Lediga jobb som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning i Örebro

Se lediga jobb som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning i Örebro. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Örebro som finns hos arbetsgivaren.

Vattenvårdshandläggare - vattenverksamhet och dammsäkerhet

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Vi söker dig som vill arbeta med frågor som rör dammsäkerhet och tillsyn och prövning ... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill arbeta med frågor som rör dammsäkerhet och tillsyn och prövning av vattenverksamheter.

Du kommer tillsammans med en kollega ansvara för dammsäkerhetstillsynen vilket innebär att planera och genomföra tillsynen på dammsäkerhetsklassade dammar samt klassificera dammar i dammsäkerhetsklass. Arbetet med tillsyn och prövning av vattenverksamheter rör sig bland annat om tillsyn av vattenreglering samt att hantera anmälnings- och tillståndsärenden. Arbetsuppgifterna avgörs delvis av intresse och kompetens samt kan justeras utifrån regeringens uppdrag till Länsstyrelsen.

Arbetet utgörs huvudsakligen av kontorsarbete men även visst fältarbete med besök vid bland annat vattenanläggningar ingår. Det är företrädesvis ett självständigt arbete genom att du ansvarar för dina ärenden där du t.ex. genom myndighetsutövning ska bevaka miljöintresset och andra allmänna intressen. I arbetsuppgifterna ingår att ha kontakter med verksamhetsutövare, enskilda personer, företag, kommuner och myndigheter. Kontakter med media förekommer. Du kommer ha goda möjligheter till kompetensutveckling inom området. På enheten finns även goda möjligheter att utvecklas till att hantera fler av enhetens arbetsområden. Det finns även möjlighet till nationella uppdrag.

Du kommer att tillhöra enheten Vatten och naturmiljö som har lite drygt 20 medarbetare. Enheten har god sammanhållning och diskuterar ärenden tillsammans och stöttar varandra vid behov. Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; möjlighet till distansarbete del av tiden (när det fungerar för verksamheten), bra semestervillkor och möjlighet till löneväxling.  

Kvalifikationer
Du ska ha minst treårig universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot miljö, naturvetenskap eller teknik, alternativt annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har utbildning i miljörätt eller annan juridisk utbildning samt utbildning i vattenverksamhets- och vattenmiljöfrågor eller har erhållit sådan kunskap på annat sätt.

Det är meriterande om du har arbetat med ärendehandläggning som omfattar myndighetsutövning hos Länsstyrelse, kommun eller motsvarande samt att du har arbetat med tillsyn eller prövning enligt miljöbalken, gärna med vattenverksamhet eller dammsäkerhet, alternativt har annan erfarenhet som bedöms likvärdig. Meriterande är även kunskap om kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet.

Det är viktigt att du har en problemlösande analytisk förmåga samt gott omdöme. Du behöver även vara ansvarstagande, självgående och noggrann, kunna identifiera arbetsuppgifter samt genomföra dem genom att på ett strukturerat vis planera och prioritera arbetet. Du bör ha pedagogisk förmåga, d.v.s. du är tydlig och kan kommunicera samt förklara ställningstaganden. Du bör även ha god samarbetsförmåga.

För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6-månaders provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställningen följer skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast måndagen den 3 juni 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Utredare till Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver specialskolor. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi fördelar också statsbidrag och utvecklar läromedel. Vi hoppas att d... Visa mer
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver specialskolor. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi fördelar också statsbidrag och utvecklar läromedel.

Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald

Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Just nu fokuserar vi på att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden på myndigheten. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Du kan läsa mer om vad vi erbjuder på vår webbplats https://www.spsm.se/jobb.

Vi arbetar med forskningsspridning, analys och utvärdering, omvärldsbevakning och digitalisering. Forskning och kunskap som är relevant för det specialpedagogiska området sammanställer och sprider vi.
I uppdraget ingår också att bevaka tendenser i omvärlden och att driva myndighetens internationella samarbeten. Vi driver också myndighetens digitaliseringsarbete och ansvarar för digital tjänsteutveckling och nya systemlösningar.


Analys- och utvecklingsenheten utvecklar och kvalitetssäkrar myndighetens verksamheter utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det gör vi bland annat genom att ta fram utvärderingar och analyser av verksamheternas resultat och effekter, analysera tendenser i omvärlden samt genom att utveckla och följa upp myndighetens arbete inom mänskliga rättigheter. I enhetens uppdrag ingår även att sammanställa och sprida resultat av specialpedagogisk forskning till skolor och skolhuvudmän i Sverige samt att leda Sveriges verksamhet inom European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Analys- och utvecklingsenheten har 17 medarbetare. Vi söker nu en utredare till Härnösand, Stockholm, Örebro eller Malmö, därför publiceras annonsen på dessa orter.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en utredare som bidrar till utveckling av myndighetens verksamheter dels genom sammanställning och spridning av forskning, dels genom utvärdering och analys.

Uppdragen varierar över tid och innebär strukturerad inhämtning, bearbetning och analys av information. Du relaterar avgränsade frågeställningar och analyser till större sammanhang. Ditt arbete bidrar till både kunskapsutveckling och beslutsunderlag.

Du sammanställer och sprider resultat av forskning och övriga kunskapsunderlag inom det specialpedagogiska området. Det innebär bland annat att du arbetar med urval, relevansprövning och sammanställning av publicerade vetenskapliga studier samt samverkan med övriga myndigheter och lärosäten. Du arbetar både med underlag och stöd till myndighetens egna kärnverksamheter, och med produktion av externt riktade publikationer. Visst redaktionellt arbete kan förekomma.

Du medverkar i utvärdering av verksamheters resultat och effekter, kartläggning av målgruppers behov och bidrar i övrigt till framtagandet av olika rapporter och utredningar. Du arbetar med befintliga verksamhetsdata och medverkar i framtagandet av nya datamaterial utifrån aktuella problemställningar. Du genomför uppdrag självständigt och tillsammans med andra.

SPSM:s medarbetare finns över hela landet och digitala mötesverktyg är en del av vår vardag, resor kan dock förekomma. Vi erbjuder distansarbete på del av arbetstiden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har
• har avlagt akademisk examen på doktorsnivå inom samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, statistik eller annat ämnesområde som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• har minst tre års erfarenhet av kvalificerat analys- eller utredningsarbete i offentlig eller privat verksamhet.
• har god kommunikativ förmåga, vilket innebär att du kan formulera dig tydligt, koncist och anpassat till mottagare med olika förkunskaper.
• uttrycker dig väl i tal eller teckenspråk på svenska och i skrift

Det är meriterande om du har
• erfarenhet av att utföra systematiska litteraturöversikter.
• erfarenhet av projektledning och samordning
• dokumenterad förmåga att lägga upp, genomföra och tolka resultatet av undersökningar med kvalitativa datamaterial som exempelvis data från intervjuer, observationer och dokument.
• erfarenhet av klarspråksarbete
• erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättningsområdet eller det specialpedagogiska området.
• erfarenhet av arbete inom utbildningssektorn.

Personliga egenskaper
• Till sättet är du ansvarstagande, vilket innebär att du arbetar självständigt och levererar kvalitet inom utsatt tid i såväl stora som små uppdrag.
• Du har förmåga att samarbeta med kollegor på ett prestigelöst och nyfiket sätt.
• Du delar med dig av dina kunskaper och har en vilja att lära dig av andra.
• Du har förmåga att hitta kreativa och konstruktiva lösningar i utmanande uppdrag.

Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Provanställning på sex månader tillämpas.

I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Vattenvårdshandläggare - vattenförvaltning och miljögifter

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Vi söker dig som vill vara en del i en arbetsgrupp, beredningssekretariatet, där du ko... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill vara en del i en arbetsgrupp, beredningssekretariatet, där du kommer arbeta med vattenförvaltning med huvudfokus på miljögifter i ytvatten.

Arbetet kommer därutöver att omfatta dricksvattenfrågor enligt EU:s dricksvattendirektiv. Arbetet med miljögifter innebär bland annat att du genomför uppdrag åt Vattenmyndigheterna där du självständigt kartlägger och analyserar miljötillståndet i ytvattenförekomster. Detta gör du genom att ta fram, sammanställa och bearbeta data och kunskap om länets sjöar och vattendrag och det som påverkar dem. Arbetet med dricksvatten innebär bland annat riskbedömningar av tillrinningsområden för länets vattentäkter och uppföljning av länets regionala vattenförsörjningsplan. Du kommer även att vara internt expertstöd vid t.ex. handläggning av tillsyns- och prövningsärenden samt arbeta med den regionala miljöövervakningen. Arbetsuppgifterna avgörs delvis av intresse och kompetens samt kan justeras utifrån regeringens uppdrag till Länsstyrelsen. 

Arbetet är huvudsakligen av utredande och administrativ karaktär men även visst fältarbete kan ingå. Arbetet görs både självständigt och i tätt samarbete med andra kollegor på grund av frågornas komplexitet. Dialog och samverkan är en viktig del av arbetet. Utöver kollegor på Länsstyrelsen kommer du ha kontakt med kommuner, vattenvårdsförbund, andra länsstyrelser, Vattenmyndigheterna och andra myndigheter. Kontakter med media förekommer. På enheten finns goda möjligheter att utvecklas till att hantera fler av enhetens arbetsområden. Det finns även möjlighet till nationella uppdrag. 

Du kommer att tillhöra enheten Vatten och naturmiljö som har lite drygt 20 medarbetare. Enheten har god sammanhållning och diskuterar ärenden tillsammans och stöttar varandra vid behov. Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; möjlighet till distansarbete del av tiden (när det fungerar för verksamheten), bra semestervillkor och möjlighet till löneväxling. 

Kvalifikationer
Du ska ha minst treårig universitets- eller högskoleexamen med miljö- eller naturvetenskaplig inriktning eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Din utbildning bör innehålla miljökemi och/eller ekotoxikolog. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med vattenförvaltning enligt EU:s ramdirektiv för vatten samt erfarenhet av arbete med frågeställningar kring miljögifter. Det är även meriterande om du har erfarenhet av dricksvattenfrågor och av samverkan och dialog i miljöfrågor. Vi ser gärna att du kan hantera stora och komplexa datamängder i Excel, Access eller Power BI samt har kunskaper i GIS.

Det är viktigt att du är ansvarstagande och självgående, på så vis att du är noggrann, kan identifiera arbetsuppgifter samt genomföra dem på ett strukturerat vis genom att planera och prioritera arbetet. Du behöver också ha en problemlösande analytisk förmåga, d.v.s. att du kan bryta ner och lösa komplicerade problem. Du bör vara flexibel genom att kunna ställa om efter ändrade förutsättningar samt bör kunna se komplexa frågor utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv vilket ställer krav på omdöme och uthållighet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6-månaders provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 29 maj 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Projektledare enheten för kliniska studier, Universitetssjukhuset Örebro

Är du nyfiken på framtidens vård och behandlingar? Trivs du med att kombinera många olika kontakter med IT-frågor och administrativt arbete? Uppskattar du en tempofylld och föränderlig miljö? Då är EKS något för dig! Vi söker nu en projektledare till vår enhet med uppdrag som objektproduktledare! Enheten för kliniska studier, EKS, är en del av Region Örebro läns Forsknings- och Utbildningsorganisation. Här genomförs kliniska studier på patienter inom många... Visa mer
Är du nyfiken på framtidens vård och behandlingar? Trivs du med att kombinera många olika kontakter med IT-frågor och administrativt arbete? Uppskattar du en tempofylld och föränderlig miljö? Då är EKS något för dig! Vi söker nu en projektledare till vår enhet med uppdrag som objektproduktledare!
Enheten för kliniska studier, EKS, är en del av Region Örebro läns Forsknings- och Utbildningsorganisation. Här genomförs kliniska studier på patienter inom många olika terapiområden med olika diagnoser på uppdrag av både läkemedelsindustri, sjukvård och akademi. I enhetens uppdrag ingår alla moment inom kliniska studier - från idé till genomförd och rapporterad studie.
Du kommer vara en del av teamet på enheten för kliniska studier, här erbjuds en kunskapsintensiv och kundorienterad arbetsplats med stor flexibilitet. Inom enheten finns idag 18 medarbetare med olika kompetens såsom läkare, projektledare och forskningssjuksköterskor. Enheten strävar inte bara efter kompetens, service, professionellt omhändertagande och stor flexibilitet, vi vill också vara en arbetsplats som präglas av värme, delaktighet och glädje. Våra lokaler finns i S-huset på USÖ-området.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Projektledare enheten för kliniska studier, Universitetssjukhuset Örebro

Arbetsuppgifter

All typ av klinisk forskning omges av ett omfattande regelverk som ska garantera god kvalitet, tillförlitliga data och inte minst studiedeltagarnas säkerhet och integritet. Dina arbetsuppgifter är varierande och kommer att bestå av två huvudsakliga delar, objektproduktledning av Regionens e-CRF och projektledning av forskningsstudier.
Projektledaren har till uppgift att projektleda kliniska läkemedelsprövningar på uppdrag av läkemedelsindustrin och att stödja ansvariga prövare i kliniska läkemedelsstudier där Region Örebro län är sponsor. Den andra huvudsakliga delen i uppdraget är att axla rollen som objektproduktledare för Regionens datainsamlingsverktyg, ett så kallat e-CRF där forskningsdata registreras. Objektproduktledaren är ansvarig för IT-verktyget och att samordna de objektspecialister som arbetar i verktyget. Arbetet innefattar bland annat:
projektleda/koordinera kliniska studier och objektspecialister
ta fram relevant dokumentation för processflöden samt kvalitetssäkring av e-CRF systemet
bygga, planera och validera i Regionens e-CRF
samverka med IT-organisationen om licensfrågor och utveckling av e-CRF systemet
besvara studieförfrågningar och föra dialog med prövare och läkemedelsindustrin
planera, kostnadsberäkna, granska/skriva avtal och fakturera
rådgivning kring kliniska studier
medverka vid interna och externa utbildningstillfällen
skriva ansökningar till aktuella myndigheter
medverka till verksamhetsutveckling och bidra till att öka möjligheterna för att kunna bedriva högkvalitativ klinisk forskning inom Region Örebro län och nationellt.


Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, gärna med forskningserfarenhet och med god kunskap om medicinsk forskning och gällande regelverk. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska samt goda IT-kunskaper. För tjänsten är det meriterande att ha praktisk erfarenhet av att arbeta med klinisk forskning/klinisk prövning och kunskaper i Good Clinical Practice.
I mötet med forskare, studiepersonal och andra samarbetspartners behöver du vara serviceinriktad, lyhörd och kunna hatera förändrade förutsättningar. Arbetet kräver att du är kvalitetsmedveten och att du självständigt driver arbetet i dina uppdrag. Vi värdesätter egenskaper som positiv attityd och god samarbetsförmåga men även att du kan arbeta självständigt och ta eget ansvar. Vi kommer att lägga stor vikt på personliga egenskaper och lämplighet.

Ansökan

Intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Visa mindre

Erfaren handläggare till SCB i Örebro.

Om tjänsten Nu söker vi dig som vill och kan ta ett uppdrag på deltid hos vår kund Statistiska centralbyrån (SCB). - Omfattning: Deltid 80% - Start: 2024 05 16 - Längd: 2024 12 31, eventuellt längre. Semesterstängt veckorna 27-32. Distansarbete upp till 60% möjligt Dina arbetsuppgifter i huvudsak Beskrivning av uppdrag: Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande och kommer att skifta lite över tid. Du kommer jobba med Utveck... Visa mer
Om tjänsten

Nu söker vi dig som vill och kan ta ett uppdrag på deltid hos vår kund Statistiska centralbyrån (SCB).

- Omfattning: Deltid 80%
- Start: 2024 05 16
- Längd: 2024 12 31, eventuellt längre.

Semesterstängt veckorna 27-32.
Distansarbete upp till 60% möjligtDina arbetsuppgifter i huvudsak
Beskrivning av uppdrag:

Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande och kommer att skifta lite över tid. Du kommer jobba med Utvecklingsenhetens arbetsuppgifter som innebär att:

- Vara med och leda samt driva utredningar och utvecklingsarbete i förändring kopplat till utvecklingen av effektivare användning
av datakällor.
- Delta aktivt i arbetet med att halvera uppgiftslämnarbördan för företag och organisationer samt att halvera kostnaden för
datafångst och datahantering genom att systematiskt arbeta för att säkra datatillgången.
- Skapa lösningar anpassade till statistikanvändarnas behov med fokus på användning av data från företagens affärssystem.
- Delta och vara en aktiv part i nationella och internationella aktiviteter kopplat till Dataavdelningens utvecklingsarbete.
- Stödja avdelningens systematiska omvärldsbevakning och omvärldsanalys.
- Ha nära och löpande kontakter med interna och externa användare.

Specifikt är det inom två områden som du i första hand ska arbeta och det är att realisera den handlingsplan för kommunikation med företag och organisationer 2024 som tagits fram.

Ett annat område är att bistå befintlig projektledare i arbetet med att utveckla ett Elregister som är ett regeringsuppdrag via Energimyndigheten.Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:

- Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning inom aktuellt område och minst tre (3) års
- Arbetslivserfarenhet från liknande arbete
- Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
- Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift

Meriterande:

- Myndighetserfarenhet sedan tidigare.
- Tidigare erfarenhet av att jobba som projekthandläggare, eller liknande.


Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som passar dig? Då ansöker du via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.

Välkommen! Visa mindre

Vattenvårdshandläggare - tillstånd och prövning

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Som handläggare av vattenverksamhet med inriktning mot vattenverksamhet för produktion... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Som handläggare av vattenverksamhet med inriktning mot vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel (vid enheten för Vatten och naturmiljö), arbetar du med genomförandet av den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraft (NAP) och tillsyn beträffande sådan verksamhet.

Tillsynsarbetet innebär bland annat att kontrollera att verksamhetsutövare har rutiner för egenkontroll, att villkor i tillstånd iakttas och att andra krav på verksamheten som följer av miljöbalken efterlevs.

För dig som är intresserad av de frågor som är förknippade med miljöanpassning av vattenkraft såsom hydrologi, limnologi, ekologi och miljörätt ger arbetet mycket goda möjligheter till fördjupade kunskaper på området. Du kommer ingå i ett team med fokus på vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel. En viktig del är bedömning av miljöpåverkan och vilka åtgärder som kommer att behövas utifrån bland annat ramdirektivet för vatten. Du kommer att bevaka miljöintresset och andra allmänna intressen genom att bland annat, inför prövning i enlighet med den nationella planen, ansvara för genomförandet av samverkan. Vid processen i mark- och miljödomstolen skriver du yttranden och är med och för Länsstyrelsen talan i domstol. Det är ett självständigt arbete genom att du ansvarar för dina ärenden, samtidigt som vi är ett team som hjälps åt och gör bedömningar tillsammans. Du kommer att ha många kontakter med verksamhetsutövare, enskilda personer, företag och kommuner. Arbetet är delvis händelsestyrt vilket kräver förmåga att arbeta flexibelt och tidvis under press. Arbetet innebär även ett nära samarbete med andra verksamhetsområden som juridik, kulturmiljö och naturvård. Prövningarna enligt den nationella planen kan även vara av strategiskt stor betydelse.

Det ingår visst fältarbete och konferenser m.m. på annan ort förekommer i tjänsten. 

Kvalifikationer
Du ska ha:
- Minst treårig universitets- eller högskoleexamen med miljö- eller naturvetenskaplig inriktning eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Kunskaper i miljöbalken.

Det är meriterande om du har:
- Utbildning i miljörätt eller annan juridisk utbildning.
- Utbildning i vattenverksamhets- och vattenmiljöfrågor eller erhållit sådan kunskap på annat sätt.
- Arbetat med ärendehandläggning som omfattar myndighetsutövning hos Länsstyrelse, kommun eller motsvarande.
- Arbetat med tillsyn eller prövning enligt miljöbalken, särskilt med vattenverksamhet eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.
- Kunskap om miljöanpassningar såsom fisk- och faunapassager samt flöden.
- Erfarenhet av att ha arbetat med miljökvalitetsnormer för vatten.
- Erfarenhet av att ha arbetat med den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraft.  

Arbetet innebär att du behöver ha en problemlösande analytisk förmåga, ha gott omdöme och vara ansvarstagande, d.v.s. strukturerad, noggrann och kan driva frågor självständigt. Du behöver dessutom ha god samarbetsförmåga och kunna skapa goda relationer. Det är även viktigt att du har förmåga att se helheten och kan sätta in frågor i ett bredare sammanhang samt har förmåga att tydligt och pedagogiskt kommunicera och förklara ställningstaganden. Du bör ha ett flexibelt arbetssätt samt ha förmåga att tidvis arbeta under press.

För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6-månaders provanställning. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställningen följer skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast söndagen den 12 maj 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Samverkansledare Nära vård, länsdelsgrupp söder

Är du intresserad av att forma framtidens nära vård? Vi söker nu en driven och engagerad samverkansledare till ett spännande uppdrag med stor möjlighet utveckla den nära vården och samverkansarbetet i södra länsdelen. I Örebro län finns sedan 2015 en samverkansledare knuten till var och en av de fyra länsdelsgrupperna. Samverkansledaren leder och agerar motor i att driva arbetet framåt med fokus på utvecklingsarbete, kvalitetsarbete samt skapa och förvalta... Visa mer
Är du intresserad av att forma framtidens nära vård? Vi söker nu en driven och engagerad samverkansledare till ett spännande uppdrag med stor möjlighet utveckla den nära vården och samverkansarbetet i södra länsdelen.
I Örebro län finns sedan 2015 en samverkansledare knuten till var och en av de fyra länsdelsgrupperna. Samverkansledaren leder och agerar motor i att driva arbetet framåt med fokus på utvecklingsarbete, kvalitetsarbete samt skapa och förvalta olika nätverk med fokus på samverkan. I länsdelsgrupp söder deltar chefer för socialförvaltningarna i Kumla, Hallsbergs Askersunds och Lekebergs kommuner, folkhälsochef från kommunerna i södra länsdelen, chefer från vårdcentralerna i de fyra kommunerna samt chef från specialistpsykiatri och chef från Habilitering och hjälpmedel.
Du kommer att vara en av fyra samverkansledare och finns därmed i ett regionalt nätverk som också kan arbeta med länsgemensamma uppdrag. Samverkansledaren har sin anställning i Region Örebro län men är samfinansierad av Regionen och länets kommuner och rollen styrs därför av parterna gemensamt.

I Område nära vård finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Samverkansledare Nära vård, länsdelsgrupp söder

Arbetsuppgifter

Som samverkansledare i söder kommer du att samordna arbetet utifrån länsdelens handlingsplan och ansvara för att föra vårt gemensamma arbete framåt mot en nära vård. Du kommer agera motor i utvecklingsarbetet med utgångspunkt i handlingsplanens samverkansområden. Informera, samordna, omvärldsbevaka, processa, följa upp och utbilda med utgångspunkt i handlingsplanen samt initiera förbättringsarbete vid behov.
I de länsgemensamma uppdragen har du dialog och erfarenhetsutbyte med de andra samverkansledarna, deltar i regionala nätverk med utvecklingsledare på Regional utveckling. Välfärd och folkhälsa. I uppdraget ingår även att samordna och leda andra, permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig med lämplig akademisk utbildning för uppdraget vilket kan vara både inom hälso- och sjukvårdsområdet eller inom beteendevetare/samhällsvetare. Gärna med erfarenhet från både region och kommun.
Som person är du ansvarstagande, tydlig, strukturerad och strategisk med ett förhållningssätt som uppmuntrar till flexibilitet, kreativitet och ansvarstagande, för såväl det enskilda uppdraget som för helheten. Du tycker att det är utmanande och inspirerande att motivera och leda grupper mot gemensamma mål och att leda i omställnings- och utvecklingsarbete. Som person har du lätt för att kommunicera och god förmåga att planera och strukturera. Du arbetar inom fastlagda ramar och riktlinjer samt har våra patienter och innevånares bästa i fokus.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och arbetet innebär framför allt krav på självständighet, god samarbetsförmåga och flexibilitet. B-körkort krävs då resor i tjänsten kan förekomma.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Visa mindre

Planerare till Uppföljningssavdelningen, kansli/stab

Vill du jobba övergripande, utvecklande och nära en förvaltningsledning inom skolområdet? Då har vi ett spännande jobb för dig. Förskole- och grundskoleförvaltningen söker nu en planerare med erfarenhet av skolområdet och som vill ha ytterligare utmaningar. Om tjänsten I rollen som planerare på förskole och grundskoleförvaltningen är du ett expertstöd och arbetar nära förvaltningsledning, förvaltningsdirektör, verksamhetschefer, rektorer och nämnder. Du... Visa mer
Vill du jobba övergripande, utvecklande och nära en förvaltningsledning inom skolområdet? Då har vi ett spännande jobb för dig.

Förskole- och grundskoleförvaltningen söker nu en planerare med erfarenhet av skolområdet och som vill ha ytterligare utmaningar.

Om tjänsten
I rollen som planerare på förskole och grundskoleförvaltningen är du ett expertstöd och arbetar nära förvaltningsledning, förvaltningsdirektör, verksamhetschefer, rektorer och nämnder.

Du arbetar bland annat med utredningar, analyser och utveckling inom förvaltningen och förväntas kunna ta fram underlag för beslut samt bereda och föredra ärenden för förskole- och grundskolenämnd. Som planerare hos oss kommer du att jobba i processer inom skolområdet där du förväntas vara ledande. Du ansvarar självständigt för utredningsuppdrag och tar in information som du analyserar och sammanställer skriftligt. I rollen jobbar du strategiskt vilket innebär att du ska hantera arbetsuppgifter på förvaltningsnivå.

Vi erbjuder ett omväxlande och roligt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Förvaltningen har ett pågående utvecklingsarbete för att säkerställa ett bra systematiskt kvalitetsarbete som ska bidra till en likvärdig förskola och skola där alla barn och elever får möjlighet till ett optimalt lärande. Du kommer att tillhöra kansli/stab där du tillsammans med övriga kollegor stöttar förvaltningsledningen med uppföljning, analys och utveckling.

Exempel på arbetsuppgifter:

• ge verksamhetsspecifikt specialiststöd och vara sakkunnig
• delta och ge stöd i utvecklings- och kvalitetsarbete för verksamheten
• leda och driva uppdrag och projekt
• utreda, analysera och utarbeta underlag för politiska beslut och genomför muntliga föredragningar i exempelvis nämnd
• vara strategiskt stöd till förvaltningsledning kopplat till kommunens överrgripande strategier och verksamhetens mål och behov
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns

Om arbetsplatsen
För tillfället har vi våra lokaler på Ringgatan 32, bara någon minuts promenad från Örebro resecentrum. I framtiden kommer vi att flytta till nya, fräscha lokaler på Åbylunden som ligger beläget i Örnsro. 

Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.? 
 
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.

Kvalifikationer
För att trivas i rollen som planerare bör du kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du förväntas jobba övergripande, vara flexibel och kunna ställa om utifrån de politiska beslut och uppdrag som styr vår verksamhet. En förutsättning för att lyckas är att du kan samarbeta med olika professioner, både inom förvaltningen och med andra aktörer. Rollen innebär mycket dokumentation och flera kontaktytor vilket kräver en god kommunikativ förmåga i svenska i både tal och skrift. Arbetet kräver att du är strukturerad, kan prioritera och lyssna in behov från verksamheterna. Det är viktigt att du har ett brett perspektiv på frågor och att du ser på sakers långsiktiga betydelse.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• akademisk examen om minst 180hp inom relevant område
• erfarenhet av utredning och analysarbete
• god kännedom om skolans lagar och förordningar
• erfarenhet av diarieföringssystem

Meriterande:

• erfarenhet av utveckling av skolväsendets systematiska kvalitetsarbete
• erfarenhet av liknande uppdrag och/eller arbete inom förskola och grundskola inom kommmunal verksamhet
• erfarenhet av projekt-/ och processledning

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidare 

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: snarast enligt överenskommelse 

Antal tjänster: 1

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 3 april.

Urval och intervjuer sker löpande. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Projektrådgivare Regional utveckling mellersta Sverige

Vill du få möjlighet att jobba med regional utveckling och vara delaktig i en regions samhällsutveckling med många kontaktytor både internt och externt? Sök denna tjänsten.  Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtid... Visa mer
Vill du få möjlighet att jobba med regional utveckling och vara delaktig i en regions samhällsutveckling med många kontaktytor både internt och externt? Sök denna tjänsten. 

Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.

Som projektrådgivare av projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden kommer du att medverka i Tillväxtverkets insatser för regional utveckling och tillväxt

Om tjänsten

Du arbetar med information, rådgivning samt handläggning av projektansökningar inom framförallt programmet Östra Mellansverige.  Projektansökningarna inom programmen prövas utifrån programinnehåll, urvalskriterier och förordningar och föreskrifter. Du gör ärendesammanställningar/prioriteringsunderlag som föredras för ett regionalt strukturfondspartnerskap (SFP). Efter beslut har du nära kontakt med externa projektägare genom projektens hela livscykel. Internt arbetar du främst med dina projektrådgivarkollegor och en programansvarig, samt ekonomer vid granskningsenheten i samband med utlysningar, läges- och slutrapporteringar. Regionalfondprogrammen är en viktig finansieringskälla för det regionala utvecklingsarbetet. Det är därför viktigt att du i din roll som handläggare har goda kunskaper om regionernas behov. Dessa finns formulerade i regionala utvecklingsstrategier, smart specialiseringsstrategier och i programmen Tillväxtverket förvaltar. Med din kunskap ska du bidra till att de regionala aktörerna kan ta del av Tillväxtverkets kunskap, nätverk och finansieringsmöjligheter på effektivaste sätt. För att bygga denna kunskap kan du som projektrådgivare bli engagerad i regional omvärldsbevakning eller ingå i interna eller externa grupperingar på olika teman exempelvis innovation, grön omställning och smart specialisering. Vidare ingår uppgifter inom kartläggning, uppföljning samt analys hur medel inom den regionala utvecklingsfonden investeras i mellersta Sverige.

Ditt tjänstgöringsställe är: Örebro 

Vi söker dig som har:


• Examen från universitet eller högskola inom samhällsvetenskap,ekonomi, juridik eller stadsvetenskap.
• Erfarenhet av handläggning av ärenden inom EU:s strukturfondsprogram, handläggning inom offentlig sektor och regionalt utvecklingsarbete
• Upparbetade nätverk och/eller god kännedom om områdets regionala utvecklingsorganisationer samt tillväxtfrämjande aktörer
• Erfarenhet av att arbeta med material med ekonomiskt och juridiskt innehåll
• Goda IT-kunskaper och behärska Officepaketet väl
• Goda kunskaper i svenska språket såväl tal som i skrift

 

Följande är meriterande:


• Erfarenheter av Nyps2020 (ärendehanteringssystem).
• Erfarenhet av arbete med frågor inom det regionala innovations- eller företagsfrämjande systemet
• Erfarenhet av arbete med grön omställning (miljö- och klimatfrågor)
• Goda kunskaper om statsstödsreglerna
• Goda kunskaper om grön omställning, digitalisering eller innovation och företagande

 

Som person söker vi dig som är strukturerad. resultatinriktad, självständig, kommunikativ samt serviceinriktad

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.

Anställningsform och sista ansökningsdag

Anställningen är en tillsvidareanställning. 6 månaders provanställning kan tillämpas. 

Sista ansökningsdag:

Mer information och kontakt

För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef, Per Persso , tfn 08- 6819546.  Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner Sara Påhlsson tfn 08- 6819462 eller [email protected]
Fackliga företrädare nås på [email protected] och ST Robert Berggren nås via tfn 08-681 92 37 eller [email protected]

Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning.

Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering. 

Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder. 

Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!

I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Visa mindre

Sekretesshandläggare till rättssektion Bergslagen med placering i Örebro

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu Sekretesshandläggare till en nybildad grupp inom Rättsavdelningen, rättssektion Bergslagen. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. Rättsavdelningen är en gemensam avdelning inom Polismyndigheten och ansvarar för rättslig styrning och stöd, förvaltnin... Visa mer
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu Sekretesshandläggare till en nybildad grupp inom Rättsavdelningen, rättssektion Bergslagen. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Rättsavdelningen är en gemensam avdelning inom Polismyndigheten och ansvarar för rättslig styrning och stöd, förvaltningsrättslig verksamhet samt informationsförvaltning.
Rättssektion Bergslagen består idag av fyra grupper inom tre verksamhetsområden: rättstillämpning, förvaltningsrätt och informationsförvaltning. Den nybildade gruppen är en del av verksamhetsområdet informationsförvaltning, där även registratur och arkiv ingår.
Arbetsbeskrivning
Arbetet som sekretesshandläggare består i huvudsak av att ta emot och hantera begäran om utlämnande av allmän handling. I arbetet ingår att utföra sekretessprövning och besluta om efterfrågad handling kan lämnas ut. Du tillämpar ett förhållandevis komplicerat regelverk med tillhörande skyndsamhetskrav. Höga krav ställs på kvaliteten på utförda prövningar och att arbeta för enhetliga bedömningar mellan olika begäranden. I huvudsak omfattar uppdraget tjänstemannaprövningar och arbetet sker i nära samarbete med övriga sekretesshandläggare. Även andra arbetsuppgifter kopplade till rättssektionens uppdrag kan ingå i dina arbetsuppgifter.
Rollen innebär, utöver kontakter med sökande, mycket interna kontakter inom hela Polismyndigheten. Samarbete och samverkan är därmed en viktig del av arbetet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
gymnasiekompetens eller annan relevant erfarenhet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
goda datakunskaper och förmåga att sätta dig in i nya system, företrädesvis i Officepaket eller motsvarande
svenskt medborgarskap

Vi ser det som meriterande om du även har:
eftergymnasial utbildning, företrädesvis inom juridik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant
god kompetens och erfarenhet att handlägga och fatta beslut i ärenden hos myndighet eller annan offentlig förvaltning
erfarenhet av att ha arbetat med sekretessprövningar och handläggning av ärenden enligt offentlighets- och sekretesslagen
erfarenhet av att arbeta inom polisen eller rättsväsendet i övrigt som bedöms som relevant för funktionen

Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som sekretesshandläggare ska du vara analytisk, ansvarstagande och noggrann. Du är mån om att ge bra service och att uppnå en god kvalitet i dina ärenden samtidigt som du hanterar ärenden skyndsamt. Vidare är du en lösningsfokuserad person som kan arbeta både självständigt och i grupp. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper.
Kontaktpersoner
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Alfred Norman Brandt, [email protected]
Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Kimberly Uvelid, [email protected]
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
SACO, nås via Polisens växel 114 14
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, nås via Polisens växel 114 14
Övrig information
Arbetsort: Örebro
Arbetstid: Dagtid, flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Sekretesshandläggare
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till [email protected] senast den 3 april 2024. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A179.359/2024 i mailets ärendemening.
I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen, vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Verksamhetsutvecklare till Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen

Brinner du för utveckling och förbättring? Vill du arbeta i ett kreativt och framgångsrikt team med utvecklings- och kvalitetshöjande insatser och bidra till att göra gymnasie- och arbetsmarkandsförvaltningens verksamheter ännu bättre? Då kan vi erbjuda dig en spännande roll i en händelserik och dynamisk miljö. Vi söker nu en verksamhetsutvecklare ska stödja våra verksamheters kvalitet- och utvecklingsarbetet.   Om tjänsten  Tjänsten som verksamhetsutvec... Visa mer
Brinner du för utveckling och förbättring? Vill du arbeta i ett kreativt och framgångsrikt team med utvecklings- och kvalitetshöjande insatser och bidra till att göra gymnasie- och arbetsmarkandsförvaltningens verksamheter ännu bättre?

Då kan vi erbjuda dig en spännande roll i en händelserik och dynamisk miljö. Vi söker nu en verksamhetsutvecklare ska stödja våra verksamheters kvalitet- och utvecklingsarbetet.  

Om tjänsten 
Tjänsten som verksamhetsutvecklare kommer vara placerad inom förvaltningens kvalitets- och utvecklingsenhet. Dina huvudsakliga uppdrag kommer primärt rikta sig mot verksamhetsområde arbetsmarknad, men du kommer också få arbetsuppgifter inom förvaltningens andra verksamhetsområden.  

På enheten för kvalitet- och verksamhetsutveckling (EKV) arbetar i dagsläget 16 personer. De roller som medarbetarna innehar är bland annat verksamhetsutvecklare, strateger, objektledare och objektspecialist.

Huvuduppdraget för enheten är att stödja förvaltningens olika verksamheter i utvecklings- och förbättringsarbete. Både enskilt och tillsammans med kollegor inom EKV. Medarbetarna inom EKV arbetar tillsammans och nära förvaltningsdirektörer, verksamhetschefer, rektorer och enhetschefer i utvecklings- och kvalitetsfrågor.

Exempel på arbetsuppgifter:

• stödja förvaltningsdirektör, biträdande förvaltningsdirektör och verksamhetschef i utvecklings- och kvalitetsfrågor
• stödja enhetschefer i det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet
• ge verksamhetsspecifikt expertstöd
• självständigt arbete och teamarbete med ärendeberedning
• genomföra utredningar och leda projekt
• arbeta med utvärdering och uppföljning
• analysera stora datamängder i olika datakällor
• främja samverkan och samordning inom förvaltningen, bland annat mellan verksamhetsutvecklare, strateg och olika ledningsnivåer
• driva och handlägga ärenden, utredningar och remisser i förvaltningsdirektörs ställe
• representera förvaltningen externt i verksamhetschef eller förvaltningsdirektörens ställe

Om arbetsplatsen
På Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar 1400 medarbetare för att ge ungdomar och vuxna örebroare möjlighet till utbildning och egen försörjning. Tillsammans skapar vi förutsättningar och undervisar, utbildar, engagerar och interagerar med örebroarna, med målet att erbjuda ett rikt studieliv och möjlighet till ett livslångt lärande.

I förvaltningens ansvarområde ingår gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, riksgymnasium för döva och hörselskadade, kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare, kommunala arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, partnerskap Örebro samt inom lantmäteri. Inom förvaltningen erbjuder vi dig möjligheter att utvecklas i en öppen och kreativ spännande miljö tillsammans med engagerade medarbetare.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse av och engagemang för arbetsmarknadsfrågor. Du har erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete, gärna på strategisk nivå. Du har också erfarenhet av att självständigt leda och driva projekt. Vidare har du förmåga att arbeta med parallella processer och samverkan med flera parter – både internt och externt. 

Du behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du lätt kan kommunicera med kollegor och andra parter, samt att du skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. För tjänsten krävs det att du är resultatorienterad, flexibel och kan snabbt ändra ditt förhållningssätt och se möjligheter i förändringar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• högskoleutbildning om minst 180 hp. som arbetsgivaren bedömer relevant
• flerårig erfarenhet av arbete med arbetsmarknads-, kompetens-, och utbildningsfrågor  

Meriterande:

• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet från kommunal eller statlig samverkan inom arbetsmarknadsfrågor
• erfarenhet från fler av förvaltningens verksamhetsområden 
• erfarenhet av förändringsarbete och verksamhetsutveckling 
• erfarenhet av arbete med statistik och exel

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 5 april.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Administrativ samordnare till Park & Gata

Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare, varje dag! Om tjänsten Är du en strukturerad person som gillar att vara spindeln i nätet gällande administration? På Park och gata Bygg och Drift, finns nu möjlighet för dig som är intresserad av att hålla ihop arbetet kring vår årsprocess och som brinner för att ge ett kvalificerat administrativt stöd ti... Visa mer
Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare, varje dag!

Om tjänsten

Är du en strukturerad person som gillar att vara spindeln i nätet gällande administration? På Park och gata Bygg och Drift, finns nu möjlighet för dig som är intresserad av att hålla ihop arbetet kring vår årsprocess och som brinner för att ge ett kvalificerat administrativt stöd till främst enhetschef och gruppcheferna. Hos oss blir du en viktig kugge i vårt team. Du får en arbetsplats där du har stor påverkansmöjlighet och där du får arbeta med både systematik och utveckling inom kvalitet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet. Du har en viktig roll i enhetens ledningsgrupp och är underställd enhetschef. Uppdraget kommer vara innehållsrikt och intressant och spänna över allt från de övergripande årsprocesserna till verksamhetsplanering och annat verksamhetsnära administrativt stöd.

Exempel på arbetsuppgifter:

• kvalificerat administrativt stöd till enheten kopplat till den förstärkta årsprocessen inom verksamhetsområdet
• sekreterare i Bygg och drifts ledningsgrupp samt andra övergripande mötesforum inom enheten
• leda, driva och samordna uppdrag/mindre projekt kopplat till det administrativa uppdraget
• genomföra självständigt samt initiera till att göra utredningar och mindre metodstöd
• arbete med verksamhetsplanering, kvalitet och utveckling utifrån enhetens behov
• stöd i planering och uppföljning av bl.a. kvalitet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet
• framtagning av tjänsteskrivelser samt rutiner och checklistor
• övrigt administrativt arbete

Om arbetsplatsen
Bygg och drift, Park och gatas egen regi verksamhet, har drygt 100 medarbetare och är en enhet inom Park och gata.

Bygg och drift ansvarar för drift och underhåll av bl.a. kommunens gator, parker, grönytor och offentlig plats samt utförande av byggnation inom anläggningsområdet både gällande gatumark och grönytor.  Bygg och drift utför också drift, underhåll och fastighetsskötsel av en del av kommunens fastigheter och byggnader.

Bygg och drift är indelad i fyra grupper och du kommer att vara direkt underställd enhetschefen samt tillhöra Bygg och drifts ledningsgrupp.

Tjänstens placering är på Berglunda.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Som person tar du initiativ till dialog och kommunikation där den behövs och har en god förmåga att självständigt planera, organisera och skapa struktur. I ditt bemötande är du samarbetsvillig och samtidigt vågar utmana och ifrågasätta gamla arbetssätt utan att tappa fokus på kvalité och effektivitet. Du trivs i en roll där du hjälper andra och du motiveras av att bidra med nya perspektiv och hitta nya lösningar. Vidare behärskar svenska språket på ett sätt så du obehindrat kan tala och dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• universitets – eller högskoleexamen om minst 180p inom administration, ekonomi, offentlig förvaltning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• tidigare erfarenhet av kvalificerat administrativt stöd inom offentlig förvaltning om minst 2 år
• goda kunskaper inom Microsoft 365

Meriterande:

• erfarenhet av kvalitetsarbete såsom verksamhetsutveckling och uppföljning
• erfarenhet av att ansvara för egna uppdrag/mindre projekt

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 10 april.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Planerare till Uppföljningssavdelningen, kansli/stab

Vill du jobba övergripande, utvecklande och nära en förvaltningsledning inom skolområdet? Då har vi ett spännande jobb för dig. Förskole- och grundskoleförvaltningen söker nu en planerare med erfarenhet av skolområdet och som vill ha ytterligare utmaningar. Om tjänsten I rollen som planerare på förskole och grundskoleförvaltningen är du ett expertstöd och arbetar nära förvaltningsledning, förvaltningsdirektör, verksamhetschefer, rektorer och nämnder. Du... Visa mer
Vill du jobba övergripande, utvecklande och nära en förvaltningsledning inom skolområdet? Då har vi ett spännande jobb för dig.

