Lediga jobb som Doktorand i Örebro

Se lediga jobb som Doktorand i Örebro. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Örebro som finns hos arbetsgivaren.

Doktorand i medicinsk vetenskap (licentiat) inriktning biomedicin

Ansök    Sep 6    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå fram till Licentiatexamen i Medicinsk vetenskap med inriktning Biomedicin vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper med utbildningsstart den 2022-11-01. Projektbeskrivning Forskningen kommer utföras inom forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre (CVRC), vilket är en aktiv forskningsmiljö som bedriver translationell forskning inom det kardiovaskulära området. Forskningsmiljön gru... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå fram till Licentiatexamen i Medicinsk vetenskap med inriktning Biomedicin vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper med utbildningsstart den 2022-11-01.

Projektbeskrivning
Forskningen kommer utföras inom forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre (CVRC), vilket är en aktiv forskningsmiljö som bedriver translationell forskning inom det kardiovaskulära området. Forskningsmiljön grundades 2013 vid Örebro Universitet och är en plattform som samlar forskning kring molekylär kärlbiologi, systemisk inflammation vid kardiovaskulära sjukdomar och trombosforskning i nära samarbete med lokala, nationella och internationella aktörer och privata företag inom området.

Det övergripande målet för projektet är att öka kunskapen om nya läkemedelskandidater vid framför allt kardiovaskulära sjukdomar men även vid bröstcancer eftersom det finns gemensamma molekylära sjukdomsmekanismer. I samarbete med svenska företag och akademiska samarbetspartners kommer vi undersöka hur små molekyler, rekombinanta proteiner och andra biologiska läkemedel riktade mot inflammation kan påverka sjukdomsutvecklingen i modeller för kardiovaskulära sjukdomar och bröstcancer. Projektet inkluderar både arbete med kliniskt material, blodprover och cellkulturmodeller.

Du skall ha dokumenterad praktisk erfarenhet av immunologiska och molekylärbiologiska metoder såsom t ex isolering av nukleinsyror och proteiner, ELISA, Western blot, immunohistokemi och realtids-PCR. Erfarenhet av cellodling liksom grundläggande kunskaper i statistik är meriterande. Det är också centralt att kunna planera och redovisa sina resultat, varför det är viktigt med god struktur och en förmåga till god muntlig och skriftlig kommunikation. Det är ett krav att kunna kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.

Du skall kunna arbeta självständigt och vi söker dig som är noggrann, målmedveten och kan arbeta kvalitetsmedvetet och är en ansvarskännande person. Det är också viktigt att du har problemlösningsförmåga och ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper där trevligt bemötande och god samarbetsförmåga med ett flexibelt förhållningssätt är av stor vikt.

Doktoranden kommer att handledas av docent Karin H Franzén (huvudhandledare) och professor Magnus Grenegård (bihandledare) samt dr Anna Göthlin Eremo (bihandledare).

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en licentiatuppsats. Utbildningen avses avslutas med licentiatexamen. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen kommer eventuellt förlängas till doktorsexamen om finansieringen kan säkras.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiat- eller doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid fram till licentiatexamen under utbildningstiden, vilket motsvarar två år.

I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20% av full tid. Iså fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid.  Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som har:


• Avlagt en examen på avancerad nivå
• Fullgjort kursfordningar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
• På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Universitetet får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå15, inom ett huvudområde av betydelse för den aktuella inriktningen inom ämnet medicinsk vetenskap (se ämnesbeskrivningen, avsnitt 1 i den allmänna studieplanen). Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Karin H Franzén [email protected], tel +46-19-301408

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

Sista ansökningsdag är 2022-10-03. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Visa mindre

Doktorand i historia

Ansök    Sep 16    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand med inriktning mot historia till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen, inom ämnet humanistiska studier vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 januari 2023. I historieämnet bedrivs forskning i ett brett kronologiskt spann, från senmedeltiden till vår samtid. Projekten är ofta tvärvetenskapliga och internationella. Vår kompetens rör områden som genushistori... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand med inriktning mot historia till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen, inom ämnet humanistiska studier vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 januari 2023.

I historieämnet bedrivs forskning i ett brett kronologiskt spann, från senmedeltiden till vår samtid. Projekten är ofta tvärvetenskapliga och internationella. Vår kompetens rör områden som genushistoria, kulturhistoria, mediehistoria, finanshistoria, biografisk forskning, migration, demokrati, politisk ekonomi samt olika ämnesdidaktiska frågor.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på.

I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 700 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider). I anställningen ingår även institutionstjänstgöring, som kan inkludera undervisning på grundutbildningen.

Doktoranden kommer att handledas av huvudhandledare och biträdande handledare.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar på minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i historia. Särskild behörighet har även den som har examen från lärarutbildning med godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng som avser skolämnet historia, inklusive självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng med inriktning historia. Särskild behörighet har vidare den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig för Humanistiska studier Patrik Winton ([email protected], 019 30 30 96) samt inriktningsansvarig för historia Patrik Lundell ([email protected]).

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Utöver ovan dokument ska nedan handlingar biläggas anmälan:


• Projektbeskrivning – med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5–10 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2022-10-07. Välkommen med din ansökan!


Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Visa mindre

Doktorand i omvårdnadsvetenskap

Ansök    Jul 22    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i omvårdnadsvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart 01.09.22. Projektbeskrivning Doktorandprojekt fokuserar på inkontinens, riskprediktionsmodeller och hudhälsa. Personer som lever med inkontinens riskerar att utveckla irriterande kontaktdermatit, även känd som inkontinensassocierad dermatit (IAD), perineal dermatit eller blöjutslag. En viktig del av IAD-ris... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i omvårdnadsvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart 01.09.22.

Projektbeskrivning
Doktorandprojekt fokuserar på inkontinens, riskprediktionsmodeller och hudhälsa. Personer som lever med inkontinens riskerar att utveckla irriterande kontaktdermatit, även känd som inkontinensassocierad dermatit (IAD), perineal dermatit eller blöjutslag. En viktig del av IAD-riskbedömningen är en IAD-riskprediktionsmodell. Målet med detta projekt är att utveckla och externt validera en ny och innovativ riskprediktionsmodell för att kvantifiera risken för att utveckla IAD hos inkontinenta individer under sjukhusvistelse med hjälp av hud- och hälsostatusvariabler som prospektivt samlas in och registreras i patientjournalen. Projektet kommer att resultera i en lättillgänglig metod för att kvantifiera en enskild patients risk för att utveckla IAD hos inkontinenta individer.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av professor Dimitri Beeckman (huvudhandledare) och Dr. Alexandra Eilegård Wallin (bihandledare).

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från start och fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen på programmet är ett doktorandstipendium på deltid (50%) knutet under den fyraåriga utbildningen. Medfinansiering från en extern arbetsgivare ska täcka övriga 50 procent av anställningen, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Ingångslönen för en doktorandanställning är 29.100 kronor per månad. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställningsform för studenter som är inskrivna på ett doktorandprogram. Det garanterar anställning under doktorandprogrammets varaktighet (med förutsättning att doktorandstudierna fortskrider).

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet till ämnet krävs (skriv in de särskilda behörighetskraven för ämnet enligt bilaga 2 avsnitt 2.2 första stycket i den allmänna studieplanen).

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av professor Dimitri Beeckman (huvudhandledare) [email protected] och Dr. Alexandra Eilegård Wallin (bihandledare) [email protected] .

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

(Utöver ovan dokument ska nedan handlingar biläggas anmälan till utbildning i vissa ämnen)


• Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2-5 sidor). (Biläggs anmälan i följande ämnen: Idrottsvetenskap, företagsekonomi, datavetenskap, informatik, statistik, historia, musikvetenskap, pedagogik, måltidskunskap, genusvetenskap, kulturgeografi, sociologi och statskunskap.) (Vid anmälan till övriga ämnen ska ingen intressebeskrivning lämnas).
• Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5-10 sidor). (biläggs anmälan i följande ämnen: Medie- och kommunikationsvetenskap, rättsvetenskap, socialt arbete och humanistiska studier.) (Vid anmälan till andra ämnen ska ingen projektbeskrivning lämnas.)
• Forskningsplan - utformad enligt information från berörd institution. (biläggs anmälan i följande ämnen: medicinsk vetenskap och handikappvetenskap).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 15.08.22. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doctoral student in Computer Science

Ansök    Jun 13    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology offers a fully funded PhD position with a focus on AAL and Service Robotics in Computer Science at the Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS).  The PhD student will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intel... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology offers a fully funded PhD position with a focus on AAL and Service Robotics in Computer Science at the Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS). 

The PhD student will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intelligence, computer vision and measurement technology.

Project description
The offered PhD position encompasses research on Artificial Intelligence to create intelligent technologies to support people's daily life. Areas of applications include Ambient Assisted Living (AAL), assistive robotics, and smart and wearable devices. The PhD candidate is expected to collaborate with other researchers working in related topics. An open attitude toward  multi-disciplinary research and toward working with end-users is very important to this position.                                                                                                                                   

The project is part of the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sweden’s largest ever individual research program, and a major national initiative for strategic basic research, education and faculty recruitment. The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence, autonomous systems and software for the benefit of Swedish industry. For more information about the research and other activities conducted within WASP please visit: http://wasp-sweden.org/.

The PhD students will belong to the graduate school within WASP, which is dedicated to provide the skills needed to analyze, develop, and contribute to the interdisciplinary area of AI, autonomous systems and software. The curriculum provides the foundations, perspectives, and state-of-the-art knowledge in the different disciplines taught by leading researchers in the field. Through an ambitious program with research visits, partner universities, and visiting lecturers, the graduate school actively supports forming a strong multi-disciplinary and international professional network between PhD-students, researchers and industry. For more information on the graduate program within WASP, read more at https://wasp-sweden.org/graduate-school/.

The programme and the doctoral studentship
The doctoral programme consists of courses and an independent research project that you will present in a doctoral thesis. The programme concludes with a doctoral degree and comprises 240 credits, which corresponds to four years of full-time study.

Our ambition is for your doctoral studies to be stimulating and purposeful throughout the programme until you have obtained your doctoral degree. A thorough introduction will therefore get you off to a good start and provide a solid foundation on which you can build your studies. As a doctoral student at Örebro University, you will be offered a specially tailored seminar series, covering matters ranging from doctoral programme rules and careers to support during the study period and networking.

The place on the programme is linked to a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is SEK 29 100 a month.

The doctoral studentship is a tailored form of employment for students enrolled on a doctoral programme. It guarantees employment for the duration of the doctoral programme (given that the studies progress).

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for computer science.

Applicants meet the specific entry requirements for research studies in computer science if they have been awarded a Degree of Master of Science in Engineering or a one-year Master’s degree from a programme within the subject field or related subjects, or if he or she has received a passing grade of at least 120 credits, including an independent project on the second cycle, in a main field of study of relevance to the computer science field. A person who has acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meets the specific entry requirements.

The successful candidate should show strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate must have the ability to co-operate. Fluent spoken and written command of English is essential, while knowledge of Swedish is not necessary.

Information
For more information on the programme and the post, please contact Oscar Mozos ([email protected]) for other questions contact Prof. Lars Karlsson +46 19303355 ([email protected]).

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterized by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply”  on our website to begin the application procedure.

The application deadline is 2022-06-27. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force. Visa mindre

Doktorand till utbildning på forskarnivå (lic) i socialt arbete

Ansök    Maj 20    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till Licentiatexamen i socialt arbete vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart snarast eller senast den 1 september 2022. Projektbeskrivning Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det eg... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till Licentiatexamen i socialt arbete vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart snarast eller senast den 1 september 2022.

Projektbeskrivning
Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det egna området och inom andra discipliner. Forskning i socialt arbete är ofta tillämpad och inriktad på att frigöra mänskliga resurser samt utvecklad i samverkan med klienter och brukare i en interaktiv, dialogisk process och bygger på erfarenheter från praktiken. Forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet omfattar studier av sociala problem bland barn, ungdomar, vuxna och äldre, samt villkoren för socialt arbete och relaterade sociala åtgärder.

Vi söker en doktorand till projektet ”Utveckling av socialtjänstens utredningar av våld i nära relationer mot personer med intellektuella funktionsnedsättningar”. Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur socialtjänstens riskbedömningsverktyg kan utvecklas när det gäller risken att människor med intellektuella funktionsnedsättningar utsätts för våld i sina nära relationer. Projektet innebär intervjuer med socialarbetare om utmaningar i att identifiera utsatthet och bedöma risker för våld i nära relationer i denna klientgrupp, samt att utveckla ett riskbedömningsverktyg anpassat för människor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Handledning: doktoranden kommer att handledas av Åsa Källström (huvudhandledare).

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en Licentiatuppsats. Utbildningen avses avslutas med Licentiatexamen. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen kan eventuellt förlängas till doktorsexamen om finansieringen kan säkras.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiatexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden, vilket motsvarar två år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet till ämnet krävs socionomexamen om 210 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete på C-nivå eller som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå, inom ett huvudområde av
betydelse för utbildningen på forskarnivå i socialt arbete. Särskild behörighet har även
den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig Åsa Källström, 019-30 30 07 ([email protected]).

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5-10 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-06-03. Välkommen med din ansökan!


Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Visa mindre

Doktorand i socialt arbete

Ansök    Maj 16    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart snarast eller senast 1 september 2022. Projektbeskrivning Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det egna omr... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart snarast eller senast 1 september 2022.

Projektbeskrivning
Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det egna området och inom andra discipliner. Forskning i socialt arbete är ofta tillämpad och inriktad på att frigöra mänskliga resurser samt utvecklad i samverkan med klienter och brukare i en interaktiv, dialogisk process och bygger på erfarenheter från praktiken. Forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet omfattar studier av sociala problem bland barn, ungdomar, vuxna och äldre, samt villkoren för socialt arbete och relaterade sociala åtgärder.

Vi söker en doktorand till projektet Efter barnförhöret. Efter barnförhöret är en modell för att stödja barn som varit på polisförhör i samband med att de har berättat om att de utsatts för våld av sina föräldrar. Den ska minska risken att barnen själva får hantera sin oro och rädsla inför att möta sina föräldrar och deras reaktioner på att barnet har berättat om våldet samt varit på polisförhör.

Denna doktorandtjänst är inriktad mot att inom detta projekt (i) undersöka giltigheten i modellens programteori, (ii) undersöka hur modellen genomförts, dvs. programtrohet, och (iii) undersöka modellens utfall av modellen för barn, föräldrar, samt praktiker från socialtjänsten, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Doktorandtjänsten är inriktad mot forskargruppen Barns och ungas relationer och/eller Profession och organisation i socialt arbete.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad och följer därefter en given doktorand- och lönestege.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider enligt uppgjord plan).

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För att läsa annonsen i dess helhet; besök oru.se/ledigajobb

 

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig Åsa Källström, 019-30 30 07 ([email protected]), eller projektledare Sara Thunberg, tfn 019-30 38 24 ([email protected]).

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5-10 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-05-30. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doktorander i rättsvetenskap

Ansök    Apr 27    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker två doktorander till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i rättsvetenskap vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart HT 2022. Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grundnivå och på avancerad nivå inom rättsvetenskap, psykologi, kriminologi, och socialt arbete. Inom ämnet rättsvetenskap vid Örebro universitet ges utbildning inom jurist... Visa mer
Örebro universitet söker två doktorander till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i rättsvetenskap vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart HT 2022.

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grundnivå och på avancerad nivå inom rättsvetenskap, psykologi, kriminologi, och socialt arbete.

Inom ämnet rättsvetenskap vid Örebro universitet ges utbildning inom juristprogrammet om 270 högskolepoäng samt rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning. om 180 högskolepoäng. Kurser ges även inom andra ämnen och program samt som fristående kurser. Forskningen bedrivs bl.a. inom områdena allmän rättslära, arbetsrätt, civilrätt, EU-rätt, folkrätt, allmän och speciell förvaltningsrätt, immaterialrätt, konstitutionell rätt, processrätt, rättshistoria, rättsteori, skatterätt och straffrätt.

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig professor Eleonor Kristoffersson, [email protected]

Projekt inom samtliga juridiska ämnesinriktningar är välkomna, men vi ser gärna ansökningar inom straff- och processrätt och därtill närliggande ämnesområden.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Utbildningen
Utbildningen avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som:


• har avlagt examen på avancerad nivå, eller
• har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet
För särskild behörighet till ämnet krävs  antingen juristexamen, juris kandidatexamen eller examen från juristlinjen, eller magisterexamen, inklusive självständigt arbete på avancerad nivå, i rättsvetenskap. Särskild behörighet har också den som har magisterexamen, inklusive självständigt arbete på avancerad nivå, i ett annat ämne av hög relevans för det aktuella vetenskapliga fältet. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Tillgodogörande av utbildning
Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.

Urval
Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Utöver ovanstående dokument ska nedan angiven handling biläggas anmälan till utbildning:


• Projektbeskrivning - med upplysningar om tilltänkt ämne och syfte, frågeställningar, metod, positionering i förhållande till den nationella och internationella forskningsfronten samt disposition (ca 5-10 sidor).

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är  2022-05-15. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doctoral students in Computer Science

Ansök    Apr 29    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology are offering two PhD positions in Computer Science with a focus on integrating Machine Learning and Machine Reasoning, concluding with the doctoral degree. The PhD student will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intelli... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology are offering two PhD positions in Computer Science with a focus on integrating Machine Learning and Machine Reasoning, concluding with the doctoral degree. The PhD student will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intelligence, computer vision and measurement technology.

Start date: October 2022

Project description
The project will investigate how to develop systems that learn and reason in an artificial intelligence (AI) and autonomous systems context. While there has been a lot of progress on both machine learning and machine reasoning, their integration remains a key open challenge in artificial intelligence and autonomous systems. The distinction between learning and reasoning is related to the differences between fast and slow thinking, between data-driven and knowledge-based approaches, and between symbolic versus sub-symbolic representations. The project will build upon neuro-symbolic computation as a paradigm for integrating (neural-based) learning and symbolic reasoning. The goal of the project is to develop human-computer interaction approaches relying on neural-symbolic solutions to address problems related to natural language processing (NLP), conversational AI and user modelling.

The project is part of the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sweden’s largest ever individual research program, and a major national initiative for startegic basic research, education and faculty recruitment. The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence, autonomous systems and software for the benefit of Swedish industry. For more information about the research and other activities conducted within WASP please visit: http://wasp-sweden.org/.

The PhD students will belong to the graduate school within WASP, which is dedicated to provide the skills needed to analyze, develop, and contribute to the interdisciplinary area of AI, autonomous systems and software. The curriculum provides the foundations, perspectives, and state-of-the-art knowledge in the different disciplines taught by leading researchers in the field. Through an ambitious program with research visits, partner universities, and visiting lecturers, the graduate school actively supports forming a strong multi-disciplinary and international professional network between PhD-students, researchers and industry. For more information on the graduate program within WASP, read more at https://wasp-sweden.org/graduate-school/.

The successful candidate should show strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate must have the ability to co-operate. Fluent spoken and written command of English is essential, while knowledge of Swedish is not necessary. Having courses, a thesis or publications based on the idea of integrating symbolic and sub-symbolic AI methods is a merit.

The programme and the doctoral studentship
The doctoral programme consists of courses and an independent research project that you will present in a doctoral thesis. The programme concludes with a doctoral degree and comprises 240 credits, which corresponds to four years of full-time study.

Our ambition is for your doctoral studies to be stimulating and purposeful throughout the programme until you have obtained your doctoral degree. A thorough introduction will therefore get you off to a good start and provide a solid foundation on which you can build your studies. As a doctoral student at Örebro University, you will be offered a specially tailored seminar series, covering matters ranging from doctoral programme rules and careers to support during the study period and networking.

The place on the programme is linked to a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is SEK 29 100 a month.

The doctoral studentship is a tailored form of employment for students enrolled on a doctoral programme. It guarantees employment for the duration of the doctoral programme (given that the studies progress).

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for computer science.

Applicants meet the specific entry requirements for research studies in computer science if they have been awarded a Degree of Master of Science in Engineering or a one-year Master’s degree from a programme within the subject field or related subjects, or if he or she has received a passing grade of at least 120 credits, including an independent project on the second cycle, in a main field of study of relevance to the computer science field. A person who has acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meets the specific entry requirements.

Information
For more information on the programme and the post, please contact Dr. Marjan Alirezaie ([email protected]) or Prof. Lars Karlsson +46 19303355 ([email protected]).

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterized by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online on our website. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

The application deadline is 2022-08-31. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force. Visa mindre

Doktorand i kemi

Ansök    Apr 27    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in Chemistry (alternatively Chemistry with specialization in environmental science), concluding with a licentiate degree. The doctoral study is positioned at the interdisciplinary Man-Technology-Environment Research Centre (MTM) at Örebro University (http://www.oru.se/mtm), which conducts state of the art applied research to advance kno... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in Chemistry (alternatively Chemistry with specialization in environmental science), concluding with a licentiate degree.

The doctoral study is positioned at the interdisciplinary Man-Technology-Environment Research Centre (MTM) at Örebro University (http://www.oru.se/mtm), which conducts state of the art applied research to advance knowledge on the fate and risks of potentially harmful chemicals to humans and the environment.

Project description
The doctoral studies will be conducted in a project that studies per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) from waste management with the aim to advance the scientific understanding of circulating PFAS and bring new knowledge into waste treatment development to provide for a non-toxic environment and circular economy. Specific tasks included in the project are i) setting up field work and sampling at waste management sites, ii) development of novel methodologies for characterization of total PFAS using organic fluorine measurement in combination with non-target screening; and iii) produce data on leakage and fate of total PFAS.

The successful candidate has demonstrated knowledge in organic chemistry and analytical chemistry. Knowledge in environmental chemistry and mass spectrometry (MS) is an advantage, as well as experience in extraction of different environmental matrices and PFAS analysis using LC-MS/MS.

The programme and the doctoral studentship
The doctoral programme consists of courses and an independent research project that you will present in a licentiate thesis. The programme concludes with a licentiate degree and comprises 120 credits, which corresponds to two years of full-time study. There is a possibility to continue to a doctoral degree (in total 240 credits) providing that additional funding is available.

Our ambition is for your doctoral studies to be stimulating and purposeful throughout the programme until you have obtained your degree. A thorough introduction will therefore get you off to a good start and provide a solid foundation on which you can build your studies. As a doctoral student at Örebro University, you will be offered a specially tailored seminar series, covering matters ranging from doctoral programme rules and careers to support during the study period and networking.

The place on the programme is linked to a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is SEK 29100 a month.

The doctoral studentship is a tailored form of employment for students enrolled on a doctoral programme. It guarantees employment for the duration of the doctoral programme (given that the studies progress).

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to Annex 2 to the general syllabus for Chemistry.

Applicants meet the specific entry requirements for doctoral studies in Chemistry if he or she has received a passing grade in courses of at least 120 credits, including an independent project at the advanced course level or on the second cycle, in chemistry alternatively in a related subject area. The provision that a related subject area may provide access to the programme only applies on admission to the programme specialisations in life science or environmental science. A person who has acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meets the specific entry requirements.

Information
For more information about the project, contact Associate Professor Anna Kärrman (phone +46 19 301401, email [email protected]). For more information about the programme and the doctoral studentship, contact deputy Head of Unit Associate Professor Ingrid Ericson Jogsten (phone +46 19 301209, email [email protected]).

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Documents in other languages must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.
More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2022-05-25. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doktorand i psykologi

Ansök    Apr 21    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart i början av september 2022 eller enligt överenskommelse. Forskningen i psykologi vid Örebro universitet fokuserar huvudsakligen på utvecklingspsykologi och hälsopsykologi. Doktoranden kommer vara del av the Center for Lifespan Developmental Research (LEADER). Forskare kopplade ... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart i början av september 2022 eller enligt överenskommelse.

Forskningen i psykologi vid Örebro universitet fokuserar huvudsakligen på utvecklingspsykologi och hälsopsykologi. Doktoranden kommer vara del av the Center for Lifespan Developmental Research (LEADER). Forskare kopplade till LEADER genomför forskning som bidrar till förståelsen för olika aspekter av mänskligt fungerande och utveckling inom ungdomsåren och äldre.

Projektbeskrivning
Vi söker en doktorand med intresse för utveckling och socialt sammanhang kring mobbing och aggressiva handlingar från jämnåriga hos tonåringar.

Doktorandprojektet kommer utgå från teorier inom utvecklings- och socialpsykologi, och kommer fokusera på tonåringars reaktioner på fördomsbaserad mobbing och utsatthet i skolsammanhang (främsta fokus ligger på fördomar utifrån etnicitet, religion, utseende och språk). De specifika studier som kommer utgöra avhandlingsprojektet kan fokusera på betydelsen av individuella karaktäristika, mellanmänskliga relationer och social kontext. Intresse och kunskap om frågor rörande kamratrelationer, etniska relationer, rasism och diskriminering, i synnerhet inom skolsammanhang, kan vara till den sökandes fördel.

Doktoranden kommer arbeta med dataset från pågående longitudinella projekt. Utvecklade färdigheter och/eller intresse att lära sig avancerade dataanalystekniker såsom multilevel modelling, structural equation modelling, och growth modelling förväntas. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och talat språk) är en förutsättning för att uppnå kraven som ställs på doktorandutbildningen. Doktoranden kommer arbeta i nära samarbete med projektledaren, seniora forskare och forskningsassistenter. Därför är god samarbetsförmåga, vilja att arbeta i grupp och öppenhet för feedback förväntade egenskaper.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av docent Sevgi Bayram Özdemir och en biträdande handledare.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har


• avlagt en examen på avancerad nivå,
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i psykologi har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete för kandidatexamen, i psykologi (vid examensuppsats på avancerad nivå i psykologi krävs inte kandidatuppsats). Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av docent Sevgi Bayram Özdemir, projektledare ([email protected]) och professor Jonas Persson, ämnesansvarig i psykologi ([email protected]).

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• Brev med motivering (1-2 sidor): Beskriv tidigare forskningserfarenhet och varför du är intresserad av den aktuella tjänsten
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete/n och om aktuellt andra publikationer
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• En forskningsförklaring (3-5 sidor, inklusive referenser): Beskriv vilka forskningsidéer du har kopplade till anställningen; varför dessa forskningsidéer är viktiga; formulera din forskningsförklaring genom att referera till befintliga teorier och empirisk litteratur inom området.

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

 

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-06-03. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doctoral student in psychology

Ansök    Apr 21    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Law, Psychology, and Social Work are looking for a doctoral student for the doctoral programme in psychology, concluding with a doctoral degree. The start date of the programme is the beginning of September 2022. Research in psychology at Örebro University focuses mainly on developmental psychology and health psychology. The successful candidate will join the Center for Lifespan Developmental Research (LEADER). The rese... Visa mer
Örebro University and the School of Law, Psychology, and Social Work are looking for a doctoral student for the doctoral programme in psychology, concluding with a doctoral degree. The start date of the programme is the beginning of September 2022.

Research in psychology at Örebro University focuses mainly on developmental psychology and health psychology. The successful candidate will join the Center for Lifespan Developmental Research (LEADER). The researchers affiliated with LEADER conduct research to contribute to the understanding of various aspects of human functioning and development in youth and elderly.

Project description
We are looking for a doctoral student who is interested in development and social context of peer victimization among adolescents.

The doctoral project will build on theories in developmental and social psychology, and will focus on adolescents’ reactions to bias-based bullying and victimization of peers in school settings (particularly focusing on ethnicity-based, religious-based, appearance-based, or language-based victimization). The specific studies that will comprise the dissertation project may focus on the role of personal characteristics, inter-personal relationships, and social context. Interest and previous knowledge of issues around peer relationship, inter-ethnic relationship, racism, and discrimination especially in school settings could be an advantage.

The doctoral candidate will work with datasets from ongoing longitudinal projects. Strong skills and/or interest in learning advanced data analysis techniques such as multilevel modelling, structural equation modelling, and growth modelling are expected. Opportunities may also arise to learn and use social network analysis and qualitative data analysis. Good command in English (both written and verbal) and analytical skills are required to fulfil the requirements of the doctoral training. The prospective candidate will work in close collaboration with the project leader, senior researchers, and research assistants. Thus, good collaboration skills, willingness to work in groups, and openness to receive feedback are expected qualities.

Supervision: The doctoral student will be supervised by Sevgi Bayram Özdemir, Ph.D., Associate Professor of Psychology.

This is not the entire advertisement. To read more, click here.

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for psychology.

Applicants meet the general entry requirements for research studies if they:


• have been awarded a qualification at the Master’s level, or
• have satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits (four years) of which at least 60 credits (one year) were awarded at the Master’s level, or
• have acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.

Applicants meet the specific entry requirements for doctoral studies in psychology if they, in their higher education, have approved grades on courses of at least 90 higher education credits, including independent work at C-level/bachelor thesis, in psychology (if the candidate has a master’s thesis in psychology, a bachelor thesis in psychology is not needed). Special qualifications also apply to those who have acquired substantially equivalent knowledge within or outside the country.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, contact Associate Professor of Psychology Sevgi Bayram Özdemir ([email protected]) and/or Professor Jonas Persson ([email protected]).

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterized by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• Letter of motivation (1-2 pages): Describe your previous research experience and explain why you are interested in this position
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project (master’s thesis and if relevant bachelor thesis)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• A research statement (3 to 5 pages, including references): Describe what research ideas you have for this position; explain why these research ideas are important; formulate your research statement by referring to the existing theories and the previous empirical literature.

 

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Certificates and documents in other languages verifying your qualifications and experience must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.
More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

 

The application deadline is 2022-06-03. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in psychology

Ansök    Apr 21    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Law, Psychology, and Social Work are looking for a doctoral student for the doctoral programme in psychology, concluding with a doctoral degree. Start date: Preferable in the beginning of September 2022. Project description The doctoral student will work within the VR-funded project “What role does climate change worry play in young people's lives and learning processes? A longitudinal study of protective and transform... Visa mer
Örebro University and the School of Law, Psychology, and Social Work are looking for a doctoral student for the doctoral programme in psychology, concluding with a doctoral degree.
Start date: Preferable in the beginning of September 2022.

