten och Naturmiljö

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter, skydd och skötsel av värdefull natur samt energi och klimat. Vi arbetar också med jakt, förvaltning av vatten, viltfrågor och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Nu söker vi en chef till enheten för Vatten och ... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter, skydd och skötsel av värdefull natur samt energi och klimat. Vi arbetar också med jakt, förvaltning av vatten, viltfrågor och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en chef till enheten för Vatten och Naturmiljö.

Enhetens arbetsområden rör bland annat tillsyn och prövning enligt miljöbalken, vilket omfattar vattenverksamhet såsom dammar, vattenkraft och markavvattning, men även frågor om biotopskydd, artskydd samt miljöpåverkan på naturmiljön s.k. 12:6 samråd. Arbetet rör också miljöövervakning av vattenmiljön, vattenförvaltning och hantering av bidrag såsom stöd till kalkning och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Enhetens verksamhet bidrar till att nå målen i regeringens miljöpolitik som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Tyngdpunkten för enhetens arbete ligger i olika vattenmiljöfrågor.

Som chef för Vatten och Naturmiljö ansvarar och leder du verksamheten mot uppsatta mål och har personal-, verksamhets-, budget- och arbetsmiljöansvar för enhetens 20 medarbetare och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med tre andra enhetschefer samt avdelningschef.

Genom ett coachande och tillitsfullt ledarskap bidrar du till ett stimulerande och positivt arbetsklimat där medarbetarna ges möjlighet att engagera sig och vara delaktiga. Du skapar förutsättningar för medarbetarnas utveckling och resultat i förhållande till myndighetens vision och verksamhetens mål genom att löpande arbeta med att tydliggöra uppdrag, uppgifter och prioriteringar.

Arbetet är varierande med många kontakter med länets kommuner, andra länsstyrelser, centrala verk och allmänheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom miljöområdet och tidigare erfarenhet av arbete med miljöfrågor. Du behöver också ha tidigare erfarenhet som chef eller en liknande roll där det ingått att leda andra. Du ska ha kunskap om tillämplig lagstiftning, både miljö- och förvaltningslagstiftning och uttrycker dig väl både i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet från offentlig verksamhet, gärna annan statlig myndighet där du deltagit i ärendeprocesser såsom tillsyn och prövning enligt miljöbalken
- erfarenhet av arbete med frågor som rör vattenverksamheter eller på annat sätt har koppling till vattenmiljön
- arbetat med frågor som rör biotoper eller arter i landmiljön
- en ledarutbildning.

Som person har du en lösnings- och utvecklingsinriktad inställning, i och till, ditt uppdrag, liksom förmåga till strategisk analys och strukturerat processarbete. Förmågan och erfarenheten av att leda, styra, och kommunicera är avgörande för att lyckas väl i rollen. Du har förmåga att organisera och strukturera verksamheten utifrån ett nytänkande som leder till utvecklade arbetssätt. Du har förmåga och erfarenhet av att göra avvägda bedömningar och hantera målkonflikter samt att hantera media.

I ditt ledarskap är du lyhörd, har god pedagogisk förmåga och skapar delaktighet. Du är initiativrik med förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för människor och en vilja att få andra att växa.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs. 

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef på fyra år med möjlighet till förlängning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585).

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 16 januari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Chef till Viltenheten

På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag. Arbetsbeskrivning Nu söker vi en chef till vår nya Vilt-enhet!. Enheten hanterar ständigt aktuella frågor inom bland annat rovdjursförvaltning där vå... Visa mer
På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag.Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en chef till vår nya Vilt-enhet!.

Enheten hanterar ständigt aktuella frågor inom bland annat rovdjursförvaltning där vår roll är att arbeta sakligt och objektivt samt ha god dialog med olika intressenter. Från och med årsskiftet kommer enheten vara placerad på Landsbygdsavdelningen där samverkan med övriga landsbygdsfrågor kommer att vara stor.   

Som chef för Viltenheten ansvarar och leder du verksamheten mot uppsatta mål och har personal-, verksamhets-, budget- och arbetsmiljöansvar för enhetens 11 medarbetare och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med tre andra enhetschefer samt avdelningschef.

Genom ett coachande och tillitsfullt ledarskap bidrar du till ett stimulerande och positivt arbetsklimat där medarbetarna ges möjlighet att engagera sig och vara delaktiga. Du skapar förutsättningar för medarbetarnas utveckling och resultat i förhållande till myndighetens vision och verksamhetens mål genom att löpande arbeta med att tydliggöra uppdrag, uppgifter och prioriteringar.

I tjänsten ingår samverkan och samordning. Arbetet är varierande och kontakter med andra länsstyrelser, Naturvårdsverket, forskare, Viltskadecenter, ideella organisationer, allmänheten, länets Viltförvaltningsdelegation, media m.fl. vanligt förekommande.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- en akademisk utbildning inom för enheten relevant område
- tidigare erfarenhet som chef eller en liknande roll där det ingått att leda andra.

Det är meriterande om du har:

- kunskap om lagstiftningen inom viltförvaltningsområdet
- erfarenhet av arbete med viltförvaltning
- utbildning i ledarskap
- arbetat inom offentlig verksamhet, gärna statlig myndighet
- kännedom om länets geografi och regionala förutsättningar vad gäller viltförvaltning
- erfarenhet av myndighetsutövning eller deltagande i ärendeprocesser inför beslut av en myndighet
- erfarenhet av att göra avvägda bedömningar och hantera målkonflikter
- erfarenhet av att hantera media
- erfarenhet eller kunskap inom lantbruk och skogsbruk/areella näringar.

Som person är du driven med ett utvecklings- och målinriktat fokus. Du har god analytisk förmåga och tar dig gärna an komplexa problem på ett lösningsorienterat sätt. Engagemang och delaktighet ser du som självklarheter, du är van att tala inför andra, och kan på ett pedagogiskt vis anpassa budskap efter mottagare. Du är trygg som person med god självinsikt och bra på att göra avvägda bedömningar samt hantera målkonflikter. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och vi ser gärna att du har erfarenhet av att möta media. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs. 

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef på fyra år med möjlighet till förlängning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585).

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 16 januari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Beredskapshandläggare Säkerhetsskydd/Ledningscentral

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndi... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet och ska verka för att största möjliga totalförsvarseffekt uppnås.

Enheten för Samhällsskydd och Beredskap arbetar för att utveckla länets förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar i hela hotskalan, från fredstida olyckor till höjd beredskap och krig. Vår samverkansroll sträcker sig över samtliga skeden och vi ska vid behov omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för samordning och inriktning.

Arbetsbeskrivning
Som beredskapshandläggare för säkerhetsskydd och ledningscentral stöttar du enhetens, myndigheten och kommunernas verksamheter inom området. Arbetet innebär bland annat att du kommer att ta fram vägledningar, strategier och rutiner samt genomföra seminarier, utbildningar och övningar. Även handläggning av ärenden som berör ditt arbetsområde såsom att svara på remisser och andra yttranden kommer att vara en del i arbetet. Du kommer också att utveckla arbetet med myndighetens ledningscentral och stötta länets kommuner i frågor kring ledningscentraler. 

Du kommer bland annat att:

- delta i myndighetens arbete inom totalförsvarsplaneringen
- genomföra kartläggningar, analyser och sammanställa underlag
- bereda och handlägga ärenden kopplat till säkerhetsskydd och organisationen kring ledningscentralen
- leda och driva projekt inom verksamhetsområdet
- ingå i myndighetens signalskyddsorganisation
- handlägga ärenden gällande skyddsobjekt
- arbeta i vår kris- och krigsorganisation med stabsarbete under en händelse.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning alternativt arbetslivserfarenhet och/eller annan utbildning inom området som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du har kunskap om gällande svensk lagstiftning inom personalsäkerhet och fysisk säkerhet samt en säkerhetsskyddsutbildning. Vidare krävs kunskap om samhällets krishanteringssystem, civilt försvar och totalförsvar. Du har verkat i en säkerhetsskyddsbefattning och hanterat säkerhetsfrågor, exempelvis som handläggare inom säkerhetsområdet. Du har projektledningskunskaper och kunskap inom analys- och riskbedömningsarbete samt är van att hantera Office-program och andra tekniska system. Du har god kännedom om hur myndigheter, regioner och kommuner är organiserade, bedriver sitt arbete och samverkar.

Det är meriterande om du har:

genomfört säkerhetsskyddsanalyser
erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddstjänst innefattande tecknande av säkerhetsskyddsavtal
specifik utbildning inom säkerhetsskydd eller ledning
kunskap inom cybersäkerhet
kunskap i tekniska ledningssystem, såsom WIS, Rakel, signalskydd
erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar, övningar och seminarier
erfarenhet av att ta fram dokument så som vägledningar, strategier och rutiner
erfarenhet av krisorganisations- och stabsarbete under pågående händelser.

Som person är du strukturerad, flexibel och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du har god förmåga att se helhet och sammanhang. Du har även god förmåga att ta initiativ, leda och driva projekt samt slutföra, följa upp och implementera resultat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan hantera flera olika uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Med anställningen följer skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Energi- och klimatstrateg

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Arbetsbeskrivning Vi söker en strukturerad, handlingskraftig och kommunikativ energi- och klimatstrateg med erfarenhet och sakkunskap inom området energi och klimat. Hos oss erbjuds du utmanande arbetsuppgifter i en s... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Arbetsbeskrivning
Vi söker en strukturerad, handlingskraftig och kommunikativ energi- och klimatstrateg med erfarenhet och sakkunskap inom området energi och klimat.

Hos oss erbjuds du utmanande arbetsuppgifter i en stimulerande arbetsmiljö. Tjänsten är placerad på Samhällsavdelningen inom enheten Klimat och energi.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att medverka till att utveckla och driva energi- och klimatarbetet utifrån länets energi- och klimatprogram. Du kommer också handlägga Klimatklivet, som är ett investeringsstöd som ska bidra till ökade satsningar på fossilfri teknik och grön omställning.

Klimat- och energienheten inrättas från årsskiftet och du kommer vara en del i att utveckla enheten och verksamheten utifrån uppsatta mål. Du förväntas bidra med sakkompetens och agera resurs i enhetens utvecklingsarbete och i övriga arbetsuppgifter inom området.

Tjänsten innebär många kontaktytor inom Länsstyrelsen men även med regionala och lokala aktörer i Örebro län.

Kvalifikationer
Vi söker dig med universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot klimat-, energi-, och miljöområdet eller hållbar utveckling.

Du har erfarenhet av energi- och/eller klimatarbete inom från offentlig sektor, och har god förståelse för politiskt styrda organisationer men också näringslivets villkor och främjande arbete i samverkan. Du har erfarenhet av att driva processer i samverkan och företräda verksamhet i olika externa sammanhang.

Vi ser gärna att du har djupare sakkompetens inom några av följande områden: hållbar samhällsplanering, energisystem, fossilfria transporter, livscykelanalyser, förnybar energi, vindkraft, cirkulär ekonomi, livsmedelsproduktion, hållbar konsumtion, fastigheter eller trähusbyggande.

Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och vana av att göra muntliga föredragningar och presentationer, van användare av office-paketet och andra administrativa verktyg. Du har god förmåga att arbeta strukturerat och mot uppsatta deadlines, det är meriterande att ha arbetat med att handlägga stöd eller bidrag.  

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du positiv och drivande med förmåga att arbeta självständigt. Du har även förmåga att planera, strukturera och arbetar bra både enskilt och i grupp. Du är lyhörd, pedagogisk och effektiv och drivs av att uppnå resultat och är uthållig. Du är engagerad och inspirerande och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer och hittar därigenom gemensamma lösningar. Du delar vårt intresse för samhällsfrågor och utvecklingsarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 10 januari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Naturvårdshandläggare

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter, skydd och skötsel av värdefull natur samt energi och klimat. Vi arbetar också med jakt, förvaltning av vatten, viltfrågor och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Som naturvårdshandläggare bidrar du bidrar du ti... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter, skydd och skötsel av värdefull natur samt energi och klimat. Vi arbetar också med jakt, förvaltning av vatten, viltfrågor och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Som naturvårdshandläggare bidrar du bidrar du till en hållbar samhällsutveckling via miljöbalkstillsyn.

I tjänsten ingår bl.a. arbete med tillstånd och dispenser i naturreservat, Natura 2000 områden och dispenser från det generella biotopskyddet i odlingslandskapet, samt olika artskyddsärenden. Det ingår även tillsynsärenden inom skyddade områden tex. strandskyddstillsyn, tillsyn i form av samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Det kan även förekomma ärenden som berör vattenmiljön. Arbetet är framför allt händelsestyrt vilket kräver förmåga att arbeta flexibelt. En del ärenden kan vara av strategiskt stor betydelse, som tex större vägprojekt, och bereds därför i samarbete med andra delar av Länsstyrelsen och andra myndigheter.

Du kommer att ingå i Vatten och naturmiljöenheten som har ca 20 medarbetare. Du handlägger självständigt, men det är ett nära samarbete med övriga i tillsyn och prövningsgruppen på sju personer. Du kommer även att arbeta i nära samarbete med andra funktioner inom myndigheten, och ha externa kontakter med andra myndigheter, kommuner, markägare och allmänheten.

Kvalifikationer
Du har akademisk examen från högskola/universitet med inriktning mot miljö/naturvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har:

- utbildning och kunskap om arter och habitat eller om du har fått sådana kunskaper på annat sätt
- utbildning i miljörätt eller annan juridisk utbildning
- erfarenhet från ärendehandläggning inom naturområdet t.ex. samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, artskyddsärenden, prövning av biotopskydds-dispenser och liknande ärenden hos Länsstyrelse, kommun eller motsvarande
- kunskaper om eller erfarenhet av miljöbedömningar inom t.ex. planprocesser och infrastrukturprojekt, och erfarenhet av arbete med GIS och programvaran Arcgis.

Som person har du god förmåga att se helhet och sammanhang och att se saker ur olika perspektiv. Du är flexibel, strukturerad och resultatinriktad. Du är utåtriktad samt har god pedagogisk förmåga som innebär att du kan kommunicera och förklara beslut och ställningstaganden. Arbetet kräver förmåga att arbeta självständigt men också att kunna fungera och agera som en del av en grupp. Du gillar att arbeta i Excel. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
En av tjänsterna är tillsvidare och den andra är tidsbegränsad, från den 1 april till den 31 december 2023, med möjlighet till förlängning.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 16 januari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Beredskapshandläggare kris- och krigsorganisation

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndi... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet och ska verka för att största möjliga totalförsvarseffekt uppnås.

Enheten för Samhällsskydd och Beredskap arbetar för att utveckla länets förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar i hela hotskalan, från fredstida olyckor till höjd beredskap och krig. Vår samverkansroll sträcker sig över samtliga skeden och vi ska vid behov omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för samordning och inriktning.