Förskole- och grundskoleförvaltningen söker nu en planerare med erfarenhet av skolområdet och som vill ha ytterligare utmaningar.

Om tjänsten
I rollen som planerare på förskole och grundskoleförvaltningen är du ett expertstöd och arbetar nära förvaltningsledning, förvaltningsdirektör, verksamhetschefer, rektorer och nämnder.

Du arbetar bland annat med utredningar, analyser och utveckling inom förvaltningen och förväntas kunna ta fram underlag för beslut samt bereda och föredra ärenden för förskole- och grundskolenämnd. Som planerare hos oss kommer du att jobba i processer inom skolområdet där du förväntas vara ledande. Du ansvarar självständigt för utredningsuppdrag och tar in information som du analyserar och sammanställer skriftligt. I rollen jobbar du strategiskt vilket innebär att du ska hantera arbetsuppgifter på förvaltningsnivå.

Vi erbjuder ett omväxlande och roligt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Förvaltningen har ett pågående utvecklingsarbete för att säkerställa ett bra systematiskt kvalitetsarbete som ska bidra till en likvärdig förskola och skola där alla barn och elever får möjlighet till ett optimalt lärande. Du kommer att tillhöra kansli/stab där du tillsammans med övriga kollegor stöttar förvaltningsledningen med uppföljning, analys och utveckling.

Exempel på arbetsuppgifter:

• ge verksamhetsspecifikt specialiststöd och vara sakkunnig
• delta och ge stöd i utvecklings- och kvalitetsarbete för verksamheten
• leda och driva uppdrag och projekt
• utreda, analysera och utarbeta underlag för politiska beslut och genomför muntliga föredragningar i exempelvis nämnd
• vara strategiskt stöd till förvaltningsledning kopplat till kommunens överrgripande strategier och verksamhetens mål och behov
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns

Om arbetsplatsen
För tillfället har vi våra lokaler på Ringgatan 32, bara någon minuts promenad från Örebro resecentrum. I framtiden kommer vi att flytta till nya, fräscha lokaler på Åbylunden som ligger beläget i Örnsro. 

Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.? 
 
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.

Kvalifikationer
För att trivas i rollen som planerare bör du kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du förväntas jobba övergripande, vara flexibel och kunna ställa om utifrån de politiska beslut och uppdrag som styr vår verksamhet. En förutsättning för att lyckas är att du kan samarbeta med olika professioner, både inom förvaltningen och med andra aktörer. Rollen innebär mycket dokumentation och flera kontaktytor vilket kräver en god kommunikativ förmåga i svenska i både tal och skrift. Arbetet kräver att du är strukturerad, kan prioritera och lyssna in behov från verksamheterna. Det är viktigt att du har ett brett perspektiv på frågor och att du ser på sakers långsiktiga betydelse.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• akademisk examen om minst 180hp inom relevant område
• erfarenhet av utredning och analysarbete
• god kännedom om skolans lagar och förordningar
• erfarenhet av diarieföringssystem

Meriterande:

• erfarenhet av utveckling av skolväsendets systematiska kvalitetsarbete
• erfarenhet av liknande uppdrag och/eller arbete inom förskola och grundskola inom kommmunal verksamhet
• erfarenhet av projekt-/ och processledning

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidare 

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: snarast enligt överenskommelse 

Antal tjänster: 1

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 3 april.

Urval och intervjuer sker löpande. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Lokalsamordnare till Uppföljningsavdelningen, kansli/stab

Är du intresserad av att vara med och planera lokaler i förskolor och skolor och anpassa den fysiska miljön så att den ger förutsättningar att bedriva pedagogisk verksamhet för våra barn och elever? Då har vi ett spännande jobb för dig. Förskole- och grundskoleförvaltningen söker nu dig som vill vara samordnare för lokalplanering för Örebro kommuns kommunala förskolor och skolor. Om tjänsten Uppdraget innebär huvudsakligen att samordna och planera arbet... Visa mer
Är du intresserad av att vara med och planera lokaler i förskolor och skolor och anpassa den fysiska miljön så att den ger förutsättningar att bedriva pedagogisk verksamhet för våra barn och elever? Då har vi ett spännande jobb för dig.

Förskole- och grundskoleförvaltningen söker nu dig som vill vara samordnare för lokalplanering för Örebro kommuns kommunala förskolor och skolor.

Om tjänsten

Uppdraget innebär huvudsakligen att samordna och planera arbetet med en ändamålsenlig lokalförsörjning för Örebro kommuns förskolor och grundskolor. Tillsammans med en kollega som har det strategiska uppdraget deltar du i arbetet med projekt kring ny- och ombyggnationer. Ni tar även fram ett underlag så att våra lokaler inom förskola och grundskola anpassas efter prognoser och behov. Det underlaget ska sedan presenteras för förvaltningsledning, rektorer, kommunens lokalförsörjningsavdelning och fastighetsbolag.

Örebro kommuns förskola och grundskola (inklusive anpassad grundskola) utgör idag en förvaltning som svarar mot två nämnder, en för förskolan och en för grundskolan.

Exempel på arbetsuppgifter:

• genomföra hyresgästanpassningar i förskole- och grundskolelokaler vilket bland annat innefattar att göra behovsutredningar och att samordna kontakt med verksamhet, fastighetsägare och andra aktörer
• vara rådgivande för rektorerna i byggprocessen och i arbetet med att utforma verksamheten efter deras nya lokaler
• agera som sakkunnig när det gäller den fysiska miljöns betydelse för den pedagogiska verksamheten
• verksamhetsstöd vid till exempel en evakuering av verksamhet
• i uppdraget ingår även administrativt arbete som tex att planera och genomföra inventarieinköp samt delta i upphandlingar
• ta fram underlag till och föredra för förvaltningsledning och nämnder

Om arbetsplatsen
För tillfället har vi våra lokaler på Ringgatan 32, bara någon minuts promenad från Örebro resecentrum. I framtiden kommer vi att flytta till nya, fräscha lokaler på Åbylunden som ligger beläget i Örnsro. 

Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.?

Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Som samordnare hos oss ser vi att du har mycket god samarbetsförmåga. Du ska vara tydlig i din kommunikation gentemot de intressenter du kommer att ha kontakt med och ha förmåga att inge trygghet för verksamheterna. Arbetsuppgifterna kommer att ställa stora krav på ordning, struktur och relationsskapande. Det är viktigt att du har ett stort intresse av den fysiska miljöns betydelse för den pedagogiska verksamheten, vilket kräver ett samarbete med personalen i den berörda verksamheten. Då tjänsten innebär många kontaktytor och ställer krav på dokumentation krävs mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• examen från högskole/univeristetsutbildning (minst 180 hp) inom område som arbetsgivaren bedömer relevant
• erfarenhet av arbete med lokalfrågor från kommunal verksamhet eller en fristående koncern
• erfarenhet av projekt-/processledning
• erfarenhet av att anpassa inne- och utemiljöer

Meriterande:

• erfarenhet från administrativa system
• erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse 

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 3 april.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Handläggare inom förvaltningsrätt till Örebro, Rättssektion Bergslagen

Är du redo för en större uppgift? Nu söker vi fler vapenhandläggare för tillsvidareanställning till rättsavdelningen. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor få möjligheten att utvecklas och få nya erfarenheter. Samtidigt får du vara med och bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal... Visa mer
Är du redo för en större uppgift? Nu söker vi fler vapenhandläggare för tillsvidareanställning till rättsavdelningen. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor få möjligheten att utvecklas och få nya erfarenheter. Samtidigt får du vara med och bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Rättsavdelningen är en av Polismyndighetens avdelningar. Förutom de sju regionala rättssektionerna och ett avdelningskansli består rättsavdelningen av tre sektioner som fullgör avdelningschefens processansvar: förvaltningsrättssektionen, sektionen för informationsförvaltning och sektionen för rättslig styrning och stöd.

De sju regionala rättssektionerna bedriver verksamhet inom avdelningens tre verksamhetsområden förvaltningsrätt, informationsförvaltning och rättstillämpning.

Till Örebro söker vi nu ett antal handläggare för tillsvidaretjänst, för att handlägga ärenden enligt vapenlagen.

ARBETSUPPGIFTER
Som vapenhandläggare kommer du att arbeta med att handlägga ärenden där privatpersoner eller organisationer ansöker om tillstånd att få inneha vapen, till exempel för jakt- eller målskytteändamål. Du kommer att bedöma personers lämplighet att inneha vapen, vilket kommer ställa stora krav på din förmåga att vara noggrann och att ha integritet. Arbetsuppgifterna består till stor del av att pröva inkomna ansökningar och att skriva beslut som du antingen ska föredra för din chef eller själv besluta i. I arbetet ingår också att utföra tillsyn enligt vapenlagen (inspektion vapenhandlare, vapenreparatörer och kontroll av enskilds vapenförvaring). I arbetet förekommer också att vi hanterar vapen fysiskt, ex. vapen för skrotning samt inlösen av vapen.

Handläggningen av ärenden sker främst i polisens digitala ärendehanteringssystem varför du behöver vara bekväm med att arbeta med dator som arbetsverktyg.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• 3-årig gymnasiekompetens, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God datorvana
• Körkort behörighet B
• Erfarenhet av liknande arbete i närtid som arbetsgivaren bedömer relevant

Det är meriterande om du har:
• Minst 6 månaders yrkeserfarenhet av handläggning av ärenden i närtid som arbetsgivaren bedömer relevant
• Har kunskap inom relevant lagstiftning för tjänsten som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis vapenlagen, förvaltningslagen eller liknande.
• Erfarenhet av IT-baserade dokument- och ärendehanteringssystem

Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som handläggare ska du vara intresserad av handläggningsarbete, arbeta självgående och trivas med ett tidvis högt tempo. Du är trygg med att fatta beslut och har ett strukturerat arbetssätt som gör att du kan prioritera rätt saker i ditt arbete. Då tjänsten innebär många kontaktytor behöver du samverka med andra och ha en god samarbets- och kommunikationsförmåga, både internt och externt. Vi ser gärna att du är intresserad av att lära dig ny lagstiftning och nya arbetsmetoder.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

ÖVRIGT
Arbetsort: Örebro
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: Handläggare
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 27/3 2024. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Visa mindre

Handläggare till Komvux antagning

Vi välkomnar nu en handläggare till Komvux antagning som kan bidra med sin kompetens, engagemang och driv till vår enhet. Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsresa och du får vara med och göra skillnad tillsammans med dina medarbetare. Låter det som en spännande tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan!    Om tjänsten  Du kommer att ingå i en grupp om tre personer som och i grupp arbetar med att hantera antagningen på Komvux. Som hand... Visa mer
Vi välkomnar nu en handläggare till Komvux antagning som kan bidra med sin kompetens, engagemang och driv till vår enhet. Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsresa och du får vara med och göra skillnad tillsammans med dina medarbetare. Låter det som en spännande tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan! 

 

Om tjänsten 
Du kommer att ingå i en grupp om tre personer som och i grupp arbetar med att hantera antagningen på Komvux. Som handläggare samarbetar du närmast med kollegorna inom antagning & administration, men även med andra funktioner på och utanför den egna verksamheten. Arbetet är i huvudsak administrativt men bygger också på god kommunikation och service till våra sökande samt skolpersonal. Vi arbetar i olika IT-system och antagningen sker digitalt men även viss manuell hantering av inkomna handlingar utförs.

Komvux antagning hanterar ca 8000 ansökningar per år och vi jobbar ständigt med att förbättra våra rutiner och arbetssätt för att uppnå en ännu mer effektiv, kvalitativ och rättssäker antagningsprocess. Vi har nyligen bytt till ett nytt modernt verksamhetssystem och befinner just nu i en spännande utvecklingsresa. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• gör antagning
• känna till och följa verksamhetens lagar, policy och rutiner
• kontakt via telefon och e-post med sökande, skolpersonal och övriga samarbetspartners
• ge råd, stöd och självständigt handlägga uppgifter inom ditt verksamhetsområde 
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• hantera och registrera uppgifter från inkomna handlingar
• utvärdera antagningsprocessen och förbättring av rutiner och arbetssätt
• övrig administration som ingår i antagningsprocessen och inom arbetsområdet

Om arbetsplatsen
Komvux Campus Risbergska - möjligheternas vuxenutbildning, som sedan 2017 är samlad i nyrenoverade lokaler på Campus Risbergska, vackert beläget vid Svartån nära Karlslundsområdet. På Komvux Campus Risbergska arbetar i dagsläget över 200 medarbetare med undervisning och utveckling för 3500 elever. Utbildningar bedrivs inom Lärvux, SFI, på grundläggande nivå, på gymnasial nivå och inom Yrkeshögskola – Komvux gör det möjligt!

Läs mer om vår skola och våra utbildningar på: orebro.se/komvux

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som handläggare ser vi att du har lätt för att ställa om utifrån ändrade förutsättningar och trivs i en dynamisk miljö. Du trivs också med att ge service och skapa förtroendeingivande relationer med kollegor och interna parter. Vidare trivs du att arbeta nära andra och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du lätt kan kommunicera med kollegor och andra parter.
Du har goda datakunskaper och kan producera välskrivna dokument. Du är lösningsfokuserad och har god samarbets- planerings- och initiativförmåga och ditt arbetssätt kännetecknas av struktur, flexibilitet och kvalitet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Krav:

• adekvat högskoleexamen 180 hp gärna inom studie- och yrkesvägledare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• hög digital kompetens
• erfarenhet av tillämpning av lagar och regler
• erfarenhet av arbete med förbättring/effektivisering av arbetsprocesser

Meriterande:

• erfarenhet av arbete inom skolverksamhet och/eller offentlig förvaltning
• erfarenhet av arbete med antagning till utbildning
• erfarenhet av myndighetsutövning
• erfarenhet av verksamhetssystem, t.ex. Procapita, IST, Skola24
• flerspråkighet

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 1 augusti eller enligt överenskommelse 

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 13 mars.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Handläggare

Vill du jobba för samhällets mest utsatta och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda? Då kan du vara Örebro kommuns nya överförmyndarhandläggare. Varmt välkommen med din ansökan! Om tjänsten Vi på Överförmyndarkansliet söker nu en överförmyndarhandläggare som vill ha ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. Hos oss får du ett jobb med stor betydelse och du blir en viktig del i det strategiska arbetet när Överförmyndarkansliet utvecklas. Kansli... Visa mer
Vill du jobba för samhällets mest utsatta och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda? Då kan du vara Örebro kommuns nya överförmyndarhandläggare. Varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten

Vi på Överförmyndarkansliet söker nu en överförmyndarhandläggare som vill ha ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. Hos oss får du ett jobb med stor betydelse och du blir en viktig del i det strategiska arbetet när Överförmyndarkansliet utvecklas.

Kansliet har ett särskilt fokus på att digitalisera verksamhetens tjänster och processer för att därigenom underlätta för gode män, förvaltare och förmyndare samt förenkla administrationen för oss handläggare. Vi vill fortsätta att utveckla vårt arbete med att ge stöd och service samtidigt som vi upprätthåller en god rättssäkerhet. Vi hoppas att just du är intresserad av detta och fortsätta vår utvecklingsresa med att forma en modern verksamhet med service och kvalitet i fokus.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för sig.

Som handläggare inom överförmyndarverksamheten arbetar du nära vår verksamhetschef och får omväxlande och kvalificerade arbetsuppgifter.

Exempel på arbetsuppgifter:

• utreda ansökningar och anmälningar gällande god man, förvaltare och förmyndare
• ansöka och skriva yttrande till tingsrätt
• företräda överförmyndarnämnden i domstol
• ansvara för att ärenden får en rättsenlig och effektiv handläggning
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• registrera, förhandsgranska, begära in kompletteringar och granska årsräkningar från ställföreträdare
• kontakt med huvudmän, anhöriga, ställföreträdare och myndigheter 

Om arbetsplatsen
På Överförmyndarkansliet möter du ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. På uppdrag av och i nära samarbete med överförmyndarnämnden är enhetens ansvar att utifrån huvudmans behov och den lagstiftning som reglerar detta skapa trygghet via en öppen och nära dialog samt rättssäker och trygg myndighetsutövning. Du blir en del av ett team med 18 medarbetare.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
I rollen som överförmyndarhandläggare är du noggrann och styrs utifrån mål och kvalitetsstandard samt löser numeriska underlag snabbt och korrekt. Då arbetet är utåtriktat med mycket kontakt med medborgare krävs det att du är lugn och tillmötesgående i ditt bemötande samt att du är tydlig i din kommunikation. Du anstränger dig för att leverera lösningar och kan lätt anpassa dig till ändrade omständigheter samtidigt som du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. 

Som handläggare hos oss är det viktigt att du tar ansvar för din uppgift och arbetar både självständigt och tvärfunktionellt tillsammans med kollegor. Du driver dina processer framåt, prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och följer de tidsramar som finns. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare kräver arbetet att du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift samt att du har god datorvana och förmåga att digitalt dokumentera det verksamheten kräver

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• högskoleutbildning om minst 180 hp med inriktning mot juridik, socialt arbete/socionom, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig.
• tidigare arbete med att utreda och besluta inom myndighetsområdet

Meriterande:

• specifik kunskap och erfarenhet av överförmyndarens verksamhet

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Som en del av urvalsprocessen kan tester komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 24 mars

Välkommen med din ansökan!Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Medarbetare till Insamlingsenheten till SCB

Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor! Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss! Om jobbet Hos oss kommer du tillhöra ett team av 22 engagerade... Visa mer
Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor!

Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss!

Om jobbet
Hos oss kommer du tillhöra ett team av 22 engagerade kollegor i Örebro vars uppdrag är att samla in och granska data om skola och arbetsmarknad som ligger till grund för politiska beslut och styrningen av Sverige.

Insamlingsenhetens uppdrag är att samla in och tillhandahålla data, samt att implementera en effektiv och säker datahanteringsprocess från datafångst till tillgängliggörande av data inför bearbetning och analys. Vi söker just nu en medarbetare till sektionen för skola, arbetsmarknad och kodning vars huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av produktionsansvar i ett team som jobbar med insamling av statistik från företag och organisationer inom området löner och arbetsmarknad. Uppgifterna som samlas in används av bland annat medlingsinstitutet och konjunkturinstitutet för att jämföra lönestruktur över tid och kartlägga läget på arbetsmarknaden avseende bland annat sjuklöner, rekryteringsbehov och vakanser.

Insamlingsverksamheten på SCB genomgår just nu stora förändringar. Nya behov ställer krav på ökad återanvändning av data samt hantering av nya datakällor. Vi behöver mer data, samtidigt som vi har en målsättning att halvera uppgiftslämnarbördan för företag och organisationer. För att lyckas med det behöver vi fånga data på smartare sätt och utveckla en mer digital process, där vi minskar antalet manuella moment för både oss och våra uppgiftslämnare. Vi ser gärna att du vill vara en del av den utvecklingen.

Vill du ...


• delta och ansvara för datainsamlingen av löne- och arbetsmarknadsstatistik
• planera, följa upp och utveckla insamlingen inom ansvarsområdet
• administrera insamling, granska uppgifter i ett komplext sammanhang och hantera kontakter med uppgiftslämnare
• delta i aktuellt utrednings- och förbättringsarbete i syfte att utveckla processer för datafångst
• ... då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!  

Om dig
Vi vill att du har:


• akademisk examen med inriktning mot samhällsvetenskap, statistik, nationalekonomi eller motsvarande
• goda kunskaper i Excel och
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska 

Meriterande är om du även har:


• erfarenhet av SAS och/eller Power BI samt goda kunskaper i övriga delar av Officepaketet.
• God vana av kontakt med uppgiftslämnare/kunder 

Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten. 

Mer information 
Den här tjänsten finns på sektionen för Skola, arbetsmarknad och kodning i Örebro, Åkullegatan 14.

Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.

Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.  

Vill du veta mer om jobbet, kontakta sektionschef Lisa Öst på telefonnummer 010-4796871

Fackliga kontaktpersoner
Krister Näsén, ST inom SCB, tel 010-479 40 00.
Barbro Olsson, Saco-S föreningen vid SCB, tel 010-479 40 00.

Sista ansökningsdag: 2024-03-31.
Diarienummer: A2024/1040.

Du ansöker genom att registrera personligt brev och CV på svenska i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på ”Ansök” nedan. Du kommer också att få besvara några urvalsfrågor.


Varmt välkommen med din ansökan! 

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Tillsynshandläggare till Bygglovsavdelningen

Tycker du att juridik är spännande och att rättssäkerhet är viktigt? Vill du lösa problem och hjälpa våra medborgare? Då är detta tjänsten för dig! Nu har du chansen att söka till oss på Bygglovsavdelningen som tillsynshandläggare för ett längre vikariat. Varmt välkommen med din ansökan! Om tjänsten  Som tillsynshandläggare kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att verksamheter och örebroarna följer gällande regler och bestämmelser inom pla... Visa mer
Tycker du att juridik är spännande och att rättssäkerhet är viktigt? Vill du lösa problem och hjälpa våra medborgare? Då är detta tjänsten för dig! Nu har du chansen att söka till oss på Bygglovsavdelningen som tillsynshandläggare för ett längre vikariat. Varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten 
Som tillsynshandläggare kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att verksamheter och örebroarna följer gällande regler och bestämmelser inom plan- och bygglagens område. I rollen kommer du självständigt handlägga ärenden inskickade från örebroarna och ansvarar för att driva olika tillsynsärenden, från att de upprättas till att de avslutas. Dessa tillsynsärenden kan till exempel handla om olovligt bygge, trafikfarlig växtlighet eller bristande tillgänglighet. 

Du ingår i ett ambitiöst team där ytterligare tre kollegor arbetar med tillsynsärenden. I teamet finns mycket erfarenhet och kompetens som alla delar med sig av. Du samarbetar nära med dina närmaste kollegor där ni stöttar varandra genom hela ärendeprocessen, men tar även hjälp av andra yrkeskategorier vid behov. Rättssäkerhet och professionalitet är ledord för tillsyn och vi hoppas du vill vara med oss att säkerställa detta. Tillsammans hjälps vi åt att ta hand om vår stad Örebro!

Exempel på arbetsuppgifter:

• självständigt handlägga ärenden
• genomföra tillsynsbesök tillsammans med kollega
• hantera tillsyn om avsaknad av strandskyddsdispens enligt miljöbalken
• ta kontakt med medborgare
• ta fram tjänsteskrivelser
• hålla föredragningar för nämnd

Om arbetsplatsen
Du ingår i Bygglovs administration- och tillsynsenhet (BAT) som är en del av Bygglovsavdelningen på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. BAT-enheten består av sju medarbetare och en enhetschef. Vi arbetar aktivitetsbaserat och sitter i fräscha lokaler på Citypassagen med bra pendlarläge intill Centralstationen. Det finns också möjligheter att delvis jobba på distans.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för tillsyn och verksamhet inom miljöområdet, översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadmiljöinvesteringar, markplanering och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov, GIS och kartframställning.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
I rollen som tillsynshandläggare tar du ansvar för att driva dina ärenden framåt och har en förmåga att med lugn och trygghet möta och guida örebroarna i olika situationer. Du är lyhörd och anpassar ditt sätt att kommunicera och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt till mottagaren. Då vi enligt lag behöver hantera våra åtaganden korrekt krävs det att du är noggrann och strukturerad, men samtidigt kan anpassa dig till ändrade förutsättningar. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med örebroarna, kollegor och övriga samarbetspartners, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• akademisk utbildning om minst 180 högskolepoäng inom exempelvis rättsvetenskap, juridik, byggingenjör eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant
• B-körkort, manuell växellåda

Meriterande:


• erfarenhet av att arbeta med tillsyn inom detta eller något annat område
• erfarenhet av myndighetsutövning
• erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• kunskap om förvaltningslagen samt plan- och bygglagen

Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse t.o.m. 31 december 2024

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 4 mars.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Medarbetare till Insamlingsenheten på SCB

Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor! Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss! Om jobbet Har du ett stort samhällsintresse? Vill du vara med ... Visa mer
Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor!

Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss!

Om jobbet
Har du ett stort samhällsintresse? Vill du vara med och bidra med din kunskap och personlighet till en organisation i förändring? Hos oss kommer du tillhöra ett team av 22 engagerade kollegor i Örebro vars uppdrag är att samla in och granska ekonomiska data som ligger till grund för politiska beslut och styrningen av Sverige.

Insamlingsenhetens uppdrag är att samla in och tillhandahålla data, samt att implementera en effektiv och säker datahanteringsprocess från datafångst till tillgängliggörande av data inför bearbetning och analys. Vi söker just nu en medarbetare till sektionen Ekonomisk statistik vars huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av produktionsansvar och löpande gransknings och administrativt arbete i team som jobbar med insamling av ekonomiska data. Uppgifterna som samlas in används bland annat vid beräkning av nationalräkenskaperna.

Insamlingsverksamheten på SCB genomgår just nu stora förändringar. Nya behov ställer krav på ökad återanvändning av data samt hantering av nya datakällor. Vi behöver mer data, samtidigt som vi har en målsättning att halvera uppgiftslämnarbördan för företag och organisationer. För att lyckas med det behöver vi fånga data på smartare sätt och utveckla en mer digital process, där vi minskar antalet manuella moment för både oss och våra uppgiftslämnare. Vi ser gärna att du vill vara en del av den utvecklingen.

Vill du ...

• delta och ansvara för datainsamlingen av ekonomisk statistik
• planera, följa upp och utveckla insamlingen inom ansvarsområdet
• administrera insamling, granska uppgifter i ett komplext ekonomiskt sammanhang och hantera kontakter med uppgiftslämnare
• delta i aktuellt utrednings- och förbättringsarbete i syfte att utveckla processer för datafångst

... då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig! 

Om dig
Vi vill att du har:


• akademisk examen med inriktning mot ekonomi eller samhällsvetenskap eller statistik
• minst 15 hp statistik
• goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• erfarenhet av att samarbeta i team

Meriterande är om du även har:


• minst 30 hp statistik
• kunskap inom något av följande ämnesområden; redovisning eller nationalekonomi
• Tidigare arbetslivserfarenhet av redovisning
• Erfarenhet att möta företag och/eller organisationer i rådgivande situationer
• kunskap i , SAS, Power BI, R och/eller Python
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska 

För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara bra på att skapa och underhålla relationer eftersom arbetet ställer höga krav på samverkan både internt och externt. Vår omgivning förändras och vi behöver förändras med den. Därför behöver du även vara flexibel för att snabbt kunna anpassa dig till nya förutsättningar och se möjligheter i förändring. Vi söker dig som har förmågan att komma med nya idéer och angreppssätt utifrån de mål och den kvalitetsstandard som gäller, samtidigt som du kan organisera och prioritera arbetet på ett strukturerat sätt.

Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten. 

Mer information
Den här tjänsten finns på sektionen för Ekonomisk statistik i Örebro, Åkullegatan 14.

Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.

Anställningen är tills vidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.  

Vi ser gärna manliga sökande till den här tjänsten, eftersom sektionen har övervägande kvinnliga medarbetare.

Vill du veta mer om jobbet, kontakta sektionschef Soile Ruuska tel 010-479 63 64.

Fackliga kontaktpersoner
Krister Näsen, ST inom SCB, tel 010-479 40 00.
Barbro Olsson, Saco-S föreningen vid SCB, tel 010-479 40 00.

Sista ansökningsdag: 2024-03-17.
Diarienummer: A2024/0890.

Du ansöker genom att registrera personligt brev och CV på svenska i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på ”Ansök” nedan. Du kommer också att få besvara några urvalsfrågor.

Varmt välkommen med din ansökan! 

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Upphandlare till Statistiska Centralbyrån

Vi söker en Upphandlare med expertis inom offentlig upphandling och LOU. Kan du arbeta självständigt med komplexa upphandlingar och har förmåga att ge rådgivning inom offentlig upphandling? Nu finns möjligheten till ett konsultuppdrag hos Statistiska centralbyrån.  SCB:s främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör SCB i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter. SCB har ä... Visa mer
Vi söker en Upphandlare med expertis inom offentlig upphandling och LOU. Kan du arbeta självständigt med komplexa upphandlingar och har förmåga att ge rådgivning inom offentlig upphandling? Nu finns möjligheten till ett konsultuppdrag hos Statistiska centralbyrån. 

SCB:s främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör SCB i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter. SCB har även kunder i det privata näringslivet och bland forskare. SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Det innebär att SCB ska utveckla, framställa och sprida statistiken. Dessutom ska SCB samordna systemet för den officiella statistiken i Sverige. SCB bedriver också långsiktiga samarbetsprojekt med statistikbyråer i utvecklingsländer, som finansieras av Sida. SCB finns i både Örebro (huvudkontor) och Solna och har cirka 1100 medarbetare. Totalt omsätter verksamheten över en miljard kronor årligen, varav hälften är statligt anslag.

Om tjänsten:
Upphandlingsverksamhet består i dagsläget av två upphandlare och en inköpare. Årligen genomförs mellan 30 och 50 större avrop/upphandlingar av olika slag. I rollen som upphandlare kan nedan arbetsuppgifter förekomma:

- Stödja SCB i olika frågor kopplat till inköp och upphandlingar
- Delta i det interna arbetet med rutinbeskrivningar, mallar m.m
- Analys och bedömningar av marknads- och leverantörsförhållanden
- Upprätthållande av befintliga leverantörskontakter och uppsökande av nya leverantörer
- Hantering av offerter/anbud, avtal och urval av leverantörer
- Självständigt utföra direktupphandlingar och inköp
- Utföra självständiga upphandlingar
- Utföra självständiga avrop från statliga ramavtal.

Uppdrag kan avse projektledning och genomförande av hela, eller delar av upphandlingsuppdrag men också stöd och rådgivning i delar av upphandlingar eller upphandlings- och inköpsrelaterade frågeställningar. Vid genomförande av upphandlingar eller delar av upphandlingar, ska SCB:s upphandlingsprocess, SCB:s riktlinjer för upphandling och inköp ska följas.

Uppdraget utförs under kontorstider med planerad start från pch med maj/juni och pågår i 24 månader med möjlighet till ytterligare 24 månaders förlängning. Omfattningen kommer att variera över tid och enligt överenskommelse, men uppskattningsvis handlar det om ca 1200 timmar/år.

Placering är på SCB:s kontor i Örebro som är huvudarbetsplats. Arbete kan komma att utföras i SCB:s kontor i Solna och/eller med möjlighet till distansarbete. (Distansarbete får ej utföras utanför Sveriges gränser)

Krav för tjänsten
• Högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, YH-utbildning som upphandlare/inköpare eller likvärdig utbildning samt minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Goda kunskaper inom LOU hög generalistkompetens och mycket hög kompetens inom offentlig upphandling och insikt i de senaste nyheterna inom området.
• Kan arbeta självständigt med avancerade upphandlingar exempelvis komplexa upphandlingar och rådgivning inom offentlig upphandling.
• Erfarenhet från att arbeta med upphandlingsverktyg t.ex. Mercell TendSign,
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift.
• Utfört minst tolv (12) annonserade upphandlingar (även avrop från Inköpscentraler) enligt LOU under de senaste tre (3) åren.

För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande med sista ansökningsdag 8 mars.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester.

Om Adecco
Adecco är en del av det multinationella företaget Adecco Group. Adecco Group är en av världens ledande leverantörer av HR-lösningar och ett av världens största rekryterings- och bemanningsföretag. Som konsult hos oss får du möjligheten att arbeta hos flera av våra spännande kunder och varje dag utveckla dig själv och dina kompetenser. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden. Ta chansen att utöka ditt eget professionella nätverk med värdefulla kontakter genom oss på Adecco!

Adecco är stolt leverantör till Kammarkollegiet inom ramavtalen för bemanning av kontorspersonal samt rekrytering av kontorspersonal och chefer i hela Sverige. Ramavtalen kan användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Anki Arnquist via Adecco växel 010 – 173 73 00 eller [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Upphandlare, offentlig upphandling, LOU, Statlig myndighet, Stockholm, Örebro,  Adecco Visa mindre

Medarbetare till Insamlingsenheten till SCB

Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor! Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss! Om jobbet Hos oss kommer du tillhöra ett team av 22 engagerade... Visa mer
Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor!

Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss!

Om jobbet
Hos oss kommer du tillhöra ett team av 22 engagerade kollegor i Örebro vars uppdrag är att samla in och granska data om skola och arbetsmarknad som ligger till grund för politiska beslut och styrningen av Sverige.

Insamlingsenhetens uppdrag är att samla in och tillhandahålla data, samt att implementera en effektiv och säker datahanteringsprocess från datafångst till tillgängliggörande av data inför bearbetning och analys. Vi söker just nu en medarbetare till sektionen för skola, arbetsmarknad och kodning vars huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av produktionsansvar i ett team som jobbar med insamling av skolstatistik från kommuner och organisationer. Uppgifterna som samlas in används av Skolverket till Sveriges officiella skolstatistik.

Insamlingsverksamheten på SCB genomgår just nu stora förändringar. Nya behov ställer krav på ökad återanvändning av data samt hantering av nya datakällor. Vi behöver mer data, samtidigt som vi har en målsättning att halvera uppgiftslämnarbördan för företag och organisationer. För att lyckas med det behöver vi fånga data på smartare sätt och utveckla en mer digital process, där vi minskar antalet manuella moment för både oss och våra uppgiftslämnare. Vi ser gärna att du vill vara en del av den utvecklingen.

Vill du ...


• delta och ansvara för datainsamlingen av skolstatistik
• planera, följa upp och utveckla insamlingen inom ansvarsområdet
• administrera insamling, granska uppgifter i ett komplext sammanhang och hantera kontakter med uppgiftslämnare
• delta i aktuellt utrednings- och förbättringsarbete i syfte att utveckla processer för datafångs
• ... då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!  

Om dig
Vi vill att du har:


• akademisk examen med inriktning mot samhällsvetenskap, statistik, nationalekonomi eller motsvarande
• goda kunskaper i Excel och
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska 

Meriterande är om du även har:


• erfarenhet av SAS och samt goda kunskaper i övriga delar av Officepaketet.
• God vana av kontakt med uppgiftslämnare/kunder

Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten. 

Mer information 
Den här tjänsten finns på sektionen för Energi, priser och bygg i Örebro, Åkullegatan 14.
Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.

Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.  

Den här tjänsten är säkerhetsklassad så därför kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll innan vi fattar beslut om anställning.

Vill du veta mer om jobbet, kontakta sektionschef Lisa Öst på telefonnummer 010-4796871

Fackliga kontaktpersoner
Krister Näsén, ST inom SCB, tel 010-479 40 00.
Barbro Olsson, Saco-S föreningen vid SCB, tel 010-479 40 00.

Sista ansökningsdag: 2024-02-05.
Diarienummer: A2024/0497.

Du ansöker genom att registrera personligt brev och CV på svenska i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på ”Ansök” nedan. Du kommer också att få besvara några urvalsfrågor.

Varmt välkommen med din ansökan! 

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Beredskapshandläggare

På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap... Visa mer
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet och ska verka för att största möjliga totalförsvarseffekt uppnås.

Enhetens verksamhet innebär att leda och driva arbetet i syfte att nå ett ett välutvecklat och robust arbetet med krisberedskap och totalförsvar inom myndigheten och inom länet. Vår samverkansroll sträcker sig över samtliga skeenden, både före, under och efter en kris, och vi ska omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för samordning och inriktning.

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en beredskapshandläggare för att huvudsakligen arbeta med frågor kring samhällets krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar. Det innebär bland annat att du ska:

- Delta i utvecklingsarbetet av lägesbildsarbete.
- Arbeta med omvärldsbevakning, läge- och analys, både i vardagen och i krisorganisation under en händelse.
- Delta i arbetet med att stötta kommunerna i deras krisberedskapsarbete utifrån kommunöverenskommelsen och gällande regelverk.
- Delta i beredskapsplanering.
- Delta och leda projekt och arbetsgrupper inom verksamhetsområdet.
- Utbilda och informera, både till interna och externa aktörer.
- Vara en kunskapsresurs och stödja övriga medarbetare inom myndigheten och till länets aktörer, med bland annat analyser och underlag.
- Handlägga ärenden och besvara remisser.
- Planera och genomföra konferenser och möten.
- Följa upp framtagna åtgärdsplaner efter övningar.

Du kommer i samverkan med övriga medarbetare på enheten att arbeta med olika uppdrag. Vår enhet och arbetsgrupp arbetar aktivt för ett bra arbetsklimat, och i det arbetet är det viktigt att alla är med i bidrar. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller mångårig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildningsinriktning mot statsvetenskap, analys, risk- och krisberedskap eller liknande är meriterande.

Du har erfarenhet av att driva, kommunicera och följa upp processer eller projekt i samverkan med andra aktörer och du har erfarenhet av att hålla i utbildnings- och informationsinsatser.

Meriterande är erfarenhet av:

- Arbetslivserfarenhet av praktiskt arbete med krisberedskap inom en myndighet.
- Kunskap om samhällets krishanteringssystem, samt om länsstyrelsens samordningsansvar.
- Kunskap och erfarenhet av arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
- Erfarenhet av krisorganisations- och stabsarbete under pågående händelser.
- Kunskap om gällande svensk lagstiftning inom krisberedskap och civilt försvar/totalförsvar.
- Du har erfarenhet av att genomföra lägesbildsarbete, analyser och att sammanställa beslutsunderlag.
- Krisledning och stabsarbete.
- Övnings- och utbildningsverksamhet.

Som person är du strukturerad, flexibel och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du ser helhet och sammanhang, och har även god förmåga att ta initiativ, leda och driva projekt samt slutföra, följa upp och implementera resultat.

Du kan hantera många olika uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt och det är viktigt att kunna ställa om från utvecklings- och planeringsarbete till operativt arbete samt hantera snabba beslut och förändringar. Du är trygg och bekväm i att företräda myndigheten och agerar utifrån en ledar- och projektledarroll. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och van användare av Office-programmen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden. Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare och provanställning tillämpas. Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 26 februari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Säkerhetsunderrättelsehandläggare

Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag. Om enheten Befattningen som säkerhetsunderrättelsehandläggare vid FMTIS tillhör staben vid Försvarsmaktens Telekommunikations- och Informationssystemförband och ingår i säkerhetsavdelninge... Visa mer
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.

Om enheten
Befattningen som säkerhetsunderrättelsehandläggare vid FMTIS tillhör staben vid Försvarsmaktens Telekommunikations- och Informationssystemförband och ingår i säkerhetsavdelningen som till huvuddel är placerade i Örebro och Enköping.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Du kommer att tjänstgöra som säkerhetsunderrättelsehandläggare med inriktning mot hot och förbandets skyddsvärden
• Delta i förbandets produktion av underrättelser, hotbilds- och beslutsunderlag enligt FMTIS delgivningsplan för underrättelse- och säkerhetstjänst
• Stödja staben i hantering av säkerhetsrapportering, nationellt eller internationellt inom FMTIS verksamhetsområde
• Genomföra riktad utbildning av FMTIS underlydande enheter
• Stödja funktionsledningen av underställda enheter avseende inriktning av säkerhetsskyddsåtgärder och operationsplanering vid säkerhetsoperationer 
• Företräda avdelningen vid samverkansmöten inom och utanför Försvarsmakten
• Stödja vid säkerhetsutredningar kopplade till FMTIS verksamhetsområde
• Delta i underrättelse- och säkerhetsavdelningens övriga verksamhet och produktion av rapporter och beslutsunderlag
• Delta vid internkontroller inom säkerhetsskyddsområdet

Du samarbetar bl.a. med Högkvarteret och den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), försvarsgrenarnas samt andra myndigheters motsvarigheter och förväntas bygga och vidmakthålla ett brett kontaktnät inom ditt område. I tjänsten ingår även att vid behov stödja med säkerhetsprövningsintervjuer, utbilda samt ge stöd i frågor som rör personalsäkerhet. 

KRAV
Kvalifikationer

 • Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
 • Tidigare statlig tjänstgöring, minst fem år
 • God förmåga att uttryck sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Körkort (Lägst B – ej automat)

Personliga egenskaper
Vi söker dig som framför allt har lätt för att samarbeta med andra samt uppvisar hög integritet och har förmåga att skapa och behålla förtroende. Du tar initiativ och kan självständigt driva ditt arbete i mål. Vidare är du ordningsam, noggrann och säkerhetsmedveten. Du är flexibel och lyhörd. Det är viktigt att du har en god analytisk- och strukturerad förmåga samt tar dig an uppgifter med ett helhetsperspektiv utan att bortse konsekvenser på detaljnivå. Du förväntas även ha en god stabsetik samt att du är initiativrik och driven med en vilja att lära dig nya saker och våga delta aktivt för att hitta lösningar på problem. Du har en god förmåga att samverka med andra och värdesätter goda samarbeten mellan såväl funktioner som försvarsgrenar/stridskrafter. Stresstålighet och förmåga att hantera förändrade situationer och snabbt uppkomna uppgifter är eftersträvansvärda egenskaper.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

MERITERANDE


• Brett nationellt kontaktnät, företrädesvis mot myndigheter inom
underrättelseverksamheten
• Utbildning inom säkerhetsunderrättelsetjänst
• Erfarenhet av utredningar
• Erfarenhet av myndighetssamverkan inom underrättelse- och/eller säkerhetstjänst
• Nuvarande eller tidigare anställning i Försvarsmakten eller en annan statlig verksamhet i
en befattning inom säkerhetsskyddsområdet
• Erfarenhet av att arbeta i Försvarsmaktens stödsystem (ISUS, SWECCIS, PRIO, Vidar, etc)
• Kunskaper och erfarenheter av MLA och genererande bearbetning
• Ytterligare språkkunskaper, exvis tyska eller franska


För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. 
Arbetsort: Örebro.
Tillträdesdatum: Enligt överrenskommelse. 

Upplysningar om befattningen
Tjänsten innebär ibland arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort utan möjlighet att åka hem. Det föreligger inget krav på genomförd värnplikt men det ingår för icke militärt utbildade grundläggande militär utbildning (en till tre veckor) för att erhålla kombattantstatus. Saknas relevant utbildning inom säkerhetsunderrättelsetjänsten kommer detta möjliggöras efter hand.

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta: Björn Andersson.

Information om rekryteringsprocessen
Björn Andersson

Fackliga företrädare
SACO Mika Laitanen.
OFR/S Martin Sparr.
OFR/O Anna Tuulik.
SEKO Matz Felix.