Project description
The doctoral student will work within the VR-funded project “What role does climate change worry play in young people's lives and learning processes? A longitudinal study of protective and transformative factors and implications for climate-change education” led by Associate Professor Maria Ojala. In the project a survey study with senior high school students is conducted over three years to investigate the relationships between worry about global climate change and psychological well-being, climate engagement, values, ??and knowledge. The aim is also to identify factors that can transform worry into a positive force for learning, well-being, and engagement. In addition, interviews are conducted with worried young people.

During the doctoral studies, the doctoral candidate has the opportunity to participate in two successful research environments at Örebro University: CESSS (Center for Environmental and Sustainability Social Science) and LEADER (Center for Lifespan Developmental Research).

Supervision: The doctoral student will be supervised by Associate Professor Maria Ojala (principal supervisor) and an assistant supervisor.

 

This is not the entire advertisement. To read more about the employment, click here.

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for psychology.

Applicants meet the general entry requirements for doctoral studies if they:


• have been awarded a qualification at the master’s level,
• have satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits (four years), of which at least 60 credits (one year) were awarded at the master’s level, or
• have acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.

Applicants meet the specific entry requirements for doctoral studies in psychology if they, in their higher education, have approved grades on courses of at least 90 higher education credits, including independent work at C-level/bachelor thesis, in psychology (if the candidate has a master’s thesis in psychology a bachelor thesis in psychology is not needed). Special qualifications also apply to those who have acquired substantially equivalent knowledge within or outside the country.

Since both quantitative (statistics) and qualitative analyses of research data may be included in the doctoral work, a very good analytical ability and an openness to different perspectives are required. As the doctoral student will work together with the project leader, project assistants and other senior researchers, it is important to be able to collaborate with others in a good way. In addition, the position requires good communicative skills, both in writing and in speech, in English. A strong inner drive, curiosity, independence, and creativity are further desirable qualities for the position. It is also a merit to be able to show that you have an interest in, and knowledge of, psychology with a focus on environmental issues and climate change and/or psychological perspectives on emotions/coping, and/or developmental psychology with a youth focus, as shown by, for example, completed courses and the focus of the master’s thesis.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, contact Associate Professor Maria Ojala, project leader ([email protected]) or Professor Jonas Persson, Chair of Psychology ([email protected]).

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our university.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project (master’s thesis and if relevant bachelor thesis)
• A research plan/description of research interests that should be 3 to 5 pages long (including references) where the candidate briefly describes a plan for sub-studies within the boundaries of the project. It should contain a theoretical background, research questions, methods, and ethical considerations. NOTE! The plan is used primarily for selection purposes. The exact content of the thesis is discussed together with the supervisors at the beginning of the employment.
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• The date when you can start the employment during Fall 2022 should be stated in the application (we prefer that you start in September)

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Certificates and documents in other languages verifying your qualifications and experience must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.
More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2022 05 29. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doktorand i socialt arbete

Ansök    Apr 19    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart snarast eller senast 1 september 2022. Projektbeskrivning Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det egna omr... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart snarast eller senast 1 september 2022.

Projektbeskrivning
Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det egna området och inom andra discipliner. Forskning i socialt arbete är ofta tillämpad och inriktad på att frigöra mänskliga resurser samt utvecklad i samverkan med klienter och brukare i en interaktiv, dialogisk process och bygger på erfarenheter från praktiken. Forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet omfattar studier av sociala problem bland barn, ungdomar, vuxna och äldre, samt villkoren för socialt arbete och relaterade sociala åtgärder.

Vi söker en doktorand till projektet Efter barnförhöret. Efter barnförhöret är en modell för att stödja barn som varit på polisförhör i samband med att de har berättat om att de utsatts för våld av sina föräldrar. Den ska minska risken att barnen själva får hantera sin oro och rädsla inför att möta sina föräldrar och deras reaktioner på att barnet har berättat om våldet samt varit på polisförhör.

Denna doktorandtjänst är inriktad mot att inom detta projekt (i) undersöka giltigheten i modellens programteori, (ii) undersöka hur modellen genomförts, dvs. programtrohet, och (iii) undersöka modellens utfall av modellen för barn, föräldrar, samt praktiker från socialtjänsten, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Doktorandtjänsten är inriktad mot forskargruppen Barns och ungas relationer och/eller Profession och organisation i socialt arbete.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad och följer därefter en given doktorand- och lönestege.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider enligt uppgjord plan).

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För att läsa annonsen i dess helhet; besök oru.se/ledigajobb

 

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig Åsa Källström, 019-30 30 07 ([email protected]), eller projektledare Sara Thunberg, tfn 019-30 38 24 ([email protected]).

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5-10 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-05-13. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doktorand i kriminologi

Ansök    Apr 19    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till  doktorsexamen i kriminologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart 1 september 2022. Kriminologi är ett fler- och tvärvetenskapligt ämne som är inriktat på brottslighetens utveckling och orsaker, samt på kriminalpolitiska åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet. I kriminologiämnet vid Örebro universitet bedrivs forskning om or... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till  doktorsexamen i kriminologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart 1 september 2022.

Kriminologi är ett fler- och tvärvetenskapligt ämne som är inriktat på brottslighetens utveckling och orsaker, samt på kriminalpolitiska åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet. I kriminologiämnet vid Örebro universitet bedrivs forskning om orsaker till individuella och kontextuella variationer i brottslighet samt konsekvenser av att utsättas för brott. Forskningen är delvis tillämpad med fokus på riskbedömning, prediktion samt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

 Vi söker nu en doktorand till forskningsmiljön Center for Criminological And PsychoSocial research - Örebro universitet (oru.se)

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av  biträdande ämnesansvarig i kriminologi, docent Catherine Tuvblad eller forskningsledare Karin Hellfeldt.

Utbildningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen (alt. Licentiatexamen). Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Institutionstjänstgöring om 20 % tillkommer.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29100 kr per månad.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som:


• har avlagt examen på avancerad nivå, eller
• har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet
För särskild behörighet till ämnet krävs godkänt betyg på kurser om minst 60 hp, inklusive självständigt arbete om 15 hp, på avancerad nivå i kriminologi eller i ämnen av relevans för utbildningen på forskarnivå i kriminologi. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig

Tillgodogörande av utbildning
Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.

Urval
Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Forskningsplan, https://www.oru.se/forskningsplankriminologi
• Personligt brev

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 220517. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doktorand i psykologi

Ansök    Apr 20    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart i början av september 2022 eller enligt överenskommelse. Projektbeskrivning Doktoranden skall jobba inom det VR-finansierade projektet ”Vilken roll spelar klimatoro i ungas liv och lärandeprocesser? En långtidsstudie om skyddande och transformativa faktorer samt implikationer f... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart i början av september 2022 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
Doktoranden skall jobba inom det VR-finansierade projektet ”Vilken roll spelar klimatoro i ungas liv och lärandeprocesser? En långtidsstudie om skyddande och transformativa faktorer samt implikationer för klimatundervisning” som leds av docent Maria Ojala. I projektet genomförs en enkätstudie över tre år med gymnasieelever för att undersöka relationen mellan oro inför klimatfrågan (de globala klimatförändringarna) och t.ex. psykologiskt välmående, klimatengagemang, värderingar och kunskap. Syftet är även att identifiera faktorer som kan omvandla oron till en positiv kraft för lärande, välmående och engagemang. Därtill genomförs intervjuer med oroade unga. 

Doktoranden har under sin doktorandtid möjlighet att vara med i två framgångsrika forskningsmiljöer vid Örebro Universitet: CESSS (Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning) och LEADER (Center for lifespan developmental research).

Handledning: doktoranden kommer att handledas av docent Maria Ojala och en biträdande handledare.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i psykologi har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete för kandidatexamen, i psykologi (vid examensuppsats på avancerad nivå i psykologi krävs inte kandidatuppsats). Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Då både kvantitativa (statistik) och kvalitativa analyser av forskningsdata kan komma att ingå i doktorandarbetet krävs en mycket god analytisk förmåga och öppenhet inför olika perspektiv. Då doktoranden kommer att jobba tillsammans med projektledaren, projektassistenter samt andra seniora forskare krävs mycket god samarbetsförmåga. Därtill krävs goda kunskaper i engelska, d.v.s. att kunna utrycka sig väl i både tal och skrift på engelska. Stark drivkraft, nyfikenhet, självständighet, samt kreativ förmåga är ytterligare önskvärda egenskaper för tjänsten. Det är också en merit att kunna uppvisa ett intresse för, och kunskap inom, psykologi med inriktning miljö och klimat och/eller psykologiska perspektiv på emotioner och coping och/eller utvecklingspsykologi med ungdomsfokus som styrks genom till exempel genomgångna kurser eller inriktning på uppsats.  

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av docent Maria Ojala, projektledare ([email protected]) och professor Jonas Persson, ämnesansvarig i psykologi ([email protected])

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete/n och om aktuellt andra publikationer
• Forskningsplan/intresseanmälan på 3 till 5 sidor (inklusive referenser) där du kortfattat beskriver en plan på delstudier inom projektets gränser. Bör innehålla teoretisk bakgrund, frågeställningar, metod och etiska perspektiv. OBS! Planen är främst till för urval. Avhandlingens exakta utformning diskuteras tillsammans med handledarna i början av anställningen.
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Datum när du kan påbörja anställningen under HT 2022 bör framgå i ansökan (vi ser helst att du startar i september)

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022 05 22. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doktorand i kulturgeografi

Ansök    Mar 16    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker två doktorander till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i kulturgeografi vid Institutionen för Humaniora, Utbildnings- och Samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september, 2022. Projektbeskrivning Kulturgeografi vid Örebro universitet erbjuder en kreativ forsknings- och utbildningsmiljö, som kombinerar ämnesdjup med samarbete i mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Ämnet har ett nära samarbete med kulturgeografi vi... Visa mer
Örebro universitet söker två doktorander till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i kulturgeografi vid Institutionen för Humaniora, Utbildnings- och Samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september, 2022.

Projektbeskrivning
Kulturgeografi vid Örebro universitet erbjuder en kreativ forsknings- och utbildningsmiljö, som kombinerar ämnesdjup med samarbete i mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Ämnet har ett nära samarbete med kulturgeografi vid Högskolan Dalarna, och ingår i det nationella programmet för forskarkurser i kulturgeografi. Ämnets forskning har fokus på urban och regional utveckling, med inriktning bland annat mot frågor som rör näringslivsutveckling och arbetsmarknad, sociala förändringsprocesser i olika geografiska miljöer, samhällsplanering och dess förutsättningar, hållbar utveckling och miljö- och klimatfrågor. Forskningen bedrivs i en svensk och i en internationell kontext, däribland i det globala Syd.   

Utbildning i kulturgeografi vid Örebro universitet omfattar alla nivåer från grundutbildning till forskarutbildning. Samhällsplanerarprogrammet, där kulturgeografi är huvudämne, är centralt i utbudet, men ämnet deltar också i kurser bland annat inom lärarutbildningen. Vidare deltar ämnet i undervisningen på Masterprogrammet Public Planning for Sustainable Development.

Som doktorand tilldelas man en huvudhandledare och en biträdande handledare.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling (alt. Licentiatuppsats). Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen (alt. Licentiatexamen). Utbildningen omfattar 240 (120) högskolepoäng, vilket motsvarar fyra (två) års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på kandidatnivå, i kulturgeografi. 90 högskolepoäng i geografi ger behörighet om det självständiga arbetet på kandidatnivå har kulturgeografisk inriktning. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av professor Mats Lundmark ([email protected], 0725517844), docent Ida Andersson ([email protected], 0709471687) eller administratör Kicki Ekberg ([email protected], 019-301233).

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (3–5 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-04-29. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doktorander till licentiatexamen i kriminologi

Ansök    Mar 30    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker två doktorander till utbildning på forskarnivå till Licentiatexamen i kriminologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart 1 maj 2022. Kriminologi är ett fler- och tvärvetenskapligt ämne som är inriktat på brottslighetens utveckling och orsaker, samt på kriminalpolitiska åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet. I kriminologiämnet vid Örebro universitet bedrivs forskning om orsa... Visa mer
Örebro universitet söker två doktorander till utbildning på forskarnivå till Licentiatexamen i kriminologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart 1 maj 2022.

Kriminologi är ett fler- och tvärvetenskapligt ämne som är inriktat på brottslighetens utveckling och orsaker, samt på kriminalpolitiska åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet. I kriminologiämnet vid Örebro universitet bedrivs forskning om orsaker till individuella och kontextuella variationer i brottslighet samt konsekvenser av att utsättas för brott. Forskningen är delvis tillämpad med fokus på riskbedömning, prediktion samt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. 

Vi söker nu en till två doktorander till forskningsprojekt inom forskargrupperna Biopsykosocial kriminologi och Stalkning och partnervåld (SToP). Läs mer om respektive forskargrupp, pågående projekt och publikationer på Biopsychosocial Criminology and Psychology - Örebro University (oru.se) och Stalkning och partnervåld, SToP - Örebro universitet (oru.se).

Biopsykosocial kriminologi och psykologi söker en doktorand till ett pågående forskningsprojekt med det övergripande syftet att identifiera de långsiktiga negativa konsekvenserna av kriminellt beteende i ungdomsåren / tidig vuxen ålder.

SToP-gruppen söker en doktorand till ett pågående forskningsprojekt med det övergripande syftet att utveckla metoder att bedöma och hantera risker för hedersrelaterat våld och förtryck.

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av  ämnesansvarig i kriminologi, docent Susanne Strand eller forskningsledare docent Catherine Tuvblad.

Utbildningen
Utbildningen avses avslutas med Licentiatexamen. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen kan eventuellt förlängas till doktorsexamen om finansieringen kan säkras.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som:


• har avlagt examen på avancerad nivå, eller
• har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet
För särskild behörighet till ämnet krävs godkänt betyg på kurser om minst 60 hp, inklusive självständigt arbete om 15 hp, på avancerad nivå i kriminologi eller i ämnen av relevans för utbildningen på forskarnivå i kriminologi. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig

Tillgodogörande av utbildning
Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.

Urval
Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Forskningsplan, https://www.oru.se/forskningsplankriminologi
• Personligt brev

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2022-04-13. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doktorand i medie-och kommunikationsvetenskap

Ansök    Apr 4    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid HumUS (Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap) med utbildningsstart HT 2022. Projektbeskrivning Forskningen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet bidrar till att utveckla den nationella och internationella forskningen på innovativa och kreativa sätt. Forskningsämnet har tre inriktni... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid HumUS (Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap) med utbildningsstart HT 2022.

Projektbeskrivning
Forskningen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet bidrar till att utveckla den nationella och internationella forskningen på innovativa och kreativa sätt. Forskningsämnet har tre inriktningar: Diskurs, kommunikation och medier, Film och medier och Strategisk kommunikation. Forskningen spänner över en stor bredd men förenas av ett tvärvetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Genom en mångfald av teorier och metoder utforskas olika typer av kommunikativa och medierade praktiker och fenomen i såväl lokala som globala sammanhang. Den medierade kommunikationens former och villkor och dess betydelse för samhälleliga förändringar är centrala frågor. Ämnet består av en internationell sammansättning av forskare och doktorander från olika delar av världen vilket berikar perspektiv och angreppssätt. Samverkan med andra forskare och miljöer är viktiga inslag i verksamheten, liksom samarbeten med organisationer och institutioner utanför akademin.

Den som antas till utbildningen tilldelas en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Den sökandes avhandlingsprojekt ska anknyta till ämnets tre forskningsinriktningar. Forskargruppen Diskurs, kommunikation och medier (DCM) inriktar sig på kritiska, multimodala diskursstudier, analyser av samtal och journalistiska studier med globalt perspektiv. Studier inom miljön undersöker alla former av kommunikation i samtida journalistik, politik, populärkultur och samhälle som sker på olika slags medieplattformar. Film och medier (FM) inkluderar forskare från olika grenar av filmvetenskap och mediestudier och utmärks av teoretisk och metodologisk bredd. Forskningsverksamheten spänner över historiska och etnografiska studier om filmkultur till undersökningar av transmedialt berättande och studier av film som tänkande/ teori/filosofi. Forskningen inom Strategisk kommunikation (SCOM) handlar om målinriktad kommunikation inom och mellan organisationer, men också med organisationernas intressenter. Forskningen integrerar discipliner som public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation. Forskarnas intresse inkluderar företags, myndigheters och politikers strategiska kommunikation. Mer information om de tre forskningsinriktningarna hittar du här:

https://www.oru.se/forskning/forskningsamnen/medie--och-kommunikationsvetenskap/

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande och särskild behörighet
Detta är en förkortad annons. Du kan se hela annonsen på Örebro unviersitets hemsida.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig Göran Eriksson (019303815 [email protected]) eller enhetschef Annika Gardhorn (019303956 [email protected]).

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5-10 sidor). Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-06-10. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doktorand med inriktning mot historia inom ämnet humanistiska studier

Ansök    Mar 2    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand med inriktning mot historia till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen, inom ämnet humanistiska studier vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september 2022. I historieämnet bedrivs forskning i ett brett kronologiskt spann, från senmedeltiden till vår samtid. Projekten är ofta tvärvetenskapliga och internationella. Vår kompetens rör områden som genushisto... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand med inriktning mot historia till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen, inom ämnet humanistiska studier vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september 2022.

I historieämnet bedrivs forskning i ett brett kronologiskt spann, från senmedeltiden till vår samtid. Projekten är ofta tvärvetenskapliga och internationella. Vår kompetens rör områden som genushistoria, kulturhistoria, mediehistoria, finanshistoria, biografisk forskning, migration, demokrati, politisk ekonomi samt olika ämnesdidaktiska frågor.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på.

I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 700 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider). I anställningen ingår även institutionstjänstgöring, som kan inkludera undervisning på grundutbildningen.

Doktoranden kommer att handledas av huvudhandledare och biträdande handledare.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar på minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i historia. Särskild behörighet har även den som har examen från lärarutbildning med godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng som avser skolämnet historia, inklusive självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng med inriktning historia. Särskild behörighet har vidare den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig för Humanistiska studier Patrik Winton ([email protected], 019 30 30 96) samt inriktningsansvarig för historia Patrik Lundell ([email protected]).

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Utöver ovan dokument ska nedan handlingar biläggas anmälan:


• Projektbeskrivning – med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5–10 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2022-04-04. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doctoral student in Medical Sciences

Ansök    Mar 4    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Medical Sciences are offering opportunities within the doctoral program in Medical Science, beginning during 2022. For the successful candidate, the program will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Medical Science. Project description Örebro University is a modern, growing university with currently around 1 500 employees and 17 000 students and is ranked among the best 400 universities globa... Visa mer
Örebro University and the School of Medical Sciences are offering opportunities within the doctoral program in Medical Science, beginning during 2022. For the successful candidate, the program will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Medical Science.

Project description
Örebro University is a modern, growing university with currently around 1 500 employees and 17 000 students and is ranked among the best 400 universities globally according to the Times Higher Education ranking. The Nutrition Platform within the Food and Health Program at Örebro University is an interdisciplinary research initiative aimed at understanding the relationship between diet and health, including gut and metabolic health as well as brain function. Our vision is that, through these multi-disciplinary collaborations, we will build the tools and expertise to conduct sophisticated, well-designed dietary intervention studies that provide insight into how diet affects markers of gut, metabolic, immune, and cognitive/mental health. In order to accomplish this goal, great emphasis is placed on attracting motivated early-stage researchers with a genuine interest in highly collaborative research. 

The purpose of the interdisciplinary PhD project offered here will be to assess the effects of anti-inflammatory dietary interventions and food products on low-grade inflammation and markers of gut-, metabolic- and mental health mainly in elderly. The project has a specific focus on cognitive function as well as functional brain imaging.

The position is within the School of Medical Sciences at Örebro University. The School is responsible for the medical teaching curriculum (MD) and comprises several strong research environments mainly focused on inflammation, metabolism and nutrition. In addition to working within these research environments, the selected candidate will also have a unique opportunity to collaborate with the Center for Experimental and Biomedical Imaging (CEBIO) with its newly acquired, state-of-the art 3T MRI equipment as well as the Center for Lifespan Developmental Research (LEADER). By conducting MRI studies, the candidate will be able to investigate how diet impacts brain function. 

As the advertised position involves collaboration within several research groups, the selected candidate is expected to possess significant interpersonal communication skills and personal maturity. The candidate should also be able to demonstrate strong problem solving and critical analytical skills. Experience with MRI-related research as well as a background in human nutrition or neuroscience is given special preference.  Command of English, oral and written, is essential. 

The PhD study programme
The successful candidate is offered a place on the PhD study programme concluding with the Degree of Doctor of Philosophy in Medical Sciences. The programme consists of 240 credits, which corresponds to four years of full-time study. Extensions to the study period are granted to compensate for any sick leave and parental leave. Information on program content and organization can be found in the general syllabus for the subject of Medical Sciences.

Doctorial studentships
The position offered is a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is 27 500 SEK per month.

Entry requirements and selection
See the full advertisement on our website.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, contact prof Robert Brummer, [email protected] or Ashley Hutchinson, [email protected]

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• Personal letter explaining the motivation to apply for this position
• CV
• Certificate of completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Documents in other languages must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency).

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.

The application deadline is 2022-04-15. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force. Visa mindre

Doktorand med inriktning mot svenska språket inom humanistiska studier

Ansök    Mar 2    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand med inriktning mot svenska språket inom ämnet humanistiska studier vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september 2022. I svenska språket handlar forskningen om att kritiskt granska och öka vår förståelse för text och tal i olika sammanhang, ofta i arbetsliv och skola. Forskningen är särskilt stark inom multimodal text-, genre- och diskursanalys, flerspråkighet... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand med inriktning mot svenska språket inom ämnet humanistiska studier vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september 2022.

I svenska språket handlar forskningen om att kritiskt granska och öka vår förståelse för text och tal i olika sammanhang, ofta i arbetsliv och skola. Forskningen är särskilt stark inom multimodal text-, genre- och diskursanalys, flerspråkighet samt literacy- och skrivforskning, inte minst ur språkdidaktiska perspektiv.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på.

I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 700 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider). I anställningen ingår även institutionstjänstgöring, som kan inkludera undervisning på grundutbildningen.

Doktoranden kommer att handledas av huvudhandledare och biträdande handledare.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar på minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i svenska språket. Särskild behörighet har även den som har examen från lärarutbildning med godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng som avser skolämnet svenska, inklusive självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng med inriktning svenska. Särskild behörighet har vidare den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig för Humanistiska studier Patrik Winton ([email protected], 019 30 30 96) samt inriktningsansvarig för svenska språket Anders Björkvall ([email protected]).

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Utöver ovan dokument ska nedan handlingar biläggas anmälan:


• Projektbeskrivning – med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5–10 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 220404. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doktorander i socialt arbete

Ansök    Feb 22    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker två doktorander till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart den 1 september 2022. Projektbeskrivning Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det egna området och inom ... Visa mer
Örebro universitet söker två doktorander till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart den 1 september 2022.

Projektbeskrivning
Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det egna området och inom andra discipliner. Forskning i socialt arbete är ofta tillämpad och inriktad på att frigöra mänskliga resurser samt utvecklad i samverkan med klienter och brukare i en interaktiv, dialogisk process och bygger på erfarenheter från praktiken.

Forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet omfattar studier av sociala problem bland barn, ungdomar, vuxna och äldre, samt villkoren för socialt arbete och relaterade sociala åtgärder. Det övervägande fokuset i ett specifikt forskningsprojekt kan vara ett socialt fenomen, problem eller policy, en klientgrupp, ett socialt arbetssätt eller intervention eller social rätt och/eller frågor som rör organisationer. Det kan ha en stark, svag eller ingen koppling till ett specifikt arbetsområde.

Dessa doktorandtjänster är inriktade mot någon av följande forskargrupper: Barns och ungas relationer, Globalisering, migration och social sammanhållning, Profession och organisation i socialt arbete samt Socialt arbete och omsorg i ett livslopp (se beskrivning av respektive forskargrupp på www.oru.se/forskning/forskningsamnen/socialt-arbete/).

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen (alt. Licentiatexamen). Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiat- eller doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet till ämnet krävs
Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som avlagt socionomexamen om 210 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete på C-nivå, eller som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå, inom ett huvudområde av betydelse för utbildningen på forskarnivå i socialt arbete. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övergångsregler
Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig. Därvid avses i första hand socionomexamen om 140 poäng, inklusive ett självständigt arbete på C-nivå/60-poängsnivå, respektive godkänt betyg på teoretiskt inriktade kurser om minst 60 poäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå/60-poängsnivå, i ett ämne av betydelse för utbildningen på forskarnivå i socialt arbete.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Åsa Källström, professor i socialt arbete, 019-303007 ([email protected]).

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5-10 sidor). Motivera även i vilken av våra forskargrupper projektet hör hemma.

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-04-08. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doctoral student in mathematics

Ansök    Feb 24    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student/doctoral students for the doctoral programme in mathematics, concluding with a doctoral degree. Start date: Spring or summer 2022, upon agreement. Project description The project addresses fundamental research problems, motivated by computational needs, in the field of matrix analysis and numerical linear algebra with possible applications in control theory and ... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student/doctoral students for the doctoral programme in mathematics, concluding with a doctoral degree.
Start date: Spring or summer 2022, upon agreement.

Project description
The project addresses fundamental research problems, motivated by computational needs, in the field of matrix analysis and numerical linear algebra with possible applications in control theory and machine learning. An important aspect contained in the project is the geometrical nature of the involved problems.

The successful candidate should be autonomous, show strong and independent problem-solving skills, and have critical analytical abilities. Knowledge and experience in some of the fields of matrix analysis, numerical linear algebra, or machine learning are beneficial. Good programming and writing skills are other valuable merits.

Since research is conducted in an international research environment, the ability to collaborate and work in a team and a very good command of the English language, both written and spoken, are key requirements.

Supervision: The doctoral student will be supervised by Dr. Andrii Dmytryshyn ([email protected]) and Prof. Mårten Gulliksson ([email protected]).

The programme and the doctoral studentship
The doctoral programme consists of courses and an independent research project that you will present in a doctoral thesis. The programme concludes with a doctoral degree and comprises 240 credits, which corresponds to four years of full-time study.

Our ambition is for your doctoral studies to be stimulating and purposeful throughout the programme until you have obtained your doctoral degree. A thorough introduction will therefore get you off to a good start and provide a solid foundation on which you can build your studies. As a doctoral student at Örebro University, you will be offered a specially tailored seminar series, covering matters ranging from doctoral programme rules and careers to support during the study period and networking.

The place on the programme is linked to a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is SEK 28 100 a month.

The doctoral studentship is a tailored form of employment for students enrolled on a doctoral programme. It guarantees employment for the duration of the doctoral programme (given that the studies progress).

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for mathematics.

Applicants meet the specific entry requirements for doctoral studies in mathematics if they have completed a degree at the advanced level in mathematics (or in a subject considered to be directly relevant for the position), or alternatively, have completed courses at higher education level in mathematics (or in a subject considered to be directly relevant for the position) equivalent to 120 ECTS credits (including a thesis or an independent project), of which at least 30 ECTS credits correspond to courses at advanced level.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, contact Dr. Andrii Dmytryshyn ([email protected]), Prof. Mårten Gulliksson ([email protected]), or Head of Unit Niklas Eriksen ([email protected]) .

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• A cover letter including a description of your research interests, and your contact information (max 2 pages)
• Contact information for two persons willing to act as references

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Certificates and documents in other languages verifying your qualifications and experience must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.
More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2022-04-15. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force. Visa mindre

Doktorand med inriktning mot retorik inom ämnet humanistiska studier

Ansök    Mar 2    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand med inriktning mot retorik till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen inom ämnet humanistiska studier vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september 2022. I retorikämnet bedrivs forskning om hur vi med tal, skrift och andra kommunikationsmedel kan tänka och handla. Detta innefattar villkor för argumentation och överväganden i olika sociala kontexter. For... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand med inriktning mot retorik till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen inom ämnet humanistiska studier vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september 2022.

I retorikämnet bedrivs forskning om hur vi med tal, skrift och andra kommunikationsmedel kan tänka och handla. Detta innefattar villkor för argumentation och överväganden i olika sociala kontexter. Forskningen har tonvikt på samtida diskursiva fenomen och bedrivs inom kriskommunikation, dialogisk retorik, politisk retorik, visuell retorik samt argumentation i teori och praktik.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på.

I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 700 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider). I anställningen ingår även institutionstjänstgöring, som kan inkludera undervisning på grundutbildningen.

Doktoranden kommer att handledas av huvudhandledare och biträdande handledare.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar på minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i retorik. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig för Humanistiska studier Patrik Winton ([email protected], 019 30 30 96) samt inriktningsansvarig för retorik Marie Gelang ([email protected], 019 30 30 86).

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Utöver ovan dokument ska nedan handlingar biläggas anmälan:


• Projektbeskrivning – med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5–10 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 220606. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doktorand i funktionsnedsättning och samhälle

Ansök    Feb 10    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till licentiatexamen i Funktionsnedsättning och samhälle vid Institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart den 28 februari, VT 2022. Projektbeskrivning Funktionsnedsättning och samhälle är ett mångvetenskapligt område som behandlar frågor om funktionsnedsättning och funktionshinder utifrån ett flertal ämnen inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, medicin, vård, naturve... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till licentiatexamen i Funktionsnedsättning och samhälle vid Institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart den 28 februari, VT 2022.

Projektbeskrivning
Funktionsnedsättning och samhälle är ett mångvetenskapligt område som behandlar frågor om funktionsnedsättning och funktionshinder utifrån ett flertal ämnen inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, medicin, vård, naturvetenskap och teknik. Funktionsnedsättning och samhälle utgör förutom ett teoretiskt område även ett praktik- och brukarnära fält. Funktionshinder är ett komplext, relativt och mångvetenskapligt problemområde.