Arbetsbeskrivning
Som beredskapshandläggare för Länsstyrelsens kris- och krigsorganisation arbetar du huvudsakligen med frågor kopplat till samhällets krisberedskap och utvecklar myndighetens kris- och krigsorganisation. Det ingår också att arbeta med krigsplacering samt att stötta länets kommuner i frågor inom ditt sakområde.

Arbetet med samhällets krisberedskap och beredskapsplanering är i en intensiv utvecklingsfas och sker i samverkan med andra länsstyrelser, andra statliga myndigheter, länets kommuner och andra aktörer. Du kommer att vara med att bygga vår framtida organisation för krishantering. Det innebär bland annat att du kommer att utveckla vårt kris- och krigsorganisationsarbete genom att ta fram vägledningar, strategier och rutiner samt genomföra seminarier, utbildningar och övningar. Du kommer att genomföra kartläggningar och analyser och framförallt ta fram lägesbild och analys i stabsarbete under en händelse och i vardagsarbetet. Även handläggning av ärenden som berör ditt arbetsområde såsom att svara på remisser och andra yttranden kommer att vara en del i arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning alternativt flerårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

För att lyckas i rollen har du god kännedom om hur myndigheter, regioner och kommuner är organiserade, bedriver sitt arbete och samverkar. Du har kunskap om samhällets krishanteringssystem, civilt försvar och totalförsvar samt känner till lagstiftningen inom området. Du har projektledningskunskaper och kunskap inom analys- och riskbedömningsarbete samt är van att hantera Office-program och andra tekniska system.

Det är meriterande om du har:

specifika utbildningar inom krisberedskap eller civilt försvar
relevant arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor
erfarenhet av krisorganisations- och stabsarbete under pågående händelser
kunskap i stabsmetodik
kunskap i tekniska ledningssystem, såsom WIS, Rakel, signalskydd.

Det är även en fördel om du har erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar, övningar och seminarier samt erfarenhet av att ta fram dokument så som vägledningar, strategier och rutiner.

Som person är du strukturerad, flexibel och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du har god förmåga att se helhet och sammanhang. Du har även god förmåga att ta initiativ, leda och driva projekt samt slutföra, följa upp och implementera resultat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan hantera flera olika uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning tillämpas normalt. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Anställningen innebär krigsplacering. Arbetsprov under rekryteringen kan komma att bli aktuellt.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 22 december 2022.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Beredskapshandläggare RSA/Kontinuitetshantering

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndi... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet och ska verka för att största möjliga totalförsvarseffekt uppnås.

Enheten för Samhällsskydd och Beredskap arbetar för att utveckla länets förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar i hela hotskalan, från fredstida olyckor till höjd beredskap och krig. Vår samverkansroll sträcker sig över samtliga skeden och vi ska vid behov omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för samordning och inriktning.

Arbetsbeskrivning
Som beredskapshandläggare inom RSA/Kontinuitetshantering arbetar du huvudsakligen med frågor kopplat till samhällets krisberedskap med fokus på RSA och kontinuitetshantering och ansvarar för projektledningen inom området.

Du leder, driver och utvecklar arbetet med myndighetens och länets risk- och sårbarhetsanalyser. Den samlade kunskapen omsätter du i åtgärds- och handlingsplaner för myndigheten och länet. Du har också som ansvar att leda och driva myndighetens arbete med kontinuitetshanteringen. Du är ett stöd till länets aktörer i deras arbete, deltar i utvecklingsarbetet med samhällsviktig verksamhet och säkerställer länken mellan kontinuitetsarbetet och vårt arbete med civilt försvar.  

Du kommer att planera och genomföra seminarier och utbildningar samt följa upp och stötta kommuner i deras krisberedskapsarbete. Handläggning av ärenden gällande skyddsobjekt samt att svara på remisser och yttranden kommer också att vara en del i arbetet. Du kommer att genomföra kartläggningar och analyser och framförallt ta fram lägesbild och analys i stabsarbete under en händelse och i vardagsarbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning eller flerårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att genomföra analyser, konsekvensanalyser, riskbedömningar, kartläggningar och sammanställning av beslutsunderlag. Vidare krävs kunskap om samhällets krishanteringssystem, civilt försvar och totalförsvar samt att du känner till lagstiftningen inom området. Du ska ha projektledningskunskaper, erfarenhet av att leda och agera utifrån en projektledarroll samt ha hållit i utbildnings- och informationsinsatser. Du behöver också ha kunskap om risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetshantering samt vana att hantera Office-program och andra tekniska system.

Det är meriterande om du har:

- en högskoleutbildning inom risk- och krisberedskap
- erfarenhet av arbete med krishanteringssystemet vid kommun eller myndighet
- arbetslivserfarenhet av RSA och kontinuitetshantering
- erfarenhet av att arbeta i och under en samhällsstörning
- kunskap om samhällets krishanteringssystem och länsstyrelsens samordningsansvar
- kunskap i tekniska ledningssystem, såsom WIS, Rakel, signalskydd.

Som person är du strukturerad, flexibel och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du har god förmåga att se helhet och sammanhang. Du har även god förmåga att ta initiativ, leda och driva projekt samt slutföra, följa upp och implementera resultat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan hantera flera olika uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning tillämpas normalt. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Anställningen innebär krigsplacering. Arbetsprov under rekryteringen kan komma att bli aktuellt.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 22 december 2022.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Tillsynshandläggare alkohol och tobak

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Vi söker nu en tillsynshandläggare till enheten för Social hållbarhet. Enheten tillhör Samhällsavdelningen där även enheterna Plan och Kultur samt Samhällsskydd och Beredskap ingår. Enheten har ett brett uppdrag och a... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Vi söker nu en tillsynshandläggare till enheten för Social hållbarhet.

Enheten tillhör Samhällsavdelningen där även enheterna Plan och Kultur samt Samhällsskydd och Beredskap ingår. Enheten har ett brett uppdrag och ansvarar för att driva och samordna Länsstyrelsens verksamhet kopplat till social hållbarhet och folkhälsa och ska bidra till att nationella mål får genomslag i länet med hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Arbetsbeskrivning
Som tillsynshanläggare för alkohol och tobak är dina huvudsakliga uppgifter att bedriva tillsyn av och stödja kommunerna i deras arbete. Det ingår att handlägga, samordna och utveckla arbetet av det regionala tillsynsarbetet inom alkohol och tobak. Du kommer också kontinuerligt ge råd och stöd för att underlätta kommunernas arbete med tillsyn och tillståndsgivning. I uppdraget ingår också att fånga upp lokala och regionala behov av stöd samt att stärka samarbetet mellan aktörer. Arbetet inkluderar även att sammankalla och leda möten och nätverk i länet, sprida metodik och material, svara på remisser och skriva rapporter.

Tillsynsarbetet är en viktig del i det förebyggande arbetet, och en del av samverkan i det länsgemensamma ANDTS- förebyggande arbetet. Tillsynshandläggaren arbetar i samverkan med samordnaren för det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) och arbetsuppgifter kopplade till detta uppdrag ingår i tjänsten. Förutom sitt eget ansvarsområde är du även stöd till kollegor inom andra ansvarsområden. Samverkan sker också med tillsynshandläggare på övriga länsstyrelser. Arbetet innebär en del resor inom Sverige.

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen, med inriktning mot juridik, samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du ska också ha:

Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom statlig eller kommunal verksamhet och/ eller förebyggande arbete inom alkohol och tobak
Tillgodogöra dig juridisk text och omsätta den till råd och stöd till andra tillsynsmyndigheter
Erfarenhet av att utreda, analysera och skriftligt sammanställa olika uppgifter.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av att bedriva tillsyn utifrån alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter
Erfarenhet av arbete med förebyggande arbete
Erfarenhet av att leda möten och nätverk.

Som person är du självgående och har ett strukturerat och rättssäkert arbetssätt. Du är också samarbetsvillig, relationsskapande och har förmåga till helhetssyn. Du bör också ha förmågan att arbeta i flera olika processer samtidigt.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt har god förmåga att hantera Office-programmen. Körkort för bil krävs.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 15 januari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Husföreståndare till landshövdingens residens

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och bra stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Enheten för Stab och Kommunikation ger ett aktivt strategiskt och operativt stöd till myndigheten och länsledningen. Det samlade arbetet bidrar till effektivitet, att utveckla myndigheten och främja länets utvecklin... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och bra stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Enheten för Stab och Kommunikation ger ett aktivt strategiskt och operativt stöd till myndigheten och länsledningen.

Det samlade arbetet bidrar till effektivitet, att utveckla myndigheten och främja länets utveckling. Enhetens uppdrag är att stödja både i det interna ledningsarbetet, vid externa engagemang och i kommunikationsfrågor. Enheten har ett särskilt ansvar för att bidra till att utveckla Länsstyrelsens och landshövdingens främjande roll och varumärke i länet.

Residenset (som är beläget på Örebro slott) ska vara en öppen och attraktiv mötesplats för hela länet och ett stöd i landshövdingens arbete. Den verksamhet som bedrivs i residenset ska svara mot såväl verksamhetens som landshövdingens behov samt utifrån hållbarhet, säkerhetsmässiga och ekonomiska aspekter. 

Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en husföreståndare till landshövdingens residens. Husföreståndarens roll är att säkerställa att den representation som sker genomförs på ett bra och ändamålsenligt sätt utifrån såväl verksamhetens som landshövdingens behov samt utifrån hållbarhet, säkerhetsmässiga och ekonomiska aspekter.

I arbetsuppgifterna ingår planering, samordning och genomförande av olika aktiviteter med representationssyfte. I rollen ingår även planering av menyer, tillredning av mat, bakning, att arrangera blommor, städning, värdskap, underhåll av lokaler, administration och inköp samt kontakt med leverantörer. Ansvar för arbetsledning ingår i samband med större arrangemang där extern personal tas in. 

Fysiskt tungt arbete förekommer. Rollen innebär ensamarbete till stor del och lugna arbetsperioder varvas med mer intensiva. 

Kvalifikationer
Du har relevant utbildning inom hotell, restaurang och/eller värdskap eller motsvarande samt flerårig erfarenhet från restaurangbransch, matlagning, värdskap/service. Erfarenhet av arbetsledning är meriterande. 

Som person är du flexibel, strukturerad, självgående, noggrann och har initiativförmåga. Du har god datorvana samt goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Körkort för bil krävs.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6-månaders provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Förtroendearbetstid tillämpas.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 15 december 2022.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Registrator

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och bra stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Arbetsbeskrivning Nu söker vi en registrator till Länsstyrelsens centrala ärendeservice som är placerad på Rättsenheten. Inom enheten finns utöver funktioner för diarium och arkiv också jurister, juridisk kompetens ... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och bra stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en registrator till Länsstyrelsens centrala ärendeservice som är placerad på Rättsenheten.

Inom enheten finns utöver funktioner för diarium och arkiv också jurister, juridisk kompetens och informationssäkerhetssamordnare. Länsstyrelsen arbetar för att öka den digitala utvecklingen för att kunna möta samhällets och medborgarnas behov av tillgänglighet. Som registrator i den centrala ärendeservicen förväntas du bidra i detta arbete.

På den centrala ärendeservicen kommer du vara en av tre registratorer där du även kommer att arbeta nära en dokumentcontroller och en arkivarie. I arbetet ingår att bedöma, registrera och hantera allmänna handlingar. Du ska också bistå med service och stöd till både verksamheten och allmänheten samt upprätthålla en effektiv och rättssäker diarieföring med god kvalitet. Som registrator förväntas du hantera myndighetens handlingar enligt gällande lagstiftning, förordningar och interna rutiner när det gäller registrering och utlämnande av allmänna handlingar.

I ditt uppdrag ingår löpande arbetsuppgifter såsom postöppning, hantering av e-post, diarieföring i ärendehanteringssystemet Platina, och arkivering av handlingar, bevakning av ärenden och delgivning samt expediering av beslut. Vi har nyligen avslutat projektet att införa en central ärendeservice och du kommer att delta i det fortsatta utvecklingsarbetet med att digitalisera och effektivisera vår ärendehantering. I arbetet kan också förekomma att hålla utbildningar för medarbetarna på myndigheten.

Kvalifikationer
Du har gymnasial utbildning och är diplomerad registrator eller har motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer är likvärdig. Vi ser gärna att du har utbildning inom administration, offentlig förvaltning och/eller arkiv- och informationsvetenskap. Du ska ha flerårig erfarenhet av att ha arbetat i ett digitalt dokument- och ärendehanteringssystem inom offentlig verksamhet. Du har god kunskap om de lagar och förordningar som styr dokumenthanteringen (bland annat offentlighet och sekretesslag, förvaltningslag och tryckfrihetsförordningen). Meriterande är erfarenhet av arkivarbete inom statlig verksamhet, erfarenhet av ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina samt erfarenhet av digitaliseringsarbete. God datorvana med goda kunskaper i Officepaketet är ett krav.

Som person är du drivande eftersom tjänsten innebär ett uttalat ansvar att självständigt och genom egna initiativ driva arbetet framåt samtidigt som du är flexibel och har en vilja att samarbeta med dina kollegor och skapa ett gott arbetsklimat. Du är noggrann, analytisk och strukturerad i ditt arbetssätt. Vidare krävs en god kommunikativ förmåga och att du pedagogiskt kan förklara och bemöta frågor samt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Språkkunskaper utöver svenska är meriterande.

Du kommer vara en del av en viktig central funktion för myndigheten och ska trivas i en social miljö med många dagliga kontakter, både interna och externa.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning

Anställningen är tillsvidare och inleds med 6-månaders provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 4 januari 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Beredskapshandläggare kris- och krigsorganisation

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndi... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet och ska verka för att största möjliga totalförsvarseffekt uppnås.

Enheten för Samhällsskydd och Beredskap arbetar för att utveckla länets förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar i hela hotskalan, från fredstida olyckor till höjd beredskap och krig. Vår samverkansroll sträcker sig över samtliga skeden och vi ska vid behov omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för samordning och inriktning.

Arbetsbeskrivning
Som beredskapshandläggare för Länsstyrelsens kris- och krigsorganisation arbetar du huvudsakligen med frågor kopplat till samhällets krisberedskap och utvecklar myndighetens kris- och krigsorganisation. Det ingår också att arbeta med krigsplacering samt att stötta länets kommuner i frågor inom ditt sakområde.

Arbetet med samhällets krisberedskap och beredskapsplanering är i en intensiv utvecklingsfas och sker i samverkan med andra länsstyrelser, andra statliga myndigheter, länets kommuner och andra aktörer. Du kommer att vara med att bygga vår framtida organisation för krishantering. Det innebär bland annat att du kommer att utveckla vårt kris- och krigsorganisationsarbete genom att ta fram vägledningar, strategier och rutiner samt genomföra seminarier, utbildningar och övningar. Du kommer att genomföra kartläggningar och analyser och framförallt ta fram lägesbild och analys i stabsarbete under en händelse och i vardagsarbetet. Även handläggning av ärenden som berör ditt arbetsområde såsom att svara på remisser och andra yttranden kommer att vara en del i arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning alternativt flerårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

För att lyckas i rollen har du god kännedom om hur myndigheter, regioner och kommuner är organiserade, bedriver sitt arbete och samverkar. Du har kunskap om samhällets krishanteringssystem, civilt försvar och totalförsvar samt känner till lagstiftningen inom området. Du har projektledningskunskaper och kunskap inom analys- och riskbedömningsarbete samt är van att hantera Office-program och andra tekniska system.