Samtliga ovan nås via växeln på 019-39 35 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-03-27. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Medarbetare till Insamlingsenheten till SCB

Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor! Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss! Om jobbet Hos oss kommer du tillhöra ett team av 24 engagerade... Visa mer
Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor!

Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss!

Om jobbet
Hos oss kommer du tillhöra ett team av 24 engagerade kollegor i Örebro vars uppdrag är att samla in och granska data om energimarknaden, priser och bygg som ligger till grund för politiska beslut och styrningen av Sverige.

Insamlingsenhetens uppdrag är att samla in och tillhandahålla data, samt att implementera en effektiv och säker datahanteringsprocess från datafångst till tillgängliggörande av data inför bearbetning och analys. Vi söker just nu en medarbetare till sektionen Ekonomisk statistik vars huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av produktionsansvar i ett team som jobbar med insamling av ekonomiska data från offentlig sektor. Uppgifterna som samlas in används bland annat vid beräkning av nationalräkenskaperna.

Insamlingsverksamheten på SCB genomgår just nu stora förändringar. Nya behov ställer krav på ökad återanvändning av data samt hantering av nya datakällor. Vi behöver mer data, samtidigt som vi har en målsättning att halvera uppgiftslämnarbördan för företag och organisationer. För att lyckas med det behöver vi fånga data på smartare sätt och utveckla en mer digital process, där vi minskar antalet manuella moment för både oss och våra uppgiftslämnare. Vi ser gärna att du vill vara en del av den utvecklingen.

Vill du ...


• delta och ansvara för datainsamlingen statistik inom energimarknaden, priser och bygg
• planera, följa upp och utveckla insamlingen inom ansvarsområdet
• administrera insamling, granska uppgifter i ett komplext sammanhang och hantera kontakter med uppgiftslämnare
• delta i aktuellt utrednings- och förbättringsarbete i syfte att utveckla processer för datafångst 

... då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!   

Om dig
Vi vill att du har:


• akademisk examen med inriktning mot samhällsvetenskap, statistik, nationalekonomi eller annat område som SCB bedömer som relevant
• Minst 15 poäng statistik
• goda kunskaper i Excel och ett intresse för programmering
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska

Meriterande är om du även har:


• erfarenhet av SAS och samt goda kunskaper i övriga delar av Officepaketet.             
• Kunskaper inom energiområdet
• 30 poäng statistik

Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.

Mer information 
Den här tjänsten finns på sektionen för Energi, priser och bygg i Örebro, Åkullegatan 14.

Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.

Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.  

Den här tjänsten är säkerhetsklassad så därför kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll innan vi fattar beslut om anställning.

Vill du veta mer om jobbet, kontakta sektionschef Maya Kamali på telefonnummer 010-4796262

Fackliga kontaktpersoner
Krister Näsén, ST inom SCB, tel 010-479 40 00.
Barbro Olsson, Saco-S föreningen vid SCB, tel 010-479 40 00.

Sista ansökningsdag: 2024-02-05.
Diarienummer: A2024/0485.

Du ansöker genom att registrera personligt brev och CV på svenska i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på ”Ansök” nedan. Du kommer också att få besvara några urvalsfrågor.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Samordnare mot välfärdsbrott till Säkerhetsavdelningen

Det brottsförebyggande arbetet i Örebro kommun utvecklas och växer. Vill du vara med och driva utvecklingen av ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i Örebro kommun och utveckla kommunens arbetssätt i linje med lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar, 2023:196? Då är du varmt välkommen med din ansökan!  Om tjänsten I tjänsten kommer du att arbeta med samordning och inriktning av kommunens arbete mot välfärdsbrott. Kommunen arbetar redan i da... Visa mer
Det brottsförebyggande arbetet i Örebro kommun utvecklas och växer. Vill du vara med och driva utvecklingen av ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i Örebro kommun och utveckla kommunens arbetssätt i linje med lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar, 2023:196? Då är du varmt välkommen med din ansökan! 

Om tjänsten

I tjänsten kommer du att arbeta med samordning och inriktning av kommunens arbete mot välfärdsbrott. Kommunen arbetar redan i dag med kontroller och uppföljning av utbetalningar i välfärdssystemet, upphandlade avtal, föreningsbidrag mm, men arbetet behöver samordnas och inriktas i större utsträckning för att hindra att kommunens medel används fel eller går till organiserad brottslighet. Du kommer att ansvara för att kartlägga, driva projekt, utreda, driva nätverk, utveckla metodstöd och utbildningar inom området. Du kommer att ha ett nära samarbete med kommunens bolag och olika myndigheter och vara en viktig del i kommunens arbete mot organiserad brottslighet. Du kommer också att ingå i nationella nätverk inom området. Du ingår och deltar i en arbetsgrupp på fem personer som ansvarar för samordningen kring kommunens brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Exempel på arbetsuppgifter:

• samordna och driva kommunens arbete mot välfärdsbrott
• ta fram styrdokument
• kartlägga felaktigheter i kommunens utbetalningar
• driva utvecklingsprojekt
• driva kommungemensamma nätverk
• utveckla metodstöd och genomföra kompetenshöjande åtgärder
• samverka och samarbeta med myndigheter och kommunens bolag

Om arbetsplatsen
Säkerhetsavdelningen är en övergripande funktion i Kommunledningsförvaltningen direkt under kommunstyrelsen. Avdelningen ansvarar för det övergripande och strategiska arbetet inom bland annat krishantering, civilt försvar, brottsförebyggande frågor, brandskydd, våldsbejakande extremism m.m. Uppdraget inom den aktuella tjänsten är att i huvudsak arbeta inom området brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.  Säkerhetsavdelningen har sina lokaler i Stadsbyggnadshus 2 i centrala Örebro. Avdelningen har idag 10 anställda

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du vara initiativtagande och motiveras av att uppnå resultat. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Rollen ställer krav på att du är kvalitetsmedveten, noggrann och nätverkande och har förmågan att driva processer framåt, skapa tydlighet, säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter, du påminner och följer upp. Du har förmågan att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut och arbetar bra med andra människor. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift på ett sätt så att du kan kommunicera med kollegor och övriga samarbetspartners samt skriftlig dokumentera det som verksamheten kräver. God datavana krävs för dokumentation i relevanta verksamhetssystem.

Krav:

• kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet av samverkan och samordning
• erfarenhet av arbete mot ekonomisk brottslighet, välfärdsbrottslighet eller arbete mot oseriösa aktörer

Meriterande:

• erfarenhet av utredningsarbete
• kunskaper inom ekonomisk brottslighet
• kunskap och/eller erfarenhet kring insamling och bearbetning av statistik
• erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Övrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll och säkerhetssamtal kommer ske innan anställning.

Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 februari.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Samordnare till Centrum för samverkan/Samba

Är du intresserad av en ny tjänst där du får vara med och stödja samverkan mellan verksamheter med målet att unga människor ska få en gynnsam utveckling? Har du även en gedigen erfarenhet av att arbeta med samverkan kring målgruppen barn och unga i behov av stöd kan denna tjänst vara något för dig. Varmt välkommen med din ansökan till oss! Om tjänsten Samba söker nu en samordnare på heltid som vill bli en del av ett redan välfungerande team. Sambasamordn... Visa mer
Är du intresserad av en ny tjänst där du får vara med och stödja samverkan mellan verksamheter med målet att unga människor ska få en gynnsam utveckling? Har du även en gedigen erfarenhet av att arbeta med samverkan kring målgruppen barn och unga i behov av stöd kan denna tjänst vara något för dig. Varmt välkommen med din ansökan till oss!

Om tjänsten

Samba söker nu en samordnare på heltid som vill bli en del av ett redan välfungerande team. Sambasamordnarens uppdrag är att stödja samverkan mellan verksamheter med målet att den unge ska få en fungerande livssituation. Barn och unga har ibland en situation som medför att både den unge och familjen behöver stöd och insatser från flera olika verksamheter. För att stödet ska samordnas på ett klokt sätt behöver verksamheterna samarbeta och samverka utifrån en helhetssyn med barnets bästa i fokus. Sambas uppdrag är att organisera och leda samverkansprocessen runt barn och unga, 0-21 år, där flera verksamheter är involverade runt det enskilda barnet/familjen och där samverkansledning behövs för att skapa konstruktiva samverkansprocesser.

Sambasamverkan är underordnad gängse beslutsgångar och verksamheterna behåller sitt ansvar i ärendet. I Sambasamverkan är målet att skapa en gemensam förståelse och en helhetssyn där den unges behov styr insatserna. Sambasamordnarens roll som oberoende och neutral samverkansledare gynnar en konstruktiv samverkan.

Exempel på arbetsuppgifter:

• att med barnets bästa i fokus organisera, strukturera och leda samverkan runt enskilda barn och ungdomar där verksamheterna behöver stöd av en neutral samverkansledare för att skapa en god samverkansprocess
• att stödja samverkansprocessen mellan verksamheter som behöver lösningar över verksamhetsgränserna
• att skapa förutsättningar för engagemang och delaktighet i samverkansprocessen
• att i nära samarbete med de olika verksamheterna utveckla samverkansarbetet
• att ge information och kunskapsstöd i arbetet med samverkan och Samordnad individuell plan (SiP)
• att erbjuda generell kompetens kring samverkan i barn- och ungdomsärenden

Om arbetsplatsen
Centrum för samverkan/Samba har ändamålsenliga lokaler på Ringgatan 32 i Örebro. 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Rollen kräver att du har god erfarenhet av att arbeta med målgruppen barn och unga i behov av sammansatt stöd. Du måste ha god förmåga att självständigt driva och utveckla arbetet, se individen ur ett helhetsperspektiv och ha förmåga att arbeta med flera olika processer samtidigt. Uppdraget som Sambasamordnare kräver god förståelse för verksamheternas uppdrag och du måste ha lätt för att samverka med såväl interna som externa aktörer. Du behöver vara ansvarstagande, saklig och prestigelös. Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga där du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• examen från högskola/universitet på minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer relevant
• kunskap och kompetens om barn, unga och familjer i behov av sammansatt stöd
• flerårig yrkeserfarenhet av att arbeta med målgruppen barn och unga i behov av sammansatt stöd
• god kännedom om lagar, styrdokument och berörda verksamheters uppdrag
• god förmåga att samarbeta och skapa ett gynnsamt samverkansklimat
• god förmåga att självständigt driva och utveckla arbetet

Meriterande:

• erfarenhet av att leda samverkansprocesser

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 12 augusti eller enligt överenskommelse 

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 8 februari

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Rekryteringshandläggare till verksamhetsnära HR - Örebro

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. Kriminalvården har en nationella rekryteringsenhet och vi söker dig som vill vara en del av verksamhetsnära HR i region mitt. Tillsa... Visa mer
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.

Kriminalvården har en nationella rekryteringsenhet och vi söker dig som vill vara en del av verksamhetsnära HR i region mitt.
Tillsammans med våra rekryteringskollegor och övriga HR-organisationen arbetar vi mot målet att skapa
en kvalitetssäker rekryteringsorganisation som försörjer vår verksamhet med efterfrågad kompetens.
Som rekryteringshandläggare kommer du tillhöra en nationell rekryteringsorganisation med placering i Örebro. Du kommer
även att ha fler kollegor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Vid behov stöttar vi varandra över de geografiska
gränserna och resor inom Sverige kan förekomma.

ARBETSUPPGIFTER
Som statlig myndighet har vi flera lagar, processer och rutiner att förhålla oss till när vi rekryterar och anställer personal. Här har du ett viktigt ansvar i att se till att vi följer administrativa rutiner och riktlinjer som en del i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du ser till att vi arbetar enligt GDPR och följer de regelverk som reglerar vår rekryteringsprocess. Du arbetar konsultativt och serviceinriktat gentemot våra rekryterare, chefer och övriga medarbetare inom myndigheten med administration inom HR. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att ta emot beställningar på nya rekryteringar och fördela ut dessa, hantera ansökningshandlingar från kandidater, sköta diarieföring, dokumenthantering samt göra säkerhetsprövningar. Du introducerar även nya medarbetare kring delar kopplat till administration och håller teamet uppdaterat kring nya lagar och bestämmelser. Vid behov stöttar du också upp vid publicering av annonser och administrerar referenstagningar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor. I ditt arbete tar du stort ansvar för dina uppgifter genom att själv planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt inom givna tidsramar och riktlinjer. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera en god service med hög kvalitet. I din roll som handläggare är du noggrann och väl medveten om mål samtidigt som du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.

För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
• Erfarenhet av arkivering och diarieföring
• Erfarenhet av administration inom HR
• Erfarenhet av samordning/planering av administrativa rutiner
• Erfarenhet av att arbeta i en konsultativt stödjande roll
• Datorvana samt goda kunskaper i Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du har:
• Eftergymnasial utbildning inom administration eller annan inriktning som Kriminalvården bedömer som relevant
• Erfarenhet av komplexa administrativa arbetsuppgifter
• Erfarenhet av administration inom Kriminalvården eller annan offentlig sektor
• Erfarenhet av rekryteringsprocessens samtliga delar
• Kunskap om GDPR
• Kunskap om arbetsrätt och avtal
• Erfarenhet av Visma Recruit

ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Visa mindre

Administrativ samordnare till Olaus Petriskolan 7-9 city

Vi söker en administrativ samordnare som vill bli en del av vårt team. Har du erfarenhet inom skolvärlden och tycker det låter roligt att vara ansvarig för att skapa en smidig daglig verksamhet? Vill du ha en dynamisk roll där du stöttar skolans alla aspekter? Då ska du söka till oss! Om tjänsten Att vara administrativ samordnare på Olaus Petriskolan 7-9 erbjuder en variation av arbetsuppgifter. Du kommer att jobba nära 2 chefer och vara deras närmaste s... Visa mer
Vi söker en administrativ samordnare som vill bli en del av vårt team. Har du erfarenhet inom skolvärlden och tycker det låter roligt att vara ansvarig för att skapa en smidig daglig verksamhet? Vill du ha en dynamisk roll där du stöttar skolans alla aspekter? Då ska du söka till oss!

Om tjänsten

Att vara administrativ samordnare på Olaus Petriskolan 7-9 erbjuder en variation av arbetsuppgifter. Du kommer att jobba nära 2 chefer och vara deras närmaste stöd. Det innebär ansvar för lokalfrågor, ekonomi och budget, inköpssamordning, brand/säkerhet, städ, personalfrågor samt stöttning till övrig administration. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av skola. Du ska genomföra skyddsronder samt vara länken till städbolaget och fastighetsägaren. Tjänsten handlar om att vara lite av spindeln i nätet på skolan, att hantera dagliga uppkomna frågor. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• du ger ett kvalificerat administrativt stöd till chefen/verksamheten och samordnar de administrativa uppgifterna inom verksamhetsområdet
• du hittar metoder för att följa upp och analysera information
• du genomför självständigt utredningar
• du bistår vid arbete med verksamhetsplaner, budget, delårsrapporter och övriga verksamhetsuppföljningar
• du leder självständigt mindre projekt
• du initierar och ansvarar för kontakter med externa intressenter och samarbetspartners
• du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner.

Om arbetsplatsen
Olaus Petriskolan är en F-9-skola som ligger centralt i Örebro. F-6 på norr och 7-9 i city vid Oskarsparken. Högstadiet har 589 elever fördelade på 6 arbetslag. Arbetslagen har ansvaret för en tydligt avgränsad elevgrupp. Vi erbjuder tre unika profiler kultur, idrott och hälsa och Maker space. I nära samarbete med Kulturskolan arbetar vi över ämnesgränserna, vi låter bild, musik och teater bidra till alla elevers lärande när vi arbetar med ämnesövergripande temaområden.

Olaus Petriskolan är sedan läsåret 2015/2016 Övningsskola, ett samarbete med lärarutbildningen på Örebro Universitet.

Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/olauspetriskolan

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Du är självständig och serviceinriktad i ditt arbete och har lätt att samarbeta. Vidare är du som person positiv, flexibel och lösningsinriktad. Du är kreativ och ser möjligheter i de situationer som du möter i ditt yrkesliv. Goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor är väsentligt för dig.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• akademisk examen om minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer lämplig 
• tidigare erfarenhet av arbete med administrativa arbetsuppgifter i skolverksamhet

Meriterande:

• kunskap om verksamhetssystemet raindance
• erfarenhet av liknande arbete

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 20 mars 2024

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 januari 2024.

Interjuver och urval kommer ske löpande. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Uppdragsledare utredning inom väg och järnväg

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid. Om jobbet Du kommer att jobba i sektionen Strategisk analys inom avdelning Väg och järnväg. Sektionen ansvar... Visa mer
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Du kommer att jobba i sektionen Strategisk analys inom avdelning Väg och järnväg. Sektionen ansvarar för avdelningsövergripande funktioner som uppdragsledning, omvärldsanalys, marknadsövervakning, samhällsekonomiska analyser samt sammanhållning av avdelningens FOI arbete.

Vi fortsätter att utveckla vår avdelningsgemensamma funktion för uppdragsledning och tillsammans med övriga uppdragsledare ges du möjlighet att fortsätta det arbetet! Vi har som uppdrag att stödja hela avdelningen med uppdragsledning/projektledning av större komplexa utredningsuppdrag t.ex. regeringsuppdrag inom väg och järnväg.

Arbetet förutsätter resor inom landet och eventuellt internationellt.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• leda och driva komplexa utredningsuppdrag t.ex. regeringsuppdrag, inom Väg och järnvägs ansvarsområden
• tillsammans med utredare och experter inom myndigheten ta ansvar för att leverera utredningsuppdrag med gott resultat vara drivande i att skriva rapporter
• leda och hålla samman arbeten med att svara på remisser
• leda och hålla samman arbeten inom verksamhetsövergripande områden
• företräda myndigheten i kontakter med bransch och intressenter
• hantera kontakter med t.ex. media inom de uppdrag du leder
• vara en nyckelperson i arbetet med att utveckla metoder och arbetssätt inom uppdragsledning.

Du måste ha

• universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp/120 poäng inom för tjänsten relevant område
• flera års erfarenhet av att arbeta i en ledande roll, t ex som projektledare, processledare eller uppdragsledare
• flera års erfarenhet av utredningsarbete med koppling mot regelutveckling eller liknande.
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska vilket också inkluderar gedigen erfarenhet av att skriva och granska rapporter.


Det är meriterande om du också har

• arbetat med digitaliserade, uppkopplade eller autonoma transporter eller likvärdig teknik/system
• utbildning inom projektledning
• arbetat inom statlig verksamhet
• arbetat med regelutveckling
• kunskap om verksamhet som faller under Transportstyrelsens ansvarsområde.

Vi vill att du

• är strukturerad och arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl samt slutför det som påbörjats och håller deadlines
• har god samarbetsförmåga, och kan anpassa dig efter situation samt hittar bra lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet
• är resultatorienterad och sätter upp höga mål för dig själv, arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål, gör vad som krävs för ett gott resultat
• analytisk och löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro, Borlänge eller Kista. Tillsättning enligt överenskommelse Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.[Krävs svenskt medborgarskap lägger du till det som en urvalsfråga utan poäng]. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Lena Vidin, 010 – 495 45 56 [email protected]. ST, Anders Bodving och Saco, ?Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2024-15. Vi behöver din ansökan senast den 23 januari 2024. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas. 

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning Väg och järnväg

Avdelning Väg och järnväg består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 390 medarbetare och finns på tio orter, med den största delen av verksamheten placerad i Borlänge, Göteborg och Kista.

Vi utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud inom väg- och järnvägsområdet. Vi arbetar för en effektiv marknad med sund konkurrens. Visa mindre

Handläggare till överförmyndarkansliet

Överförmyndarverksamheten i Örebro söker två handläggare som vill vara med och bidra. Vill du jobba för samhällets mest utsatta och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda? Varmt välkommen med din ansökan. Om tjänsten I din roll som handläggare får du arbeta med arbetsuppgifter som har stor betydelse. Vår uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag. Du kommer arbeta med tillsyn för att skydda vuxna och barn s... Visa mer
Överförmyndarverksamheten i Örebro söker två handläggare som vill vara med och bidra. Vill du jobba för samhällets mest utsatta och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda? Varmt välkommen med din ansökan.

Om tjänsten
I din roll som handläggare får du arbeta med arbetsuppgifter som har stor betydelse. Vår uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag. Du kommer arbeta med tillsyn för att skydda vuxna och barn som själva inte kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och därför har en ställföreträdare.

Dina arbetsuppgifter kan skifta beroende på vad du har för erfarenhet sedan tidigare. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• granska ekonomiska redovisningar från ställföreträdare
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• ansvara för att ärenden får en rättsenlig och effektiv handläggning
• kontakt med huvudmän, anhöriga, ställföreträdare och myndigheter
• utreda ansökningar och anmälningar gällande god man, förvaltare och förmyndare
• ansöka och skriva yttrande till tingsrätten

Om arbetsplatsen
På Överförmyndarkansliet möter du ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. På uppdrag av och i nära samarbete med Överförmyndarnämnden är enhetens ansvar att utifrån huvudmans behov och den lagstiftning som reglerar detta skapa trygghet via en öppen och nära dialog samt rättssäker och trygg myndighetsutövning. Du blir en del av ett team med 18 medarbetare.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer


Vi söker dig som är noggrann och styrs utifrån mål och kvalitetsstandard samt löser numeriska underlag snabbt och korrekt. Då arbetet är utåtriktat med mycket kontakt med medborgare krävs det att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse, vilja och en förmåga att hjälpa andra. Du anstränger dig för att leverera lösningar samtidigt som du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.

Som handläggare hos oss är det viktigt att du tar ansvar för din uppgift och arbetar både självständigt och tvärfunktionellt tillsammans med kollegor. Du driver dina processer framåt där du och dina kollegor planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och där tidsramar följs. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare kräver arbetet att du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du har en god administrativ förmåga samt har lätt för att dokumentera information.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Krav:
• Högskoleutbildning om minst 180 hp med inriktning mot juridik, socialt arbete/socionom, eller ekonomi eller annan inriktning som arbetsgivaren finner lämplig


Meriterande:

• tidigare arbete med att utreda och besluta inom myndighetsområdet
• specifik kunskap och erfarenhet av överförmyndarens verksamhet


Omfattning och tillträde
Anställningsform: särskild visstidsanställning och vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde särskild visstidsanställning: enligt överenskommelse tom. 31 december 2024

Tillträde vikariatet: enligt överenskommelse tom. 30 augusti 2024

Antal tjänster: 2

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 januari. 

Urval och intervju kan komma att ske löpnade.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Handläggare Mellersta civilområdeskansliet (Krishantering/räddningstjänst)

Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/fö... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/förbund samt näringslivet i Mellansverige. Uppdraget innebär att samordna och leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet. I uppdraget ingår att ansvara för planering och förberedelser inom ramen för krishantering och civilt försvar.Verksamhetens mål är att civilområdeskansliet ska stödja civilområdeschefen i uppdraget att samordna och leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet.

I uppdraget ingår att ansvara för planering och förberedelser i händelse av större länsöverskridande kriser samt beredskapsplanering civilt försvar, inför och vid höjd beredskap.

Befattningens mål är att stödja utvecklingen av civilområdets samverkan och samordning inom krishantering och beredskapsplanering av civilt försvar.

Arbetsbeskrivning
- Delta i planering och samverkan inför och vid länsöverskridande krissituationer och höjd beredskap.
- Delta i arbetsmöten och nätverk för att utveckla civila försvaret.
- Verka som specialist/expert utifrån kunskaper inom området räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.
- Vara delaktig i utvecklingen av RUHB, aktivering av civilplikt, farlig verksamhet, CBRNE-frågor m.m.
- Planering av övertagande av kommunal räddningstjänst.
- Delta i planering och samverkan civilt försvar, inför och vid höjd beredskap.
- Bistå och delta i planering och genomförande av utbildning och övning för aktörer inom det geografiska områdesansvaret.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning, t.ex. brandingenjörsutbildning, och/eller flerårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha utbildning inom SMO (Skydd mot olyckor), vara väl insatt i det nya beredskapssystemet, samt ha goda kunskaper om enhetligt ledningssystem (ELS). Flerårig arbetslivserfarenhet inom kommunal räddningstjänst krävs.

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning samt analys- och utredningsarbete. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskyddsklassificerade underlag samt har erfarenhet från stabsarbete och/eller operativt arbete med större kriser och har kunskaper om strukturer och metoder för samverkan inom krisberedskap och totalförsvar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på länsstyrelse eller annan statlig myndighet inom krisberedskap och civilt försvar samt att du har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Du är flexibel, analytisk och strukturerad som person och har god samarbetsförmåga. Du är stabil, har gott omdöme, lyssnar och kommunicerar väl. Du tar initiativ, är drivande och kan fatta snabba beslut och agera utifrån dessa. Dessutom förstår du kopplingen mellan områden och åtgärder, konsekvenser och effekter. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.

Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Villkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas.

Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 1 januari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Regional samordnare till Svenska ESF-rådet

Placering vid regionkontoret i Örebro. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Vi driver utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad genom att finansiera projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Finansieringen kommer från Europeiska Socialfonden. Under en programperiod omsätter vi cirka 16 miljarder som stöd till projektverksamhet hos olika privata o... Visa mer
Placering vid regionkontoret i Örebro.

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Vi driver utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad genom att finansiera projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Finansieringen kommer från Europeiska Socialfonden. Under en programperiod omsätter vi cirka 16 miljarder som stöd till projektverksamhet hos olika privata organisationer, kommuner, regioner och andra myndigheter.

Vi är cirka 140 medarbetare på åtta kontor runtom i landet. Huvudkontoret finns i Gävle.

Regionkontoren ansvarar för och samordnar de regionala utlysningarna och följer upp Europeiska socialfondens medel i projekt och uppdrag. I arbetet ingår även att utveckla och bibehålla relationer med aktörer inom regionens arbetsmarknadspolitik och närliggande politikområden. Det kan exempelvis vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsmarknadens parter, branschorganisationer, civilsamhället och aktörer inom den sociala ekonomin.

Arbetsuppgifter
Arbetet är av handläggande karaktär och omfattar bland annat att föra dialog med parter om framtida projekt och bereda inkomna ansökningar och föredra beslutsförslag. Utöver detta ingår att följa upp, stödja och kontrollera beviljade projekt, skrivande av utlysningstexter och hålla i informationsmöten om Socialfonden. I arbetet ingår det att delta i olika arbetsgrupper, representera myndigheten och hålla presentationer i olika sammanhang.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:


• Examen från högskola eller universitet inom samhällsvetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av arbete med t.ex. arbetsmarknads-/arbetslivsfrågor, integrationsfrågor och/eller socialförsäkringsfrågor
• Erfarenhet av handläggning inom offentlig sektor

 Det är meriterande om du har:


• Erfarenhet av arbete med EU:s fonder och program
• Ett samhällsintresse och god kännedom om frågor rörande bl.a. arbetsmarknad, utbildning- och kompetensförsörjningsfrågor
• Kunskap om och/eller erfarenhet av ekonomi och projektledning
• Kunskap om- och erfarenhet av arbete med jämställdhetsintegrering, tillgänglighetsfrågor och icke diskriminering
• Erfarenhet av arbete inom näringslivet, t.ex. genom eget företagande eller tidigare anställning i företag

För att klara arbetet krävs att du har ett eget driv och förmåga att arbeta processledande men även en god analytisk förmåga och att du är lyhörd. Du har en god samarbetsförmåga så väl internt som externt. Vidare krävs att du kan arbeta självständigt och uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du har förmåga att skapa och underhålla goda relationer.

Ansökan och mer information
På Svenska ESF-rådet erbjuder vi en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Tjänsten är ett vikariat som avser att pågå från 240301 t.o.m 241231 på heltid och med placering vid regionkontoret i Örebro.

Är du intresserad av att arbeta på Svenska ESF-rådet som regional samordnare är du välkommen med din ansökan via "Ansök" här nedan. Sista ansökningsdag är 10:e januari 2024.

Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta regionchef Magnus Stridh, tel. 019-16 54 75. Fackliga kontaktpersoner: Mikael Vigren, ST-ESF, tel. 026-542686, e-post: [email protected], och Maria Norgren, Saco?ESF, tel. 026-542672, e?post: [email protected]

Vi har gjort vårt annons- och medieval och vill därför inte bli kontaktade av annons- och mediesäljare. Visa mindre

Administrativ samordnare

Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare. Varje dag. Om tjänsten Nu finns möjlighet att arbeta som administrativ samordnare hos oss med placering i Staben. Staben arbetar mot alla verksamheter inom Teknik- och serviceförvaltningen: Måltid, Avfall, Vatten och avlopp, Park och gata, Fordon samt Gas. Inom staben arbetar 18 medarbetare. Vi erbjuder di... Visa mer
Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare. Varje dag.

Om tjänsten
Nu finns möjlighet att arbeta som administrativ samordnare hos oss med placering i Staben. Staben arbetar mot alla verksamheter inom Teknik- och serviceförvaltningen: Måltid, Avfall, Vatten och avlopp, Park och gata, Fordon samt Gas. Inom staben arbetar 18 medarbetare. Vi erbjuder dig ett utvecklande och lärorikt arbete samt trevliga arbetskamrater.

Exempel på arbetsuppgifter:

• leda förvaltningens inköpsorganisation
• leda arbetet med att samordna förvaltningens avvikelsehantering
• delta i förvaltningens arbete avseende intern kontroll
• ge kvalificerat administrativt stöd till chefer/verksamheter
• leda och samordna uppdrag och projekt utifrån förvaltningens behov

Om arbetsplatsen
Teknik- och serviceförvaltningens stab är en kompetent resurs som inspirerar och stödjer förvaltningens verksamheter med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra deras arbete. Din arbetsplats blir i moderna kontorslokaler i Citypassagen nära centralstationen, med goda möjligheter till distansarbete delar av din arbetsvecka.

Kvalifikationer 
För tjänsten krävs att du är kommunikativ och har god förmåga att planera och organisera ditt arbete självständigt. Som person är du noggrann och har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer. I ditt samarbete med andra har du ett prestigelöst förhållningssätt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Vidare behärskar du svenska språket på ett sätt som gör att du obehindrat kan kommunicera och dokumentera det som verksamheten kräver. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• godkänd högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis samhällsplanering, statsvetenskap, offentlig förvaltning
• god kunskap i Officepaketet

Meriterande:

• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av administrativt arbete

Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Omfattning: start enligt överenskommelse tom 31 augusti 2024

Antal tjänster: 1 

Schema: dagtid med flextidsavtal

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 december.
Urval sker efter annonsering.

Välkommen med din ansökan! 

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Handläggare Mellersta civilområdeskansliet

Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/fö... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/förbund samt näringslivet i Mellansverige. Uppdraget innebär att samordna och leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet. I uppdraget ingår att ansvara för planering och förberedelser inom ramen för krishantering och civilt försvar.Verksamhetens mål är att civilområdeskansliet ska stödja civilområdeschefen i uppdraget att samordna och leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet.

I uppdraget ingår att ansvara för planering och förberedelser i händelse av större länsöverskridande kriser samt beredskapsplanering civilt försvar, inför och vid höjd beredskap.

Befattningens mål är att stödja utvecklingen av civilområdets samverkan och samordning inom krishantering och beredskapsplanering av civilt försvar.

Arbetsbeskrivning
- Delta i planering och samverkan inför och vid länsöverskridande krissituationer.
- Utarbeta och utveckla arbetet med lägesbild, rapportering och analys.
- Delta i arbetsmöten och nätverk på nationell och regional nivå.
- Delta i planering och samverkan för civilt försvar, inför och vid höjd beredskap.
- Bistå och delta i planering och genomförande av utbildning och övning för aktörer inom det geografiska områdesansvaret.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har har relevant utbildning och/eller flerårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har utbildning inom stabsmetodik, projektledning samt GIS. Du ska även ha arbetslivserfarenhet inom krishantering vid större kriser samt ha erfarenhet av att sammanställa och analysera lägesbilder. Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning, analys- eller utredningsarbete. Det är även meriterande om du har har kunskaper om strukturer och metoder för samverkan inom krisberedskap och totalförsvar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på länsstyrelse eller annan statlig myndighet inom krisberedskap och civilt försvar samt har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Du är flexibel, analytisk och strukturerad som person och har god samarbetsförmåga. Du är stabil,  har gott omdöme, lyssnar och kommunicerar väl. Du tar initiativ, är drivande och kan fatta snabba beslut och agera utifrån dessa. Dessutom förstår du kopplingen mellan områden och åtgärder, konsekvenser och effekter. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.

Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Villkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas.

Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Med anställning kan följa skyldighet att krigsplaceras.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 1 januari 2024.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Inspektörer till region Mitt

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta ... Visa mer
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?
Är du modig, nyfiken och har fallenhet för undersökande arbete? Då är du kanske vår nya inspektör!

Enhetens uppdrag
Enheten Uppföljning och kontroll är en del av Ekonomiavdelningen och vi ansvarar för att samordna myndighetens arbete mot felaktiga utbetalningar, välfärdsbrott och arbetslivskriminalitet.

Vi bidrar till ett riskbaserat och effektivt kontrollarbete i hela myndigheten. Enheten består av fem sektioner med drygt 90 medarbetare lokaliserade främst i Falun, Kalmar och Solna.

Beskrivning av tjänsten
Vi söker inspektörer till den nyinrättade sektionen för oannonserade kontrollbesök. Medarbetarna kommer att vara lokaliserade i team om två i Arbetsförmedlingens 6 regioner. Sektionen kommer också bemanna regionala center mot arbetslivskriminalitet (AKC).

Du kommer att utföra besök hos arbetsgivare som erhåller stöd från Arbetsförmedlingen för att upptäcka avvikelser och oegentligheter kopplade till felaktiga utbetalningar och arbetslivskriminalitet.

Då arbetet som inspektör innebär många kontakter ställer det krav på dig att kunna agera stabilt och förtroendegivande i mötet med människor med olika bakgrund. Du har erfarenhet av myndighetsutövning och är trygg i din roll då du är myndighetens ansikte utåt.

Som inspektör förväntas du arbeta såväl självständigt, som i team. Resor i tjänst med övernattning förekommer då du behöver utföra arbeten i andra regioner. Arbete kan också förekomma under obekväm arbetstid, vilket betonar vikten av flexibilitet och att kunna planera och prioritera arbetsuppgifter.

Grundläggande krav för tjänsten
- Akademisk utbildning om 180 hp/120 p enligt tidigare system, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Erfarenhet av utredningsarbete, och/eller kontrollbesök och inspektioner, eller likvärdig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
- Körkort B
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Övriga meriter för tjänsten
- Erfarenhet av arbete mot felaktiga utbetalningar, bidragsbrott och bedrägerier
- Erfarenhet att återrapportera i skrift
- Erfarenhet av myndighetsutövning
- Erfarenhet att samverka med andra myndigheter

Vi söker dig som har god analytisk och undersökande förmåga. Du är prestigelös och positiv. Du kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt, är serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. För att trivas i rollen behöver du tycka om att ta ett stort eget ansvar då arbetet är självständigt och leds på distans.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Placeringsort Örebro. Tillträde enligt överenskommelse.

Eftersom befattningen är säkerhetsskyddsklassad enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer du att bli föremål för registerkontroll. Det innebär bland annat att du måste vara svensk medborgare för att kunna få tjänsten.

Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida http://www.arbetsformedlingen.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-12-07. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida https://arbetsformedlingen.se/om-oss/jobba-hos-oss

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Visa mindre

Handläggare inom förvaltningsrätt, Örebro

Är du redo för en större uppgift? Nu söker vi fler vapenhandläggare för tillsvidareanställning till rättsavdelningen. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor få möjligheten att utvecklas och få nya erfarenheter. Samtidigt får du vara med och bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. Rättsavdelningen ansvarar för myndighetens rättsliga styrning och stöd, hantering av förvaltningsrättsärenden, samt informa... Visa mer
Är du redo för en större uppgift? Nu söker vi fler vapenhandläggare för tillsvidareanställning till rättsavdelningen. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor få möjligheten att utvecklas och få nya erfarenheter. Samtidigt får du vara med och bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Rättsavdelningen ansvarar för myndighetens rättsliga styrning och stöd, hantering av förvaltningsrättsärenden, samt informationsförvaltning. Avdelningen finns representerad i hela landet och består idag av närmare 800 medarbetare. Handläggningen av ärenden utförs främst inom rättsavdelningens regionala rättssektioner.
Till Örebro söker vi handläggare för tillsvidaretjänst, för att handlägga ärenden enligt vapenlagen.

ARBETSUPPGIFTER
Som vapenhandläggare kommer du att arbeta med att handlägga ärenden där privatpersoner eller organisationer ansöker om tillstånd att få inneha vapen, till exempel för jakt- eller målskytteändamål. Du kommer att bedöma personers lämplighet att inneha vapen, vilket kommer ställa stora krav på din förmåga att vara noggrann och att ha integritet. Arbetsuppgifterna består till stor del av att pröva inkomna ansökningar och att skriva beslut som du antingen ska föredra för din chef eller själv besluta i. I arbetet ingår också att utföra tillsyn enligt vapenlagen (inspektion vapenhandlare, vapenreparatörer och kontroll av enskilds vapenförvaring). I arbetet förekommer också att vi hanterar vapen fysiskt, ex. vapen för skrotning samt inlösen av vapen.
Handläggningen av ärenden sker främst i polisens digitala ärendehanteringssystem varför du behöver vara bekväm med att arbeta med dator som arbetsverktyg.


KVALIFIKATIONER
• 3-årig gymnasiekompetens, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer
som likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God datorvana
• Körkort behörighet B

Meriter
• Minst 6 månaders yrkeserfarenhet av handläggning av ärenden i närtid som
arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av liknande arbete inom offentlig förvaltning i närtid som arbetsgivaren
bedömer relevant
• Har kunskap inom relevant lagstiftning för tjänsten som arbetsgivaren bedömer
relevant, exempelvis vapenlagen, förvaltningslagen eller liknande
• Erfarenhet av IT-baserade dokument- och ärendehanteringssystem

Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som handläggare ska du vara intresserad av handläggningsarbete, arbeta självgående och trivas med ett tidvis högt tempo. Du är trygg med att fatta beslut och har ett strukturerat arbetssätt som gör att du kan prioritera rätt saker i ditt arbete. Då tjänsten innebär många kontaktytor behöver du samverka med andra och ha en god samarbets- och kommunikationsförmåga, både internt och externt. Vi ser gärna att du är intresserad av att lära dig ny lagstiftning och nya arbetsmetoder.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

ÖVRIGT
Polisförbundet, SACO-S, ST och SEKO nås via Polisens växel 114 14

Placeringsort: Örebro

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 27 november 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektrådgivare Regional tillväxt mellersta Sverige

Vill du få möjlighet att jobba med regional utveckling och vara delaktig i en regions samhällsutveckling med många kontaktytor både internt och externt? Sök denna tjänsten.  Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtid... Visa mer
Vill du få möjlighet att jobba med regional utveckling och vara delaktig i en regions samhällsutveckling med många kontaktytor både internt och externt? Sök denna tjänsten. 

Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.

Som projektrådgivare av projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden kommer du att medverka i Tillväxtverkets insatser för regional utveckling och tillväxt

Om tjänsten

Du arbetar med information, rådgivning samt handläggning av projektansökningar inom framförallt programmet Östra Mellansverige.  Projektansökningarna inom programmen prövas utifrån programinnehåll, urvalskriterier och förordningar och föreskrifter. Du gör ärendesammanställningar/prioriteringsunderlag som föredras för ett regionalt strukturfondspartnerskap (SFP). Efter beslut har du nära kontakt med externa projektägare genom projektens hela livscykel. Internt arbetar du främst med dina projektrådgivarkollegor och en programansvarig, samt ekonomer vid granskningsenheten i samband med utlysningar, läges- och slutrapporteringar. Regionalfondprogrammen är en viktig finansieringskälla för det regionala utvecklingsarbetet. Det är därför viktigt att du i din roll som handläggare har goda kunskaper om regionernas behov. Dessa finns formulerade i regionala utvecklingsstrategier, smart specialiseringsstrategier och i programmen Tillväxtverket förvaltar. Med din kunskap ska du bidra till att de regionala aktörerna kan ta del av Tillväxtverkets kunskap, nätverk och finansieringsmöjligheter på effektivaste sätt. För att bygga denna kunskap kan du som projektrådgivare bli engagerad i regional omvärldsbevakning eller ingå i interna eller externa grupperingar på olika teman exempelvis innovation, grön omställning och smart specialisering. Vidare ingår uppgifter inom kartläggning, uppföljning samt analys hur medel inom den regionala utvecklingsfonden investeras i mellersta Sverige.

Ditt tjänstgöringsställe är: Örebro 

Vi söker dig som har:


• Examen från universitet eller högskola inom samhällsvetenskap,ekonomi, juridik eller stadsvetenskap.
• Erfarenhet av handläggning av ärenden inom EU:s strukturfondsprogram, handläggning inom offentlig sektor och regionalt utvecklingsarbete
• Upparbetade nätverk och/eller god kännedom om områdets regionala utvecklingsorganisationer samt tillväxtfrämjande aktörer
• Erfarenhet av att arbeta med material med ekonomiskt och juridiskt innehåll
• Goda IT-kunskaper och behärska Officepaketet väl
• Goda kunskaper i svenska språket såväl tal som i skrift

 

Följande är meriterande:


• Erfarenheter av Nyps2020 (ärendehanteringssystem).
• Erfarenhet av arbete med frågor inom det regionala innovations- eller företagsfrämjande systemet
• Erfarenhet av arbete med grön omställning (miljö- och klimatfrågor)
• Goda kunskaper om statsstödsreglerna
• Goda kunskaper om grön omställning, digitalisering eller innovation och företagande

 

Som person söker vi dig som är strukturerad. resultatinriktad, självständig, kommunikativ samt serviceinriktad

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.

Anställningsform och sista ansökningsdag

Anställningen är ett vikariat på ca 5 månader. 

Sista ansökningsdag är 12 december 

Mer information och kontakt

För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta  enhetschef, Per Persson , tfn 08- 6819546.  Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner Sara Påhlsson tfn 08- 6819462 eller [email protected]
Fackliga företrädare nås på [email protected] och ST Robert Berggren nås via tfn 08-681 92 37 eller [email protected]

Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning.

Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering. 

Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder. 

Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!