Utbildningsplatsen gäller projektet ”Socialtjänstens utredningar och riskbedömningar av våld i nära relationer mot personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”. Detta projekt syftar till att utveckla kunskap om hur socialtjänstens riskbedömningsverktyg kan utvecklas när det gäller risken att människor med intellektuella funktionsnedsättningar utsätts för våld i sina nära relationer. Projektet innebär intervjuer med socialarbetare om utmaningar i att identifiera utsatthet och bedöma risker för våld i nära relationer i denna klientgrupp, att utveckla ett riskbedömningsverktyg anpassat för människor med intellektuella funktionsnedsättningar samt att intervjua socialarbetare som testat detta verktyg och intervjuat sina klienter om deras erfarenheter och reflektioner.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en licentiatuppsats). Utbildningen avses avslutas med licentiatexamen. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Förlängning av utbildningstiden medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet. Vid denna anställning är målsättningen att förlänga utbildningen till doktorsexamen (240 högskolepoäng) om finansieringen kan säkras.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiatexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet till ämnet krävs högskoleutbildning med godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå inom ett huvudområde av betydelse för fältet Funktionsnedsättning och samhälle. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskilt meriterande för anställningen är professionell erfarenhet inom projektets områden. Det är även meriterande med dokumenterade kunskaper om kognitiva funktionsnedsättningar liksom om kvalitativ metod och analys.      

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av professor Elina Mäki-Torkko, [email protected] Information om forskningsprojektet ges av professor Åsa Källström, [email protected])

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Forskningsplan - utformad enligt information från berörd institution. 

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022 -02-24. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doktorand med orientering mot naturvetenskapernas eller teknikens didaktik

Ansök    Dec 16    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand med inriktning mot naturvetenskapernas och teknikens didaktik i förskolan eller skolan. Doktoranden ska ingå i forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Preliminär utbildningsstart är den 1 april 2021.  Bakgrund Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet och fokuserar didaktiska frågor inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Didaktik är ett forskningsområde... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand med inriktning mot naturvetenskapernas och teknikens didaktik i förskolan eller skolan. Doktoranden ska ingå i forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Preliminär utbildningsstart är den 1 april 2021. 

Bakgrund
Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet och fokuserar didaktiska frågor inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Didaktik är ett forskningsområde som i vid mening behandlar relationen mellan elev, lärare och innehåll i undervisnings- och lärandeprocesser. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll.

Fem forskarskoledoktorander är för närvarande ca två år in i sin utbildning. Våren 2022 utökar vi forskarskolan med ytterligare fyra platser, varav en mot naturvetenskap eller teknik. För mer information om forskarskolan, gå till https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/uvd/

Doktorandplatsens inriktning
Forskningsområdet naturvetenskapernas och teknikens didaktik fokuserar på frågor om lärande och undervisning i naturvetenskap och teknik. Pågående forskning vid Örebro universitet har en praktiknära inriktning och i nuläget bedrivs projekt inom följande områden:


• Kontinuitet mellan olika skolformer i naturvetenskapsundervisning
• Barns och elevers bildskapande som pedagogiskt redskap inom naturvetenskapsundervisning
• Förundran och nyfikenhet i grundskolans naturvetenskapsundervisning
• Skolmåltiden som verktyg för undervisning i naturvetenskap och för hållbar utveckling

För mer information om forskningsmiljön och forskargrupp se: NV/T-didaktik på Örebro Universitet

Sökande till doktorandplatsen med orientering mot naturvetenskapernas eller teknikens didaktik kan anknyta till något av dessa områden eller till andra didaktiska fokusområden med hög relevans för naturvetenskaps- eller teknikundervisning i förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

En doktorandanställning på heltid är knuten till utbildningsplatsen under hela utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
Den som antas till denna doktorandplats kommer att bedriva studierna inom forskarutbildningsämnet pedagogik. Utöver grundläggande behörighet krävs därför för antagning att den särskilda behörigheten för antagning i detta ämne uppfylls.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogik har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete om minst 15 hp, i pedagogik, didaktik eller pedagogiskt arbete. Särskild behörighet har också den som har examen från lärarutbildningen, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med pedagogisk eller didaktisk inriktning. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övergångsregler: Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Bedömningen av om sökanden har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen görs utifrån sökandens utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden har inkommit med.

Utbildningen i forskarskolan ges på svenska. Sökande måste därför ha goda språkkunskaper i svenska för att kunna följa undervisningen.

Information
Frågor om utbildningen och anställningen sänds till [email protected] . Ange i din förfrågan att den gäller doktorandplatsen med orientering mot naturvetenskapernas/teknikens didaktik.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på ”Ansök”. En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2-5 sidor).

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 17 januari 2022. Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Doctoral students in Computer Science

Ansök    Jan 17    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is offering 4 PhD positions in Computer Science with a focus on either Machine Learning, Machine Reasoning, or an integration of both. The PhD student will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intelligence, computer vision and measurement technology. The start ... Visa mer
Örebro University is offering 4 PhD positions in Computer Science with a focus on either Machine Learning, Machine Reasoning, or an integration of both. The PhD student will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intelligence, computer vision and measurement technology.

The start date for the positions is during the Spring of 2022.

Research at Örebro University is strongly focused on developing autonomous systems that can collaborate with humans. We study methods for interpreting sensor data, transforming sensor data into symbolic representations, integrating symbolic and sub-symbolic methods, knowledge representation and awareness of humans, social context, and norms for interaction. Various aspects of AI related to human-machine and human-robot interaction have been studied, including novel ways to develop AI systems that interact with users (including non-technical novice users). Nationally, the research in AI and Robotics at Örebro is leading, and this is evidenced by the University’s involvement in a number of high profile initiatives related to AI (see oru.se/ai).  Örebro University is highly active in the relevant European forums and platforms, including the AI4EU and AIPlan4EU platforms, and several EU-funded research projects.

This is a shortened version of the advertisement. You can read more here and here (eng).

 

Information
For more information on the PhD projects, please contact Prof. Amy Loutfi ([email protected]) or Dr. Marjan Alirezaie ([email protected]). For more information about the program and research environment contact Prof. Lars Karlsson ([email protected], Head of Unit) or Prof. Franziska Klügl ([email protected], Head of Subject)

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterized by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form: Application form for admission to research studies
• Curriculum Vitae (CV)
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Description of research interests – detailing the field of research you are interested in, including, if applicable, theoretical and methodological approaches (1-2 pages).

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Certificates and documents in other languages verifying your qualifications and experience must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship. More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/ 

The application deadline is 2022-02-14. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doktorand med orientering mot naturvetenskap

Ansök    Nov 1    Örebro Universitet    Doktorand
Till forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik söker vi doktorand med orientering mot naturvetenskapernas eller teknikens didaktik. Bakgrund Örebro universitet söker fyra doktorander till forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Doktoranderna kommer att ha sin placering på olika institutioner vid universitetet. En av doktorandplatserna är inriktad mot naturvetenskapernas och teknikens didaktik i förskolan el... Visa mer
Till forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik söker vi doktorand med orientering mot naturvetenskapernas eller teknikens didaktik.

Bakgrund
Örebro universitet söker fyra doktorander till forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Doktoranderna kommer att ha sin placering på olika institutioner vid universitetet. En av doktorandplatserna är inriktad mot naturvetenskapernas och teknikens didaktik i förskolan eller skolan. Planerad utbildningsstart är den 1 mars 2022.

Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet och fokuserar didaktiska frågor inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Didaktik är ett forskningsområde som i vid mening behandlar relationen mellan elev, lärare och innehåll i undervisnings- och lärandeprocesser. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll.

Fem forskarskoledoktorander är för närvarande ca två år in i sin utbildning, och nu utökar vi forskarskolan med ytterligare fyra platser, varav en alltså mot naturvetenskap eller teknik. För mer information om forskarskolan, gå till https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/uvd/

Doktorandplatsens inriktning
Forskningsområdet naturvetenskapernas och teknikens didaktik fokuserar på frågor om lärande och undervisning i naturvetenskap och teknik. Pågående forskning vid Örebro universitet har en praktiknära inriktning och i nuläget bedrivs projekt inom följande områden:


• Kontinuitet mellan olika skolformer i naturvetenskaps- och teknikundervisning
• Barns och elevers bildskapande som pedagogiskt redskap inom naturvetenskap- och teknikundervisning
• Förundran och nyfikenhet i grundskolans naturvetenskapsundervisning
• Skolmåltiden som verktyg för undervisning i naturvetenskap och för hållbar utveckling

För mer information om forskningsmiljön och forskargrupp se: NV/T-didaktik på Örebro Universitet

Sökande till doktorandplatsen med orientering mot naturvetenskapernas eller teknikens didaktik kan anknyta till något av dessa områden eller till andra didaktiska fokusområden med hög relevans för förskolans eller grundskolans naturvetenskaps- eller teknikundervisning.

Vi vill särskilt uppmuntra sökande som är intresserade av att problematisera och studera didaktiska frågor i naturvetenskapsämnenas eller teknikämnets konkreta utbildningspraktik i förskola och i grundskolans år F-6.

Handledning: doktorandens handledare kommer att utses inom respektive ämne i relation till avhandlingsprojektets innehåll.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 (120) högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiat- eller doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
Läs mer om behörighet och urval på http://oru.se/ledigajobb

Information
Frågor om utbildningen och anställningen sänds till [email protected] Ange i din förfrågan att den gäller doktorandplatsen i naturvetenskapernas eller teknikens didaktik.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på ”Ansök”. En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning naturvetenskapernas eller teknikens didaktik inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2-5 sidor).

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 28 november 2021. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Visa mindre

Doctoral students in Computer Science

Ansök    Dec 3    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is offering 4 PhD positions in Computer Science with a focus on either Machine Learning, Machine Reasoning, or an integration of both. The PhD student will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intelligence, computer vision and measurement technology. The start ... Visa mer
Örebro University is offering 4 PhD positions in Computer Science with a focus on either Machine Learning, Machine Reasoning, or an integration of both. The PhD student will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intelligence, computer vision and measurement technology.

The start date for the positions is during the Spring of 2022.

Research at Örebro University is strongly focused on developing autonomous systems that can collaborate with humans. We study methods for interpreting sensor data, transforming sensor data into symbolic representations, integrating symbolic and sub-symbolic methods, knowledge representation and awareness of humans, social context, and norms for interaction. Various aspects of AI related to human-machine and human-robot interaction have been studied, including novel ways to develop AI systems that interact with users (including non-technical novice users). Nationally, the research in AI and Robotics at Örebro is leading, and this is evidenced by the University’s involvement in a number of high profile initiatives related to AI (see oru.se/ai).  Örebro University is highly active in the relevant European forums and platforms, including the AI4EU and AIPlan4EU platforms, and several EU-funded research projects.

This is a shortened version of the advertisement. You can read more here and here (eng).

 

Information
For more information on the PhD projects, please contact Prof. Amy Loutfi ([email protected]) or Dr. Marjan Alirezaie ([email protected]). For more information about the program and research environment contact Prof. Lars Karlsson ([email protected], Head of Unit) or Prof. Franziska Klügl ([email protected], Head of Subject)

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterized by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form: Application form for admission to research studies
• Curriculum Vitae (CV)
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Description of research interests – detailing the field of research you are interested in, including, if applicable, theoretical and methodological approaches (1-2 pages).

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Certificates and documents in other languages verifying your qualifications and experience must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship. More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/ 

The application deadline is 2022-01-10. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doktorand med orientering mot skolämnet samhällskunskap

Ansök    Nov 1    Örebro Universitet    Doktorand
Till forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik söker vi doktorand med orientering mot skolämnet samhällskunskap i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. Bakgrund Örebro universitet söker fyra doktorander till forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Doktoranderna kommer att ha sin placering på olika institutioner vid universitetet. En av doktorandplatserna är inriktad mot skolämnet samhällskunskap i grundsk... Visa mer
Till forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik söker vi doktorand med orientering mot skolämnet samhällskunskap i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan.

Bakgrund
Örebro universitet söker fyra doktorander till forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Doktoranderna kommer att ha sin placering på olika institutioner vid universitetet. En av doktorandplatserna är inriktad mot skolämnet samhällskunskap i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. Planerad utbildningsstart är den 1 mars 2022.

Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet och fokuserar didaktiska frågor inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Didaktik är ett forskningsområde som i vid mening behandlar relationen mellan elev, lärare och innehåll i undervisnings- och lärandeprocesser. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll.

Fem forskarskoledoktorander är för närvarande ca två år in i sin utbildning, och nu utökar vi forskarskolan med ytterligare fyra platser, varav en alltså mot skolämnet samhällskunskap. För mer information om forskarskolan, gå till https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/uvd/

Doktorandplatsens inriktning
Skol- och lärarutbildningsämnet samhällskunskap byggs upp av flera samhällsvetenskapliga akademiska discipliner. Tonvikten ligger på politiska, sociala och samhällsekonomiska frågor.

Den samhällskunskapsdidaktiska forskningen vid Örebro universitet intresserar sig bland annat för elevers samhällskunskaper, -värderingar och -engagemang; lärares förhållningssätt till radikalisering och rasism; undervisning om hållbar utveckling; samt hur sådant som könsnormer och -strukturer, segregation och politisk styrning, inverkar på utbildningens praktik.

Till doktorandplatsen uppmuntras sökande som är intresserade av att problematisera och studera didaktiska frågor i samhällskunskapsämnets konkreta utbildningspraktik i grundskolans åk 7-9 och/eller i gymnasieskolan. Vi ser gärna avhandlingsprojekt inriktade på att empiriskt undersöka samhällskunskapsundervisning utifrån ämnesteoretiska och/eller samhällskunskapsdidaktiska perspektiv, och med inriktning på ämnesinnehåll, undervisningsformer och lärande. Såväl lärar- som elevperspektiv är av intresse.

Handledning: doktorandens handledare kommer att utses inom respektive ämne i relation till avhandlingsprojektets innehåll.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 (120) högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiat- eller doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
Läs mer om behörighet och urval på http://oru.se/ledigajobb.

Information
Frågor om utbildningen och anställningen sänds till [email protected] Ange i din förfrågan att den gäller doktorandplatsen i samhällskunskap.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på ”Ansök”. En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Beskrivning av forskningsintresse i relation till forskarskolans inriktning och skolämnet samhällskunskap, inklusive eventuella teoretiska och metodologiska idéer (2-5 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 28 november 2021. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Visa mindre

Doktorand i musikvetenskap

Ansök    Nov 1    Örebro Universitet    Doktorand
Till forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik söker vi doktorand i musikvetenskap, med orientering mot skolämnet musik i grundskolan eller gymnasieskolan. Bakgrund Örebro universitet söker fyra doktorander till forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Doktoranderna kommer att ha sin placering på olika institutioner vid universitetet. En av doktorandplatserna är inriktad mot skolämnet musik i grundskolan eller... Visa mer
Till forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik söker vi doktorand i musikvetenskap, med orientering mot skolämnet musik i grundskolan eller gymnasieskolan.

Bakgrund
Örebro universitet söker fyra doktorander till forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Doktoranderna kommer att ha sin placering på olika institutioner vid universitetet. En av doktorandplatserna är inriktad mot skolämnet musik i grundskolan eller gymnasieskolan. Planerad utbildningsstart är den 1 mars 2022.

Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet och fokuserar didaktiska frågor inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Didaktik är ett forskningsområde som i vid mening behandlar relationen mellan elev, lärare och innehåll i undervisnings- och lärandeprocesser. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll.

Fem forskarskoledoktorander är för närvarande ca två år in i sin utbildning, och nu utökar vi forskarskolan med ytterligare fyra platser, varav en alltså mot skolämnet musik. För mer information om forskarskolan, gå till https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/uvd/

Doktorandplatsens inriktning
Musikvetenskap är till sin karaktär ett tvärvetenskapligt ämne och har som funktion att beskriva och förklara musik och musikalisk kunskapsbildning, samt den musikutbildning och det konstnärliga skapande som förekommer och har förekommit i samhället. Forskning inom musikvetenskap vid Örebro universitet behandlar frågor om musik som kulturellt och socialt fenomen, musikens funktion inom och utanför utbildningsinstitutionerna samt musikens betydelse för människor.

Doktorandplatsen är knuten till ämnets musikpedagogiska och didaktiska forskning. Doktoranden förväntas därför vara inriktad mot frågor relaterade till undervisning och lärande i skolämnet musik. Sådana frågor kan exempelvis handla om lärares val av innehåll och utformning, interaktioner mellan lärare och elever i undervisnings- och lärandeprocesser, samt vilka innebörder lärarens didaktiska val har för utbildning och socialisation i ett vidare perspektiv.

Vi vill särskilt uppmuntra sökande som är intresserade av att studera och problematisera didaktiska frågor i musikämnets konkreta utbildningspraktik i grund- eller gymnasieskolan.

Handledning: doktorandens handledare kommer att utses inom respektive ämne i relation till avhandlingsprojektets innehåll.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 (120) högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiat- eller doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
Läs mer om behörighet och urval på http://oru.se/ledigajobb

Information
Frågor om utbildningen och anställningen sänds till [email protected] Ange i din förfrågan att den gäller doktorandplatsen i musikvetenskap.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på ”Ansök”. En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Beskrivning av tänkt avhandlingsprojekt med upplysningar om intresseinriktning musikvetenskap, inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2–5 sidor).

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 28 november 2021. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Visa mindre

Doctoral student in computer science

Ansök    Okt 14    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree. Start date: spring 2022. The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University through 2021-2025. This is a shortened version of the advertisement. You can find more information here. Project description Th... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree.
Start date: spring 2022.

The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University through 2021-2025.

This is a shortened version of the advertisement. You can find more information here.

Project description
The topic for this position is aligned with contemporary research topics in mapping and localisation for autonomous mobile robots. Specific research questions may include (1) combining maps from different sources in order to bootstrap the mapping process and make it faster and more reliable, and to share information between different representations, (2) maps of dynamics for ”flow-aware” robots that can learn, e.g., how people tend to move, and plan their motions to move safely and efficiently together with people, and (3) reliability-aware mapping and safe localisation, enabling robots to better self-monitor the quality of their mapping and localisation systems.

Research in this project will be performed in close interaction with other doctoral students and senior researchers at O?rebro University, and will also involve substantial collaboration with our international partners.

The successful candidate is autonomous, shows strong and independent problem-solving skills and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate has the ability to co-operate and possesses personal maturity. Fluent spoken and written command of English is essential, while knowledge of Swedish is not necessary. Excellent programming skills are also required, as are a keen interest in mathematics, computer science, and robotics. Prior knowledge in modern machine learning techniques and probabilistic methods is beneficial. Experience with autonomous robots and relevant software frameworks are other valuable merits.

Supervision: The doctoral student will be supervised by Dr Martin Magnusson and Professor Achim J Lilienthal.

 

 

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, please contact Prof. Achim J. Lilienthal ([email protected]) and Dr. Martin Magnusson ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Description of research interests –maximum 2 pages.

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Documents in other languages must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.

The application deadline is 13 December 2021. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doktorand med inriktning svenska språket eller litteraturvetenskap

Ansök    Nov 1    Örebro Universitet    Doktorand
Till forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik söker vi doktorand i humanistiska studier, inriktning svenska språket eller litteraturvetenskap, med orientering mot skolämnet svenska i grundskolan eller gymnasieskolan. Bakgrund Örebro universitet söker fyra doktorander till forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Doktoranderna kommer att ha sin placering på olika institutioner vid universitetet. En av doktoran... Visa mer
Till forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik söker vi doktorand i humanistiska studier, inriktning svenska språket eller litteraturvetenskap, med orientering mot skolämnet svenska i grundskolan eller gymnasieskolan.

Bakgrund
Örebro universitet söker fyra doktorander till forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Doktoranderna kommer att ha sin placering på olika institutioner vid universitetet. En av doktorandplatserna är inriktad mot skolämnet svenska i grundskolan eller gymnasieskolan. Planerad utbildningsstart är den 1 mars 2021.

Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet och fokuserar didaktiska frågor inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Didaktik är ett forskningsområde som i vid mening behandlar relationen mellan elev, lärare och innehåll i undervisnings- och lärandeprocesser. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll.

Fem forskarskoledoktorander är för närvarande ca två år in i sin utbildning, och nu utökar vi forskarskolan med ytterligare fyra platser, varav en alltså mot skolämnet svenska. För mer information om forskarskolan, gå till https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/uvd/

Doktorandplatsens inriktning
I skolämnet svenska ingår de två vetenskapliga disciplinerna svenska språket och litteraturvetenskap. Forskningen inom svenska språket vid Örebro universitet är särskilt stark inom multimodal text- och diskursanalys samt literacy- och skrivforskning, ofta ur språkdidaktiska perspektiv. Forskningen inom ämnet litteraturvetenskap har en viss profilering mot berättar- och fiktionsteori, spänningar mellan fiktionell och faktisk framställning samt estetik och politik, vilket öppnar för frågor av didaktisk natur kring exempelvis värdegrundsarbete och etiska avvägningar i litteraturundervisningen.

Den som antas till denna doktorandplats kommer att bedriva sina studier inom forskarutbildningsämnet humanistiska studier, i vilket inriktningarna svenska språket och litteraturvetenskap ingår. Sökande anger i ansökan vilken inriktning som söks, och om avhandlingsprojektet (se nedan) inriktas på språk- eller litteraturdidaktiska frågor knutna till grundskolan och/eller gymnasieskolan.

Vi vill särskilt uppmuntra sökande som är intresserade av att problematisera och studera didaktiska frågor i svenskämnets konkreta utbildningspraktik.

Handledning: doktorandens handledare kommer att utses inom respektive ämne i relation till avhandlingsprojektets innehåll. 

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 (120) högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiat- eller doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider). 

Behörighet och urval
Läs mer om behörighet och urval på http://oru.se/ledigajobb.

Information
Frågor om utbildningen och anställningen sänds till [email protected]  Ange i din förfrågan att den gäller doktorandplatsen i humanistiska studier.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på ”Ansök”. En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse inriktning skolämnet svenska språket eller litteraturvetenskap, teori och metod samt material (5-10 sidor).

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 28 november 2021. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Visa mindre

Doctoral student in Computer Science

Ansök    Aug 26    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in the second half of 2021. The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University and is focused on fundamental research around continual learning and lear... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in the second half of 2021.

The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University and is focused on fundamental research around continual learning and learning with dataset shift. Candidates can decide between two different directions.

Direction 1 targets continual learning for dataset shift with data efficient and interpretable models and algorithms, such as methods for learning, updating, and forgetting for domains where data is either incrementally available or changes over time (e.g. models of system dynamics, robotic mapping, reinforcement learning, or environmental data). Prior knowledge, experience, and interest in probabilistic machine learning, statistical learning, and Gaussian Processes are advantageous for this direction.

Direction 2 targets reinforcement learning with continual adaptation and dataset shift including, but not limited to, meta and transfer learning methods to enable reinforcement learning in real-world settings and allow for faster learning and adaptation in the target environment. Prior knowledge, experience, and interest in reinforcement learning in continuous spaces, probabilistic machine learning, and deep learning are advantageous for this direction.

For both directions, the candidate should possess and demonstrate:

- Motivation to obtain a doctoral degree and to undertake research on an international level

- A strong background in computer science, mathematics, machine learning, or robotics

- Excellent programming skills

- Excellent communication skills in English

- Prior research experience in the areas of machine learning or robotics

- Strong and independent problem solving and critical analytical abilities

The doctoral student will be hosted at the AMM lab (https://amm.aass.oru.se) which is part of the AASS research center (http://www.oru.se/aass). The AMM lab is a growing research environment currently with six doctoral students and four senior researchers and AASS is a strong research environment, internationally known for its expertise within artificial intelligence and robotics.

The position is funded through the Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP, https://wasp-sweden.org/) and is not tied to a particular research project. It therefore provides a large degree of freedom to the doctoral student. Research in this project will be performed in close collaboration with doctoral students and postdoctoral researchers in the same research environment, as well as external collaborators.


• Women and people of underrepresented minority groups are strongly encouraged to apply.  The top-ranked candidates will be invited to an interview. 

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about ”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information please contact Johannes A. Stork (AMM lab), +46 19 30 39 40, e-mail: [email protected], Franziska Klügl (Head of Subject), +46 19 30 39 25 e-mail: [email protected], Lars Karlsson (Head of Unit), +46 19 30 33 55, e-mail: [email protected], or Peter Johansson (Head of School), +46 19 30 32 75, e-mail: [email protected] for administrative questions.

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science . The programme consists of 240 credits, which corresponds to four years of full-time study and includes at least 52 credits of coursework . Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject.

Doctoral studentships
The position is offered as a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is 28.100 SEK per month.

Entry requirements, selection and application
See the full ad on our website.

The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

The application deadline is 2021-09-30. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Postdoctoral researcher/researcher in biology

Ansök    Aug 17    Örebro Universitet    Doktorand
Postdoctoral researcher/researcher in biology towards environmental science We are looking for a postdoctoral researcher/researcher in biology specialized towards environmental science for a fixed-term position at the School of Science and Technology. Subject area The subject area for this position is biology. Background The candidate is going to work in the KK-foundation financed project -´The status of ecosystem functions of polluted lands assessed in ... Visa mer
Postdoctoral researcher/researcher in biology towards environmental science
We are looking for a postdoctoral researcher/researcher in biology specialized towards environmental science for a fixed-term position at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is biology.

Background
The candidate is going to work in the KK-foundation financed project -´The status of ecosystem functions of polluted lands assessed in situ using plant, soil and microbial indicators´- which is a collaboration between Örebro University, the two companies Structor Environmental Technology AB and Structor Öst AB, and the Swedish Geotechnical Institute. The position is placed in the ecosystem ecology group at the strong research environment Man Technology and Environment (MTM), at the School of Science and Technology.

Duties and responsibilities
The appointment as a postdoctoral researcher is intended to enable persons who have recently been awarded their doctoral degree, to consolidate and develop their research skills.

The researcher is going to study polluted soils and use stable isotope and other methods to evaluate their applicability for assessing the ecological status of such soils.

Eligibility
Eligible for appointment as a postdoctoral researcher are applicants having been awarded a doctoral degree in biology, forest science, agriculture, environmental science or a closely related subject. The degree is to have been awarded no more than three years prior to the application deadline. If special grounds exist, a person who has been awarded their doctoral degree prior to that should also be considered. Such grounds comprise leave of absence due to illness, parental leave, clinical practice, positions of trust in a trade union or other similar circumstances.

Assessment criteria
Documented experience in the form of scientific publications in the fields of ecosystems ecology, ecotoxicology, polluted soils (in particular metal polluted), plant ecophysiology, plant-microbe-interactions, plant-soil-interactions, soil animals, soil microbiology, stable isotope methods and molecular methods are all considered as merits in the evaluation. Proficiency in written and spoken English is a requirement.

General assessment criteria include good interpersonal skills and an ability to cooperate, as well as the ability and suitability otherwise required to perform the duties well.

Particular attention is to be paid to the applicant’s prospects of contributing to the future development of both research and education. Importance is also attached to a demonstrated ability and ambition to embark on a career within academia.  

Information
This is a fixed-term full-time position for two years. If held as a postdoctoral researcher, there is the possibility of a one-year extension as a researcher. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information about the position, contact Professor Alf Ekblad +46 19 30 35 28, email: [email protected] or the Head of the Natural Science Division Mattias Bäckström, email: mattias.backstrom @oru.se

At Örebro University, we expect all employees to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outline what kind of studies you would like to make within the project.
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience.
• Account of research qualifications and experience.
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met.
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format).

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

The application deadline is September 17, 2021 and you are expected to start the position as soon as possible. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force. Visa mindre

Doctoral student in computer science

Ansök    Sep 9    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree. Start date: autumn 2021. The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University through 2021-2024. Project description The topic for this position is aligned with contemporary research topics in Human-Robot S... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree.
Start date: autumn 2021.

The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University through 2021-2024.

Project description
The topic for this position is aligned with contemporary research topics in Human-Robot Spatial Interaction. The objective of this research direction is a mobile robot, operating in close proximity to people for service and collaboration. We aim to make this interaction safe, more efficient, and enjoyable by better understanding human motion, intentions and reactions, and incorporating this understanding into the navigation and control framework. Specifically, the successful candidate will be expected to contribute to research on (1) prediction of human motion and recognition of human intentions through observation of articulated body motion and via eye-tracking (thus enabling robots to take more informed decisions by anticipating behaviours and reacting in a timely and safe manner); and (2) communication of robot intent with a Spatial Augmented Reality system (projection on the floor) and anthropomorphic social signalling (a small humanoid robot, that acts as a “driver” of a forklift and signals its intentions with human-like gestures), thus facilitating smooth and safe Human-Robot Spatial Interaction.

Research in this project will be performed in close interaction with other doctoral students and senior researchers at O?rebro University, and will also involve substantial collaboration with our international partners.

The successful candidate is autonomous, shows strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate has the ability to co-operate and possesses personal maturity. Fluent spoken and written command of English is essential, while knowledge of Swedish is not necessary. Excellent programming skills are also required, as are a keen interest in mathematics, computer science, and robotics. Prior knowledge in probabilistic methods is beneficial. Experience with robotic sensing and control, machine learning, and relevant software frameworks are other valuable merits.

Supervision: The doctoral student will be supervised by Professor Achim J Lilienthal at Örebro University and Dr Andrey Rudenko at Bosch GmbH.

This is a shortened version of the advertisement. You can find it in it's whole here.

 

Entry requirements and selection 
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for computer science.

Applicants meet the specific entry requirements for doctoral studies in computer science if they have been awarded a Degree of Master of Science in Engineering or a one-year Master’s degree from a programme within the subject field or related subjects, or if they have received a passing grade of at least 120 credits, including an independent project on the second cycle, in a main field of study of relevance to the computer science field. A person who has acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meets the specific entry requirements.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, please contact Prof. Achim J. Lilienthal ([email protected]) and Dr. Martin Magnusson ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Description of research interests – detailing the field of research you are interested in, including, if applicable, theoretical and methodological approaches (2-5 pages).

 

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Documents in other languages must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

 

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.

The application deadline is 2021-09-24. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doktorand i idrottsvetenskap (sport management)

Ansök    Jun 23    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart HT 2021. Projektbeskrivning Vid universitetet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Vid institutionen för hälsovetenskaper, enheten för idrott, ges idag följande utbildningar: Ämneslärarprogrammet (inriktning idrott och hälsa), Tränarprogrammet, Sport manag... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart HT 2021.

Projektbeskrivning
Vid universitetet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Vid institutionen för hälsovetenskaper, enheten för idrott, ges idag följande utbildningar: Ämneslärarprogrammet (inriktning idrott och hälsa), Tränarprogrammet, Sport management samt mastersprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Som ett av tre lärosäten i landet bedriver vi sedan 2001 forskarutbildning i idrottsvetenskap och har för närvarande 12 doktorander antagna.