Det är meriterande om du har:

specifika utbildningar inom krisberedskap eller civilt försvar
relevant arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor
erfarenhet av krisorganisations- och stabsarbete under pågående händelser
kunskap i stabsmetodik
kunskap i tekniska ledningssystem, såsom WIS, Rakel, signalskydd.

Det är även en fördel om du har erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar, övningar och seminarier samt erfarenhet av att ta fram dokument så som vägledningar, strategier och rutiner.

Som person är du strukturerad, flexibel och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du har god förmåga att se helhet och sammanhang. Du har även god förmåga att ta initiativ, leda och driva projekt samt slutföra, följa upp och implementera resultat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan hantera flera olika uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning tillämpas normalt. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Anställningen innebär krigsplacering. Arbetsprov under rekryteringen kan komma att bli aktuellt.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2022.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Länsjurist

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och bra stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Rättsenheten bevakar de juridiska aspekterna i Länsstyrelsens verksamhet och verkar för att handläggningen är effektiv och rättssäker. Enheten bidrar med juridisk sakkunskap i andra enheters ärenden. Arkivfrågor och... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och bra stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Rättsenheten bevakar de juridiska aspekterna i Länsstyrelsens verksamhet och verkar för att handläggningen är effektiv och rättssäker.

Enheten bidrar med juridisk sakkunskap i andra enheters ärenden. Arkivfrågor och kvalitetskontroll för Länsstyrelsens diariesystem är en del av enhetens verksamhet, likaså informationssäkerhetsfrågor då myndighetens informationssäkerhetssamordnare finns placerad på enheten.

Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en länsjurist som kommer handlägga och vara beslutande i olika ärenden, främst prövning av överklagade kommunala beslut enligt plan- och bygglagen, kommunala strandskyddsdispenser, miljöbalken samt i trafikrelaterade ärenden m.m. Handläggning av ärenden om ordningsföreskrifter, skyddsvakter, allmänna val m.m. kan förekomma. All handläggning ska ske rättssäkert och effektivt med god transparens och service. I arbetet förekommer även externa kontakter med andra myndigheter och allmänheten samt media. I tjänsten ingår intern juridisk rådgivning i en mängd olika ärenden som Länsstyrelsen ansvarar för.

Som länsjurist kommer du att ingå dels i Rättsenheten som består av 15 medarbetare med olika uppdrag och ansvarsområden, dels i en arbetsgrupp om sex länsjurister samt en chefsjurist. Inom länsstyrelsen finns olika nätverk för sakfrågor som man kan delta i.

Kvalifikationer
Du har en juristexamen och erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning på domstol eller myndighet på central, regional eller lokal nivå. Det är önskvärt om du har utbildning inom plan- och bygglagen, miljöbalken och förvaltningslagen samt erfarenhet av arbete med plan- och bygglagen, miljöbalken samt notariemeritering och processföring. Du har goda kunskaper inom Officepaketet.

Som person är du kommunikativ i tal och skrift, strukturerad och har ett noggrant arbetssätt samt god samarbetsförmåga. Du har förmåga att pedagogiskt kommunicera och förklara beslut och ställningstaganden. Du är självständig med god initiativförmåga och driver ärendehandläggningen framåt. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning. 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 6 december 2022.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Enhetschef, Vatten och Naturmiljö

Arbetsbeskrivning Länsstyrelsen söker en chef till enheten för Vatten och Naturmiljö. Enhetens arbetsområden rör bland annat tillsyn och prövning enligt miljöbalken, vilket omfattar vattenverksamhet såsom dammar, vattenkraft och markavvattning, men även frågor om biotopskydd, artskydd samt miljöpåverkan på naturmiljön s.k. 12:6 samråd. Arbetet rör också miljöövervakning av vattenmiljön, vattenförvaltning och hantering av bidrag såsom stöd till kalkning ... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Länsstyrelsen söker en chef till enheten för Vatten och Naturmiljö.

Enhetens arbetsområden rör bland annat tillsyn och prövning enligt miljöbalken, vilket omfattar vattenverksamhet såsom dammar, vattenkraft och markavvattning, men även frågor om biotopskydd, artskydd samt miljöpåverkan på naturmiljön s.k. 12:6 samråd. Arbetet rör också miljöövervakning av vattenmiljön, vattenförvaltning och hantering av bidrag såsom stöd till kalkning och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Enhetens verksamhet bidrar till att nå målen i regeringens miljöpolitik som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Tyngdpunkten för enhetens arbete ligger i olika vattenmiljöfrågor.

Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda arbetet på enheten. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för enhetens 20 medarbetare, varav ungefär hälften arbetar med tillsyn och prövning av miljöbalken, och du ingår i miljöavdelningens ledningsgrupp. Du förväntas ta beslut, driva och utveckla verksamheten samt skapa förutsättningar för medarbetarnas resultat och utveckling. Du ska leda på ett tydligt och kommunikativt sätt, föregå med gott exempel och skapa ett gott arbetsklimat. Det är viktigt att du trivs i rollen som arbetsgivarföreträdare samt arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Arbetet är varierande med många kontakter med länets kommuner, andra länsstyrelser, centrala verk och allmänheten.

Kvalifikationer
Du har akademisk utbildning inom miljöområdet och tidigare erfarenhet av arbete med miljöfrågor.

Du har erfarenhet av tidigare chefs-, projektledningsansvar eller motsvarande där det har ingått att leda/styra andra i arbetet. 

Det är meriterande om du har flerårig erfarenhet från offentlig verksamhet, gärna annan statlig myndighet där du deltagit i ärendeprocesser såsom tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Därtill är det meriterande om du har erfarenhet av arbete med frågor som rör vattenverksamheter eller på annat sätt har koppling till vattenmiljön. Det är önskvärt om du har arbetat med frågor som rör biotoper eller arter i landmiljön.

Du har kunskap om tillämplig lagstiftning, både miljö- och förvaltningslagstiftning och kan uttrycka dig väl både i tal och skrift. Det är meriterande om du har ledarutbildning.

Du har en lösnings- och utvecklingsinriktad inställning, i och till, ditt uppdrag, liksom förmåga till strategisk analys och strukturerat processarbete. Förmågan och erfarenheten av att leda, styra, och kommunicera är avgörande för att lyckas väl i rollen. Du har förmåga att organisera och strukturera verksamheten utifrån ett nytänkande som leder till utvecklade arbetssätt. Du har förmåga och erfarenhet av att göra avvägda bedömningar och hantera målkonflikter samt att hantera media.

I ditt ledarskap är du lyhörd, har god pedagogisk förmåga och skapar delaktighet. Du är initiativrik med förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för människor och en vilja att få andra att växa och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. 

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef på fyra år med möjlighet till förlängning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585).

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 6 december 2022.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter, skydd och skötsel av värdefull natur samt energi och klimat. Vi arbetar också med jakt, förvaltning av vatten, viltfrågor och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Läs mer om verksamheten och hur vi arbetar på

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Beredskapshandläggare RSA/Kontinuitetshantering

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndi... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet och ska verka för att största möjliga totalförsvarseffekt uppnås.

Enheten för Samhällsskydd och Beredskap arbetar för att utveckla länets förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar i hela hotskalan, från fredstida olyckor till höjd beredskap och krig. Vår samverkansroll sträcker sig över samtliga skeden och vi ska vid behov omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för samordning och inriktning.

Arbetsbeskrivning
Som beredskapshandläggare inom RSA/Kontinuitetshantering arbetar du huvudsakligen med frågor kopplat till samhällets krisberedskap med fokus på RSA och kontinuitetshantering och ansvarar för projektledningen inom området.

Du leder, driver och utvecklar arbetet med myndighetens och länets risk- och sårbarhetsanalyser. Den samlade kunskapen omsätter du i åtgärds- och handlingsplaner för myndigheten och länet. Du har också som ansvar att leda och driva myndighetens arbete med kontinuitetshanteringen. Du är ett stöd till länets aktörer i deras arbete, deltar i utvecklingsarbetet med samhällsviktig verksamhet och säkerställer länken mellan kontinuitetsarbetet och vårt arbete med civilt försvar.  

Du kommer att planera och genomföra seminarier och utbildningar samt följa upp och stötta kommuner i deras krisberedskapsarbete. Handläggning av ärenden gällande skyddsobjekt samt att svara på remisser och yttranden kommer också att vara en del i arbetet. Du kommer att genomföra kartläggningar och analyser och framförallt ta fram lägesbild och analys i stabsarbete under en händelse och i vardagsarbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning eller flerårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att genomföra analyser, konsekvensanalyser, riskbedömningar, kartläggningar och sammanställning av beslutsunderlag. Vidare krävs kunskap om samhällets krishanteringssystem, civilt försvar och totalförsvar samt att du känner till lagstiftningen inom området. Du ska ha projektledningskunskaper, erfarenhet av att leda och agera utifrån en projektledarroll samt ha hållit i utbildnings- och informationsinsatser. Du behöver också ha kunskap om risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetshantering samt vana att hantera Office-program och andra tekniska system.

Det är meriterande om du har:

- en högskoleutbildning inom risk- och krisberedskap
- erfarenhet av arbete med krishanteringssystemet vid kommun eller myndighet
- arbetslivserfarenhet av RSA och kontinuitetshantering
- erfarenhet av att arbeta i och under en samhällsstörning
- kunskap om samhällets krishanteringssystem och länsstyrelsens samordningsansvar
- kunskap i tekniska ledningssystem, såsom WIS, Rakel, signalskydd.

Som person är du strukturerad, flexibel och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du har god förmåga att se helhet och sammanhang. Du har även god förmåga att ta initiativ, leda och driva projekt samt slutföra, följa upp och implementera resultat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan hantera flera olika uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning tillämpas normalt. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Anställningen innebär krigsplacering. Arbetsprov under rekryteringen kan komma att bli aktuellt.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2022.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Våtmarkssamordnare

Arbetsbeskrivning Vi söker nu en kollega som vill arbeta med ett av de mest effektiva sätten att göra stor och omedelbar klimatnytta – hydrologisk återställning av våtmarker. Du kommer att koordinera och driva arbetet med våtmarksrestaurering i och intill länets skyddade områden. Åtgärderna kan ske genom såväl igenläggning av skogsmarksdiken, restaurering av större våtmarksområden samt genom restaurering av vattendrag och sjöar. Du kommer att sammanstä... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en kollega som vill arbeta med ett av de mest effektiva sätten att göra stor och omedelbar klimatnytta – hydrologisk återställning av våtmarker.

Du kommer att koordinera och driva arbetet med våtmarksrestaurering i och intill länets skyddade områden. Åtgärderna kan ske genom såväl igenläggning av skogsmarksdiken, restaurering av större våtmarksområden samt genom restaurering av vattendrag och sjöar.

Du kommer att sammanställa underlag, planera olika hydrologiska restaureringsåtgärder i fält, instruera entreprenörer, upphandla och beställa uppdrag eller utredningar, söka projektmedel samt dokumentera, följa upp och rapportera hydrologiska åtgärder. Du planerar och genomför samverkans- och avstämningsmöten.

En viktig del av arbetet är att samverka och kommunicera både internt med kollegor på Länsstyrelsen och externt med kommuner, andra myndigheter, markägare och allmänhet. Samverkan sker även med kollegor med motsvarande arbetsuppgifter på andra länsstyrelser samt med externa intressenter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom biologi, hydrologi, limnologi eller annan utbildning som Länsstyrelsen bedömer likvärdig. Du har också erfarenhet av att arbeta med planering och genomförande av hydrologisk återställning eller motsvarande arbetsuppgifter.

Det är meriterande om du dessutom har:

- tidigare erfarenhet av utredningsarbete kring våtmarker och hydrologi
- arbetat med naturvärdesbedömning av skogliga miljöer
- arbetat med VicNatur eller SkötselDOS
- arbetat med GIS
- erfarenhet av projektledning eller arbetsledning
- erfarenhet från arbete på myndighet.

Vi söker dig som är självgående, drivande, samarbetsorienterad och har god kommunikativ förmåga. Du kommer att ha många kontakter i ditt arbete därför är det viktigt att du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt.

B-körkort krävs.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 30 november 2022.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter, skydd och skötsel av värdefull natur samt energi och klimat. Vi arbetar också med jakt, förvaltning av vatten, viltfrågor och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Läs mer om verksamheten och hur vi arbetar på

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare inom operativ krishantering till Mellersta civilområdet

Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/fö... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/förbund samt näringslivet i Mellansverige. Uppdraget innebär att samordna och leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet. I uppdraget ingår att ansvara för planering och förberedelser inom ramen för krishantering och civilt försvar.Arbetsbeskrivning
Nu söker vi dig som vill vara med och samordna krishanteringen och det civila försvaret i Mellansverige.

Som handläggare inom operativ krishantering säkerställer du samverkan och samordning för att civilområdet ska ha förmåga att utveckla den länsöverskridande krishanteringen samt hanteringen med övertagande av kommunal räddningstjänst, vid behov statlig räddningstjänst och befolkningsskydd.

Du kommer att:

- på olika nivåer samverka med beredskapsmyndigheter inom uppdraget inför och vid krissituationer
- utveckla arbetsformer och förhållningssätt för ledning och samverkan på lokal, regional och nationell nivå utifrån civilområdets uppgifter vid fredstida kriser och höjd beredskap
- delta i planering och samverkan inför och vid länsöverskridande krissituationer
- utarbeta lägesbildssammanställningar
- hantera och planera värdlandsstöd och frivilliga organisationer.
- bistå och delta i planering och genomförande av utbildning och övning för aktörer inom det geografiska områdesansvaret.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning alternativt arbetslivserfarenhet och/eller annan utbildning inom området som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du har en grundläggande räddningstjänstutbildning och har verkat i en räddningstjänst och/eller krishanteringsbefattning.

Det är meriterande om du har:

- en krishanteringsutbildning
- vidareutbildning inom räddningstjänst
- vidareutbildning inom krishantering
- kunskap om strukturer och metoder för samverkan inom krisberedskap och totalförsvar
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Som person är du flexibel och strukturerad. Du är lugn och kontrollerad i stressade och pressade situationer, har ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Med gott omdöme fattar du snabba beslut och uttrycker dig väl i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision samt den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och normalt tillämpas provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-11-30.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare inom totalförsvarsplanering till Mellersta civilområdet

Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/fö... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/förbund samt näringslivet i Mellansverige. Uppdraget innebär att samordna och leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet. I uppdraget ingår att ansvara för planering och förberedelser inom ramen för krishantering och civilt försvar.Arbetsbeskrivning
Nu söker vi dig som vill vara med och samordna det civila försvaret i Mellansverige.