I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Visa mindre

Brottsförebyggande samordnare till Säkerhetsavdelningen

Det brottsförebyggande arbetet i Örebro kommun utvecklas och växer. Här får du vara med och driva utvecklingen av ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i Örebro kommun och utveckla kommunens arbetssätt i linje med lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar, 2023:196. Drivs du av att få arbeta brottsförebyggande och att få samordna arbetet mot narkotika? Då har du hittat rätt! Välkommen med din ansökan! Om tjänsten  I tjänsten som brottsförebygga... Visa mer
Det brottsförebyggande arbetet i Örebro kommun utvecklas och växer. Här får du vara med och driva utvecklingen av ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i Örebro kommun och utveckla kommunens arbetssätt i linje med lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar, 2023:196. Drivs du av att få arbeta brottsförebyggande och att få samordna arbetet mot narkotika? Då har du hittat rätt! Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten 
I tjänsten som brottsförebyggande samordnare i Örebro kommun arbetar du med övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor kommunen. Du ingår och deltar i en arbetsgrupp på fem personer som ansvarar för samordningen kring kommunens brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Tjänsten innebär ett speciellt fokus på kommunens samordnade arbete mot narkotika, såsom öppen narkotikahantering och platssamverkan. I tjänsten ingår ansvar för att upprätta och arbeta utifrån lägesbilder, analysera och samordna insatser och samverka med relevanta aktörer internt i kommunen samt externa aktörer såsom polis, näringsliv, civila aktörer och lokalsamhälle.

Som brottsförebyggande samordnare arbetar du som en del av genomförandet och utvecklandet av Effektiv Samordning för Trygghet, EST, och förväntas samordna brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser utifrån EST. Du förväntas arbeta utifrån situationell brottsprevention med de samverkansparter som ingår i EST arbetet. Tjänsten har en tydlig koppling till arbetet med sociala insatser gällande riskgrupp för missbruk och kriminalitet och behöver därför tydligt samverka med kommunens verksamheter som arbetar socialpreventivt framför allt inom samverkan med skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis (SSPF) som samtidigt implementeras i kommunen.Du kommer även ingå i nationella nätverk gällande de frågor tjänsten berör. En del av tjänsten är att redovisa lägesbilder, insatser och sakkunskap i rapporter och muntliga redovisningar. Det brottspreventiva arbetet riktat mot narkotika är under utveckling, varav delar av arbetet behöver formas efter kommunens behov och vi söker därför en flexibel person med hjärta för brottsprevention. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• bedriva och utveckla arbetet mot öppen narkotikahantering i kommunen
• upprätta lägesbilder kring öppen narkotikahantering och riskmiljöer
• bedriva arbetet efter den kunskapsbaserade arbetsmodellen med lägesbilder, analyser, insatser, uppföljning och utvärdering
• utveckla arbetet mot narkotikaplatser med kommunens arbete med Effektiv samordning för trygghet (EST)
• samordna och samverka i insatser i enlighet med Dokumentation av Problembild (DAP)
• samverka med relevanta interna och externa aktörer såsom ÖBO, polisen, civilsamhället och näringsliv med flera kring platser och fenomen gällande narkotika
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns

Om arbetsplatsen
Säkerhetsavdelningen är en övergripande funktion i Kommunledningsförvaltningen direkt under Kommunstyrelsen. Avdelningen ansvarar för det övergripande och strategiska arbetet inom bland annat krishantering, civilt försvar, brottsförebyggande frågor, brandskydd, våldsbejakande extremism m.m. Uppdraget inom den aktuella tjänsten är att i huvudsak arbeta inom området brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Säkerhetsavdelningen har sina lokaler i Stadsbyggnadshus 2 i centrala Örebro. Avdelningen har idag 10 anställda.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha en utvecklad förmåga att se helhet samtidigt som du kan omsätta övergripande perspektiv och praktisk handling. Du ska ha mycket god självkännedom och lätt för att samarbeta, entusiasmera och bygga samverkan. Arbetsuppgifterna kräver att du är självgående, analytisk lagd och har ett strukturerat arbetssätt. Tjänsten kräver en förmåga att samordna och samverka med kommunala och externa parter. Vi ser att du är tillmötesgående i ditt bemötande och är tydlig i din kommunikation. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kollegor och övriga samarbetspartners samt skriftlig dokumentera det som verksamheten kräver. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• kandidatexamen om minst 180 hp inom kriminologi, beteendevetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• kunskap och erfarenhet av situationellt brottsförebyggande arbete och/eller narkotikafrågor
• erfarenhet av samverkan och/eller samordning

Meriterande:

• genomförd grundläggande basutbildning via Brottsförebyggande rådet
• erfarenhet av arbete mot öppen narkotikahantering
• erfarenhet av arbetssättet EST, effektiv samordning för trygghet
• erfarenhet av att leda projekt samt att skriva formella rapporter
• erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll och säkerhetssamtal kommer ske innan anställning.

Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Intervjuer planeras att hållas under vecka 50.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 10 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Erfaren analytiker/data scientist till IVO:s analysavdelning, Örebro

Vill du vara med och bidra till en god och säker hälso- och sjukvård och omsorg? Analysavdelningen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver sedan en tid ett omfattande och spännande arbete för att utveckla en mer riskbaserad och datadriven tillsyn. Vi söker en eller flera analytiker/data scientist som vill vara med på denna utvecklingsresa genom att arbeta i gränslandet mellan analys, digitalisering och IT. Avdelningen består av fyra enheter med ... Visa mer
Vill du vara med och bidra till en god och säker hälso- och sjukvård och omsorg? Analysavdelningen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver sedan en tid ett omfattande och spännande arbete för att utveckla en mer riskbaserad och datadriven tillsyn. Vi söker en eller flera analytiker/data scientist som vill vara med på denna utvecklingsresa genom att arbeta i gränslandet mellan analys, digitalisering och IT. Avdelningen består av fyra enheter med uppdrag inom kvalitativ och kvantitativ analys, metodutveckling, och framställning av statistik. Avdelningen är också ansvarig för IVO:s register, upplysningstjänst och tipsfunktion.

Arbetsuppgifter
I rollen som analytiker/data scientist kommer du att utveckla, tillämpa och sprida olika metoder för dataanalys, med målet att bidra till en mer datadriven, effektiv och enhetlig tillsyn. Datamängderna du kommer att hantera utgår från IVO:s olika register och informationskällor (både strukturerad och ostrukturerad data), såsom uppgifter om missförhållanden i vården och omsorgen, registerdata eller externa datakällor. I rollen ingår att bidra till en mer ändamålsenlig dataförsörjning och att extrahera värdet från de många datakällor som finns inom vården och omsorgen. Enhetens arbete präglas av samarbete och helhetsperspektiv samtidigt som du självständigt ska kunna driva och planera olika projekt och utvecklingsarbeten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:


• Masterexamen eller motsvarande inom kvantitativt område (t ex matematik, statistik, nationalekonomi, data science)
• Erfarenhet inom programmering och skriptspråk som R eller Python, samt en förståelse för arbete med ostrukturerad data
• Minst två års aktuell och för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet
• God metodkunskap inom avancerad kvantitativ analys (t.ex. regression, NLP, ML, klustring)
• Vana att självständigt hämta, hantera och bearbeta stora datamängder samt att kombinera data från olika källor
• Mycket god förmåga att pedagogiskt förklara analyser och komplexa samband på ett lättbegripligt sätt i tal och skrift.

För att lyckas i rollen ska du ha ett starkt driv, vara trygg och prestigelös och ha lätt för att bygga goda relationer. Du är flexibel och kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter, samt har förmågan att jämka olika perspektiv till en helhet och att arbeta systematiskt för att nå uppsatta mål. Som person är du även nyfiken och omvärldsbevakande.

 Det är meriterande om du har


• Erfarenhet av att projektleda team och analysprojekt
• Kunskap om vården- och omsorgens organisation och styrning
• Erfarenhet av Linux, Docker, att versionshantera kod (t.ex. git) samt

Vad IVO kan erbjuda dig
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation med en stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Du får möjligheten att tillsammans med dina kollegor bidra till det viktiga arbetet med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. IVO följer ständigt utvecklingen i omvärlden och uppmuntrar initiativ till egen kunskapsutveckling. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald.

Anställningen är tillsvidare med en inledande sex månaders provanställning. Tjänstetitel är analytiker. Analysavdelningen är placerad i Stockholm men det finns även möjlighet att arbeta från något av IVO:s kontor i Umeå och Örebro. 

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 22 november 2023. Bifoga personligt brev och CV. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. För den här tjänsten kan vi komma att använda vi arbetsprov som ett urvalsinstrument.

Rekryteringarna till analytiker/data scientist i Stockholm, Umeå och Örebro med samma diarienummer är en och samma rekrytering med placering efter överenskommelse med den som erbjuds tjänsten.

Välkommen med din ansökan!

IVO bidrar till en säker vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.

Myndigheten har drygt 780 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning och analys är placerade i Stockholm, liksom myndighetens två övergripande avdelningar verksamhetsstöd och generaldirektörens stab. Visa mindre

Granskningshandläggare i Gävle, Örebro och Göteborg

Granskningshandläggare - visstidsanställning Är du en relationsskapande person med ett lösningsorienterat arbetssätt? Har du erfarenhet som ekonomisk handläggare inom statlig myndighet? Då kan du vara den vi söker. Granskningshandläggare på Granskningsenheten Vi på Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och finan... Visa mer
Granskningshandläggare - visstidsanställning


Är du en relationsskapande person med ett lösningsorienterat arbetssätt? Har du erfarenhet som ekonomisk handläggare inom statlig myndighet? Då kan du vara den vi söker.

Granskningshandläggare på Granskningsenheten

Vi på Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.

På Granskningsenheten får du arbeta tillsammans med drygt 45 kollegor som finns fördelade på de flesta av Tillväxtverkets kontor runt om i landet. Kunskapsspridning och ett gott samarbete är något som kännetecknar enheten.

Om tjänsten

Vi söker nu flera granskningshandläggare på visstidsanställning.

Granskningshandläggaren arbetar i första hand med att granska ekonomiska underlag för svenska projekt/projektpartners där finansiering utgår från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Interreg program, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt andra stöd som hanteras av Tillväxtverket.

Granskningen utgår från att kontrollera de underlag projekten presenterat inklusive räkenskapsunderlag och utifrån det bedöma om kostnaderna står i överensstämmelse med projektbeslut och regelverk. Kontrollerna sker digitalt samt på urvalsbasis vid kontroller på plats hos respektive projekt.

Rollen innebär ett självständigt arbete i hanteringen av ärenden men även att samarbeta med kollegor i bedömningar. Arbetet kan även innebära ett aktivt deltagande vid revision, programplanering och rapportering/uppföljning samt vid beredning av ärenden, enskilt eller i team.

Vi söker dig som har:


• Utbildning från universitet eller högskola, motsvarande minst tre års studier inom område ekonomi/redovisning eller annat område som Tillväxtverket bedömer som relevant för tjänsten
• Goda kunskaper i tal och skrift på svenska
• Hög digital mognad och erfarenhet av att arbeta med flera olika digitala hjälpmedel
• Erfarenhet av granskning av projekt finansierade genom Europeiska regionala Utvecklingsfonden
• Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystemet NYPS 2020

Det är meriterande om du har:


• Erfarenhet av Interreg
• Erfarenhet av nationellt finansieringsinstrument
• Erfarenhet av Landsbygdsprogrammet
• Erfarenhet av att sätta sig in i och tolka olika slags material med juridiskt innehåll såsom LOU
• Erfarenhet av gransknings-, redovisnings- och revisionsarbete

Din placeringsort kommer vara i Gävle, Örebro eller Göteborg. Resor kan förekomma och du kan förlägga del av din arbetstid på distans/hemifrån.

Som person söker vi dig som är analytisk, noggrann och strukturerad. Du är relationsskapande, samarbetar väl med andra och har ett kundorienterat och lösningsfokuserat arbetssätt. Du är också flexibel och har ett kommunikativt förhållningssätt i din kontakt med andra. 

Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetarpolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.

Anställningsform och sista ansökningsdag

Anställningen är en visstidsanställning på 100% under perioden 2024-01-01 - 2024-04-30. 

Sista ansökningsdag är 2023-12-05. 

Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan snarast. 

För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta gruppchef Linda Back Lindberg 08-681 96 13 eller Richard Fridén tfn 08-681 96 29. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Katarina Holm, 08-681 97 19. Fackliga företrädare nås på [email protected] och ST Robert Berggren, [email protected] eller 08-681 92 37. Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering. 

Ärendenummer: Ä 2023-3743

Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder. 

Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!

I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Visa mindre

Utredare inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid. Om jobbet Avdelningen för Körkort finns på fem av Transportstyrelsens orter och har ca 400 anställda organis... Visa mer
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Avdelningen för Körkort finns på fem av Transportstyrelsens orter och har ca 400 anställda organiserade i fyra enheter; Stabsenheten, Kundtjänstenheten, Utredningsenheten och Utvecklingsenheten. Staben utgör navet för avdelningen och ska ge stöd till övriga verksamheter med såväl generell som specifik kompetens. Den ska säkerställa att vi har fungerande styr- och ledningsprocesser samt de stödprocesser som detta kräver. Staben ansvarar för bl. a avdelningens ekonomi-, verksamhetsplanering och uppföljning, kvalitetsarbete, säkerhetsfrågor och kompetensförsörjning.

Staben består av 13 medarbetare med gedigen kompetens inom olika specialistområden. Inom enheten finns en ny etablerad säkerhetsfunktion. Den består av 6 medarbetare med olika roller, i syfte att säkra leveransen av strategiskt, taktiskt och operativt stöd inom områdena för informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap. I rollen ingår ett mycket nära samarbete med övriga roller inom funktionen, likväl som med andra med liknande uppdrag på myndigheten. Funktionen behöver nu förstärkas med ytterligare kompetens och vi söker därför en driven utredare med högt säkerhetstänk som vill bidra i vårt fortsatta utvecklingsarbete! 

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• delta i att bygga upp och verksamhetsutveckla arbetet med säkerhetsskydd
• driva och samordna strategiskt/operativt arbete inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet
• delta och stötta i avdelningens arbete med säkerhetsskyddsanalys (SSA) samt planera och följa upp åtgärder, likväl som att ge ett verksamhetsnära stöd till avdelningen i säkerhetsrelaterade frågor
• ingå i eller leda säkerhetsskyddsgrupperingar operativt samt representera området i avdelningens säkerhetsråd
• utföra informationsklassningar, särskilda säkerhetsskyddsbedömningar (SSB) och riskanalyser
• vara sakkunnig gällande lagar och regler för området, omvärldsbevaka regelutvecklingen och följa upp regelefterlevnad rörande säkerhetsskydd och informationssäkerhet
• ge stöd vid placering av tjänster i säkerhetsklass, vid säkerhetsprövningar samt befattningsanalyser.

 

Du måste ha

• relevant akademisk examen inom exempelvis informationssäkerhet, juridik, statsvetenskap eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
• erfarenhet från arbete med frågor inom säkerhetsområdet
• erfarenhet av arbete med komplexa frågor, utredningar och analyser
• erfarenhet av att leda och samordna strategiska frågor på övergripande nivå
• mycket god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet från systematiskt informations- och säkerhetsskyddsarbete
• erfarenhet och/eller kunskap inom området för civil beredskap
• erfarenhet av arbete från offentlig förvaltning inom säkerhetsområdet
• särskild kompetens gällande lagstiftning rörande informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Vi vill att du

• är en glad, positiv person som är bra på samarbete och bidrar till arbetsglädje
• har ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande med en god analytisk förmåga
• är bra på att planera och strukturera ditt angreppssätt, är drivande i att vilja förbättra och utveckla
• är kommunikativ, kan pedagogiskt förklara det komplexa, skapar förtroendefulla relationer och kan leda effektiva möten och workshops

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Stabschef Theresa André 010-495 68 02 [email protected]. ST, Gunilla Ejeskog och Saco, Peter Backe nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-8010. Vi behöver din ansökan senast den 6 december 2023. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

 

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning Körkort

Avdelning Körkort prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet. Vi besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden som körkortstillstånd, handledarskap, högre behörigheter och utbyte av utländska körkort. Vi är cirka 370 medarbetare och finns i Härnösand, Kristianstad, Mariestad, Örebro och Kista. Visa mindre

Handläggare Bostadsanpassning

Vill Du göra skillnad för medborgarna i Örebro kommun? Vill Du arbeta som handläggare och bidra till en god service till örebroarna, ha ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb? Då ska Du söka vikariatet som handläggare av bostadsanpassningsbidrag Om tjänsten  Du kommer ingå i ett team med andra handläggare för bostadsanpassningsbidrag och samverka med andra professioner och verksamheter. Bostadsanpassningsbidraget är till för att personer i alla... Visa mer
Vill Du göra skillnad för medborgarna i Örebro kommun? Vill Du arbeta som handläggare och bidra till en god service till örebroarna, ha ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb? Då ska Du söka vikariatet som handläggare av bostadsanpassningsbidrag

Om tjänsten 
Du kommer ingå i ett team med andra handläggare för bostadsanpassningsbidrag och samverka med andra professioner och verksamheter.

Bostadsanpassningsbidraget är till för att personer i alla åldrar med funktionsvariationer ska ha möjlighet till ett självständigt liv i sin ordinarie bostad. I tjänsten som handläggare har du egna ärenden där du utreder, bedömer och beslutar om bidrag för enskilda personer utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

I arbetet ingår att bedöma sökta åtgärder, värdera intyg och göra hembesök i den enskildes hemmiljö. Du dokumenterar fortlöpande under ärendeprocessen och fattar beslut. Du bedömer kostnader för byggarbeten och hanterar offerter. I uppdraget ingår även att upprätta beställningar av entreprenadarbeten på enskilds uppdrag samt att hantera fakturor. Dessa arbetsuppgifter innebär därför att du som handläggare behöver kunna göra vissa tekniska bedömningar likväl som bedömningar av medicinska intyg.

Inom Socialförvaltningen (Område Vård och Omsorg) sker ett ständigt pågående kvalitetsarbete som du förväntas medverka i tillsammans med övriga handläggare, gruppledare och enhetschef, därför ser vi positivt på att du har ett stort engagemang och intresse för utvecklings- och kvalitetsarbete. Du kommer även att samarbeta med andra professioner inom och utom förvaltningen såsom fastighetsägare, bygglovshandläggare, arbetsterapeuter, biståndshandläggare, administratörer, med flera. Som stöd i ditt arbete finns kollegor, gruppledare, enhetschef, jurist, med flera.

Exempel på arbetsuppgifter:

• handlägga ärenden utifrån gällande lagstiftning
• göra hembesök i den enskildes hemmiljö
• ansvara för att registrera ansökningar och övrig posthantering
• utreda och fatta beslut om bostadsanpassningsbidrag
• dokumentera fortlöpande i våra verksamhetssystem
• utveckla och utvärdera arbetssätt och rutiner

Om arbetsplatsen
Enheten för bostadsanpassningsbidrag svarar för myndighetsutövning utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag för sökanden i hela Örebro kommun. Enheten ingår i Socialförvaltningen, område vård och omsorg. Arbetsgruppen består av fem handläggare varav en gruppledare samt en enhetschef.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som handläggare ser vi att du är trygg, flexibel och noggrann. Du kommer att ha nära kontakt med de sökande och deras närstående vilket kräver att du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Vidare ser vi det som viktigt att du är duktig på att skapa goda relationer, tycker om att samarbeta med andra och att du är serviceinriktad. Du har eget ansvar för handläggningsprocessen, men stöd finns. Du ser helheten och besitter en god förmåga i att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.

 Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• examen från högskola/universitet på minst 180 hp som utbildad arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast
• B-körkort
• god datorvana

Meriterande:

• erfarenhet av att arbeta som handläggare av bostadsanpassningsbidrag
• utbildning eller erfarenhet inom byggnadsteknik
• kunskap och erfarenhet av att arbeta i dokumentationssystem, till exempel BAB-online, Raindance
• erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
• tillitsbaserad kommunikation (MI)

Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: januari 2024 - tom 31 mars 2025

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 3 november.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Processtödjare till Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också specialskolor, fördelar stadsbidrag och utvecklar läromedel. Vi arbetar engag... Visa mer
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning.

Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också specialskolor, fördelar stadsbidrag och utvecklar läromedel.

Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobbStöd och styrning arbetar med ett effektivt internt stöd och en god intern styrning och kontroll. Vi utvecklar vår verksamhet för ett hållbart samhälle. Kommunikation, rättsfrågor, processtöd, ekonomi, verksamhetsstyrning, personalfrågor, kompetensförsörjning, IT-frågor, internservice, upphandling och lokalförsörjning finns i verksamhetsområdet.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du bli en del av en viktig uppgift på en myndighet med ett betydelsefullt uppdrag?
Behovet av en likvärdig utbildning är det som driver våra processer på myndigheten. Genom ett processorienterat arbetssätt skapar vi ett effektivare arbetsflöde som motsvarar efterfrågan. Det gör också att resultatet kan följas upp för bättre möjligheter till utveckling
Som processtödjare på Specialpedagogiska skolmyndigheten är du en del av processledningskansliet inom verksamhetsområde Stöd och styrning, Samordningsenheten. Kansliet och processtödjarna har en normerande roll och stödjer verksamhetsområdena med specialistkunskap inom processmetodik, kartläggning och processverktyget VisAlfa.

Det innebär bland annat att
• tidsplanera och projektleda processutvecklingsuppdrag
• stötta och utveckla organisationen i processmetodik
• tillföra enhetlig struktur i processkartläggning
• rita processkartor och ansvara för att ta fram och förvalta processdokumentation inom process-utvecklingsuppdrag
• stämma av frågor som uppkommer under processutvecklingen med berörda verksamheter.

Även om de flesta möten sker digitalt så kan tjänsten innebära resor.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har
- en akademisk examen med inriktning mot statsvetenskap, samhällsvetenskap, offentlig förvaltning eller annan examen i kombination med yrkeslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
- uttrycker dig väl i tal eller teckenspråk på svenska och i skrift
- erfarenhet av arbete med processbaserad verksamhetsutveckling

Det är meriterande om du har erfarenhet av
- arbete i offentlig/statlig verksamhet
- arbete som projektledare
- att arbeta i en processtyrd organisation
- att arbeta med processer som utgår ifrån arkivredovisningen
- arbete med alternativt utbildning i processmetodik
- arbete med liknande arbetsuppgifter inom skolområdet

Vi söker dig som har god förmåga att självständigt driva ett arbete framåt enligt interna rutiner och processer. Du planerar organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är beredd att sätta dig in i nya områden och bistå i genomförandet av olika uppdrag och har god förmåga att i det arbetet använda dig av andras kompetens och erfarenhet. Du anpassar ditt budskap efter mottagaren och har god förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig information och kunskap. Du är även lösningsorienterad med intresse för utveckling och förnyelse. Du är duktig på att söka information för att kunna lösa frågor som du tidigare inte stött på. Som person är du ansvarstagande och flexibel. Det är viktiga egenskaper eftersom arbetsuppgifter ofta genomförs under tidspress och dessutom kan variera och förändras över tid.
För att vara framgångsrik i arbetet behöver du trivas med att ingå i olika team och arbeta med såväl utvecklingsarbete som praktisk administration. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Undersökningsledare till SCB

Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor! Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss! Om jobbet Är du driven med ett stort samhällsintresse? Gillar ... Visa mer
Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor!

Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss!

Om jobbet
Är du driven med ett stort samhällsintresse? Gillar du att vara spindeln i nätet och bidra till förändring?

Hos oss kommer du tillhöra ett team av nio engagerade kollegor i Örebro som har som uppgift att planera, leda, styra och följa upp de intervjuundersökningar på telefon som SCB genomför. Exempel på undersökningar är Arbetskraftsundersökningarna, Partisympatiundersökningen och Undersökningarna av levnadsförhållanden. Vi söker nu ytterligare en undersökningsledare till teamet som arbetar med Arbetskraftsundersökningarna, där ni arbetar tillsammans för att på bästa sätt planera och följa upp undersökningen. Ditt arbetsmaterial består av processdata av olika slag, som du bearbetar och analyserar för att dra slutsatser kring vilka åtgärder som är rimliga för verksamheten, idag, i morgon och/eller i framtiden. Du arbetar även självständigt, men samtidigt i dialog med enhetens sektionschefer, övriga undersökningsledare, kunder och andra experter inom insamlingsområdet. Det dagliga arbetet går ut på att styra insamlingen och att analysera de åtgärder som behöver göras till exempel för att höja svarsfrekvensen och effektivisera insamlingen.

Förutom datainsamling via telefonintervjuer pågår ett arbete med att minska direktinsamling och öka digital insamling inom SCB. Vi använder både webbinsamling och telefonintervjuer i flera av våra undersökningar, och planerar att införa det i övriga. Parallellt med att delta i det dagliga arbetet med insamlingsverksamheten kommer du dessutom att delta i utvecklingsarbeten för att utveckla och förbättra insamlingen i våra undersökningar. Du deltar också i utbildning av nya intervjuare för den undersökning du ansvarar för.

Vill du ...


• Leda, styra och samordna insamlingen i Arbetskraftsundersökningarna i samarbete med övriga undersökningsledare samt enhetens sektionschefer
• Ansvara för planering, kostnadsberäkningar, uppföljningar och dokumentation
• Löpande ha kontakt med kunder och leverera enligt beställning
• Initiera, planera, implementera och analysera arbetet med ständiga förbättringar i insamlingen för att höja svarsfrekvensen och sänka kostnaderna.
• Planera samt genomföra utbildning för intervjuare

... då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig! 

Om dig
Vi vill att du har:


• En akademisk examen, helst med ekonomisk eller samhällsvetenskaplig inriktning
• Erfarenhet av att leda team, arbetsgrupper eller projekt
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Kunskaper i SAS, , SPSS eller motsvarande
• Förmåga att uttrycka dig obehindrat på svenska i såväl tal som skrift.

Meriterande är om du även har:


• Minst 30 hp i statistik
• Erfarenhet av analysarbete
• Erfarenhet av att utbilda eller av att föreläsa och att du känner dig trygg med att tala inför människor 

För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss behöver du vara en trygg, prestigelös och stabil person med god självinsikt. Du är bra på att samarbeta och du lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du är bra på att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt och håller givna tidsramar. Du besitter förmågan att arbeta med komplexa frågor, utvärdering och analys och kan därmed bidra till ständiga förbättringar av verksamheten.
Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten. 

Mer information 
Den här tjänsten finns på sektionen för Planering och stöd inom intervjuenheten i Örebro, Åkullegatan 14.

Utifrån verksamhetens förutsättningar finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.

Anställningen är tills vidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.  

Vi ser gärna manliga sökande till den här tjänsten, eftersom sektionen har övervägande kvinnliga medarbetare.

Vill du veta mer om jobbet, kontakta tf sektionschef Ann-Louise Engstrand tel 010-479 69 44.

Fackliga kontaktpersoner
Krister Näsèn, ST inom SCB, tel 010-479 40 00.
Barbro Olsson, Saco-S föreningen vid SCB, tel 010-479 40 00.
Moses Fahlström, Seko inom SCB, tel 101-479 40 00.

Sista ansökningsdag: 2023-11-12.
Diarienummer: A2023/3697

Du ansöker genom att registrera personligt brev och CV på svenska i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på ”Ansök” nedan. Du kommer också att få besvara några urvalsfrågor.

Varmt välkommen med din ansökan! 

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Handläggare säkerhetsskydd med inriktning personalsäkerhet

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid. Om jobbet Tjänsten som handläggare säkerhetsskydd med inriktning personalsäkerhet är placerad vid Generaldir... Visa mer
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Tjänsten som handläggare säkerhetsskydd med inriktning personalsäkerhet är placerad vid Generaldirektörens ledningskansli. Ledningskansliet ansvarar för ledning och samordning av myndighetens säkerhets- och beredskapsarbete. Tillsammans arbetar vi med informationssäkerhetsfrågor, säkerhetsskydds- och beredskapsfrågor, frågor rörande totalförsvaret, fysisk säkerhet och brandskydd, personalsäkerhet, kontinuitetshantering och signalskydd. Denna organisatoriska del inom Ledningskansliet kallas för säkerhetsfunktionen. Huvuddelen av arbetet bedrivs i myndighetens lokaler i Örebro och Norrköping. Resor inom Sverige kan förekomma.

Är du säkerhetsmedveten, noggrann, analytisk och serviceinriktad? Då kan det här vara ett arbete för dig.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• planera, förbereda, genomföra och dokumentera säkerhetsprövningssamtal i samband med säkerhetsprövningar enligt säkerhetsskyddslagstiftningen samt tillhörande författningar och vägledningar
• planera och genomföra utbildningar
• hämta information via öppna källor såsom internet, offentliga handlingar och databaser etc.
• bedriva administrativ handläggning, främst avseende säkerhetsprövningsärenden.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
• aktuell erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningssamtal
• aktuell erfarenhet av att hantera sekretessbelagda och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och handlingar
• erfarenhet av att planera och hålla i utbildningar inom området personalsäkerhet
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• körkort med B-behörighet.

Det är meriterande om du också har

• god kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen och tillhörande författningar och vägledningar 
• erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning
• erfarenhet av andra typer av samtal eller intervjuer, till exempel anställningsintervjuer.

Vi vill att du

• är säkerhetsmedveten och förtroendeingivande
• är målinriktad, strukturerad och arbetar systematiskt
• har god förmåga att arbeta såväl som självständigt som i grupp.

Eftersom arbetsuppgifterna innebär många kontakter inom och utom Transportstyrelsen värdesätter vi din förmåga att bemöta människor på ett professionellt och trevligt sätt. Det är viktigt att du förstår rollen som myndighetsperson och har förmågan att anpassa ditt arbetssätt efter detta.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap

Vid frågor är du välkommen att kontakta Stf. Säkerhetschef/säkerhetsskyddschef Nicklas Ytterström, 010- 495 37 25, [email protected]. ST, Anna Malmborg och Saco, Johan Stenborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-6675. Vi behöver din ansökan senast den 9 oktober 2023. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om Ledningskansliet

Generaldirektören har ett ledningskansli. Ledningskansliet består av överdirektören, en säkerhetsfunktion och en kanslifunktion. Vi ansvarar för ledning och samordning av myndighetens säkerhets- och beredskapsarbete samt ger assistans och administrativt stöd till generaldirektören och överdirektören. Vi finns i Norrköping och Örebro. Visa mindre

Uppdragshandläggare till SCB

Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor! Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss! Om jobbet  Är du intresserad av att hantera olika arbetsuppgif... Visa mer
Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor!

Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss!

Om jobbet 
Är du intresserad av att hantera olika arbetsuppgifter parallellt? Hos oss arbetar handläggarna både med att administrera mikrodatautlämnanden och producera databaser på uppdrag. Vi är ett team av 21 engagerade kollegor som arbetar med att producera mikrodatauppdrag för forskning- och statistikändamål. Vi behöver nu förstärka gruppen med ytterligare uppdragshandläggare då efterfrågan på SCB:s mikrodatatjänster ökar. Som handläggare arbetar du självständigt med hela processen från inkommen förfrågan till slutlig leverans men det råder ett gott samarbetsklimat där alla hjälper varandra.

Vi bedriver en betydande del av arbetet i nära samarbete med våra kunder, exempelvis universitet, högskolor, forskningsinstitutioner och myndigheter.

Vill du ...


• arbeta självständigt med uppdrag i form av framställning av skräddarsydda databaser för forskning och statistikändamål
• arbeta med hela processen, från att handlägga inkommen förfrågan till slutleverans
• ha många kundkontakter, samarbeta med andra ämnessektioner inom SCB och ha kontakter med andra myndigheter
• medverka i utvecklingsarbetet inom uppdragsverksamheten 

… så tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!

Om dig 

Vi vill att du har:


• akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning, alternativt inom det folkhälsovetenskapliga området
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. 

Meriterande är om du även har: 


• erfarenhet av att arbeta med , SAS och/eller SPSS eller annat databehandlingsprogram
• minst 30HP i ämnet statistik
• erfarenhet från statistikproduktion samt erfarenhet av att hantera stora datamängder
• erfarenhet av kundservice/kundkontakt
• erfarenhet av att handlägga ärenden. 

För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss behöver du vara strukturerad och ha förmåga att arbeta självständigt, då arbetet ofta innebär att du har flera egna uppdrag på gång samtidigt, med eget ansvar att driva dem framåt. Det är viktigt att du är van med att arbeta mot deadlines Du ska gärna vara bekväm med att genomföra presentationer för olika uppdragsgivare.

Du har också en god samarbetsförmåga, då det är helt nödvändigt för arbetet att skapa goda relationer, såväl internt som externt. 

Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.  

Mer information 
Den här tjänsten finns på sektionen för mikrodatauppdrag i Örebro, Åkullegatan. 

Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.  

Den här tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att vi kommer att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll innan vi fattar beslut om anställning.

Vill du veta mer om jobbet, kontakta sektionschef Freja Werke tel 010-479 64 55 eller uppdragsansvarig Marie Kåberg tel 010-479 65 79.

Fackliga kontaktpersoner
Krister Näsén, ST inom SCB, tel 010-479 40 00.
Barbro Olsson Saco-S föreningen vid SCB, tel 010-479 40 00.

Sista ansökningsdag: 2023-10-02.
Diarienummer: A2023/3212

Du ansöker genom att registrera personligt brev och CV på svenska i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på ”Ansök” nedan. Du kommer också att få besvara några urvalsfrågor.

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Finansiell utredare till Örebro

Se hela annonsen via länken! https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/finansiell-utredare-till-orebro/ Arbetsbeskrivning Som finansiell utredare arbetar du uppdragsbaserat, vilket innebär att du ingår i olika utredningar på olika avdelningar. Bland annat håller du förhör och kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder. Syftet är för att återta brottsvinster och ta fram bevisning i utredningarna. Arbetet leder till att du... Visa mer
Se hela annonsen via länken!
https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/finansiell-utredare-till-orebro/
Arbetsbeskrivning
Som finansiell utredare arbetar du uppdragsbaserat, vilket innebär att du ingår i olika utredningar på olika avdelningar. Bland annat håller du förhör och kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder. Syftet är för att återta brottsvinster och ta fram bevisning i utredningarna. Arbetet leder till att du säkrar pengar för eventuellt skadestånd alternativt förverkande av brottsvinster. Du biträder även med din expertis kring den finansiella delen i andra utredningar, vilket sker i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du är delaktig i hela utredningskedjan, från att ärendet kommer in till polisen och till att det slutredovisas till åklagare. Du föredrar ditt arbete inför förundersökningsledare och åklagare samt lämnar rekommendationer inför beslut eller vidare åtgärder.
Resor och övernattning i tjänsten kan förekomma.
Exempel på vad arbetet kan innefattas av:
Handlägga och utreda finansiella utredningar
Biträda åklagare i rätten vid kvarstads- och huvudförhandling avseende finansiella utredningsmoment och återtagande av brottsvinster.
Strategiskt ansvariga för att utveckla och införa kunskapsbaserade metoder i utredning av finansiell brottslighet.
Ge stöd och utbildningar till andra funktioner inom Polismyndigheten
Främja samverkan med interna och externa aktörer i syfte att utreda och förebygga finansiell brottslighet
Rapportskrivande
Det kan även tillkomma allmänna arbetsuppgifter efter verksamhetens behovKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Relevant utbildning skulle till exempelvis kunna vara inom juridik, ekonomi eller kriminologi.
Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen (på heltid och i närtid) exempelvis som utredare inom ekonomiskt arbete på migrationsverket, socialtjänsten, försäkringskassan, bank, finans, försäkringsbolag, skatteverket eller kronofogden.
Svenskt B-körkort (manuell växel)
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Mycket goda kunskaper i Officepaketet, framför allt Excel.Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av tillgångsutredning
Erfarenhet av i analys och visualiseringsprogram
Erfarenhet av att ha arbetat med stora datamängder i exempelvis Excel
Erfarenhet av att utreda brott av ekonomisk karaktär
Erfarenhet av ekonomisk redovisning
Juridisk arbetserfarenhet eller utbildning inom området
Polisexamen i enlighet med Polisförordning (2014:1104)Personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass. I det här uppdraget ställs du inför utmanande situationer. Därför är din grundtrygghet avgörande för rollen. Du är trygg och stabil och har en förmåga att effektivt driva utredningar självständigt. Du arbetar minst lika bra självgående som i nära samarbete med kollegor eller andra externa parter. Du är kommunikativ och har inga problem med att sammanställa och föredra ärenden inför grupp på ett tydligt sätt. Arbetet innebär att det i perioder är höga arbetstoppar, vilket ställer krav på att du kan hantera uppdrag med kort framförhållning under tidspress parallellt med andra uppdrag. Som person är du både analytisk och nyfiken, du gillar att arbeta med siffror och kommer gärna med idéer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Visa mindre

Handläggare till Myndighet och trafik

Brinner du för samhällsplanering och vill vara med där det händer? Som handläggare inom markupplåtelse på Teknik- och serviceförvaltningen arbetar du med frågor som påverkar Örebros medborgare gällande framkomlighet, tillgänglighet och utbud på den allmänna platsen. Nu söker vi drivna och positiva personer som har förmågan att se detaljerna som gör skillnad och vill bli en aktiv del i Örebros framtida tillväxt! Om tjänsten Uppdraget innebär att förvalta a... Visa mer
Brinner du för samhällsplanering och vill vara med där det händer? Som handläggare inom markupplåtelse på Teknik- och serviceförvaltningen arbetar du med frågor som påverkar Örebros medborgare gällande framkomlighet, tillgänglighet och utbud på den allmänna platsen. Nu söker vi drivna och positiva personer som har förmågan att se detaljerna som gör skillnad och vill bli en aktiv del i Örebros framtida tillväxt!

Om tjänsten
Uppdraget innebär att förvalta allmän platsmark och bidra till ett framkomligt, tillgängligt och säkert Örebro genom att handlägga ärenden för markupplåtelse. Örebro kommuns vision är att vara Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. I uppdraget som handläggare inom markupplåtelse arbetar du för utveckling av attraktiva uteserveringar och evenemang. Du bidrar till visionen genom att säkerställa god service i en kvalitativ markupplåtelseprocess som har säkerhet i fokus.

Som handläggare för markupplåtelse handlägger och yttrar du dig i ärenden gällande tillfälliga upplåtelser av mark på allmän plats i Örebro kommun. Du ger råd, stöd och handlägger självständigt uppgifter inom området. Markupplåtelse innebär uteserveringar, event, torghandel, större och mindre enstaka markupplåtelser, t.ex. byggarbetsplatser.

Våra ledord är Förnya - Förenkla - Förbättra.

Exempel på arbetsuppgifter: 

• handlägga ärenden självständigt och effektivt
• driva egna ärenden från start till mål enligt rådande rutiner och i samförstånd med övriga handläggare inom markupplåtelse
• svara på frågor och bemöta synpunkter från medborgare
• arbeta i enlighet med verksamhetens gällande lagar
• hålla dig uppdaterad inom ditt verksamhetsområde

Om arbetsplatsen
Som medarbetare inom Park och gata på Teknik- och serviceförvaltningen bidrar du till att göra vardagen enklare för örebroarna. Vi arbetar för att Örebro ska vara en trevlig, trygg och ren stad med säkra och goda kommunikationer samt offentliga miljöer som är tillgängliga för alla. Vi gör det i nära dialog och samspel med kollegor, politik, medborgare och näringsliv. Hos oss får du en chans att utveckla både dig själv och kommunen. Du uppmuntras att utveckla lösningar som förnyar och överraskar positivt. Är du rätt person att anta utmaningen?

Kvalifikationer
Arbetet innebär många olika kontakter både internt och externt och du behöver därför ha lätt för att bygga och bibehålla relationer för att nå önskvärt resultat. En annan viktig del i uppdraget är att kommunicera med gott bemötande, det gör du genom att ge god service och vägledning i dina kontakter. Rollen kräver även att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. 

Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du lätt kan kommunicera och anpassa ditt budskap gentemot kollegor och andra parter, samt att du skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• adekvat högskoleexamen (180 hp) som arbetsgivaren bedömer relevant
• B-körkort
• god datavana

Meriterande:

• tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• tidigare erfarenhet av arbete med TA-planer
• goda kunskaper i engelska
• erfarenhet av arbete med olika digitala kartor
• tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• erfarenhet av office 365

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: snarast enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 12 september.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Beredskapssamordnare Hälso-och sjukvården Region Örebro län

Vi söker nu en beredskapssamordnare till Beredskapscentrum inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Beredskapscentrum är en processenhet inom Verksamhets- och ledningsstöd (VLS), där du kommer att vara anställd inom enheten för Säkerhet, beredskap och miljö. Beredskapscentrum ansvarar för kris- och katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar inom hälso- och sjukvården i Region Örebro Län. Beredskapscentrum ligger under stabschef VLS och arbetet leds av... Visa mer
Vi söker nu en beredskapssamordnare till Beredskapscentrum inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Beredskapscentrum är en processenhet inom Verksamhets- och ledningsstöd (VLS), där du kommer att vara anställd inom enheten för Säkerhet, beredskap och miljö. Beredskapscentrum ansvarar för kris- och katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar inom hälso- och sjukvården i Region Örebro Län.
Beredskapscentrum ligger under stabschef VLS och arbetet leds av den regionala beredskapsöverläkaren. Enheten har uppdraget att leda, utveckla, samordna, stödja och följa upp arbetet med krisberedskap i hälso- och sjukvården. Verksamheten är förvaltningsövergripande och innefattar alla våra 4 områden. I uppdraget ingår också en nära samverkan med övriga förvaltningar inom Region Örebro län samt andra regioner och myndigheter samt externa aktörer.
Vi är just nu inne i en dynamisk fas där Beredskapscentrum liksom annat beredskapsarbete i regionen byggs upp för att fullt ut möta de krav som ställs på sjukvården i lagar, förordningar och författningar.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Beredskapssamordnare Hälso-och sjukvården Region Örebro län

Arbetsuppgifter

Som beredskapssamordnare arbetar du i team med övriga medarbetare i Beredskapscentrum. Ni arbetar nära verksamheterna med att stödja implementerandet av den katastrofmedicinska beredskapsplanen och du kommer att ha en samordnande funktion för de beredskapskontakter som arbetar i verksamheterna. Du ska kunna stödja verksamheterna i arbetet med bland annat kontinuitetshantering. Du ska identifiera svårigheter, flaskhalsar och förbättringsområden från verksamheternas genomgång av sin kapacitetsökningsförmåga och utifrån analysen ge förslag till förbättringsåtgärder samt följa upp genomförandet. Som beredskapssamordnare kan du komma att ha en eller flera av följande profiler: utbildning & övning, kontinuitetshantering, civilt försvar, CBRN, krisstöd, primärvård eller psykiatri.
I uppdraget ingår också att:
vara uppdaterad på aktuella lagar och förordningar som styr svensk katastrofmedicinsk beredskap
bevaka aktuella utvecklingsområden inom beredskap och civilt försvar
samverka och säkra övergångar i beredskapskedjan mellan verksamheter
planera och genomföra olika utbildningar, övningar och utvärderingar inom beredskapsområdet
bereda ärenden från olika myndigheter
ingå i relevanta nätverk
ingå i särskild sjukvårdsledning som stabschef
bistå i arbetet med katastrofmedicinsk försörjning

En roll som TIB, tjänsteman i beredskap, kan bli aktuell. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt. Resor inom regionen förekommer i tjänsten. Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kommer att föregå beslut om anställning.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Du förutsätts ha goda samarbetsegenskaper men också kunna arbeta självständigt och vara drivande inom ditt uppdrag. Du har förmåga att få övergripande perspektiv omvandlade i praktisk handling och har god förmåga att förankra arbetet hos berörda verksamheter. Ditt förhållningssätt är lösnings- och resultatinriktat och du har god pedagogisk förmåga. Du är dessutom duktig på att prioritera ditt arbete och ha flexibilitet i dina arbetsuppgifter. Du har erfarenhet från att arbeta i projekt och uppdrag och driva och samordna utvecklingsarbete. Du är strukturerad, initiativrik, resultatorienterad men också lyhörd och samarbetsinriktad. Du bör ha mycket god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift, och du bör känna dig bekväm att prata inför större och mindre grupper liksom att skriva och bereda underlag och rapporter.
Till tjänsten krävs relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du:
har erfarenhet av hälso- och sjukvårdens organisation
har erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet
har erfarenhet att ha arbetat med frågor relaterade till krisberedskap eller civil försvar

Det är också meriterande om du har kunskap om eller erfarenhet från något av följande områden:
Arbete med kontinuitetshantering
Arbete med risk- och sårbarhetsanalyser
Kris- och katastrofmedicinsk beredskap
Civilt försvar
Stabsarbete
Övningsledning

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Visa mindre

Vattenvårdshandläggare

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Länsstyrelsen söker en Vattenvårdshandläggare till enheten Vatten och Naturmiljö. E... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Länsstyrelsen söker en Vattenvårdshandläggare till enheten Vatten och Naturmiljö.