Forskningen är organiserad i en gemensam forskningsmiljö RISPA (Research in Sport Science and Physical Activity) samt för samhällsvetenskaplig forskning i forskningsgruppen ReShape (Research in Sport Health and Physical Education) som har en rad externt finansierade projekt.

Vi söker en doktorand med nyfikenhet och intresse av idrottsvetenskap från ett samhällsvetenskapligt perspektiv (till exempel sociologi; genusvetenskap; pedagogik). Forskningsområdet vi önskar att utveckla relaterar till idrottares välfärd och skydd, med specifikt fokus på idrottsorganisationers omsorgsplikt gentemot idrottare, mänskliga och barns rättigheter och idrottares röst i organisationens verksamhet. Ett övergripande mål för forskningen är att bidra till utvecklingen av idrott för en hållbar framtid och genom det bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  Doktoranden kommer att handledas av docent Natalie Barker-Ruchti (huvudhandledare) och hennes kollegor inom forskningsgruppen hållbar sport management (bihandledare).

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden som kommer att delas upp i 80% forskning och 20% undervisning under fem år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet krävs godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete om minst 15 hp, i idrott eller i ett annat ämne av hög relevans för det aktuella vetenskapliga fältet. Särskild behörighet har också den som har examen från lärarutbildningen, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med ämnesdidaktisk inriktning i idrott och hälsa. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Natalie Barker-Ruchti [email protected] .

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2-5 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 31 augusti 2021. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

PhD positions in Computer Science

Ansök    Jun 23    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology are offering two PhD positions in Computer Science with a focus on integrating Machine Learning and Machine Reasoning, concluding with the doctoral degree. The PhD student will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intelli... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology are offering two PhD positions in Computer Science with a focus on integrating Machine Learning and Machine Reasoning, concluding with the doctoral degree. The PhD student will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intelligence, computer vision and measurement technology.

Start date: winter 2022

Project description
The project will investigate how to develop systems that learn and reason in an artificial intelligence (AI) and autonomous systems context. While there has been a lot of progress on both machine learning and machine reasoning, their integration remains a key open challenge in artificial intelligence and autonomous systems. The distinction between learning and reasoning is related to the differences between fast and slow thinking, between data-driven and knowledge-based approaches, and between symbolic versus sub-symbolic representations. The project will build upon neuro-symbolic computation as a paradigm for integrating (neural-based) learning and symbolic reasoning. The goal of the project is to develop neural-symbolic approaches and apply them to autonomous sensor systems. 

The project is part of the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sweden’s largest ever individual research program, and a major national initiative for strategic basic research, education and faculty recruitment. The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence, autonomous systems and software for the benefit of Swedish industry. For more information about the research and other activities conducted within WASP please visit: http://wasp-sweden.org/.

This is a shortened version of the advertisement. You can find it in its whole here.

 

 

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for computer science.

Applicants meet the specific entry requirements for research studies in computer science if they have been awarded a Degree of Master of Science in Engineering or a one-year Master’s degree from a programme within the subject field or related subjects, or if he or she has received a passing grade of at least 120 credits, including an independent project on the second cycle, in a main field of study of relevance to the computer science field. A person who has acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meets the specific entry requirements.

Information
For more information on the programme and the post, please contact Dr. Marjan Alirezaie ([email protected]) or Prof. Lars Karlsson +46 19303355 ([email protected]).

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterized by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Description of research interests – detailing the field of research you are interested in, including, if applicable, theoretical and methodological approaches (2-5 pages).

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Certificates and documents in other languages verifying your qualifications and experience must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.
More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

 The application deadline is 2021-08-31. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in computer science

Ansök    Jun 30    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree. Start date: autumn 2021. The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University. Project description To see the full ad please visit our career site.  Entry requirements and selection For admission to doctor... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree.
Start date: autumn 2021.

The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University.

Project description
To see the full ad please visit our career site. 

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for computer science.

Applicants meet the specific entry requirements for doctoral studies in computer science if they have been awarded a Degree of Master of Science in Engineering or a one-year Master’s degree from a programme within the subject field or related subjects, or if they have received a passing grade of at least 120 credits, including an independent project on the second cycle, in a main field of study of relevance to the computer science field. A person who has acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meets the specific entry requirements.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, please contact Prof. Achim J. Lilienthal ([email protected]) and Dr. Martin Magnusson ([email protected]) or Head of Unit Prof. Lars Karlsson +46 19303355 ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Description of research interests – detailing the field of research you are interested in, including, if applicable, theoretical and methodological approaches (2-5 pages).

 

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Documents in other languages must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

 

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.

The application deadline is 2021-08-23. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in Computer Science

Ansök    Jun 11    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in the second half of 2021. The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University and is focused on fundamental research around continual learning and lear... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in the second half of 2021.

The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University and is focused on fundamental research around continual learning and learning with dataset shift. Candidates can decide between two different directions.

Direction 1 targets continual learning for dataset shift with data efficient and interpretable models and algorithms, such as methods for learning, updating, and forgetting for domains where data is either incrementally available or changes over time (e.g. models of system dynamics, robotic mapping, reinforcement learning, or environmental data). Prior knowledge, experience, and interest in probabilistic machine learning, statistical learning, and Gaussian Processes are advantageous for this direction.

Direction 2 targets reinforcement learning with continual adaptation and dataset shift including, but not limited to, meta and transfer learning methods to enable reinforcement learning in real-world settings and allow for faster learning and adaptation in the target environment. Prior knowledge, experience, and interest in reinforcement learning in continuous spaces, probabilistic machine learning, and deep learning are advantageous for this direction.

For both directions, the candidate should possess and demonstrate:

- Motivation to obtain a doctoral degree and to undertake research on an international level

- A strong background in computer science, mathematics, machine learning, or robotics

- Excellent programming skills

- Excellent communication skills in English

- Prior research experience in the areas of machine learning or robotics

- Strong and independent problem solving and critical analytical abilities

The doctoral student will be hosted at the AMM lab (https://amm.aass.oru.se) which is part of the AASS research center (http://www.oru.se/aass). The AMM lab is a growing research environment currently with six doctoral students and four senior researchers and AASS is a strong research environment, internationally known for its expertise within artificial intelligence and robotics.

The position is funded through the Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP, https://wasp-sweden.org/) and is not tied to a particular research project. It therefore provides a large degree of freedom to the doctoral student. Research in this project will be performed in close collaboration with doctoral students and postdoctoral researchers in the same research environment, as well as external collaborators.


• Women and people of underrepresented minority groups are strongly encouraged to apply.  The top-ranked candidates will be invited to an interview. 

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about ”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information please contact Johannes A. Stork (AMM lab), +46 19 30 39 40, e-mail: [email protected], Franziska Klügl (Head of Subject), +46 19 30 39 25 e-mail: [email protected], Lars Karlsson (Head of Unit), +46 19 30 33 55, e-mail: [email protected], or Peter Johansson (Head of School), +46 19 30 32 75, e-mail: [email protected] for administrative questions.

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science . The programme consists of 240 credits, which corresponds to four years of full-time study and includes at least 52 credits of coursework . Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject.

Doctoral studentships
The position is offered as a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is 28.100 SEK per month.

Entry requirements, selection and application
See the full ad on our website.

The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

The application deadline is 2021-07-01. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in sport physiology

Ansök    Jun 23    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Health Sciences are looking for a doctoral student in Sport Science concluding with a doctoral degree. Start date: autumn 2021. Project description The university has a long tradition of education and research in the field of sports. The Division of Sport Science, as a part of the School of Health Sciences, currently offers a wide range of programmes at the undergraduate (Sport Science and Coaching, Sport Management an... Visa mer
Örebro University and the School of Health Sciences are looking for a doctoral student in Sport Science concluding with a doctoral degree.
Start date: autumn 2021.

Project description
The university has a long tradition of education and research in the field of sports. The Division of Sport Science, as a part of the School of Health Sciences, currently offers a wide range of programmes at the undergraduate (Sport Science and Coaching, Sport Management and physical education and health as a subject of the Teacher programme), Master’s (Sports Physiology and Medicine) levels. As one of three higher education institutions in Sweden, we also drive research education in Sports science since 2001 and currently have 12 doctoral students admitted.

Research in Sports Science at Örebro University (ÖU) is mainly conducted within the research environment RISPA (Research in Sport Science and Physical Activity), organized in four research groups. The current project is driven by researchers from ESPM research group (Exercise Physiology and Sport Medicine).

The PhD position is announced within the frame of a project aiming to investigate the effects of exposure to cold water and hot water immersion on physical performance and muscle recovery in elite football players after match and training. This study is carried out with an integrative approach, including physical tests as well as advanced molecular and cellular analyses of muscle and blood samples. The project is co-financed by the Knowledge Foundation, led by researchers from ESPM research group and involves a collaboration with the following partners: Örebro elite football club (ÖSK), Lithuanian Sports University, Picardie Jules Verne University (France) and Polar Electro.

The doctoral student will be supervised by Docent Elodie Ponsot (principal supervisor) and her colleagues within the EPSM research group (assistant supervisor).

The programme and the doctoral studentship
The doctoral programme consists of courses and an independent research project that you will present in a doctoral thesis. The programme concludes with a doctoral degree and comprises 240 credits, which corresponds to four years of full-time study.

Our ambition is for your doctoral studies to be stimulating and purposeful throughout the programme until you have obtained your doctoral degree. A thorough introduction will therefore get you off to a good start and provide a solid foundation on which you can build your studies. As a doctoral student at Örebro University, you will be offered a specially tailored seminar series, covering matters ranging from doctoral programme rules and careers to support during the study period and networking.

The place on the programme is linked to a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is SEK 28 100 a month.

The doctoral studentship is a tailored form of employment for students enrolled on a doctoral programme. It guarantees employment for the duration of the doctoral programme (given that the studies progress).

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for the subject.

For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to Annex 2 to the general syllabus for the subject.

Applicants meet the specific entry requirements if he or she has received a passing grade in courses of at least 90 credits, including an independent project of at least 15 credits, in sports physiology/medicine or in another subject of high relevance to the current scientific field. In addition, we will value any documented knowledge and experience in exercise testing and biological analyses at a molecular level.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, contact Elodie Ponsot [email protected]

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Certificates and documents in other languages verifying your qualifications and experience must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.
More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 31st of august 2021. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doktorand i idrottsvetenskap (sport physiology)

Ansök    Jun 23    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart HT 2021. Projektbeskrivning Vid universitetet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Vid institutionen för hälsovetenskaper, enheten för idrott, ges idag följande utbildningar: Ämneslärarprogrammet (inriktning idrott och hälsa), Tränarprogrammet, Sport manag... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart HT 2021.

Projektbeskrivning
Vid universitetet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Vid institutionen för hälsovetenskaper, enheten för idrott, ges idag följande utbildningar: Ämneslärarprogrammet (inriktning idrott och hälsa), Tränarprogrammet, Sport management samt mastersprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Som ett av tre lärosäten i landet bedriver vi sedan 2001 forskarutbildning i idrottsvetenskap och har för närvarande 12 doktorander antagna.

Vid Örebro Universitet bedrivs forskning inom idrottsvetenskap huvudsakligen inom forskarmiljön RIPSA (Research in Sport Science and Physical Activity), vilken är organiserad i fyra forskningsgrupper. Nedanstående beskrivna projekt bedrivs av forskare inom gruppen EPSM (Exercise Physiology and Sport Medicine).

Den aktuella doktorandtjänsten utlyses inom ramen for ett projekt som syfte till att undersöka effekterna av kall- och varmvattenbad på återhämtning hos elitfotbollsspelare efter match och träning. Studien utför med ett integrativt tillvägagångssätt och inkluderar såväl tester av fysisk kapacitet som avancerade molekylära och cellulära analyser av muskel och blodprover. Projektet är delfinansierat av Kunskapstiftelsen och leds av forskare vid EPSM i samverkan Örebro SK fotboll, Lithuanian Sports University, Picardie Jules Verne University (Frankrike) and Polar Electro.

Doktoranden kommer att handledas av docent Elodie Ponsot (huvudhandledare) och hennes kollegor inom forskningsgruppen EPSM (bihandledare).

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i dina forskarstudier och networking.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden som kommer att delas upp i 80% forskning och 20% undervisning under fem år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet krävs godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete om minst 15 hp, i inriktning idrottsfysiologi/-medicin eller i ett annat ämne av hög relevans för det aktuella vetenskapliga fältet. Tidigare erfarenheter av arbete med elitidrott, idrottsfysiologiska tester och molekylärbiologiska analyser är meriterande. Åberopade meriter skall styrkas i form av skriftlig dokumentation, examensintyg, referenser etc. 

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av enhetschef Elodie Ponsot [email protected]

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2-5 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 31 augusti 2021. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Postdoctoral researcher/researcher in biology/environmental science

Ansök    Jun 2    Örebro Universitet    Doktorand
Postdoctoral researcher/researcher in biology towards environmental science We are looking for a postdoctoral researcher/researcher in biology specialized towards environmental science for a fixed-term position at the School of Science and Technology. Subject area The subject area for this position is biology. Background The candidate is going to work in the KK-foundation financed project -´The status of ecosystem functions of polluted lands assessed in ... Visa mer
Postdoctoral researcher/researcher in biology towards environmental science
We are looking for a postdoctoral researcher/researcher in biology specialized towards environmental science for a fixed-term position at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is biology.

Background
The candidate is going to work in the KK-foundation financed project -´The status of ecosystem functions of polluted lands assessed in situ using plant, soil and microbial indicators´- which is a collaboration between Örebro University, the two companies Structor Environmental Technology AB and Structor Öst AB, and the Swedish Geotechnical Institute. The position is placed in the ecosystem ecology group at the strong research environment Man Technology and Environment (MTM), at the School of Science and Technology.

Duties and responsibilities
The appointment as a postdoctoral researcher is intended to enable persons who have recently been awarded their doctoral degree, to consolidate and develop their research skills.

The researcher is going to study polluted soils and use stable isotope and other methods to evaluate their applicability for assessing the ecological status of such soils.

Eligibility
Eligible for appointment as a postdoctoral researcher are applicants having been awarded a doctoral degree in biology, forest science, agriculture, environmental science or a closely related subject. The degree is to have been awarded no more than three years prior to the application deadline. If special grounds exist, a person who has been awarded their doctoral degree prior to that should also be considered. Such grounds comprise leave of absence due to illness, parental leave, clinical practice, positions of trust in a trade union or other similar circumstances.

Assessment criteria
Documented experience in the form of scientific publications in the fields of ecosystems ecology, ecotoxicology, polluted soils (in particular metal polluted), plant ecophysiology, plant-microbe-interactions, plant-soil-interactions, soil animals, soil microbiology, stable isotope methods and molecular methods are all considered as merits in the evaluation. Proficiency in written and spoken English is a requirement.

General assessment criteria include good interpersonal skills and an ability to cooperate, as well as the ability and suitability otherwise required to perform the duties well.

Particular attention is to be paid to the applicant’s prospects of contributing to the future development of both research and education. Importance is also attached to a demonstrated ability and ambition to embark on a career within academia.  

Information
This is a fixed-term full-time position for two years. If held as a postdoctoral researcher, there is the possibility of a one-year extension as a researcher. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information about the position, contact Professor Alf Ekblad +46 19 30 35 28, email: [email protected] or the Head of the Natural Science Division Mattias Bäckström, email: mattias.backstrom @oru.se

At Örebro University, we expect all employees to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outline what kind of studies you would like to make within the project.
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience.
• Account of research qualifications and experience.
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met.
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format).

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

The application deadline is July 31 2021 and you are expected to start the position 1 September 2021. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force. Visa mindre

Doctoral student in informatics

Ansök    Maj 27    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Business are looking for a doctoral student for the doctoral programme in informatics, concluding with a licentiate degree. Start date: 1 September, autumn 2021. Project description Informatics is the scientific discipline developing knowledge about design and use of information technologies (IT) in individual, organisational, and societal contexts. The Informatics department at Örebro University School of Business has... Visa mer
Örebro University and the School of Business are looking for a doctoral student for the doctoral programme in informatics, concluding with a licentiate degree.
Start date: 1 September, autumn 2021.

Project description
Informatics is the scientific discipline developing knowledge about design and use of information technologies (IT) in individual, organisational, and societal contexts. The Informatics department at Örebro University School of Business has a long tradition of research and education within the information systems development field. The research at the department is organised within the Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS). CERIS engages in the knowledge development processes through conducting research into the possibilities and limitations of various interrelated aspects of information systems with a broader aim to support organisations and society. The application areas of CERIS includes eHealth, electronic government, ICT for development (ICT4D), information security, IT and learning, systems development methods, as well as ICT for Crisis Management (ICT4CM).

‘Cashless ecosystem’ is an interacting system comprising of certain sub-systems towards the transformation of traditional paper and coin-based currencies to the digitalization of the payment systems. Sweden was the first country in Europe to introduce banknotes almost 350 years back and now this country has been on the verge of becoming the world’s first cashless society. The innovative mobile applications help to reduce suspicious transaction of money, circulation of fake currency, combating money laundering to crackdown on organized crime or terror. However, despite such progress and potentials of the digitalization of payment systems and connecting the citizens into the complex ubiquitous environment, there are some critical issues, for research and for managerial practice, that are needed to be taken into investigation seriously for the more equitable as well as sustainable access towards a harmonious cashless society. For example, digital transformation challenges for those who are weak in handling or unfamiliar with digital services, undocumented immigrants, infringement of privacy and hacking etc. On the other hand, there is a lack of academic research that aims at understanding the contemporary practices of a cashless society with the goal of projecting its future trend. Therefore, the wider research question of this research project is – what are the characteristics, challenges and management of digital payment and its ecosystem system in a connected society and how do they shape up?  During the research period, we will seek to investigate the major determinants of a cashless society, their characteristics, and impacts on the competitive business environment in particular and society in general.

Supervision: The recruited student will be supervised by Dr. M Sirajul Islam (Principal supervisor) and Dr. Shang Gao (Assistant supervisor).

The programme and the doctoral studentship
The doctoral programme consists of courses and an independent research project that you will present in a [doctoral/licentiate] thesis. The programme concludes with a licentiate degree and comprises 120 credits, which corresponds to two years of full-time study.

Our ambition is for your doctoral studies to be stimulating and purposeful throughout the programme until you have obtained your [doctoral/licentiate] degree. A thorough introduction will therefore get you off to a good start and provide a solid foundation on which you can build your studies. As a doctoral student at Örebro University, you will be offered a specially tailored seminar series, covering matters ranging from doctoral programme rules and careers to support during the study period and networking.

The place on the programme is linked to a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is SEK 28 100 SEK a month.

The doctoral studentship is a tailored form of employment for students enrolled on a doctoral programme. It guarantees employment for the duration of the doctoral programme (given that the studies progress).

Entry requirements and information
See the full advertisement on Örebro universitys website. For more information about the programme and the doctoral studentship, contact Dr. Annika Andersson, Subject representative, Informatics ([email protected] ) and Dr. Elin Vimefall, Head, School of Business, ([email protected])

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online on the website.

The application deadline is 2021-06-10. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in Chemistry

Ansök    Maj 26    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in Chemistry (alternatively Chemistry with specialization in environmental science), concluding with a licentiate degree. The doctoral study is positioned at the interdisciplinary Man-Technology-Environment Research Centre (MTM) at Örebro University (http://www.oru.se/mtm), which conducts state of the art applied research to advance kno... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in Chemistry (alternatively Chemistry with specialization in environmental science), concluding with a licentiate degree.

The doctoral study is positioned at the interdisciplinary Man-Technology-Environment Research Centre (MTM) at Örebro University (http://www.oru.se/mtm), which conducts state of the art applied research to advance knowledge on the fate and risks of potentially harmful chemicals to humans and the environment. The MTM Research Centre has an excellent infrastructure for biological and chemical research, including high end mass spectrometers such as high-resolution LC- and GC-qToF, GC-orbitrap, and several low-resolution LC-MS/MS and GC-MS systems. We also have specialized instruments such as supercritical fluid chromatograph, combustion-ion chromatograph (CIC) to measure organic halogens, and LC- and GC-fractionators.

Project description
The doctoral studies will be conducted in a project starting autumn 2021, that studies per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) from household and industrial waste and waste management with the aim to advance the scientific understanding of circulating PFAS and bring new knowledge into waste treatment development to provide for a non-toxic environment and circular economy. Specific tasks included in the project are i) setting up field work and sampling at waste management sites, ii) development of novel methodologies for characterization of total PFAS using organic fluorine measurement in combination with non-target screening; and iii) produce data on leakage and fate of total PFAS.

The successful candidate has demonstrated knowledge in organic chemistry and analytical chemistry. Knowledge in environmental chemistry and mass spectrometry (MS) is an advantage. Previous experiences in chemometrics, environmental chemistry laboratory work, and practical work using LC-MS/MS, high resolution MS, as well as working in an interdisciplinary research environment are valuable merits.

This is a shortened version of the advertisement. You can find the full version here.

 

 

Information
For more information about the project, contact Associate Professor Anna Kärrman (phone +46 19 301401, email [email protected]). For more information about the programme and the doctoral studentship, contact Head of Chemistry Professor Tuulia Hyötyläinen (phone +46 19 303487, email [email protected]) or the Head of the Natural Science Division Mattias Bäckström, email: mattias.backstrom @oru.se.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Documents in other languages must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.
More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2021-07-31. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the Visa mindre

Doctoral student in Chemistry

Ansök    Maj 26    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in Chemistry (alternatively Chemistry with specialization in environmental science), concluding with a licentiate degree. The doctoral study is positioned at the interdisciplinary Man-Technology-Environment Research Centre (MTM) at Örebro University (http://www.oru.se/mtm), which conducts state of the art applied research to advance kno... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in Chemistry (alternatively Chemistry with specialization in environmental science), concluding with a licentiate degree.

The doctoral study is positioned at the interdisciplinary Man-Technology-Environment Research Centre (MTM) at Örebro University (http://www.oru.se/mtm), which conducts state of the art applied research to advance knowledge on the fate and risks of potentially harmful chemicals to humans and the environment. The MTM Research Centre has an excellent infrastructure for biological and chemical research, including high end mass spectrometers such as high-resolution LC- and GC-qToF, GC-orbitrap, and several low-resolution LC-MS/MS and GC-MS systems. We also have specialized instruments such as supercritical fluid chromatograph, combustion-ion chromatograph (CIC) to measure organic halogens, and LC- and GC-fractionators.

Project description
The doctoral candidate will participate in a project starting summer 2021, with a focus on per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) and extractable organic fluorine (EOF) to investigate how EOF represents contamination of the entire group of highly fluorinated chemicals, and hence different action limits can be established using EOF instead of a continuously increasing number of chemicals being measured. Specific tasks include i) comparison on selectivity of different extraction methods for measuring EOF in different water samples; ii) characterization of EOF in different water samples using novel techniques; iii) method development of a sensitive method for measuring EOF in drinking water; and establishment of a standard operating protocol (SOP) for measuring EOF in water samples. The successful candidate should demonstrate knowledge in organic analytical chemistry and have interest in mass spectrometric analysis and multivariate statistics. Experience with sample preparation, total oxidizable precursor (TOP) assay and relevant oxidation process, LC-MS/MS, Q-TOF, and combustion ion chromatography analyses, as well as working in an interdisciplinary research environment are valuable merits.

 

This is a shortened version of the advertisement. You can find the full version here.

Information
For more information about the project, contact Associate Professor Leo Yeung (phone +46 19 301421, email [email protected]). For more information about the programme and the doctoral studentship, contact Head of Chemistry Professor Tuulia Hyötyläinen (phone +46 19 303487, email [email protected]) or the Head of the Natural Science Division Mattias Bäckström, email: mattias.backstrom @oru.se.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Documents in other languages must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.
More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2021-07-31. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doktorand i psykologi

Ansök    Apr 22    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi med inriktning mot klinisk psykologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) med utbildningsstart HT 2021. Projektbeskrivning Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grundnivå och på avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även fr... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi med inriktning mot klinisk psykologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) med utbildningsstart HT 2021.

Projektbeskrivning
Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grundnivå och på avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Forskningen i psykologi vid Örebro universitet fokuserar främst på utvecklingspsykologi (t.ex. barn och ungdomars levnadsförhållanden, samt åldrande och kognition) och klinisk psykologi/hälsopsykologi (t.ex. psykologisk prevention och behandling, samt känsloreglering, smärta, IBS, tinnitus och sömn).

Vi söker en doktorand med nyfikenhet och intresse av psykologi med inriktningen klinisk psykologi/hälsopsykologi. Doktorandprojektet inbegriper forskning gällande kopplingen mellan känsloreglering och problematisk, svårhanterlig ilska samt om, och hur, riktad träning i att reglera känslor kan minska ilskerelaterad problematik, inklusive negativa beteendemässiga, kroppsliga och sociala konsekvenser av svårhanterlig ilska. Metoder som kommer att användas inkluderar experimentella beteendevetenskapliga laborationsstudier, survey-/enkätstudier samt kliniska behandlingsstudier. Projektet sker inom ramen för ett större forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet, Stanford University (USA) och Örebro universitet. Doktoranden kommer att handledas av professor Hugo Hesser (huvudhandledare).

Av betydelse för anställningen som doktorand är förmågan att klara av forskarutbildningens krav vilket bland annat bedöms utifrån självständiga arbeten under grundutbildningen, skrifter och publikationer i övrigt som utvisar den sökandes förmåga till självständigt arbete av forskningskaraktär, samt utifrån övriga för forskarutbildningen relevanta meriter. Tillsättning av tjänsten sker på grundval av den högst rankade ansökan.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
Se hela annonsen på Örebro universitets sida för lediga jobb.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av professor Hugo Hesser, [email protected] eller enhetschef Sofia Bergbom, [email protected]

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2021-08-23. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doctoral student in Chemistry

Ansök    Maj 26    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in Chemistry (alternatively Chemistry with specialization in environmental science), concluding with a licentiate degree. The doctoral study is positioned at the interdisciplinary Man-Technology-Environment Research Centre (MTM) at Örebro University (http://www.oru.se/mtm), which conducts state of the art applied research to advance kno... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in Chemistry (alternatively Chemistry with specialization in environmental science), concluding with a licentiate degree.

The doctoral study is positioned at the interdisciplinary Man-Technology-Environment Research Centre (MTM) at Örebro University (http://www.oru.se/mtm), which conducts state of the art applied research to advance knowledge on the fate and risks of potentially harmful chemicals to humans and the environment. The MTM Research Centre has an excellent infrastructure for biological and chemical research, including high end mass spectrometers such as high-resolution LC- and GC-qToF, GC-orbitrap, and several low-resolution LC-MS/MS and GC-MS systems. We also have specialized instruments such as supercritical fluid chromatograph, combustion-ion chromatograph (CIC) to measure organic halogens, and LC- and GC-fractionators.

Project description
The doctoral candidate will participate in a project starting autumn 2021. The PhD candidate will participate in a project funded by Formas with a focus on developing analytical methods for chlorinated paraffins (CPs) as well as similar emerging organic contaminants (flame retardants, plasticizers, PPCPs, etc), and characterizing their distribution and fate in indoor environments. The research will be conducted by using high-resolution mass spectrometric methods, and a web-based application to quantify CPs will be developed using the R package Shiny.

Specific tasks include i) developing and refining analytical methods to measure CPs in indoor matrices; ii) plan and conduct field sampling in various indoor environments; iii) data analysis and assessment of sources and human indoor exposure of CPs; and iv) assisting in the development of an interactive software using the Shiny package within the R programming language.

The successful candidate should demonstrate knowledge in organic analytical chemistry and have experience with mass spectrometric analysis. Experience with sample preparation and extraction techniques are valuable merits. Knowledge of programming languages such as R or Python for data processing and analysis is also a good merit.

This is a shortened version of the advertisement. You can find the full version here.

 

Information
For more information about the project, contact Associate Professor Thanh Wang (phone +46 19 303462, email [email protected]). For more information about the programme and the doctoral studentship, contact Head of Chemistry Professor Tuulia Hyötyläinen (phone +46 19 303487, email [email protected]) or the Head of the Natural Science Division Mattias Bäckström, email: mattias.backstrom @oru.se.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Documents in other languages must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.
More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2021-07-31. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in computer science

Ansök    Mar 15    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree. Start date: spring 2021. The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University through 2021-2024. Project description The topic for this position is aligned with contemporary research topics in mapping and l... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree.
Start date: spring 2021.

The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University through 2021-2024.

Project description
The topic for this position is aligned with contemporary research topics in mapping and localisation for autonomous mobile robots. Specifically, the successful candidate will be expected to contribute to research on connecting existing algorithms for mapping with object detection and other kinds of semantic segmentation. Our aim is that the research results will provide mutual benefits: facilitating better object detection, and also more robust and rich maps and localisation methods. The topic also includes combining different sources of prior information for autonomous navigation.

Research in this project will be performed in close interaction with other doctoral students and senior researchers at O?rebro University, and will also involve substantial collaboration with our international partners.

The successful candidate is autonomous, shows strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate has the ability to co-operate and possesses personal maturity. Fluent spoken and written command of English is essential, while knowledge of Swedish is not necessary. Excellent programming skills are also required, as are a keen interest in mathematics, computer science, and robotics. Prior knowledge in modern machine learning techniques and probabilistic methods is beneficial. Experience with autonomous robots and relevant software frameworks are other valuable merits.

The programme and the doctoral studentship
To see the full advertisement, go to our career site.

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for computer science.

Applicants meet the specific entry requirements for doctoral studies in computer science if they have been awarded a Degree of Master of Science in Engineering or a one-year Master’s degree from a programme within the subject field or related subjects, or if they have received a passing grade of at least 120 credits, including an independent project on the second cycle, in a main field of study of relevance to the computer science field. A person who has acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meets the specific entry requirements.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, please contact Prof. Achim J. Lilienthal ([email protected]) and Dr. Martin Magnusson ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Description of research interests – detailing the field of research you are interested in, including, if applicable, theoretical and methodological approaches (2-5 pages).

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Documents in other languages must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.