Som handläggare inom totalförsvarsplanering arbetar du med planering, samverkan och samordning för att civilområdet ska ha förmåga att genomföra och samordna totalförsvarsplaneringen tillsammans med andra beredskapsmyndigheter.

Du kommer att:

- på olika nivåer samverka med beredskapsmyndigheter inom uppdraget inför och vid höjd beredskap.
- utveckla arbetsformer och förhållningssätt för civilområdets totalförsvarsplanering
- säkerställa rutiner, krigsplacering och bistå hantering av H-handlingar (rutiner, diarieföring, inventering, arkivering)
- administrera, vidmakthålla och utveckla struktur för förvaltning och löpande hantering av kansliets beredskapsplaner
- delta och företräda Civilområdeskansliet i analys- och åtgärdsarbete inom berörda sektorer
- under kris och krig samverka med MSB och Försvarsmakten för att säkerställa samordning av värdlandsstöd och frivilliga och vid behov delta i lägesbildsarbetet
- under kris och krig bistå kanslichefen och samverka med länsstyrelserna inom det egna kansliet och andra civilområdeskanslier för att säkerställa att planering/genomförande och lägesbildsarbetet fortgår
- bistå och delta i planering och genomförande av utbildning och övning för aktörer inom det geografiska områdesansvaret.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning alternativt arbetslivserfarenhet och/eller annan utbildning inom området som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du har grundläggande kunskaper om totalförsvaret och har arbetat med beredskapsplanering vid någon beredskapsmyndighet.

Det är meriterande om du har:

- vidareutbildning inom civilt försvar och/eller totalförsvar
- kunskap om Försvarsmakten
- kunskap om strukturer och metoder för samverkan inom krisberedskap och totalförsvar
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift. 

Som person är du flexibel och strukturerad. Du är lugn och kontrollerad i stressade och pressade situationer, har ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Med gott omdöme fattar du snabba beslut och uttrycker dig väl i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision samt den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och normalt tillämpas provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-11-30.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Enhetschef, Vatten och Naturmiljö

Arbetsbeskrivning Länsstyrelsen söker en chef till enheten för Vatten och Naturmiljö. Enhetens arbetsområden rör bland annat tillsyn och prövning enligt miljöbalken, vilket omfattar vattenverksamhet såsom dammar, vattenkraft och markavvattning, men även frågor om biotopskydd, artskydd samt miljöpåverkan på naturmiljön s.k. 12:6 samråd. Arbetet rör också miljöövervakning av vattenmiljön, vattenförvaltning och hantering av bidrag såsom stöd till kalkning ... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Länsstyrelsen söker en chef till enheten för Vatten och Naturmiljö.

Enhetens arbetsområden rör bland annat tillsyn och prövning enligt miljöbalken, vilket omfattar vattenverksamhet såsom dammar, vattenkraft och markavvattning, men även frågor om biotopskydd, artskydd samt miljöpåverkan på naturmiljön s.k. 12:6 samråd. Arbetet rör också miljöövervakning av vattenmiljön, vattenförvaltning och hantering av bidrag såsom stöd till kalkning och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Enhetens verksamhet bidrar till att nå målen i regeringens miljöpolitik som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Tyngdpunkten för enhetens arbete ligger i olika vattenmiljöfrågor.

Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda arbetet på enheten. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för enhetens 20 medarbetare, varav ungefär hälften arbetar med tillsyn och prövning av miljöbalken, och du ingår i miljöavdelningens ledningsgrupp. Du förväntas ta beslut, driva och utveckla verksamheten samt skapa förutsättningar för medarbetarnas resultat och utveckling. Du ska leda på ett tydligt och kommunikativt sätt, föregå med gott exempel och skapa ett gott arbetsklimat. Det är viktigt att du trivs i rollen som arbetsgivarföreträdare samt arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Arbetet är varierande med många kontakter med länets kommuner, andra länsstyrelser, centrala verk och allmänheten.

Kvalifikationer
Du har akademisk utbildning inom miljöområdet och tidigare erfarenhet av arbete med miljöfrågor.

Du har erfarenhet av tidigare chefs-, projektledningsansvar eller motsvarande där det har ingått att leda/styra andra i arbetet. 

Det är meriterande om du har flerårig erfarenhet från offentlig verksamhet, gärna annan statlig myndighet där du deltagit i ärendeprocesser såsom tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Därtill är det meriterande om du har erfarenhet av arbete med frågor som rör vattenverksamheter eller på annat sätt har koppling till vattenmiljön. Det är önskvärt om du har arbetat med frågor som rör biotoper eller arter i landmiljön.

Du har kunskap om tillämplig lagstiftning, både miljö- och förvaltningslagstiftning och kan uttrycka dig väl både i tal och skrift. Det är meriterande om du har ledarutbildning.

Du har en lösnings- och utvecklingsinriktad inställning, i och till, ditt uppdrag, liksom förmåga till strategisk analys och strukturerat processarbete. Förmågan och erfarenheten av att leda, styra, och kommunicera är avgörande för att lyckas väl i rollen. Du har förmåga att organisera och strukturera verksamheten utifrån ett nytänkande som leder till utvecklade arbetssätt. Du har förmåga och erfarenhet av att göra avvägda bedömningar och hantera målkonflikter samt att hantera media.

I ditt ledarskap är du lyhörd, har god pedagogisk förmåga och skapar delaktighet. Du är initiativrik med förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för människor och en vilja att få andra att växa och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. 

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef på fyra år med möjlighet till förlängning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585).

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 22 november 2022.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter, skydd och skötsel av värdefull natur samt energi och klimat. Vi arbetar också med jakt, förvaltning av vatten, viltfrågor och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Läs mer om verksamheten och hur vi arbetar på

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Strateg, Mänskliga rättigheter

Länsstyrelsen - Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Länsstyrelsen är en viktig länk från regering, riksdag och centrala myndigheter till medborgare och kommuner. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar utveckling och vår värdegrund bygger på att vi ska vara serviceinriktade, samverkande, rättssäkra och drivande. Vi som jobbar på Länsstyrelsen har många olika arb... Visa mer
Länsstyrelsen - Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län.
Länsstyrelsen är en viktig länk från regering, riksdag och centrala myndigheter till medborgare och kommuner. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar utveckling och vår värdegrund bygger på att vi ska vara serviceinriktade, samverkande, rättssäkra och drivande. Vi som jobbar på Länsstyrelsen har många olika arbetsuppgifter inom områden som samhällsplanering, social hållbarhet, vatten-, natur- och kulturmiljöer, landsbygdsutveckling och krisberedskap. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 200 anställda.Vi söker nu en strateg inom mänskliga rättigheter till enheten för Social hållbarhet. Enheten tillhör Samhällsavdelningen där även enheterna Plan och Kultur samt Samhällsskydd och Beredskap ingår. Enheten har ett brett uppdrag och ansvarar för att driva och samordna Länsstyrelsens verksamhet kopplat till social hållbarhet och folkhälsa och ska bidra till att nationella mål får genomslag i länet med hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår att arbeta i en engagerande och inspirerande arbetsgrupp där varje medarbetare bidrar med sina kunskaper från olika expertområden. Du kommer i huvudsak arbeta med Länsstyrelsens uppdrag att strategiskt samordna, driva och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter och tillämpningen av barnets rättigheter i länet och internt på Länsstyrelsen. I arbetet ligger också att utveckla arbetet inom uppdragen om nationella minoriteter, demokrati, skyddet mot diskriminering och rasism på arbetsmarknaden.

I det interna arbetet bidrar du till att utveckla, stödja och följa upp myndighetens interna arbete med mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat arbetssätt. Vissa delar av uppdraget genomförs med ett tvärsektoriellt perspektiv i nära kontakt med enhetens övriga medarbetare och uppdrag. En väsentlig del av anställningen utgörs av kunskapsfrämjande och stödjande arbete riktat till kommunerna och andra relevanta aktörer i länet. I arbetet ingår bland annat att anordna kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma, leda och sammankalla möten och nätverk i länet och ta fram analyser och lägesbilder. Samverkan sker med externa aktörer som kommuner, region, civilsamhälle och andra statliga myndigheter. I arbetet ingår också sedvanliga arbetsuppgifter för strateger på myndigheten till exempel att svara på remisser, arbeta med omvärldsbevakning, skriva återrapporteringar. 

Kvalifikationer

Du har:


• akademisk examen med inriktning mänskliga rättigheter, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• flerårig erfarenhet av att arbeta strategiskt med rättighetsfrågor
• praktiskt tillämpat arbetssätt och metoder för integrering av olika perspektivfrågor
• erfarenhet av utvecklingsarbete i offentlig sektor och av att stödja samverkan mellan olika aktörer
• erfarenhet av att leda och driva processer
• kunskap och erfarenhet av att utreda, analysera och skriftligt sammanställa olika uppgifter

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barnets rättigheter, demokrati och nationella minoriteter. Likaså ser vi gärna att du har en intersektionell förståelse för hur olika sociala faktorer samverkar med varandra. Erfarenhet av eller dokumenterade kunskaper om arbete med statistik, analys och uppföljning i digitala verktyg är meriterande, liksom en bred kunskap om sociala hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. 

Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs. 

Anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 22 november 2022.

Övrigt

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare inom säkerhetsskydd till Mellersta civilområdet

Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/fö... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/förbund samt näringslivet i Mellansverige. Uppdraget innebär att samordna och leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet. I uppdraget ingår att ansvara för planering och förberedelser inom ramen för krishantering och civilt försvar.Arbetsbeskrivning
Nu söker vi dig som vill vara med och samordna och leda det civila försvaret i Mellansverige.

Som handläggare inom säkerhetsskydd stödjer du Civilområdeskansliet med din expertis inom säkerhetsskyddstjänst.

Du kommer att:

- bereda och handlägga civilområdets säkerhetsskyddsfrågor
- vara rådgivande till civilområdeschef och kanslichef tillsammans med säkerhetsskyddschef 
- delta i planering och samverkan inför och vid länsöverskridande krissituationer
- utarbeta lägesbildssammanställningar
- på olika nivåer samverka med beredskapsmyndigheter inom uppdraget gällande länsöverskridande krissituationer samt inför och vid höjd beredskap
- öva och utbilda inom civilområdet för att säkerställa fungerande samverkan och genomförande av ledning vid fredstida kriser och totalförsvarssamverkan vid höjd beredskap.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning alternativt arbetslivserfarenhet och/eller annan utbildning inom området som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du har kunskap om gällande svensk lagstiftning inom personalsäkerhet och fysisk säkerhet samt har en säkerhetsskyddsutbildning. Du har verkat i en säkerhetsskyddsbefattning och hanterat säkerhetsfrågor, exempelvis som handläggare inom säkerhetsområdet. 

Det är meriterande om du har:

- genomfört säkerhetsskyddsanalyser syftande till framtagande av säkerhetsskyddsplan
- erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddstjänst innefattande tecknande av säkerhetsskyddsavtal
- kunskap inom cybersäkerhet
- kunskap om strukturer och metoder för samverkan inom krisberedskap och totalförsvar
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Som person är du flexibel och strukturerad. Du är lugn och kontrollerad i stressade och pressade situationer, har ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Med gott omdöme fattar du snabba beslut och uttrycker dig väl i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision samt den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och normalt tillämpas provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-11-30.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Funktionsansvarig beredskapsplanering mellersta Civilområdeskansliet

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro

Vill du vara med och samordna och leda det civila försvaret i Mellansverige? Nu söker vi dig som vill arbeta med samverkan och planering inför och vid höjd beredskap och som vill vara med och bygga upp vårt nya civilområdeskansli.

Regeringen har beslutat att Sverige ska delas in i sex större geografiska områden för civil ledning och samordning, civilområden. Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län.

Landshövdingen i Örebro län, i egenskap av civilområdeschef, leder civilområdets arbete och har till sitt stöd ett civilområdeskansli. Civilområdeskansliet leds av en kanslichef och kommer att bestå av cirka 12 medarbetare. Civilområdeskansliet är uppdelat i två områden varav en del är kopplad till uppgifterna inför och vid fredstida krissituationer - den mer operativa krishanteringen - och den andra delen gäller samordning av beredskapsplaneringen inför och vid höjd beredskap. De olika områdena samordnas och leds av var sin funktionsansvarig.   

Civilområdeskansliet har ett geografiskt områdesansvar för Mellersta civilområdet när det gäller civilt försvar. Detta avser uppgifter inför och vid höjd beredskap. Uppdraget innebär i korthet att vi ska samordna de civila försvarsåtgärderna inom civilområdet och samråda med Försvarsmakten för att åstadkomma en samordning mellan det civila och det militära försvaret.

Den sammanhållande rollen innebär att skapa nödvändiga strukturer och relationer för att kunna inrikta de åtgärder som behöver vidtas på en högre regional nivå. Här handlar det framför allt om relationerna med länsstyrelserna, militärregionen, regionerna och andra myndigheter med regional närvaro på en högre regional nivå.

Utöver detta ska vi också verka för samordning avseende planering och förberedelser för fredstida kriser samt hantering av länsöverskridande krissituationer.

Arbetsbeskrivning 

Som funktionsansvarig inom beredskapsplanering kommer du att samordna beredskapsplaneringen inom mellersta civilområdet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:


• ansvara för samverkan och samordning inom civilområdet inför och vid höjd beredskap,
• stödja Kanslichefen i samverkan och samordningen av beredskapsplaneringen inom civilområdet,
• genomföra samverkan med andra beredskapsmyndigheter inom civilområdet,
• arbetsleda medarbetare inom Civilområdeskansliet,
• planera och genomföra utbildning, träning och övning inom civilområdet,
• utveckla och etablera samverkansformer med andra aktörer inom civilområdet,
• företräda kanslichefen i olika sammanhang.

Kvalifikationer

För att lyckas med uppdraget ska du ha:


• en akademisk utbildning inom för tjänsten relevant område. I förekommande fall kan annan utbildning kombinerad med flerårig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig istället vara aktuell,
• utbildning och/eller erfarenhet från krishantering och beredskapsplanering i samhället,
• erfarenhet av att tidigare ha genomfört utbildning och övningsverksamhet,
• erfarenhet från att arbeta med säkerhetsskyddstjänst,
• erfarenhet av att arbetsleda andra,
• erfarenhet av samverkan mellan myndigheter och regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle,
• erfarenhet av att leda och driva processer,
• erfarenhet från samverkan med andra länsstyrelser,
• mycket god kunskap om krishanteringssystemet och totalförsvaret,
• god kunskap om tillämplig lagstiftning och erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete,
• körkort,
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:


• erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring,
• erfarenhet från arbete inom området från länsstyrelse, exempelvis från rollen som försvars- eller beredskapsdirektör,
• god kunskap inom informationssäkerhet,
• kunskaper om strukturer och metoder för samverkan inom krisberedskap och totalförsvar,
• goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Som person är du flexibel och strukturerad. Du har god analytisk förmåga och tar dig gärna an komplexa problem på ett lösningsorienterat sätt. Du tänker strategiskt, har ett brett och realistiskt perspektiv på olika frågor och fokuserar på rätt saker. Det faller sig naturligt för dig att entusiasmera och att få andra att känna delaktighet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision samt den statliga värdegrunden.

Anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-10-13

Övrigt

Befattningen är placerad i säkerhetsklass vilket kräver svenskt medborgarskap.

Anställningen innebär att du kommer krigsplaceras vid Civilområdeskansliet i mellersta civilområdet

Vi har en rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Chef för Viltenheten på Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro

Arbetsbeskrivning

Vi söker en chef till den nya enheten för viltfrågor. Huvudsakliga arbetsområden är klövvilt- och rovdjursförvaltning, inventering av rovdjur och hantering av ärenden och frågor om skydds- och licensjakt samt förebyggande arbete mot skador av fåglar och rovdjur.

Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda arbetet på enheten. Det ingår även viss handläggning. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du förväntas ta beslut, driva och utveckla verksamheten samt skapa förutsättningar för medarbetarnas resultat och utveckling. Du ska leda på ett tydligt och kommunikativt sätt, föregå med gott exempel och skapa ett gott arbetsklimat.

I tjänsten ingår mycket samverkan och samordning. Arbetet är varierande med många kontakter med andra länsstyrelser, Naturvårdsverket, forskare, Viltskadecenter, ideella organisationer, allmänheten, länets Viltförvaltningsdelegation, media m.fl.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har


• akademisk utbildning inom miljöområdet eller annan inriktning relevant för området,
• kunskap om lagstiftningen inom viltförvaltningsområdet,
• erfarenhet av arbete med viltförvaltning,
• ledarerfarenhet - tidigare chefs-, projektledningsansvar eller motsvarande där det har ingått att leda/styra andra i arbetet.

Det är meriterande om du har


• utbildning i ledarskap,
• arbetat inom offentlig verksamhet, gärna statlig myndighet,
• erfarenhet av myndighetsutövning eller deltagande i ärendeprocesser inför beslut av en myndighet,
• erfarenhet av att göra avvägda bedömningar och hantera målkonflikter,
• erfarenhet av att hantera media,
• kunskap eller erfarenhet från areella näringar.

Som person är du driven med ett utvecklings- och målinriktat fokus. Du har god analytisk förmåga och tar dig gärna an komplexa problem på ett lösningsorienterat sätt. Engagemang och delaktighet ser du som självklarheter, du är van att tala inför andra, och kan på ett pedagogiskt vis anpassa budskap efter mottagare. Du är trygg som person med god självinsikt och bra på att göra avvägda bedömningar samt hantera målkonflikter. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och vi ser gärna att du har erfarenhet av att möta media. 

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs. 

Anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef på fyra år med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-11-09.

Övrigt

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att säkerhetsprövas.

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Chef för enheten Art och landskap på Länsstyrelsen i Örebro

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro

Arbetsbeskrivning

Vi söker en chef till en ny enhet på Länsstyrelsen – Art och landskap – som bildas för att samla uppdrag kring åtgärder för arter och biotoper samt miljöanalys med koppling till ett landskapsperspektiv. Grunden för enhetens uppdrag är de nationella miljömålen och EU-direktiv som rör natur, miljö och vatten. Aktuella arbetsområden är att genomföra den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur, samordna och leda arbetet med friluftslivspolitiken i länet, våtmarkssamordning, regional miljöövervakning, arbete med åtgärdsprogram för hotade arter och samverkan om artdata, åtgärder för att förhindra etablering och spridning av invasiva arter, samt hantering av bidragsstöd för lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Som enhetschef ansvarar du för att samordna, planera och strategiskt leda arbetet på enheten. Det ingår även viss handläggning. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du förväntas ta beslut, driva och utveckla verksamheten samt skapa förutsättningar för medarbetarnas resultat och utveckling. Du ska leda på ett tydligt och kommunikativt sätt, föregå med gott exempel och skapa ett gott arbetsklimat. Det är viktigt att du trivs i rollen som arbetsgivarföreträdare samt arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

I tjänsten ingår mycket samverkan och samordning. Arbetet är varierande med många kontakter med andra länsstyrelser, nationella myndigheter, universitet, ideella organisationer, allmänheten, media m.fl.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:


• akademisk naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot ekologi eller liknande,
• flerårig erfarenhet av arbete med naturmiljöfrågor,
• ledarerfarenhet - tidigare chefs-, projektledningsansvar eller motsvarande där det har ingått att leda/styra andra i arbetet.

Det är meriterande om du har:


• utbildning i ledarskap,
• arbetat inom offentlig verksamhet, gärna statlig myndighet,
• erfarenhet av arbete med kunskapsunderlag, miljöanalys samt GIS,
• erfarenhet av arbete med naturvårdsåtgärder,
• erfarenhet av arbete med friluftslivsfrågor,
• erfarenhet av strategisk samordning och koordinering av verksamheter,
• erfarenhet av att hantera media.

Som person är du driven med ett utvecklings- och målinriktat fokus. Du tänker strategiskt, har god förmåga till att se helheten och gör avvägda bedömningar utifrån ett långsiktigt, vidare perspektiv. Du har god analytisk förmåga och tar dig gärna an komplexa problem på ett lösningsorienterat sätt. Engagemang och delaktighet ser du som självklarheter, du är van att tala inför andra, och kan på ett pedagogiskt vis anpassa budskap efter mottagare. Du är trygg som person med god självinsikt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och vi ser gärna att du har erfarenhet av att möta media. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs. 

Anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef på fyra år med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-11-09.

Övrigt

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att säkerhetsprövas.

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Samordnare Social hållbarhet, fokus integration

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en samordnare till enheten Social hållbarhet med fokus integration. Länsstyrelsens integrationsuppdrag innebär att verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna för att ta emot flyktingar, nyanlända, skyddsbehövande och ensamkommande barn. Samordning av tidiga insatser för asylsökande ingår också i uppdraget. 

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:


• Strategiskt driva, samordna och utveckla länets arbete inom integration tillsammans med andra aktörer.
• Planera och leda nätverk för samverkan mellan kommuner, region, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer.
• Planera för, genomföra och följa upp kunskapshöjande insatser externt.
• Ansvara för handläggning av statsbidrag till sökande organisationer inom civilsamhället och kommuner, inkluderat uppföljning av genomförandet av redan beviljade insatser.
• Ta fram lägesbilder och analysera resultatet, sammanställa och rapportera.
• Samverka både nationellt, regionalt, lokalt och internt. Samverkan sker även med andra länsstyrelser genom det gemensamma nationella nätverket inom integration, i vilket du som samordnare förväntas delta. Resor förekommer i tjänsten.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:


• akademisk utbildning inom samhällsvetenskap, juridik, socialt arbete, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• erfarenhet av att arbeta med migration och/eller integrationsarbete på strategisk och/eller operativ nivå.
• erfarenhet av utvecklingsarbete i offentlig sektor.
• kunskap och erfarenhet av att handlägga, utreda, analysera och skriftligt sammanställa olika uppgifter

Det är meriterande om du har:


• erfarenhet av samverkan mellan myndigheter och civilsamhällesaktörer.
• erfarenhet av arbete med statistik, analys, ekonomi och processledning.
• erfarenhet av att driva och leda möten och nätverk.

Som person är du strukturerad, flexibel och har lätt för att samarbeta och skapar goda relationer. Du har god kommunikativ förmåga och trivs med att leda och prata inför större grupper. Du har god förmåga att se helhet och sammanhang. Du uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

 

Anställningen

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat
Omfattning: Heltid
Tillträde:  Enligt överenskommelse
Tidsbegränsad till och med: 2023-08-31

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2 oktober 2022

 

Övrigt

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Administratör till Civilområdeskansliet i mellersta civilområdet

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro

Vill du vara med och samordna det civila försvaret i Mellansverige? Vi söker en kunnig administratör som ska vara med och bygga upp administrationen kring vårt nya civilområdeskansli.

Regeringen har beslutat att Sverige ska delas in i sex större geografiska områden för civil ledning och samordning, civilområden. Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län.

Landshövdingen i Örebro län, i egenskap av civilområdeschef, ska leda civilområdets arbete och har till sitt stöd ett civilområdeskansli. Civilområdeskansliet leds av en kanslichef och kommer bestå av ca 12 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som har ett stort intresse för samhällsfrågor och administration och som med en helhetssyn och ett lösningsfokuserat arbetssätt kan bidra till att etablera och bygga upp den administrativa verksamhet som ska leda det civila försvaret i mellersta civilområdet. Som administratör kommer du att stödja kanslichefen i arbetet mot uppsatta mål och vara med och bygga upp och säkerställa en effektiv administration inom kansliet.

Arbetsuppgifter

Administratören ska stödja kanslichefen genom att:


• Ta fram och upprätthålla administrativa rutiner för civilområdeskansliet
• Bygga upp det administrativa stödet för hantering av de säkerhetsskyddskvalificerade uppgifter och handlingar inom civilområdeskansliet
• Samordna kalenderbokningar, möten och utbildningar
• Hantera fakturor och andra ekonomiuppgifter
• Hantera övrigt förekommande uppgifter inom civilområdeskansliet

Du samarbetar med övriga medarbetare på kansliet och vi förväntar oss att du tar egna initiativ när det behövs och att du tillsammans med dina kollegor bidrar till Civilområdeskansliets uppbyggnad och fortsatta utveckling.

Som administratör är du placerad i Örebro, med viss möjlighet att arbeta på distans hemifrån.

Kvalifikationer

För att du ska lyckas med uppdraget ska du ha en fullgjord gymnasieutbildning samt flerårig och aktuell erfarenhet av arbete som administrativt stöd i offentlig sektor. Du behöver också ha kunskaper om krisberedskap och totalförsvar.

Det är meriterande om du har


• En eftergymnasial utbildning, gärna med inriktning offentlig förvaltning
• Utbildning inom krisberedskap och/eller totalförsvar
• Kunskap eller erfarenhet inom krisberedskap och/eller totalförsvar
• Erfarenhet av arbete på en myndighet med liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av att arbeta i projektform
• Erfarenhet av att ha jobbat som administrativ samordnare/koordinator eller liknande
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Som person är du strukturerad och självgående. Du tar initiativ, planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt och lyhört sätt tillsammans med andra. Du är prestigelös och noggrann, samtidigt som du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 29 september 2022.

Övrigt

Befattningen är placerad i säkerhetsklass vilket kräver svenskt medborgarskap.

Anställningen innebär att du kommer krigsplaceras vid Civilområdeskansliet i mellersta civilområdet

Individuell lönesättning.

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Funktionsansvarig operativ krishantering mellersta Civilområdeskansliet

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro

Vill du vara med och samordna och leda det civila försvaret i Mellansverige? Nu söker vi dig som vill arbeta med operativ krishantering och som vill vara med och bygga upp vårt nya civilområdeskansli.

Regeringen har beslutat att Sverige ska delas in i sex större geografiska områden för civil ledning och samordning, civilområden. Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län.

Landshövdingen i Örebro län, i egenskap av civilområdeschef, leder civilområdets arbete och har till sitt stöd ett civilområdeskansli. Civilområdeskansliet leds av en kanslichef och kommer att bestå av cirka 12 medarbetare. Civilområdeskansliet är uppdelat i två områden varav en del är kopplad till uppgifterna inför och vid fredstida krissituationer - den mer operativa krishanteringen - och den andra delen gäller samordning av beredskapsplaneringen inför och vid höjd beredskap. De olika områdena samordnas och leds av var sin funktionsansvarig.   

Civilområdeskansliet har ett geografiskt områdesansvar för Mellersta civilområdet när det gäller civilt försvar. Detta avser uppgifter inför och vid höjd beredskap. Uppdraget innebär i korthet att vi ska samordna de civila försvarsåtgärderna inom civilområdet och samråda med Försvarsmakten för att åstadkomma en samordning mellan det civila och det militära försvaret.

Den sammanhållande rollen innebär att skapa nödvändiga strukturer och relationer för att kunna inrikta de åtgärder som behöver vidtas på en högre regional nivå. Här handlar det framför allt om relationerna med länsstyrelserna, militärregionen, regionerna och andra myndigheter med regional närvaro på en högre regional nivå.

Utöver detta ska vi också verka för samordning avseende planering och förberedelser för fredstida kriser samt hantering av länsöverskridande krissituationer.

Arbetsbeskrivning 

Som funktionsansvarig inom den operativa krishanteringen kommer du att planera och samordna den operativa verksamheten i fredstida krissituationer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:


• ansvara för samverkan och samordning inom civilområdet inför och vid länsöverskridande fredstida krissituationer,
• representera kanslichefen i planeringen av att utveckla en ledningscentral,
• genomföra samverkan med andra beredskapsmyndigheter inom civilområdet,
• utveckla och etablera samverkansformer med andra aktörer inom civilområdet,
• upprätta lägesfunktion vid Civilområdeskansliet,
• arbetsleda medarbetare inom Civilområdeskansliet,
• delta i civilområde Mitts beredskapsplanering av det civila försvaret,
• företräda kanslichefen i olika sammanhang.

Kvalifikationer

För att lyckas med uppdraget ska du ha:


• en akademisk utbildning inom för tjänsten relevant område. I förekommande fall kan annan utbildning kombinerad med flerårig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig istället vara aktuell,
• erfarenhet från insatsverksamhet inom Försvarsmakten, Räddningstjänst eller Polismyndigheten eller annan insatsverksamhet,
• erfarenhet från att arbeta med säkerhetsskyddstjänst,
• utbildning och/eller erfarenhet av/inom informationssäkerhet,
• erfarenhet av att arbetsleda andra,
• erfarenhet av samverkan mellan myndigheter och regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle,
• erfarenhet av att leda och driva processer,
• god kunskap om krishanteringssystemet och totalförsvaret,
• god kunskap om tillämplig lagstiftning och erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete,
• körkort,
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:


• erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring,
• god kunskap om cybersäkerhet,
• ett etablerat nätverk inom de verksamhetsområden som Civilområdeskansliet ansvarar för såsom totalförsvar och krisberedskap,
• kunskaper om strukturer och metoder för samverkan inom krisberedskap och totalförsvar,
• goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Som person är du flexibel och strukturerad. Du är lugn och kontrollerad i stressade och pressade situationer, har ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Det faller sig naturligt för dig att entusiasmera och att få andra att känna delaktighet. Du har ett gott omdöme, är bra på att fatta snabba beslut och att agera utifrån dessa. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision samt den statliga värdegrunden.

Anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-10-13
 
Övrigt
 
Befattningen är placerad i säkerhetsklass vilket kräver svenskt medborgarskap.
Anställningen innebär att du kommer krigsplaceras vid Civilområdeskansliet i mellersta civilområdet.
Vi har en rökfri arbetstid och arbetsplats.

Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Miljöhandläggare inom prövning

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision: Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro


Vi söker dig som vill jobba med miljöfrågor på en arbetsplats med många spännande arbetsuppgifter och bidra till samhällsnytta och hållbar utveckling. Om du vill ha en spännande och varierande tjänst, ta chansen och skicka in din ansökan!