Enheten har en stor bredd av olika verksamhetsområden inom miljöområdet och arbetar för att främja en hållbar utveckling och bidra till att miljömålen uppfylls. Enheten Vatten och Naturmiljö består av cirka 20 medarbetare och du kommer att ingå i en arbetsgrupp på sex personer.

Du arbetar med tillsyn och prövning av vattenkraftverk och dammar. En viktig del i arbetet är att  styra tillsynsinsatser där de förväntas göra störst miljönytta. Tillsynen innebär framför allt att följa upp hur egenkontroll bedrivs vid länets vattenkraftverk. Till exempel genom att boka in och genomföra tillsynsbesök. Vid besöken kommer verksamhetsutövarna att visa oss runt på anläggningen och vi kommer att ställa frågor utifrån en framtagen checklista. Vi använder oss av det material som https://www.miljosamverkansverige.se/vatten/egenkontrolltillsyn-pa-vattenkraftverk/ har tagit fram för att göra egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk. Syftet med tillsynen är att säkerställa långsiktig uppföljning och funktion av anläggningar och verksamheter.

Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som även arbetar med genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften. Det finns möjlighet att delta i pågående samverkansprocesser och tillståndsprövningar. Arbetsgruppens frågor anknyter till ramdirektivet för vatten, vattenförvaltning och restaurering av vattenmiljöer.

Kvalifikationer
Du har utbildning på akademisk nivå med inriktning mot juridik, miljö-, naturvetenskaplig eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har:

- utbildning i miljörätt eller annan juridisk utbildning
- utbildning i vattenmiljöfrågor eller har fått kunskap inom området på annat sätt
- arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning
- arbetat med tillsyn eller prövning enligt miljöbalken särskilt med vattenverksamhet eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.

Som person har du god förmåga att se helhet och sammanhang och att se saker ur olika perspektiv. Du är strukturerad, noggrann, självständig och utåtriktad samt har god pedagogisk förmåga som innebär att du kan kommunicera och förklara beslut och ställningstaganden. Arbetet kräver förmåga att arbeta självständigt men också att kunna fungera och agera som en del av en grupp. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är visstidsanställning t o m 31 december 2023

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 12 september 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Strategisk utredare med inriktning hållbar utveckling

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid. Om jobbet Som en del av avdelning Strategisk utveckling och förvaltning ansvarar sektion Utvärdering och ana... Visa mer
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Som en del av avdelning Strategisk utveckling och förvaltning ansvarar sektion Utvärdering och analys för flera av myndighetens strategiska utvecklingsområden med ett särskilt fokus på utvärderings- och analysfrågor. Sektionen ansvarar bland annat för att utveckla och förvalta myndighetens ledningssystem, myndighetsövergripande arbetssätt och modeller, strategiska regeringsuppdrag och remisser. Sektionen samordnar och leder myndighetens omvärldsarbete, forskning och innovation och arbete inom hållbar utveckling.

Vi söker nu en erfaren utredare med inriktning hållbarhet för myndighetsövergripande uppdrag. Många av de strategiska hållbarhetsfrågorna inom transportområdet har just nu koppling till miljö- och klimatområdet och du kommer därför att ha särskilt fokus på just dessa frågor. Du kommer att arbeta i team/arbetsgrupper där ni tillsammans tar er an uppdrag, på ett styrande, stödjande och samordnande sätt. Ni tar fram välgrundade och faktabaserade analyser och beslutsunderlag inför beslut på ledningsnivå. 

Sektion Utvärdering och analys består av 14 medarbetare som är en framåtdrivande grupp med spännande och utvecklande uppdrag. Som medarbetare på sektionen kan du få uppdrag inom sektionens och avdelningens olika ansvarsområden.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• samordna och leda arbetet kring hållbar utveckling och dess tre dimensioner på en övergripande nivå
• samordna myndighetens initiativ och arbete inom klimatområdet på en övergripande nivå
• samordna arbetet kring myndighetens miljöledningssystem
• delta och i förekommande fall samordna interna och externa nätverk och forum
• samordna och medverka i utredningar, uppdrag samt remisser inom avdelningens ansvarsområden
• bidra till sektionens och avdelningens utveckling och uppdrag.

Du måste ha

• akademisk utbildning med inriktning mot hållbarhet, naturvetenskap eller statsvetenskap eller annan relevant utbildning tillsammans med erfarenhet som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
• flerårig erfarenhet av att leda, driva och samordna strategiska frågor inom hållbarhet-, klimat- och/eller miljö på en övergripande nivå
• flerårig erfarenhet av arbete med komplexa analyser och utredningar
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska med förmåga att anpassa ditt budskap efter målgruppens förutsättningar.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av arbete med de transportpolitiska målen
• erfarenhet av arbete med förändringsledning
• erfarenhet av offentlig sektor
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Vi vill att du

• är strategisk och analytisk med förmåga att se helheten
• kan leda och samordna grupper för att nå resultat och gemensamma mål
• har ett konsultativt förhållningssätt och god förmåga att skapa förtroendefulla relationer på olika nivåer
• är flexibel och lösningsorienterad och har lätt för att anpassa dig efter nya förutsättningar
• är nyfiken, håller dig à jour inom din profession, omvärldsbevakar och trendspanar. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering på någon av våra huvudorter som är Norrköping, Borlänge och Örebro. Resor förekommer i tjänsten, främst mellan våra huvudorter. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. För tjänster med stora krav på säkerhet är det vanligtvis nödvändigt att arbeta på plats från något av våra tolv kontor som vi har runt om i landet.

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Julia Runesson, 010-495 6406, [email protected]. Saco, Maria Inghamn och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-5914. Vi behöver din ansökan senast den 19 september 2023. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.


Kort om avdelning Strategisk utveckling och förvaltning

På avdelning Strategisk utveckling och förvaltning finns en enhet som består av en stab och tre sektioner: Informationshantering, Utvärdering och analys samt Kunddriven utveckling. Vi har cirka 55 medarbetare som är placerade i Norrköping, Örebro och Borlänge.

Vårt främsta uppdrag är att skapa förutsättningar för övriga avdelningar att uppnå myndighetens mål genom att vara styrande, stödjande och samordnande. Vi ska också driva på utvecklingen inom ett antal strategiska områden, exempelvis ledningssystem och processer, kund- och digitaliseringsfrågor och informationsförvaltning. Visa mindre

Överförmyndarhandläggare till Överförmyndarkansliet

Vill du vara med och utveckla överförmyndarverksamheten i Örebro?  Då kan du vara Örebro kommuns nya överförmyndarhandläggare. Varmt välkommen med din ansökan! Om tjänsten Vi på Överförmyndarkansliet söker nu en överförmyndarhandläggare på tillsvidareanställning och en överförmydarhandläggare på vikariat som vill ha ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. Hos oss får du ett jobb med stor betydelse och du blir en viktig del i det strategiska arbetet när Ö... Visa mer
Vill du vara med och utveckla överförmyndarverksamheten i Örebro?  Då kan du vara Örebro kommuns nya överförmyndarhandläggare.
Varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Vi på Överförmyndarkansliet söker nu en överförmyndarhandläggare på tillsvidareanställning och en överförmydarhandläggare på vikariat som vill ha ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. Hos oss får du ett jobb med stor betydelse och du blir en viktig del i det strategiska arbetet när Överförmyndarkansliet utvecklas.

Kansliet har ett särskilt fokus på att digitalisera verksamhetens tjänster och processer för att därigenom underlätta för gode män, förvaltare och förmyndare samt förenkla administrationen för oss handläggare. Vi vill fortsätta att utveckla vårt arbete med att ge stöd och service samtidigt som vi upprätthåller en god rättssäkerhet. Vi hoppas att just du är intresserad av detta och fortsätta vår utvecklingsresa med att forma en modern verksamhet med service och kvalitet i fokus. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för sig. Som handläggare inom överförmyndarverksamheten arbetar du nära vår verksamhetschef och får omväxlande och kvalificerade arbetsuppgifter.

Exempel på arbetsuppgifter:

• utreda ansökningar och anmälningar gällande god man, förvaltare och förmyndare.
• ansöka och skriva yttrande till tingsrätt
• företräda överförmyndarnämnden i domstol
• ansvara för att ärenden får en rättsenlig och effektiv handläggning
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• registrera, förhandsgranska, begära in kompletteringar och granska årsräkningar från ställföreträdare
• kontakt med huvudmän, anhöriga, ställföreträdare och myndigheter

Om arbetsplatsen
På Överförmyndarkansliet möter du ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. På uppdrag av och i nära samarbete med överförmyndarnämnden är enhetens ansvar att utifrån huvudmans behov och den lagstiftning som reglerar detta skapa trygghet via en öppen och nära dialog samt rättssäker och trygg myndighetsutövning. Du blir en del av ett team med 18 medarbetare.

Kvalifikationer
Då arbetet är utåtriktat med mycket kontakt med medborgare så krävs det att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse, vilja och en förmåga att hjälpa andra. Du anstränger dig för att leverera lösningar samtidigt som du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Som handläggare hos oss är det viktigt att du tar ansvar för din uppgift och arbetar både självständigt, flexibelt och tvärfunktionellt tillsammans med kollegor. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med andra samt föra dokumentation. Därtill behöver du ha en god datorvana och förmåga att digitalt dokumentera det verksamheten kräver

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• examen om minst 180 hp med inriktning mot juridik, socialt arbete/socionom, eller ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig

Meriterande:

• erfarenhet av tidigare arbete med att utreda och besluta inom myndighetsområdet
• erfarenhet av överförmyndarens verksamhet

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning och vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse, vikariatet efter överenskommelse tom 1 augusti 2024

Antal tjänster: 2

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Ansökan
Förlängd annonsering.

Sista ansökningsdag är 4 september.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Migrationshandläggare till Mottagningsenheten i Örebro

På Migrationsverket är vi cirka 5 800 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Vårt jobb är viktigt på riktigt! Vi söker migrationshandläggare till Mottagningsenheten i Örebro. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och e... Visa mer
På Migrationsverket är vi cirka 5 800 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Vårt jobb är viktigt på riktigt!
Vi söker migrationshandläggare till Mottagningsenheten i Örebro.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet som migrationshandläggare kan variera med tid och efter behov. Du arbetar med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.

I vårt Servicecenter och ansökningsfunktion möter du sökanden, tar emot deras uppgifter och registrerar ansökningar. Du möter och har samtal med personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att samla in information till underlag för beslut, underrätta om beslut, motivera att följa besluten eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service. Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov hos personer och i förekommande fall håller du samtal med vuxna och barn i utsatta situationer.

Du kommer också att medverka i intern och extern information samt aktivt delta i utvecklingsarbetet på enheten.


Personliga kompetenser
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Vidare är du strukturerad och självständigt kan planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt mot uppsatta mål och deadlines. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ändra ditt synsätt och förhållningssätt vid ändrade omständigheter. Du är också en god representant för myndigheten och agerar utifrån verksamhetens mål och riktlinjer.

I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet 
- Kunskap inom och erfarenhet av förvaltningsrättsliga ärenden 
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska 
- God IT-vana och har lätt för att sätta dig in i nya system

 

 Meriter- God utredningsvana och kunskap i att tolka och hantera lagtexter 
- Kunskap inom utlänningslagen
- Erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer
- Erfarenhet av arbete med professionellt bemötande och med krav på god service 
- Erfarenhet av arbete med massflyktsdirektivet
- Erfarenhet av arbete inom Migrationsverkets servicecenter och ansökningsfunktion i närtid

 Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Vi tillämpar individuell lönesättning. 
Placering: Örebro
Tillträde: 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till de ansvariga enhetscheferna längre ned.

Ansökan
Varmt välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 4 september 2023! Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem

_________________________________________________________________________________________________________


Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/ kan du läsa mer om vad det innebär.


Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.


Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan ”Lediga jobb och intresseanmälan” på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html


Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Överförmyndarhandläggare till Överförmyndarkansliet

Vill du vara med och utveckla överförmyndarverksamheten i Örebro?  Då kan du vara Örebro kommuns nya överförmyndarhandläggare. Varmt välkommen med din ansökan! Om tjänsten Vi på Överförmyndarkansliet söker nu en överförmyndarhandläggare på tillsvidareanställning och en överförmydarhandläggare på vikariat som vill ha ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. Hos oss får du ett jobb med stor betydelse och du blir en viktig del i det strategiska arbetet när Ö... Visa mer
Vill du vara med och utveckla överförmyndarverksamheten i Örebro?  Då kan du vara Örebro kommuns nya överförmyndarhandläggare.
Varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Vi på Överförmyndarkansliet söker nu en överförmyndarhandläggare på tillsvidareanställning och en överförmydarhandläggare på vikariat som vill ha ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. Hos oss får du ett jobb med stor betydelse och du blir en viktig del i det strategiska arbetet när Överförmyndarkansliet utvecklas.

Kansliet har ett särskilt fokus på att digitalisera verksamhetens tjänster och processer för att därigenom underlätta för gode män, förvaltare och förmyndare samt förenkla administrationen för oss handläggare. Vi vill fortsätta att utveckla vårt arbete med att ge stöd och service samtidigt som vi upprätthåller en god rättssäkerhet. Vi hoppas att just du är intresserad av detta och fortsätta vår utvecklingsresa med att forma en modern verksamhet med service och kvalitet i fokus. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för sig. Som handläggare inom överförmyndarverksamheten arbetar du nära vår verksamhetschef och får omväxlande och kvalificerade arbetsuppgifter.

Exempel på arbetsuppgifter:

• utreda ansökningar och anmälningar gällande god man, förvaltare och förmyndare.
• ansöka och skriva yttrande till tingsrätt
• företräda överförmyndarnämnden i domstol
• ansvara för att ärenden får en rättsenlig och effektiv handläggning
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• registrera, förhandsgranska, begära in kompletteringar och granska årsräkningar från ställföreträdare
• kontakt med huvudmän, anhöriga, ställföreträdare och myndigheter

Om arbetsplatsen
På Överförmyndarkansliet möter du ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. På uppdrag av och i nära samarbete med överförmyndarnämnden är enhetens ansvar att utifrån huvudmans behov och den lagstiftning som reglerar detta skapa trygghet via en öppen och nära dialog samt rättssäker och trygg myndighetsutövning. Du blir en del av ett team med 18 medarbetare.

Kvalifikationer
Då arbetet är utåtriktat med mycket kontakt med medborgare så krävs det att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse, vilja och en förmåga att hjälpa andra. Du anstränger dig för att leverera lösningar samtidigt som du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Som handläggare hos oss är det viktigt att du tar ansvar för din uppgift och arbetar både självständigt, flexibelt och tvärfunktionellt tillsammans med kollegor. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med andra samt föra dokumentation. Därtill behöver du ha en god datorvana och förmåga att digitalt dokumentera det verksamheten kräver

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• examen om minst 180 hp med inriktning mot juridik, socialt arbete/socionom, eller ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig

Meriterande:

• erfarenhet av tidigare arbete med att utreda och besluta inom myndighetsområdet
• erfarenhet av överförmyndarens verksamhet

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning och vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse, vikariatet efter överenskommelse tom 1 augusti 2024

Antal tjänster: 2

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 21 augusti.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Administrativ samordnare till Bemanningen Vård och omsorg och funktionsstöd

Om du är en självsäker person med stark självinsikt och relationskompetens kan du vara den vi söker! Som samordnare inom kompetensförsörjning kommer du spela en viktig roll i att säkerställa att Örebro kommuns verksamheter är rustade för framtiden. Om tjänsten I rollen som samordnare kommer du att ansvara för att analysera och identifiera behov av kompetensutveckling hos de individer som söker sig till våra verksamheter. Du kommer att utvärdera vilka kun... Visa mer
Om du är en självsäker person med stark självinsikt och relationskompetens kan du vara den vi söker! Som samordnare inom kompetensförsörjning kommer du spela en viktig roll i att säkerställa att Örebro kommuns verksamheter är rustade för framtiden.

Om tjänsten

I rollen som samordnare kommer du att ansvara för att analysera och identifiera behov av kompetensutveckling hos de individer som söker sig till våra verksamheter. Du kommer att utvärdera vilka kunskaper dessa individer har med sig från gymnasiet och vilka kompletterande kurser och utbildningar de behöver för att nå upp till kraven. Vidare kommer du även att bedöma behovet av svenska språkkurser samt andra kompetenshöjande åtgärder såsom vårdbiträdesutbildning och validering.

Ett viktigt ansvar i rollen är att skapa och upprätthålla nätverk med relevanta aktörer inom utbildningssektorn. Du kommer att ta kontakt med och vägleda personer som behöver utbildningsinsatser för att klara av arbete inom vård, omsorg och funktionsstöd. Det innebär bland annat att du kommer att anmäla personer till utbildningar samt kommunicera med utbildningsanordnare och lärare för att säkerställa en smidig process. För att underlätta det arbetet så förväntas du att arbeta till viss del utifrån Campus Risbergska.

Som samordnare för kompetensförsörjning kommer du även att arbeta proaktivt för att hjälpa individer att se möjligheterna med att arbeta inom dessa områden, samt vara en ambassadör för yrken inom vård- och omsorg samt funktionsstöd. Du kommer även att följa upp och utvärdera utbildningssatsningar både på strukturell nivå och på individnivå för att säkerställa att målen uppnås.

Den här rollen är helt ny och du kommer tillsammans med chef, projektledare och representanter från Campus Risbergska att utveckla den här rollen så att den kan skapa så mycket värde som möjligt för individerna du finns till för!

Exempel på arbetsuppgifter:

• skapa och underhålla nätverk som är nödvändiga för rollen
• ta kontakt med och vägleda personer som behöver utbildningsinsatser för att klara arbetet inom vård och omsorg och funktionsstöd
• anmäla personer till utbildningar och kommunicera med utbildningsanordnare och lärare
• arbeta proaktivt, var en ambassadör och få personer att se möjligheter i inom vård och omsorg och funktionsstöd
• följa upp utbildningssatsningar strukturellt och på individnivå

Om arbetsplatsen
I rollen som samordnare tillhör du Bemanningsenheten för vård- och omsorg. Arbetsgruppen består av administratörer och administrativa samordnare, totalt 10 personer. Verksamheten arbetar med att förse verksamheter inom vård- och omsorg samt funktionsstöd med vikarier. Enheten har i nuläget sina kontor på Citypassagen i närheten av resecentrum, men på sikt kommer enheten att arbeta utifrån kontor i Åbylunden. Både Citypassagen och Åbylunden erbjuder toppmoderna och aktivitetsbaserade kontor. 

Kvalifikationer
Vi letar efter en samordnare med en utåtriktad och socialt aktiv natur, som trivs i yrkesmässiga sammanhang och har lätt för att kommunicera med människor från alla olika bakgrunder. Du bygger och upprätthåller relationer med lätthet genom att dra nytta av olika nätverk och kommunikationskanaler.

Då rollen är ny och du är med och bygger upp den behöver du vara en person som snabbt kan anpassa dig till förändrade omständigheter och som ser möjligheter och förbättringspotential i förändringar. Att rollen är ny ställer även krav på att du har en god förmåga att självständigt strukturera ditt angreppssätt, att agera proaktivt och driva dina processer framåt. Genom att planera, prioritera och fatta beslut inom ramen för ditt mandat ser vi att du tar ett helhetsansvar och kan leverera resultat. 

Socialt samspel är centralt i den här rollen, därför ser vi att du trivs med att samarbeta med andra, har en sund självinsikt och kan reflektera över ditt eget agerande och hur du uppfattas av andra. Då du kommer handleda och stödja individer utifrån olika förutsättningar behöver du ha en förmåga att erbjuda kreativa lösningar som tar hänsyn till individernas unika behov.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• akademisk examen om 180 hp som arbetsgivaren finner lämplig
• B-körkort
• goda kunskaper i Office365
• dokumenterad erfarenhet av arbete med kompetensförsörjning
• erfarenhet av att självständigt utveckla arbetssätt och skapa nätverk

Meriterande:

• erfarenhet av arbete inom gymnasium eller vuxenutbildning och inom vård och omsorg och/eller funktionsstöd
• erfarenhet av att arbeta i relationsskapande och samverkande roller där du framgångsrikt har etablerat och upprätthållit professionella relationer
• erfarenhet av handledning och coachning där du har haft möjlighet att stödja och guida andra
• erfarenhet av svåra samtal inom arbetsrelaterade situationer

Omfattning och tillträde
Anställningsform: projektanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Övrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2 augusti.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Handläggare till Enheten för bostadsanpassning

Vill Du göra skillnad för medborgarna i Örebro kommun? Vill Du arbeta som handläggare och bidra till en god service till örebroarna, ha ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb? Då ska Du söka jobbet som handläggare av bostadsanpassningsbidrag! Om tjänsten Du kommer ingå i ett team med andra handläggare för bostadsanpassningsbidrag och samverka med andra professioner och verksamheter. Bostadsanpassningsbidraget är till för att personer i alla åld... Visa mer
Vill Du göra skillnad för medborgarna i Örebro kommun? Vill Du arbeta som handläggare och bidra till en god service till örebroarna, ha ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb? Då ska Du söka jobbet som handläggare av bostadsanpassningsbidrag!

Om tjänsten
Du kommer ingå i ett team med andra handläggare för bostadsanpassningsbidrag och samverka med andra professioner och verksamheter.

Bostadsanpassningsbidraget är till för att personer i alla åldrar med funktionsvariationer ska ha möjlighet till ett självständigt liv i sin ordinarie bostad. I tjänsten som handläggare har du egna ärenden där du utreder, bedömer och beslutar om bidrag för enskilda personer utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

I arbetet ingår att bedöma sökta åtgärder, värdera intyg och göra hembesök i den enskildes hemmiljö. Du dokumenterar fortlöpande under ärendeprocessen och fattar beslut. Du bedömer kostnader för byggarbeten och hanterar offerter. I uppdraget ingår även att upprätta beställningar av entreprenadarbeten på enskilds uppdrag samt att hantera fakturor. Dessa arbetsuppgifter innebär därför att du som handläggare behöver kunna göra vissa tekniska bedömningar likväl som bedömningar av medicinska intyg.

Inom Socialförvaltningen (Område Vård och Omsorg) sker ett ständigt pågående kvalitetsarbete som du förväntas medverka i tillsammans med övriga handläggare, gruppledare och enhetschef, därför ser vi positivt på att du har ett stort engagemang och intresse för utvecklings- och kvalitetsarbete. Du kommer även att samarbeta med andra professioner inom och utom förvaltningen såsom fastighetsägare, bygglovshandläggare, arbetsterapeuter, biståndshandläggare, administratörer, med flera. Som stöd i ditt arbete finns kollegor, gruppledare, enhetschef, jurist, med flera.

Exempel på arbetsuppgifter:

• handlägga ärenden utifrån gällande lagstiftning
• göra hembesök i den enskildes hemmiljö
• ansvara för att registrera ansökningar och övrig posthantering
• utreda och fatta beslut om bostadsanpassningsbidrag
• dokumentera fortlöpande i våra verksamhetssystem
• utveckla och utvärdera arbetssätt och rutiner

Om arbetsplatsen
Enheten för bostadsanpassningsbidrag svarar för myndighetsutövning utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag för sökanden i hela Örebro kommun. Enheten ingår i Socialförvaltningen, område vård och omsorg. Arbetsgruppen består av fem handläggare varav en gruppledare samt en enhetschef.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som handläggare ser vi att du är trygg, flexibel och noggrann. Du kommer att ha nära kontakt med de sökande och deras närstående vilket kräver att du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Vidare ser vi det som viktigt att du är duktig på att skapa goda relationer, tycker om att samarbeta med andra och att du är serviceinriktad. Du har eget ansvar för handläggningsprocessen, men stöd finns. Du ser helheten och besitter en god förmåga i att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• examen från högskola/universitet på minst 180 hp som arbetsgivaren finner relevant, exempelvis är du utbildad arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast
• B-körkort
• god datorvana

Meriterande:

• erfarenhet av att arbeta som handläggare av bostadsanpassningsbidrag
• utbildning eller erfarenhet inom byggnadsteknik
• kunskap och erfarenhet av att arbeta i dokumentationssystem, till exempel BAB-online och/eller Raindance
• erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
• Tillitsbaserad kommunikation (MI)

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 2 januari 2024 eller enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 31 augusti.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Utredare säkerhetsskydd med inriktning personalsäkerhet

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid. Om jobbet Tjänsten som utredare säkerhetsskydd är placerad vid Generaldirektörens ledningskansli. Ledningska... Visa mer
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Tjänsten som utredare säkerhetsskydd är placerad vid Generaldirektörens ledningskansli. Ledningskansliet säkerhetsfunktion ansvarar för ledning och samordning av myndighetens säkerhets- och beredskapsarbete. Tillsammans arbetar vi med informationssäkerhetsfrågor, säkerhetsskydds- och beredskapsfrågor, frågor rörande totalförsvaret, fysisk säkerhet och brandskydd, personalsäkerhet, kontinuitetshantering och signalskydd. Huvuddelen av arbetet bedrivs i myndighetens lokaler i Örebro och Norrköping. Resor inom Sverige kan förekomma. 

Är du säkerhetsmedveten, noggrann, analytisk och serviceinriktad? Då kan det här vara ett arbete för dig.  

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• stödja myndighetens avdelningar med specialistkompetens inom säkerhetsskyddsområdet, särskilt inom området personalsäkerhet
• delta i framtagande och utveckling av styrande och stödjande dokument inom säkerhetsskyddsområdet, särskilt inom området personalsäkerhet
• planera och genomföra interna och externa säkerhetsutbildningar
• planera, förbereda, genomföra och dokumentera säkerhetsprövningsintervjuer i samband med säkerhetsprövningar enligt säkerhetsskyddslagstiftningen samt tillhörande författningar och vägledningar
• bedriva administrativ handläggning, främst avseende incidenthantering och säkerhetsprövningsärenden
• inhämta information via öppna källor såsom internet, offentliga handlingar och databaser etc.
• delta i myndighetens arbete med säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsskyddsplaner, särskilda säkerhetsbedömningar och befattningsanalyser.

Du måste ha

• relevant akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
• aktuell erfarenhet av arbete med säkerhets- och/eller säkerhetsskyddsfrågor
• aktuell erfarenhet av att planera och hålla i utbildningar
• aktuell erfarenhet av att planera och genomföra svåra samtal
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• körkort med B-behörighet.

Det är meriterande om du också har

• aktuell erfarenhet av att hantera sekretessbelagda och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och handlingar
• god kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen och tillhörande författningar och vägledningar 
• erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning
• erfarenhet av tillsyns- och eller revisionsarbete
• deltagit i arbetet med omhändertagande av incidenter.

Vi vill att du

• är säkerhetsmedveten och förtroendeingivande
• är målinriktad, strukturerad och arbetar systematiskt
• har god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Eftersom arbetsuppgifterna innebär många kontakter inom och utom Transportstyrelsen värdesätter vi din förmåga att bemöta andra människor på ett professionellt och trevligt sätt. Det är viktigt att du förstår rollen som myndighetsperson och har förmågan att anpassa ditt arbetssätt efter detta.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.  

Vid frågor är du välkommen att kontakta Stf Säkerhetschef Nicklas Ytterström, 010 – 495 37  25,  [email protected]]. ST, Anna Malmborg och Saco, Johan Stenborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-4117. Vi behöver din ansökan senast den 10 juli 2023. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om Ledningskansliet

Generaldirektören har ett ledningskansli. Ledningskansliet består av överdirektören, en säkerhetsfunktion och en kanslifunktion. Vi ansvarar för ledning och samordning av myndighetens säkerhets- och beredskapsarbete samt ger assistans och administrativt stöd till generaldirektören och överdirektören. Vi finns i Norrköping och Örebro. Visa mindre

Utredare

Vi söker en utredare för en tidsbegränsad anställning vid Rättskansliet på Örebro universitet. Bakgrund Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 15 000 studenter och 1 500 anställda. Rättskansliet är en avdelning inom det gemensamma verksamhetsstödet som ger stöd till verksamheten kring registrering och arkivering av allmänna handlingar, juridiska frågor och dataskydd. Som utredare svarar du tillsammans med nuvarande erf... Visa mer
Vi söker en utredare för en tidsbegränsad anställning vid Rättskansliet på Örebro universitet.

Bakgrund
Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 15 000 studenter och 1 500 anställda.

Rättskansliet är en avdelning inom det gemensamma verksamhetsstödet som ger stöd till verksamheten kring registrering och arkivering av allmänna handlingar, juridiska frågor och dataskydd. Som utredare svarar du tillsammans med nuvarande erfarna jurister, för juridisk rådgivning samt handläggning av ärenden till disciplinnämnden, universitetsledningen, institutioner samt administrativa avdelningar.

Arbetsuppgifter
Denna tjänst innebär att ha ett samordningsansvar för ärenden som har anmälts till disciplinnämnden, varför du som sökande bör ha intresse av ärendehandläggning och myndighetsutövning. I övrigt ingår även följande uppgifter;


• Hantera och utreda universitetsrättsliga ärenden.
• Allehanda frågor/uppgifter från verksamheten såsom exempelvis förvaltningsrätt, avtalsrätt, upphovsrätt, GDPR, stöd vid utlämnande av allmänna handlingar och arbetsmiljörelaterade ärenden.
• Vara med och genomföra utbildningar, informationsinsatser och utvecklingsarbeten inom avdelningens område. Vissa ärenden ska hanteras med kort framförhållning varför förmåga till prioritering är värdefullt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:


• Examen inom juridik/rättsvetenskap eller samhällsvetenskaplig inriktning där förvaltningsrätt ingått.
• Mycket god datorvana och erfarenhet av Officeprogrammen.
• Hög nivå på svenska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:


• Arbetat inom universitets- och högskolesektorn.
• Erfarenhet av utredning och handläggning inom myndighet.
• Erfarenhet av att ha genomfört utbildningar, informationsinsatser och utvecklingsarbeten inom administration
• Intresse för dataskyddsfrågor och IT-rätt. 

För att fungera bra i rollen behöver du:


• Vara noggrann och ordningsam.
• Kunna arbeta både individuellt och i grupp.
• Ha ett helhetsperspektiv och vara utvecklingsorienterad.
• Bidra till ett trevligt, öppet och kollegialt arbetsklimat där vi hjälper varandra när det behövs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Information
Anställningen är tidsbegränsad på 6 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Katarina Bååth, nås via  e-post: [email protected]  eller jurist Lena Molnar, 019-30 38 37,  e-post: [email protected]

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till ditt intresse av anställning som utredare
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2023-07-05. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Visa mindre

Beredskapssamordnare Hälso-och sjukvården Region Örebro län

Nu söker vi en Beredskapssamordnare till Beredskapscentrum inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Beredskapscentrum är en processenhet inom Verksamhets- och ledningsstöd (VLS) och består av medarbetare från Säkerhet, beredskap och miljö samt Patientsäkerhetsenheten, centrumet ansvarar för kris- och katastrofmedicins beredskap och civilt försvar inom hälso- och sjukvården i Region Örebro. Beredskapscentrum ligger under stabschef VLS och arbetet leds av reg... Visa mer
Nu söker vi en Beredskapssamordnare till Beredskapscentrum inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Beredskapscentrum är en processenhet inom Verksamhets- och ledningsstöd (VLS) och består av medarbetare från Säkerhet, beredskap och miljö samt Patientsäkerhetsenheten, centrumet ansvarar för kris- och katastrofmedicins beredskap och civilt försvar inom hälso- och sjukvården i Region Örebro. Beredskapscentrum ligger under stabschef VLS och arbetet leds av regional beredskapsöverläkare. Enheten har uppdraget att verka förvaltningsövergripande och stödjande genom samordning med våra 4 olika områden, Specialiserad vård, Nära Vård, Psykiatri och Forskning. I uppdraget ingår också en nära samverkan med övriga förvaltningar inom Region Örebro län samt andra regioner och myndigheter samt externa aktörer. Vi är just nu inne i en dynamisk fas där Beredskapscentrum liksom annat beredskapsarbete i regionen byggs upp för att fullt ut möta de krav som ställs på sjukvården i lagar, förordningar och författningar.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Hälso- och sjukvården i Region Örebro län är indelad i åtta verksamhetsområden och leds av områdeschefer. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar inom somatisk och psykiatrisk heldygns- och öppenvård, samt habilitering och hjälpmedel. Just nu är hälso- och sjukvården inne i en spännande utveckling där vi tar stegen mot framtidens sjukvård. För oss betyder det att vi vill göra vården ännu bättre. Varje dag. I stort och smått. I varje möte. Och att alla som vill vara med i utvecklingen får goda förutsättningar för det.


Beredskapssamordnare Hälso-och sjukvården Region Örebro län

Arbetsuppgifter

Som beredskapssamordnare arbetar du i team med övriga medarbetare i Beredskapscentrum. Ni arbetar nära verksamheterna med att stödja och implementera den katastrofmedicinska beredskapsplanen och du kommer att ha en samordnande funktion för de beredskapskontakter som arbetar i verksamheterna. Du ska identifiera svårigheter, flaskhalsar och förbättringsområden från verksamheternas genomgång av sin kapacitetsökningsförmåga och utifrån analysen ge förslag till förbättringsåtgärder samt följa upp genomförandet. Du kan komma att ha en eller flera av följande profiler: utbildning & övning, kontinuitetshantering, civilt försvar, CBRN, krisstöd, Karlskoga, Lindesberg, USÖ, primärvård eller psykiatri.
I uppdraget ingår också att
vara uppdaterad på aktuella lagar och förordningar som styr svensk katastrofmedicinsk beredskap
bevaka aktuella utvecklingsområden inom beredskap och civilt försvar.
samverka och säkra övergångar i beredskapskedjan mellan verksamheter.
delta i planering och genomförande av utbildning, övning och utvärdering inom beredskapsområdet.
bereda ärenden från olika myndigheter
ingå i relevanta nätverk
ingå i särskild sjukvårdsledning som stabschef.
bistå i arbetet med katastrofmedicinsk försörjning.

En roll som TIB, tjänsteman i beredskap, kan bli aktuell. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt. Resor inom regionen förekommer i tjänsten. Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kommer att föregå beslut om anställning.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Du förutsätts ha goda samarbetsegenskaper men också kunna arbeta självständigt och vara drivande inom ditt uppdrag. Du har förmåga att få övergripande perspektiv omvandlade i praktisk handling och har god förmåga att förankra arbetet hos berörda verksamheter. Ditt förhållningssätt är lösnings- och resultatinriktat och du har god pedagogisk förmåga. Du är dessutom duktig på att prioritera ditt arbete och ha flexibilitet i dina arbetsuppgifter. Du har erfarenhet från att arbeta i projekt och uppdrag och driva och samordna utvecklingsarbete. Du är strukturerad, initiativrik, resultatorienterad men också lyhörd och samarbetsinriktad. Du bör ha mycket god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift, och du bör känna dig bekväm att prata inför större och mindre grupper liksom att skriva och bereda underlag och rapporter.
Till tjänsten krävs relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av hälso- och sjukvårdens organisation
har erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet eller inom ett vårdyrke
har erfarenhet att ha arbetat med frågor relaterade till krisberedskap eller civil försvar.

Det är också meriterande om du har kunskap om eller erfarenhet från något av följande områden:
Arbete med risk- och sårbarhetsanalyser
Kris- och katastrofmedicinsk beredskap
Civilt försvar
Stabsarbete
Övningsledning

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Visa mindre

Regionkansliet i Polisregion Bergslagen söker Redex-samordnare

Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag. Polisregion Bergslagen sträcker sig över stora g... Visa mer
Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Myndigheten befinner sig i en
omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Bergslagen sträcker sig över stora geografiska avstånd med fantastisk natur i form av fjäll, skogar och vidsträckta landskap. Verksamheten i regionen är organiserad i tre polisområden: Dalarna, Värmland och Örebro som tillsammans är indelade i elva lokalpolisområden.

Om arbetsplatsen

Regionkansliet vid Polisregion Bergslagen har uppdraget att stödja regionledningen med planering och uppföljning av verksamheten på en övergripande nivå, och att tillsammans med polisområdeskanslierna stödja lokalpolisområdena med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i samverkan med länsstyrelser, kommuner och andra lokala aktörer. Vidare ansvarar regionkansliet för omvärldsbevakning med fokus på den egna verksamheten. Regionkansliet ansvarar också för disciplin- och skiljandeärenden.

Redex-samordnaren är idag placerad i grupp 3 på regionkansliet som hanterar vissa av de mer
verksamhetsnära och operativa delarna i regionkansliets uppdrag. Gruppen har ansvaret för forum som till exempel daglig ledning, och består av flera olika specialistfunktioner så som A-krim-samordnare, regional planerare och regional operativ koordinator.
ARBETSUPPGIFTER
Redex är en förkortning för reducerande arbete mot våldsbejakande extremistiska miljöer. Arbetet är en gemensam satsning mellan polisen och Säkerhetspolisen med målet att begränsa handlingsutrymmet för individer som tillhör våldsbejakande extremistiska miljöer och Redex-samordnaren är en del av regionens Redex-center.

Redex-samordnarens uppgift är bland annat att arbeta med koordinering av arbetet kring reducering av rekrytering till extremistmiljöer och planera och medverka vid genomförandet av operativa insatser samt uppföljning av dessa.

Även om Redex är det huvudsakliga uppdraget så kommer arbetsuppgifterna också att beröra delar som t.ex. arbetslivskriminalitet och det regionala samverkansrådet (RSR). Målsättningen är att de olika funktionerna inom området ska kunna arbeta i grupp och stödja varandra vid behov.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

• Polisexamen
• God förståelse för polismyndighetens olika ledningsnivåer och var beslut fattas i olika tids-skalor.


Vi ser det som meriterande om du har:

• Erfarenhet från arbete med/mot extremistmiljöer och myndighetsgemensamt arbete.
• Erfarenhet av att planera insatser samt erfarenhet av operativ arbetsledning i närtid, till ex-empel har du arbetat som insatsledare, yttre befäl eller jour/förundersökningsledare.
• Det är viktigt att du har hög integritet, initiativförmåga, att du trivs och kan arbeta strukturerat och självständigt.
• Du behöver ha en god förmåga att presentera och redovisa uppgifter såväl muntligt som skriftligt.
• Du ska ha god samarbetsförmåga och kunna bygga nätverk och samverka med andra aktörer, både inom och utom myndigheten.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Placeringsort: Örebro

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 15 juni 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Visa mindre

Administrativ samordnare till Adolfsbergsskolan 7-9

Vi söker en administrativ samordnare som arbetar övergripande för hela Adolfsbergsskolan. Du har en viktig central roll på skolan både som chefsstöd men också för administrationen och verksamheten i olika frågor. I många sammanhang är du ansiktet utåt och representant för Adolfsbergsskolan. Om tjänsten Vi söker dig som trivs med att ansvara för administrativa uppgifter och har koll på helheten! För att trivas i rollen behöver du vara inkännande och flexi... Visa mer
Vi söker en administrativ samordnare som arbetar övergripande för hela Adolfsbergsskolan. Du har en viktig central roll på skolan både som chefsstöd men också för administrationen och verksamheten i olika frågor. I många sammanhang är du ansiktet utåt och representant för Adolfsbergsskolan.

Om tjänsten

Vi söker dig som trivs med att ansvara för administrativa uppgifter och har koll på helheten! För att trivas i rollen behöver du vara inkännande och flexibel med ett gott bemötande. I rollen som samordnare arbetar du med tre rektorer och tre biträdande rektorer som chefsstöd i budget- och personalarbete. Du arbetar också med samordningsuppgifter i skolövergripande frågor som rör allt som händer på en skola, t ex. fastighetsfrågor och städ. Du arbetar självständigt och trivs med att ha många saker igång samtidigt!

Exempel på arbetsuppgifter:

• ett kvalificerat administrativt stöd till chefen/verksamheten och samordnar de administrativa uppgifterna inom verksamhetsområdet
• stor del av ansvaret för budgetarbetet; inför nytt budgetår, delårsrapporter och bokslut
• initiera och ansvara för kontakter med externa intressenter och samarbetspartners
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• ansvara för fakturahantering, samordna och ge stöd i uppföljningar
• ingå som representant i olika arbetsgrupper och/eller driva dem
• genomför självständigt utredningar

Om arbetsplatsen
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
För att trivas i tjänsten har du god kommunikativ förmåga, är initiativtagande och bra på att samarbeta. Du är noggrann och ser lösningar före hinder. Du tar ett stort ansvar för din uppgift och har förmågan att prioritera, planera och organisera på ett effektivt sätt, utifrån befintliga och förändrade verksamhetsbehov. För att passa som administrativ samordnare är det viktigt att du är analytisk, strukturerad och självgående. Du har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och prioritera bland dessa. Du är flexibel i ditt arbetssätt och har god initiativförmåga. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kollegor och öviriga samarbetspartners, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Du har en god datavana och är van att arbeta i olika digitala system.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp inom exempelvis administration, ekonomi, lärare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig

Meriterande:

• erfarenhet av liknande arbete, gärna inom skola
• erfarenhet av att arbeta i kommunens digitala system, främst Raindance, Adela och Personec

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 75%

Tillträde: 7 augusti

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 9 juni.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Granskningsekonomer

Är du social, noggrann och har en hög servicekänsla? Då kanske det är just dig vi söker. Till våra kollegor inom granskningsenheten söker vi nu nya medarbetare som kan bidra till Tillväxtverkets organisation och vårt arbetete med att stärka små och medelstora företag.  Vi på Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och ... Visa mer
Är du social, noggrann och har en hög servicekänsla? Då kanske det är just dig vi söker. Till våra kollegor inom granskningsenheten söker vi nu nya medarbetare som kan bidra till Tillväxtverkets organisation och vårt arbetete med att stärka små och medelstora företag. 