The application deadline is 2021-03-31. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in computer science

Ansök    Mar 15    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree. Start date: spring 2021. The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University through 2021-2024. Project description The topic for this position is aligned with contemporary research topics in mapping and l... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree.
Start date: spring 2021.

The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University through 2021-2024.

Project description
The topic for this position is aligned with contemporary research topics in mapping and localisation for autonomous mobile robots. Specifically, the successful candidate will be expected to contribute to research on (1) representing and using maps of dynamics for ”flow-aware” robots that can learn, e.g., how people tend to move, and plan their motions to move safely and efficiently together with people; and (2) reliability-aware mapping and safe localisation, enabling robots to better self-monitor the quality of their mapping and localisation systems.

Research in this project will be performed in close interaction with other doctoral students and senior researchers at O?rebro University, and will also involve substantial collaboration with our international partners.

The successful candidate is autonomous, shows strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate has the ability to co-operate and possesses personal maturity. Fluent spoken and written command of English is essential, while knowledge of Swedish is not necessary. Excellent programming skills are also required, as are a keen interest in mathematics, computer science, and robotics. Prior knowledge in probabilistic methods is beneficial. Experience with robotic sensing and control, machine learning, and relevant software frameworks are other valuable merits.

The programme and the doctoral studentship
To see the full advertisement, go to our career site.

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for computer science.

Applicants meet the specific entry requirements for doctoral studies in computer science if they have been awarded a Degree of Master of Science in Engineering or a one-year Master’s degree from a programme within the subject field or related subjects, or if they have received a passing grade of at least 120 credits, including an independent project on the second cycle, in a main field of study of relevance to the computer science field. A person who has acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meets the specific entry requirements.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, please contact Prof. Achim J. Lilienthal ([email protected]) and Dr. Martin Magnusson ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Description of research interests – detailing the field of research you are interested in, including, if applicable, theoretical and methodological approaches (2-5 pages).

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Documents in other languages must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.

The application deadline is 2021-03-31. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doktorand i socialt arbete

Ansök    Mar 17    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart den 1 september 2021. Projektbeskrivning Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det egna området och inom and... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart den 1 september 2021.

Projektbeskrivning
Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det egna området och inom andra discipliner. Forskning i socialt arbete är ofta tillämpad och inriktad på att frigöra mänskliga resurser samt utvecklad i samverkan med klienter och brukare i en interaktiv, dialogisk process och bygger på erfarenheter från praktiken.

Forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet omfattar studier av sociala problem bland barn, ungdomar, vuxna och äldre, samt villkoren för socialt arbete och relaterade sociala åtgärder. Det övervägande fokuset i ett specifikt forskningsprojekt kan vara ett socialt fenomen, problem eller policy, en klientgrupp, ett socialt arbetssätt eller intervention eller social rätt och/eller frågor som rör organisationer. Det kan ha en stark, svag eller ingen koppling till ett specifikt arbetsområde.

Denna doktorandtjänst är inriktad mot någon av följande forskargrupper: Barns och ungas relationer, Globalisering, migration och social sammanhållning eller Profession och organisering av socialt arbete (se beskrivning av respektive forskargrupp på www.oru.se/forskning/forskningsamnen/socialt-arbete/).

 

För att läsa annonsen i sin helhet besök oru.se/ledigajobb

 

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig Åsa Källström. Tel: 019-303007

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

  (Utöver ovan dokument ska nedan handlingar biläggas anmälan till utbildning i vissa ämnen)


• Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2-5 sidor). (Biläggs anmälan i följande ämnen: Idrottsvetenskap, företagsekonomi, datavetenskap, informatik, statistik, historia, musikvetenskap, pedagogik, måltidskunskap, genusvetenskap, kulturgeografi, sociologi och statskunskap.) (Vid anmälan till övriga ämnen ska ingen intressebeskrivning lämnas).
• Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5-10 sidor). (biläggs anmälan i följande ämnen: Medie- och kommunikationsvetenskap, rättsvetenskap, socialt arbete och humanistiska studier.) (Vid anmälan till andra ämnen ska ingen projektbeskrivning lämnas.)
• Forskningsplan - utformad enligt information från berörd institution. (biläggs anmälan i följande ämnen: medicinsk vetenskap och handikappvetenskap).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

 En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 5 april 2021. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doktorand i litteraturvetenskap

Ansök    Feb 24    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i Humanistiska studier med inriktning mot litteraturvetenskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september 2021. Utbildningen och anställningen Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avslutas med doktorsexamen. Utbildn... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i Humanistiska studier med inriktning mot litteraturvetenskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september 2021.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stresshantering och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 27 500 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Handledning: doktoranden kommer att handledas av huvudhandledare och biträdande handledare.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i engelska, historia, litteraturvetenskap, retorik eller svenska språket beroende på sökt inriktning inom ämnet. Särskild behörighet har även den som har examen från lärarutbildning med godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng som avser skolämnet engelska, historia eller svenska, inklusive självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng med inriktning engelska, historia, svenska språket eller litteraturvetenskap, beroende på sökt inriktning inom ämnet. Särskild behörighet har vidare den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig för Humanistiska studier Patrik Winton ([email protected], 019 30 30 96) och inriktningsansvarig för litteraturvetenskap Greger Andersson ([email protected], 019 30 14 94)

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Utöver ovan dokument ska nedan handlingar biläggas anmälan:


• Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5-10 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2021-03-29. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doctoral student in Culinary Arts and Meal Science

Ansök    Feb 12    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Hospitality, Culinary Arts and Meal Science are looking for a doctoral student for the doctoral programme in Culinary Arts and Meal Science, ending with a doctoral degree. Start date: spring 2021. Project description Plant-based Proteins for Health and Wellbeing (PAN Sweden) is a recently established interdisciplinary research centre clarifying the relationship between processing, structure, bioavailability, digestion a... Visa mer
Örebro University and the School of Hospitality, Culinary Arts and Meal Science are looking for a doctoral student for the doctoral programme in Culinary Arts and Meal Science, ending with a doctoral degree. Start date: spring 2021.

Project description
Plant-based Proteins for Health and Wellbeing (PAN Sweden) is a recently established interdisciplinary research centre clarifying the relationship between processing, structure, bioavailability, digestion and fermentation of proteins and health effects in terms of gut, metabolic and mental health, with the consumer in focus. Coordinated by Örebro University, PAN Sweden is a collaboration of Örebro University, Chalmers University of Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala University, and RISE Sweden, together with Swedish industrial and public health partner organisations.  Our vision is that food produced in environmentally sustainable ways and with health benefits will become consumers’ preferred choice. PAN Sweden wants to expand its scientific staff with early-stage researchers with a genuine interest in interdisciplinary research.

The main purpose of the project for the offered position will be to identify determinants and drivers of consumption of food containing plant-based proteins, both from individual and social perspectives. Part of the experimental work will be done within gastronomic test environments.

The position will be located at the School of Hospitality, Culinary Arts and Meals Science at Örebro University. Örebro University is a modern, broad-based, and growing university, currently, 1 500 employees and 17 000 students come to work and study at the university. The School of Hospitality, Culinary Arts and Meals Science provides education for the Hospitality Industry as well as for the public meal sector and the food industry. The school offers three study programs at bachelor level: Chef and Culinary Arts and Meal Science, Sommelier and Culinary Arts and Meal Science, and Meal Ecologists. The research is organized into three areas: Hospitality, Culinary Arts, and Sensory Science. The position will be connected to the sensory laboratory (SENSE LAB), established as a platform for research and collaboration within the area of sensory science in a context of Gastronomy.

The programme and the doctoral studentship
To see the full advertisement, visit our career site.

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for Culinary Arts and Meal Science.

Applicants meet the general entry requirements for research studies if they


• have been awarded a qualification at the master’s level or
• have satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits (four years), of which at least 60 credits awarded at the master’s level, or
• have acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.

A person meets the specific entry requirements for third-cycle courses and study programs in the subject if he or she has a Degree of Master (60 credits) in culinary arts or another main field of study of high relevance to the research field in question. A person who has acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meets the specific entry requirements.

For applicants to meet the specific entry requirements for research studies in the subject, the following applies at master level in hospitality, culinary arts and meal science or master's degree in related subjects such as food studies, nutrition and dietetics, food science and technology or in consumer food science - or acquired substantially corresponding knowledge.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, contact Professor Åsa Öström, +46 19 30 20 11 or [email protected]

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
To apply for the position, visit our career site.

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Documents in other languages must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.

The application deadline is the 12th of March. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in Medical Sciences

Ansök    Feb 12    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Medical Sciences are looking for a doctoral student for the doctoral programme in Medical Science, ending with a doctoral degree in Philosophy in Medical Science. Start date: spring 2021. Project description Plant-based Proteins for Health and Wellbeing (PAN Sweden) is a recently established interdisciplinary research centre clarifying the relationship between processing, structure, bioavailability, digestion and fermen... Visa mer
Örebro University and the School of Medical Sciences are looking for a doctoral student for the doctoral programme in Medical Science, ending with a doctoral degree in Philosophy in Medical Science. Start date: spring 2021.

Project description
Plant-based Proteins for Health and Wellbeing (PAN Sweden) is a recently established interdisciplinary research centre clarifying the relationship between processing, structure, bioavailability, digestion and fermentation of proteins and health effects in terms of gut, metabolic and mental health, with the consumer in focus. Coordinated by Örebro University, PAN Sweden is a collaboration of Örebro University, Chalmers University of Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala University, and RISE Sweden, together with Swedish industrial and public health partner organisations.  Our vision is that food produced in environmentally sustainable ways and with health benefits will become consumers’ preferred choice. PAN Sweden wants to expand its scientific staff with early-stage researchers with a genuine interest in interdisciplinary research.

The purpose of the interdisciplinary PhD project offered here will be to assess the interactions between plant-based proteins, dietary fibre and the individual intestinal ecosystem with regard to gut, metabolic and mental health.

The position is within the School of Medical Sciences at Örebro University, which is a modern, broad-based, and growing university with currently around 1 500 employees and 17 000 students and positioned among the best 400 universities globally according to the Times Higher Education ranking. Part of the research within this PhD project will also take place at Chalmers Technical University, Gothenburg, and/or at the company Lantmännen, Stockholm, Sweden. The School of Medical Sciences is home of a medical teaching curriculum (MD) and comprises several strong research environments mainly focused on inflammation, metabolism and nutrition. The PhD project, as well as the whole research environment PAN Sweden, is also part of the Örebro University Strategical Research Programme “Food & Health”, which comprises interdisciplinary research projects, teaching activities as well as infrastructural investments with a strong focus on outreach to society and includes all Faculties and Schools of the University.

The selected candidate is expected to be attracted by an interdisciplinary and dynamic research environment with strong interaction with external public and non-public stakeholders and should show strong and independent problem solving and critical analytical capabilities. Furthermore, the candidate can co-operate and possesses personal maturity. Very good spoken and written command of English is essential.

The programme and the doctoral studentship
To see the full advertisement, visit our career site.

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for Medical sciences.

Applicants meet the general entry requirements for research studies if they


• have been awarded a qualification at the master’s level or
• have satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits (four years), of which at least 60 credits awarded at the master’s level, or
• have acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.

For applicants to meet the specific entry requirements for research studies in this specific PhD study programme subject, candidates should have a masters degree in medical sciences, biomedical sciences, or in a related subject.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, contact Robert Brummer, +46 19 30 37 31 or [email protected]

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
To apply for the position, visit our career site.

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Documents in other languages must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency). www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.

The application deadline is the 12th of March. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doktorand i sociologi

Ansök    Feb 10    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september 2021. Projektbeskrivning Ämnet sociologi vid Örebro universitet ingår i Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Ämnet har huvudansvar för Personalvetarprogrammet samt Kandidat- och Magisterprogrammet i samhällsanalys och medverka... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september 2021.

Projektbeskrivning
Ämnet sociologi vid Örebro universitet ingår i Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Ämnet har huvudansvar för Personalvetarprogrammet samt Kandidat- och Magisterprogrammet i samhällsanalys och medverkar i magisterprogrammet Offentlig planering för hållbar utveckling. Forskningen vid ämnet bedrivs huvudsakligen inom två strategiska forskningsinriktningar: Arbete, familj och nära relationer samt Miljösociologi. Doktorandanställningen anknyts till någon eller båda av dessa forskningsinriktningar. Vid institutionen och fakulteten för Humaniora och socialvetenskap finns också tvärvetenskapliga samarbeten och miljöer, såsom CESS (Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning) samt fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser.

Handledning: doktoranden kommer att handledas av huvudhandledare och bihandledare, dessa utses efter antagning för att passa doktorandens behov.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.  

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 27 500 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.  

För särskild behörighet till ämnet krävs att den sökande i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på kandidatnivå, i sociologi. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen lämnas av ämnesansvarig Jenny Alsarve, telefon: 019 301399, e-post: [email protected] eller enhetschef Erik Löfmarck, telefon: 019-301029, e-post: [email protected]

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns. Vi ser gärna att du här visar hur ditt intresse knyter an till någon av (eller båda) våra forskningsinriktningar (2-5 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2021-03-31. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doctoral student in computer science

Ansök    Dec 28    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree. Start date: spring 2021. The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University through 2021-2024. Project description The topic for this position is aligned with contemporary research topics in mapping and l... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree.
Start date: spring 2021.

The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University through 2021-2024.

Project description
The topic for this position is aligned with contemporary research topics in mapping and localisation for autonomous mobile robots. Specifically, the successful candidate will be expected to contribute to research on connecting existing algorithms for mapping with object detection and other kinds of semantic segmentation. Our aim is that the research results will provide mutual benefits: facilitating better object detection, and also more robust and rich maps and localisation methods. The topic also includes combining different sources of prior information for autonomous navigation.

Research in this project will be performed in close interaction with other doctoral students and senior researchers at O?rebro University, and will also involve substantial collaboration with our international partners.

The successful candidate is autonomous, shows strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate has the ability to co-operate and possesses personal maturity. Fluent spoken and written command of English is essential, while knowledge of Swedish is not necessary. Excellent programming skills are also required, as are a keen interest in mathematics, computer science, and robotics. Prior knowledge in modern machine learning techniques and probabilistic methods is beneficial. Experience with autonomous robots and relevant software frameworks are other valuable merits.

The programme and the doctoral studentship
To see the full advertisement, go to our career site.

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for computer science.

Applicants meet the specific entry requirements for doctoral studies in computer science if they have been awarded a Degree of Master of Science in Engineering or a one-year Master’s degree from a programme within the subject field or related subjects, or if they have received a passing grade of at least 120 credits, including an independent project on the second cycle, in a main field of study of relevance to the computer science field. A person who has acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meets the specific entry requirements.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, please contact Prof. Achim J. Lilienthal ([email protected]) and Dr. Martin Magnusson ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Description of research interests – detailing the field of research you are interested in, including, if applicable, theoretical and methodological approaches (2-5 pages).

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Documents in other languages must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.

The application deadline is 2021-01-31. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doktorand i pedagogik med inriktning specialpedagogik

Ansök    Feb 10    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid institutionen för humaniora, utbildnings-och samhällsvetenskap (Humus) med utbildningsstart den höstterminen 2021. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) har fokus på humanistiska och samhällsvetenskapliga områden som konst, kommunikation, lärande, människor och samhället. Vid institutione... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid institutionen för humaniora, utbildnings-och samhällsvetenskap (Humus) med utbildningsstart den höstterminen 2021.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) har fokus på humanistiska och samhällsvetenskapliga områden som konst, kommunikation, lärande, människor och samhället. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom 12 olika ämnen. Ett av dem är pedagogik.

Pedagogik är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som har sitt fokus på olika aspekter av bildnings-, kommunikations-, lärande- och socialisationsprocesser. Till de huvudaspekter som kan urskiljas hör dessa processers förutsättningar, utformning, innehåll och konsekvenser. Vid Örebro universitet riktas studier särskilt mot hur människan skapar mening utifrån individuella, interaktiva och samhälleliga perspektiv. Didaktik, läroplansteori, utbildningshistoria, och frågor om utbildningspolitik och demokrati, har en stark förankring i forskningsämnet pedagogik vid Örebro universitet.

Projektbeskrivning
Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Forskningen omfattar frågor om tillgänglighet, delaktighet, inkludering och exkludering och hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling och lärande för barn och elever med funktionsnedsättningar och behov av stöd.

Handledning: doktoranden kommer att handledas av Anne Lillvist (huvudhandledare) och Anette Bagger (bihandledare).

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling (alt. Licentiatuppsats). Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen (alt. Licentiatexamen). Utbildningen omfattar 240 (120) högskolepoäng, vilket motsvarar fyra (två) års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 27 500 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Sökande till doktorandplatsen med inriktning mot specialpedagogik kan anknyta till något av ovanstående områden eller till andra specialpedagogiska områden i förskolan eller skolans tidiga år.  Vi vill särskilt uppmuntra sökande som utöver en specialpedagogisk yrkesexamen har en magisterexamen i specialpedagogik och som är intresserade av att problematisera och studera didaktiska frågor inom det specialpedagogiska fältet.

För särskild behörighet till ämnet krävs (skriv in de särskilda behörighetskraven för ämnet enligt bilaga 2 avsnitt 2.2 första stycket i den allmänna studieplanen).

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av universitetslektor Anne Lillvist, [email protected], tel. nr 019-303469, forskarutbildningsansvarig professor Christian Lundahl [email protected], tel. nr 019-301224, eller forskningsadministratör Kicki Ekberg, [email protected], tel. nr 019-301233.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2-5 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2021-03-31. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doctoral student in computer science

Ansök    Dec 28    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree. Start date: spring 2021. The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University through 2021-2024. Project description The topic for this position is aligned with contemporary research topics in mapping and l... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree.
Start date: spring 2021.

The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University through 2021-2024.

Project description
The topic for this position is aligned with contemporary research topics in mapping and localisation for autonomous mobile robots. Specifically, the successful candidate will be expected to contribute to research on (1) representing and using maps of dynamics for ”flow-aware” robots that can learn, e.g., how people tend to move, and plan their motions to move safely and efficiently together with people; and (2) reliability-aware mapping and safe localisation, enabling robots to better self-monitor the quality of their mapping and localisation systems.

Research in this project will be performed in close interaction with other doctoral students and senior researchers at O?rebro University, and will also involve substantial collaboration with our international partners.

The successful candidate is autonomous, shows strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate has the ability to co-operate and possesses personal maturity. Fluent spoken and written command of English is essential, while knowledge of Swedish is not necessary. Excellent programming skills are also required, as are a keen interest in mathematics, computer science, and robotics. Prior knowledge in probabilistic methods is beneficial. Experience with robotic sensing and control, machine learning, and relevant software frameworks are other valuable merits.

The programme and the doctoral studentship
To see the full advertisement, go to our career site.

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for computer science.

Applicants meet the specific entry requirements for doctoral studies in computer science if they have been awarded a Degree of Master of Science in Engineering or a one-year Master’s degree from a programme within the subject field or related subjects, or if they have received a passing grade of at least 120 credits, including an independent project on the second cycle, in a main field of study of relevance to the computer science field. A person who has acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meets the specific entry requirements.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, please contact Prof. Achim J. Lilienthal ([email protected]) and Dr. Martin Magnusson ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Description of research interests – detailing the field of research you are interested in, including, if applicable, theoretical and methodological approaches (2-5 pages).

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Documents in other languages must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.

The application deadline is 2021-01-31. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Up to 10 Industrial Ph.d Positions

Ansök    Nov 12    Örebro Universitet    Doktorand
Our overall vision is to establish an internationally competitive industrial research school that provides access to expertise and infrastructure, as well as excellent internationally relevant R&D in the area of collaborative AI&Robotics;. The aim is to develop AI solutions as an integral part of a sustainable, digital society contributing to the growth of industry. By collaborative AI, we mean in short, AI&Robotic; systems that are capable to team-up with... Visa mer
Our overall vision is to establish an internationally competitive industrial research school that provides access to expertise and infrastructure, as well as excellent internationally relevant R&D in the area of collaborative AI&Robotics;. The aim is to develop AI solutions as an integral part of a sustainable, digital society contributing to the growth of industry. By collaborative AI, we mean in short, AI&Robotic; systems that are capable to team-up with humans and to work with and for humans. We subscribe to the view that to augment human intelligence, rather than replacing it, it is essential to move from human vs. machine to human AND machine environments.

We are now offering up to 10 positions at Örebro University for our Industrial Research School Collaborative AI and Robotics  - CoAIRob. We are looking for candidates with a strong technical background in computer science or engineering that can join the research school and drive the field of artificial intelligence and autonomous systems forward. For the successful candidate, the programme will conclude with the award a Ph. D in Computer Science. The start date of the programme is Spring of 2021. PhD research will be done in tight interaction with industry and partially placed at the industrial partner.

Research at Örebro University is strongly focused on developing autonomous systems that can collaborate with humans. We study methods for interpreting sensor data, transforming sensor data into symbolic representations, integrating symbolic and sub-symbolic methods, knowledge representation and awareness of humans, social context, and norms for interaction. Various aspects of AI related to human-machine and human-robot interaction have been studied, including novel ways to develop AI systems that interact with users (including non-technical novice users). Nationally, the research in AI and Robotics at Örebro is leading, and this is evidenced by the University’s involvement in a number of high profile initiatives related to AI (see oru.se/ai).  Örebro University is highly active in the relevant European forums and platforms, including the AI4EU and AIPlan4EU platforms, and several EU-funded research projects.

At Örebro University, basic research and various applications are interwoven in a natural way. Research applications are found among heavy industrial vehicles, smart environments (e.g., smart cities), service robots, and much more. Within the Örebro region, we have established a strong application infrastructure through a test bed environment within AI and Autonomous Systems, with particular emphasis on how AI can strengthen small and medium-sized companies by providing access to infrastructure and equipment.

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about ”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information on the programme and the post, please contact Prof. Amy Loutfi ([email protected]), Prof. Lars Karlsson ([email protected]) or Prof. Franziska Klügl ([email protected])

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations. 

To see the full ad; please visit our career site.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

When applying for admission to research studies, always attach the following documents:


• The form: Application form for admission to research studies.
• Curriculum Vitae (CV).
• Proof of completed higher education, if applicable degree certificates. Grades should be included.
• Independent project (degree project).
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• A 1-page description of research interests shall be attached to application outlining how the applicant fits within the CoAIRob school.

As a general rule, applications and enclosures should be written in Swedish, English, Norwegian and Danish. Documents written in other languages must be translated into Swedish or English by an authorised translator. A list of authorised translators can be obtained from the Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency (www.kammarkollegiet.se).

When assessing higher education credentials from abroad, Örebro University follows the principles for validation applied by the Swedish Council for Higher Education (UHR). Applicants with higher education qualifications from abroad are recommended to contact UHR (www.uhr.se) to have their qualifications assessed.

An application for admission to the programme is by default also an application for a doctoral studentship.

The application deadline is 2020-12-13. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in computer science

Ansök    Dec 28    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree. Start date: spring 2021. The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University through 2021-2024. Project description The topic for this position is aligned with contemporary research topics in Human-Robot S... Visa mer
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral programme in computer science, concluding with a doctoral degree.

Start date: spring 2021.

The offered position is part of the new European research and innovation project DARKO, to be coordinated by Örebro University through 2021-2024.

Project description
The topic for this position is aligned with contemporary research topics in Human-Robot Spatial Interaction. The objective of this research direction is a mobile robot, operating in close proximity to people for service and collaboration. We aim to make this interaction safe, more efficient and enjoyable by better understanding human motion, intentions and reactions, and incorporating this understanding into the navigation and control framework. Specifically, the successful candidate will be expected to contribute to research on (1) prediction of human motion and recognition of human intentions through observation of articulated body motion and via eye-tracking (thus enabling robots to take more informed decisions by anticipating behaviours and reacting in a timely and safe manner); and (2) communication of robot intent with a Spatial Augmented Reality system (projection on the floor) and anthropomorphic social signalling (a small humanoid robot, that acts as a “driver” of a forklift and signals its intentions with human-like gestures), thus facilitating smooth and safe Human-Robot Spatial Interaction. Research in this project will be performed in close interaction with other doctoral students and senior researchers at O?rebro University, and will also involve substantial collaboration with our international partners.

The successful candidate is autonomous, shows strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate has the ability to co-operate and possesses personal maturity. Fluent spoken and written command of English is essential, while knowledge of Swedish is not necessary. Excellent programming skills are also required, as are a keen interest in mathematics, computer science, and robotics. Prior knowledge in probabilistic methods is beneficial. Experience with robotic sensing and control, machine learning, and relevant software frameworks are other valuable merits.

The programme and the doctoral studentship
For the full advertisement, go to our career site.

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for computer science.

Applicants meet the specific entry requirements for doctoral studies in computer science if they have been awarded a Degree of Master of Science in Engineering or a one-year Master’s degree from a programme within the subject field or related subjects, or if they have received a passing grade of at least 120 credits, including an independent project on the second cycle, in a main field of study of relevance to the computer science field. A person who has acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meets the specific entry requirements.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, please contact Prof. Achim J. Lilienthal ([email protected]) and Dr. Martin Magnusson ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Description of research interests – detailing the field of research you are interested in, including, if applicable, theoretical and methodological approaches (2-5 pages).

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Documents in other languages must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.

The application deadline is 2021-01-31. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in Computer Science

Ansök    Okt 13    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in fall 2020, no later than 1st of January 2021. The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University for which we collaborate with researchers at Cambrid... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in fall 2020, no later than 1st of January 2021.

The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University for which we collaborate with researchers at Cambridge University. The topic for this position is machine learning for continual learning and dataset shift and entails fundamental research on data efficient and interpretable models and algorithms. For this project, we will investigate methods for learning, updating, and forgetting for domains where data is incrementally available or changes over time. The focus will be on deciding when and how to integrate new data and when and how to forget previously seen data. Goal of the project is to devise interpretable and data efficient machine learning algorithms and models that work under realistic conditions. Research in this project will be performed in close collaboration with other doctoral students and post-docs at O?rebro University.

The successful candidate is autonomous, shows strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate, has the ability to co-operate and possesses personal maturity. Fluent spoken and written command of English is absolutely essential. Besides that, the candidate should demonstrate knowledge in probabilistic methods and have interest in mathematics and robotics. Experience with data collection for machine learning, robotic sensing and control, deep learning and relevant software frameworks, as well as working in an interdisciplinary research environment are valuable merits. For the top-ranked candidates, personal qualities, meritorious knowledge and experience, and suitability will be assessed during an interview.

The position is with the Center for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS) at Örebro University and is funded through the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). The doctoral student will belong to the WASP graduate school. AASS (http://www.oru.se/aass) is a strong research environment and internationally known for its expertise within artificial intelligence and robotics. O?rebro University is a modern, broad-based, and growing university. Our professional degree programs are among the best in the country and we endeavor to be an attractive place of work where members of staff feel a sense of pride and satisfaction. Currently, 1,500 employees and 17,000 students come to work and study at O?rebro University. WASP (http://wasp-sweden.org/) is Sweden’s largest ever individual research program and major national initiative for strategic basic research, education, and faculty recruitment. The vision of WASP is excellent research and competence for the benefit of Swedish industry. The WASP graduate school (https://wasp-sweden.org/graduate-school/) offers mandatory courses to provide foundations, perspectives, and state-of-the-art knowledge, taught by leading researchers in the field.

Full ad
To see the full ad please visit our career page. 

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

When applying for admission to research studies, always attach the following documents:


• The form: Application form for admission to research studies.
• Curriculum Vitae (CV).
• Proof of completed higher education, if applicable degree certificates.
• Independent project (degree project).
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Additional to the above documents are also required:


• A at least one page long motivation letter written in English that directly refers to meritorious knowledge and experience relevant for this position.

As a general rule, applications and enclosures should be written in Swedish, English, Norwegian and Danish. Documents written in other languages must be translated into Swedish or English by an authorised translator. A list of authorised translators can be obtained from the Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency (www.kammarkollegiet.se).

When assessing higher education credentials from abroad, Örebro University follows the principles for validation applied by the Swedish Council for Higher Education (UHR). Applicants with higher education qualifications from abroad are recommended to contact UHR (www.uhr.se) to have their qualifications assessed.

An application for admission to the programme is by default also an application for a doctoral studentship.

The application deadline is 2020-10-27. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in Computer Science

Ansök    Okt 13    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science: Machine Learning and Machine Reasoning. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in fall 2020, no later than 1st of January 2021. The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University. The topic f... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science: Machine Learning and Machine Reasoning. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in fall 2020, no later than 1st of January 2021.

The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University. The topic for this position is transfer learning (TL) for reinforcement learning (RL) and entails fundamental research on (deep) TL and RL. For this project, we will investigate methods for fast and efficient RL in realistic and real-world settings. The focus will be on exploiting knowledge transfer, e.g. from other domains or experience, to allow faster learning in the target environment. Goal of the project is to devise TL and RL approaches that work under realistic conditions and potentially apply them to autonomous sensor systems. Research in this project will be performed in close collaboration with other doctoral students and post-docs at O?rebro University.

The successful candidate is autonomous, shows strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate, has the ability to co-operate and possesses personal maturity. Fluent spoken and written command of English is absolutely essential. Besides that, the candidate should demonstrate knowledge in TL and RL and have interest in probabilistic methods and robotics. Experience with data collection for machine learning, robotic sensing and control, deep learning and relevant software frameworks, as well as working in an interdisciplinary research environment are valuable merits. For the top-ranked candidates, personal qualities, meritorious knowledge and experience, and suitability will be assessed during an interview.

The position is with the Center for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS) at Örebro University and is funded through the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). The doctoral student will belong to the graduate school within WASP. AASS (http://www.oru.se/aass) is a strong research environment and internationally known for its expertise within artificial intelligence and robotics. O?rebro University is a modern, broad-based, and growing university. Our professional degree programs are among the best in the country and we endeavor to be an attractive place of work where members of staff feel a sense of pride and satisfaction. Currently, 1,500 employees and 17,000 students come to work and study at O?rebro University. WASP (http://wasp-sweden.org/) is Sweden’s largest ever individual research program and major national initiative for strategic basic research, education, and faculty recruitment. The vision of WASP is excellent research and competence for the benefit of Swedish industry. The graduate school within WASP (https://wasp-sweden.org/graduate-school/) offers mandatory courses to provide foundations, perspectives, and state-of-the-art knowledge taught by leading researchers in the field.