I Örebro län och Värmlands län finns många stora och medelstora industrier som verkstadsindustrier, avfallsanläggningar, lantbruk, täkter, sågverk, vindkraft, reningsverk mm som kräver tillstånd. Vi behöver nu förstärkning inom prövningsområdet och söker en handläggare till Miljöskyddsenhetens prövningsgrupp.  Enheten har 19 medarbetare varav prövningsgruppen har 7 medarbetare. På enheten har vi högt i tak, god stämning och arbetar tillsammans mot gemensamma mål. I prövningsgruppen arbetar vi både individuellt och gemensamt med ett nära och flexibelt arbetssätt. I vårt uppdrag ingår tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet i Örebro län och Värmlands län, tillsyn av miljöfarlig verksamhet och tillsynsvägledning till kommunerna inom miljöbalkens område. Miljöskyddsenheten har även ansvar för ett stort antal förorenade områden inom länet där vi kartlägger, undersöker och ser till att områden efterbehandlas. 

Arbetsbeskrivning

Som miljöhandläggare ska du verka för att de nationella miljömålen uppfylls. Arbetet med prövning av miljöfarliga verksamheter innebär spännande utmaningar där bästa teknik vägs mot miljönytta och vad som är ekonomiskt rimligt. Du handlägger individuellt ärenden inför beslut i Miljöprövningsdelegationen gällande miljöfarlig verksamhet inom både Örebro län och Värmlands län. Du prövar verksamheter inom olika branscher såsom verkstadsindustrier, vindkraft, lantbruk, täkter, sågverk, avfallsanläggningar, reningsverk mm. Om du har rätt kompetens finns det möjlighet att på sikt bli miljösakkunnig i Miljöprövningsdelegationen och vara med i beslutsfattandet.

Arbetsuppgifterna kan också komma att innebära tillsynsvägledning till kommunerna, i form av utbildningar, möten och direkt dialog med kommunala handläggare. Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsen uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför vara flexibel och öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss. Som medarbetare hos oss finns det möjlighet att jobba del av din tid på distans. 

Kvalifikationer

Du har en akademisk examen med inriktning miljö, naturvetenskap, teknik, eller annan motsvarande utbildning som bedöms likvärdig.

Du har flerårig erfarenhet av tillståndsprövning och/eller tillsyn av miljöfarlig verksamhet på statlig eller kommunal nivå eller annan flerårig erfarenhet som bedöms likvärdig.

Det är meriterande om du har:


• arbetat med miljöfrågor inom den privata sektorn, till exempel med miljöfrågor inom industrin
• utbildning inom miljöjuridik
• teknisk utbildning

Som person är du strukturerad, har god förmåga att se helheter i komplexa sammanhang och kan bedöma vilka frågor som är viktiga. Du driver ärenden framåt och kommer effektivt till avslut genom att prioritera och planera arbetet. Du har hög integritet, god samarbetsförmåga och bidrar på ett prestigelöst och professionellt sätt till en god arbetsmiljö. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 3 otober 2022.

Övrigt

Vi har en rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Enhetschef Social hållbarhet

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda.
Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro


 

Har du ett stort samhällsintresse och vill medverka till en socialt hållbar utveckling av Örebro län kan du vara rätt person för oss!

Enheten för Social hållbarhet tillhör Samhällsavdelningen där även enheterna Plan och Kultur samt Samhällsskydd och Beredskap ingår. Enheten har ett brett uppdrag och ansvarar för att driva och samordna Länsstyrelsens verksamhet kopplat till social hållbarhet och folkhälsa och ska bidra till att nationella mål får genomslag i länet med hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.
Verksamheten på enheten omfattar; mänskliga rättigheter, inkluderande barnrätt, nationella minoriteter och funktionshinderpolitik, jämställdhet inkluderat våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel, brottsförebyggande arbete, integration, samordning för att förebygga alkohol-, narkotika-, doping och tobak samt spel om pengar (ANDTS), tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningarna, föräldrastöd samt personliga ombud.

Arbetsbeskrivning

Som enhetschef för enheten Social hållbarhet leder du enhetens verksamheten mot uppsatta mål och har personal-, verksamhets-, budget och arbetsmiljöansvar för enhetens cirka 15 medarbetare. Enhetschefen ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen.

Arbetet som enhetschef innebär att skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling och verksamhetens resultat i förhållande till myndighetens vision och verksamhetens mål. Det är också viktigt att du i ditt uppdrag som enhetschef utgår ifrån den statliga värdegrunden.

Du kommer som enhetschef att leda en grupp kvalificerade medarbetare och du har ansvar för att skapa ett stimulerande och positivt arbetsklimat där medarbetarna ges möjlighet att engagera sig och vara delaktiga och på så vis skapa en sammanhållen och väl fungerande medarbetargrupp som bedriver verksamheten med hög kvalitét och effektivitet.

Du skapar, upprätthåller och vidareutvecklar regionala nätverk och samverkan med andra aktörer. Du kan representera Länsstyrelsen i nationella nätverk. Strategiska frågor som omvärldsbevakning och framtidsbedömning är viktiga inslag i arbetsuppgifterna. Som enhetschef har du ett tydligt uppdrag att driva utvecklingen av verksamheten såväl internt, i samverkan med berörda medarbetare och chefer, som externt med länets aktörer och på nationell nivå.

Du utvecklar och digitaliserar enhetens processer samt arbets- och förhållningssätt utifrån Länsstyrelsens övergripande strategi.

Kvalifikationer

Du har akademisk examen med inriktning på folkhälsa eller samhällsvetenskap, till exempel statsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, socialt arbete eller beteendevetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av chefs- eller ledarskap, gärna från offentlig förvaltning. Du har erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete samt vana att leda och driva projekt och processer. Du har även erfarenhet av att företräda verksamhet både internt och externt samt av verksamhet som förutsätter tvärsektoriellt arbete för att nå målsättningarna.

Det är meriterande om du har


• utbildning i ledarskap och arbetsmiljö 
• erfarenhet kopplat till något av enhetens ansvarsområden
• erfarenhet av arbete med intersektionellt perspektiv
• erfarenhet av att ha byggt upp och utvecklat verksamheter och arbetssätt med stöd av digitalisering

Genom ett närvarande ledarskap stödjer, utvecklar och engagerar du enhetens medarbetare. I ditt ledarskap tydliggör du övergripande mål och ser till helheten på enheten och avdelningen. Du har förmåga att skapa goda relationer och bidra till att skapa goda samarbeten både internt och externt. Du är resultat- och utvecklingsorienterad och har ett intresse för ekonomi, planering och uppföljning. Du är också strukturerad och analytisk med en förståelse för komplexa frågor och sammanhang. I ditt ledarskap är du lyhörd, har god pedagogisk och kommunikativ förmåga och skapar delaktighet. Vi ser också att du har ett stort samhällsintresse.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tjänsten innebär resor inom länet och nationellt.

Anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef om fyra år med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2022.

Övrigt

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att säkerhetsprövas.

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Vattenvårdshandläggare

Länsstyrelsen - Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Länsstyrelsen är en viktig länk från regering, riksdag och centrala myndigheter till medborgare och kommuner. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar utveckling och vår värdegrund bygger på att vi ska vara serviceinriktade, samverkande, rättssäkra och drivande. Vi som jobbar på Länsstyrelsen har många olika arb... Visa mer
Länsstyrelsen - Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län.
Länsstyrelsen är en viktig länk från regering, riksdag och centrala myndigheter till medborgare och kommuner. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar utveckling och vår värdegrund bygger på att vi ska vara serviceinriktade, samverkande, rättssäkra och drivande. Vi som jobbar på Länsstyrelsen har många olika arbetsuppgifter inom områden som samhällsplanering, social hållbarhet, vatten-, natur- och kulturmiljöer, landsbygdsutveckling och krisberedskap. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 200 anställda.Vi söker nu en vikarie som vattenvårdshandläggare till enheten Vatten och Naturmiljö. 

Arbetsbeskrivning

Huvudfokus för arbetsuppgifterna är dricksvattenfrågor och miljögifter. Du kommer arbeta bland annat med länets vattenförsörjningsplan, planering och uppföljning av miljöövervakning samt kartläggning och analys av miljögifter i länets sjöar och vattendrag. Arbetet har stark koppling till EU:s vattendirektiv och Sveriges miljömål. Arbetet är huvudsakligen av administrativ och utredande karaktär men även visst fältarbete kan ingå. Din roll och arbetsuppgifter avgörs delvis av ditt intresse och kompetens.

Du kommer att ingå i enheten för Vatten och Naturmiljö som har ca 20 medarbetare. Du kommer att jobba självständigt, men med stöd av olika arbetsgrupper på enheten, bland annat länets beredningssekretariat med fem kollegor. Du kommer även att arbeta i nära samarbete med andra länsstyrelser och ha externa kontakter med andra myndigheter, kommuner och allmänheten.

Arbetet görs både självständigt och i tätt samarbete med andra kollegor på grund av frågornas komplexitet.

Kvalifikationer

Du har akademisk examen med inriktning mot miljö/naturvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har:

• Utbildning eller erfarenhet inom en eller flera av följande områden; miljögifter/kemi, ekotoxikologi, hydrogeologi, limnologi, dricksvatten eller vattenplanering
• Erfarenhet av kvalificerad handläggning inom miljöområdet vid Länsstyrelse, kommun eller motsvarande.
• Utbildning eller erfarenhet av arbete med GIS 

Som person är du ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har förmåga att se helheten och sätta in frågor i ett bredare sammanhang. Du är resultatorienterad, flexibel och bra på att driva frågor självständigt. Du är konstruktiv tillsammans med andra och trivs med att arbeta i team och har mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Anställningen

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning vikariat 
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tidsbegränsad till och med: 2023-08-31 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 15 september 2022.

Övrigt

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare klimatanpassning

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda.
Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro


Länsstyrelsen verkar för att nå de nationella miljömålen vid prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Det gör vi exempelvis genom att vi arbetar för att påverkan från miljöfarliga verksamheter minimeras gällande utsläpp till mark, luft och vatten, buller med mera. I vårt län finns ett stort antal förorenade områden. Miljöskyddsenheten kartlägger, undersöker och ser till att sådana områden efterbehandlas. Vi samordnar Länsstyrelsens åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra.

Arbetsbeskrivning

I arbetet ingår att ta fram Länsstyrelsens klimat- och sårbarhetsanalys och därefter se till att den hålls aktuell. Utifrån klimat- och sårbarhetsanalysen tas mål och handlingsplan fram. En viktig roll är att driva myndighetens klimatanpassningsarbete framåt och att samordna det regionala arbetet med klimatanpassning genom att exempelvis initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete samt analysera hur länet påverkas av klimatförändringarna. Vidare ingår att stödja och följa upp regionala sektorsmyndigheters klimatanpassningsarbete och se till att vi tar fram underlag för ökad kunskap och planering samt att se till att vi tar hänsyn till klimatanpassning i våra upphandlingar i den mån som det är möjligt. I arbetet ingår också att se till att vi anpassar vår egen förvaltning och underhåll av statlig egendom till ett förändrat klimat samt årligen redovisa Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning.

Det förekommer visst ansvar för planering och uppföljning av det egna arbetsområdet samt processutveckling inom det egna arbetsfältet.

Du kommer att samordna klimatanpassningsarbetet internt på Länsstyrelsen samt externt stötta kommunerna i länet och regionala sektorsmyndigheter. Det finns en arbetsgrupp internt på Länsstyrelsen för arbetet samt ett aktivt nationellt länsstyrelsenätverk inom klimatanpassning för kunskapsinhämtning och nätverkande som stöd i arbetet.

Kvalifikationer

 Vi söker dig som har:


• akademisk examen inom miljö/klimat/naturvetenskap/samhällsplanering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet av arbete med klimatanpassning eller områden som knyter nära an till detta
• goda kunskaper i Officepaketet

Det är meriterande om du har:


• utbildning inom projektledning och projektplanering
• erfarenhet av klimatanpassningsarbete på statlig myndighet och gärna erfarenhet från länsstyrelse
• god muntlig förmåga inom presentationsteknik 

Som person har du god social kompetens, god samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera väl i tal och skrift. Du driver arbetet mot uppsatta mål och ser till att målen uppfylls. Du har förmåga att entusiasmera och har ett strukturerat och noggrannt arbetssätt. Vidare är du bra på att se helheter och att sätta dem i ett större perspektiv. 

Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse 

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 14 augusti 2022.

Övrigt

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Samhällsplanerare

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda.
Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro


Arbetsbeskrivning

Anställningen är placerad på enheten Plan och Kultur och du kommer arbeta med flera inom området förekommande arbetsuppgifter, till exempel  bostadsförsörjningsfrågor, fastighetsbildningsfrågor, nationella och regionala analyser och planeringsunderlag. Du kommer också delta i arbetet med vägledning av länets kommuner i den fysiska planeringen. Arbete med strandskyddsfrågor, bygglovsremisser och granskning av kommunala översiktsplaner och detaljplaner kan också förekomma.

Kvalifikationer

Du har akademisk examen med inriktning samhällsplanering, arkitektur, landskapsarkitektur eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har erfarenhet av någon eller några av nedanstående områden:


• Arbete med samhällsplanering och erfarenhet av att tillämpa plan- och bygglagen samt miljöbalken
• Myndighetsutövning inom offentlig verksamhet såsom arbete inom i första hand inom länsstyrelse, men även inom kommun eller annan statlig myndighet
• Bostadsförsörjning
• Fastighetsbildning
• Strandskyddsfrågor
• Digitala planprocesser och arbete med GIS
• Granskning av detalj- och översiktsplaner

Vi söker dig som är självgående, strukturerad och flexibel. Du har god samarbetsförmåga och lätt för att kommunicera och föra dialog med andra. Din förmåga att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden är också av vikt samt förmåga till helhetssyn och att anlägga ett brett samhällsperspektiv på arbetet. Din pedagogiska och kommunikativa förmåga gör att du kan presentera material på ett pedagogiskt sätt, både muntligt och skriftligt och är bekväm med att tala inför grupp, oavsett storlek.

Kunskap inom fastighetsbildning, infrastrukturplanering och om riksintressesystemet är också meriterande.

Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Anställningen

Anställningsform: vikariat, 6 mån
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 21 augusti 2022. 

Övrigt

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Byggnadsantikvarie

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda.
Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro


Vi har nu möjlighet att under en tid förstärka kulturmiljöarbetet och söker därför en byggnadsantikvarie till enheten för Plan och Kultur.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta med handläggning av bidragsärenden, ärenden som berör kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen samt att delta i tvärsektoriella samråd. Arbete med områden som är utpekade som riksintresse för kulturmiljövården samt arbete med 1954 års Haagkonvention om skydd för kulturegendom kan även komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Arbetet innebär många interna kontakter samt kommunikation och samråd med en stor bredd av externa parter; kommuner, andra statliga myndigheter, företag, ideella organisationer och privatpersoner.Kvalifikationer

Du har akademisk examen inom byggnadsantikvariskt område eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper i Kulturmiljölagen och relevanta delar av Plan- och Bygglagen samt Miljöbalken.

Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom kulturmiljöområdet, samt av myndighetsutövning inom offentlig verksamhet såsom arbete inom i första hand länsstyrelse, men även inom kommun, Riksantikvarieämbetet eller annan statlig myndighet. Vi värdesätter också arbetslivserfarenhet från kulturmiljöarbete på museum, inom konsultverksamhet eller liknande. 

Som person är du ansvarstagande, strukturerad, har god förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt och effektivt komma till ett avslut genom att prioritera och planera arbetet. Du är lyhörd, kommunikativ och har lätt för att samarbeta och skapa goda kontakter med andra samt har god pedagogisk förmåga. Kunskap i andra språk är även meriterande.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift. 

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Anställningen

Anställningsform: Visstid, 4 mån 2022
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 21 augusti 2022.

Övrigt

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare Mänskliga rättigheter

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda.
Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro


Länsstyrelsens uppdrag och mål regleras i Länsstyrelseförordningen och Regleringsbrevet. 

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en handläggare inom  mänskliga rättigheter. Anställningen tillhör enheten Social hållbarhet på Samhällsavdelningen. Du kommer att arbeta i en engagerande och inspirerande arbetsgrupp där varje medarbetare bidrar med sina kunskaper från olika expertområden. Du kommer i huvudsak arbeta med Länsstyrelsens uppdrag att strategiskt samordna, driva och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter och tillämpningen av barnets rättigheter i länet och internt på Länsstyrelsen. I arbetet ligger också att utveckla arbetet inom uppdragen om nationella minoriteter, demokrati, skyddet mot diskriminering och rasism på arbetsmarknaden. 

I det interna arbetet bidrar du till att utveckla, stödja och följa upp myndighetens interna arbete med mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat arbetssätt. Vissa delar av uppdraget genomförs i nära kontakt med enhetens övriga medarbetare och uppdrag. 
En väsentlig del av tjänsten utgörs av kunskapsfrämjande och stödjande arbete riktat till kommunerna och andra relevanta aktörer i länet. I arbetet ingår bland annat att anordna kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma, leda och sammankalla möten och nätverk i länet och ta fram analyser och lägesbilder. Samverkan sker med externa aktörer som kommuner, region, civilsamhälle och andra statliga myndigheter. I arbetet ingår också sedvanliga arbetsuppgifter för handläggare på myndigheten till exempel att svara på remisser, arbeta med omvärldsbevakning, skriva återrapporteringar. 
 

Kvalifikationer
Du har:


• akademisk utbildning inom mänskliga rättigheter, samhällsvetenskap eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• flerårig erfarenhet av att arbeta strategiskt med rättighetsfrågor och är väl insatt i arbetssätt och metoder för integrering.
• erfarenhet av utvecklingsarbete i offentlig sektor och av att stödja samverkan mellan olika aktörer.
• erfarenhet av att leda och driva processer.
• kunskap och erfarenhet av att utreda, analysera och skriftligt sammanställa olika uppgifter.    
• har en god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barnets rättigheter, demokrati och nationella minoriteter. Erfarenhet av eller dokumenterade kunskaper om arbete med statistik, analys och uppföljning i digitala verktyg är meriterande, liksom en bred kunskap om sociala hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.  

Som person är du strukturerad med en förmåga  att följa upp eget arbete liksom resultat. Du är van att arbeta självständigt men också att arbeta i team. Du är utåtriktad, och bra på att skapa och upprätthålla goda, yrkesmässiga relationer. Du har god förmåga att se helhet och sammanhang och god förmåga att slutföra och implementera resultat. Du har förmåga att arbeta med olika uppgifter parallellt.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 7 augusti 2022.

Övrigt
Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.
Vi erbjuder flexibelt arbetsliv vilket innebär att du till viss del kan arbeta på distans.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Naturvårdshandläggare

Ansök    Jun 8    Länsstyrelsen i Örebro län    Biolog
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda.
Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro


Vi söker nu en Naturvårdshandläggare till enheten för Vatten och Naturskydd. Enheten tillhör Miljöavdelningen där även enheterna Miljöskydd, Naturskydd, Art och Vilt ingår. 

Arbetsbeskrivning

Som naturvårdshandläggare bidrar du till en hållbar samhällsutveckling via miljöbalkstillsyn. I anställningen ingår bland annat arbete med tillstånd och dispenser i naturreservat, Natura 2000 områden och dispenser från det generella biotopskyddet i odlingslandskapet, samt olika artskyddsärenden.

I arbetsuppgifterna ingår även tillsynsärenden inom skyddade områden, tillsyn i form av samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Det kan även förekomma ärenden som berör vattenmiljön. Arbetet är framför allt händelsestyrt vilket kräver förmåga att arbeta flexibelt. En del ärenden kan vara av strategiskt stor betydelse, som till exempel större vägprojekt, och bereds därför i samarbete med andra delar av Länsstyrelsen och andra myndigheter.

Du kommer att ingå i enheten för Vatten och Naturmiljö som har cirka 20 medarbetare. Du handlägger självständigt, men det är ett nära samarbete med övriga i tillsyn- och prövningsgruppen. Du kommer även att arbeta i nära samarbete med andra funktioner inom myndigheten, samt ha externa kontakter med andra myndigheter, kommuner, markägare och allmänheten. 

Kvalifikationer

Du har akademisk examen med inriktning mot biologi, miljövetenskap, naturvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har


• utbildning och kunskap om arter och habitat eller om du har sådana kunskaper på annat sätt
• utbildning inom miljörätt
• erfarenhet av ärendehandläggning inom naturområdet till exempel samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, artskyddsärenden, prövning av biotopskyddsdispenser och liknande ärenden hos Länsstyrelse, kommun eller motsvarande
• kunskaper om eller erfarenhet av miljöbedömningar inom till exempel planprocesser och infrastrukturprojekt
• erfarenhet av arbete med GIS och programvaran Arcgis

Som person är du ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt med god förmåga att se helhet och att sätta in frågor i ett bredare
sammanhang. Du driver frågor självständigt och uppnår resultat. Du är konstruktiv tillsammans med andra och trivs med att arbeta i
team. Du har mycket god samarbetsförmåga och du kommunicerar lätt med andra.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 22 juni 2022. 

Övrigt

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att säkerhetsprövas.

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Länsarkitekt

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda.
Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro


Vi söker en kvalificerad samhällsplanerare med lång och bred erfarenhet av arbete inom samhällsplanering.

Som länsarkitekt arbetar du strategiskt med samhällsplaneringsfrågor i länet, deltar i nationella sammanhang samt stödjer länsledning, enhetschef och kollegor inom sakområdet.

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår att strategiskt utveckla, driva och samordna arbetet inom samhällsplaneringsområdet tillsammans med enhetschefen. Du kommer vara expert inom sakområdet hållbar samhällsplanering och boende och företräda Länsstyrelsen gentemot kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, medborgare och media i frågor inom samhällsplaneringsområdet.

Du kommer tillsammans med kollegor samverka med och vägleda länets kommuner i den fysiska planeringen samt vara delaktig i handläggning av kommunala översiktsplaner och detaljplaner. I arbetsuppgifterna ingår samverkan med Boverket, länets kommuner och andra aktörer att föra ut politiken om gestaltad livsmiljö. 

Du kommer ha ett övergripande ansvar för att bereda och besvara remisser inom området från regeringen eller statliga myndigheter. I arbetsuppgifterna ingår även att ansvara för uppföljning, tillsyn och vägledning inom sakområdet.

Samtliga arbetsuppgifter innebär många interna kontakter med flera av  länsstyrelsens olika sakområden. Arbetet innebär också kommunikation med en stor bredd av externa parter som kommuner, andra statliga myndigheter, företag och privatpersoner.

Kvalifikationer

Du har akademisk examen med inriktning samhällsplanering, arkitektur, landskapsarkitektur eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. 

Du har flerårig erfarenhet av arbete inom samhällsplanering, och att tillämpa plan- och bygglagen och miljöbalken. Du har även god kunskap om hur olika lagstiftningar samspelar mellan varandra i förhållande till samhällsplanering. Kunskap om riksintressesystemet är också ett krav.

Det är meriterande om du har erfarenhet av och kunskap om av något eller några av nedanstående områden:


• statlig eller kommunal verksamhet och tillämpning av förvaltningslagen
• den politiska beslutsprocessen
• arbete med gestaltning samt förståelse för helhet och samband inom arkitektur och samhällsbyggnad
• strategiskt utvecklingsarbete, processledning, projektledning
• fastighetsbildning och infrastrukturplanering
• hantering av bostadsstöd

Som person är du drivande, proaktiv och lösningsfokuserad. Du vill arbeta med många kontaktytor, är kommunikativ, strategisk, lyhörd och analytisk. Du har god förmåga att föra dialog, samverka med andra och har hög integritet. Du har förmåga och erfarenhet av att inom myndighetsutövning göra avvägningar mellan flera, ibland motstridiga intressen. Du är stresstålig och ser helhet och sammanhang. 

Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 11 september 2022.

Övrigt

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att säkerhetsprövas.

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

HR-specialist för spännande uppdrag inom rekrytering

Länsstyrelsen - Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Länsstyrelsen är en viktig länk från regering, riksdag och centrala myndigheter till medborgare och kommuner. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar utveckling och vår värdegrund bygger på att vi ska vara serviceinriktade, samverkande, rättssäkra och drivande. Vi som jobbar på Länsstyrelsen har många olika arb... Visa mer
Länsstyrelsen - Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län.
Länsstyrelsen är en viktig länk från regering, riksdag och centrala myndigheter till medborgare och kommuner. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar utveckling och vår värdegrund bygger på att vi ska vara serviceinriktade, samverkande, rättssäkra och drivande. Vi som jobbar på Länsstyrelsen har många olika arbetsuppgifter inom områden som samhällsplanering, social hållbarhet, vatten-, natur- och kulturmiljöer, landsbygdsutveckling och krisberedskap. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 200 anställda.Vill du vara med och förstärka vår HR verksamhet?

Du kommer att tillhöra HR-funktionen som består av HR-chef samt HR-utvecklare och tillhör enheten Personal och Intern service. HR-funktionen har en myndighetsövergripande roll i arbetsgivarfrågor. I uppdraget ingår att ge kvalificerat stöd till myndighetens ledning, chefer och medarbetare inom HR-området, att utveckla myndighetens HR-arbete och att driva myndighetsövergripande HR-processer. Arbetet är omväxlande med verksamhetens behov i fokus.

Arbetsbeskrivning 

Vi söker dig som har en bakgrund inom HR och vill arbeta med fokus på rekrytering. Hos oss får du ett viktigt och roligt uppdrag där du arbetar mot olika yrkesgrupper och verksamheter vilket gör jobbet omväxlande och att man lär sig mycket om olika verksamheter. Länsstyrelsen i Örebro län har fått i uppdrag att vara civilområdesansvariga och ska samordna och leda det civila försvaret i Mellansverige. HR kommer att ha ett spännande uppdrag i att bland annat vara behjälplig i det kompetensförsörjningsarbetet som pågår kopplat till civilområdet.

Du deltar i hela rekryteringsprocessen och är den sammanhållande länken genom alla steg. Du blir ett viktigt bollplank för chef i behovsinventering, framtagning av kravprofiler, urval, intervjuer. Vidare stöttar och coachar du chefer i kompetensbaserad rekrytering. Tillsammans med dina kollegor bidrar du med att utveckla myndighetens rekryteringsprocess. Stöd till verksamheten inom övriga HR- området kan förekomma.

Du kommer att arbeta nära HR-utvecklare och rekryterande chefer inom fler verksamheter på Länsstyrelsen i Örebro län.

Kvalifikationer

Universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot HR eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.

Du har erfarenhet av


• kompetensbaserad rekrytering
• erfarenhet av rekrytering inom offentlig sektor, gärna statlig
• rekryteringsprocessens samtliga delar
• kvalificerat systemstöd, tex rekryteringssystem

Det är meriterande om du har något/några års erfarenhet av brett HR arbete.

Som person är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. I ditt arbete är du självgående och planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är noggrann och flexibel. För att trivas i rollen är du utåtriktad och trivs med att hantera fler arbetsuppgifter samtidigt.  

Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt hanterar digitala verktyg och de vanligaste Officeprogrammen.

Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.

Anställningen

Anställningsform: visstidsanställning sex månader med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 14 juni 2022. 

Övrigt

Anställningen är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att säkerhetsprövas. 


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

HR-utvecklare på deltid

Länsstyrelsen - Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Länsstyrelsen är en viktig länk från regering, riksdag och centrala myndigheter till medborgare och kommuner. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar utveckling och vår värdegrund bygger på att vi ska vara serviceinriktade, samverkande, rättssäkra och drivande. Vi som jobbar på Länsstyrelsen har många olika arb... Visa mer
Länsstyrelsen - Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län.
Länsstyrelsen är en viktig länk från regering, riksdag och centrala myndigheter till medborgare och kommuner. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar utveckling och vår värdegrund bygger på att vi ska vara serviceinriktade, samverkande, rättssäkra och drivande. Vi som jobbar på Länsstyrelsen har många olika arbetsuppgifter inom områden som samhällsplanering, social hållbarhet, vatten-, natur- och kulturmiljöer, landsbygdsutveckling och krisberedskap. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 200 anställda.Nu söker vi en kollega till HR-funktionen! 

Du kommer att tillhöra HR-funktionen som består av HR-chef samt HR-utvecklare och tillhör enheten Personal och Intern service. HR-funktionen har en myndighetsövergripande roll i arbetsgivarfrågor. I uppdraget ingår att ge kvalificerat stöd till myndighetens ledning, chefer och medarbetare inom HR-området, att utveckla myndighetens HR-arbete och att driva myndighetsövergripande HR-processer. Arbetet är omväxlande med verksamhetens behov i fokus.

Arbetsbeskrivning

Då vår kollega kommer att vara tjänstledig på deltid söker vi förstärkning till vårt HR-team. Vi söker dig som brinner för HR och är intresserad av att stärka upp där det behövs. Rollen är en kvalificerad generalistroll där du tillsammans med dina kollegor stöttar verksamheten i alla typer av HR-relaterade frågor och bidrar både på strategisk och operativ nivå.

En viktig del av uppdraget som HR-utvecklare är att kontinuerligt ge kvalificerat och konsultativt stöd till myndighetens chefer och medarbetare i frågor som rör hela HR-området. Du driver, utreder och samordnar HR-processer, såväl på egen hand som tillsammans inom HR-funktionen. Det innebär bland annat att arbeta brett med rekryterings- och anställningsprocessen, arbetsmiljöfrågor, lönebildning, arbetsrätt, organisationsfrågor och lokal samverkan. Under hösten kommer ett fokusområde att vara stöd inom rekrytering.

Vidare förekommer allmänna administrativa arbetsuppgifter.