Vi på Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.

Arbetet på enheten Gransking handlar i första hand om att granska ekonomiska underlag för svenska projekt/projektpartners där finansiering utgår från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Jordbruksverket, Tillväxtverkets nationella program samt Interreg program. Granskningen utgår från de underlag projekten presenterat inkl. räkenskapsunderlag och utifrån det bedöma om kostnaderna står i överensstämmelse med projektbeslut och regelverk. Kontrollerna sker i form av skrivbordsgranskning samt, på urvalsbasis, vid kontroller på plats hos respektive projekt


Om tjänsten

Arbetet innebär till stor del ett självständigt arbete i hanteringen av ärenden men med många kollegor  tillgängliga för att bolla frågor och bedömningar med. Arbetet kan även innebära ett aktivt deltagande vid revision, programplanering och rapportering/uppföljning  samt vid beredning av ärenden, enskilt eller i team.

Tillväxtverkets arbete utförs i dagsläget både på plats på något av våra gemensamma kontor men det finns även möjligthet att arbeta hemifrån upp till 60% av arbetstiden. Detta förutsätter en hög digital mognad och förutsättningar att kunna hantera en rad olika digitala hjälpmedel.

Ditt tjänstgöringsställe är något av följande orter: Luleå, Gävle, Örebro, Jönköping och Göteborg.

Vi söker dig som har:


• Utbildning från universitet eller högskola, motsvarande minst tre års studier inom område ekonomi/redovisning eller annat område som Tillväxtverket bedömer som relevant för tjänsten
• Erfarenhet av gransknings-, redovisnings- och revisionsarbete
• Goda kunskaper i tal och skrift på svenska
• Hög digital mognad och erfarenhet av att arbeta med flera olika digitala hjälpmedel

Följande är meriterande:


• Erfarenhet av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
• Erfarenhet av Interreg
• Erfarenhet av nationellt finansierade projekt
• Erfarenhet av Landsbygdsprogrammet
• Erfarenhet av att sätta sig in i och tolka olika slags material med juridiskt innehåll så som LOU

Som person söker vi dig som är noggrann, strukturerad, analytisk. Vi ser vidare att du även är kundorienterad och flexibel med god förmåga att kommunicera och skapa relationer. 

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.

Anställningsform och sista ansökningsdag

Anställningen är vikariat t.o.m. 2023-12-31. 

Sista ansökningsdag är 13 juni 2023

Mer information och kontakt

För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef, Linda Back-Lindberg, tfn 08-6819613. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-strateg Sara Påhlsson, 08-6819462. Fackliga företrädare nås på [email protected] och ST Johanna Zola 08-681 65 10 alternativt via vår växel, 08 – 681 91 00.

Ärendenummer: Ä 2023-2462

Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder. 

Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!

I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Visa mindre

Samordnare till Kultur- och fritidsförvaltningen

Vill du bidra till att alla barn och unga i Örebro kommun ska få givande och inspirerande kulturupplevelser via skolan, oavsett bakgrund? Då bör du läsa vidare!?Nu finns en spännande möjlighet att söka en ny och helt unik tjänst som samordnare av kulturupplevelser för barn och elever till Kultur- och fritidsförvaltningen i Örebro kommun. Älskar du kultur och vill hjälpa till att sprida den till alla barn och unga i Örebro, kan detta jobb vara perfekt för d... Visa mer
Vill du bidra till att alla barn och unga i Örebro kommun ska få givande och inspirerande kulturupplevelser via skolan, oavsett bakgrund? Då bör du läsa vidare!?Nu finns en spännande möjlighet att söka en ny och helt unik tjänst som samordnare av kulturupplevelser för barn och elever till Kultur- och fritidsförvaltningen i Örebro kommun. Älskar du kultur och vill hjälpa till att sprida den till alla barn och unga i Örebro, kan detta jobb vara perfekt för dig!

Om tjänsten


Örebro kommun söker efter dig som kan hjälpa till att få barn och unga att via skolan upptäcka kulturen och därigenom få bättre hälsa och en starkare känsla av gemenskap. Enligt läroplanen ska alla som arbetar i skolan verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö. De ska även medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. Tjänsten inrättas för att underlätta för förskola, skola och gymnasium att uppfylla denna del av läroplanen och därmed möjliggör du på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt att alla barn och unga har samma möjlighet att upptäcka kulturen. Genom en kompletterande lärmiljö kan vi stärka möjligheten till en bättre hälsa, en starkare känsla av gemenskap och utveckling av kreativa talanger. 

Syftet med rollen är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn/elever att utöva, uppleva och få förståelse för olika kulturella upplevelser så som: dans, musik, bild, litteratur, cirkus, fotboll, mat, teknik och digitalisering. Du kommer att ha ett samordnande och drivande förhållningssätt i ditt uppdrag som du utför i nära samverkan med skolan. Rollen innebär arbete på både strategisk och operativ nivå för att se till att det finns ett brett utbud av kulturaktiviteter. 

Du leder arbetet på uppdrag av förvaltningsdirektör och rapporterar till berörda styrgrupper med representanter inom förskola, grundskola samt gymnasiet, i samverkan med kultur och fritid.


Exempel på arbetsuppgifter:

• samordna, driva, utveckla och skapa engagemang för ett systematiskt arbete med kulturupplevelser i förskola, skola och gymnasium 
• vara kontaktperson och organisatör för kulturombud och rektorer på förskola, skola och gymnasium samt ansvara för kompetensutveckling och nätverksträffar inom området 
• ansvara för att utveckla och uppdatera den digitala utbudskatalogen "Kulturpaletten" 
• utveckla och vara kontaktperson för insatsen "Skapande skola" för kommunala skolor i Örebro kommun  
• söka, hantera och samordna stadsbidrag och annan extern finansiering? 
• vara till stöd för nämnderna vid framtagning av en barnkulturplan och andra frågor som berör kultur i skolan 
• vara föredragande på nämnder och övriga relevanta forum 

Om arbetsplatsen
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att möjliggöra hälsofrämjande livsmönster och identiteter för örebroarna. Vår målbild är att bygga starka människor som bygger ett starkt samhälle. Som en del i Örebro kommuns vision arbetar vi för att bidra till människors fysiska, psykiska och sociala välmående samt att forma en attraktiv stad att bo och leva i såväl som att besöka. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för bibliotek, kulturskola, Örebro konsthall, Bio Roxy, OpenArt, koloniverksamhet, konsumentjuridisk rådgivning, fritidsgårdar, idrottsanläggningar, bad, Wadköping och Karlslund, Kilsbergen, föreningsbidrag, lokalbokning, lotteritillstånd m.m. ? 

Från 2023 har Örebro kommun en ny förvaltningsorganisation med ny nämndstruktur. Som samordnare av kulturupplevelser för barn och elever är du placerad inom den förvaltningsövergripande enheten Stöd, utveckling och samverkan. Där kommer du ha 16 kollegor som jobbar med olika interna stöd-, styr- och ledningsprocesser, samt externa processer som bidrags- och föreningsstöd, funktionella idrottshallar och anläggningar samt uthyrning av detsamma. Fysisk arbetsplats är i nybyggda, fina, aktivitetsbaserade kontorslokaler i Citypassagen, vid resecentrum.??? 

Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
För att passa i den här tjänsten behöver du vara en person som är trygg i sig själv och som har god insikt i hur du själv fungerar. Du bör motiveras att ha en hög grad av eget ansvar och känna dig bekväm i att ta egna beslut för att kunna driva ditt arbete framåt. Eftersom det är viktigt att skapa nätverk och relationer för att uppnå verksamhetens syfte, bör du vara en utåtriktad person som gärna socialiserar i arbetsrelaterade sammanhang. Du behöver också kunna anpassa dig till förändringar då din roll kommer att styras efter skolornas olika behov. Vi söker någon som är duktig på att ta initiativ och som aktivt söker nya möjligheter som gynnar verksamheten. Du behöver ha ett framtidsinriktat synsätt och vara bra på att ta tillvara på dina egna såväl som andras idéer. 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• akademisk examen om 180 hp inom exempelvis beteendevetenskap eller hållbarhetsfrågor, alternativt annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdig 
• erfarenhet av arbete med förbättrings- och utvecklingsarbete 

Meriterande:

• erfarenhet av att engagera andra för arbete med t.ex. film, konst, dans, fotboll, teknik och mat
• erfarenhet av systematisk kvalitetsutveckling där digitalisering är en naturlig del 
• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation?

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Tjänstens tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 4 juni. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Verksamhetssamordnare Infrastruktur

Om tjänsten  Vill Du jobba med fastigheter och har god kunskap och erfarenhet i Försvarsmaktens Fortifikations-/INFRA process, då är du välkommen till Försvarsmaktens telekommunikations och informationssystemförband (FMTIS) som nu söker en Verksamhetssamordnare Infrastruktur med placeringsort Örebro. Huvudsakliga arbetsuppgifter Du ska verka som verksamhetssamordnare Fortifikations-/INFRA process  inom förbandet FMTIS som har sin verksamhet spridd på 30-... Visa mer
Om tjänsten 

Vill Du jobba med fastigheter och har god kunskap och erfarenhet i Försvarsmaktens Fortifikations-/INFRA process, då är du välkommen till Försvarsmaktens telekommunikations och informationssystemförband (FMTIS) som nu söker en Verksamhetssamordnare Infrastruktur med placeringsort Örebro.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ska verka som verksamhetssamordnare Fortifikations-/INFRA process  inom förbandet FMTIS som har sin verksamhet spridd på 30-tal orter inom Sverige.

I dina arbetsuppgifter kommer du i din roll som verksamhetssamordnare att handlägga och samordna fortifikations- och övrig infraärenden med huvudinriktning av förbandets inplaceringar av externa aktörer.

I dina arbetsuppgifter ingår tjänsteresor där du i din roll som verksamhetssamordnare ska kunna leda möten och ta fram beslutsunderlag för underhåll anpassningar av lokaler och mark för FMTIS verksamhet. Du ska även kunna vara rådgivande inom FMTIS avseende Försvarsmaktens Fortifikations- och INFRA process.   

Vi erbjuder dig följande
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:


• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal 
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.

Kvalifikationer

• Försvarsmaktens Fortifikatoriska utbildning. Alternativt har du förvärvat vad arbetsgivaren bedömer likvärdiga och relevanta kunskaper på annat sätt
• God kunskap och erfarenhet inom Försvarsmaktens Fortifikation/INFRA process på central och lokal nivå. 
• B-körkort 
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska
• God datavana. 

Personliga egenskaper
Du har många kontakter internt och externt, därför är det viktigt att du har lätt för att samarbeta.

Du är ansvarstagande och självständig med god förmåga att arbeta strukturerat, men är också van att arbeta i förändring och att vara flexibel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• Erfarenhet  och kunskap om Försvarsmaktens verksamhet 
• Erfaren att leda projekt och möten 
• Kunskap och erfarenhet kring Fortifikationsverkets och Försvarets Materielverks processer vid anskaffning av byggnader till Försvarsmaktens verksamhet
• Erfarenhet av Försvarsmaktens säkerhets- och sekretesshantering
• Kunskap och erfarenhet av Försvarsmaktens datasäkerhetssystem ISUS

 Övrigt
Anställningen är en civil  tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Placeringsort: Örebro

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Resor i tjänsten krävs, både dagsresor och med övernattning

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Wallinder på 019-39 35 00 (växel).. För information om anställningsvillkor kontakta HR-Generalist Emma Eriksson på 019-39 35 00 (växel).

Fackliga företrädare:

SACO Pär Lohman

OFR/S Martin Sparr

SEKO-F Matz Felix 

Samtliga nås via växeln på 019-39 35 00

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 600 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Biträdande regionansvarig till Svenska ESF-rådet

Placering vid reiongkontoret i Örebro Svenska ESF- rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Vi driver utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad genom att finansiera projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Finansieringen kommer från Europeiska Socialfonden. Under en programperiod omsätter vi cirka 16 miljarder som stöd till projektverksamhet hos olika privata o... Visa mer
Placering vid reiongkontoret i Örebro

Svenska ESF- rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Vi driver utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad genom att finansiera projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Finansieringen kommer från Europeiska Socialfonden. Under en programperiod omsätter vi cirka 16 miljarder som stöd till projektverksamhet hos olika privata organisationer, kommuner, regioner och andra myndigheter.

Just nu arbetar vi med att avsluta programperioden 2014 - 2020 för fonderna och har påbörjat arbetet med ett nytt program med nya fondmedel för perioden 2021 - 2027.

Vi är cirka 140 medarbetare på åtta kontor runtom i landet. Huvudkontoret finns i Gävle

Regionkontoren ansvarar för och samordnar de regionala utlysningarna och följer upp Europeiska socialfondens medel i projekt och uppdrag. I arbetet ingår även att utveckla och bibehålla relationer med aktörer inom regionens arbetsmarknadspolitik och närliggande politikområden. Det kan exempelvis vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsmarknadens parter, branchorganisationer, civilsamhället och aktörer inom den sociala ekonomin.

Arbetsuppgifter
I arbetet som biträdande regionansvarig ingår att svara för huvudsakligen interna frågor i den dagliga verksamheten, till exempel leda och kvalitetssäkra processen från utlysning, beredning och överlämnande till strukturfondspartnerskapet, leda och kvalitetssäkra kontorets interna process kring hantering av externa revisioner och kontroller samt att vara en naturlig kontakt för såväl interna som externa parter.

I arbetet ingår också att bereda inkomna ansökningar, föredra beslutsförslag, följa upp, stödja och kontrollera beviljade projekt men även att vara delaktig i att skriva utlysningstexter och hålla i informationsmöten om Socialfonden. Arbetet sker i nära dialog med personalansvarig chef och utformas efter behov där det även kan ingå att ersätta överordnad chef vid dennes frånvaro och i vissa fall i regionala sammanhang. I arbetet kan det även ingå att delta i olika arbetsgrupper, att representera myndigheten och hålla presentationer i olika sammanhang. Även omvärldsbevakning och externa spridningsinsatser ingår till viss del.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:


• examen från högskola eller universitet med samhällsvetenskaplig eller annan relevant inriktning
• flera års erfarenhet av arbete med frågor rörande något eller några av följande områden: arbetsmarknad, kompetensförsörjning, integration och/eller socialförsäkring
• flera års erfarenhet av arbete med EU:s fonder och program
• erfarenhet av socialfonden och Strukturfondparterskapet.

Det är meriterande om du har:


• kunskap om och/eller erfarenhet av ekonomi och projektledning
• erfarenhet av handläggning inom offentlig sektor
• erfarenhet och intresse av att leda och driva arbetsgrupper med hjälp av tillits baserat ledarskap

Du har mycket god samarbetsförmåga, kan skapa delaktighet och engagemang samt är självgående. Vidare är du utvecklingsinriktad och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. I region Östra Mellansverige ser vi även att det är av stor betydelse att ha förståelse för samarbetet med Strukturfondspartnerskapet.

Ansökan och mer information
Svenska ESF-rådet erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid regionkontoret i Örebro. Tillträde efter överenskommelse.

Är du intresserad av att arbeta på Svenska ESF-rådet som biträdande regionansvarig är du välkommen med din ansökan via ”Ansök” här nedan. Sista ansökningsdag är den 4 juni 2023..

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta regionchef Magnus Stridh, tel. 019-16 54 75. Fackliga kontaktpersoner: Mikael Vigren, ST-ESF, tel. 026- 54 26 86, e-post: [email protected], Maria Norgren, Saco?ESF, tel. 026-54 26 72, e-post: [email protected]

Vi har gjort vårt annons- och medieval och vill därför inte bli kontaktade av annons- och mediesäljare Visa mindre

Bedrägerisektionen i Polisregion Bergslagen söker beredningshandläggare

Är du redo för en större uppgift? Till bedrägerisektionen söker vi nu beredningshandläggare. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 500 medarbetare organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Polisr... Visa mer
Är du redo för en större uppgift? Till bedrägerisektionen söker vi nu beredningshandläggare. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 500 medarbetare organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Polisregion Bergslagen inkluderar Polisområdena Örebro, Värmland, Dalarna samt regionala enheter och ett regionkansli. Huvudorten är Örebro. Regionen har av cirka 2200 medarbetare.

Vid årsskiftet skapades den regionala bedrägerisektionen i vilken bedrägericentrum samt grupperna i Örebro, Värmland och Dalarna ingår. Bedrägerisektionen ingår i den regionala utredningsenheten och tillsammans med polisområdena ansvarar för regionens utredningsverksamhet.

Vid den regionala utredningsenheten utreds bl.a. miljö- och arbetsmiljöbrott, vissa it-brott, bedrägeriärenden samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande. Vid utredningsenheten organiseras bland annat Utredningssektionen, Aktionssektion Bergslagen, Forensiska sektionen och Regionalt it-brottscentrum.

Bedrägerigrupperna består idag av gruppchef, två förundersökningsledare och mellan sex till nio utredare. De har ett nära samarbete lokalpolisområdena inom polisområdet, det nationella bedrägericentret samt Åklagarmyndigheten. Bedrägerigrupperna är en regional resurs och vissa resor förekommer såväl inom polisområdet som nationellt.


ARBETSUPPGIFTER
Som beredningshandläggare på bedrägerisektionen kommer du att:

• ansvara för administrativa uppgifter såsom diarieföring, arkivering, beställningar, bokningar m.m.
• utföra lättare utredningsåtgärder såsom förhör med anmälare, inhämtning av underlag m.m.
• till största del arbeta i polisens olika IT-system
• arbeta enskilt som tillsammans med andra utredare i team
• som polis kan operativa uppgifter bli aktuella, så som medverkan vid hämtning till förhör, husrannsakningar och annat


KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har:

• polisexamen eller akademisk examen alternativt utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren finner relevant
• B-körkort
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• god datavana och erfarenhet av arbete i it-system


Det är meriterande om du även har:

• vana att arbeta i polisens system som t ex Durtvå
• erfarenhet av rättskedjan, att tillämpa lagar och regler
• utredningsvana inom polismyndigheten
• erfarenhet av att hantera stora mängder material


Personliga egenskaper

I rollen som beredningshandläggare är det viktigt att du är trygg, stabil och har ett professionellt förhållningssätt. Du har integritet och kan jobba både självständigt och i grupp. En viktig egenskap hos dig är att du tar ansvar för din arbetsuppgift och strukturerar och driver ditt arbete framåt. Samarbete är en viktig del och du behöver kunna skapa kontakt och samarbeta med parter både inom och utom den egna organisationen.

Vidare är du flexibel samt lösningsorienterad då arbetet är i ständig förändring.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Placeringsort: Örebro

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 26 maj 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- Visa mindre

Handläggare - Utredningsenheten, Tekniksektionen

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid. Om jobbet I din roll som handläggare arbetar du i ett positivt och utvecklande team där vi samarbetar sam... Visa mer
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.Om jobbet

I din roll som handläggare arbetar du i ett positivt och utvecklande team där vi samarbetar samt motiverar varandra. Genom inkommande samtal, e-post och brev har du kontakt med allmänheten, företag, organisationer samt myndigheter. En handläggares främsta arbetsredskap är dator och telefon. För att få variation i arbetet är arbetstiden fördelat till cirka 30 procent telefontjänst och cirka 70 procent ärendehandläggning. Arbetstiden är schemalagd enligt våra öppettider: 08.00-16.30. Sektionen som du kommer att arbeta på består idag av ett 20-tal medarbetare.

Vi ger dig en gedigen introduktion och grundutbildning för att du ska känna dig trygg i rollen samt för att du på bästa sätt ska kunna hjälpa våra kunder.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• ha kontakt med allmänheten via telefon, e-post och brev
• handlägga nyregistreringar och registrera teknisk data i vägtrafikregistret
• genomföra tekniska rättelser i vägtrafikregistret
• ge information, råd och anvisningar gällande nyregistreringar
• svarar på importfrågor, drönare mm.

Du måste ha

• högskole-eller universitetsutbildning eller vara i slutfasen av en högskole-eller universitetsutbildning exempelvis inom offentlig förvaltning, juridik, samhällsvetenskap eller annan relevant universitetsutbildning för tjänsten, alternativt flerårig yrkeserfarenhet från offentlig verksamhet
• vana av att arbeta i en regelstyrdverksamhet 
• erfarenhet av utredningsarbete  
• mycket god datorvana i att söka och bearbeta komplex information från olika system
• mycket goda kunskaper i svenska språket och kunna uttrycka dig väl i såväl tal som skrift
• goda kunskaper i engelska språket och kunna uttrycka dig väl i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du har

• arbetat inom bilbranschen
• mekanisk kunskap
• arbetat eller arbetar idag med drönarfrågor.

Vi vill att du är

• servicefokuserad - du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du ska ha intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
• självgående - du tar ansvar för dina uppgifter och arbetar systematiskt
• samarbetsorienterad - du anpassar dig och hittar win-win-lösningar med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet
• är vetgirig; fordons-och teknikintresse samt dess utveckling.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Aida Alagic 010-495 78 19 eller via mejl [email protected]

Saco, Astrid Edlund och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-3640. Vi behöver din ansökan senast den 19 maj. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen Antal anställda:

Ca 2000.

Verksamhetsområden:

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter: Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Läs mer om TransportstyrelsenKort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning Körkort

Avdelning Körkort prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet. Vi besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden som körkortstillstånd, handledarskap, högre behörigheter och utbyte av utländska körkort. Vi är cirka 370 medarbetare och finns i Härnösand, Kristianstad, Mariestad, Örebro och Kista. Visa mindre

Vattenvårdshandläggare

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Länsstyrelsen söker en Vattenvårdshandläggare till enheten Vatten och Naturmiljö. E... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Länsstyrelsen söker en Vattenvårdshandläggare till enheten Vatten och Naturmiljö.

Enheten har en stor bredd av olika verksamhetsområden inom miljöområdet och arbetar för att främja en hållbar utveckling och bidra till att miljömålen uppfylls. Enheten Vatten och Naturmiljö består av cirka 20 medarbetare och du kommer att ingå i en arbetsgrupp på sex personer.

Du arbetar med tillsyn och prövning av vattenkraftverk och dammar. En viktig del i arbetet är genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften, att delta i och driva samverkansprocesser och tillståndsprövningar. Vidare ingår arbete med att bedöma miljöpåverkan och vilka åtgärder som kommer att behövas, samt frågor som anknyter till ramdirektivet för vatten, vattenförvaltning och restaurering av vattenmiljöer. I arbetet ingår även tillsyn på kraftverk och övriga dammar. En viktig del i arbetet blir att styra tillsynsinsatser där de förväntas göra störst miljönytta. Tillsynen kan innebära uppföljning av anläggningar som ska förses med fungerande fiskpassage, tillräckligt med vatten för tryggad fiskvandring och en egenkontroll som säkerställer långsiktig uppföljning och funktion av anläggningen.

Rollen innebär kontakter med flera parter såsom konsulter, företag, markägare, kommuner och nationella myndigheter. Arbetet innebär även ett nära samarbete med andra verksamhetsområden som vattenförvaltning, kulturmiljö och naturvård.  

Följande två filmer beskriver ditt arbetsområde lite mer:

Kvalifikationer
Du har utbildning på akademisk nivå med inriktning mot miljö-, naturvetenskaplig eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har:

- utbildning i miljörätt eller annan juridisk utbildning
- utbildning i vattenmiljöfrågor eller har fått kunskap inom området på annat sätt
- arbetslivserfarenhet av arbete på statlig myndighet
- arbetat med tillsyn eller prövning enligt miljöbalken särskilt med vattenverksamhet eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.

Som person har du god förmåga att se helhet och sammanhang och att se saker ur olika perspektiv. Du är strukturerad, noggrann, självständig och utåtriktad samt har god pedagogisk förmåga som innebär att du kan kommunicera och förklara beslut och ställningstaganden. Arbetet kräver förmåga att arbeta självständigt men också att kunna fungera och agera som en del av en grupp. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 5 juni 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Planerare till Administrativa enheten

Är du en person som har ett engagemang inom socialt arbete, är tydlig i din kommunikation och har förmågan att se helheter? Vill du vara med och bidra till att vi som chefer och medarbetare lyckas i våra uppdrag? Då kan vi erbjuda dig ett roligt och stimulerande arbete där du får vara med och utveckla områdets kvalitet.  Om tjänsten Område Individ- och familjeomsorgs administrativa enhet har ett uppdrag att bistå samtliga verksamheter inom området med kva... Visa mer
Är du en person som har ett engagemang inom socialt arbete, är tydlig i din kommunikation och har förmågan att se helheter? Vill du vara med och bidra till att vi som chefer och medarbetare lyckas i våra uppdrag? Då kan vi erbjuda dig ett roligt och stimulerande arbete där du får vara med och utveckla områdets kvalitet. 

Om tjänsten
Område Individ- och familjeomsorgs administrativa enhet har ett uppdrag att bistå samtliga verksamheter inom området med kvalificerat administrativt stöd. Du kommer att arbeta i en mångfacetterad verksamhet där du snabbt behöver kunna sätta dig in i olika ärenden och frågeställningar. Vi tänker att du är nyfiken, serviceinriktad och tycker om att samarbeta. Det är viktigt att du som planerare aktivt följer omvärldsförändringar och tar de initiativ som behövs för att bidra till att förvaltningen ska fungera rättssäkert och effektivt. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• ge verksamhetsspecifikt specialiststöd inom ett eller flera områden och agera sakkunnig
• delta och ge stöd i utvecklings- och kvalitetsarbete för verksamheten samt genomföra verksamhetsuppföljningar
• leda och driva uppdrag och projekt
• utreda, analysera och utarbeta underlag för politiska beslut och genomföra muntliga föredragningar
• utvecklings- och kvalitetsarbete, uppföljningar och remissvar
• ta fram underlag för politiska beslut
• ge strategiskt stöd till förvaltningsledning och enhetschefer
• ge strategiskt stöd till förvaltningsledning kopplat till kommunens övergripande strategier samt verksamhetens mål och behov
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns

Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen är attraktivt belägen på Ribbingsgatan i centrala Örebro där du kommer arbeta tillsammans med andra planerare och administratörer som tillhör Indivd- och familjeomsorgens administrativa enhet och stab.

Kvalifikationer
Som planerare ser vi att du är trygg, flexibel och noggrann. Du kommer att ha flera kontaktytor vilket kräver att du har en god kommunikativ förmåga i svenska, både tal och skrift. Uppdraget innebär att arbeta både självständigt och i team. Det kräver förmåga till analys och att kunna ha ett brett perspektiv på frågor och se dess långsiktiga betydelse.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• högskoleexamen (180 hp) inom socialt arbete, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete
• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation

Meriterande:

• erfarenhet av myndighetsutövande verksamhet
• kunskap om metoder och verktyg för uppföljning och utvärdering

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidare

Sysselsättningsgrad: heltid

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 24 maj. 

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Lokal- och anläggningsplanerare till Kultur- och fritidsförvaltningen

Tycker du det låter intressant och givande att få arbeta med att göra Örebro till en mer attraktiv och hållbar stad för alla Örebroare? Då kan detta vara en tjänst för dig! Vi söker nu en lokal- och anläggningsplanerare med goda kunskaper inom avtalsfrågor, som vill vara med och driva förändringen av hur Örebro kommun och vår kultur- och fritidsförvaltning arbetar med lokalförsörjning. Om tjänsten  Kultur och fritidsförvaltningen bedriver verksamhet i cen... Visa mer
Tycker du det låter intressant och givande att få arbeta med att göra Örebro till en mer attraktiv och hållbar stad för alla Örebroare? Då kan detta vara en tjänst för dig! Vi söker nu en lokal- och anläggningsplanerare med goda kunskaper inom avtalsfrågor, som vill vara med och driva förändringen av hur Örebro kommun och vår kultur- och fritidsförvaltning arbetar med lokalförsörjning.

Om tjänsten 
Kultur och fritidsförvaltningen bedriver verksamhet i centrum, stadsdelar såväl som på landsbygd. Vi håller nu på med ett förändringsarbete gällande hur Örebro kommun och förvaltningen arbetar med lokal- och anläggningsfrågor och behöver därför förstärkning av en lokal- och anläggningsplanerare med goda kunskaper inom avtalsfrågor.  

I rollen som planerare hos oss tillhör du enheten Stöd, utveckling och extern samverkan. Du kommer arbeta med att säkerställa att lokalförsörjningsarbetet fungerar, såväl internt som externt. Ditt uppdrag kommer bestå av främst två delar. Den största delen innebär att du arbetar operativt med att stödja den dagliga driften med de dryga 100-talet avtal som vi har idag kopplade till lokaler och anläggningar. Mycket av ditt dagliga arbete handlar därför om upprättande av avtal, gränsdragningslistor, avtalstolkningar, ha kontakt med hyresgäster såväl som enhetschefer och ansvara för hyresgästanpassningar i lokaler. Den andra delen innebär att du blir du förvaltningens representant vid lokalanskaffning där du deltar på projekterings- och byggmöten och även är den samordnande rollen vid inflyttningar tillsammans med verksamheterna. I rollen kommer du också tillsammans med kollegor identifiera, driva, samordna och administrera förvaltningens lokaler och anläggningar utifrån både kort- och långsiktiga behov. Denna roll är unik och ny för verksamheten vilket ger dig möjligheten att vara med och utforma tjänsten tillsammans med dina kollegor.

Exempel på arbetsuppgifter:

• vara beställare av lokalanpassningar och tilläggstjänster i redan förhyrd lokal, delta på projekterings- och byggmöten samt säkerställa IT-leverans i nya lokaler och samordna inflyttning tillsammans med verksamheterna
• vara förvaltningens kontaktperson mot lokalförsörjningsavdelningen och ansvara för samordning med lokalförsörjningsavdelningen inför hyresgästanpassningar
• ta fram avtal i dialog med berörd verksamhet gällande lokaler och anläggningar, vara stöd i förhandlingar och i uppföljning av avtal
• arbeta med strategiska planer kopplade till behovsförändringar, långsiktig lokalförsörjning och investeringar
• genomföra och skriva utredningar samt föredra ärenden i nämnd
• driva och följa upp utvecklings- och kvalitetsarbete för verksamheten samt leda projekt och driva arbetsuppgifter

Om arbetsplatsen
Kultur- och fritidsförvaltningen hanterar ett stort antal lokaler och anläggningar som ska möjliggöra Örebroarnas olika livsmönster och fritidsintressen. Enheten Stöd, utveckling och extern samverkan stödjer förvaltningsledningen i utvecklings- och samordningsfrågor. De ger också stöd till civilsamhället och föreningar genom bidragshantering och att tillgängliggöra ändamålsenliga lokaler, samt med informations- och utvecklingsinsatser. Enheten består av 15 medarbetare och en enhetschef.

Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Som lokal- och anläggningsplanerare behöver du ha en bred verksamhetskännedom och vara väl insatt i lokalförsörjningsfrågor. Du är trygg, stabil, kan skilja på det personliga och professionella och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen du befinner dig i. I arbetet kan du ta initiativ och ha mod att agera efter din egen övertygelse. Vidare kan du planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du kan och tycker om att ha kontakt med andra i ditt arbete och du samarbetar väl. I tidiga skeden är dina uppdrag ofta otydliga och förutsättningarna oklara. Detta ställer krav på att kunna växla mellan att ha fokus på en övergripande nivå men också på en lägre detaljeringsnivå, men gör även att du i rollen får en spännande och dynamisk arbetsmiljö!

Arbetet kräver att du har god kommunikativ förmåga samt har lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du bör känna dig bekväm att prata inför större och mindre grupper. Du behöver ha förmåga att se möjligheter och hitta lösningar samt ha ett ödmjukt men fast tillvägagångssätt vid problemlösning. Vi behöver dig som kan hantera förändringsarbete med bibehållet lugn, trygghet och profession och samtidigt bidra till fortsatt god leverans.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• akademisk examen 180 hp med inriktning mot samhällsplanering, fastighetsekonomi, byggingenjör eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• god kunskap i Office 365

Meriterande:

• god kunskap inom ekonomi och juridik
• erfarenhet av bygg- eller fastighetsbransch
• erfarenhet av arbete med lokalförsörjning
• erfarenhet av att förhandla och skriva avtal
• erfarenhet av projektledning
• verksamhetskunskap utifrån Kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområden
• erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation

Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Antal tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse t.o.m. 14 september 2024

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 23 maj.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Projektledare för Analysprojekt på IVO, Örebro

Vill du vara med och möjliggöra en bättre vård och omsorg genom att analysera tillståndet i svensk vård och omsorg? Vi söker nu en projektledare med bred analyskompetens till enheten för tillämpad datadriven analys på analysavdelningen. IVO:s analysavdelning är under utveckling och består av fyra enheter med uppdrag inom kvalitativ och kvantitativ analys, metodutveckling och framställning av statistik. Avdelningen är också ansvarig för IVO:s register, uppl... Visa mer
Vill du vara med och möjliggöra en bättre vård och omsorg genom att analysera tillståndet i svensk vård och omsorg? Vi söker nu en projektledare med bred analyskompetens till enheten för tillämpad datadriven analys på analysavdelningen. IVO:s analysavdelning är under utveckling och består av fyra enheter med uppdrag inom kvalitativ och kvantitativ analys, metodutveckling och framställning av statistik. Avdelningen är också ansvarig för IVO:s register, upplysningstjänst och tipsfunktion.

Rollen
Som projektledare kommer du att strukturera och följa upp arbetet med att planera och genomföra analyser i olika projekt. Det innebär exempelvis att analysera databehov, planera analyser och datainsamlingar samt att redovisa resultat. Du kommer vara med i hela analysprocessen, från planering till färdig rapport.

Du kommer att ha flera parallella arbetsuppgifter som varierar i komplexitet och omfång och vi ser framför oss att du aktivt samarbetar med olika professioner och funktioner inom myndigheten, exempelvis analytiker, utredare, jurister och inspektörer. Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och, eftersom verksamheten är under utveckling, kommer du ha stora möjligheter att utforma rollen och växa med den.

Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har:


• Masterexamen eller motsvarande inom statistik, folkhälsovetenskap, epidemiologi, utredningssociologi, nationalekonomi eller liknande
• Minst två års aktuell erfarenhet av att leda analysprojekt vid myndighet, region eller universitet
• Erfarenhet av att använda analysverktyg som R, SAS eller motsvarande
• Sakkunskap inom områdena hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst
• Mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligen på svenska

Vi söker dig som är van att jobba självständigt och att sätta mål, samtidigt som du är en social och lyhörd person som gärna jobbar tillsammans med andra. Du är analytisk och strukturerad samtidigt som du är lösningsinriktad och har förmåga att se till helheten. Det är meriterande om du har projektledarutbildning.  

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vad kan IVO erbjuda dig 
IVO är en spännande kunskapsorganisation med en stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Du får möjligheten att tillsammans med dina kollegor bidra till vårt viktiga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige.

IVO följer ständigt utvecklingen i omvärlden och uppmuntrar initiativ till egen kunskapsutveckling. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald.

Anställningen är tillsvidare och inleds med 6 månaders provanställning på heltid. Din tjänstetitel blir utredare. Analysavdelningen är placerad i Stockholm, men det finns möjlighet att arbeta från något av IVO:s andra kontor i Umeå, Örebro, Göteborg och Malmö.

Hur du ansöker
Märk din ansökan med dnr 2.1.1- 19600/2023. Välkommen med ditt cv och ett personligt brev. Betyg och eventuella handlingar tas med vid en eventuell intervju. Sista ansökningsdag är den 18 maj 2023. Urval och intervju kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Arbetsprov kan komma att användas. 

Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och vidare annonseringsvägar.  

IVO bidrar till en säker vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.

Myndigheten har drygt 780 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning och analys är placerade i Stockholm, liksom myndighetens två övergripande avdelningar verksamhetsstöd och generaldirektörens stab. Visa mindre

Handläggare markupplåtelse till Örebro kommun

Brinner du för samhällsplanering och vill vara med där det händer? Som markupplåtare på Teknik- och serviceförvaltningen arbetar du med frågor som påverkar Örebros medborgare gällande framkomlighet, tillgänglighet och utbud på den allmänna platsen. Nu söker vi drivna och positiva personer som har förmågan att se detaljerna som gör skillnad och vill bli en aktiv del i Örebros framtida tillväxt! Om tjänsten Uppdraget innebär att förvalta allmän platsmark oc... Visa mer
Brinner du för samhällsplanering och vill vara med där det händer? Som markupplåtare på Teknik- och serviceförvaltningen arbetar du med frågor som påverkar Örebros medborgare gällande framkomlighet, tillgänglighet och utbud på den allmänna platsen. Nu söker vi drivna och positiva personer som har förmågan att se detaljerna som gör skillnad och vill bli en aktiv del i Örebros framtida tillväxt!

Om tjänsten
Uppdraget innebär att förvalta allmän platsmark och bidra till ett framkomligt, tillgängligt och säkert Örebro genom att handlägga ärenden för markupplåtelse. Örebro kommuns vision är att vara Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. I uppdraget som handläggare inom markupplåtelse arbetar du för utveckling av attraktiva uteserveringar och evenemang. Du bidrar till visionen genom att säkerställa god service i en kvalitativ markupplåtelseprocess som har säkerhet i fokus.

Som handläggare för markupplåtelse handlägger och yttrar du dig i ärenden gällande tillfälliga upplåtelser av mark på allmän plats i Örebro kommun. Du ger råd, stöd och handlägger självständigt uppgifter inom området. Markupplåtelse innebär uteserveringar, event, torghandel, större och mindre enstaka markupplåtelser, t.ex. byggarbetsplatser.

Våra ledord är Förnya - Förenkla - Förbättra.

Exempel på arbetsuppgifter: 

• handlägga ärenden självständigt och effektivt
• driva egna ärenden från start till mål enligt rådande rutiner och i samförstånd med övriga handläggare inom markupplåtelse
• svara på frågor och bemöta synpunkter från medborgare
• arbeta i enlighet med verksamhetens gällande lagar
• hålla dig uppdaterad inom ditt verksamhetsområde

Om arbetsplatsen
Som medarbetare inom Park och gata på Teknik- och serviceförvaltningen bidrar du till att göra vardagen enklare för örebroarna. Vi arbetar för att Örebro ska vara en trevlig, trygg och ren stad med säkra och goda kommunikationer samt offentliga miljöer som är tillgängliga för alla. Vi gör det i nära dialog och samspel med kollegor, politik, medborgare och näringsliv. Hos oss får du en chans att utveckla både dig själv och kommunen. Du uppmuntras att utveckla lösningar som förnyar och överraskar positivt. Är du rätt person att anta utmaningen?

Kvalifikationer
Arbetet innebär många olika kontakter både internt och externt och du behöver därför ha lätt för att bygga och bibehålla relationer för att nå önskvärt resultat. En annan viktig del i uppdraget är att kommunicera med gott bemötande, det gör du genom att ge god service och vägledning i dina
kontakter. Rollen kräver även att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. 

Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du lätt kan kommunicera och anpassa ditt budskap gentemot kollegor och andra parter, samt att du skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• adekvat högskoleexamen (180 hp) som arbetsgivaren bedömer relevant
• B-körkort
• god datavana

Meriterande:

• tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• tidigare erfarenhet av arbete med TA-planer
• goda kunskaper i engelska
• erfarenhet av arbete med olika digitala kartor
• tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• erfarenhet av office 365

Omfattning och tillträde
Anställningsform: särskilld visstidsanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: snarast - t.o.m. 3 månader från anställningsdatum

Antal tjänster: 1 

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 11 maj.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Beredskapssamordnare Hälso-och sjukvården Region Örebro län

Nu söker vi en Beredskapssamordnare till Beredskapscentrum inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Beredskapscentrum är en processenhet inom Verksamhets- och ledningsstöd (VLS) och består av medarbetare från Säkerhet, beredskap och miljö samt Patientsäkerhetsenheten, centrumet ansvarar för kris- och katastrofmedicins beredskap och civilt försvar inom hälso- och sjukvården i Region Örebro. Beredskapscentrum ligger under stabschef VLS och arbetet leds av reg... Visa mer
Nu söker vi en Beredskapssamordnare till Beredskapscentrum inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Beredskapscentrum är en processenhet inom Verksamhets- och ledningsstöd (VLS) och består av medarbetare från Säkerhet, beredskap och miljö samt Patientsäkerhetsenheten, centrumet ansvarar för kris- och katastrofmedicins beredskap och civilt försvar inom hälso- och sjukvården i Region Örebro. Beredskapscentrum ligger under stabschef VLS och arbetet leds av regional beredskapsöverläkare. Enheten har uppdraget att verka förvaltningsövergripande och stödjande genom samordning med våra 4 olika områden, Specialiserad vård, Nära Vård, Psykiatri och Forskning. I uppdraget ingår också en nära samverkan med övriga förvaltningar inom Region Örebro län samt andra regioner och myndigheter samt externa aktörer. Vi är just nu inne i en dynamisk fas där Beredskapscentrum liksom annat beredskapsarbete i regionen byggs upp för att fullt ut möta de krav som ställs på sjukvården i lagar, förordningar och författningar.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Hälso- och sjukvården i Region Örebro län är indelad i åtta verksamhetsområden och leds av områdeschefer. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar inom somatisk och psykiatrisk heldygns- och öppenvård, samt habilitering och hjälpmedel. Just nu är hälso- och sjukvården inne i en spännande utveckling där vi tar stegen mot framtidens sjukvård. För oss betyder det att vi vill göra vården ännu bättre. Varje dag. I stort och smått. I varje möte. Och att alla som vill vara med i utvecklingen får goda förutsättningar för det.


Beredskapssamordnare Hälso-och sjukvården Region Örebro län

Arbetsuppgifter

Som beredskapssamordnare arbetar du i team med övriga medarbetare i Beredskapscentrum. Ni arbetar nära verksamheterna med att stödja och implementera den katastrofmedicinska beredskapsplanen och du kommer att ha en samordnande funktion för de beredskapskontakter som arbetar i verksamheterna. Du ska identifiera svårigheter, flaskhalsar och förbättringsområden från verksamheternas genomgång av sin kapacitetsökningsförmåga och utifrån analysen ge förslag till förbättringsåtgärder samt följa upp genomförandet. Du kan komma att ha en eller flera av följande profiler: utbildning & övning, kontinuitetshantering, civilt försvar, CBRN, krisstöd, Karlskoga, Lindesberg, USÖ, primärvård eller psykiatri.
I uppdraget ingår också att
vara uppdaterad på aktuella lagar och förordningar som styr svensk katastrofmedicinsk beredskap
bevaka aktuella utvecklingsområden inom beredskap och civilt försvar.
samverka och säkra övergångar i beredskapskedjan mellan verksamheter.
delta i planering och genomförande av utbildning, övning och utvärdering inom beredskapsområdet.
bereda ärenden från olika myndigheter
ingå i relevanta nätverk
ingå i särskild sjukvårdsledning som stabschef.
bistå i arbetet med katastrofmedicinsk försörjning.