Full ad
To see the full ad please vistit our career page. 

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

When applying for admission to research studies, always attach the following documents:


• The form: Application form for admission to research studies.
• Curriculum Vitae (CV).
• Proof of completed higher education, if applicable degree certificates.
• Independent project (degree project).
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Additional to the above documents are also required:


• A at least one page long motivation letter written in English that directly refers to meritorious knowledge and experience relevant for this position.

As a general rule, applications and enclosures should be written in Swedish, English, Norwegian and Danish. Documents written in other languages must be translated into Swedish or English by an authorised translator. A list of authorised translators can be obtained from the Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency (www.kammarkollegiet.se).

When assessing higher education credentials from abroad, Örebro University follows the principles for validation applied by the Swedish Council for Higher Education (UHR). Applicants with higher education qualifications from abroad are recommended to contact UHR (www.uhr.se) to have their qualifications assessed.

An application for admission to the programme is by default also an application for a doctoral studentship.

The application deadline is 2020-10-27. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doktorand i medicin

Ansök    Sep 30    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i medicin med fokus på translationell gastroenterologi och dataanalys vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper med utbildningsstart den 1 nov 2020. Forskningen avser att identifiera markörer avseende uppkomst, prognos och behandlingssvar vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), samt att identifiera associerade patofysiologiska mekanismer.  Arbetet kommer att ske inom ... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i medicin med fokus på translationell gastroenterologi och dataanalys vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper med utbildningsstart den 1 nov 2020.

Forskningen avser att identifiera markörer avseende uppkomst, prognos och behandlingssvar vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), samt att identifiera associerade patofysiologiska mekanismer.  Arbetet kommer att ske inom kontexten av pågående forskningsprogram såsom NORDTREAT (https://www.nordforsk.org/projects/nordic-ibd-treatment-strategy-trial). Fokus ligger på statistisk modellering av data utifrån protein-, mikrobiota och genetiska analyser liksom utifrån klinisk karakterisering.  Doktoranden kommer att interagera med övriga medlemmar i forskargruppen för funktionell bioinformatik och forskargruppen för inflammatoriska tarmsjukdomar och translationell gastroenterologi. Vidare kommer doktoranden att erbjudas deltagande i relevanta forskarskolor.

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av docent Robert Kruse [email protected] , professor Dirk Repsilber [email protected] och professor Jonas Halfvarsson [email protected] .

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Utbildningen
Utbildningen kommer att avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet. Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 27 500 kr per månad.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som:


• har avlagt examen på avancerad nivå, eller
• har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet
För särskild behörighet till ämnet krävs godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå, inom ämnesområdet biomedicin inom ämnet medicinsk vetenskap.

Vi söker dig som har Masterexamen eller Masters of science inom medicin eller biomedicin. Du skall ha dokumenterad erfarenhet av bioinformatiska och statistiska analyser av molekylära data, med fördel inom gastroenterologi.

Vi ser gärna att du besitter god färdighet inom litteratursökning och sammanställning av publicerat material. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är ett krav.

Du bör också ha kompetens gällande inter-disciplinärt arbete kopplat till kliniska forskningsprojekt.

Du skall kunna arbeta självständigt och vi söker dig som är noggrann, medveten om mål och kvalitetsstandard och som kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper då du skall kunna möta andra människor på ett förtroendegivande sätt samt uppvisa god samarbetsförmåga med ett flexibelt förhållningssätt. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Tillgodogörande av utbildning
Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.

Urval
Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2020-10-14. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doctoral student in Computer Science

Ansök    Sep 1    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in fall 2020, no later than 1st of January 2021. The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University for which we collaborate with researchers at Cambrid... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in fall 2020, no later than 1st of January 2021.

The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University for which we collaborate with researchers at Cambridge University. The topic for this position is machine learning for continual learning and dataset shift and entails fundamental research on data efficient and interpretable models and algorithms. For this project, we will investigate methods for learning, updating, and forgetting for domains where data is incrementally available or changes over time. The focus will be on deciding when and how to integrate new data and when and how to forget previously seen data. Goal of the project is to devise interpretable and data efficient machine learning algorithms and models that work under realistic conditions. Research in this project will be performed in close collaboration with other doctoral students and post-docs at O?rebro University.

The successful candidate is autonomous, shows strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate, has the ability to co-operate and possesses personal maturity. Fluent spoken and written command of English is absolutely essential. Besides that, the candidate should demonstrate knowledge in probabilistic methods and have interest in mathematics and robotics. Experience with data collection for machine learning, robotic sensing and control, deep learning and relevant software frameworks, as well as working in an interdisciplinary research environment are valuable merits. For the top-ranked candidates, personal qualities, meritorious knowledge and experience, and suitability will be assessed during an interview.

The position is with the Center for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS) at Örebro University and is funded through the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). The doctoral student will belong to the WASP graduate school. AASS (http://www.oru.se/aass) is a strong research environment and internationally known for its expertise within artificial intelligence and robotics. O?rebro University is a modern, broad-based, and growing university. Our professional degree programs are among the best in the country and we endeavor to be an attractive place of work where members of staff feel a sense of pride and satisfaction. Currently, 1,500 employees and 17,000 students come to work and study at O?rebro University. WASP (http://wasp-sweden.org/) is Sweden’s largest ever individual research program and major national initiative for strategic basic research, education, and faculty recruitment. The vision of WASP is excellent research and competence for the benefit of Swedish industry. The WASP graduate school (https://wasp-sweden.org/graduate-school/) offers mandatory courses to provide foundations, perspectives, and state-of-the-art knowledge, taught by leading researchers in the field.

Full ad
To see the full ad please visit our career page. 

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

When applying for admission to research studies, always attach the following documents:


• The form: Application form for admission to research studies.
• Curriculum Vitae (CV).
• Proof of completed higher education, if applicable degree certificates.
• Independent project (degree project).
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Additional to the above documents are also required:


• A at least one page long motivation letter written in English that directly refers to meritorious knowledge and experience relevant for this position.

As a general rule, applications and enclosures should be written in Swedish, English, Norwegian and Danish. Documents written in other languages must be translated into Swedish or English by an authorised translator. A list of authorised translators can be obtained from the Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency (www.kammarkollegiet.se).

When assessing higher education credentials from abroad, Örebro University follows the principles for validation applied by the Swedish Council for Higher Education (UHR). Applicants with higher education qualifications from abroad are recommended to contact UHR (www.uhr.se) to have their qualifications assessed.

An application for admission to the programme is by default also an application for a doctoral studentship.

The application deadline is 2020-09-30. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in chemistry

Ansök    Aug 26    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in chemistry. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Licentiate Philosophy in Chemistry . The start date of the programme is in the autumn of 2020. The Licenciate candidate will participate in a project funded by Formas with a focus impact of exposure to environmental chemicals in humans, with particular focus o... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in chemistry. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Licentiate Philosophy in Chemistry . The start date of the programme is in the autumn of 2020.

The Licenciate candidate will participate in a project funded by Formas with a focus impact of exposure to environmental chemicals in humans, with particular focus on the health effects of early-life exposure. The project focuses on comprehensive profiling of human exposure through both targeted and non-targeted screening of environmental contaminants and the metabolome in biological samples using chromatographic and mass spectrometric methods.

The successful candidate should demonstrate knowledge in organic analytical chemistry and have interest in mass spectrometric analysis and metabolomics. Ideally, the candidate would have knowledge of lipidomics/metabolomics /environmental analyses as well as practical experience in advanced MS techniques using high resolution MS. Experience of data analysis and statistical methods is of advantage. Good oral and written communication skills in English are mandatory. General assessment criteria include good interpersonal skills and an ability to cooperate in an interdisciplinary environment and be able to work in a team.

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about ”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information on the programme and the post, please contact professor Tuulia Hyötyläinen ([email protected]) or deputy Head of Unit Anna Kärrman ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the Degree of Licentiate). The programme comprises 120 credits, which corresponds to two years of full-time study. Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject.

Doctoral studentships
The position is offered as a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is 27 500 SEK per month.

Entry requirements and selection
For the full advertisement, se our career site.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

When applying for admission to research studies, always attach the following documents:


• The form: Application form for admission to research studies.
• Curriculum Vitae (CV).
• Proof of completed higher education, if applicable degree certificates.
• Independent project (degree project).
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

As a general rule, applications and enclosures should be written in Swedish, English, Norwegian and Danish. Documents written in other languages must be translated into Swedish or English by an authorised translator. A list of authorised translators can be obtained from the Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency (www.kammarkollegiet.se).

When assessing higher education credentials from abroad, Örebro University follows the principles for validation applied by the Swedish Council for Higher Education (UHR). Applicants with higher education qualifications from abroad are recommended to contact UHR (www.uhr.se) to have their qualifications assessed.

An application for admission to the programme is by default also an application for a doctoral studentship.

The application deadline is 09-09-2020. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in Computer Science

Ansök    Sep 8    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science: Machine Learning and Machine Reasoning. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in fall 2020, no later than 1st of January 2021. The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University. The topic f... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science: Machine Learning and Machine Reasoning. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in fall 2020, no later than 1st of January 2021.

The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University. The topic for this position is transfer learning (TL) for reinforcement learning (RL) and entails fundamental research on (deep) TL and RL. For this project, we will investigate methods for fast and efficient RL in realistic and real-world settings. The focus will be on exploiting knowledge transfer, e.g. from other domains or experience, to allow faster learning in the target environment. Goal of the project is to devise TL and RL approaches that work under realistic conditions and potentially apply them to autonomous sensor systems. Research in this project will be performed in close collaboration with other doctoral students and post-docs at O?rebro University.

The successful candidate is autonomous, shows strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate, has the ability to co-operate and possesses personal maturity. Fluent spoken and written command of English is absolutely essential. Besides that, the candidate should demonstrate knowledge in TL and RL and have interest in probabilistic methods and robotics. Experience with data collection for machine learning, robotic sensing and control, deep learning and relevant software frameworks, as well as working in an interdisciplinary research environment are valuable merits. For the top-ranked candidates, personal qualities, meritorious knowledge and experience, and suitability will be assessed during an interview.

The position is with the Center for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS) at Örebro University and is funded through the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). The doctoral student will belong to the graduate school within WASP. AASS (http://www.oru.se/aass) is a strong research environment and internationally known for its expertise within artificial intelligence and robotics. O?rebro University is a modern, broad-based, and growing university. Our professional degree programs are among the best in the country and we endeavor to be an attractive place of work where members of staff feel a sense of pride and satisfaction. Currently, 1,500 employees and 17,000 students come to work and study at O?rebro University. WASP (http://wasp-sweden.org/) is Sweden’s largest ever individual research program and major national initiative for strategic basic research, education, and faculty recruitment. The vision of WASP is excellent research and competence for the benefit of Swedish industry. The graduate school within WASP (https://wasp-sweden.org/graduate-school/) offers mandatory courses to provide foundations, perspectives, and state-of-the-art knowledge taught by leading researchers in the field.

Full ad
To see the full ad please vistit our career page. 

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

When applying for admission to research studies, always attach the following documents:


• The form: Application form for admission to research studies.
• Curriculum Vitae (CV).
• Proof of completed higher education, if applicable degree certificates.
• Independent project (degree project).
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Additional to the above documents are also required:


• A at least one page long motivation letter written in English that directly refers to meritorious knowledge and experience relevant for this position.

As a general rule, applications and enclosures should be written in Swedish, English, Norwegian and Danish. Documents written in other languages must be translated into Swedish or English by an authorised translator. A list of authorised translators can be obtained from the Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency (www.kammarkollegiet.se).

When assessing higher education credentials from abroad, Örebro University follows the principles for validation applied by the Swedish Council for Higher Education (UHR). Applicants with higher education qualifications from abroad are recommended to contact UHR (www.uhr.se) to have their qualifications assessed.

An application for admission to the programme is by default also an application for a doctoral studentship.

The application deadline is 2020-09-30. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in Computer Science

Ansök    Jun 29    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in fall 2020, no later than 1st of January 2021. The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University for which we collaborate with researchers at Cambrid... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in fall 2020, no later than 1st of January 2021.

The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University for which we collaborate with researchers at Cambridge University. The topic for this position is machine learning for continual learning and dataset shift and entails fundamental research on data efficient and interpretable models and algorithms. For this project, we will investigate methods for learning, updating, and forgetting for domains where data is incrementally available or changes over time. The focus will be on deciding when and how to integrate new data and when and how to forget previously seen data. Goal of the project is to devise interpretable and data efficient machine learning algorithms and models that work under realistic conditions. Research in this project will be performed in close collaboration with other doctoral students and post-docs at O?rebro University.

The successful candidate is autonomous, shows strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate, has the ability to co-operate and possesses personal maturity. Fluent spoken and written command of English is absolutely essential. Besides that, the candidate should demonstrate knowledge in probabilistic methods and have interest in mathematics and robotics. Experience with data collection for machine learning, robotic sensing and control, deep learning and relevant software frameworks, as well as working in an interdisciplinary research environment are valuable merits. For the top-ranked candidates, personal qualities, meritorious knowledge and experience, and suitability will be assessed during an interview.

The position is with the Center for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS) at Örebro University and is funded through the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). The doctoral student will belong to the WASP graduate school. AASS (http://www.oru.se/aass) is a strong research environment and internationally known for its expertise within artificial intelligence and robotics. O?rebro University is a modern, broad-based, and growing university. Our professional degree programs are among the best in the country and we endeavor to be an attractive place of work where members of staff feel a sense of pride and satisfaction. Currently, 1,500 employees and 17,000 students come to work and study at O?rebro University. WASP (http://wasp-sweden.org/) is Sweden’s largest ever individual research program and major national initiative for strategic basic research, education, and faculty recruitment. The vision of WASP is excellent research and competence for the benefit of Swedish industry. The WASP graduate school (https://wasp-sweden.org/graduate-school/) offers mandatory courses to provide foundations, perspectives, and state-of-the-art knowledge, taught by leading researchers in the field.

Full ad
To see the full ad please visit our career page. 

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

When applying for admission to research studies, always attach the following documents:


• The form: Application form for admission to research studies.
• Curriculum Vitae (CV).
• Proof of completed higher education, if applicable degree certificates.
• Independent project (degree project).
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Additional to the above documents are also required:


• A at least one page long motivation letter written in English that directly refers to meritorious knowledge and experience relevant for this position.

As a general rule, applications and enclosures should be written in Swedish, English, Norwegian and Danish. Documents written in other languages must be translated into Swedish or English by an authorised translator. A list of authorised translators can be obtained from the Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency (www.kammarkollegiet.se).

When assessing higher education credentials from abroad, Örebro University follows the principles for validation applied by the Swedish Council for Higher Education (UHR). Applicants with higher education qualifications from abroad are recommended to contact UHR (www.uhr.se) to have their qualifications assessed.

An application for admission to the programme is by default also an application for a doctoral studentship.

The application deadline is 2020-08-15. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in chemistry

Ansök    Aug 20    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in chemistry. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Licentiate of Philosophy in Chemistry. The start date of the programme is in the autumn of 2020. The Licenciate candidate will participate in a project funded by Formas with a focus on identification and combination effects/mixture effects of polycyclic aromat... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in chemistry. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Licentiate of Philosophy in Chemistry. The start date of the programme is in the autumn of 2020.

The Licenciate candidate will participate in a project funded by Formas with a focus on identification and combination effects/mixture effects of polycyclic aromatic compounds (PACs) in contaminated sites. The research will be conducted by using high-resolution effect-directed analysis (EDA) in combination with in vitro bioreporter assays and chemical analysis for the identification of harmful PACs in contaminated soils before and after remedial actions. Specific tasks include i) developing and refining analytical methods to measure novel and previously overlooked PACs in contaminated soil; ii) conducting lab-scale experiments and field studies to study the composition, toxicity and availability of PACs throughout remedial actions; and iii) evaluation of PACs that should be included in risk assessment of PAC-contaminated soils. The effect-directed analysis (EDA) work will be in close cooperation with toxicologists.

The successful candidate should demonstrate knowledge in organic analytical chemistry and have interest in mass spectrometric analysis and effect-directed analysis. Experience with soil and water sample preparation and extractions, LC-MS/MS, GC-MS/MS, and cell culture testing, as well as working in an interdisciplinary research environment and holding a valid Swedish or EU/EEA driving license are valuable merits. Knowledge of programming languages such as R or Python for data processing and analysis is also a merit.

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about ”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information on the programme and the post, please contact Maria Larsson ([email protected]) or deputy Head of Unit Anna Kärrman ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the Degree of Licentiate. The programme comprises 120 credits, which corresponds to two years of full-time study. Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject.

Doctoral studentships
The position is offered as a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is 27 500 SEK per month.

Entry requirements and selection
For the full advertisement, see our career site.

 

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

When applying for admission to research studies, always attach the following documents:


• The form: Application form for admission to research studies.
• Curriculum Vitae (CV).
• Proof of completed higher education, if applicable degree certificates.
• Independent project (degree project).
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

As a general rule, applications and enclosures should be written in Swedish, English, Norwegian and Danish. Documents written in other languages must be translated into Swedish or English by an authorised translator. A list of authorised translators can be obtained from the Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency (www.kammarkollegiet.se).

When assessing higher education credentials from abroad, Örebro University follows the principles for validation applied by the Swedish Council for Higher Education (UHR). Applicants with higher education qualifications from abroad are recommended to contact UHR (www.uhr.se) to have their qualifications assessed.

An application for admission to the programme is by default also an application for a doctoral studentship.

The application deadline is 18-09-2020 . We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in chemistry

Ansök    Aug 20    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in Chemistry with a specialisation in Environmental Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Licentiate of Philosophy in Chemistry with an specialisation in environmental science. The start date of the programme is in the autumn of 2020. The Licenciate candidate will participate in a research project fund... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in Chemistry with a specialisation in Environmental Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Licentiate of Philosophy in Chemistry with an specialisation in environmental science. The start date of the programme is in the autumn of 2020.

The Licenciate candidate will participate in a research project funded by the Knowledge Foundation in collaboration with three partners from industry. The focus of the project is identification and measurement of combination effects/mixture effects of indoor airborne organic chemicals and their sources, with a special focus on the car cabin environment. The research will be conducted by using an effect-directed analysis (EDA) approach, combining in vitro bioreporter assays with high-resolution fractionation and chemical characterization for the discovery of harmful organic chemicals in air, their potential biological effects and sources. Specific tasks include i) planning and conducting indoor and outdoor air sampling, ii) conducting emission test chamber experiments of virgin and recycled material; and ii) bioreporter assays and chemical analysis of organic chemicals in air samples. The effect-directed analysis (EDA) work will be in close cooperation with toxicologists and chemists.

The successful candidate should demonstrate knowledge in cell culture testing and have interest in effect-directed analysis. Experience with sample preparation and extractions of organic compounds, fractionation, and organic analytical chemistry as well as working in an interdisciplinary research environment and holding a valid Swedish or EU/EEA driver’s license are valuable merits.

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about ”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information on the programme and the post, please contact Maria Larsson or deputy Head of Unit Anna Kärrman ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the Degree of Licentiate). The programme comprises 120 credits, which corresponds to two years of full-time study. Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject.

Doctoral studentships
The position is offered as a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is 27 500 SEK per month.

Entry requirements and selection
For the full advertisement, see our career site.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

When applying for admission to research studies, always attach the following documents:


• The form: Application form for admission to research studies.
• Curriculum Vitae (CV).
• Proof of completed higher education, if applicable degree certificates.
• Independent project (degree project).
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

As a general rule, applications and enclosures should be written in Swedish, English, Norwegian and Danish. Documents written in other languages must be translated into Swedish or English by an authorised translator. A list of authorised translators can be obtained from the Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency (www.kammarkollegiet.se).

When assessing higher education credentials from abroad, Örebro University follows the principles for validation applied by the Swedish Council for Higher Education (UHR). Applicants with higher education qualifications from abroad are recommended to contact UHR (www.uhr.se) to have their qualifications assessed.

An application for admission to the programme is by default also an application for a doctoral studentship.

The application deadline is 18-09-2020. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doctoral student in psychology

Ansök    Jun 25    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities in psychology at the School of Law, Psychology, and Social Work. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in psychology. The start date of the programme is in the Autumn of 2020. Research in psychology at Örebro University focuses mainly on developmental psychology and health psychology. The successful candidate will j... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities in psychology at the School of Law, Psychology, and Social Work. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in psychology. The start date of the programme is in the Autumn of 2020.

Research in psychology at Örebro University focuses mainly on developmental psychology and health psychology. The successful candidate will join the Center for Lifespan Developmental Research (LEADER). The researchers affiliated with LEADER conduct research to contribute to the understanding of various aspects of human functioning and development in youth and elderly.

We are looking for a doctoral student with curiosity and interest in psychology with a specialization in development, adjustment, and integration of immigrant youth. The doctoral project includes research on how to promote adjustment and integration of immigrant youth as part of a larger project funded by the Swedish Research Council (www.vr.se). Further information about the project is available at https://www.oru.se/PIAProjekt. The candiate is expected to collaborate with the project team in different phases of the project and develop a dissertation project based on the project data.

Own research experience in psychology, especially in research related to development of youth with immigrant background is a merit. As the research project involves developing interventions to promote adjustment and integration of newly arrived immigrant youth, it is particularly advantageous if the applicant has good knowledge of or experience with prevention and promotion programs. The applicant must have very good knowledge of English that is needed to pass the postgraduate education in addition to good command of Swedish. It is also a merit if the applicant submits a research plan (max. 5 pages) over the intended area for the research studies, including a theoretical framework, purpose and issues and method. The most qualified candidates will be called for an interview.

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about ”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information on the programme and the post, please contact Metin Özdemir, Associate Professor of Psychology e-mail: [email protected] 

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the Degree of Doctor of Philosophy in Psychology. The programme comprises 240 credits, which corresponds to four years of full-time study. Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject. https://www.oru.se/english/study/doctoral-education/ or https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/

Doctoral studentships
The position is offered as a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is 27500 SEK per month.

 
Read more about entry requirements, selection and application on www.oru.se/ledigajobb Visa mindre

Doctoral student in Computer Science

Ansök    Jun 29    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science: Machine Learning and Machine Reasoning. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in fall 2020, no later than 1st of January 2021. The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University. The topic f... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science: Machine Learning and Machine Reasoning. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in fall 2020, no later than 1st of January 2021.

The offered position is part of a newly started machine learning effort at O?rebro University. The topic for this position is transfer learning (TL) for reinforcement learning (RL) and entails fundamental research on (deep) TL and RL. For this project, we will investigate methods for fast and efficient RL in realistic and real-world settings. The focus will be on exploiting knowledge transfer, e.g. from other domains or experience, to allow faster learning in the target environment. Goal of the project is to devise TL and RL approaches that work under realistic conditions and potentially apply them to autonomous sensor systems. Research in this project will be performed in close collaboration with other doctoral students and post-docs at O?rebro University.

The successful candidate is autonomous, shows strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate, has the ability to co-operate and possesses personal maturity. Fluent spoken and written command of English is absolutely essential. Besides that, the candidate should demonstrate knowledge in TL and RL and have interest in probabilistic methods and robotics. Experience with data collection for machine learning, robotic sensing and control, deep learning and relevant software frameworks, as well as working in an interdisciplinary research environment are valuable merits. For the top-ranked candidates, personal qualities, meritorious knowledge and experience, and suitability will be assessed during an interview.

The position is with the Center for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS) at Örebro University and is funded through the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). The doctoral student will belong to the graduate school within WASP. AASS (http://www.oru.se/aass) is a strong research environment and internationally known for its expertise within artificial intelligence and robotics. O?rebro University is a modern, broad-based, and growing university. Our professional degree programs are among the best in the country and we endeavor to be an attractive place of work where members of staff feel a sense of pride and satisfaction. Currently, 1,500 employees and 17,000 students come to work and study at O?rebro University. WASP (http://wasp-sweden.org/) is Sweden’s largest ever individual research program and major national initiative for strategic basic research, education, and faculty recruitment. The vision of WASP is excellent research and competence for the benefit of Swedish industry. The graduate school within WASP (https://wasp-sweden.org/graduate-school/) offers mandatory courses to provide foundations, perspectives, and state-of-the-art knowledge taught by leading researchers in the field.

Full ad
To see the full ad please vistit our career page. 

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

When applying for admission to research studies, always attach the following documents:


• The form: Application form for admission to research studies.
• Curriculum Vitae (CV).
• Proof of completed higher education, if applicable degree certificates.
• Independent project (degree project).
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Additional to the above documents are also required:


• A at least one page long motivation letter written in English that directly refers to meritorious knowledge and experience relevant for this position.

As a general rule, applications and enclosures should be written in Swedish, English, Norwegian and Danish. Documents written in other languages must be translated into Swedish or English by an authorised translator. A list of authorised translators can be obtained from the Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency (www.kammarkollegiet.se).

When assessing higher education credentials from abroad, Örebro University follows the principles for validation applied by the Swedish Council for Higher Education (UHR). Applicants with higher education qualifications from abroad are recommended to contact UHR (www.uhr.se) to have their qualifications assessed.

An application for admission to the programme is by default also an application for a doctoral studentship.

The application deadline is 2020-08-15. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doktorand inom medicinsk vetenskap

Ansök    Jun 15    Örebro Universitet    Doktorand
Doktorand inom medicinsk vetenskap med inriktning mot infektion och inflammation Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet söker doktorand för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i medicinsk vetenskap med utbildningsstart hösten 2020. Med stöd från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) satsar Örebro universitet tillsammans med Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet samt näringslivet på att utveckla multif... Visa mer
Doktorand inom medicinsk vetenskap med inriktning mot infektion och inflammation

Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet söker doktorand för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i medicinsk vetenskap med utbildningsstart hösten 2020.

Med stöd från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) satsar Örebro universitet tillsammans med Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet samt näringslivet på att utveckla multifunktionella sårförband baserade på cellulosa och antibakteriella peptider, kombinerade med sensorer, för att förbättra läkningen av akuta och kroniska sår.

Anställningen som doktorand omfattar forskarstudier kring infektion och inflammation och det övergripande syftet med doktorandprojektet är att klargöra hur antibakteriella peptider associerade till cellulosamembran påverkar sårpatogener och deras interaktion med hudceller. Projektet kommer innefatta studier av mikrobiologiska och cellbiologiska mekanismer i olika in vitro, ex vivo och in vivo modeller.

Universitetsexamen inom medicin eller biomedicin, eller närliggande områden krävs. Även metodologisk kompetens och erfarenhet inom cell-, molekylär-, och mikrobiologi samt god förmåga att både muntligt och skriftligt uttrycka sig i det engelska språket är ett krav.

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Professor Torbjörn Bengtsson,  tel 019-30 21 59 alt. 070-185 53 88, [email protected] och Docent Hazem Khalaf, tel 019-30 21 83 alt. 073-783 91 71, [email protected]

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Utbildningen
Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 27 500  kr per månad.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som:


• har avlagt examen på avancerad nivå, eller
• har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper 

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet
För särskild behörighet till ämnet krävs att du har högskoleutbildning med godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå, inom ett huvudområde av betydelse för den aktuella inriktningen inom ämnet medicinsk vetenskap (se ämnesbeskrivningen, avsnitt 1 i den allmänna studieplanen). Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Tillgodogörande av utbildning
Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.

Urval
Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök" En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2020-06-29. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doktorand i informatik

Ansök    Jun 11    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i Informatik vid Handelshögskolan med utbildningsstart HT 2020. Informatik a?r det vetenskapliga a?mne som utvecklar kunskap om ma?nniskors design och anva?ndning av IT i individuella, organisatoriska och samha?lleliga sammanhang. A?mnets studieobjekt kallas Informationssystem i o?verenssta?mmelse med det internationella forskningsomra?det Information Systems. Vid O?re... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i Informatik vid Handelshögskolan med utbildningsstart HT 2020.

Informatik a?r det vetenskapliga a?mne som utvecklar kunskap om ma?nniskors design och anva?ndning av IT i individuella, organisatoriska och samha?lleliga sammanhang. A?mnets studieobjekt kallas Informationssystem i o?verenssta?mmelse med det internationella forskningsomra?det Information Systems. Vid O?rebro universitet studeras dessa fo?reteelser inom flera applikationsomra?den såsom eHa?lsa, Electronic Government, ICT for development (ICT4D), Informationssa?kerhet, IT och la?rande och Systemutvecklingsmetoder.

Inriktningen för denna utbildningsplats är ledning och styrning av informationssäkerhet med särskilt fokus på användares säkerhetsbeteenden i relation till informationssäkerhetspolicies och riktlinjer. Detta då det är här vårt ämne har sitt huvudsakliga forskningsfokus. Vi välkomnar särskilt sökande som har erfarenhet av att bedriva forskning baserat på både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig Annika Andersson, [email protected] och forskarutbildningsadministratör Sofia Torgå, [email protected]

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Utbildningen
Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är (27.500) kr per månad.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som:


• har avlagt examen på avancerad nivå, eller
• har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet
För särskild behörighet till ämnet krävs (godka?nt betyg pa? kurser om minst 90 ho?gskolepoa?ng, inklusive sja?lvsta?ndigt arbete pa? C-niva?, i informatik.

Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Tillgodogörande av utbildning
Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.

Urval
Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2-3 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 29 juni 2020. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doktorand i pedagogik med inriktning specialpedagogik

Ansök    Maj 28    Örebro Universitet    Doktorand
Vi söker en doktorand i pedagogik med inriktning specialpedagogik med utbildningsstart höstterminen 2020. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) har fokus på humanistiska och samhällsvetenskapliga områden som konst, kommunikation, lärande, människor och samhället. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom 12 olika ämnen. Ett av dem är pedagogik. Pedagogik är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som har sitt ... Visa mer
Vi söker en doktorand i pedagogik med inriktning specialpedagogik med utbildningsstart höstterminen 2020.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) har fokus på humanistiska och samhällsvetenskapliga områden som konst, kommunikation, lärande, människor och samhället. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom 12 olika ämnen. Ett av dem är pedagogik.