Arbetet ställer stora krav på förmågan att samverka med myndighetens olika verksamheter. Att planera och genomföra olika informations-, förankrings- och utbildningsinsatser inom HR-området ingår i arbetsuppgifterna vilket ställer krav på förmågan att skapa förståelse och förtroende.

Kvalifikationer

Du har en universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot HR eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Du har mångårig erfarenhet av kvalificerat strategiskt och operativt HR-arbete. 

Du har erfarenhet av att


• framgångsrikt leda, driva och samordna processer inom HR-området
• utveckla och införa policys, riktlinjer och rutiner för HR-processer
• erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
• erfarenhet av brett kvalificerat HR-arbete inom statlig myndighet.

Som person har du ett strukturerat arbetssätt och god förmåga till analytiskt tänkande. Du har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du är van att arbeta självständigt och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du har god förmåga att se helhet, sammanhang och se saker ur olika perspektiv. 

I din roll i det myndighetsövergripande arbetet förväntar vi oss att du har förmåga att se och lyssna in behov samt ha ett professionellt förhållningssätt och hög integritet.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt hanterar digitala verktyg och de vanligaste Officeprogrammen.

Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.

Anställningen

Anställningsform: vikariat med möjlighet till förlängning.
Omfattning: deltid 50-60%.
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 12 juni 2022.

Övrigt

Anställningen är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att säkerhetsprövas. 


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Kanslichef till beredskapskansliet för mellersta civilområdet

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda.
Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro


Vill du vara med och samordna och leda det civila försvaret i Mellansverige? Vi söker nu en kanslichef som ska leda beredskapskansliet för mellersta civilområdet med placering vid Länsstyrelsen i Örebro län. 

Regeringen har beslutat att Sverige ska delas in i sex civilområden. Länsstyrelsen i Örebro län utses till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Landshövdingen i Örebro län blir civilområdeschef och ska leda civilområdets arbete. Som stöd till civilområdeschefen inrättas ett beredskapskansli som ska ledas av en kanslichef. Kanslichefen är direkt underställd civilområdeschefen.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden fördelade på sju länsstyrelser. Vi är myndigheter med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda.

Arbetsbeskrivning

Beredskapskansliet ska stödja civilområdeschefen i uppdraget att samordna och leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet. I uppdraget ingår att ansvara för planering och förberedelser i händelse av större länsövergripande kriser samt vid höjd beredskap inom civilområdet. Det förutsätter även förmågor inom säkerhetsskydd, samband, signalskydd, utbildning och övning samt förberedelser av krigsorganisation. Uppdraget omfattar även etablering av samverkansstrukturer i civilområdet samt anordnande av utbildningar och övningar.

Vi söker dig som har ett stort intresse för samhällsutveckling och som med helhetssyn och ett lösningsfokus kan bidra till att etablera och bygga upp den verksamhet som ska leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet. Kanslichefen ska leda arbetet mot uppsatta mål så att största möjliga motståndskraft mot större länsövergripande kriser kan uppnås och att civilområdet vid höjd beredskap har största möjliga motståndskraft och kan bidra till största möjliga försvarsförmåga. Uppdraget innebär personal-, verksamhets-, budget- och arbetsmiljöansvar för verksamheten och dess medarbetare.

Genom ett närvarande ledarskap stödjer, utvecklar och engagerar du beredskapskansliets medarbetare. Du tydliggör övergripande mål och ser till helheten för civilområdet och myndigheten. Du har en förmåga att skapa goda relationer och bidra till att utveckla samverkan med aktörer inom civilområdet samt andra för verksamheten relevanta aktörer. Du har ett intresse för ekonomi, planering och uppföljning. Du är strukturerad och analytisk med en förståelse för komplexa frågor och sammanhang samt har förmåga att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt.

Kvalifikationer

För att du ska lyckas med uppdraget ska du ha:


• akademisk utbildning inom för tjänsten relevant område. I förekommande fall kan annan utbildning kombinerad med flerårig erfarenhet som vi bedömer likvärdig i stället vara aktuell.
• gedigen chefserfarenhet från statlig myndighet eller annan offentlig förvaltning.
• erfarenhet från verksamhet inom krisberedskap och/eller totalförsvar
• god kunskap om tillämplig lagstiftning och erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete
• erfarenhet av samverkan mellan myndigheter och regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle
• erfarenhet av att leda och driva processer samt leda en verksamhet i förändring
• omvittnat goda ledaregenskaper med förmåga att leda och motivera kvalificerade medarbetare

Det är meriterande om du har


• erfarenhet av att företräda verksamhet i mediala sammanhang
• ett etablerat nätverk inom de verksamhetsområden som enheten ansvarar för såsom totalförsvar och krisberedskap
• kunskap om den statliga förvaltningen och dess värdegrund
• kunskaper om strukturer och metoder för samverkan och ledning inom krisberedskap och totalförsvar.

Som person är du positiv och drivande med förmåga att samarbeta prestigelöst och effektivt med andra. I ditt ledarskap är du lyhörd, har god pedagogisk förmåga och skapar delaktighet. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för människor och en vilja att få andra att växa. Du har en god analytisk förmåga och förståelse för komplexa frågor. Du har också ett intresse för ekonomi, planering och uppföljning och en förmåga att organisera och strukturera verksamheten som skapar tydlighet och ändamålsenliga arbetssätt. Du har en god analytisk, pedagogisk och kommunikativ förmåga.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Vi ser också att du har goda kunskaper i Officepaketet.

Körkort för bil krävs.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 10 juni 2022.

Anställningen  

Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass vilket kräver svenskt medborgarskap.

Individuell lönesättning.

Anställningen innebär krigsplacering vid myndigheten.

Tjänsteresor förekommer. Förtroendearbetstid tillämpas.

 

Som en del i rekryteringsprocessen ingår arbetspsykologiska tester.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare krisstöd

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda.
Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro


Vi söker handläggare av krisstöd till lantbruket, placerad vid enheten Jordbruksstöd. Enhetens verksamhet innebär att på regional nivå genomföra Landsbygdsprogrammet. En stor del av arbetet handlar om att hantera inkomna ansökningar om stöd från främst lantbruksföretag och i viss mån andra organisationer. I uppdraget ligger också att aktivt verka för en hållbar utveckling av landsbygden i hela länet.

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen har fått ett utökat uppdrag med anledning av att regeringen beslutat om ett särskilt krispaket till Sveriges lantbruksföretag. Stödet har tillkommit för att kompensera för lantbrukets kraftigt ökade kostnader för insatsvaror, såsom drivmedel, gödsel och foder. Det rådande kostnadsläget inom Sveriges lantbruk riskerar även att äventyra Sveriges livsmedelsproduktion och självförsörjningsgrad.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga och besluta det tillfälliga krisstödet till Sveriges lantbruksföretag.
Arbetsuppgifterna innebär ett självständigt arbete där du granskar och handlägger inkomna ansökningar samt fattar beslut om stöd. Arbetet innehåller telefonkontakt med sökande.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning som är relevant för arbetsområdet eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har erfarenhet av


• Länsstyrelsens stödhandläggning
• Handläggning av närliggande områden inom annan statlig myndighet

Det är meriterande om du har kunskap om lantbruk samt länsstyrelsens olika ärendehanteringssystem som exempelvis Bofinc.

Som person är du ansvarstagande, har god organisatorisk förmåga och du kan planera och strukturera ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med ett tydligt, prestigelöst och professionellt bemötande. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningen

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tidsbegränsad till och med: 31 december 2022

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 30 maj 2022.

Övrigt

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Upphandlare

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda.
Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro


Arbetsbeskrivning
Vi söker en kvalificerad och driven upphandlare med praktisk erfarenhet av offentlig upphandling till enheten för ekonomi.

Hos oss erbjuds du utmanande arbetsuppgifter i en stimulerande arbetsmiljö där du är delaktig, och en viktig länk i Länsstyrelsens utveckling. Tjänsten är placerad inom avdelning Verksamhetsstöd vars huvudmål är att utveckla organisationen och skapa effektiva interna processer och stödsystem samt samordna och utveckla tvärsektoriella samarbeten.

Du ska, i samarbete med verksamheten och med stöd av länsjurist, driva upphandlingsarbetet på myndigheten för att säkerställa att rätt varor/tjänster upphandlas till rätt pris, till rätt villkor och på ett rättssäkert sätt.

Kvalifikationer
Du har universitets- eller högskoleexamen inom juridik och/eller ekonomi eller har arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom upphandlingsområdet, vilket inkluderar såväl nationell upphandling som EU-upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), inklusive avtalsskrivning. Du har även goda kunskaper om lagstiftning som reglerar dessa områden. Du behärskar svenska väl i tal och skrift samt har goda kunskaper i Officepaketet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av någon eller några av nedanstående områden:
överprövningsmål i samband med upphandlingar, avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning, upphandling av konsulttjänster, säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) eller erfarenhet av arbete med strategisk upphandling på myndighet.

Vi söker dig som vill arbeta i en självständig roll med många kontaktytor, som är kommunikativ, analytisk och har hög integritet. Du har förmåga att planera, strukturera, vara noggrann och leda en upphandlingsprocess. Du har förmåga att arbeta både enskilt och i grupp för att uppnå resultat. Du är stresstålig och har god förmåga att kunna prioritera mellan verksamheternas behov. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift.

Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 12 juni 2022.

Övrigt
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att säkerhetsprövas.

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Vattenvårdshandläggare

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda.
Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro


Vi söker nu ett vikariat som vattenvårdshandläggare till enheten för Vatten och Naturmiljö. 

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår att i första hand arbeta med frågor som rör vattenverksamheter. Det rör bland annat tillsyn av vattenreglering, markavvattning och vattenuttag och att hantera anmälnings- och tillståndsärenden. En viktig del är bedömning av miljöpåverkan och vilka skyddsåtgärder som kan behövas. Arbetet har också koppling till ramdirektivet för vatten och vattenförvaltningen. Din roll och arbetsuppgifter avgörs av ditt intresse och kompetens. Du kommer att ha kontakt med konsulter, företag, markägare, kommuner och andra länsstyrelser. Arbetet är framför allt händelsestyrt vilket kräver förmåga att arbeta flexibelt och tidvis under press. En del ärenden kan vara av strategiskt stor betydelse, som till exempel större vägprojekt, och bereds därför i samarbete med andra delar av Länsstyrelsen och andra myndigheter.

Du kommer att ingå i enheten för Vatten och Naturmiljö som har ca 20 medarbetare. Du handlägger självständigt, men det är ett nära samarbete med övriga i tillsyn och prövningsgruppen på sju personer. Du kommer även att arbeta i nära samarbete med andra funktioner inom myndigheten, och ha externa kontakter med andra myndigheter, kommuner, markägare och allmänheten.

Kvalifikationer

Du har en akademisk examen med inriktning mot miljö- och naturvetenskap. Du har flerårig erfarenhet från arbete med vattenverksamhet.

Det är meriterande om du har


• utbildning inom miljörätt 
• utbildning i vattenmiljöfrågor
• kunskaper eller erfarenhet av miljöbedömningar inom till exempel planprocesser och infrastrukturprojekt
• erfarenhet av kvalificerad handläggning på länsstyrelse
• erfarenhet av arbete med GIS

Som person är du ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har förmåga att se helheten och sätta in frågor i ett bredare sammanhang. Du är resultatorienterad, flexibel och bra på att driva frågor självständigt. Du är konstruktiv tillsammans med andra och trivs med att arbeta i team och har mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Anställningen

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat 6 mån
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelseAnsökan

Välkommen med din ansökan senast 5 juni 2022.

Övrigt

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre

Enhetschef Djurskydd

Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom e... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro är regeringens företrädare i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för vår vision, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Våra gemensamma ledord är samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsområden. Vi är en länsstyrelse med korta beslutsvägar, god ekonomi, bra arbetsmiljö, samarbete över verksamhetsgränser och framåtanda.
Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 215 anställda. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/orebro


Vi söker nu en enhetschef till enheten för Djurskydd. Enheten tillhör Landsbygdsavdelningen där även enheterna Jordbruksstöd och Landsbygd och Näringsliv ingår. Enheten arbetar för att främja både djurens välfärd och landsbygdens utveckling. Genom att verka för god djurhälsa och för en säker livsmedelsproduktion främjas också hälsa och välmående för länets medborgare.

 Arbetsbeskrivning

Som enhetschef för enheten Djurskydd har du övergripande ansvar för verksamheten på enheten och du rapporterar till avdelningschefen. Du leder verksamheten mot uppsatta mål och har personal-, verksamhets-, budget- och arbetsmiljöansvar för enhetens ca 13 medarbetare och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt och rättssäkert och att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du ansvarar för budget, verksamhetsplanering och uppföljning av enhetens verksamheter avseende måluppfyllelse, produktivitet och kvalitet.

Du skapar förutsättningar för medarbetarnas utveckling och resultat i förhållande till myndighetens vision och verksamhetens mål genom att löpande arbeta med att tydliggöra uppdrag, uppgifter och prioriteringar. Genom ett coachande och tillitsfullt ledarskap skapar du ett stimulerande och positivt arbetsklimat i verksamheten där medarbetarna ges möjlighet att engagera sig och vara delaktiga och på så vis skapa en sammanhållen och väl fungerande medarbetargrupp.

Du tar initiativ till och driver utveckling av enhetens processer samt arbets- och förhållningssätt utifrån Länsstyrelsens övergripande strategi och målsättningar. I samverkan med övriga chefer på avdelningen även utvecklar arbetet generellt på landsbygdsavdelningen. 

Du skapar, upprätthåller och vidareutvecklar regionala nätverk och samverkan med andra aktörer. Du representerar Länsstyrelsen i nationella nätverk inom området. Strategiska frågor med omvärldsbevakning och framtidsbedömning är viktiga inslag i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning med inriktning mot agronom, lantmästare, biolog, veterinär eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av chefs- och ledarskap och från arbete inom sakområdet. 

Det är meriterande om du har:


• annan relevant utbildning kopplat till enhetens ansvarsområde
• erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet
• erfarenhet av att tolka juridiska texter

Din personlighet är viktig för oss. Arbetet kräver förmåga att utöva ett närvarande och lyhört ledarskap där du stödjer, utvecklar och engagerar enhetens medarbetare och skapar delaktighet. I ditt ledarskap tydliggör du övergripande mål, uppdrag, uppgifter och prioriteringar för medarbetarna. Du skapar goda relationer och bidrar till att skapa samarbeten både internt och externt. Du har förmåga att se till helheten och snabbt sätta dig in i nya frågor på enheten och avdelningen. Du är resultat- och utvecklingsorienterad och har en förståelse för ekonomi, planering och uppföljning. Du är också strukturerad och analytisk med en förståelse för komplexa frågor och sammanhang. Du har god analytisk, pedagogisk och kommunikativ förmåga och är trygg i att hantera svåra avväganden medialt.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Vi ser också att du har goda kunskaper i Officepaktetet och administrativa system för ekonomi och uppföljning.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidbegränsat förordnande som enhetschef på fyra år med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 24 maj 2022.

Övrigt

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att säkerhetsprövas.

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.


Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Visa mindre