En roll som TIB, tjänsteman i beredskap, kan bli aktuell. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt. Resor inom regionen förekommer i tjänsten. Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kommer att föregå beslut om anställning.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Du förutsätts ha goda samarbetsegenskaper men också kunna arbeta självständigt och vara drivande inom ditt uppdrag. Du har förmåga att få övergripande perspektiv omvandlade i praktisk handling och har god förmåga att förankra arbetet hos berörda verksamheter. Ditt förhållningssätt är lösnings- och resultatinriktat och du har god pedagogisk förmåga. Du är dessutom duktig på att prioritera ditt arbete och ha flexibilitet i dina arbetsuppgifter. Du har erfarenhet från att arbeta i projekt och uppdrag och driva och samordna utvecklingsarbete. Du är strukturerad, initiativrik, resultatorienterad men också lyhörd och samarbetsinriktad. Du bör ha mycket god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift, och du bör känna dig bekväm att prata inför större och mindre grupper liksom att skriva och bereda underlag och rapporter.
Till tjänsten krävs relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av hälso- och sjukvårdens organisation
har erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet eller inom ett vårdyrke
har erfarenhet att ha arbetat med frågor relaterade till krisberedskap eller civil försvar.

Det är också meriterande om du har kunskap om eller erfarenhet från något av följande områden:
Arbete med risk- och sårbarhetsanalyser
Kris- och katastrofmedicinsk beredskap
Civilt försvar
Stabsarbete
Övningsledning

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Visa mindre

Svenska ESF-rådet söker regional samordnare

Placering vid regionkontoret i Örebro. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknads- och Näringsdepartementet. Vi driver utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad genom att finansiera projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Finansieringen kommer från Europeiska Socialfonden. Under en programperiod omsätter vi cirka 14 miljarder som stöd till projektverksamhet hos ol... Visa mer
Placering vid regionkontoret i Örebro.

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknads- och Näringsdepartementet. Vi driver utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad genom att finansiera projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Finansieringen kommer från Europeiska Socialfonden. Under en programperiod omsätter vi cirka 14 miljarder som stöd till projektverksamhet hos olika privata organisationer, kommuner, regioner och andra myndigheter.

Just nu arbetar vi med att avsluta programperioden 2014 - 2020 för fonderna och har påbörjat arbetet med ett nytt program med nya fondmedel för perioden 2021 - 2027.

Vi är cirka 140 medarbetare på åtta kontor runtom i landet. Huvudkontoret finns i Gävle.


Regionkontoren ansvarar för och samordnar de regionala utlysningarna  och följer upp Europeiska socialfondens medel i projekt och uppdrag. I arbetet ingår även att utveckla och bibehålla relationer med aktörer inom regionens arbetsmarknadspolitik och närliggande politikområden. Det kan exempelvis vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsmarknadens parter, branschorganisationer, civilsamhället och aktörer inom den sociala ekonomin.

Arbetsuppgifter
Arbetet är av handläggande karaktär och omfattar bland annat att föra dialog med parter om framtida projekt och bereda inkomna ansökningar och föredra beslutsförslag. Utöver detta ingår att följa upp, stödja och kontrollera beviljade projekt, skrivande av utlysningstexter och hålla i informationsmöten om Socialfonden. I arbetet ingår det att delta i olika arbetsgrupper, representera myndigheten och hålla presentationer i olika sammanhang.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:


• Examen från högskola eller universitet inom samhällsvetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av arbete med t.ex. arbetsmarknads-/arbetslivsfrågor, integrationsfrågor och/eller socialförsäkringsfrågor

Det är meriterande om du har:


• Erfarenhet av handläggning inom offentlig sektor
• Ett samhällsintresse och god kännedom om frågor rörande bl.a. arbetsmarknad, utbildning- och kompetensförsörjningsfrågor
• Kunskap om och/eller erfarenhet av ekonomi och projektledning
• Erfarenhet av arbete inom näringslivet, t.ex. genom eget företagande eller tidigare anställning i företag
• Kunskap om- och erfarenhet av arbete med jämställdhetsintegrering, tillgänglighetsfrågor och icke diskriminering
• Erfarenhet av arbete med EU:s fonder och program

För att klara arbetet krävs att du har ett eget driv och förmåga att arbeta processledande men även en god analytisk förmåga och att du är lyhörd. Du har en god samarbetsförmåga så väl internt som externt. Vidare krävs att du kan arbeta självständigt och uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du har förmåga att skapa och underhålla goda relationer.

Ansökan och mer information
På Svenska ESF-rådet erbjuder vi en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Anställningen är ett Vikariat t.o.m 240229 på heltid med placering vid regionkontoret i Örebro. Tillträde efter överenskommelse.

Är du intresserad av att arbeta på Svenska ESF-rådet som regional samordnare är du välkommen med din ansökan via "Ansök" här nedan. Sista ansökningsdag är den 14 maj 2023.


Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta regionchef Magnus Stridh, tel. 019-16 54 75. Fackliga kontaktpersoner: Mikael Vigren, ST-ESF, tel. 026-54 26 86, e-post: [email protected], och Maria Norgren, Saco?ESF, tel. 026-54 26 72, e?post: [email protected]

Vi har gjort vårt annons- och medieval och vill därför inte bli kontaktade av annons- och mediesäljare. Visa mindre

LSS/SoL-handläggare till Utredningsenheten

Är du redo att bli en del av vårt team på Utredningsenheten LSS/SoL och ta steget mot nya utmaningar? Som en del av vår växande verksamhet får du chansen att påverka och utveckla dig själv, samtidigt som du får möjligheten att i ditt arbete göra skillnad för våra medmänniskor. Om du redan jobbar med handläggning och vill upptäcka nya möjligheter och utmaningar, då är detta den perfekta chansen för dig. Så, tveka inte! Skicka in din ansökan och bli en del a... Visa mer
Är du redo att bli en del av vårt team på Utredningsenheten LSS/SoL och ta steget mot nya utmaningar? Som en del av vår växande verksamhet får du chansen att påverka och utveckla dig själv, samtidigt som du får möjligheten att i ditt arbete göra skillnad för våra medmänniskor. Om du redan jobbar med handläggning och vill upptäcka nya möjligheter och utmaningar, då är detta den perfekta chansen för dig. Så, tveka inte! Skicka in din ansökan och bli en del av vårt härliga team idag!

Om tjänsten
Välkommen till oss på Utredningsenheten LSS/SoL!

Som handläggare hos oss kommer du att jobba med beslut utifrån LSS (Lagen om Service och Stöd) och SoL (Socialtjänstlagen). Hos oss får du ett varierande arbete, där du ansvarar för hela handläggningsprocessen och själv driver ditt arbete framåt. Tjänsten innebär att du har kontakt med människor som har olika funktionsnedsättningar, där du utreder deras rätt till olika insatser utifrån deras unika livssituation. Du bedömer stödbehovet utifrån rådande lagstiftning samt får en förståelse för individen hela livssituation som kan påverkas av flera olika faktorer så som psykiska, fysiska och sociala.

Som handläggare har du många olika kontakter med både interna och externa aktörer. De interna aktörerna kan exempelvis vara Individ- och familjeomsorg (IFO) medan de externa aktörerna kan vara Försäkringskassan eller privata aktörer. Vi jobbar kontinuerligt med utveckling och utbildar oss utifrån behoven som vi ser i vår omvärld. Sedan två år tillbaka utreder vi utifrån IBIC (Individens Behov i Centrum). Vi utreder från medborgarens individuella behov, samt utifrån motiverande/ tillitsbaserad kommunikation.

Vi har kommit långt i vårt digitaliseringsarbete vilket öppnat upp för att du kan jobba på distans en del av tiden och anpassa ditt schema efter dina egna förutsättningar. Välkommen till en arbetsplats där vi växer och utvecklas tillsammans!

Exempel på arbetsuppgifter:

• utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt LSS och SoL
• genomföra professionella samtal där du har rollen som samtalsledare
• medverka till att stärka den enskildes och närståendes inflytande och delaktighet
• följa upp och ompröva beviljade insatser/bistånd
• andra förekommande uppgifter så som deltagande i utvecklingsarbetet för verksamheten

Om arbetsplatsen
Utredningsenheten LSS/SoL är en del av Socialförvaltningen vars uppdrag är att följa upp och utveckla kommunen samt erbjuda ett effektivt stöd till alla nämnder och verksamheter. Som vår nya kollega blir du en del av en engagerad arbetsgrupp med 24 handläggare, två gruppledare och en enhetschef.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och stabil samt har en förmåga att etablera god kontakt med andra människor. Du trivs med att arbeta självständigt likväl som tillsammans med andra i ett team. I rollen som handläggare är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och du har en naturlig förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer/anpassar ditt sätt att förmedla budskap till dem du möter i arbetet. Vi ser att du har en vilja att anstränga dig för att leverera lösningar och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt om situationen kräver. Vidare har du en god förmåga att självständigt kunna planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga vilket bland annat innebär att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt dokumentera det som verksamheten kräver.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• examen från socionomprogrammet 210 hp eller sociala omsorgsprogrammet
• B-körkort 

Meriterande: 

• erfarenhet av handläggning utifrån LSS
• erfarenhet av handläggning utifrån SoL
• erfarenhet av myndighetsutövning 
• erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar
• erfarenhet av IBIC (individens behov i centrum)

Omfattning och tillträde
Anställningsform: 1 tillsvidareanställning och 1 vikariat 

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse, vikariatet gäller 1 år från tillträdesdatum

Antal tjänster: 2

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 1 maj.  

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Samordnare för arbetet mot arbetslivskriminalitet till Örebro

Vill du vara med och vidareutveckla en myndighet som arbetar med frågor som gör skillnad för hela arbetsmarknaden? Vår vision är att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Arbetsmiljöverket erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta tillvara varje medarbetares kompetens har vi ett inkluder... Visa mer
Vill du vara med och vidareutveckla en myndighet som arbetar med frågor som gör skillnad för hela arbetsmarknaden? Vår vision är att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

Arbetsmiljöverket erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta tillvara varje medarbetares kompetens har vi ett inkluderande synsätt.


Diarienummer: 2023/018363
Vill du arbeta med frågor som gör skillnad för hela arbetsmarknaden och som bidrar till en bättre arbetsmiljö, färre olyckor och tillbud för alla som arbetar i Sverige? Då kan detta vara något för dig!

Nu förstärker vi arbetet mot arbetslivskriminalitet och söker därför samordnare till avdelningen för myndighetsgemensam kontroll.

Ditt nya arbete
Regeringen har gett Arbetsmiljöverket uppdraget att tillsammans med Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten utveckla och förstärka det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet. I uppdraget ingår bland annat att etablera sju regionala center som ska vara nav för arbetet. Dessa ska vara samlokaliserade med de regionala underrättelsecenter som finns inom ramen för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Umeå, Örebro, Uppsala, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö.

Arbetet innebär att du såväl via fysisk närvaro både på centret och det kontor där du är placerad, samt på distans (om du vill) samordnar arbetet med myndighetsgemensamma kontroller. I arbetet ingår bland annat att själv och tillsammans med övriga involverade myndigheter bearbeta och bedöma tips och annan information, göra urval av kontrollobjekt samt planera och följa upp genomförda insatser. Det ingår också att samverka och utbyta kunskaper och erfarenheter med övriga samordnare och de som utför kontrollinsatserna för att tillsammans bidra till en ständig utveckling av verksamheten. Du kommer också att delta i samråd med arbetsmarknadens parter och andra intressenter, samt i informationsinsatser för att motverka arbetslivskriminalitet.

Eftersom verksamheten är under uppbyggnad och ständig utveckling kan dina arbetsuppgifter över tid komma att förändras och/eller utökas.

Kvalifikationskrav
Du ska ha:
• för funktionen relevant högskole-/universitetsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av samordning i kombination med identifierad ledarförmåga
• minst fem års arbetslivserfarenhet, varav minst två års erfarenhet av arbete inom en statlig myndighet
• mycket god skriftlig och muntlig förmåga i svenska språket och god muntlig förmåga i engelska språket
• B-körkort eftersom resor i tjänsten förekommer.

Personalsäkerhet
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att det för anställning finns krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning med bland annat registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelserna i säkerhets-skyddslagen (2018:585).

Det är meriterande om du har
• erfarenhet av samverkan med andra myndigheter eller motsvarande
• erfarenhet av verksamhetsutveckling och projektledning
• arbetat med myndighetsutövning
• erfarenheter av kontakter med media

För att lyckas i uppdraget behöver du ha lätt för att samarbeta, men också vara självgående och kunna hantera att bli ifrågasatt. Du har en mycket god strategisk förmåga i kombination med en väl utvecklad beslutsförmåga. Vi ser också att du har en mycket god administrativ förmåga.

Mer om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och är för närvarande placerad vid Fabriksgatan 20 i Örebro. Beroende på placeringsort kan det innebära att en stor del av ledarskapet sker på distans. Vi har individuell lönesättning och vi tillämpar provanställning om sex månader.

Läs mer om vad vi erbjuder på vår hemsida www.av.se.

Arbetsmiljöverket erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta tillvara på varje medarbetares kompetens har vi ett inkluderande synsätt. Integrering av jämställdhet och tillgänglighet i alla delar av verksamheten är en självklarhet.

Om du har frågor
Kontakta oss på telefon 010-730 90 00.
Frågor om anställningarna besvaras av rekryterande chef Gitte Larsson. Fackliga kontaktpersoner är för Saco Adam Jansson, för ST Marita Jonsson och för Seko Mikael Andersson.

Rekryteringen sköts av Arbetsmiljöverket och vi undanber oss säljsamtal från rekryterings-företag och annonssäljare.

Välkommen med din ansökan senast den 26 april 2023
Ansök genom att klicka på länken nedan.
?
Om avdelningen
Avdelningen för myndighetsgemensam kontroll ansvarar för myndighetens arbete med att såväl själv som tillsammans med andra myndigheter, nationellt och internationellt, motverka arbetslivs¬kriminalitet. Vi arbetar också med frågor om utstationering. Avdelningen är placerad i Mölndal. Visa mindre

Signalskyddshandläggare vid säkerhetsavdelningen FMTIS stab

Säkerhetsavdelningen tillhör staben och leder och samordnar säkerhetsskyddstjänsten under säkerhetschefen. Huvudsakliga arbetsuppgifter Som signalskyddshandläggare utför du uppgifter i syfte att stödja det övergripande arbetet med att leda och samordna förbandets signalskyddstjänst under ledning av signalskyddschefen.  Inom ramen för signalskyddstjänsten handlägger du självständigt förekommande ärenden och deltar i säkerhetsskyddsarbetet i samverkan med ... Visa mer
Säkerhetsavdelningen tillhör staben och leder och samordnar säkerhetsskyddstjänsten under säkerhetschefen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som signalskyddshandläggare utför du uppgifter i syfte att stödja det övergripande arbetet med att leda och samordna förbandets signalskyddstjänst under ledning av signalskyddschefen.  Inom ramen för signalskyddstjänsten handlägger du självständigt förekommande ärenden och deltar i säkerhetsskyddsarbetet i samverkan med övriga kollegor på säkerhetsavdelningen.

Exempel på arbetsuppgifter:


• Arbete i flera programvaror med kort- och kryptonyckelbeställning
• Ansvara för dokumentation, förteckningar och rutiner etc inom området.
• Administration av aktiva kort.
• Administration av kryptonycklar
• Genomföra utbildning inom signalskyddstjänst
• Stöd till förbandets genomförandeverksamhet.

Förbandet är under utveckling och uppbyggnad vilket kräver ett öppet sinne för förändring.

Vi erbjuder dig

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:


• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha:


• Gymnasial utbildning eller motsvarande utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdigt.
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift i svenska.
• B-körkort.

Meriterande


• Erfarenhet av tjänstgöring som signalskyddshandläggare eller biträdande signalskyddschef inom Försvarsmakten eller annan statlig myndighet
• Genomförd utbildning till signalskyddslärare, systemoperatör på ett eller fler signalskyddssystem.
• Erfarenhet av arbete i ISUS och arbete med beställningssystem KaP-Light och TSA-Rutin.

Personliga egenskaper

Den person som vi söker är en individ med hög integritet och som åtnjuter organisationens förtroende. Du har en god samarbetsförmåga och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du har mycket god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Du har en utvecklad analytisk förmåga och kan identifiera tidskritiska arbetsuppgifter och prioritera mellan dessa.

Signalskyddstjänsten inom Försvarsmakten genomförs i enighet med gällande författningar inom säkerhetsskyddsområdet och du har goda kunskaper om dessa.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Befattningen är tillsvidare som civil anställning och inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.

Placeringsort är Örebro och tillträde enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan senast den 7 maj 2023. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev.

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta HR Sofi Karlsson, via vår växel, på telefon 019-39 35 00

Välkommen med din ansökan!

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 600 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Naturvårdshandläggare

På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter, skydd och skötsel av värdefull natur samt energi och klimat. Vi arbetar också med jakt, förvaltning av vatten, viltfrågor och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor. Arbetsbeskrivning Som naturvårdshandläggare bidrar du till en håll... Visa mer
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter, skydd och skötsel av värdefull natur samt energi och klimat. Vi arbetar också med jakt, förvaltning av vatten, viltfrågor och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.Arbetsbeskrivning
Som naturvårdshandläggare bidrar du till en hållbar samhällsutveckling via prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Tjänsten omfattar bland annat arbete med tillstånd och dispenser i skyddade områden, strandskyddsfrågor och en stor andel samråd om påverkan på naturmiljön enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Biotopskyddsärenden och andra uppgifter inom naturvårdsområdet kan också bli aktuella. Uppgifterna anpassas efter dina kunskaper, erfarenhet och intresse.

Arbetet är framför allt händelsestyrt vilket kräver förmåga att arbeta flexibelt.

Du kommer att ingå i Vatten och naturmiljöenheten som har ca 20 medarbetare. Du handlägger självständigt, men det är ett nära samarbete med övriga i tillsyn och prövningsgruppen. Du kommer även att arbeta i nära samarbete med andra funktioner inom myndigheten, och ha externa kontakter med andra myndigheter, kommuner, markägare och allmänheten.

Kvalifikationer
För att klara uppdraget behöver du ha en akademisk examen från högskola/universitet med inriktning mot miljö/naturvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver också ha utbildning i biologi och naturvård eller erhållit sådana kunskaper på annat sätt och minst ett års erfarenhet av att självständigt handlägga ärenden inom naturvårdsområdet av 12:6 samråd samt dispenser och tillståndsprövningar i skyddade områden från en länsstyrelse.

Det är meriterande om du har:

- utbildning och kunskap om arter och habitat eller om du har fått sådana kunskaper på annat sätt, exempelvis om hotade fåglar, växter eller grod- och kräldjur
- utbildning i miljörätt eller annan juridisk utbildning
- erfarenhet av annan ärendehandläggning inom naturvårdsområdet tex prövning av biotopskyddsdispenser, strandskyddsärenden, artskyddsärenden och liknande ärenden hos länsstyrelse, kommun eller motsvarande
- erfarenhet av övrigt arbete som ger goda naturvårdskunskaper
- erfarenhet och kunskap av arbete med GIS, exempelvis tolkning av flygbilder. 

Som person:

- är du ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt
- har du förmåga att se helheten och kan sätta dig in frågor i ett bredare sammanhang
- är du resultatorienterad, flexibel och bra på att driva frågor självständigt
- är du konstruktiv tillsammans med andra och trivs med att arbeta i team
- har du mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga
- uttrycker du dig väl både i tal och skrift. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Körkort för bil krävs.

Anställning
Anställningen är tidsbegränsad fram till årsskiftet med möjlighet till förlängning och stor del av arbetet på distans.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 14 april 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar, god ekonomi och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Bygglovsservicehandläggare, Örebro Miljö- och stadsbyggnad

Vi söker en engagerad medarbetare till bygglovsavdelningen i Örebro. Har du ett intresse för god byggnadsmiljö och en estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö? Vill du vara med och utveckla både dig själv och kommunen?  Om tjänsten  I rollen som bygglovsservicehandläggare ansvarar du för vår service utåt genom vägledning och information. Du sköter kontakter med kommunens invånare utifrån dagliga frågor som kommer in till vår enhet och får via vägle... Visa mer
Vi söker en engagerad medarbetare till bygglovsavdelningen i Örebro. Har du ett intresse för god byggnadsmiljö och en estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö? Vill du vara med och utveckla både dig själv och kommunen? 

Om tjänsten 
I rollen som bygglovsservicehandläggare ansvarar du för vår service utåt genom vägledning och information. Du sköter kontakter med kommunens invånare utifrån dagliga frågor som kommer in till vår enhet och får via vägledning åt såväl förstagångsbyggare som erfarna byggherrar vara den första kontakten med kommunen. Detta i kombination med att du tillsammans med våra två administratörer på avdelningen är behjälplig till våra bygglovs- och tillsynshandläggare med allehanda administration kopplat till verksamheten. Du arbetar i nära samarbete med bygglovshandläggare och övriga på avdelningen

Hos oss får du vara med och bygga framtidens Örebro. Miljö och Stadsbyggnad är en nyfiken, engagerad och driven förvaltning. Vi utvecklar ständigt våra arbetsrutiner och digitala plattformar för att ge bästa möjliga service till våra innevånare i kommunen.

Arbetet sker i nära samspel med politik, medborgare, näringsliv och kollegor, både inom avdelningen, på förvaltningen och andra förvaltningar. 

Exempel på arbetsuppgifter:

• vägleda och informera kommunens invånare per telefon, skriftligen och i personliga möten
• tillsammans med våra två administratörer på avdelningen vara behjälplig till våra bygglovs – och tillsynshandläggare med allehanda administration kopplat till verksamheten
• delta i det dagliga arbetet med att utveckla gemensamma arbetssätt, rutiner och digitala verktyg
• samarbeta med andra tjänstemän inom kommunen samt med andra myndigheter, byggaktörer och konsulter 

Om arbetsplatsen
Du ingår i bygglovs administration- och tillsynsenhet (BAT) som är en del av bygglovsavdelningen på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. BAT-enheten består av 7 medarbetare.

Vi arbetar aktivitetsbaserat och sitter i aktivitetsbaserade lokaler med bra pendlarläge intill centralstationen. Handläggningsprocesserna är hos oss i stort sett helt digital och vi jobbar ständigt med att förfina och förbättra våra processer. 

Att utveckla en attraktiv, ekologiskt, ekonomiskt och social hållbar miljö i samhället ställer krav på smart stadsplanering. Örebro kommun planerar för både nya bostäder och verksamheter samtidigt som vi satsar på att skydda natur och utveckla friluftslivet nära örebroarna. Örebro kommun har arbetat mycket med effektiva och smarta arbetssätt och fått en viktig roll i den nationella debatten, vill du vara en del av det och fortsätta utveckla vårt arbete genom en ännu bättre bygglovsservice?

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för tillsyn och verksamhet inom miljöområdet, översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadmiljöinvesteringar, markförsörjning och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov, GIS och kartframställning.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer

• akademisk utbildning inom relevant områden alternativt YH utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig 
• erfarenhet av att läsa ritningar
• erfarenhet av kundkontakter eller liknande
• god förmåga att kommunicera i svenska och engelska i tal och skrift
• goda datakunskaper

Vi söker dig som är ansvarstagande och lösningsorienterad samt trivs i en roll där du självständigt driver dina arbetsuppgifter framåt. Att vara analytisk, strukturerad och flexibel är en förutsättning för framgång då det ofta handlar om att anpassa sig till ändrade förutsättningar och krav. Samtidigt är du trygg med att fatta beslut och göra avväganden i din ärendehantering. Du bör även ha en god samarbetsförmåga, vara kommunikativ samt ha ett intresse för juridik. Du är en person som värdesätter god service och är bra på att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver ha en god pedagogisk förmåga genom att kunna förklara krångliga saker på ett enkelt sätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande:

• erfarenhet av arbete med bygglov eller annan byggteknisk kunskap och/eller erfarenhet.
• erfarenhet av att läsa detaljplaner
• erfarenhet av administrativa uppgifter kopplat till bygglov
• kunskaper om lagstiftningen inom ansvarsområdet plan- och bygglagen
• kunskaper och/eller intresse av kulturmiljöfrågor
• erfarenhet av myndighetsutövning
• erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisatio
• erfarenhet eller utbildning inom kommunikation och klarspråk
• B-körkort

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 24 april.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Beredskap och säkerhetssamordnare till regionkansliet

Enheten för beredskap och säkerhet har ett övergripande och samordnande uppdrag för regionens beredskaps- och säkerhetsfrågor inom Region Örebro län. Vill du vara med och utveckla frågor rörande kontinuitetshantering och civilt försvar, så har vi ett intressant uppdrag att erbjuda! Enheten för beredskap och säkerhet har ett övergripande och samordnande uppdrag för regionen beredskaps- och säkerhetsfrågor, och ingår i staben för administration, juridik och... Visa mer
Enheten för beredskap och säkerhet har ett övergripande och samordnande uppdrag för regionens beredskaps- och säkerhetsfrågor inom Region Örebro län. Vill du vara med och utveckla frågor rörande kontinuitetshantering och civilt försvar, så har vi ett intressant uppdrag att erbjuda!

Enheten för beredskap och säkerhet har ett övergripande och samordnande uppdrag för regionen beredskaps- och säkerhetsfrågor, och ingår i staben för administration, juridik och säkerhet.
Regionkansliet är regiondirektörens stab och arbetar med övergripande strategiska frågor, samordning och uppföljning inom områden som ekonomi, HR, kommunikation, hållbar utveckling, administration, juridik och säkerhet samt hälso- och sjukvård. Regionkansliet är också stöd till den politiska organisationen och bidrar med sakkunskap både till de förtroendevalda och till Region Örebro läns verksamheter i övrigt.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur
och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Beredskap och säkerhetssamordnare till regionkansliet

Arbetsuppgifter

Dina uppgifter blir att bedriva strategiskt beredskapsarbete och handlägga generella krisberedskapsfrågor som kan kopplas till regionens sektorsansvar och skyldigheter i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I arbetet ingår bland annat att:
- delta i arbetet med kontinuitet, säkerhet, säkerhetsskydd, signalskydd och civilt försvar, handlägga ärenden och arbeta med åtgärder som är kopplade till totalförsvar enligt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
- stötta förvaltningarna i arbetet med säkerhet, krisberedskap, civilt försvar och kontinuitetshantering
- planera och stötta verksamheterna i utbildning och övningsverksamhet i enlighet med planer som tas fram
- delta i att årligen sammanställa Regional plan för kontinuitetsarbetet
- handlägga ärenden och arbeta med åtgärder som är kopplade till totalförsvar enligt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

Övrig information

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Du har relevant akademisk utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
Du har helhetssyn kombinerat med strategiskt tänkande samt god analytisk förmåga. Du ser fördelar med att söka samverkan med andra aktörer både inom och utom organisationen och kan utveckla förtroendefulla relationer. Du är drivande och strukturerad och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Uppdraget kräver förmåga att kunna växla mellan strategisk och operativt fokus. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomföras före anställning.Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständig CV med meritförteckning, personligt brev samt adressuppgifter och ärendenummer till sökt tjänst. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Beredskap och säkerhetschef, Maria Westin, 070 532 72 55
Fackliga företrädare:
SACO, Carina Persson, 019-602 74 82
Vårdförbundet, Anette Danesjö-Gustavsson, 019-602 70 54
Vision, Ann-Sofie Sundvall, 019-602 72 61 Visa mindre

Regional beredskapssamordnare

Vill du vara med och bidra i uppbyggnaden av ett robust och säkert samhälle och samtidigt förbättra Trafikverkets beredskapsförmåga? Regional beredskapssamordnare Arbetsuppgifter Vi söker nu ytterligare en kollega med möjlig placering i Eskilstuna, Karlstad, Uppsala, Västerås eller Örebro som vill vara med och planera Trafikverkets regionala arbete med civil beredskapsfrågor. Trafikverket har en viktig roll för hela transportsektorns utveckling i... Visa mer
Vill du vara med och bidra i uppbyggnaden av ett robust och säkert samhälle och samtidigt förbättra Trafikverkets beredskapsförmåga?
Regional beredskapssamordnare

Arbetsuppgifter

Vi söker nu ytterligare en kollega med möjlig placering i Eskilstuna, Karlstad, Uppsala, Västerås eller Örebro som vill vara med och planera Trafikverkets regionala arbete med civil beredskapsfrågor.
Trafikverket har en viktig roll för hela transportsektorns utveckling inom civil beredskap. Som beredskapssamordnare inom regionen utgör du tillsammans med dina kollegor på enheten kompetensstöd till att utveckla och bygga upp Trafikverkets civila beredskap och del i totalförsvaret.
Du kommer få möjlighet att driva egna projekt och utredningar inom området samt att arbeta med att utveckla arbetssätt inom ramen för vårt sektorsansvar för samordning av transportområdet, säkerhetsskyddsanalyser, kontinuitetshantering och delta i nationella och regionala utvecklingsuppdrag.
I tjänsten kommer du att samverka internt och externt. Exempel på aktörer är länsstyrelser, Försvarsmakten och näringsliv. Enhetens verksamhet omfattar både Trafikverkets roll som beredskapsmyndighet och som sektorsansvarig myndighet för transportsektorn.
I tjänsten ingår att utbilda och öva inom området. Det kan innebära att arbeta fram utbildnings- och övningsmaterial, planera och genomföra utbildningar och övningar för vår beredskapsorganisation.
I hela samhället pågår utveckling av den civila beredskapen. Det innebär att arbetsuppgifterna kommer innehålla en flera olika utvecklingsuppdrag där du har möjlighet att kunna påverka och vara delaktig. Tjänsten innehåller en del resor, både nationellt och regionalt.

Övrig information

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Intervjuer sker via Skype, preliminärt i mitten/slutet på maj.
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Helena Werre, se kontaktuppgifter nedan.

Kvalifikationer

Vem är du?
Du behöver ha god kommunikationsförmåga, vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har lätt för att samarbeta och är smidig i din samverkan med interna/externa aktörer samt arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Därutöver har du en god analytisk förmåga som gör att du identifierar risker och behov samt utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. En annan viktig egenskap är din förmåga att anpassa dig till nya eller ändrade förutsättningar när situationen kräver.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning mot civil beredskap, krishantering, samhällsplanering, samhällsbyggnad eller fysisk planering alternativt annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms likvärdig
har aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom samhällets krishantering och/eller inom civil beredskap eller säkerhetsskydd inom offentlig verksamhet
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
har giltigt körkort för personbil

Det är meriterande om du
har erfarenhet och kunskap om/av samspelet mellan myndigheter, andra offentliga organisationer, privata sektorn inom området
har erfarenhet av arbete inom området i transportsektorn


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Visa mindre

Informationssäkerhetshandläggare till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvården söker en informationssäkerhetshandläggare på vikariat eftersom vår handläggare är föräldraledig. Funktionen är placerad inom enheten administration och service som är en del av verksamhets- och ledningsstöd på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Du kommer att arbeta med informationssäkerhet i nära samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamheter och stödfunktioner samt med regionkansliets specialister inom informationssäke... Visa mer
Hälso- och sjukvården söker en informationssäkerhetshandläggare på vikariat eftersom vår handläggare är föräldraledig. Funktionen är placerad inom enheten administration och service som är en del av verksamhets- och ledningsstöd på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Du kommer att arbeta med informationssäkerhet i nära samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamheter och stödfunktioner samt med regionkansliets specialister inom informationssäkerhet och dataskydd. En del av tjänsten kommer innebära arbete direkt eller indirekt kopplat till införandet av Cosmic.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Informationssäkerhetshandläggare till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Arbetsuppgifter

Du kommer främst att arbeta operativt med informationssäkerhet och till viss del dataskydd. I arbetsuppgifterna kan exempelvis ingå:
-Stödja verksamheten i informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor
-Stödja verksamheten vid informationsklassningar, riskanalyser och konsekvensbedömningar
-Stödja verksamheten i frågor om personuppgiftsbiträdesavtal
-Informera, utbilda och ge råd om informationssäkerhet och dataskydd
-Risk-, kontinuitets- och incidenthantering
-Utveckling av arbetssätt och processer
För området närliggande arbetsuppgifter kan också bli aktuella.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
-Utbildning med en för området lämplig examen, eller
-Erfarenhet av arbete med informationsklassning och riskanalyser, samt
-God vana vid att arbeta i IT-system och digitala verktyg
-Flexibilitet och vana av att ha många kontaktytor
Det är meriterande om du också har:
-Kunskap om hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag och organisation
-Erfarenhet av att arbeta i enlighet med ISO 27000 och NIS-direktivet
-Erfarenhet av att arbeta med dataskyddsfrågor
-Viss juridisk kompetens - formell eller genom erfarenhet
Som person är du strukturerad, noggrann och klarar av att arbeta med flera frågor parallellt. Du har god pedagogisk förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid att du har god samarbetsförmåga och att du trivs bra med att arbeta både självständigt och i grupp.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Visa mindre

FoUU-koordinator till VO akutsjukvård, USÖ

Trivs du med att arbeta i en dynamisk organisation där din roll är mångsidig och viktig för andra? Vill du ha en central roll i Akutsjukvårdens FoUU (forsknings, undervisnings och utvecklings)-enhet? Då tycker vi att du ska söka tjänsten som FoUU-koordinator hos oss! Verksamhetsområde akutsjukvård är en universitetssjukvårdsenhet. Vi bedriver forskning inom den akuta vårdkedjan. Undervisningen på läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet samt specialists... Visa mer
Trivs du med att arbeta i en dynamisk organisation där din roll är mångsidig och viktig för andra? Vill du ha en central roll i Akutsjukvårdens FoUU (forsknings, undervisnings och utvecklings)-enhet? Då tycker vi att du ska söka tjänsten som FoUU-koordinator hos oss!
Verksamhetsområde akutsjukvård är en universitetssjukvårdsenhet. Vi bedriver forskning inom den akuta vårdkedjan. Undervisningen på läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet samt specialistsjuksköterskeprogram inom prehospital akutsjukvård och akutsjukvård sker hos oss. Utvecklingsarbeten utgår från verksamhetens behov. Den medicinska forskningen har hög prioritet inom Region Örebro län och forskning byggs upp tillsammans med Örebro universitet för att utveckla universitetssjukvården.
Akutsjukvårdens verksamhet präglas av stort patientengagemang, högt tempo och tätt samarbete mellan olika personalkategorier. Som medarbetare är man ofta mitt i händelsernas centrum, och arbetet innehåller såväl glädje och sorg, sjukdom och tillfrisknande, liv och död. Verksamhet bedrivs dygnet runt och består av mottagning för vuxna och barn samt akutläkarverksamhet och vår enhet med medicinska vårdadministratörer.
Verksamhetsområdet är en av Universitetssjukhuset Örebros största, med nära 250 anställda och omkring 65 000 patientbesök per år med patienter i alla åldrar. Tillsammans med dig vill vi skapa den bästa tänkbara akutsjukvården. Genom forskning skapas ny kunskap, genom utbildning förvaltas den och genom en god organisation når vi våra patienter. Vi har bättre förutsättningar än någonsin och din insats är viktig.
Varmt välkommen med din ansökan!

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


FoUU-koordinator till VO akutsjukvård, USÖ

Arbetsuppgifter

I rollen som FoUU-koordinator hos oss kommer du att vara direkt underställd verksamhetschefen och bistå med administrativt stöd i ett flertal processer som rör forskning och utbildning. Dina arbetsuppgifter kommer att fokusera på insatser som koordinerar och håller ihop vår forsknings- undervisnings- och utbildningsinsatser inom vår enhet, både självständigt och i samarbete med verksamhetschef och FoUU-ordförande. Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och delta i, samt dokumentera FoUU-möten
Koordinera det administrativa runt forskningsprojekt från andra enheter och den egna enheten så som:
- arkivering av etikprövningsbeslut och av kontrakt rörande forskning inom akutsjukvården
- koordinering och dokumentation av utvecklingsprojekt
- bistå i att utarbeta FoUU-bokslut
- administrering och arkivering av intyg om tystnadsplikt, och även av inloggning till KP och andra system.
Koordinera enhetens FoUU-verksamhet med den centrala i regionen samt stödja akutsjukvårdens forskning. Arbetet kan även komma att omfatta administration av FoUU:s hemsida samt att vid behov bistå med koordinering för såväl undervisningsinsatser som forskningsprojekt.

Övrig information

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom området. Vi ser även att du har god erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig förvaltning såväl som tidigare erfarenhet av att arbeta i och driva projekt. Det är meriterande att du är disputerad.
För att lyckas i rollen behöver du vara, nyfiken, flexibel, självständig och noggrann samt har en god administrativ förmåga. Vi värdesätter egenskaper som positiv attityd, ansvarstagande, samarbetsförmåga och kreativitet högt.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Visa mindre

Säkerhetshandläggare

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid. Om jobbet Vi söker dig som vill bidra till utvecklingen av avdelningens säkerhetsarbete, och som tycker om a... Visa mer
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Vi söker dig som vill bidra till utvecklingen av avdelningens säkerhetsarbete, och som tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Din viktigaste uppgift som säkerhetshandläggare är att på ett engagerat och strukturerat sätt leda och organisera arbetet med säkerhet, kris och beredskap på en ofta avdelningsövergripande nivå.  

Tjänsten är placerad på avdelning Fordonsinformation, på en av två sektioner på Staben där vi hanterar frågor inom säkerhet, informationssäkerhet, utredning och administration. Staben ger stöd till övriga verksamheter inom avdelningen med såväl generell som specifik kompetens och ska inom vissa områden styra, stötta och samordna samt följa upp avdelningens verksamhet. På Staben jobbar vi i team och har ett nära samarbete med våra kollegor. För att trivas hos oss är det därför viktigt att du gillar samarbeten och att hitta lösningar i komplexa frågor. Du ska också vilja utveckla både dig själv, andra och verksamheten samt tycka att det är spännande med varierande arbetsuppgifter och uppdrag som kan omfatta hela avdelningen.  

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• ingå i avdelningens säkerhetsfunktion och aktivt arbeta med avdelningens säkerhetsarbete: så som informationssäkerhet, säkerhetsskyddsanalyser, placering av tjänster i säkerhetsklass, beredskap, risk- och sårbarhetsanalyser, krigsplacering av personal, med mera
• samverka med och bidra till myndighetens strategiska säkerhetsarbete och arbete med totalförsvarsfrågor
• samordna och stötta avdelningen i hantering och efterlevnad av styrande dokument för området
• planera och genomföra kompetenshöjande insatser inom området
• stödja projekt, produktområden och linjeverksamheten
• handlägga ärenden inför beslut
• hålla såväl skriftliga som muntliga föredragningar
• arbeta med annat som tillkommer säkerhetsfunktionen, till exempel omvärldsbevakning av området, dokumenthantering med mera
• delta i övriga uppdrag inom enheten.

Du måste ha

• relevant eftergymnasial utbildning med säkerhetsinriktning, eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
• kunskap om och säkerhetsskyddslagstiftning och beredskapslagstiftning
• mycket god förmåga att uttrycka dig både skriftligt och muntligt på svenska
• svenskt medborgarskap då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.

Det är meriterande om du också har

• arbetslivserfarenhet inom för tjänsten relevant område
• kunskap eller erfarenhet av Transportstyrelsens uppdrag och verksamhet, eller erfarenhet av offentlig förvaltning på annan statlig verksamhet
• erfarenhet av analys- och utredningsarbete
• erfarenhet av arbete med informationsklassningar
• erfarenhet av planering och genomförande av utbildningar
• erfarenhet av utveckling av processer och arbetssätt, gärna med kunskap om det agila arbetssättet.

Vi vill att du

• har ett högt säkerhetsmedvetande
• tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar ditt arbete, slutför det som påbörjats och håller deadlines
• löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information
• har lätt för att anpassa dig, tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
• har en god kommunikativ förmåga och formulerar dig väl för små och stora grupper, lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
• har en god pedagogisk förmåga, är lugn och uppmärksam i ditt bemötande, du har intresse, vilja och förmåga att hitta lösningar

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Marie Kensby, [email protected]. 010 – 4957636  ST, Siv Nederman och Saco, Astrid Edlund nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-1924. Vi behöver din ansökan senast den 23 april 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

 

 

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Kort om avdelning Fordonsinformation

Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.

Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort. Visa mindre

Informationssäkerhetssamordnare

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid. Om jobbet Vi söker dig som med stort engagemang vill bidra till utvecklingen av avdelningens informationssäk... Visa mer
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Vi söker dig som med stort engagemang vill bidra till utvecklingen av avdelningens informationssäkerhetsarbete, och som tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Din viktigaste uppgift som lokal informationssäkerhetssamordnare (LISS) är att på ett engagerat och strukturerat sätt leda och organisera arbetet inom avdelningens arbete med informationssäkerhet, som till exempel informationsklassningar och riskanalyser.

Tjänsten är placerad på avdelning Fordonsinformation, på en av två sektioner på Staben där vi hanterar frågor inom säkerhet, informationssäkerhet, utredning och administration. Staben ger stöd till övriga verksamheter inom avdelningen med såväl generell som specifik kompetens och ska inom vissa områden styra, stötta och samordna samt följa upp avdelningens verksamhet. På Staben jobbar vi i team och har ett nära samarbete med våra kollegor. För att trivas hos oss är det därför viktigt att du gillar samarbeten och att hitta lösningar i komplexa frågor. Du ska också vilja utveckla både dig själv, andra och verksamheten samt tycka att det är spännande med varierande arbetsuppgifter och uppdrag som kan omfatta hela avdelningen.  

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• ingå i avdelningens säkerhetsfunktion och arbeta med säkerhetsfrågor, primärt med informationssäkerhet 
• stötta avdelningens verksamheter genom att samordna och leda genomförandet av informationsklassningar och riskanalyser
• arbeta aktivt med att höja säkerhetsmedvetenheten, genom att ta fram stöddokument, samt planera och genomföra utbildningar inom informationssäkerhet
• vara kontaktyta och rådgivande inom informationssäkerhet för avdelningen
• genomföra interna revisioner på avdelningens informationssäkerhetsarbete
• delta i avdelningens process för incidenthantering
• arbeta med annat som tillkommer säkerhetsfunktionen, till exempel omvärldsbevakning av området, dokumenthantering, medverka i arbetet inom krisberedskap och totalförsvar med mera
• delta i övriga uppdrag inom enheten.