Pedagogik är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som har sitt fokus på olika aspekter av bildnings-, kommunikations-, lärande- och socialisationsprocesser. Till de huvudaspekter som kan urskiljas hör dessa processers förutsättningar, utformning, innehåll och konsekvenser. Vid Örebro universitet riktas studier särskilt mot hur människan skapar mening utifrån individuella, interaktiva och samhälleliga perspektiv. Didaktik, läroplansteori, utbildningshistoria, och frågor om utbildningspolitik och demokrati, har en stark förankring i forskningsämnet pedagogik vid Örebro universitet

Den specialpedagogiska forskningen inbegriper ofta ett fokus på samspelet mellan samhälle och individ. Det innebär att frågor ställs om vad bedömning, kunskap, undervisning och lärande är, för vem och hur dessa uppfattningar kommit till. Specialpedagogisk forskning relaterar ofta till begreppen tillgänglighet, delaktighet, inkludering och exkludering. Traditionellt har specialpedagogisk forskning fokuserat elever och barn med funktionsnedsättningar och i behov av stöd. Idag ställs också mer allmänna didaktiska frågor om hur man utvecklar en undervisning som når alla barn och elever.

Sökande till doktorandplatsen med inriktning mot specialpedagogik kan anknyta till något av ovanstående områden eller till andra specialpedagogiska områden i förskolan eller skolan av allmändidaktisk eller ämnesdidaktisk karaktär. Vi välkomnar särskilt sökande som är intresserade av att problematisera och studera didaktiska frågor inom det specialpedagogiska områdets konkreta utbildningspraktik.

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan” nedan.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av universitetslektor Anne Lillvist, [email protected], tel. nr 019-303469, forskarutbildningsansvarig professor Christian Lundahl [email protected], tel. nr 019-301224, eller forskningsadministratör Kicki Ekberg, [email protected], tel. nr 019-301233.

Utbildningen
Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 27 500 kr per månad.

Behörighet och urval, anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
För fullständig annons och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb Visa mindre

Doctoral students in gender studies

Ansök    Mar 31    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in Gender Studies. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy, Gender Studies. The starting date of the programme is Autumn 2020. Gender Studies at Örebro University is a social science-orientated discipline in the Division of Gender Studies and Sociology within the School of Humanities, Educati... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in Gender Studies. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy, Gender Studies. The starting date of the programme is Autumn 2020.

Gender Studies at Örebro University is a social science-orientated discipline in the Division of Gender Studies and Sociology within the School of Humanities, Education and Social Sciences. It is a highly international research environment, which also leads the Centre for Feminist Social Studies. The theoretical base is within feminist theory, and currently research is conducted on knowledge production, violence, work, love, sexuality, gender equality policy, mobility, international relations, sustainability and critical studies on men and masculinities. As a doctoral student, you will become part of a lively research environment with multiple national, European and international projects and collaborations. Gender Studies at Örebro University is an active member in many national, Nordic and international fora for gender research, e.g. Swedish Gender Research Association, The Nordic Association of Feminist and Gender Research, ATGENDER, and RINGS.

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about ”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information on the programme and the positions, please contact the head of subject, Professor Liisa Husu: [email protected]

Doctoral research projects should relate to our profile in social science-orientated Gender Studies. We welcome research that links to the themes presented above, but also other research areas with a social scientific perspective on Gender Studies. In your application, please describe how your project idea connects to existing research. Relevant international experience will be treated as a merit.

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the Degree of Doctor of Philosophy, Gender Studies. The programme comprises 240 credits, which correspond to four years of full-time study. Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject.

Doctoral studentships
The position is offered as a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is 27500 SEK per month.

Application
For the full advertisement and application, visit www.oru.en/jobsandvacancies Visa mindre

Doktorander pedagogik med orientering mot tillämpad utbildningshistoria

Ansök    Feb 1    Örebro Universitet    Doktorand
Den nationella forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria antar under våren 2020 sammanlagt 9 doktorander vid Sveriges fyra främsta utbildningshistoriska forskningsmiljöer. Forskarskolan är en väl sammanhållen mångdisciplinär forskarskola på internationell grund, där doktorander med bakgrund i olika discipliner kommer att kunna känna sig hemma, och där doktoranderna kommer att ge de bästa förutsättningarna för at... Visa mer
Den nationella forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria antar under våren 2020 sammanlagt 9 doktorander vid Sveriges fyra främsta utbildningshistoriska forskningsmiljöer. Forskarskolan är en väl sammanhållen mångdisciplinär forskarskola på internationell grund, där doktorander med bakgrund i olika discipliner kommer att kunna känna sig hemma, och där doktoranderna kommer att ge de bästa förutsättningarna för att bidra till den internationella forskningsfronten. Planerad start för forskarskolan är hösten 2020.

Forskarskolans fokus på tillämpad utbildningshistoria innebär en tematisk inriktning på forskning som på olika sätt bidrar till en ökad förståelse för brännande utbildningspolitiska frågor i vår samtid. Forskarskolan fokuserar på tre teman av grundläggande betydelse i en tid av globalisering och intensifierat reformtryck: Skola i debatt och historieskrivning, Skolväsendets och skolreformernas historia, och Skola i internationellt och transnationellt perspektiv. Inom ramen för denna allmänna inriktning ryms alltså en lång rad aktuella ämnen för den som är intresserad av såväl historiska frågor som dagsaktuell utbildningsdebatt. Ytterligare information om forskarskolans inriktning och verksamhet finner du på forskarskolans hemsida: https://appliedhistoryofeducation.school.blog/

Tre av forskarskolans doktorander antas vid Örebro universitet i ämnet pedagogik, vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Institutionen bedriver forskning bland annat inom genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, sociologi, och statskunskap. Pedagogik är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som har sitt fokus på olika aspekter av bildnings-, kommunikations-, lärande- och socialisationsprocesser. Till de huvudaspekter som kan urskiljas hör dessa processers förutsättningar, utformning, innehåll och konsekvenser. Vid Örebro universitet riktas studier särskilt mot hur människan skapar mening utifrån individuella, interaktiva och samhälleliga perspektiv. Didaktik, läroplansteori, utbildningshistoria, specialpedagogik och frågor om utbildningspolitik och demokrati, har en stark förankring i forskningsämnet pedagogik vid Örebro universitet.

Urval
Urval bland behöriga sökande skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå och sker utifrån universitetets urvalsföreskrifter, se bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet. Vid likvärdiga meriter ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent. 

Anställning
Utbildningsplatsen är knuten till en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. Utbildningstiden och finansieringen förlängs då med motsvarande tid. Förlängning av utbildningstiden medges också för bl a sjukledighet och föräldraledighet. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är f n 26 900 kr per månad. 

Ytterligare information om forskarutbildning
Mer information om antagningsregler, allmän studieplan i respektive forskarutbildningsämne, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på webben: https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
För fullständig annons och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb Visa mindre

Doctoral student in chemistry

Ansök    Feb 5    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in chemistry. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Licentiate in Chemistry. The start date of the programme is in the spring of 2020. The PhD candidate will participate in a project with a focus on per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) to develop strategies for comprehensive characterization of PFAS in c... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in chemistry. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Licentiate in Chemistry. The start date of the programme is in the spring of 2020.

The PhD candidate will participate in a project with a focus on per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) to develop strategies for comprehensive characterization of PFAS in combination with cost-effective techniques for remediation of contaminated water. Specific tasks include i) developing and refining analytical methods to measure novel and previously overlooked PFAS in contaminated water; ii) conducting lab-scale experiments and pilot scale study to evaluate selected remediation techniques for removing PFAS in water; and iii) evaluation of ways of handling PFAS waste from the remediation techniques. The successful candidate should demonstrate knowledge in organic analytical chemistry and have interest in mass spectrometric analysis and multivariate statistics. Experience with sample preparation, sorption batch experiment, total oxidizable precursor (TOP) assay or relevant oxidation process, thermolysis experiment, SFC-MS/MS, LC-MS/MS, LC-Q-TOF, and combustion ion chromatography analyses, as well as working in an interdisciplinary research environment and holding a valid Swedish or EU/EEA driving licence are valuable merits.

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about ”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information on the programme and the post, please contact Leo Yeung [email protected] or Head of Unit Mattias Bäckström, [email protected]

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the Degree of Licentiate. The programme comprises 120 credits, which corresponds to two years of full-time study. Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject.

Doctoral studentships
The position is offered as a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is 27 200 SEK per month.

Application
To apply for the position, visit https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/ Visa mindre

Doktorander i genusvetenskap

Ansök    Mar 31    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker två doktorander till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart HT 2020. Genusvetenskap vid Örebro universitet är ett samhällsvetenskapligt orienterat ämne inom Institutionen för humaniora, utbildningsvetenskap och samhällsvetenskap och vid Enheten för genusvetenskap och sociologi. Ämnet har en stark internationell profil och leder forskningsm... Visa mer
Örebro universitet söker två doktorander till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart HT 2020.

Genusvetenskap vid Örebro universitet är ett samhällsvetenskapligt orienterat ämne inom Institutionen för humaniora, utbildningsvetenskap och samhällsvetenskap och vid Enheten för genusvetenskap och sociologi. Ämnet har en stark internationell profil och leder forskningsmiljön Centrum för feministiska samhällsstudier. Ämnet har sin teoretiska bas i feministisk teori och för närvarande pågår forskning om kunskapsproduktion, våld, arbete, kärlek, sexualitet, jämställdhetspolitik, mobilitet, internationella relationer, hållbarhet, samt kritiska studier om män och maskuliniteter. Som doktorand blir du del av en livlig forskningsmiljö med ett flertal nationella, europeiska och internationella projekt och samarbeten, en aktiv medlem i nationella, nordiska och internationella genusforskningsfora, såsom Sveriges Genusforskarförbund, Nordic Association of Feminist and Gender Research, ATGENDER, och RINGS.

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig professor Liisa Husu: [email protected]

Doktorandernas forskning ska relatera till profilen samhällsorienterad genusvetenskap. Doktorandernas forskning får gärna knyta an till de teman som nämnts ovan. Vi välkomnar även sökande som är intresserade av andra genusvetenskapliga forskningsområden med samhällsvetenskapliga perspektiv. Ange gärna vilken forskning du knyter an till i din intressebeskrivning. Relevant internationell erfarenhet utgör en merit.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Utbildningen
Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 27500 kr per månad.

 

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
För fullständig annons och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb Visa mindre

Doctoral student in Computer Science

Ansök    Jan 31    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor Philosophy in Computer Science. The start date of the programme is in the autumn of 2020. The PhD student will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-di... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor Philosophy in Computer Science. The start date of the programme is in the autumn of 2020.

The PhD student will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intelligence, computer vision, computer science, and measurement technology.

Örebro University is a modern and prominent broad-based university with the courage to review and the ability to evolve. Our professional degree programmes are among the best in the country and we endeavor to be an attractive place of work where members of staff feel a sense of pride and satisfaction. 1,500 employees and 17,000 students come to work and study at Örebro University.

The project will investigate how to develop systems that learn and reason in an artificial intelligence and autonomous systems context. While there has been a lot of progress on both machine learning and machine reasoning, their integration remains a key open challenge in artificial intelligence and autonomous systems. The distinction between learning and reasoning is related to the differences between fast and slow thinking, between data-driven and knowledge-based approaches, and between symbolic versus subsymbolic representations. The project will build upon probabilistic (logic) programming and neuro-symbolic computation, which are different paradigms for integrating learning and reasoning. The former integrates logical and probabilistic graphical models, the later logical and neural approaches. The goal of the project is to develop probabilistic programming and neuro-symbolic approaches and systems, and apply them to autonomous sensor systems. Research in this project will be performed in close collaboration with a second PhD student and post-doc(s) at Örebro University.

The project is part of the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sweden’s largest ever individual research program, and a major national initiative for strategically basic research, education and faculty recruitment. The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence, autonomous systems and software for the benefit of Swedish industry. For more information about the research and other activities conducted within WASP please visit: http://wasp-sweden.org/.

The PhD students will belong to the graduate school within WASP, which is dedicated to provide the skills needed to analyze, develop, and contribute to the interdisciplinary area of AI, autonomous systems and software. The curriculum provides the foundations, perspectives, and state-of-the-art knowledge in the different disciplines taught by leading researchers in the field. Through an ambitious program with research visits, partner universities, and visiting lecturers, the graduate school actively supports forming a strong multi-disciplinary and international professional network between PhD-students, researchers and industry. For more information on the graduate program within WASP, read more at https://wasp-sweden.org/graduate-school/.

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about ”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information on the programme and the post, please contact Luc De Raedt ([email protected]) or Prof. Lars Karlsson +46 19 303355 ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the Degree of Doctor . The programme comprises 240 credits, which corresponds to four years of full-time study. Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject.

Doctoral studentships
The position is offered as a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is 26 900 SEK per month.

Entry requirements, selection, and application
For the full advertisement and application, visit: https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/ Visa mindre

Doctoral students in education

Ansök    Feb 1    Örebro Universitet    Doktorand
In the spring 2020, the national graduate school Schooling in perspective: A graduate school in applied history of education will admit a total of nine doctoral students at four of Sweden’s leading academic environments for history of education research. The graduate school is a cohesive multidisciplinary graduate school with an international footing, where doctoral students from various disciplines will feel at home and where they will be offered the best... Visa mer
In the spring 2020, the national graduate school Schooling in perspective: A graduate school in applied history of education will admit a total of nine doctoral students at four of Sweden’s leading academic environments for history of education research. The graduate school is a cohesive multidisciplinary graduate school with an international footing, where doctoral students from various disciplines will feel at home and where they will be offered the best conditions for making leading-edge contributions to international research. The launch of the graduate school is planned to the autumn 2020.

The graduate school’s focus on applied history of education signifies a thematic orientation of research that, in different ways, contributes to a greater understanding of pressing contemporary educational policy issues. It focuses three themes of fundamental importance in a time of globalisation and intensified calls for reform: education in debates and historical narratives; the history of the school system and school reforms; and education in an international and transnational perspective. This general orientation of the graduate school thus covers a range of topics of interest both to those who are interested in historical issues as well as those who are oriented toward current educational policy debates. Further information on the specialisation and activities of the graduate school can be found on its website: https://appliedhistoryofeducation.school.blog/home

Three of the graduate school’s doctoral students will be admitted to Örebro University and the doctoral programme in education, at the School of Humanities, Education and Social Sciences. At this department, research within gender studies, history, comparative literature, sociology and political science, to name a few, is conducted. Education is a broad social science discipline focusing on different aspects of Bildung, communication, learning and socialisation processes. At Örebro University, didactics, curriculum theory, history of education, special education, and issues relating to educational policy and democracy are firmly rooted in educational research. 

Selection
In selecting between applicants, their ability to benefit from the doctoral programme shall be taken into account and the selection shall be made based on the selection criteria laid down by the university, see annex 2 to the general syllabus for education. If applicants are found to have equal qualifications, preference will be given to applicants of the underrepresented sex. The term ‘underrepresented sex’ here refers to if and when the share of either female or male students enrolled on the doctoral programme in the subject amounts to less than 40 per cent. 

Doctoral studentships
The place on the programme is linked to a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s thesis project may be included, however, with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for any time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted correspondingly. Extensions to the programme length will also be granted for sick leave and parental leave, among other things. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook for doctoral students. The initial salary for a doctoral studentship is currently SEK 26,900 per month. 

Further information about doctoral studies
Information on admission regulations, the general syllabus for the programme in question, a regulations handbook for doctoral students and other information can be found on Örebro University’s webpages for doctoral education: https://www.oru.se/english/study/doctoral-education/

Application to the programme and for a doctoral studentship
For the full advertisement and application, visit https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/ Visa mindre

Doctoral programme in economics

Ansök    Jan 24    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in economics. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Economics. The start date of the programme is August 2020. The Division of Economics is a part of the School of Business at Örebro University and an expanding research environment with high ambitions. As a PhD student here, you will be ... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in economics. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Economics. The start date of the programme is August 2020.

The Division of Economics is a part of the School of Business at Örebro University and an expanding research environment with high ambitions. As a PhD student here, you will be part of the research group Macroeonomics and Financial Econometrics. This group consists of both economists and statisticians, and you will contribute to the group’s work on developing and applying methods for answering questions within macroeconomics and financial economics.

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about ”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information on the programme and the post, please contact professor Pär Österholm, [email protected] head of the Division of Economics.

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the degree of Doctor of Philosophy. The programme comprises 240 credits, which corresponds to four years of full-time study. Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject.

Doctoral studentships
The position is offered as a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is 26 900 SEK per month.

Entry requirements and selection
For admission to research studies, applicants are required to meet general and specific entry requirements. In addition, they shall be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for the subject.

Applicants meet the general entry requirements for research studies if they


• have been awarded a qualification at the Master’s level, or
• have satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits (four years) of which at least 60 credits (one year) were awarded at the Master’s level, or
• have acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.

Applicants with credits or qualifications from undergraduate programmes under the previous Swedish higher education system corresponding to these entry requirements are also eligible. The university may permit exemptions from the entry requirements for individual applicants, if there are special grounds.

For applicants to meet the specific entry requirements for research studies in the subject, the following applies: A person meets the specific entry requirements for third-cycle courses and study programmes in the subject if he or she has received a passing grade of at least 120 credits, including an independent project in the second cycle in economics.

Applicants who have acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meet the specific entry requirements. Applicants with credits or qualifications from undergraduate programmes under the previous Swedish higher education system corresponding to these entry requirements are also eligible.

The assessment whether an applicant has such ability in other respects to benefit from the programme shall be made based on prior courses and programmes taken by the applicant, on other previous activities, as well as on the essays and other independent projects of a scholarly nature that have been submitted by the applicant.

In selecting between applicants, their ability to benefit from the research studies shall be taken into account (see the university’s selection criteria, annex 2 to the general syllabus for the subject). If applicants are found to have equal qualifications, preference will be given to applicants of the underrepresented sex. The term underrepresented sex here refers to if and when the share of either female or male students enrolled on the research study programme in the subject amounts to less than 40 per cent.

Application
For the full advertisement and application, visit: https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/ Visa mindre

Doctoral Candidate in Business Administration

Ansök    Jan 22    Örebro Universitet    Doktorand
The Örebro University School of Business is currently looking for an early stage researcher in Business Administration to be part of the research team at Center for Sustainable Business (CSB) and, more precise, its sub-division for value chain studies. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor. The position starts preferably in the fall of 2020. At CSB Value Chain, studies are often based on the inter... Visa mer
The Örebro University School of Business is currently looking for an early stage researcher in Business Administration to be part of the research team at Center for Sustainable Business (CSB) and, more precise, its sub-division for value chain studies. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor. The position starts preferably in the fall of 2020.

At CSB Value Chain, studies are often based on the interaction between different actors in the value chains, and the business relationships and networks that this gives rise to. Many of the research questions being studied are developed in collaboration with goods owners, logistics operators and freight forwarders, etc. In this case, we seek a candidate who is expected to focus on digitization and electrification of transport systems, and particularly the sustainability aspect. Within this framework, there are plenty of opportunities for the candidate to decide direction. Possible specializations are, for instance, business models for electrified roads, high-capacity transport systems, intermodal transports, AI and autonomous systems, or various combinations thereof.

Most of the research at CSB Value Chain is done through qualitative case studies, and sometimes in combination with agent-based modelling (ABM). Experience and interest in these methods are valued, but not required. Regardless of method and specialization, the candidate is expected to take an analytical approach and responsibility to advance the research project. In addition, the candidate is expected to have social skills to collaborate with industry partners and to be able to quickly grasp their issues.

Online information
Information on admission to the doctoral programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about "How to apply for admission to doctoral studies" below.

For more information on the programme and the post, please contact Frans Prenkert, [email protected] or Johan Kask, [email protected]

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the Degree of Doctor. The programme comprises 240 credits, which corresponds to four years of full-time study. Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject.

Doctoral studentships
The position is offered as a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is SEK 26,900 (approx. €2,500) per month.

Entry requirements and selection
For admission to research studies, applicants are required to meet general and specific entry requirements. In addition, they shall be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for the subject.

Applicants meet the general entry requirements for research studies if they


• have been awarded a qualification at the Master’s level, or
• have satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits (four years) of which at least 60 credits (one year) were awarded at the Master’s level, or
• have acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.

Applicants with credits or qualifications from undergraduate programmes under the previous Swedish higher education system corresponding to these entry requirements are also eligible. The university may permit exemptions from the entry requirements for individual applicants, if there are special grounds.

For applicants to meet the specific entry requirements for research studies in the subject, the following applies: A person meets the specific entry requirements for third-cycle courses and study programmes in the subject if he or she has received a passing grade in courses of at least 120 credits, including an independent project at the advanced course level or on the second cycle, in business administration alternatively in a relevant subject area.

Applicants who have acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meet the specific entry requirements. Applicants with credits or qualifications from undergraduate programmes under the previous Swedish higher education system corresponding to these entry requirements are also eligible.

The assessment whether an applicant has such ability in other respects to benefit from the programme shall be made based on prior courses and programmes taken by the applicant, on other previous activities, as well as on the essays and other independent projects of a scholarly nature that have been submitted by the applicant.

In selecting between applicants, their ability to benefit from the research studies shall be taken into account (see the university’s selection criteria, annex 2 to the general syllabus for the subject). If applicants are found to have equal qualifications, preference will be given to applicants of the underrepresented sex. The term underrepresented sex here refers to if and when the share of either female or male students enrolled on the research study programme in the subject amounts to less than 40 per cent.

Application
For more information and application, visit: https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/ Visa mindre

Doktorand inom företagsekonomi

Ansök    Jan 9    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen med utbildningsstart hösten 2020. Handelshögskolan söker en kandidat knuten till Center for Sustainable Business (CSB) och dess inriktning mot hållbara transportsystem och försörjningskedjor, CSB Value Chain. Där tas utgångspunkt i interaktionen mellan olika aktörer i försörjningskedjorna och de affärsrelationer och nätverk som detta ger upphov till. Många av de forskning... Visa mer
Örebro universitet söker doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen med utbildningsstart hösten 2020.

Handelshögskolan söker en kandidat knuten till Center for Sustainable Business (CSB) och dess inriktning mot hållbara transportsystem och försörjningskedjor, CSB Value Chain. Där tas utgångspunkt i interaktionen mellan olika aktörer i försörjningskedjorna och de affärsrelationer och nätverk som detta ger upphov till. Många av de forskningsfrågor som studeras utvecklas i samverkan med varua?gare, logistikoperatörer och speditörer, etc. Mer specifikt förväntas den sökta kandidatens projekt att inriktas på digitalisering och elektrifiering av transportsystem och med fokus på hållbarhetsaspekten. Inom ramen för detta finns stora möjligheter att själv påverka forskningsinriktningen. Möjliga fördjupningar är till exempel affärsmodeller för elektrifierade vägar, högkapacitets- eller intermodala transportsystem, AI och autonoma system, eller olika kombinationer härav.

Det mesta av forskningen vid CSB Value Chain görs genom kvalitativa fallstudier och ibland i kombination med agentbaserad modellering (ABM). Erfarenhet av och intresse för dessa metoder är meriterande, men inte nödvändigt. Oavsett metod förväntas du anlägga ett analytiskt angreppsätt och ta ansvar för din egen forskning och för att driva den framåt. Dessutom förväntas kandidaten ha god förmåga att samverka med industri och företag och snabbt kunna sätta sig in i företagens problem och situationer.

Handelshögskolan och CSB erbjuder en dynamisk forskningsmiljö och en av Skandinaviens största forskargrupper inom affärsnätverk och hållbart företagande med erfarna forskare som publicerar ledande forskning. Möjligheterna att påverka din karriär efter avlagd examen är goda såväl inom akademin som i industrin.

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan” nedan.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Frans Prenkert, [email protected], och Johan Kask, [email protected]

Utbildningen
Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 26.900 kr per månad.

Anmälan
För mer information om behörighet och urval, samt ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb Visa mindre

Doktorand i nationalekonomi

Ansök    Jan 24    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i nationalekonomi vid Handelshögskolan med utbildningsstart i augusti 2020. Nationalekonomiska enheten är en del av Handelshögskolan vid Örebro universitet och en expanderande forskningsmiljö med höga ambitioner. Som doktorand här är tanken att du skall ingå i forskningsgruppen Makroekonomi och finansiell ekonometri. Denna grupp utgörs av såväl nationalekonomer som sta... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i nationalekonomi vid Handelshögskolan med utbildningsstart i augusti 2020.

Nationalekonomiska enheten är en del av Handelshögskolan vid Örebro universitet och en expanderande forskningsmiljö med höga ambitioner. Som doktorand här är tanken att du skall ingå i forskningsgruppen Makroekonomi och finansiell ekonometri. Denna grupp utgörs av såväl nationalekonomer som statistiker, och du kommer att bidra till gruppens arbete med att utveckla och tillämpa metoder för att besvara frågor inom makroekonomi och finansiell ekonomi.

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Pär Österholm, [email protected], professor i nationalekonomi och enhetschef för Nationalekonomiska enheten.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Utbildningen
Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 26 900 kr per månad.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som:


• har avlagt examen på avancerad nivå, eller
• har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet
Sa?rskild beho?righet fo?r att bli antagen till utbildning pa? forskarniva? i a?mnet har den som vid tillträdet i sin ho?gskoleutbildning har godka?nt betyg pa? kurser om minst 120 ho?gskolepoa?ng, inklusive sja?lvsta?ndigt arbete fo?r kandidatexamen, i nationalekonomi. Sa?rskild beho?righet har a?ven den som inom eller utom landet har fo?rva?rvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Tillgodogörande av utbildning
Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.

Urval
Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
För mer information och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb Visa mindre

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning medicin

Ansök    Nov 20    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i Medicinsk vetenskap med inriktning medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper med utbildningsstart VT 2020. Doktoranden kommer att använda epidemiologiska metoder och data från stor länkning av Svenska nationella register för att besvara frågor om kopplingen mellan ADHD och kriminalitet. Statistisk analys och hantering av storskalig data är centralt, samt k... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i Medicinsk vetenskap med inriktning medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper med utbildningsstart VT 2020.

Doktoranden kommer att använda epidemiologiska metoder och data från stor länkning av Svenska nationella register för att besvara frågor om kopplingen mellan ADHD och kriminalitet. Statistisk analys och hantering av storskalig data är centralt, samt kunskaper in psykiatri, psykologi och kriminologi.

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av [email protected]).

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Utbildningen
Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet. Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 26 900 kr per månad.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som:


• har avlagt examen på avancerad nivå, eller
• har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet
För särskild behörighet till ämnet krävs Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå18, inom ett huvudområde av betydelse för den aktuella inriktningen inom ämnet medicinsk vetenskap (se ämnesbeskrivningen, avsnitt 1 i den allmänna studieplanen). Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Tillgodogörande av utbildning
Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.

Urval
Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2019-12-05. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doktorand/licentiat i medicinsk vetenskap med inriktning biomedicin

Ansök    Nov 21    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till  licentiatexamen i medicinsk vetenskap med inriktning biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper med utbildningsstart VT 2020. Forskningen kommer att utföras inom forskningsmiljön Inflammatory Response and Infection Susceptibility Center (iRiSC). iRiSC består av både grundforskare och kliniska forskare, alla med fokus på att studera inflammatoriska mekanismer och kunska... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till  licentiatexamen i medicinsk vetenskap med inriktning biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper med utbildningsstart VT 2020.

Forskningen kommer att utföras inom forskningsmiljön Inflammatory Response and Infection Susceptibility Center (iRiSC). iRiSC består av både grundforskare och kliniska forskare, alla med fokus på att studera inflammatoriska mekanismer och kunskapsöverföring av dessa mekanismer mellan olika ämnesområden. Forskningen innefattar samarbeten med andra forskare vid Örebro universitet, Region Örebro Län, nationella och internationella akademiska samarbetspartners, samt industripartners inom Life Sciences.

Det övergripande målet för projektet är att öka kunskapen runt immunsuppressiva mekanismer och regulatoriska immunceller. Det primära forskningsfältet är sepsis, där projekt kommer att bidra med att; identifiera nya markörer för immunosuppression, utforska nya strategier att återställa immunkompetens i immunsupprimerade patienter/celler och ta fram kunskap om hur immunsuppressiva mekanismer spelar in vid sepsis. Projektet inkluderar arbete med både kliniskt material och cellkultursmodeller. 

Du ska ha dokumenterad praktisk erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker, så som isolering av nukleinsyror och automatiserad real-tids PCR. Även erfarenhet av kvantitativa, immunologiska tekniker, så som ELISA, är av vikt. Erfarenhet från studier på avancerad nivå eller via arbete av cellodlingsmodeller är centralt. Erfarenhet av att praktiskt planera experimentella projekt kostnadsanalyser är meriterande. Teoretisk och praktisk kunskap inom fältet inom immunologi och specifikt sepsis är önskvärt. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är ett krav.

Du skall kunna arbeta självständigt och vi söker dig som är noggrann, medveten om mål och kvalitetsstandard och som kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper där god samarbetsförmåga med ett flexibelt förhållningssätt är av stor vikt.

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Daniel Eklund, 019-301460, [email protected]

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Utbildningen
Utbildningen avses avslutas med Licentiatexamen. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet. Utbildningen kommer att eventuellt förlängas till doktorsexamen om finansieringen kan säkras.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 26900 kr per månad.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
För fullständig annons och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb Visa mindre

Doktorand till licentiatexamen i matematik

Ansök    Nov 13    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till Licentiatexamen i matematik med inriktning matematikdidaktik vid institutionen för naturvetenskap och teknik med utbildningsstart den 1/1-2020. I matematikdidaktik studeras frågor om lärande och undervisning specifika för matematik. Den matematikdidaktiska forskningen vid Örebro universitet har flera inriktningar som förenas kring praktiknära matematikdidaktisk forskning. Våra primä... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till Licentiatexamen i matematik med inriktning matematikdidaktik vid institutionen för naturvetenskap och teknik med utbildningsstart den 1/1-2020.

I matematikdidaktik studeras frågor om lärande och undervisning specifika för matematik. Den matematikdidaktiska forskningen vid Örebro universitet har flera inriktningar som förenas kring praktiknära matematikdidaktisk forskning. Våra primära inriktningar är:


• Strukturer och villkor för kollegialt lärande i matematikdidaktik.
• Möjligheter och utmaningar med att digitalisera matematikundervisningen.
• Kommunikation och resonemang i matematikklassrummet.
• Lärande och undervisning inom programmering, sannolikhetslära och statistik.

För mer information om forskningsmiljön och forskargruppen – se här.

Vi välkomnar sökande specifikt inom inriktningen Kommunikation och lärande i matematikklassrummet. Vi vill särskilt uppmuntra sökande som är intresserade av att problematisera och studera lärares strategier för att uppmuntra och förstärka elevers självständiga resonemang i matematik år 4-6.

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av universitetslektor Anna Teledahl ([email protected]), professor Per Nilsson ([email protected]) eller enhetschef Niklas Eriksen ([email protected])

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Utbildningen
Utbildningen avses avslutas med Licentiatexamen. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet. Utbildningen kan eventuellt förlängas till doktorsexamen om ytterligare finansiering kan säkras.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 26 900 kr per månad.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
För mer information om behörighet, urval, samt ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb? Visa mindre

Doktorand i handikappvetenskap

Ansök    Okt 22    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till Licentiatexamen) i Handikappvetenskap vid (Institutionen för Hälsovetenskaper med utbildningsstart, VT 2020. Handikappvetenskap är ett mångvetenskapligt område som behandlar frågor om funktionshinder och funktionsnedsättningar utifrån ämnen inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, medicin, vård, naturvetenskap och teknik. Handikappvetenskap utgör förutom ett teoretiskt områd... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till Licentiatexamen) i Handikappvetenskap vid (Institutionen för Hälsovetenskaper med utbildningsstart, VT 2020.

Handikappvetenskap är ett mångvetenskapligt område som behandlar frågor om funktionshinder och funktionsnedsättningar utifrån ämnen inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, medicin, vård, naturvetenskap och teknik. Handikappvetenskap utgör förutom ett teoretiskt område även ett praktik- och brukarnära fält.

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av professor Elina Mäki-Torkko, [email protected] Information om forskningsprojektet ges av docent Stephen Widén, [email protected]

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Utbildningen
Utbildningen avses avslutas med Licentiatexamen med möjlighet till en fortsättning till doktorsexamen om mer finansiering erhålls. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. för sjukledighet och föräldraledighet.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är (26 900) kr per månad.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som:


• har avlagt examen på avancerad nivå, eller
• har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet
För särskild behörighet till ämnet krävs att den sökande i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå 15hp inom ett huvudområde av betydelse för det handikappvetenskapliga fältet. Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig. En ämnesbakgrund inom audiologi, hörselvetenskap eller beteendevetenskap är meriterande, liksom att sökande har god kännedom om och erfarenhet av att arbeta med kvantitativ metod. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Tillgodogörande av utbildning
Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.

Urval
Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
För fullständig annons och anmälan besök www.oru.se/ledigajobb? Visa mindre

PhD position in Computer Science

Ansök    Okt 2    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor Philosophy in Computer Science. The start date of the programme is in the autumn of 2019 or spring of 2020. This PhD position is funded by the Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP, wasp-sweden.org), a ... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor Philosophy in Computer Science. The start date of the programme is in the autumn of 2019 or spring of 2020.

This PhD position is funded by the Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP, wasp-sweden.org), a major Swedish national initiative for strategically motivated basic research, education and faculty recruitment in autonomous systems and software development, with the ambition to advance Sweden into an internationally recognized and leading position in these areas.

The research topic for this PhD position is to devise and implement new artificial intelligence-based systems to monitor and asses the quality of life of citizens, with main focus on mental well-being. Target populations of this system include elderly people living independently, and people at risk of developing negative mental states (stress, anxiety, and depression), among others.

Machine learning will be used to estimate in real time the mental well-being of people. This includes mood (happiness, sadness, sleepiness, etc), and negative states (stress, anxiety) in order to assess the potential risk for a depression of people during their daily life activities. Assessment will be based on data from different sources including sensors, activity patterns, mental assessment, daily agenda, and so on. New ways of data collection will also be researched. An important question to be answered will be what are the relevant data and the relevant moods when it comes to the assessment of mental well-being.

The PhD candidate is expected to collaborate with other lab members working in related topics, and to have an open attitude toward multi-disciplinary research and toward working with end-users.

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information on the programme and the post, please contact the supervisor Oscar Martinez Mozos. Homepage:  (www.detcp.upct.es/Personal/OMartinez), email: [email protected]; or the Head of the unit Prof. Amy Loutfi +46 19 30 11 16 ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the Degree of Doctor. The programme comprises 240 credits, which corresponds to four years of full-time study. Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject.

Doctoral studentships
The position is offered as a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is 26 900 SEK per month.

Entry requirements, selection & application
For the full advertisement and application, visit www.oru.en/jobs-and-vacancies

  Visa mindre

PhD position in Computer Science

Ansök    Okt 2    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor Philosophy in Computer Science. The start date of the programme is in the autumn of 2019 or spring of 2020. 1 PhD position on Machine Learning for Coaching Robots. This position is funded by the Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Sys... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor Philosophy in Computer Science. The start date of the programme is in the autumn of 2019 or spring of 2020.

1 PhD position on Machine Learning for Coaching Robots.

This position is funded by the Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP, wasp-sweden.org), a major Swedish national initiative for strategically motivated basic research, education and faculty recruitment in autonomous systems and software development, with the ambition to advance Sweden into an internationally recognized and leading position in these areas.

The research topic for this PhD position is to devise and implement new artificial intelligence-based  systems for companion robots. The robots are aimed to coach people in order to improve their mental well-being and their quality of life. Example coaching activities include suggesting music to relax, calling a friend, waking up on time, etc. The robot should look for the best moment to intervene during the daily activities of people. Therefore, a key component will be the long-term learning of activities of daily life of people through pro-active perception and interaction with the user, with main focus on machine learning algorithms. Additional capabilities of the companion robot include navigation, people detection, planning, and human-robot interaction among others.

Target populations of this system include elderly people living independently, and people at risk of developing negative mental states (stress, anxiety, and depression), among others.

The PhD candidate is expected to collaborate with other lab members working in related topics, and to have an open attitude toward multi-disciplinary research and toward working with end-users.

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about ”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information on the programme and the post, please contact the supervisor Oscar Martinez Mozos. Homepage:  www.detcp.upct.es/Personal/OMartinez), email: [email protected] or the head of the unit Prof. Amy Loutfi +46 19 30 11 16 ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the Degree of Doctor. The programme comprises 240 credits, which corresponds to four years of full-time study. Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject.

Doctoral studentships
The position is offered as a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is 26 900 SEK per month.

Entry requirements, selection and application
For the full advertisement and application, visit: https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/ Visa mindre

Doktorand i humanistiska studier

Ansök    Sep 9    Örebro Universitet    Doktorand
Till forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik söker vi en Doktorand i humanistiska studier, inriktning svenska språket eller litteraturvetenskap, med orientering mot skolämnet svenska i grundskolan eller gymnasieskolan Information Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik startar en ny omgång den 1 januari 2020. Till forskarskolan antas ett antal doktorander, varav en i humanistiska studier med inriktning svenska... Visa mer
Till forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik söker vi en Doktorand i humanistiska studier, inriktning svenska språket eller litteraturvetenskap, med orientering mot skolämnet svenska i grundskolan eller gymnasieskolan

Information
Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik startar en ny omgång den 1 januari 2020. Till forskarskolan antas ett antal doktorander, varav en i humanistiska studier med inriktning svenska språket eller litteraturvetenskap, och med orientering mot skolämnet svenska. Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet. Antagningen avser utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Forskarskolan fokuserar didaktiska frågor inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Didaktik är ett forskningsområde som i vid mening behandlar relationen mellan elev, lärare och innehåll i undervisnings- och lärandeprocesser. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll.

I skolämnet svenska ingår de två vetenskapliga disciplinerna svenska språket och litteraturvetenskap. Forskningen inom svenska språket vid Örebro universitet är särskilt stark inom multimodal text- och diskursanalys samt literacy- och skrivforskning, ofta ur språkdidaktiska perspektiv. Forskningen inom ämnet litteraturvetenskap har en viss profilering mot berättar- och fiktionsteori och förhållandet mellan fiktionell och faktisk framställning, vilket även öppnar för frågor av didaktisk natur.

Den som antas till denna doktorandplats i forskarskolan kommer alltså att bedriva sina studier inom forskarutbildningsämnet humanistiska studier, i vilket inriktningarna svenska språket och litteraturvetenskap ingår. Du anger i ansökan vilken inriktning du söker, och ditt avhandlingsprojekt (se nedan) inriktas på språk- eller litteraturdidaktiska frågor knutna till grundskolan och/eller gymnasieskolan.

Vi vill särskilt uppmuntra sökande som är intresserade av att problematisera och studera didaktiska frågor i svenskämnets konkreta utbildningspraktik.

Behörighet och anmälan
För fullständig annons och anmälan, besök www.oru.se/ledigajobb                                                                                          Visa mindre

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning biomedicin

Ansök    Aug 22    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen  i Medicinsk vetenskap med inriktning biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper med utbildningsstart den 15 september, HT 2019. Forskarutbildningen kommer att ske inom ramen för Forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre (CVRC). CVRC är ett nätverk bestående av ca 40 medlemmar vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro/Region Örebro Lä... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen  i Medicinsk vetenskap med inriktning biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper med utbildningsstart den 15 september, HT 2019.

Forskarutbildningen kommer att ske inom ramen för Forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre (CVRC). CVRC är ett nätverk bestående av ca 40 medlemmar vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro/Region Örebro Län som arbetar med grundforskning, translationell och klinisk forskning. Målet är att identifiera nya mekanismer, riskfaktorer och behandlingsprinciper för bättre och effektivare diagnos, behandling och prevention av kardiovaskulära sjukdomar. CVRC grundades 2014 och den övergripande strategin är att stödja interna och externa akademiska och industriella forskningssamarbeten och högkvalitativa masterutbildningar i det kardiovaskulära fältet. CVRC har rankats som en stark forskningsmiljö av externa utvärderare.

Doktoranden kommer att arbeta i ett projekt som syftar till att studera samspelet mellan lipider och inflammation och dess betydelse för uppkomst av kardiovaskulär sjukdom. Detta studeras dels i cell- och vävnads-modeller, och dels i patient-material från individer med kardiovaskulär sjukdom.

Doktoranden kommer att arbeta i ett projekt som syftar till att studera samspelet mellan lipider och inflammation och dess betydelse för uppkomst av kardiovaskulär sjukdom. Detta studeras dels i cell- och vävnads-modeller, och dels i patient-material från individer med kardiovaskulär sjukdom.

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Liza Ljungberg, 019-30 12 54, [email protected]

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Utbildningen
Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är (26 900) kr per månad.

Behörighet, anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
För fullständig annons och anmälan, besök www.oru.se/ledigajobb?

Sista ansökningsdag är 190905. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doctoral student in mechanical engineering

Ansök    Sep 12    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities in mechanical engineering. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Licentiate in Mechanical Engineering. The start date of the programme is in the autumn of 2019. The project novelty lies in the creation of a digital twin (a dynamic software model of a system that is continuously updated with real-time system operating data and feeds real... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities in mechanical engineering. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Licentiate in Mechanical Engineering. The start date of the programme is in the autumn of 2019.

The project novelty lies in the creation of a digital twin (a dynamic software model of a system that is continuously updated with real-time system operating data and feeds real-time optimisations back to the system) that provides availability prediction and maintenance optimisation for a complete multi-asset production system.

The research will involve the development of a digital twin model of an engineering system from the mining industry, working in collaboration with national and international researchers. The candidate should be from an engineering or computer science background and have experience in building discrete event simulation (DES) models of complex systems. Experience with DES frameworks such as DESMO-J (preferred), SimPy, or commercial DES tools such as FlexSim, WITNESS, Simul8 or Arena is highly sought after. They should be competent in software programming, ideally in an object-orientated language such as C++, C#, Java or Python. Experience in reliability and maintainability modelling is desirable. A high level of proficiency in the English language is required and a working proficiency in the Swedish language is desired.

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about ”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information on the programme and the post, please contact Professor Magnus Löfstrand, e-mail: [email protected], telephone: +46 19 303283.

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the Degree of Licentiate. The programme comprises 120 credits, which corresponds to two years of full-time study. The programme can be prolonged to a doctoral degree (240 credits) providing that necessary funding is granted. Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject.

Please visit www.oru.se/ledigajobb to see the full ad.

The application deadline is 2019-09-26.  We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process. Visa mindre

Doktorand i psykologi

Ansök    Jun 25    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, med placering vid kriminologienheten. Planerad utbildningsstart den 1 september, 2019. Är du intresserad av hur det går på lång sikt för personer som redan som unga har begått allvarliga brott? Både vad gäller fortsatt brottslighet, psykiskt och fysiskt välmående men också vad gäller etablering i ... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, med placering vid kriminologienheten. Planerad utbildningsstart den 1 september, 2019.

Är du intresserad av hur det går på lång sikt för personer som redan som unga har begått allvarliga brott? Både vad gäller fortsatt brottslighet, psykiskt och fysiskt välmående men också vad gäller etablering i samhället i stort. 

Kriminellt beteende, oavsett om det är våldsamt eller icke-våldsamt, i åldern 15 till 24 år medför många negativa konsekvenser för samhället. Dels innebär det mänskligt lidande för brottsutsatta och deras familjer och dels innebär det stora samhällsekonomiska kostnader för bland annat rättsväsendets aktörer. Kriminellt beteende i ungdomsåren är både vanligt förekommande och en viktig prediktor för senare kriminellt beteende. Forskning visar också att en mindre grupp kriminella personer står för en stor andel av alla brott som begås och att återfallsrisken i brott, särskilt för denna grupp, är relativt stor. Personer som är involverade i kriminalitet utsätter inte bara andra i samhället för brott, utan de riskerar i större utsträckning än andra att själva utsättas för brott såsom hot, rån och våld.

Mot bakgrund av hur allvarligt och vanligt det här samhällsproblemet är, kommer föreliggande forskningsprojekt att fokusera på en viktig och relativt outforskad del av det här problemet, nämligen relationen mellan kriminellt beteende i ungdomsåren och dess långsiktiga negativa konsekvenser.  Med andra ord, forskningsprojektet syftar till att undersöka hur det går på lång sikt för personer som redan som unga har begått allvarliga brott.

Forskningsprojektet kommer att använda sig av redan tillgängliga resurser i form av svensk registerdata. Däribland populationsbaserade svenska longitudinella register i kombination med en longitudinell tvillingkohort från det Svenska Tvillingregistret. De populationsbaserade svenska longitudinella register som kommer att inkluderas är bland annat följande: nationella brottsregistret, nationella patientregistret, dödsorsaksregistret, multigenerationsregistret, migrationsregistret, medicinska födelseregistret, värnpliktsregistret och den longitudinella integrationsdatabasen för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA). Dessa registerdata innehåller tillsammans detaljerad och rik information om psykosociala/ sociodemografiska faktorer, psykiskt ohälsa, kriminellt beteende, vilopuls och antisociala personlighetsdrag. Värt att notera i sammanhanget är att svensk registerdata är mycket unik även i ett internationellt perspektiv.

För att analysera datamaterialet och besvara forskningsprojektets hypoteser kommer avancerade epidemiologiska metoder, samt kvantitativ genetisk strukturell ekvationsmodellering att krävas. Forskningsprojektet handlar med andra ord om att med kvantitativ analys av data, som redan finns insamlad, besvara forskningsfrågor om relationen mellan allvarligt kriminellt beteende i ungdomsåren och dess framtida konsekvenser. Vi i handledargruppen har mycket stor erfarenhet av avancerad statistisk analys och vi söker nu en kandidat som både är intresserad av kriminellt beteende och som är intresserad av besvara forskningsfrågor med hjälp av kvantitativ analys. Samarbete med andra forskare nationellt och internationellt kommer att ingå i projektet.

Egna forskningserfarenheter inom något av kriminologins delområde är meriterande. Den sökande bör ha mycket goda kunskaper i engelska och kvantitativ metod som behövs för att klara forskarutbildningen.

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av  Catherine Tuvblad, [email protected], 019 – 30 36 78, +1 973 – 727 – 7992

Utbildningen
Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 (120) högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet. Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är (26 900) kr per månad.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
För fullständig annons och ansökan, besök: www.oru.se/ledigajobb? Visa mindre

PhD position in Computer Science

Ansök    Jul 1    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor Philosophy in Computer Science. The start date of the programme is in the autumn of 2019 or spring of 2020. 1 PhD position on Machine Learning for Coaching Robots. This position is funded by the Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Sys... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor Philosophy in Computer Science. The start date of the programme is in the autumn of 2019 or spring of 2020.

1 PhD position on Machine Learning for Coaching Robots.

This position is funded by the Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP, wasp-sweden.org), a major Swedish national initiative for strategically motivated basic research, education and faculty recruitment in autonomous systems and software development, with the ambition to advance Sweden into an internationally recognized and leading position in these areas.

The research topic for this PhD position is to devise and implement new artificial intelligence-based  systems for companion robots. The robots are aimed to coach people in order to improve their mental well-being and their quality of life. Example coaching activities include suggesting music to relax, calling a friend, waking up on time, etc. The robot should look for the best moment to intervene during the daily activities of people. Therefore, a key component will be the long-term learning of activities of daily life of people through pro-active perception and interaction with the user, with main focus on machine learning algorithms. Additional capabilities of the companion robot include navigation, people detection, planning, and human-robot interaction among others.

Target populations of this system include elderly people living independently, and people at risk of developing negative mental states (stress, anxiety, and depression), among others.

The PhD candidate is expected to collaborate with other lab members working in related topics, and to have an open attitude toward multi-disciplinary research and toward working with end-users.

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about ”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information on the programme and the post, please contact the supervisor Oscar Martinez Mozos. Homepage:  www.detcp.upct.es/Personal/OMartinez), email: [email protected] or the head of the unit Prof. Amy Loutfi +46 19 30 11 16 ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the Degree of Doctor. The programme comprises 240 credits, which corresponds to four years of full-time study. Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject.

Doctoral studentships
The position is offered as a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is 26 900 SEK per month.

Entry requirements, selection and application
For the full advertisement and application, visit: https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/ Visa mindre

PhD position in Computer Science

Ansök    Jul 1    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor Philosophy in Computer Science. The start date of the programme is in the autumn of 2019 or spring of 2020. This PhD position is funded by the Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP, wasp-sweden.org), a ... Visa mer
Örebro University is currently offering research study opportunities on the doctoral programme in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor Philosophy in Computer Science. The start date of the programme is in the autumn of 2019 or spring of 2020.

This PhD position is funded by the Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP, wasp-sweden.org), a major Swedish national initiative for strategically motivated basic research, education and faculty recruitment in autonomous systems and software development, with the ambition to advance Sweden into an internationally recognized and leading position in these areas.

The research topic for this PhD position is to devise and implement new artificial intelligence-based systems to monitor and asses the quality of life of citizens, with main focus on mental well-being. Target populations of this system include elderly people living independently, and people at risk of developing negative mental states (stress, anxiety, and depression), among others.

Machine learning will be used to estimate in real time the mental well-being of people. This includes mood (happiness, sadness, sleepiness, etc), and negative states (stress, anxiety) in order to assess the potential risk for a depression of people during their daily life activities. Assessment will be based on data from different sources including sensors, activity patterns, mental assessment, daily agenda, and so on. New ways of data collection will also be researched. An important question to be answered will be what are the relevant data and the relevant moods when it comes to the assessment of mental well-being.

The PhD candidate is expected to collaborate with other lab members working in related topics, and to have an open attitude toward multi-disciplinary research and toward working with end-users.

Online information
Information on admission to the programme, application form, the general syllabus for the subject, the Regulations Handbook, and other information can be found on Örebro University’s webpage for research student information: www.oru.se. You can find information about”How to apply for admission to doctoral studies” below.

For more information on the programme and the post, please contact the supervisor Oscar Martinez Mozos. Homepage:  (www.detcp.upct.es/Personal/OMartinez), email: [email protected]; or the Head of the unit Prof. Amy Loutfi +46 19 30 11 16 ([email protected]).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

The programme
The successful candidate is offered a place on the research study programme concluding with the Degree of Doctor. The programme comprises 240 credits, which corresponds to four years of full-time study. Extensions to the study period are granted for instance to compensate for any sick leave and parental leave.

Information on programme content and organisation can be found in the general syllabus for the subject.

Doctoral studentships
The position is offered as a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. Duties such as teaching, administration and research other than the student’s own thesis project may be included, however with no more than 20 per cent of a full-time post. To compensate for time spent on such duties, extensions to the programme length and funding period will be granted. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is 26 900 SEK per month.

Entry requirements, selection & application
For the full advertisement and application, visit www.oru.en/jobs-and-vacancies Visa mindre

Doktorand i handikappvetenskap

Ansök    Jun 20    Örebro Universitet    Doktorand
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till licentiatexamen i handikappvetenskap  vid Institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart HT 2019. Handikappvetenskap är ett mångvetenskapligt område som behandlar frågor om funktionshinder och handikapp utifrån ett flertal ämnen inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, medicin, vård, naturvetenskap och teknik. Handikappvetenskap utgör förutom ett teoretiskt område ä... Visa mer
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till licentiatexamen i handikappvetenskap  vid Institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart HT 2019.

Handikappvetenskap är ett mångvetenskapligt område som behandlar frågor om funktionshinder och handikapp utifrån ett flertal ämnen inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, medicin, vård, naturvetenskap och teknik. Handikappvetenskap utgör förutom ett teoretiskt område även ett praktik- och brukarnära fält. Handikapp är ett komplext, relativt och mångvetenskapligt problemområde

Information
Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av (professor Elina Mäki-Torkko, [email protected] Information om forskningsprojektet ges av universitetslektor Johanna Gustafsson, [email protected])

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Utbildningen
Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Förlängning av utbildningstiden medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet. Vid denna anställning är målsättningen att förlänga utbildningen till doktorsexamen (240 högskolepoäng) om finansieringen kan säkras.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 26 900 kr per månad.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som:


• har avlagt examen på avancerad nivå, eller
• har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl. Meriterande är master eller magister i handikappvetenskap samt kunskap/yrkeserfarenhet inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Särskild behörighet
För särskild behörighet till ämnet krävs (att den sökande i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå 16 inom ett huvudområde av betydelse för det handikappvetenskapliga fältet. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Tillgodogörande av utbildning
Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.

Urval
Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 190704. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Doktorand med orientering mot skolämnet idrott och hälsa

Ansök    Maj 7    Örebro Universitet    Doktorand
Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik startar en ny omgång den 1 december 2019. Till forskarskolan antas ett antal doktorander, varav en med orientering mot skolämnet idrott och hälsa i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet. Antagningen avser utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar... Visa mer
Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik startar en ny omgång den 1 december 2019. Till forskarskolan antas ett antal doktorander, varav en med orientering mot skolämnet idrott och hälsa i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet. Antagningen avser utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Forskarskolan fokuserar didaktiska frågor inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Didaktik är ett forskningsområde som i vid mening behandlar relationen mellan elev, lärare och innehåll i undervisnings- och lärandeprocesser. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll.

Idrottsvetenskap är till sin karaktär ett tvärvetenskapligt ämne och definieras som studiet av fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse. Forskningen inom idrottsvetenskap vid Örebro universitet bedrivs inom två forskningsområden: fysiologi samt didaktik.

Doktorandanställningen är knuten till ämnets didaktiska forskning och inriktningen för utbildningsplatsen är därför mot frågor relaterade till undervisning och lärande i skolämnet idrott och hälsa. Men även innehållsliga aspekter såsom undervisningstraditioner och lärandemiljöers betydelse samt olika synsätt på kropp, rörelse och hälsa är möjliga forskningsområden.

Vi vill särskilt uppmuntra sökande som är intresserade av att problematisera och studera didaktiska frågor i idrott och hälsa-ämnets konkreta utbildningspraktik i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan.

Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i forskarutbildningsämnet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har• Avlagt en examen på avancerad nivå,
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl. 

Utöver grundläggande behörighet krävs för antagning att den särskilda behörigheten för antagning till forskarutbildning i idrottsvetenskap uppfylls. 

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete om minst 15 hp, i idrott eller i ett annat ämne av hög relevans för det aktuella vetenskapliga fältet. Särskild behörighet har också den som har examen från lärarutbildningen, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med ämnesdidaktisk inriktning i idrott och hälsa. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Övergångsregler: Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskole­utbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig. 

Bedömningen av om sökanden har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen görs utifrån sökandens utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden har inkommit med. 

Urval, anställning, utbildning samt anmälan
 För information om urval, anställningen, utbildningen samt hur du anmäler dig, besök annonsen på vår hemsida www.oru.se/ledigajobb.

Kontaktperson
Frågor om doktorandplatsen sänds till [email protected]
Ange i din förfrågan att den gäller platsen mot ämnet idrott och hälsa.

Din ansökan skall vara oss tillhanda senast 31/7 2019. Visa mindre

Två doktorander med orientering mot förskolan

Ansök    Maj 7    Örebro Universitet    Doktorand
Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik startar en ny omgång den 1 december 2019. Till forskarskolan antas ett antal doktorander, varav två med orientering mot förskolan. Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet. Antagningen avser utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.  Forskarskolan fokuserar di... Visa mer
Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik startar en ny omgång den 1 december 2019. Till forskarskolan antas ett antal doktorander, varav två med orientering mot förskolan. Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet. Antagningen avser utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. 

Forskarskolan fokuserar didaktiska frågor inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Didaktik är ett forskningsområde som i vid mening behandlar relationen mellan elev, lärare och innehåll i undervisnings- och lärandeprocesser. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll. 

Doktoranderna mot förskolan antas i ämnet pedagogik, där processer av bildning, kommunikation, lärande och socialisation studeras. Forskningen i ämnet undersöker förutsättningar för och innehållet i sådana processer, och hur de utformas och får olika konsekvenser. Den pedagogiska forskningen vid Örebro universitet inkluderar såväl allmändidaktisk som ämnesdidaktisk forskning. I forskningen finns ett upparbetat intresse för didaktiska aspekter av demokrati, mänskliga rättigheter, anti-rasism, hållbar utveckling, genusaspekter och andra värdegrundsfrågor i förskolan. Men även områden som literacy, flerspråkighet, rumslighet och pedagogisk miljö i förskolan beforskas med ett didaktiskt intresse i ämnet. Sökande till doktorandplatserna med orientering mot förskolan kan anknyta till något av dessa områden eller till andra förskolepedagogiska områden av allmändidaktisk eller ämnesdidaktisk karaktär. 

Vi vill särskilt uppmuntra sökande som är intresserade av att problematisera och studera didaktiska frågor inom det förskolepedagogiska områdets konkreta utbildningspraktik.  

Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i forskarutbildningsämnet. 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har• Avlagt en examen på avancerad nivå,
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl. 

Utöver grundläggande behörighet krävs för antagning att den särskilda behörigheten för antagning till forskarutbildning i pedagogik uppfylls. 

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogik har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete om minst 15 hp, i pedagogik, didaktik eller pedagogiskt arbete. Särskild behörighet har också den som har examen från lärarutbildningen, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med pedagogisk eller didaktisk inriktning. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Övergångsregler: Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig. 

Bedömningen av om sökanden har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen görs utifrån sökandens utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden har inkommit med. 

Urval, anställning, utbildning samt anmälan
För information om urval, anställningen, utbildningen samt hur du anmäler dig, besök annonsen på vår hemsida www.oru.se/ledigajobb.

Kontaktperson
Frågor om doktorandplatsen sänds till [email protected]
Ange i din förfrågan att den gäller platserna mot förskolan.

Din ansökan skall vara oss tillhanda senast 31/7 2019. Visa mindre

Doktorand med orientering mot skolämnet engelska

Ansök    Maj 7    Örebro Universitet    Doktorand
Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik startar en ny omgång den 1 december 2019. Till forskarskolan antas ett antal doktorander, varav en med orientering mot skolämnet engelska i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet. Antagningen avser utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra år... Visa mer
Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik startar en ny omgång den 1 december 2019. Till forskarskolan antas ett antal doktorander, varav en med orientering mot skolämnet engelska i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet. Antagningen avser utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. 

Forskarskolan fokuserar didaktiska frågor inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Didaktik är ett forskningsområde som i vid mening behandlar relationen mellan elev, lärare och innehåll i undervisnings- och lärandeprocesser. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll. 

Lärarutbildning är huvudfokus för engelskämnet vid Örebro universitet. I den didaktiska forskning som idag bedrivs inom ämnet studeras frågor om bedömning, språk och stereotypifiering, akademiska färdigheter, klassrumsinteraktion, språklärares behov och ämnesuppfattningar.

Vi ser gärna att sökande till denna doktorandplats har ett uttryckt intresse för forskning som involverar elever (dvs elevers språkinlärning), lärare (dvs språkundervisning) och/eller undervisningsredskap och -artefakter (t ex undervisningsmaterial, bedömningsverktyg, elevarbeten). Vi välkomnar särskilt projektförslag som omfattar kvantitativa, kvalitativa eller blandade metoder inriktade mot den konkreta utbildningspraktiken i grundskolans år 7-9, gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, t ex interventionsstudier eller aktionsforskning, för att förbättra en särskild aspekt av undervisning/lärande inom ämnet.

Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i forskarutbildningsämnet. 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har


• Avlagt en examen på avancerad nivå,
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl. 

Utöver grundläggande behörighet krävs för antagning att den särskilda behörigheten för antagning till forskarutbildning i humanistiska studier med inriktning mot engelska uppfylls. 

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i humanistiska studier med inriktning mot engelska har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i engelska. Särskild behörighet har även den som har examen från lärarutbildning med godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng som avser skolämnet engelska, inklusive självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng med inriktning engelska. Särskild behörighet har vidare den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Övergångsregler: Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig. 

Bedömningen av om sökanden har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen görs utifrån sökandens utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden har inkommit med. 

Urval, anställning, utbildning samt anmälan
För information om urval, anställningen, utbildningen samt hur du anmäler dig, besök annonsen på vår hemsida www.oru.se/ledigajobb.

Kontaktperson
Frågor om doktorandplatsen sänds till [email protected]
Ange i din förfrågan att den gäller platsen mot engelska.

Din ansökan skall vara oss tillhanda senast 31/7 2019. Visa mindre