Du måste ha

• relevant eftergymnasial utbildning med informationssäkerhetsinriktning, eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
• förmåga att leda och samordna uppdrag
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• svenskt medborgarskap då anställningen är placerad i säkerhetsklass.

Det är meriterande om du också har

• erfarenhet av arbete med informationssäkerhetsarbete, till exempel informationsklassningar, riskanalyser och incidentarbete 
• god kunskap i offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen
• kunskap eller erfarenhet av Transportstyrelsens uppdrag och verksamhet, eller erfarenhet av offentlig förvaltning på annan statlig verksamhet
• erfarenhet av planering och genomförande av utbildningar
• erfarenhet av projekt- och processledning
• erfarenhet av agilt arbetssätt

Vi vill att du

• har ett högt säkerhetsmedvetande
• tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar ditt arbete, slutför det som påbörjats och håller deadlines
• tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
• har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar
• har en god kommunikativ förmåga och formulerar dig väl för små och stora grupper, lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
• har en god pedagogisk förmåga, är lugn och uppmärksam i ditt bemötande, du har intresse, vilja och förmåga att hitta lösningar.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Marie Kensby, [email protected]. 010 – 495 76 36  ST, Siv Nederman och Saco, Astrid Edlund nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-1919. Vi behöver din ansökan senast den 23 april 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

 

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Kort om avdelning Fordonsinformation

Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.

Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort. Visa mindre

Uppdragshandläggare till SCB

Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor! Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss! Om jobbet Är du intresserad av att hantera olika arbetsuppgift... Visa mer
Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor!

Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss!

Om jobbet
Är du intresserad av att hantera olika arbetsuppgifter parallellt? Hos oss arbetar handläggarna både med att administrera och producera olika typer av tabelluppdrag. Vi är ett team av 22 engagerade kollegor som utför uppdrag av olika karaktär och storlek, vi har flera standardiserade erbjudanden men utför även helt skräddarsydda uppdrag utformade i dialog med våra kunder. Vi behöver nu förstärka gruppen med ytterligare uppdraghandläggare då efterfrågan på skräddarsydd statistik från SCB är stor. Vi arbetar teambaserat kring våra olika uppdragstyper men mycket av processen kring de enskilda uppdragen hanterar du självständigt.

Vill du ...


• arbeta självständigt med uppdrag i form av framställning av skräddarsydda tabeller men samtidigt vara del av ett team kring en uppdragstyp som tillsammans utvecklar gemensamma arbetssätt
• arbeta med hela processen, från att handlägga inkommen förfrågan till slutleverans
• ha många kundkontakter, samarbeta med andra ämnessektioner inom SCB och ha kontakter med andra myndigheter och företag
• medverka i utvecklingsarbetet inom uppdragsverksamheten 

… så tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!  

Om dig 
Vi vill att du har:


• akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska. 

Meriterande är om du även har: 


• erfarenhet av att arbeta med GIS-programvaror som Mapinfo, ArcGIS och QGIS
• erfarenhet av att arbeta med , SAS och/eller SPSS eller annat databehandlingsprogram
• minst 30HP i ämnet statistik
• erfarenhet från statistikproduktion samt erfarenhet av att hantera stora datamängder
• erfarenhet av att handlägga ärenden 

För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss behöver du vara strukturerad och ha förmåga att arbeta självständigt, då arbetet ofta innebär att du har flera egna uppdrag på gång samtidigt, med eget ansvar att driva dem framåt. Det är viktigt att du är bekväm med att arbeta mot deadlines. Du har också en god samarbetsförmåga, då det är helt nödvändigt för arbetet att skapa goda relationer, såväl internt som externt. 

Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.

Mer information 
Den här tjänsten finns på sektionen för uppdragstjänster i Örebro, Klostergatan 23. 

Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.  

Vill du veta mer om jobbet, kontakta sektionschef Gunilla Sandberg tel 010-479 65 82.

Fackliga kontaktpersoner
Christer Spector, ST inom SCB, tel 010-479 40 00.
Ann-Sofie Davidsson, Saco-S föreningen vid SCB, tel 010-479 40 00.

Sista ansökningsdag: 2023-04-02.
Diarienummer: A2023/1295.

Du ansöker genom att registrera personligt brev och CV på svenska i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på ”Ansök” nedan. Du kommer också att få besvara några urvalsfrågor.

Varmt välkommen med din ansökan! 

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Brand- och säkerhetssamordnare, Regionservice, Örebro

Har du engagemang för brand- och säkerhetsfrågor och vill arbeta för en trygg och säker miljö och en god beredskap vid allvarliga händelser? Nu finns möjlighet till ett variationsrikt och utmanande uppdrag som brand- och säkerhetssamordnare i en utvecklingsinriktad serviceorganisation. Brand- och säkerhetssamordnaren ingår i Regionservice kansli, som bland annat ansvarar för förvaltningens säkerhets-, krisberedskaps- samt civilt försvarsfrågor. Tjänsten ra... Visa mer
Har du engagemang för brand- och säkerhetsfrågor och vill arbeta för en trygg och säker miljö och en god beredskap vid allvarliga händelser? Nu finns möjlighet till ett variationsrikt och utmanande uppdrag som brand- och säkerhetssamordnare i en utvecklingsinriktad serviceorganisation.
Brand- och säkerhetssamordnaren ingår i Regionservice kansli, som bland annat ansvarar för förvaltningens säkerhets-, krisberedskaps- samt civilt försvarsfrågor. Tjänsten rapporterar direkt till Regionservice kanslichef.

Regionservice
Regionservice arbetar med service till Region Örebro läns verksamheter. Hos oss finns många olika arbetsuppgifter och expertis inom bland annat IT, fastighet, kost, städ, logistik, vårdnära service, medicinsk teknik, support, upphandling, arkivering och administration. Vi har också ett strategiskt ansvar för utveckling av våra verksamheter. Våra cirka 1000 medarbetare är vår stora tillgång för att göra ett gott arbete med kundens fokus. Vi drivs av ett stort engagemang för helhetssyn, samverkan och utveckling av arbetsmetoder.
Region Örebro län
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.


Brand- och säkerhetssamordnare, Regionservice, Örebro

Arbetsuppgifter

Som brand- och säkerhetssamordnare ansvarar du för att driva och samordna Regionservice brand- och säkerhetsarbete samt vara samordnare för förvaltningens nyinrättade funktion service i beredskap (SiB). I uppdraget ingår bland annat att bistå verksamheterna i både det förebyggande arbetet på såväl strategisk som operativ nivå med bland annat riskhantering inom personsäkerhet, hot och våld, funktionssäkerhet, brandskydd och informationssäkerhet. I uppdraget ingår även att bistå verksamheterna i operativa brand- och säkerhetsrelaterade frågor som kan uppstå.
Du samarbetar med övriga säkerhets- och beredskapsfunktioner inom Region Örebro län och ingår ibland annat regionens brand- och säkerhetsråd samt Hälso- och sjukvårdens funktionssäkerhetsråd. Du leder även en förvaltningsövergripande gruppering med fokus på säkerhetsfrågor.
Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.

Övrig information

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant utbildning på akademisk eller yrkeshögskolenivå eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av operativt arbete med brand- och säkerhetsfrågor och styrande dokument kopplat till området. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda risk- och händelseanalyser.
Som person har du god förmåga att samarbeta, bygga relationer och inspirera. Du har god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt med alla nivåer i organisationen. Vi värdesätter likaså färdigheter såsom att arbeta strukturerat och systematiskt med egen drivkraft och en vilja att leverera med gott bemötande och kvalitet.
Givetvis delar du Region Örebro läns vision och värdegrund.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Tillträde enligt överenskommelse.

Läs mer här

Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Camilla Almgren, kanslichef Regionservice kansli, Telefon 019-602 71 94
Facklig företrädare
Vision, Isabell Karlsson, 019-6022755
Saco, Markus Kihlgren, 019-6024602 Visa mindre

Samordnare för krisberedskap och civilt försvar

Har du engagemang för frågor kopplade till regioners ansvar i krisberedskaps- och civilt försvarsfrågor?   Regionservice befinner sig i en spännande och strategiskt viktig fas i utvecklingen av vår förvaltnings arbete med krisberedskap och civilt försvar inom Region Örebro län. Regionservice: Regionservice arbetar med service till Region Örebro läns verksamheter. Hos oss finns många olika arbetsuppgifter och expertis inom bland annat IT, fastighet, kost,... Visa mer
Har du engagemang för frågor kopplade till regioners ansvar i krisberedskaps- och civilt försvarsfrågor?  
Regionservice befinner sig i en spännande och strategiskt viktig fas i utvecklingen av vår förvaltnings arbete med krisberedskap och civilt försvar inom Region Örebro län.

Regionservice:
Regionservice arbetar med service till Region Örebro läns verksamheter. Hos oss finns många olika arbetsuppgifter och expertis inom bland annat IT, fastighet, kost, städ, logistik, vårdnära service, medicinsk teknik, support, upphandling, arkivering och administration. Vi har också ett strategiskt ansvar för utveckling av våra verksamheter. Våra cirka 1000 medarbetare är vår stora tillgång för att göra ett gott arbete med kundens fokus. Vi drivs av ett stort engagemang för helhetssyn, samverkan och utveckling av arbetsmetoder.
Region Örebro län:
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling.


Samordnare för krisberedskap och civilt försvar

Arbetsuppgifter

I rollen som samordnare för regionservice krisberedskap och civilt försvar ingår det att bidra till att inrikta och stödja arbetet med utveckling av regionservice krisberedskap och civilt försvar inom förvaltningens uppdragsportfölj. Detta i syfte att öka vår förmåga att hantera samhällsstörningar och ytterst krig.
I arbetet ingår även att samverka med samarbetspartners i relevanta frågor inom de olika förvaltningarna och regionkansli i Region Örebro län samt med externa aktörer i de frågor som regionservice som förvaltning ansvarar för. Detta innebär att resor inom regionen förekommer i tjänsten.
Rollen är ny vilket innebär att den kommer att utformas efter hand som arbetet fortskrider.
Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kommer att föregå beslut om anställning.Övrig information

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudande om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant utbildning på akademisk nivå eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har god kunskap om relevant lagstiftning och övriga styrande dokument inom området. Du har erfarenhet från att arbeta i projekt och uppdrag och driva och samordna utvecklingsarbete. Du ska ha god förmåga att utrycka dig i tal och skrift och vana av att skriva och bereda underlag och rapporter. 
Du har en god problemlösningsförmåga och förmåga att arbeta övergripande, strategiskt och målinriktat. Du har lätt för att skapa förtroende genom att samarbeta, vara prestigelös och ha god förmåga att kommunicera med andra. Du har god förmåga att arbeta självständigt och du säkerställer att ditt arbete håller en hög kvalitet. Du fullföljer dina projekt till avslut inom avsatta tidsramar. Du är trygg och stabil med god självkännedom och integritet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. 
Det är meriterande om du har erfarenhet att ha arbetat med frågor med regioners ansvar i krisberedskaps- och civilt försvarsfrågor.
Givetvis delar du Region Örebro läns vision och värdegrund.

Ansökan

Ansökan ska innehålla fullständig CV med meritförteckning, personligt brev samt adressuppgifter och ärendenummer till sökt tjänst. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Camilla Almgren, kanslichef Regionservice kansli
Telefon 019-602 71 94
Fackliga företrädare
Vision, Isabell Karlsson, 019-6022755
Saco, Markus Kihlgren, 019-6024602 Visa mindre

Trafikhandläggare

Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare varje dag! Om tjänsten  Som trafikhandläggare är du underställd gruppchef för Myndighet och trafik inom Teknik- och serviceförvaltningen. Örebro kommuns vision är att vara Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Du bidrar till visionen genom att handlägga ärenden gällande tillstånd och dispenser för ... Visa mer
Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare varje dag!

Om tjänsten 
Som trafikhandläggare är du underställd gruppchef för Myndighet och trafik inom Teknik- och serviceförvaltningen. Örebro kommuns vision är att vara Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Du bidrar till visionen genom att handlägga ärenden gällande tillstånd och dispenser för transporter och hantera parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

I arbetet ingår att ge råd, stöd, handlägga och besluta inom området. Du kommer att ta fram, bearbeta och analysera information kopplat till ansökningar för tillstånd och dispenser och ta beslut där du balanserar allmänhetens intresse och sökandes behov.   

Exempel på arbetsuppgifter:

• arbete med att ta fram handläggningsrutiner
• genomföra utredningar och vara drivande i arbetet med att skapa tex nya rutiner för ansökningar eller handläggning utifrån ledorden Förnya - Förenkla - Förbättra
• dialog både internt och externt
• hantera inkomna synpunkter från medborgare. 
• arbeta i olika system bland annat W3D3, BatMan och Office365

Om arbetsplatsen
Som medarbetare inom Park och gata på Tekniska förvaltningen bidrar du till att göra vardagen enklare för örebroarna. Vi arbetar för att Örebro ska vara en trevlig, trygg och ren stad med säkra och goda kommunikationer samt offentliga miljöer som är tillgängliga för alla. Vi gör det i nära dialog och samspel med kollegor, politik, medborgare och näringsliv. Hos oss får du en chans att utveckla både dig själv och kommunen. Du uppmuntras att utveckla lösningar som förnyar och överraskar positivt. Är du rätt person att anta utmaningen?

Kvalifikationer
Vem är du? Du är noggrann och kvalitetsmedveten. Du har en god samarbetsförmåga då arbetet innebär många olika kontakter både internt och externt. Arbetet kräver även att man ska ha lätt för att sätta sig in och jobba i olika digitala system vilket gör att du ska kunna känna dig trygg i den digitala miljön.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• B-Körkort
• gymnasiekompetens eller YH utbildning alternativ utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig

Meriterande:

• tidigare erfarenhet av att arbeta i kommunal verksamhet
• erfarenhet från W3d3 eller liknande system
• kompetens inom lagstiftning

Omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse - tom 31 december 2023

Antal tjänster: 1 

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 20 mars.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Handläggare Överförmyndarkansliet

Vill du jobba för samhällets mest utsatta och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda och samtidigt vara en del i vår utvecklingsresa? Överförmyndarkansliet i Örebro utökar sin verksamhet och du erbjuds härmed möjligheten att bli Örebro kommuns nya överförmyndarhandläggare. Om tjänsten  Vi på Överförmyndarkansliet söker nu överförmyndarhandläggare som vill ha ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. Hos oss får du ett jobb med stor betydelse och ... Visa mer
Vill du jobba för samhällets mest utsatta och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda och samtidigt vara en del i vår utvecklingsresa? Överförmyndarkansliet i Örebro utökar sin verksamhet och du erbjuds härmed möjligheten att bli Örebro kommuns nya överförmyndarhandläggare.

Om tjänsten 
Vi på Överförmyndarkansliet söker nu överförmyndarhandläggare som vill ha ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. Hos oss får du ett jobb med stor betydelse och du blir en viktig del i det strategiska arbetet när Överförmyndarkansliet utvecklas. Kansliet har ett särskilt fokus på att digitalisera verksamhetens tjänster och processer för att därigenom underlätta för gode män, förvaltare och förmyndare samt förenkla administrationen för oss handläggare. Vi vill fortsätta att utveckla vårt arbete med att ge stöd och service samtidigt som vi upprätthåller en god rättssäkerhet. Vi hoppas att just du är intresserad av detta och av att fortsätta vår utvecklingsresa med att forma en modern verksamhet med service och kvalitet i fokus. 
Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för sig. Som handläggare inom överförmyndarverksamheten arbetar du nära vår verksamhetschef och får omväxlande och kvalificerade arbetsuppgifter.

Annonsen avser ett vikariat samt två tillsvidaretjänster. Den ena tillsvidaretjänsten innebär ett utökat ansvar i form av samordnaransvar.

Exempel på arbetsuppgifter:

• utreda ansökningar och anmälningar gällande god man, förvaltare och förmyndare
• ansöka och skriva yttrande till tingsrätt
• företräda överförmyndarnämnden i domstol
• ansvara för att ärenden får en rättsenlig och effektiv handläggning
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• registrera, förhandsgranska, begära in kompletteringar och granska årsräkningar från ställföreträdare
• kontakt med huvudmän, anhöriga, ställföreträdare och myndigheter

Om arbetsplatsen
På Överförmyndarkansliet möter du ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. På uppdrag av och i nära samarbete med överförmyndarnämnden är enhetens ansvar att utifrån huvudmans behov och den lagstiftning som reglerar detta skapa trygghet via en öppen och nära dialog samt rättssäker och trygg myndighetsutövning.

Du blir en del av ett team med 18 medarbetare med möjlighet till extra ansvarsområden. Din chef stöttar och coachar dig i att ge god service och ett gott bemötande i den vardagliga kontakten med så väl interna som externa kontakter. 

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer

• akademisk examen om minst 180 hp med inriktning mot juridik, socialt arbete/socionom, eller ekonomi eller annan inriktning som arbetsgivaren finner lämplig
• god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift

Då arbetet är utåtriktat med mycket kontakt med medborgare så krävs det att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse, vilja och en förmåga att hjälpa andra. Du anstränger dig för att leverera lösningar samtidigt som du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.

Som handläggare hos oss är det viktigt att du tar ansvar för din uppgift och arbetar både självständigt, flexibelt och tvärfunktionellt tillsammans med kollegor. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande:

• tidigare arbete med att utreda och besluta inom myndighetsområdet
• specifik kunskap och erfarenhet av överförmyndarens verksamhet

Omfattning och tillträde
Anställningsform: ett vikariat mellan den 14 augusti - augusti 2024,med möjlighet till förlängning, samt två tillsvidaretjänster.

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 3 

 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 26 mars.
Vi tillämpar löpande urval i denna process. 

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Planerare till Uppföljningsavdelningen

Har du flera års erfarenhet inom myndighetsutövning, erfarenhet av utvecklingsarbete och är redo för nya utmaningar? Här får du komma till en ny avdelning där du blir en viktig funktion. Vi erbjuder ett roligt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter, där du får vara framåtdrivande tillsammans med dina kollegor. Välkommen till oss på Uppföljningsavdelningen! Om tjänsten Som planerare hos oss kan vi erbjuda dig en bred och spännande roll. Du ko... Visa mer
Har du flera års erfarenhet inom myndighetsutövning, erfarenhet av utvecklingsarbete och är redo för nya utmaningar? Här får du komma till en ny avdelning där du blir en viktig funktion. Vi erbjuder ett roligt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter, där du får vara framåtdrivande tillsammans med dina kollegor. Välkommen till oss på Uppföljningsavdelningen!

Om tjänsten
Som planerare hos oss kan vi erbjuda dig en bred och spännande roll. Du kommer att ansvara för utredningsuppdrag och ta in information som du analyserar och sammanställer för att sedan redovisa det skriftligt. I rollen kommer du jobba strategiskt vilket innebär att du tar fram det underlag som krävs och ta hand om inkommande frågor på övergripande nivå. Du kommer vara delaktig i arbetet med ständiga förbättringar av våra rutiner och riktlinjer med fokus på det som berör vårt område. Vidare får du i rollen också handlägga och fatta beslut i ärenden utifrån delegation. Du kommer utreda och handlägga på del av din tjänst och ha huvudansvar för flera delegationer.  Du kommer tillhöra en arbetsgrupp med planerare där ni delvis jobbar i team och har ett utbyte av varandra. Du kommer ha kontakt med politiker, medborgare, verksamhetschefer, rektorer, fristående utförare samt tjänstemän i andra kommuner. Du får också samarbeta med andra professioner såsom utredare, ekonomer, handläggare och administratörer.

I tjänsten jobbar du främst enligt Skollagen förutom de lagstiftningar som ligger till grund för myndighetsutövning. Du ska vara en god tolkare av lagstiftningen och kunna vägleda andra i vad som gäller för ditt ansvarsområde. I rollen ser vi att du jobbar övergripande och kan kunna ställa om utifrån de politiska beslut som innebär förändringar inom Förskole- och grundskoleförvaltningen om så krävs.

Exempel på arbetsuppgifter:

• kvalificerat utredningsarbete
• skriva fram olika underlag som uppdragsdirektiv
• utreda och besluta inom din delegation
• revidering av och skapande av riktlinjer
• leda möten och processer som rör ovanstående
• ta fram statistik och planeringsunderlag inom ditt område

Om arbetsplatsen
Uppföljningsavdelningen är en ny avdelning på Förskole- och grundskoleförvaltningen. Under avdelningen finns Kansli/stab och Planeringsenheten. Denna tjänst är förlagd på planeringsenheten. Vi servar medborgare, förvaltningsledningen, verksamheterna och politiken.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som planerare ser vi att du är trygg, flexibel och noggrann. Du kommer att arbeta mycket med dokumentation och ha flera kontaktytor vilket kräver att du har en god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift. Det är också viktigt att du kan jobba både självständigt och i team, samt kommer med nya idéer som du även kan motivera för andra för att se till att de genomförs. Du kommer att arbeta med komplicerade frågor som ställer krav på din analysförmåga och att du kan bryta ner problem i sina beståndsdelar. Det är viktigt att du har ett brett perspektiv på frågor och att du ser på sakers långsiktiga betydelse.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• examen från högskola/universitet om minst 180 hp, exempelvis är du utbildad beteendevetare, jurist, statsvetare alternativt annan utbildning arbetsgivaren finner relevant
• minst två års erfarenhet av myndighetsutövning
• erfarenhet av utredningsarbete
• erfarenhet av utvecklingsarbete
• erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet, gärna inom förskola och skola
• goda datakunskaper och erfarenhet av att ha arbetet i Office 365 och administrativa system

Meriterande:

• erfarenhet av arbete i verksamhetssystemet w3d3
• erfarenhet av att driva projekt
• erfarenhet och kunskap av systematisk utvärdering och uppföljning

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 21 mars.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Visa mindre

Utredare för infrastrukturregler

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid. Om jobbet Är du genuint intresserad av byggtekniska utmaningar och vill använda din kompetens för att utveck... Visa mer
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Är du genuint intresserad av byggtekniska utmaningar och vill använda din kompetens för att utveckla regler som stödjer den markbundna infrastrukturen för transporter? Sök då detta jobb! Tillsammans med härliga och hjälpsamma kollegor kommer du att bidra till att våra transportpolitiska mål för tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa uppnås!

Transportstyrelsen har, enligt plan- och byggförordningen, ett bemyndigande att föreskriva om tekniska egenskapskrav för vägar, gator, tunnelbanor, spårvägar och järnvägar samt anordningar som hör till dessa. Det innebär att krav får meddelas avseende de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om:


• bärförmåga, stadga och beständighet,
• säkerhet i händelse av brand,
• skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,
• säkerhet vid användning,
• skydd mot buller.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• utveckla och förvalta regelverk inom ditt kunskapsområde
• leda och delta i regelarbeten, regeringsuppdrag, tillståndsprövningar, interna utredningar samt svara på remisser
• delta i standardiseringsarbete nationellt och eventuellt internationellt
• vara expertstöd externt och internt
• om det blir aktuellt initiera forskning och utveckling kopplat till de tekniska egenskapskraven. 

Då du kan komma att delta i nationella och internationella arbetsgrupper innebär tjänsten periodvis en del resor.

Du måste ha

• civilingenjörsutbildning med teknisk inriktning, gärna väg- och vattenbyggnadsteknik eller samhällsbyggnad alternativt annan kompetens och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• minst 5 års erfarenhet från arbete med regler eller krav för något av nedanstående områden:

• utformning och projektering av infrastruktur med avseende på exempelvis geoteknik, brobyggnad eller tunnelbyggnad eller
• dimensionering av bärverk i broar, eller
• dimensionering av ventilation, brandskydd och utrymning i undermarksstationer eller tunnlar, eller
• miljö- och hållbarhetsaspekter kopplat till infrastruktur för väg och bana.


• god utredningsvana
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Det är meriterande om du också har

• deltagit i standardiseringsarbete med koppling till tekniska egenskapskrav inom de områden som beskrivs ovan
• erfarenhet av riskanalyser och säkerhetsfrågor inom de områden som beskrivs ovan
• en doktorsexamen inom de områden som beskrivs ovan
• erfarenheter från internationellt arbete.

Vi vill att du

• är bra på att se och väga olika perspektiv, se helheten och tänka långsiktigt 
• har god analytisk förmåga och är noggrann
• har god initiativ- och samarbetsförmåga och kan arbeta båda självständigt och i grupp
• är bra på att skriva strukturerat och begripligt samt har en god pedagogisk förmåga vid muntliga och skriftliga presentationer. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Mer information
Anställningen är tillsvidare. Vi ser helst en placering i Borlänge men placering kan diskuteras vid övriga verksamhetssorter: Norrköping, Örebro, Stockholm, Arjeplog, Visby, Kristianstad, Göteborg, Härnösand, Mariestad eller Umeå. Vi tillämpar normalt provanställning.

Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. För tjänster med stora krav på säkerhet är det vanligtvis nödvändigt att arbeta på kontoret.

Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Johan Båging, 010 – 495 46 13 [email protected] eller projektledare Per Andersson 010-495 56 40 [email protected]

ST, Stefan Lindgren och Saco, Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-11745. Vi behöver din ansökan senast den 27 mars 2023. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 2000.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning Väg och järnväg

Avdelning Väg och järnväg består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 390 medarbetare och finns på tio orter, med den största delen av verksamheten placerad i Borlänge, Göteborg och Kista.

Vi utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud inom väg- och järnvägsområdet. Vi arbetar för en effektiv marknad med sund konkurrens. Visa mindre

Migrationshandläggare till tillståndsprövningsenhet 1 & 2 i Örebro

På Migrationsverket är vi cirka 5 800 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Vårt jobb är viktigt på riktigt! Vi söker migrationshandläggare till tillståndsprövningsenhet 1 och 2 i Örebro. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med m... Visa mer
På Migrationsverket är vi cirka 5 800 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Vårt jobb är viktigt på riktigt!
Vi söker migrationshandläggare till tillståndsprövningsenhet 1 och 2 i Örebro.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende. Du ger också service till sökande som har ett ärende hos Migrationsverket.Personliga kompetenser
Du arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter

- Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av professionellt bemötande
- Utredningsvana
- Erfarenhet av arbete med krav på god service
- Erfarenhet av prövning av tillståndsärenden

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning samt vikariat
Arbetstider: Kontorsarbetstid med möjlighet till distansavtal
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Örebro
Tillträde: enligt överenskommelse

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 12 mars 2023. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

_________________________________________________________________________________________________________


Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/ kan du läsa mer om vad det innebär.


Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.


Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan ”Lediga jobb och intresseanmälan” på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html


Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Handläggare med ansvar som valsamordnare till Rättsenheten

Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Nu söker vi en handläggare till Rättsenheten på Länsstyrelsen. Rättsenheten bevakar de juridiska aspekterna i Länsstyrelsens verksamhet och verkar för att handläggningen är effektiv och rättssä... Visa mer
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Nu söker vi en handläggare till Rättsenheten på Länsstyrelsen.

Rättsenheten bevakar de juridiska aspekterna i Länsstyrelsens verksamhet och verkar för att handläggningen är effektiv och rättssäker. Enheten består av 15 medarbetare som bidrar med juridisk sakkunskap i andra enheters ärenden. Enheten fungerar också som stöd och rådgivande till länsledningen och i myndighetsövergripande frågor som exempelvis inom informationssäkerhet och dataskydd.

Arbetsbeskrivning
I arbetsuppgifterna ingår att handlägga olika för Rättsenheten förekommande ärenden, främst inom trafik- och sjötrafikföreskrifter.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet och ansvarar för den slutliga rösträkningen. I rollen ingår därför även ett ansvar som valsamordnare vilket innebär att du kommer att samordna och leda myndighetens arbete i de allmänna valen.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en rättsvetenskaplig examen eller annan juridisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt utbildning som projektledare eller processledare. Du har också flerårig erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning samt erfarenhet av att leda större projekt eller processer.

Det är meriterande om du har utbildning i offentlighet och sekretess, förvaltningslagen och/eller statskunskap, gärna med fokus på det demokratiska systemet i Sverige. Det är också meriterande om du har arbetat med trafikfrågor eller trafiklagstiftning, har erfarenhet av att hantera media samt erfarenhet av arbete i Valid.

Som person är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta och skapa goda kontakter med andra. Du har god förmåga att pedagogiskt förklara beslut och ställningstaganden. Du är strukturerad, noggrann och självständig med god initiativförmåga att driva dina uppdrag framåt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Anställning
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 19 mars 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre

Migrationshandläggare till Tillståndsprövningsenhet 1 i Örebro

På Migrationsverket är vi cirka 5 800 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Vårt jobb är viktigt på riktigt! Vi söker sommarvikarierande migrationshandläggare till tillståndsprövningsenhet 1 i Örebro. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas a... Visa mer
På Migrationsverket är vi cirka 5 800 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Vårt jobb är viktigt på riktigt!
Vi söker sommarvikarierande migrationshandläggare till tillståndsprövningsenhet 1 i Örebro.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.

I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service. Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov hos personer och i förekommande fall håller du samtal med vuxna och barn i utsatta situationer.

Personliga kompetenser
Du arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter

- Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av professionellt bemötande
- Utredningsvana
- Erfarenhet av arbete med krav på god service
- Erfarenhet av prövning av tillståndsärenden

Upplysningar
Anställningsform: Sommarvikariat (särskild visstidsanställning) 2023-06-01 -- 2023-08-31
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Örebro
Tillträde: enligt överenskommelse

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 12 mars 2023. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

 

_________________________________________________________________________________________________________


Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/ kan du läsa mer om vad det innebär.


Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.


Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan ”Lediga jobb och intresseanmälan” på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html


Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Visa mindre

Svenska ESF-rådet söker regional samordnare

Placering vid regionkontoret i Örebro. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknads- och Näringsdepartementet. Vi driver utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad genom att finansiera projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Finansieringen kommer från Europeiska Socialfonden. Under en programperiod omsätter vi cirka 14 miljarder som stöd till projektverksamhet hos ol... Visa mer
Placering vid regionkontoret i Örebro.

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknads- och Näringsdepartementet. Vi driver utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad genom att finansiera projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Finansieringen kommer från Europeiska Socialfonden. Under en programperiod omsätter vi cirka 14 miljarder som stöd till projektverksamhet hos olika privata organisationer, kommuner, regioner och andra myndigheter.

Just nu arbetar vi med att avsluta programperioden 2014 - 2020 för fonderna och har påbörjat arbetet med ett nytt program med nya fondmedel för perioden 2021 - 2027.

Vi är cirka 140 medarbetare på åtta kontor runtom i landet. Huvudkontoret finns i Gävle.

Regionkontoren ansvarar för och samordnar de regionala utlysningarna  och följer upp Europeiska socialfondens medel i projekt och uppdrag. I arbetet ingår även att utveckla och bibehålla relationer med aktörer inom regionens arbetsmarknadspolitik och närliggande politikområden. Det kan exempelvis vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsmarknadens parter, branchorganisationer, civilsamhället och aktörer inom den sociala ekonomin.

Arbetsuppgifter
Arbetet är av handläggande karaktär och omfattar bland annat att föra dialog med parter om framtida projekt och bereda inkomna ansökningar och föredra beslutsförslag. Utöver detta ingår att följa upp, stödja och kontrollera beviljade projekt, skrivande av utlysningstexter och hålla i informationsmöten om Socialfonden. I arbetet ingår det att delta i olika arbetsgrupper, representera myndigheten och hålla presentationer i olika sammanhang.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:


• Examen från högskola eller universitet inom samhällsvetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av arbete med t.ex. arbetsmarknads-/arbetslivsfrågor, integrationsfrågor och/eller socialförsäkringsfrågor


Det är meriterande om du har:


• Erfarenhet av handläggning inom offentlig sektor
• Ett samhällsintresse och god känedom om frågor rörande bl.a. arbetsmarknad, utbildning- och kompetensförsörjningsfrågor
• Kunskap om och/eller erfarenhet av ekonomi och projektledning
• Erfarenhet av arbete inom näringslivet, t.ex. genom eget företagande eller tidigare anställning i företag
• Kunskap om- och erfarenhet av arbete med jämställdhetsintegrering, tillgänglighetsfrågor och icke diskriminering
• Erfarenhet av arbete med EU:s fonder och program

För att klara arbetet krävs att du har ett eget driv och förmåga att arbeta processledande men även en god analytisk förmåga och att du är lyhörd. Du har en god samarbetsförmåga så väl internt som externt. Vidare krävs att du kan arbeta självständigt och uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du har förmåga att skapa och underhålla goda relationer.

Ansökan och mer information
På Svenska ESF-rådet erbjuder vi en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid regionkontoret i Örebro. Vi tillämpar provanställning på 6 månader. Tillträde efter överenskommelse. 

Är du intresserad av att arbeta på Svenska ESF-rådet som regional samordnare är du välkommen med din ansökan via "Ansök" här nedan. Sista ansökningsdag är den 10 mars 2023.

Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta regionchef Magnus Stridh, tel. 019-16 54 75. Fackliga kontaktpersoner: Agnes Venäläinen, ST-ESF, tel. 031-707 73 85, e-post: [email protected], och Maria Norgren, Saco?ESF, tel. 026-54 26 72, e?post: [email protected]

Vi har gjort vårt annons- och medieval och vill därför inte bli kontaktade av annons- och mediesäljare. Visa mindre

Nationell samordnare IVO

IVO:s uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. IVO har cirka 770 medar... Visa mer
IVO:s uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre.

IVO har cirka 770 medarbetare och verksamheten bedrivs vid sex regionala avdelningskontor runt om i landet och fyra myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm.

Dina arbetsuppgifter

Som samordnare kommer du att ingå i myndighetens större arbeten och projekt som till exempel större nationella tillsynsinsatser och regeringsuppdrag. I rollen som samordnare kommer du att i hög grad vara involverad i och bistå i myndighetens arbete med agera mer enhetligt och effektivt. I rollen som samordnare kommer du att ansvara för att driva aktuella uppdrag framåt samt kontinuerligt avrapportera till myndighetsledningen. Uppdraget innebär en hög grad av samarbete såväl inom som utom myndigheten.

Kvalifikationer


• Akademisk examen inom relevant ämnesområde
• Dokumenterat god erfarenhet från projektledning inom statlig myndighet
• Mycket goda kunskaper i svenska språket såväl muntligt som skriftligt
• Mycket god förmåga att kunna samordna arbete med många inblandade aktörer och att prioritera bland arbetsuppgifter

Meriterande


• Chefs- och ledarerfarenhet
• Erfarenhet av arbete i en tillsynsmyndighet

Din profil

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor och för att lyckas i rollen behöver du vara duktig på att bygga nätverk såväl internt som externt. Du är kommunikativ med en förmåga att kommunicera på ett tydligt och förtroendegivande sätt. Du har mycket god samarbetsförmåga, är flexibel och trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Som person är du driven och vill vara med och påverka och förändra samt driva dina frågor i hamn. Vidare är du utvecklings- och resultatorienterad och har en förmåga att se helheten.

Vad kan IVO erbjuda dig?

Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillståndsprövning och tillsyn i Sverige. IVO följer ständigt utvecklingen i omvärlden och uppmuntrar initiativ till egen kunskapsutveckling. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat.

Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald.

Anställningen är tillsvidareanställning. IVO tillämpar 6 månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Örebro eller Stockholm, och organisatoriskt placerad direkt under avdelningschefen för Avdelning Mitt. I rollen som samordnare kommer du att arbeta nära samtliga avdelningar på IVO. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag är 2023-03-03.

Märk din ansökan med dnr 2.1.1-07681/2023.

Bifoga personligt brev och CV. Betyg och eventuella handlingar tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

IVO bidrar till en säker vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.

Myndigheten har drygt 780 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning och analys är placerade i Stockholm, liksom myndighetens två övergripande avdelningar verksamhetsstöd och generaldirektörens stab. Visa mindre

Operatör till Ärendestöd - sommarjobb

Hos oss behöver vi den bästa kompetensen – även under sommaren. Vi på Transportstyrelsen får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Nu söker vi dig som vill vara vikarie i sommar och jobba hos oss på Transportstyrelsen. Om jobbet Ärende och Produktionsstödsenheten arbetar för att effektivisera sina processer och som operatör har du en viktig roll i produktionskedjan. Sektionen tillhör Fordonsinformationsavdelningen och ... Visa mer
Hos oss behöver vi den bästa kompetensen – även under sommaren. Vi på Transportstyrelsen får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Nu söker vi dig som vill vara vikarie i sommar och jobba hos oss på Transportstyrelsen.

Om jobbet
Ärende och Produktionsstödsenheten arbetar för att effektivisera sina processer och som operatör har du en viktig roll i produktionskedjan. Sektionen tillhör Fordonsinformationsavdelningen och arbetar tätt med andra verksamheter inom myndigheten. 

Som operatör kommer du att ingå i en medarbetargrupp som hanterar all inkommande post till myndigheten. Arbetsuppgifterna på sektionen är postsortering, skanning, arkivhantering och bearbetning av handlingar.

Du kommer att

•  öppna inkommande post
•  skanna in handlingar
•  arbeta med ärendehandläggning av bland annat ägarbyten
•  arbeta med digitalisering och arkivering av fysiska handlingar.

Du måste ha

• slutfört en gymnasieutbildning
• fyllt minst 18 år
• erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
• goda kunskaper i svenska och engelska
• god datorvana.

Det är meriterande om du har

• har arbetat på Transportstyrelsen tidigare med liknande arbetsuppgifter
• erfarenhet av att granska och kontrollera inkomna handlingar inom offentlig förvaltning.

 Vi vill att du är

• är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du ska ha intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
• är självgående, tar ansvar för dina uppgifter och arbetar systematiskt
• är samarbetsorienterad och anpassar dig för att hitta lösningar med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är ett semestervikariat under perioden juni till augusti. Tjänsten är placerad i Örebro.

Vid frågor, välkommen att kontakta Sektionschef Sanna Lennartsson, 010-495 66 76 [email protected].

Saco, Astrid Edlund och ST, Siv Nederman, nås via växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Vi behöver din ansökan senast den 2 mars 2023 märkt med referensnummer TSG 2023-356. Du ansöker via vår webbplats och vi vill att du bifogar ditt CV och ett personligt brev. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem. Vi kan komma att använda urvalstest i vår urvalsprocess.

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Kort om avdelning Fordonsinformation

Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.

Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort. Visa mindre

Funktionsansvarig inom krishantering till Mellersta civilområdeskansliet

Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/fö... Visa mer
Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Det Mellersta civilområdet består, utöver sju länsstyrelser, av sju regioner, två militärregioner, tre polisregioner, tio sektorsansvariga beredskapsmyndigheter, ett antal räddningstjänstregioner/förbund samt näringslivet i Mellansverige. Uppdraget innebär att samordna och leda det civila försvaret i Mellersta civilområdet. I uppdraget ingår att ansvara för planering och förberedelser inom ramen för krishantering och civilt försvar.Landshövdingen i Örebro län, i egenskap av civilområdeschef, leder civilområdets arbete och har till sitt stöd ett civilområdeskansli.

Civilområdeskansliet leds av en kanslichef och kommer att bestå av cirka 12 medarbetare. Civilområdeskansliet är uppdelat i två områden varav en del är kopplad till uppgifterna inför och vid fredstida krissituationer och den andra delen gäller samordning av beredskapsplaneringen inför och vid höjd beredskap. De olika områdena samordnas och leds av var sin funktionsansvarig.   

Civilområdeskansliet har ett geografiskt områdesansvar för Mellersta civilområdet när det gäller civilt försvar. Detta avser uppgifter inför och vid höjd beredskap. Uppdraget innebär i korthet att vi ska samordna de civila försvarsåtgärderna inom civilområdet och samråda med Försvarsmakten för att åstadkomma en samordning mellan det civila och det militära försvaret. Vid fredstida krissituationer ska civilområdeskansliet verka för länsöverskridande samordning av länsstyrelsernas planering och förberedelser, samt ha en förmåga att utgöra ett stöd till länsstyrelsernas hantering av krisen.

Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och samordna och leda det civila försvaret i Mellansverige? Nu söker vi dig som vill arbeta med krishantering och bygga upp den länsöverskridande samordningen inom vårt nya civilområde.

Som funktionsansvarig inom krishanteringen kommer du att planera och samordna krishanteringen i fredstida krissituationer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

- utveckla och etablera samverkansformer med beredskapsmyndigheter och andra aktörer inom civilområdet,
- verka för samverkan och samordning inom civilområdet inför och vid länsöverskridande fredstida krissituationer,
- ansvara för att leda och driva lägesbildssammanställning och rapportering vid civilområdeskansliet,
- arbetsleda medarbetare inom civilområdeskansliet,
- delta i civilområdets beredskapsplanering av det civila försvaret,
- representera kanslichefen i planeringen av att utveckla en ledningscentral,
- företräda kanslichefen i olika sammanhang. 

Kvalifikationer
För att lyckas med uppdraget ska du ha:

- en akademisk utbildning inom för tjänsten relevant område. I förekommande fall kan annan utbildning kombinerad med flerårig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig istället vara aktuell,
- erfarenhet från operativ verksamhet inom Försvarsmakten, Räddningstjänst eller Polismyndigheten, sjukvårdsregionen eller annan krishanteringsverksamhet,
- erfarenhet av lägesbildssammanställning, analysarbete och rapportering,
- erfarenhet från att arbeta med säkerhetsskyddstjänst,
- utbildning och/eller erfarenhet av/inom informationssäkerhet,
- erfarenhet av att arbetsleda andra,
- erfarenhet av samverkan mellan myndigheter och regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle,
- erfarenhet av att leda och driva processer,
- mycket god kunskap om beredskapssystemet och totalförsvaret,
- god kunskap om tillämplig lagstiftning och erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete,
- körkort,
- goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring,
- god kunskap om cybersäkerhet,
- ett etablerat nätverk inom de verksamhetsområden som Civilområdeskansliet ansvarar för såsom totalförsvar och krisberedskap,
- kunskaper om strukturer och metoder för samverkan inom krisberedskap och totalförsvar,
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Som person är du flexibel och strukturerad. Du är lugn och kontrollerad i stressade och pressade situationer, har ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Det faller sig naturligt för dig att entusiasmera och att få andra att känna delaktighet. Du har ett gott omdöme, är bra på att fatta snabba beslut och att agera utifrån dessa. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision samt den statliga värdegrunden.

Villkor
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass vilket kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras. Tillträde efter överenskommelse. 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 5 mars 2023.

Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och god ekonomi, och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som ny medarbetare får du också ungefär 220 härliga kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision, som är: ”Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län”.Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Visa mindre